Pondelok 19. 11. 2018

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385
Počet návštev: 6768096

Základná škola

 • Koncepcia podporujúca rodinu
 • Vyučovanie cudzích jazykov
 • Plavecký, korčuliarsky výcvik, škola v prírode
 • Využívanie moderných technológií vo vyučovaní
 • Rôznorodá mimoškolská činnosť

Gymnázium 8 - ročné

 • Základné a stredné vzdelávanie spolu
 • Podstatne skoršie profilovanie žiaka
 • Rýchlejší intelektuálny rast
 • Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov
 • Metódy - CLIL, Raz-Kids

Gymnázium 4 - ročné

 • Kultúrne a duchovné podujatia, výlety, exkurzie
 • Moderne vybavené odborné učebne
 • Učebný plán s možnosťou voliteľnosti predmetov podľa potrieb
 • Spolupráca s vysokými školami

Novinky

 • 16.11.2018 bol v škôlke ďalší super deň, pretože sme mali otvorené dvere pre všetkých,ktorí boli na nás zvedaví a prišli sa k nám pozrieť.Prišli staré mamy, ukázali sme im naše matematické vedomostosti.Tešili sme sa aj škôlkarom z iných škôlok, s ktorými sme si spoločne nielen zatancovali, ale aj skvele zahrali.

 • Karneval v škôlke

  Dnešný deň sme sa v našej škôlke všetci cítili ako v nebi.Boli sme obklopení svätými,do ktorých sa obliekli deti nielen z našej škôlky,ale pozvali sme aj kamarátov z Michaloviec z CMŠ sv.Terezky.Mohli sme sa stretnúť so sv. Martinom,sv.Terezkou,sv.Alzbetou, sv.Mikulášom, sv.Františkom, Anjelmi Archanielmi, ba dokonca aj s bl.Ankou a veľa ďalšími svätými.Prežili sme deň plný zábavy, súťaží a samozrejme veľa maškŕt a sladkých odmien.Boli sme ako jedna veľká rodina.

 • Bezpečne a hravo pre predškolákov na CSŠ

  Už niekoľko rokov sa na našej Cirkevnej spojenej škole snažíme nezabúdať aj na výchovu detí k bezpečnosti na ceste. S podporou Nadácie „ Keď potrebujete pomôcť „sme mohli zakúpiť vysokokvalitné motokáry a reflexné vesty a pred nedávnom pod vedením Mgr. K. Lichmanovej a obetavým študentom sa dobudovalo dopravné ihrisko v areáli školy. Ihrisko v dopoludňajších hodinách využívajú naši najmenší škôlkari a popoludní slúži pre žiakov ŠKD.

  Pekné jesenné počasie nám umožnilo tento rok pozvať malých zvedavých predškolákov aj z okolitých materských škôlok, ktorí si mohli zábavnou formou osvojiť niektoré pravidlá cestnej premávky a na krokovacom pásiku/ Hejného metódou / vyskúšať svoje matematické schopnosti. Veľká vďaka patrí opäť našim skvelým animátorom a tiež p. učiteľke prvákov Mgr. Jane Hobľakovej, ktorá pomohla pri realizovaní tejto aktivity.

 • Dňa 12.11.2018 sa v Starej radnici v Košiciach konala spevácka súťaž všetkých cirkevných stredných škôl Košickej arcidiecézy s názvom “Alžbetina ruža”, organizovaná strednou cirkevnou zdravotníckou školou sv. Alžbety v Košiciach. Pod hudobným vedením pána učiteľa Jozefa Bubnára našu školu reprezentovala Anita Salanciová z Kvinty, ktorá v kategórii “Moderná kresťanská pieseň” potešila uši publika piesňou od Simy Martausovej, Nádherný svätý... V ťažkej konkurencii sme si síce medailu neodniesli, no úžasný výkon našej študentky vyvolal hlasný potlesk divákov, a tak sme nakoniec s dobrým pocitom odchádzali domov... Anitke prajeme ešte veľa úspešných hudobných vystúpení

 • Verejná zbierka HODINA DEŤOM 2018

  Piatok 9. november sa niesol v duchu pomoci deťom. V tento deň prebehol už 20. ročník verejnej zbierky Hodina deťom, na ktorej ani tentokrát nechýbali študenti našej školy. 15 dobrovoľníkov z tried I.AG, kvinta, septima a III.AG vyšlo do ulíc mesta Humenné a podarilo sa im vyzbierať krásnu čiastku peňazí, ktorá, veríme, pomôže všetkým tým, ktorí to potrebujú. Všetkým, ktorí prispeli, ďakujeme!

  Mgr. Lenka Kosťunová

 • Naša škola sa aj tento rok zapojila do zaujímavého česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Témou 9. ročníka boli Rozprávky, bájky, povesti a príbehy, ktoré nepoznajú hranice. Cieľom projektu je nielen nadviazať kontakty medzi českými a slovenskými školami, ale najmä podporiť u žiakov záujem o čítanie aj prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré si vyrobia samotní žiaci. Na základe vyplnenej prihlášky boli vytvorené dvojice partnerských škôl. Naše záložky sme si tentoraz vymenili so žiakmi Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančiciach.

