Nedeľa 22. 10. 2017

Narodeniny a meniny

Zajtra (Pondelok 23.10.2017)

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385
Počet návštev: 5917109

Základná škola

 • Koncepcia podporujúca rodinu
 • Vyučovanie cudzích jazykov
 • Plavecký, korčuliarsky výcvik, škola v prírode
 • Využívanie moderných technológií vo vyučovaní
 • Rôznorodá mimoškolská činnosť

Gymnázium 8 - ročné

 • Základné a stredné vzdelávanie spolu
 • Podstatne skoršie profilovanie žiaka
 • Rýchlejší intelektuálny rast
 • Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov
 • Metódy - CLIL, Raz-Kids

Gymnázium 4 - ročné

 • Kultúrne a duchovné podujatia, výlety, exkurzie
 • Moderne vybavené odborné učebne
 • Učebný plán s možnosťou voliteľnosti predmetov podľa potrieb
 • Spolupráca s vysokými školami

Novinky

 • Mesiac október je mesiacom ruženca – ten sa už žiaci SEKUNDY vedia modliť aj v nemeckom jazyku. Modlili sa ho v rámci hodiny nemeckého jazyka v školskej kaplnke, kde rástla nielen ich duchovná stránka, ale aj slovná zásoba a zlepšovala sa výslovnosť.

 • 16. október 2017 – Svetový deň (zdravej) výživy sme si na našej škole pripomenuli aj tento školský rok. Na hodinách nemeckého jazyka a na krúžku mali žiaci možnosť venovať sa na jednej strane problematike zdravej výživy – a to zadeľovaním kategórií a jednotlivých potravín do potravinovej pyramídy. Precvičili si slovnú zásobu, s ktorou sa stretli a oboznámili sa s tou novou.

  Na druhej strane je tento deň pripomienkou toho, koľko ľudí na svete hladuje a žije v chudobe –synonymom je aj spojenie „Svetový deň hladu“. Trieda II.AG sa preto venovala stále pretrvávajúcej problematike – vyhadzovaniu a plytvaniu potravinami. Pracovali s článkom uverejneným v nemeckom časopise, kde sa oboznamovali so štatistikami týkajúcimi sa Nemecka. Dozvedeli sa, ktoré potraviny sa najviac vyhadzujú a oboznámili sa s radami, ako možno predísť zbytočnému plytvaniu. Tak nezabúdajme – potraviny s vypršanou minimálnou trvanlivosťou nemusíme hneď vyhodiť do koša a radšej si pred nákupom napíšme zoznam vecí, ktoré chceme kúpiť. Riadime sa heslom: „Menej je niekedy viac“. 😊

 • Príma v rámci Dňa zdravej výživy na hodine ANJ pracovala s témou Zdravé jedlo. Najprv si žiaci pomocou čitateľského programu Raz-kids prečítali v online knihe, odkiaľ jednotlivé potraviny pochádzajú. Nato vypracovali pracovný list o spomínaných potravinách. Následne s využitím tabletov pracovali s textom o Jamie Olivierovi, ktorý presadzoval zavádzanie zdravých surovín do školských jedální. Žiaci pracovali na internetovom portáli EnglishOne s autentickou nahrávkou, online úlohami a interaktívnymi cvičeniami.
  Mgr. Martina Bartková Foto

 • Dňa 20. 10. 2017 sa žiaci tercie a kvinty 8-ročného gymnázia pod vedením Mgr. Martiny Bartkovej a Mgr. Miroslavy Palaščákovej zúčastnili exkurzie vo Vedecko-technickom centre Slovenského technického múzea v Košiciach. V danej expozícii si žiaci samostatne a voľne odskúšali rôzne hlavolamy, podľa návodov experimentovali a pozorovali fyzikálne javy. Dané moderné interaktívne exponáty ich oboznámili so základmi vedy a techniky a tiež s prírodnými vedami ako sú fyzika, mechanika, magnetizmus, zmyslové vnemy, optické a akustické javy a iné. Foto

 • Trieda SEXTA si v tomto roku pripomenula Deň zdravej výživy, ktorý je 16. októbra. K zdravému stravovaniu neodmysliteľne patrí aj pitný režim, tak sa venovali spoznávaniu liečivých bylín v blízkosti ľudských obydlí a ich účinkov aj v nemeckom jazyku. Čaj liečivých bylín lieči, zmierňuje symptómy ochorení a pôsobí preventívne. Sú dostupné a kto si ich pestuje doma v črepníku, na balkóne alebo v záhrade, nemusí míňať veľa peňazí na to, aby pomohol svojmu organizmu prebojovať mnohé ochorenia, alebo aby podporil svoj imunitný systém. Tak si žiaci pochutnali aj na upokojujúcom čaji z mäty priepornej a medovke lekárskej z kláštornej záhrady. Praktické použitie je viac ako teoretické poznatky z mnohých atlasov rastlín...☺

 • Dňa 12. októbra 2017 žiaci III.A triedy navštívili výrobňu hostií. Prešovská výrobňa hostií zásobuje svojimi výrobkami určenými na liturgické účely farnosti na celom Slovensku. Zaujímavá je ich cesta od prípravy, cez pečenie, vykrajovanie a ukladanie až po balenie do jednotlivých farností. Po svätej omši a maškrtení v cukrárni si prezreli konkatedrálny chrám - Katedrálu svätého Mikuláša a gréckokatolícky Katedrálny chrám svätého Jána Krstiteľa s vernou kópiou Turínskeho plátna. V závere cesty sa zastavili vo Vyšnej Šebastovej v Ružencovej záhrade. Pán kaplán Kačmár ich zasvätil do jednotlivých tajomstiev svätého ruženca a spolu sa pomodlili jeden desiatok. Domov si okrem duchovného povzbudenia priniesli aj krásne zážitky.
  Foto

