Štvrtok 24. 1. 2019

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385
Počet návštev: 6919882

Základná škola

 • Koncepcia podporujúca rodinu
 • Vyučovanie cudzích jazykov
 • Plavecký, korčuliarsky výcvik, škola v prírode
 • Využívanie moderných technológií vo vyučovaní
 • Rôznorodá mimoškolská činnosť

Gymnázium 8 - ročné

 • Základné a stredné vzdelávanie spolu
 • Podstatne skoršie profilovanie žiaka
 • Rýchlejší intelektuálny rast
 • Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov
 • Metódy - CLIL, Raz-Kids

Gymnázium 4 - ročné

 • Kultúrne a duchovné podujatia, výlety, exkurzie
 • Moderne vybavené odborné učebne
 • Učebný plán s možnosťou voliteľnosti predmetov podľa potrieb
 • Spolupráca s vysokými školami

Novinky

 • V utorok 18.12.2018 sa vo Vysokej nad Uhom uskutočnilo arcidiecézne kolo súťaže Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane..., ktoré bolo tento rok venované našej novej slovenskej blahoslavenej Anke Kolesárovej, rodáčke z miestnej obce. Sv. omšu pred samotnou súťažou celebroval košický pomocný biskup Mons. Marek Forgáč. Počas súťaže sme navštívili aj hrob Anky Kolesárovej na cintoríne v obci. Našu školu reprezentovalo družstvo v zložení: Laura Zlacká, Petra Šarišská (obe tercia) a Marianna Hojdanová (sekunda). V konkurencii 14 škôl z celej Košickej arcidiecézy sme skončili v zlatom pásme najlepších škôl. Za vzornú reprezentáciu študentkám úprimne ďakujeme. PK KNB

 • V stredu 16. januára 2019 sa uskutoční triedne rodičovské združenie so začiatkom o 15:30 v jednotlivých triedach.

  Učitelia budú samozrejme rodičom k dispozícii aj na individuálne konzultácie.

 • Dnes 21.12. 2018 prišli na našu školu žiaci zo Základnej školy na Pugačevovej ulici v Humennom, aby pozdravili našich žiakov a svoju bývalú pani učiteľku krásnou vianočnou koledou.

 • Dňa 21. decembra 2018 (piatok) sa uskutočnil prvý ročník celoškolskej súťaže v riešení SUDOKU. Zúčastnili sa jej žiaci od 3. ročníka ZŠ až po maturitné ročníky rozdelení do 4 súťažných kategórií. Súťaž bola dvojkolová :

  1. kolo – rozstrelové – žiaci riešili sudoku na rýchlosť – 10 min. (po splnení limitu pokračovali úspešní riešitelia do druhého kola)

  2. kolo – na riešenie mali žiaci 20 min. Okrem správneho riešenie získavali účastníci bonusové body za ušetrený čas.

  Obsadenie na prvých miestach:

 • Úspešní riešitelia:

  Kategória P3: P. Bača, V. Kužmová, D. Jenčík, S. Lichman

  Kategória P4: D. Vasiľková, Š. Zlacký, A. Kuľha, F. Nastišin

  Kategória P5: J. Potocký, M. Skoupilová, K. Kováčová

  Kategória P6: D. Bača

  Kategória P7: M. Sitarčíková, S. lipová

  Kategória P8: F. Krempaský

  Srdečne gratulujeme.

  PK matematiky a informatiky

 • Vianočné prázdniny

  Vianočné prázdniny sa začínajú 23.decembra 2018 a končia sa 7. januára 2019.

  Vyučovanie sa začína 8. januára 2019

 • V piatok 14. 12. 2018 sa na chodbách našej školy konali vianočné trhy. Na našich žiakov čakali sladké koláčiky, rôzne dobroty, čajové pečivo, a malé drobnosti. Vianočnú atmosféru krásne dopĺňali pripravené vianočné koledy. Vianočné trhy tento rok pripravila Tercia, ktorá zvládla svoju úlohu výborne a aj vďaka nim sme mohli zažiť ďalší kúsok vianočnej atmosféry na škole.

 • Na hodine anglického jazyka sme privítali Nika, ktorý už roky žije v Cambridge vo Veľkej Británii, ale pravidelne navštevuje aj Humenné. Keďže sme sa chceli dozvedieť viac o anglickom vzdelávacom systéme,Niko nám porozprával o všetkých školách, ktoré navštevoval, ich hlavnom zameraní, ako aj o svojich plánoch študovať na univerzite. Zároveň nám ukázal zaujímavé miesta v Británii, ktoré sú typickými turistickými destináciami. Srdečná vďaka a už sa tešíme na ďalšie stretnutie.

  PaedDr. Mária Čiefová

 • Divadelné predstavenie žiakov a študentov Cirkevnej spojenej školy v spolupráci so Súkromnou umeleckou školou Via arto aj tento rok potešilo malých i veľkých divákov. Malý anjelik Babráčik napriek svojej neposlušnosti a lenivosti dostal dôležitú úlohu. Pomôcť deťom pripraviť sa na Vianoce. Svoju úlohu si splnil výborne, pomohli mu pri tom aj deti so svojou čistou a úprimnou radosťou. Pred predstavením sa predstavili aj naši najmenší a najmilší škôlkári.

  Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri jeho realizácií.

 • Ak by sme hľadali v dnešnom svete kľúč k dosiahnutiu úspešného života, dopracovali by sme sa k rôznorodým konceptom smerujúcim k nemu. No každý z nich by určite mal medzi riadkami schovanú tú istú pravdu: Ak chceš byť úspešným, musíš ísť za hranice, neuspokojiť sa s priemerom a robiť vždy aj niečo naviac.

  Presne v takomto duchu sa v sobotu, dňa 08.12. 2018, na pôde našej Cirkevnej spojenej školy, zišlo vyše šesťdesiat mladých talentovaných recitátorov z východných častí Prešovského i Košického kraja na 26. ročníku súťaže v umeleckom prednese náboženskej poézie a prózy s názvom ,,... A slovo bolo u Boha...”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385

Fotogaléria

Mapa