Utorok 12. 12. 2017

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 12.12.2017)
Orlej Matúš (V.A)
Žalobínová Diana Helén (Kvinta)
Zajtra (Streda 13.12.2017)
Matuščák Tomáš (Kvinta)
Brehovská Lucia (III.AG)
Ganajová Lucia (Tercia)
Lovecká Lucia (IV.AG)
Tovarňáková Lucia (Sexta)
Šarišská Lucia (Kvarta)

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385
Počet návštev: 6044810

Základná škola

 • Koncepcia podporujúca rodinu
 • Vyučovanie cudzích jazykov
 • Plavecký, korčuliarsky výcvik, škola v prírode
 • Využívanie moderných technológií vo vyučovaní
 • Rôznorodá mimoškolská činnosť

Gymnázium 8 - ročné

 • Základné a stredné vzdelávanie spolu
 • Podstatne skoršie profilovanie žiaka
 • Rýchlejší intelektuálny rast
 • Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov
 • Metódy - CLIL, Raz-Kids

Gymnázium 4 - ročné

 • Kultúrne a duchovné podujatia, výlety, exkurzie
 • Moderne vybavené odborné učebne
 • Učebný plán s možnosťou voliteľnosti predmetov podľa potrieb
 • Spolupráca s vysokými školami

Novinky

 • Od 11. 12. 2017 do 14. 12. 2017 pôjde na Humenskej televízii (HNTV) celý záznam slávnostnej akadémie z príležitosti 25. výročia školy. Začiatok vysielania je o 20:00. Príjemné sledovanie!

 • Naša škola sa už po štvrtýkrát zapojila do celoslovenskej kampane Červená stužka v boji proti HIV/AIDS, ktorú organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. V tomto už 11. ročníku sme chceli uskutočniť tieto aktivity :

  - 30.11.2017 vytvorenie „živej“ červenej stužky;

  - prednášky p. Mgr.T. Řeháka,ČR ; p.Mgr.Z.Kožinovej a M.Lobovej, RÚVZ na tému protidrogovej prevencie pre žiakov a študentov ZŠ, štvoročného a osemroč.gymnázia

  - premietanie filmu Anjeli

  Celé toto naše snaženie vyvrcholilo „Živou červenou stužkou“, ktorú 30.11.2017 vytváralo 316 žiakov, študentov a pedagógov školy. Toto číslo nie je oproti minulému roku rekord, ale aj tak za to, že sa nám podarilo nielen 30.11.2017 vytvoriť také silné spoločenstvo patrí poďakovanie. V prvom rade ŠP pod vedením Mgr.L.Kosťunovej a ostatným členom hlavne G.Urbanovi, ale aj pedagógom a nepedagogickým zamestnancom, ktorí sa sami zúčastnili, alebo ktorých triedy prišli skoro v plnom počte. Poďakovanie patrí obetavému fotografovi p.J.Jenčíkovi.

 • V školskom kole olympiády v anglickom jazyku v tomto školskom roku súťažilo 44 žiačok a žiakov v štyroch kategóriach. Medzi konkurenciou si porovnali svoje vedomosti a zručnosti z angličtiny žiaci ZŠ, 8-ročného a 4-ročného gymnázia.

  V kategórii 1A sa najviac darilo Michalovi Gabriovi zo sekundy a v kategórii 1B získala najviac bodov Katarína Šarišská z kvarty.

  Víťazom kategórie 2A sa stala Hanka Čoudková zo sexty a v kategórii 2B zvíťazil Matúš Mihaľko zo 4.AG.

  Žiaci Daniel Matejko zo 7.A a Rebeka Tongeľová z kvinty budú našu školu reprezentovať v kategóriách 1C a 2C2.

 • Propozície a organizačné pokyny k súťaži

  Pozvanka_a_propozicie-_2017.docx Prihlaska_2017.docx
  V súlade s propozíciami, ktoré k ekumenicky ponímanej súťaži v prednese kresťanskej poézie a prózy vydal hlavný organizátor – Združenie katolíckych škôl Slovenska, Spojená škola Sv. Rodiny v Bratislave – uskutoční sa pre východné časti Prešovského a Košického kraja krajské kolo súťaže dňa 8. decembra 2017 (piatok), so začiatkom o 9.00 hod. sv. omšou v kaplnke Cirkevnej spojenej školy, Duchnovičova 24, 066 01 Humenné

 • Aj v tomto školskom roku sa uskutočnilo školské kolo olympiády v nemeckom jazyku. 8 účastníkov prejavilo záujem o nemecký jazyk, že chcú v tomto jazyku urobiť čosi viac. Medzi naúspešnejších riešiteľov patrí Jozef Hančar a nasledujúci Gustáv Urban zo Sexty. Srdečne blahoželáme! sr. Sofia

 • Na Školských majstrovstvách okresov Humenné a Medzilaborce žiakov a žiačok ZŠ v zrýchlenom šachu 2017/2018, ktoré organizoval klub Šachy Reinter,n.o., sa zúčastnili aj žiaci našej školy. Hralo sa švajčiarskym systémom na 7 kôl s hracím tempom 2x15 minút na partiu plus 3 sekundy/ťah. Výborným výkonom a ziskom 3.miesta sa prezentoval žiak kvarty Miloš Krupka. Spolu so spolužiačkou Aničkou Bačišinovou, ktorá dostala divokú kartu, budú reprezentovať okres Humenné na krajských majstrovstvách. Za pekný výkon ďakujeme aj Frederikovi Ondikovi, Adamovi Tabakovi, Jánovi Balogáčovi, Adamovi Debrecényimu, Dávidovi Bačovi, Richardovi Aľušíkovi, Barborke Kridlovej a Timei Tomkovej.

