• Krajské kolo v ĽA SŠ
     • Dňa 26. 4. 2019 (piatok) sa na ZŠ Šmeralova ul. v Prešove zišli najlepší atléti stredných škôl Prešovského kraja. Matúš Beňo súťažil v skoku do výšky a vrhu guľou. V skoku do výšky obsadil 3. miesto a vo vrhu guľou 4. miesto. V behu na 200 m skončil Patrik Šalata na 2. mieste, rýchlejší bol len Slovenský reprezentant Samuel Michalko zo Svitu.

            „ Rád by sa atletike venoval naplno v 1. Atletickom klube v Humennom o zároveň chcem reprezentovať školu, kde mám dobré podmienky, " povedal Patrik.

     • Deň ZEME
     • DEŇ ZEME 

            Aj  naša planéta Zem má svoj sviatok. Deň Zeme už tradične oslavujeme

       22. apríla. V súčasnosti patrí Deň Zeme medzi najuznávanejšie a najpopulárnejšie podujatia na záchranu Zeme. V celom svete ho slávia milióny ľudí.

          Pri príležitosti celosvetového Dňa Zeme, sa žiaci a študenti našej školy  zapojili  do čistenia  a skrášlenia okolia  školy.  Dňa 25. apríla, pod vedením vyučujúcich upratali priestory pred školou, školský dvor a vysadili stromčeky.  Aj takýmto gestom  sme vyzdvihli túto ušľachtilú myšlienku ochrany prírody a životného prostredia.

       

       

     • Deň Zeme na hodine nemeckého jazyka
     • 22. apríla si pripomíname Deň Zeme. Žiaci Sexty si v tomto roku pripomenuli tento deň aktivitami na vyučovacej hodine nemeckého jazyka, ktoré sa týkali ochrany životného prostredia. Jednotlivé ekologické problémy študovali v nemeckom jazyku pri skupinovej práci. Každý jeden z nás môže prispieť k ochrane našej drahej Zeme.

      sr. Sofia

     • Atletický sviatok
     • Dňa 17. 4. 2019 sa uskutočnilo Okresné kolo v ľahkej atletike žiakov SŠ. Našu školu reprezentovalo 13 pretekárov. Najúspešnejším bol Matúš Zlacký, vyhral skok do diaľky a beh na 400 m. Matúš Beňo získal 1. miesto vo vrhu guľou a 3. miesto v skoku do výšky. Zároveň je postupujúcim na Krajské kolo, ktoré sa uskutoční v Prešove. Tatiana Kuľhová a Patrik Šalata vyhrali beh na 200 m.

      Ďalšie umiestnenia získali: Martin Tkáč, Jozef Jenčík, Dávid Klíč, Ján Bačišin, Filip Zlacký, Mária Čiefová, Mária Rarogová a Lenka Bezegová.

      Zvlášť oceneňujeme maturantov, ktorí si našli čas na prípravu a reprezentáciu. Možno sa niektorým nádejám podarí stretnúť aj osobne s Jánom Volkom, ktorý je našim vzorom.

       

     • Rodičovské združenie

     • Vo štvrtok 25. apríla 2019 sa uskutoční triedne rodičovské združenie so začiatkom o 15:30 v jednotlivých triedach.

     • eTwinning projekty v nemeckom jazyku
     • V rámci eTwinnigových projektov k téme Veľkej noci (Osterpostkarten) sa nám ozvali naše partnerské školy z Poľska: JAZOWSKO –  Szkoła Podstawowa a GROMNIK – Zespoł szkół w Gromniku. Zaslali nám poštou veľkonočné pozdravy, ktoré vlastnoručne vyrobili s prianím požehnaných sviatočných dní aj s vďakou za kooperáciu. Tak isto aj ostatné partnerské školy zareagovali elektronicky na naše zaslané veľkonočné pozdravy. Niektorí partneri nestihli ešte zareagovať z dôvodu štrajku a momentálne prebiehajúcim skúškam na školách bez výučby. Do tejto aktivity sa zapojili žiaci Sexty a žiaci Septimy ešte ďalej pokračujú v tvorbe projektu s partnermi spracovávaním zadanej témy, ktorý sa má ukončiť v máji. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s partnermi v Poľsku.

      sr. Sofia

     • Rozlúčka s priateľmi z Izraela
     • Všetko má svoj začiatok i koniec. Niekedy sa tieto dve veličiny dokonca prekrývajú navzájom... Ako aj napríklad v prípade vzácnych hostí z izraelskej školy, ktorí v rodinách našich i sninských žiakov strávili od stredy 10.04. nádherný čas plný emócií a zážitkov.

