Nedeľa 24. 6. 2018

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385
Počet návštev: 6498307

Základná škola

 • Koncepcia podporujúca rodinu
 • Vyučovanie cudzích jazykov
 • Plavecký, korčuliarsky výcvik, škola v prírode
 • Využívanie moderných technológií vo vyučovaní
 • Rôznorodá mimoškolská činnosť

Gymnázium 8 - ročné

 • Základné a stredné vzdelávanie spolu
 • Podstatne skoršie profilovanie žiaka
 • Rýchlejší intelektuálny rast
 • Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov
 • Metódy - CLIL, Raz-Kids

Gymnázium 4 - ročné

 • Kultúrne a duchovné podujatia, výlety, exkurzie
 • Moderne vybavené odborné učebne
 • Učebný plán s možnosťou voliteľnosti predmetov podľa potrieb
 • Spolupráca s vysokými školami

Novinky

 • Motto „ Stojíme pri sebe „sa stalo hlavnou myšlienkou aj nášho školského spoločenstva, rodičov, žiakov, študentov a učiteľov, ktorí už pri sv. omši prosili za rodiny na celom svete. Hlavne za tie, ktoré prechádzajú rôznymi skúškami a problémami. Po sv. omši nasledoval krátky program a zábava na pestrých stanovištiach, ale aj súťaž rodín, ktoré si zmerali sily v rôznych disciplínach. O príjemnú a hlavne chutnú atmosféru sa postarala výborným guľášom rodina Heynigova, začo jej veľmi pekne ďakujeme. Veríme, že aj toto popoludnie prispelo k budovaniu bližších vzťahov nielen v rodine, ale aj v tej širšej - školskej.

 • 14. 6. 2018 žiaci I.A a II.A navštívili Historickú detskú železnicu v Košiciach. Vybrali sa za spoznávaním a dobrodružstvom s plným odhodlaním aj napriek nepriaznivému počasiu. Cesta vláčikom s výhľadom na dažďom osvieženú prírodu, napínavé predstavenie mestských policajtov s komisárom Rexom alebo strelnica boli pre nich silné zážitky, na ktoré budú určite radi spomínať.

 • Žiaci 5.A si v piatok 15.6.2018 obzreli Múzeum letectva v Košiciach. Múzeum letectva a leteckej techniky je koncipované do historických etáp:
  ° Expozícia počiatkov letectva do roku 1945
  ° Expozícia od roku 1945
  ° Expozícia prístrojovej techniky
  ° Galéria prezidentských lietadiel​​​​​​​

  Mohli si obzrieť bojové lietadlá, vrtulníky, dopravné lietadlá, dokonca vstúpiť do vrtulníka Michaela Gorbačova. Jeden hangár bol venovaný aj veteránom áut a motocyklov – pozornosť priťahovala hlavne prezidentská opancierovaná limuzína.

 • Posledné májové dni naši tretiaci a štvrtáci absolvovali základný plavecký výcvik. Žiaci sa počas týždňa premieňali na rybičky a strávili chvíle plné zábavy v plaveckom bazéne pod odborným vedením Mgr. Jozefa Bačovčina. Malí plavci denne s radosťou a nedočkavosťou skákali do vody a doslova si ju užívali, užívali si hry a cvičenia vo vode, nácvik jednotlivých štýlov, aktivít vo vode. Výcvik zvládli na výbornú. Radosť mali predovšetkým zo zvládnutých plaveckých zručností.

 • Dňa 3. mája pri príležitosti MDD boli vyhlásení a ocenení víťazi výtvarnej súťaže VESELÁ LAVIČKA, ktorú vyhlásilo mesto Humenné. Ocenení výtvarníci boli aj z našej školy a návrh Jakuba Faláta z IX. A bude aj zrealizovaný, takže aj naša škola bude mať svoju originál lavičku v meste.

 • V penzióne Erika v Tatranskej Lesnej bola týždeň ubytovaná výprava z našej školy. Štvrtáci strávili spoločné chvíle v našich krásnych veľhorách pri hľadaní pokladu sv.Františka Xaverského. Pri plnení úloh získavali body, podobne i za poriadok na izbách. Najväčšiu cenu mala nájdená perla – poklad. Po potulkách po Starom Smokovci, Tatranskej Lomnici, turistike pri Studenom potoku, skúške odvahy a návšteve Múzea TANAPu bola pre nás požehnaním účasť na svätej omši v Novom Smokovci. Zistili sme, že najväčším pokladom pre nás je – rodina, dobrý priateľ , pán Ježiš... Na ceste späť sme poznávali „Bránu do Tatier“ – mesto Poprad s obrovskou zmrzlinou! Budeme dlho spomínať na naše krásne Tatry, na kamarátov, s ktorými sme obývali jednu izbu, na prekonaný strach pri získavaní Bobríka odvahy...

 • Riaditeľ Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Humennom (org. zložka Cirkevnej spojenej školy, Duchnovičova 24, Humenné) vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na doplnenie posledných voľných miest do 1. ročníka 4-ročnej formy gymnázia.

  Doručenie prihlášok na našu školu je do 13. 6. 2018. Prijímacie skúšky sa uskutočnia 19. 6. 2018.

 • Tento deň žiaci I. stupňa oslávili a prežili v prírode pri plnení úloh a prekonávaní prekážok, začo si vyslúžili aj studenú a sladkú odmenu. Boli to chvíle, na ktoré určite budú radi spomínať.

 • Riaditeľ školy udeľuje všetkým žiakom školy riaditeľské voľno na piatok 8. júna 2018 z organizačných dôvodov

 • Naša MŠ sv. Terézie z Lisieux získava hlasy pre svoj projekt "Bezpečne a isto" medzi projektami Raiffeisen banky - Gesto pre mesto. Zahlasovať za tento projekt sa dá na tomto linku:

  HLASOVANIE

  Ďakujeme, že nám dáte aj vy svoj hlas.

 • V posledný piatkový májový deň dostali mamičky na Cirkevnej spojenej škole nezvyčajný dar, večeru, ktorú pripravili ich deti. Nadšenie a množstvo nápadov vytvorilo krásne prostredie a atmosféru, v ktorej sa všetci príjemne cítili. Tešíme sa tejto vydarenej aktivite, pri ktorej malí pomocníci zažili radosť z dávania. Veríme, že nocovačka a spoločne strávené chvíle nám pomohli viac budovať jedno veľké školské spoločenstvo.

  FOTOGALÉRIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385

Fotogaléria

Mapa