 • Boli ste už na vystúpení kúzelníka? Áno? Prezradil Vám svoje triky? Vo štvrtok 8.11.2018 sa na našej škole, Na Kúzelnej fyzike, žiaci naučili robiť kúzla sami. Kúzelná fyzika je jedinečné predstavenie pásma experimentov s fyzikálnou podstatou. Jednotlivé experimenty sú vyberané tak, aby zaujali divákov všetkých vekových kategórii. Cieľom Kúzelnej fyziky je vzbudiť záujem o fyzikálne deje okolo nás, vnímať fyziku na každom kroku a popularizovať túto krásnu vednú disciplínu. Veď stačí, keď sa človek potkne a už cíti gravitačnú silu v celej svojej sile. Bonusom akcie bola aj možnosť vyskúšať si fyzikálne pokusy samostatne.

 • Testovanie 5-2018

  7.11. 2018 naši piataci po úspešnom jesennom testovaní pokračovali v príprave na riadny termín Testovanie 5-2018. Opäť sme využili elektronickú formu prípravy, nakoľko sme zapojení v národnom projekte - Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania. Ako jediná škola v okrese už niekoľko rokov touto formou realizujeme aj ostré Testovanie 5 resp. Testovanie 9.

  Našim tohtoročným piatakom prajeme veľa úspechov pri riadnom termíne Testovania 5-2018, ktorý sa uskutoční 21.novembra 2018.

 • Navždy sa zachová v pamäti stužková ....

  V sobotu 27.októbra 2018 sa uskutočnila stužková slávnosť triedy Oktáva. Slávnostný večer začal sv. omšou v Kostole Všetkých svätých, ktorú celebrovali pán dekan Mgr. František Mariňák a pán kaplán Mgr. Miroslav Liška, ktorý bol súčasťou našej triedy krásnych 5 rokov a v súčasnosti pôsobí v Sabinove. Po posvätení stužiek sme sa všetci presunuli do sály Off Road Pubu, kde sme boli slávnostne dekorovaní zelenými stužkami. Samozrejme, že nechýbal ani kultúrny program, na ktorý sme sa my, študenti oktávy, poctivo pripravovali. Veríme, že po všetkých tých pretancovaných hodinách odchádzali naši milí rodičia, učitelia a priatelia spokojní domov. Teraz nám maturantom už len držte prsty a modlite sa za naše úspešné zvládnutie skúšky dospelosti.

 • Všetko má svoj čas a svoju chvíľu každé úsilie. Svoj čas má narodiť sa, svoj čas má odísť.

  Svoj čas má spomínať. Teraz nastal čas obzrieť sa späť, spomínať a ďakovať. Možno si povieme, že uplynul čas bezstarostných hier, odišli učitelia, ktorí by kúpili za lásku celý svet. A predsa nie. Sú totiž ľudia, ktorých si nesieme v sebe.

  No prišla chvíľa, kedy Boh vyšiel do svojej záhrady, odtrhol jednu a potom ďalšiu zo svojich najkrajších ruží a položil si ich k sebe, aby sa z nich tešil. Kedysi patrili Bohu medzi nami na našej škole a už sú naveky našimi u Boha.

 • Olympiáda o Európ​​​​​​​skej únií

  Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave tento rok zorganizovala Olympiádu o Európskej únii. Partnerom tohtoročnej súťaže sa stala Informačná kancelária Európskeho parlamentu, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a europoslanci Jana Žitňanská, Monika Beňová a Ivan Štefanec.

  Olympiáda o Európskej únii je určená hlavne pre študentov 3. a 4. ročníka stredných škôl. Je to vedomostná súťaž a výchovno-vzdelávacia aktivita zameraná na prehlbovanie vedomostí študentov o Európskej únii, ktorá zároveň vytvára priestor pre aktívnu komunikáciu mládeže a budovanie pozitívnych vzorov a návykov.

 • Naši šachisti

  Školské majstrovstvá okresu Humenné v šachu ZŠ.

  V piatok 26. októbra sa v priestoroch Reinter šachy, n.o. organizovali Školské majstrovstvá okresu Humenné v šachu ZŠ.
  K šachovniciam zasadlo v dvoch oddelených turnajoch 45 žiakov a 14 žiačok. Hralo sa švajčiarskym systémom 7 súťažných kôl s tempom 2 x 15 min. + 3 sek/ťah.
  Svojich zástupcov vyslalo 10 základných škôl v okrese, aby zviedli boj o miestenky na krajské kolo.
  V turnaji žiačok sa vicemajsterkou okresu stala naša žiačka Barbora Krídlová . Postupuje na krajské majstrovstvá, na ktorých jej budeme držať palce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385

Fotogaléria

Mapa