      Pondelkom sa ich dobrodružstvo síce skončilo a s pánom učiteľom Jozefom Bubnárom prežili posledné hodiny na Slovensku, počnúc rannou rozlúčkou s pani riaditeľkou, študentami i rodinami, až po ich poobedňajší odlet z Košíc, no začali zároveň klíčiť nové vrúcne vzťahy medzi našou mládežou a týmito usmievavými cudzincami. Ani jedna strana sa pri poslednom objímaní nevyhla slzám, no napokon s batožinami plnými slovenských suvenírov a s malou pozornosťou našej školy v rukách (obsahujúcou aj CD album nášho talentovaného učiteľa), odleteli naspäť domov...

      Vďaka sociálnym sieťam sú naši adolescenti stále v kontakte a už teraz sa nevedia dočkať, ako v máji poletia do starozákonnej zasľúbenej zeme k svojim novým priateľom a spoznajú kus hodnotnej kultúry a zákutia jednej krásnej krajiny. Veríme, že sa tam budú mať minimálne tak úžasne, ako sa mali Izraeliti u nás. O všetkom samozrejme budeme informovať aj na našej stránke :)

      Mgr. Jozef Bubnár

     • Nezabudnuteľné Košice
     • Po výlete v Poľsku a prehliadke Humenného sa piaty deň výmenného pobytu niesol v znamení kultúry, histórie a spomienok. Tento deň strávili naši izraelskí hostia a účastníci výmenného pobytu v metropole východu - v Košiciach.

      Prvé kroky našich hostí viedli k pamiatkam židovskej kultúry, k synagóge na Zvonárskej ulici a na Puškinovej ulici. V jej areáli sme si pozreli galériu umelca, Ľudovíta Felda, ktorý prežil holokaust. Skúsený košický sprievodca, Milan Kolcun, nás potom svojím slovom vo výbornej angličtine previedol po pamätných miestach a zákutiach Košíc. Počasie nám vyšlo a my sme si tak mohli vychutnať prehliadku mesta naplno!

      Mgr. Adela Antoliková

       

     • Krížová cesta
     • Žiaci a študenti CSŠ so svojimi učiteľmi  mali možnosť sa spoločne pripraviť na blížiace sa sviatky Veľkej noci prostredníctvom zamyslení sa počas krížovej cesty vo farskom kostole Všetkých svätých.
      Tie  upozornili na aktuálne  bolesti dnešného sveta, ale vo svetle radostnej nádeje a pokoja.

     • Ruže pre obete holokaustu
     • V rámci výmenného pobytu s partnermi z Izraela a CSŠ v Snine sme navštívili bývalý koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau. Po prehliadke a spoločnej slávnostnej ceremónii naši priatelia položili ruže na koľaje, po ktorých prichádzali vlaky na rampu v tábore. Pripomenuli sme si tak všetky obete holokaustu, ktoré na týchto miestach zahynuli. Počas nášho pobytu sme si ešte prezreli soľnú baňu vo Wieliczke a historické centrum Krakova s Wawelom.     PaedDr. Mária Čiefová

     • Študenti z Izraela spoznávali krásy Humenného
     • V sobotu 13.4.2019 v popoludňajších hodinách naši hostia z Izraela zavítali do mesta Humenné. V krátkosti sme im predstavili históriu mesta, ukázali jeho dominanty (zámok, skanzen, námestie), predstavili tradičnú kultúru a zvyky. Záver stretnutia ukončili spontánne rozhovory a maškrtenie pri sladkých dobrotách.

      Mgr. Lenka Mikitová

    • Krajské kolo GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY
     • Krajské kolo GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY
     • Dňa 11. apríla  2019 sa uskutočnilo v Prešove  krajské kolo geografickej olympiády. Obsahom súťaže je prezentácia vedomostí z geografie a zručností v práci s atlasom a mapou. Našu školu v kategórii  F  reprezentovala  žiačka sekundy Miriam Sitarčíková víťazka   okresného kola. V silnej konkurencií (31 súťažiacich) sa stala úspešnou riešiteľkou olympiády a umiestnila sa na peknom 5. mieste.  Mirke srdečne blahoželáme, ďakujeme za vynaložené úsilie a úspešnú reprezentáciu školy.

       

      Mgr. Viera Fedoriaková