• Európsky deň jazykov - keď je učenie aj zábavou
     • Vo štvrtok 26. septembra oslavovali Európsky deň jazykov aj triedy V.A, sekunda, sexta, I. AG a II.AG rôznymi aktivitami, ktoré boli zamerané na vedomosti o jazykoch, ale aj na ich praktické používanie.

      Starší žiaci sa hravou kvízovou formou dozvedeli zaujímavosti o pôvode, ale aj o aktuálnych jazykových reáliách zapojením sa do jazykového kvízu. Jeho náročnosť im dala zabrať. Pracovali však tímovo, a tak v konečnom dôsledku okrem nadobudnutých vedomostí získali aj cenné body v súťaži tímov v rámci triedy.

      Mladší žiaci spoznávali rôznorodosť európskych jazykov predovšetkým prostredníctvom ich zvukovej stránky v rámci jazykolamov, pri ktorých sme si precvičili výslovnosť slov napríklad v češtine, holandčine, angličtine či poľštine a užili si pri tom kopec zábavy.

      Tí najmladší sa po zoznámení sa  s odkazom Európskeho dňa jazykov pustili do rôznorodých jazykových hier (spoznávali zvukovú i vizuálnu podobu  európskych jazykov) a v druhej časti porovnávali zvuky zvierat a ich konečné vyznenie v rôznych jazykoch. Popritom sme si aj zaspievali, zatancovali a dobre sa zabavili.

      Mgr. Lenka Mikitová

     • Európsky deň jazykov na hodinách nemeckého jazyka.
     • 26. september je Európskym dňom jazykov, ktorý má poukázať na jazykovú rozmanitosť v Európe a podporiť aj takýmto spôsobom jazykové vzdelávanie. V triedach III.AG a IV.AG žiaci túto rozmanitosť mohli spoznávať vyhľadávaním pozdravov, svojich obľúbených slov, či dokonca piesní v rôznych jazykoch, obohacovať svoju slovnú zásobu, ako aj využiť svoje doterajšie znalosti nielen anglického a nemeckého jazyka, ale aj iných cudzích jazykov, ako sú napr. taliančina, španielčina, gréčtina, ruština, a iné. Jednotlivé pojmy, slovné spojenia alebo vety si nielen zaznamenali, ale snažili sa ich vysloviť, zarecitovať či dokonca zaspievať. 😊

      Mgr. Veronika Michalenková

       

     • Európsky deň jazykov v Príme a Kvarte
     • Triedy Príma a Kvarta sa pri príležitosti Európskeho dňa jazykov zapojili do plnenia jazykových výziev tajného agenta/tajnej agentky. Vybrané aktivity, ktoré sme plnili celý týždeň, zahŕňali prácu s textom, posluch, hovorenie aj písanie v škole, ale aj doma. Zábavnou formou sme rozvíjali jazykové zručnosti podľa schopností a potrieb jednotlivých žiakov. V Kvarte sme niektoré aktivity plnili pri počítačoch, ale aj v triede v skupinách a prezentovali ich formou posterov.

      PaedDr. Mária Čiefová

     • Európsky deň jazykov na hodine nemeckého jazyka
     • Tak trochu ináč sme prežili vyučovaciu hodinu nemeckého jazyka s triedou Septima I.AG, keď sme si pripomenuli Európsky deň jazykov 26. septembra. Spolu sme sa učili používať základné frázy v šiestich cudzích jazykoch – nemecky, anglicky, rusky, taliansky, maďarsky a poľsky. Vedieť sa pozdraviť, predstaviť a ospravedlniť patrí  k slušnosti každého človeka v spoločnosti. O to viac, keď sme v cudzej krajine.  Majme snahu pre svoje znalosti vo svete cudzích jazykov urobiť všetko pre to, aby sme sa v cudzom svete nestratili, nehanbili aj nestrápnili...☺

      sr. Sofia

     • Európsky deň Jazykov na hodine angličtiny u piatačikov
     • Identifikovať sa so zvieratkami a ich vlastnosťami je pre naše ratolesti jedna z najprirodzenejších vlastností vývoja. Decká tieto stvorenia milujú, obdivujú a často sa o mnohé aj doma starajú. Počas Európskeho dňa jazykov sa na hodine anglického jazyka, vo štvrtok 26. 9., naši piatačikovia príjemne zabavili a spoznali, ako sa zvieracie zvuky prekladajú do rôznych jazykov sveta. Vytvárali si vlastné kartičky, kde si nové vtipné poznatky aj zvečnili a so svojim vyučujúcim tak strávili zaujímavých 45 minút.