 • 22. 11. 2017 Euro je mena platná v Európskej únií. V súčasnosti používa euro 19 členských štátov Európskej únie, ktoré spolu tvoria eurozónu. Súčasťou eurozóny je aj Slovenská republika, čo je dôvodom, prečo sa nám euro už niekoľko rokov  „povaľuje“ v peňaženke. Euro tvoria euro mince a euro bankovky, ktoré  v rámci Euroscoly bližšie spoznali žiaci IX.A. Naučili sa, že mince majú spoločnú stranu rovnakú pre všetky mince a národnú stranu, ktorú si navrhla každá krajina sama. Spoznali aj euro bankovky, ich och
 • 22. 11. 2017

  Neboli by to študenti sexty, keby nevyužili ani túto možnosť na zvýšenie povedomia o Európskej  únií. Tento krát študenti nemuseli nikam ísť, ale žiaci iných škôl prišli za nimi. V piatok 3. 11. 2017 v rámci DOD študenti predstavili vyše 100 žiakom 9. ročníka iných škôl projekt Euroscola, fungovanie EÚ, obchodnú politiku EU, bezpečnosť potravín a problém dvojakej kvality potravín. Nezabudli sme ich ani vyskúšať z vedomostí o EÚ a eure, a musíme ich pochváliť za ich poznatky o EÚ. V súvislosti s dvojakou kvalitou potravín sme im predstavili potraviny z Rakúska ako čokolády, čaje, Coca-colu a prací prášok. Všetci uznali, že na prvý pohľad sú výrobky rovnaké ako na Slovensku, ale zloženie výrobkov je iné.  Dúfame, že sa im projekt páčil a veríme, že s niektorými sa stretneme v septembri.

 • 22. 11. 2017

  V piatok 29. septembra 2017 sme na škole privítali vzácneho hosťa – viceguvernéra Národnej banky Slovenska Mgr. Jána Tótha M.A.. Pán viceguvernér nám priblížil postavenie  Národnej banky Slovenska v eurozóne, činnosť ECB, čo je hlavným cieľom menovej politiky a aká je makroekonomická prognóza NBS na najbližšie obdobie, makroekonomické ukazovatele, ako infláciu a nezamestnanosť. Prednáška bola spestrená konkrétnymi príkladmi z praxe, otázkami študentov a vybranými štatistikami z nášho regiónu. V rámci kvality potravín bola predstavená aj kúpyschopnosť obyvateľstva v našom regióne.  

 • 22. 11. 2017

  V stredu 15. 11. 2017 študenti zaklopali na dvere riaditeľne a oslovili pána riaditeľa. Pán riaditeľ odpovedal na otázky k projektu Euroscola a dvojakej kvalite potravín. V závere rozhovoru ho čakala mala ochutnávka rakúskej a slovenskej čokolády. Pán riaditeľ ocenil nadšenie študentov pre tento projekt a zaprial im veľa síl a úspechov v projekte a v škole.

  Mgr. Anna Kavčaková

 • 22. 11. 2017

  Študenti pravidelne oboznamujú verejnosť s podujatiami, ktoré uskutočňujú k projektu Euroscola. O týchto podujatiach si môžu prečítať na rôznych internetových stránkach alebo v novinách. Aby sa obyvatelia mesta  priamo stretli so študenti a oboznámili s týmto projektom, študenti zorganizovali v piatok 10. 11. 2017 na hlavnom námestí v Humennom anketu medzi širokou verejnosťou. Zisťovali ako sú Humenčania na tom s vedomosťami o Európskej únii, eure a pýtali sa na ich názory k dvojakej kvalite potravín. 

 • 22. 11. 2017

  V stredu 4. 10. 2017 študenti sexty využili podujatie, ktoré, ako by povedali niektorí žiaci, sa žiaľ koná na škole pravidelne.  Naši rodičia sú veľmi vnímaví a rozhľadní ľudia, ktorí majú prehľad v európskej problematike.  Pripravili sme pre nich dotazník, ktorí mohli vyplniť pri hlavnom vchode  na prízemí školy, ale aby sme nikoho nevynechali, študenti zavítali aj do každej triedy, kde mohli tento dotazník vyplniť. Dotazník sa týkal dvojakej kvality potravín. Výsledky ukázali, že väčšina rodičov pozná tento problém a niektorí mali aj osobne možnosť porovnať zahraničné výrobky so slovenskými.  Našli sa aj odvážlivci, ktorí navrhli vlastné riešenia tohto problému. Ďakujeme všetkým rodičom za účasť a čas, ktorí si našli pre Euroscolu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385

Fotogaléria

Mapa