 • Imatrikulácia prvákov a kvintánov je u nás dlhoročnou tradíciou. Tá tohtoročná  (13.10.2017)sa napriek jesennému počasiu niesla v duchu tepla a slnka. O prípravu a program sa postarali tretiaci a septimáni nášho gymnázia. Úlohy, ktoré mali prváci a kvintáni plniť, boli vynaliezavé a zábavné. Zožali veľký potlesk a uznanie. Strach, zhon a nervy  vystriedal smiech a zábava.  V závere prváci a kvintáni zložili ešte  spoločne sľub. Naša školská(gymnaziálna) rodina sa  tak rozrástla o ďalších členov.
  Veľa šťastia, úsmevov a úspechov v škole, milí prváci a kvintáni!       Foto

 • V mesiaci október ani trieda TERCIA nezabudla, že je mariánsky mesiac. Namiesto klasickej vyučovacej hodiny nemeckého jazyka sa spoločne v kaplnke pomodlili sv. ruženec, ale trochu ináč – celý v nemeckom jazyku. Aj tak sa môže využiť nemecký jazyk v praktickom živote, v duchovnej oblasti.
  sr. Sofia        Foto

 • Po trojročnej prestávke 10.októbra našu školu navštívil významný zahraničný hosť   Mgr. Tomáš Řehák.  Počas tohtoročného jesenného východoslovenského turné po Slovensku, a po medzinárodných skúsenostiach z Ukrajiny ( v minulých rokoch Rusko, Bielorusko, Poľsko, Chorvátsko, Tadžikistan, Kazachstan a Estónsko; do teraz si jeho prednášky vypočulo vyše  milióna poslucháčov a priemerne počas roka navštívi okolo 150 miest a obcí) si našiel čas aj na našu školu. Tento rok sa nám s Mgr. Kosťunovou podarilo zorganizovať rekordný počet žiakov a študentov, bolo ich skoro 240.  Ako sám spomína v úvode svojej prednášky všetko sa to začalo v jeho živote pred vyše 20-timi rokmi tým, že sprevádzal v nemocnici mladých ľudí, ktorý zomierali všetkými opustení na AIDS. Nevyliečiteľne chorý mladík mu vtedy povedal pamätnú vetu:  „Najviac bolí duša“ . Prednáškovú činnosť p. Řeháka, v ktorých vyzdvihuje hodnoty ako je vernosť, panenstvo, smerovanie mladých ľudí k tomu, aby pristupovali k sebe navzájom zodpovedne, zdržanlivo a s úctou, zastrešuje OZ ABATOP,ČR.

 • Vystúpenie našich chlapcov a dievčat na Okresnom kole bolo veľmi úspešné. V súťaži družstiev sa chlapci umiestnili na 1. a 3. mieste, dievčatá na 3. mieste. Matúš Zlacký dobehol v kategórii SŠ na 2. mieste a Adam Kičina v kategórii ZŠ na 3. mieste. Víťazné družstvo SŠ Zlacký, Kuľha, Onduško (na obr.) postupuje na Krajské kolo, ktoré sa uskutoční 12.10.2017 pod Ľubovnianskym hradom.

 • V triede 2.A ZŠ v rámci projektu Starší mladším žiaci Kvarty sa stali učiteľmi anglického jazyka. Malým druhákom za pomoci pani učiteľky pripravili mnohé aktivity v cudzom jazyku. Pracovali so slovnou zásobou o zvieratkách. Starší učili mladších prostredníctvom rôznych aktivít ako sú didaktické hry, metóda TPR (Total Physical Response), piesne, skladačky, kreslenie, atď. Vďaka nadšeniu a spolupráci druhákov všetci zažili hodinu zábavy a spoznávania angličtiny.     Foto

 • Duchovná obnova je prostriedkom, ako dobiť batérie ľudského ducha. Naši študenti I.AG ju spolu s triednym učiteľom absolvovali pod vedením p. kaplána M. Fuchsa vo farskom kostole minulý utorok. K otvorenejšej atmosfére prispeli i úvodné zoznamovacie aktivity, ktoré pripravila Mgr. K. L.ichmanová.V druhej časti obnovy s témou Vernosť ako atribút Božej existencie sa zamýšľali nad postojmi vernosti Bohu vo svojom živote i v ľudskej spoločnosti. Záver patril sv. omši, do ktorej sa zapojili liturgickou službou lektorov.               
  Mgr. Karpiel, triedny učiteľ I.AG           Foto

 • V rámci EDJ sme zaspomínali aj  na  prvý prázdninový  týždeň, ktorý ponúkol bohatý program pre  deti vo veku  6 – 10 rokov  na našej škole. Tradičná Jazyková  univerzita bola venovaná  tento rok špeciálne histórii a kultúrnemu bohatstvu  nášho mesta,  ktoré  oslávilo  okrúhlu 700 ročnú prvú písomnú zmienku a zároveň upozornila na hodnotu a veľkosť priateľstva. Celý týždeň bol  plný zábavy, dobrodružstva,  objavovania, ale aj netradičného učenia sa  v anglickom jazyku.

  Počas  celej univerzity  nechýbali športové, umelecké, či duchovné aktivity, pri ktorých vypomáhali obetaví animátori študenti, ale aj naši absolventi. Tešíme sa , že  o tento projekt je stále väčší záujem aj zo strany študentov, ktorí sa aktívne podieľajú na príprave a realizácii tohto projektu. Projekt bol realizovaný aj s podporou mesta Humenné. 
  Fotogaléria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385

Fotogaléria

Mapa