      Mgr. Jozef Bubnár

     • V pondelok 23.9.2019 sme mali v ŠKD privítanie prvákov
     • Všetci prváci s napätím očakávali čo sa bude diať. Každý z nich prešiel pripravenými disciplínami : nájsť svoje písmeno, zašnúrovať topánku, preskákať na fit lopte, prejsť farebnou cestičkou a hodiť loptičku. Nakoniec všetci prváci zložili " sľub školklubára" pred všetkými ,,ŠKOLKLUBÁKMI" ,boli odmenení pamätným listom , perom a sladkosťou.A tak boli prijatí medzi ,,Školklubákov". Vítame Vás medzi nami!

     • Saluto da Roma
     • Un cordiale saluto  da tutti noi in Roma. Camminiamo insieme!

     • Exkurzia Starina a AO Kolonické sedlo
     • Aj keď slnečné lúče v tieto dni už nemajú takú silu ako doteraz, neostali sme verní školským laviciam, ale vychutnali si jesenný deň na zaujímavých miestach blízkeho okolia. My, žiaci II.AG a sexty, sme sa v doprovode p. uč. Bučekovej a p. uč. Kosťunovej zúčastnili exkurzie na vodnom diele Starina, ktorá práve v týchto dňoch oslavuje 30. výročie od spustenia svojej prevádzky. Zároveň sme si pripomenuli aj smutné osudy ľudí zo siedmich vysťahovaných obcí prostredníctvom fotografickej výstavy Starina – Voda a viera v priestoroch klasicistického kaštieľa v Snine. Neobišli sme ani Park tmavej oblohy, na území ktorého sa nachádza Astronomické observátorium na Kolonickom sedle. Kvalita kolonickej oblohy predurčuje toto observatórium k získavaniu vysokokvalitných vedeckých údajov, ako aj k popularizačnej činnosti a rozvoju astroturistiky.

     • Vesmírny maratón
     • Dňa 13. 9. 2019 sa študenti I.AG a II.AG zúčastnili prednášky Vesmírny maratón,  ktorú pripravila humenská hvezdáreň pri príležitosti výročia úmrtia M. R. Štefánika v rámci Dní mesta Humenné. Mgr. Róbert Adam, pracovník Vihorlatskej hvezdárne v Humennom, uviedol študentov do problematiky astrofotografie historickým prehľadom rozvoja tejto oblasti fotografie.

     • Didaktické hry na I. stupni
     • Žiaci 1. až 4. ročníka ZŠ raz ročne absolvujú didaktické hry. Tento rok to bolo hneď v prvý týždeň za   krásneho počasia. Cieľom tejto aktivity je oboznámiť žiakov s riešením v mimoriadnych situáciách, pamätať na bezpečnosť na ceste, ale aj spoznávanie svojho okolia samozrejme podporené  pohybovou aktivitou.

     • Vojaci
     • Našu školu navštívili vojaci, ktorých sme s veľkou bázňou obdivovali. Dovolili nám skúšať si ich pomôcky, sedieť v ich autách a oboznámili nás so svojou činnosťou.

     • Prvé dni v škôlke
     • Prvé dni v škôlke deti zvládli veľmi dobre. Okrem preskúmania prostredia a hračiek deti zvládli fotenie, váženie aj meranie. Spoločne sa tešíme aj z nových kamarátov.

     • Výnimočné účelové cvičenie na našej škole
     • Ako sa zachovať pri chemickom útoku, ako podať prvú pomoc, či ako zareagovať pri prepade na ulici ... ? To je len niekoľko aktivít, ktoré si vyskúšali žiaci a študenti našej školy počas tohoročného účelového cvičenia. Odbornými garantmi boli profesionálni vojaci 22. mechanizovaného práporu z Michaloviec.  Svoje osobné skúsenosti z vojenských misií či cvičení veľmi ochotne sprostredkovali nielen pri praktických ukážkach, ale aj pri osobných rozhovoroch na jednotlivých stanovištiach. Prezentáciu práce ozbrojených síl SR doplnili naši učitelia o prekonávanie rôznych prekážok, posilnenie koordinačných zručností a výdrže pri turistickom pochode. Srdečne ďakujeme našim hosťom z 22. mechanizovaného práporu z Michaloviec a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie.

      Pikoška J: Jedným z našich hostí, je aj náš bývalý študent. Nájdete ho?

      Mgr. Katarína Lichmanová

     • Rodič - ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa
     • Vážení rodičia,

      počnúc školským rokom 2019/2020 si rodič žiaka môže Potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa vybaviť elektronicky na portáli https://gymazshe.edupage.org/login/. Nižšie uvádzame jednoduchý návod ako postupovať pri tlači potvrdenia.

       

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020
     • Dňa 2. 9. 2019 sa opäť otvorili brány našej školy. Po zaslúženom oddychu nastúpil čas nadobúdania vedomostí, skúšania, školských aktivít a povinností. Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutočnilo v areáli školy. Pani riaditeľka  nás  vo svojom  príhovore privítala a povzbudila do nového roka.  Pán dekan našej farnosti nám v spoločnej modlitbe vyprosoval dary Duch Svätého. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa začiatok školského roka niesol v slávnostnom a srdečnom duchu.

