Pondelok 24. 9. 2018

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385
Počet návštev: 6620267

Základná škola

 • Koncepcia podporujúca rodinu
 • Vyučovanie cudzích jazykov
 • Plavecký, korčuliarsky výcvik, škola v prírode
 • Využívanie moderných technológií vo vyučovaní
 • Rôznorodá mimoškolská činnosť

Gymnázium 8 - ročné

 • Základné a stredné vzdelávanie spolu
 • Podstatne skoršie profilovanie žiaka
 • Rýchlejší intelektuálny rast
 • Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov
 • Metódy - CLIL, Raz-Kids

Gymnázium 4 - ročné

 • Kultúrne a duchovné podujatia, výlety, exkurzie
 • Moderne vybavené odborné učebne
 • Učebný plán s možnosťou voliteľnosti predmetov podľa potrieb
 • Spolupráca s vysokými školami

Novinky

 • Fetálny alkoholový syndróm (9. september)

  Fetálny alkoholový syndróm (FAS) - aj toto slovné spojenie sa nám dostáva do povedomia každý rok začiatkom septembra. Dňa 17. septembra si žiaci tried kvinta – septima a I.AG – III.AG priblížili problematiku konzumácie alkoholu počas tehotenstva prostredníctvom prednášky, ktorú viedla Mgr. Zlatica Kožinová z RÚVZ v Humennom. Cieľom prednášky bolo poukázať na možné riziká vyplývajúce z požívania alkoholu počas tehotenstva. Konzumácia alkoholu v tehotenstve môže spôsobiť celoživotné nevyliečiteľné postihnutie dieťaťa, pred ktorým však môže každá matka ochrániť svoje dieťa. Bezpečné množstvo alkoholu počas tehotenstva neexistuje. Jedinou spoľahlivou prevenciou pred FAS je nepiť alkohol počas tehotenstva.

 • Žiaci a študenti budú mať zraz na školskom dvore o 8:00. V prípade nepriaznivého počasia sa stretneme vo svojích triedach.

 • Prvý prázdninový týždeň od 2. 7. – 6. 7. sa už po 7. krát na Cirkevnej spojenej škole zišlo približne 90 detí a mladých, ktorí prežili spoločne týždeň zábavy, ale aj zaujímavého učenia a spoznávania prírody v anglickom jazyku. Tento projekt má už svoju históriu a vďaka podpore aj z mesta Humenné môže ponúknuť pestré aktivity pre všetkých zúčastnených. Každý rok je o túto aktivitu väčší záujem aj zo strany študentov, ktorí nadšene a zodpovedne sa stále viac stávajú spoluorganizátormi, lektormi, veľkými kamarátmi svojich mladších spolužiakov.

 • 1. Deň

  Skupiny s názvami zvierat v anglickom jazyku, zoznamovanie, hry, sv. omša , jazykové aktívy zamerané na ochranu prírody, stopovačka v prírode s úlohami a hľadanie pokladu na Hubkovej.

  2. Deň

  Návšteva filmového predstavenia s ekologickým obsahom, návšteva ekofarmy Laviena s turistickou vychádzkou.

  3. Deň

  Prednáška a aktivity zamerané na spoznávanie a ochranu prírody v našom regióne s Annou Mackovou, environmentalistikou z CHKO Východné Karpaty, popoludní radosť z vody v bazéne.

 • Počas celého školského roka 2017/18 sa žiaci našej školy mali možnosť v rámci turistického krúžku zúčastňovať rôznych výletov do prírody i miest v okolí Humenného. Takto si nielen rozšírili svoje poznanie o okolí, ale prostredníctvom turistiky urobili niečo aj pre svoje zdravie. Tu je zopár spomienok a možno aj inšpirujúcich námetov na prázdninové výlety prostredníctvom fotografií.

  D. Chalachanová

 • Morálne oceňovanie študentov

  V pondelok 25. júna 2018 sa žiaci našej školy Hanka Čoudková, Gustáv Urban a Šimon

  Reby zúčastnili morálneho oceňovania študentov, ktoré sa konalo v uršulínskom kostole v

  Košiciach. Na základe odporúčania Komisie pre morálne oceňovanie sa rozhodol pomocný

  biskup - generálny vikár Mons. Marek Forgáč udeliť ďakovný list za mimoriadne výsledky v

  školskom roku 2017/2018 54 žiakom a študentom katolíckych škôl v Košickej arcidiecéze.

  Pri tejto slávnosti našim žiakom bolo spolu s vecnými cenami udelené poďakovanie za

 • Vicemajstri Humenskej žiackej šachovej ligy ZŠ 2017/2018 - Cirkevná spojená škola v zložení Adam Tabak, Miloš Krupka, Dávid Bača, Barbora Kridlová, Dávid Bartko, Richard Aľušík ,Tamara Žalobínová, Patrik Bača, Dávid Valalik a Jakub Ľubiščák . Pre školu vybojovali šachové hodiny.

  Výsledky a priebeh turnaja.

  FOTO

 • OZNAM O UDELENÍ RIADITEĽSKÉHO VOĽNA

  Riaditeľ školy udeľuje všetkým žiakom školy riaditeľské voľno na piatok 29. júna 2018 z organizačných dôvodov.

 • Škola nás baví

  Naši najmenší školáci po celoročnom snažení sa tešia na zaslúžené prázdniny. Vďaka aj novým vyučovacím formám, ( Hejného matematike, zážitkovým metódam, prednáškam, prácou na vlastných projektoch... ), sa pobyt v škole pre nich stal miestom radostného objavovania a spoznávania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385

Fotogaléria

Mapa