     • SLÁVNOSTNÝ ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA 2019/2020
     •  

      Vážení rodičia,
      dovoľujeme si Vám oznámiť, že slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční dňa 2. septembra 2019 (pondelok) o 08,00 hod. na školskom dvore Cirkevnej spojenej školy, Duchnovičova 24, Humenné.

      V tento deň nebude svätá omša z dôvodu rekonštrukcie farského kostola. Ďalej bude prebiehať triednická hodina, s trvaním do 09,00 hod.

       

      V druhý školský deň (utorok) bude prebiehať vyučovanie podľa upraveného rozvrhu hodín nasledovne:
      - na 1. stupni ZŠ: 1.-2. hod. (Hodina s triednym učiteľom), 3. - 4. hod. (podľa RH),
      - na 2. stupni ZŠ + 4G + 8G:  1.- 3. hod.(Hodina s triednym učiteľom), 4.- 5. hod. (podľa RH),
      - ŠKD do 17,00 hodiny.

       

      Ranné schádzanie (1.stupeň ZŠ) je k dispozícii od 7,00 hod. od utorka 3. septembra 2019.

      Zároveň oznamujeme, že v prvý deň 2. septembra 2019 nebudú k dispozícii obedy.
       


      Prajeme Vám ešte krásne posledné dni prázdnin a tešíme sa na Vaše oddýchnuté deti v pondelok 2. septembra 2019.

     • Vážení rodičia,
     • oznamujeme, že ,,Zápisný lístok stravníka“ na stravovanie v školskej jedálni, kde sú všetky informácie ohľadom priznania dotácie na stravovanie podľa Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR a ohľadom platieb na nový školský rok je na webovej stránke školy tu:

      Zapisny_listok_ŠJ CSŠ.

      Je potrebné si ,,Zápisný lístok stravníka“ vytlačiť alebo ho dostanete v škole. Po Vašom podpise je to záväzná prihláška na stravovanie a je potrebné ho doručiť najneskôr do 31.08.2019 vedúcej školskej jedálne. Ak uvedený zápisný lístok nebude doručený do 31.08.2019, v opačnom prípade dieťa nebude môcť byť prihlásené na stravu od 01.09.2019.

       

      Jednorázový príspevok pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku.

      V zmysle „Zásad poskytovania jednorazového príspevku pri nástupe dieťaťa na povinnú školskú dochádzku v meste Humenné“ poskytne radnica jednorázový príspevok 150 eur na jedno dieťa pri nástupe na povinnú školskú dochádzku oprávnenej osobe pri splnení nasledujúcich podmienok: 

      • trvalý pobyt dieťaťa na území mesta trvá viac ako 24 mesiacov pred nástupom na povinnú školskú dochádzku a v čase poskytnutia príspevku trvá,
      • dieťa nastúpilo na plnenie povinnej školskej dochádzky na základe rozhodnutia riaditeľa,
      • nárok na príspevok vzniká iba raz na to isté dieťa,
      • finančný príspevok bude poskytnutý oprávnenej osobe prostredníctvom základnej školy, ktorú dieťa navštevuje,
      • oprávnená osoba nemá voči mestu finančný záväzok, čo potvrdí čestným vyhlásením priamo v žiadosti.

      Žiadosť na stiahnutie.

       

       

       

       

     • VZÁCNY POZDRAV PRE NAŠU ŠKOLU Z KRÁĽOVSKÉHO LONDÝNA
     • Náš učiteľ na gymnáziu, Mgr. Jozef Bubnár, vyhral celosvetovú súťaž stredoškolských angličtinárov s názvom “Teach with Dave”. Jej organizátorom je britské vydavateľstvo Macmillan, ktoré ako hlavnú cenu ponúklo pre jedenásť učiteľov z celého sveta pobyt v hlavnom meste Anglicka, v Londýne, a tiež profesionálne semináre s autorom jednej z najvyhľadávanejších stredoškolských učebníc angličtiny na svete, Gateway, s Davidom Spencerom.

      Nakoľko túto modernú učebnú pomôcku využívame na gymnáziu aj my, náš pedagóg sa rozhodol zapojiť a nahrať so žiakmi Septimy a už bývalej IV.AG dôvtipné minútové video, v ktorom originálnym scenárom odpovedal na súťažnú otázku, prečo práve on by mal byť vybraný na takéto hodnotné podujatie. Jeho spracovanie Davida natoľko nadchlo, že nám dnes spod Big Bena poslal špeciálny pozdrav a my sme nesmierne poctení. Pánovi učiteľovi ďakujeme, že nás takto zviditeľňuje vo svete aj počas prázdnin a držíme mu prsty aj do jeho ďalšej práce. Video s milými slovami legendárneho edukátora si môžete pozrieť na tomto linku: