Utorok 11. 12. 2018

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385
Počet návštev: 6827127

Základná škola

 • Koncepcia podporujúca rodinu
 • Vyučovanie cudzích jazykov
 • Plavecký, korčuliarsky výcvik, škola v prírode
 • Využívanie moderných technológií vo vyučovaní
 • Rôznorodá mimoškolská činnosť

Gymnázium 8 - ročné

 • Základné a stredné vzdelávanie spolu
 • Podstatne skoršie profilovanie žiaka
 • Rýchlejší intelektuálny rast
 • Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov
 • Metódy - CLIL, Raz-Kids

Gymnázium 4 - ročné

 • Kultúrne a duchovné podujatia, výlety, exkurzie
 • Moderne vybavené odborné učebne
 • Učebný plán s možnosťou voliteľnosti predmetov podľa potrieb
 • Spolupráca s vysokými školami

Novinky

 • Ak by sme hľadali v dnešnom svete kľúč k dosiahnutiu úspešného života, dopracovali by sme sa k rôznorodým konceptom smerujúcim k nemu. No každý z nich by určite mal medzi riadkami schovanú tú istú pravdu: Ak chceš byť úspešným, musíš ísť za hranice, neuspokojiť sa s priemerom a robiť vždy aj niečo naviac.

  Presne v takomto duchu sa v sobotu, dňa 08.12. 2018, na pôde našej Cirkevnej spojenej školy, zišlo vyše šesťdesiat mladých talentovaných recitátorov z východných častí Prešovského i Košického kraja na 26. ročníku súťaže v umeleckom prednese náboženskej poézie a prózy s názvom ,,... A slovo bolo u Boha...”

 • Hudba je fantastickým prostriedkom na rozvoj emócií, dobra i ľudskosti. Ak sa však piesne počúvajú a spievajú v cudzom jazyku, dokáže poslúžiť dokonca aj ako výborná edukačná metóda na vzdelávanie sa v inej reči.

  Inšpirovaní týmito poznatkami sa organizátori zo ZŠ Hrnčiarska v Humennom rozhodli zorganizovať aj tohto roku ďalší ročník speváckej súťaže v anglickej modernej piesni, určenej pre všetkých žiakov základných škôl v okrese, s názvom The Little Singer (Malý spevák).

  Našu školu na nej reprezentovali Katka Pristašová (Tercia) a Ema Molokáčová (Kvarta), ktoré pod vedením a s hudobným doprovodom pána učiteľa Jozefa Bubnára, získali umiestnenia v zlatom (Katka) a v striebornom pásme (Ema). Medzi všetkými šestnástimi zúčastnenými si tak vydobili skvelé pozície, vecné ocenenia a zaradili sa medzi najlepších.

 • V nedeľu 2. 12. 2018 sa uskutočnila prvá prednáška a beseda na tému Kresťanský životný štýl, ktorú si pripravil duchovný otec Lorenzo Pásztor.

  Príjemnú atmosféru dotvoril aj spev a hudba v podaní pedagógov CSŠ.

  9.12. odzneje ďalšia zaujímavá téma o moderných manželstvách.

  Všetci ste srdečne pozvaní!

 • Dňa 5.12.2018 zavítal na našu školu Mikuláš

 • ÁNO – ŽIVOT - NIE – AIDS

  Naša škola sa už po piatykrát zapojila do celoslovenskej kampane Červená stužka v boji proti HIV/AIDS, ktorú organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. V tomto už 12. ročníku sme chceli uskutočniť tieto aktivity :

  - 4.12.2018 vytvorenie „živej“ červenej stužky;

  - prednášky a besedy na tému duševné zdravie a závislosti p. Mgr.R. Povala,ČR ; p.Mgr.Z.Kožinovej a M.Lobovej, RÚVZ na tému protidrogovej prevencie pre žiakov a študentov ZŠ, štvoročného a osemroč.gymnázia

  - premietanie filmu Anjeli a dokumentov na tému Obchodovanie s ľuďmi

 • Dňa 30.11.2018 sa na ZŠ Darg. hrdinov konali majstrovstvá okresu Humenné vo viacboji všestrannosti. Súťažilo sa v 4 disciplínach: skok do diaľky z miesta, šplh na tyči, hod loptou a člnkový beh 4x10m (prváci šplh nemali). Zúčastnilo sa na nich 11 základných škôl, medzi nimi aj naša. Súťažili žiaci I.stupňa. Naši sa tam vôbec nestratili, práve naopak. Medzi najlepšie umiestnenými boli Dominik Jurášek (1.A) – 3.miesto, František Mažerik (2.A) – 2.miesto a Tatiana Pirová (3.A) – 3.miesto vo svojich kategóriách. Zo súťaže si odniesli okrem zážitkov aj diplom a medailu. Na peknom 5.mieste skončili Chiara Kováčová a Patrik Bača. Všetkým našim reprezentantom blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy!

 • Hour of Code

  V rámci Týždňa vyučovania informatiky 3.12. - 7.12.2018 sa naše Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pripojilo k celosvetovej akcii Hodina kódu, ktorej sa zúčastňujú desiatky miliónov žiakov z viac ako 180 krajín sveta. Hodina kódu má za cieľ priblížiť programovanie a ukázať, že každý sa môže naučiť jeho základy. Študenti si vyskúšali svoju zručnosť, logiku a tvorivosť pri naprogramovaní mobilnej aplikácie, vlastnej hry, či webovej stránky. Sprievodnou aktivitou bola virtuálna Hodina kódu v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave, kde v 2-hodinovom bloku sa študenti nášho gymnázia mohli zapojiť do prednášok na zaujímavé témy: Umelá inteligencia, Robotická ruka, Hra vo virtuálnej realite, Minecraft.

 • Počas Dňa otvorených dverí, viac ako 50 škôlkarov z MŠ Trebičská, Lesná, Osloboditeľov, ale aj z neďalekého Hažína si mohlo vyskúšať, aké je to byť na chvíľu školákom. Prostredníctvom zaujímavých matematických úloh, hravej angličtiny, či cez zábavné ukazovačky a tvorivé dielne spoznávali školské prostredie v priateľskej atmosfére.

  Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie pri adventnom divadle 11. 12. v kinosále mesta Humenné.

 • Posvätenie adventných vencov

  Po svätej omši v školskej kaplnke p. kaplán Kačmár posvätil adventné vence, ktoré si do svojich tried pripravili žiaci a študenti so svojimi učiteľmi. Po celý advent im pri ranných modlitbách v škole budú pripomínať čas prípravy na vianočné sviatky.

 • iBobor

  Od 12. do 16. 11. 2018 sa 95 študentov Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Humennom zapojilo pod vedením p. uč. G. Čabalovej do celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Súťažili v kategóriách: benjamíni, kadeti, juniori a seniori. Študenti našej školy v každej kategórii získali veľmi pekné umiestnenia.
  Medzi úspešných riešiteľov na Slovensku sa zaradilo 20 našich gymnazistov. V kategórii Junior Jozef Jenčík zo sexty získal plný počet bodov 80 a s percentilom 100 sa umiestnil na prvom mieste.
  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. V školskom roku 2018/19 sa tejto súťaže na Slovensku zúčastnilo 77 928 súťažiacich z 979 škôl.
  Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme a prajeme aj naďalej veľa úspechov v ďalších súťažiach. A tu sú výsledky úspešných riešiteľov:

 • Možnosť tráviť tri vyučovacie hodiny seminárov z anglického jazyka v rade za sebou s fantastickým huslistom, spevákom a kresťanským umelcom Jamesom Evansom (40), sa tento štvrtok, 22.11.2018, naskytla našim najstarším študentom gymnázia - IV.AG a Oktáve - vďaka pánovi učiteľovi Bubnárovi, dlhoročnému priateľovi charizmatického Angličana. Počas 135 minút krásne pripraveného programu mali naši mladí poskytnutú tak vzdelávaciu (rozobrané maturitné témy týkajúce sa Britov, ostrovov a sviatkov), zábavnú (varenie anglického čaju, súťaž vo viazaní kravaty k školskej uniforme), ako aj hudobnú časť, v ktorej okrem rôznych tematických skladieb v podaní Jamesa a nášho učiteľa, zazneli aj ukážky typických keltských tanečných melódií, historicky prislúchajúcimi kráľovskému obyvateľstvu. Študenti túto milú zmenu vo vyučovaní jazyka srdečne ocenili potleskom a neskôr mnohí aj osobne vyjadrili svoju spokojnosť a nadšenie.
  A kde sú spokojní žiaci, tam je aj dobrá atmosféra. My budeme aj naďalej prosiť nášho Pána, aby sme mohli našu nádejnú generáciu mladých životov aj naďalej vyprevádzať do života s radosťou v srdci a nádejou v duši.

 • Tento školský rok sa žiacky parlament rozhodol oživiť tradíciu Farebného školského roka. V rámci Farebného roka si jednotlivými farbami pripomenieme rôzne svetové a medzinárodné dni, podporíme dobré myšlienky, zvýšime povedomie o rôznych chorobách, upozorníme na problémy, ktoré trápia svet, alebo si iba spestríme všedné dni farebnosťou. Začali sme vo štvrtok 22. novembra 2018, modrou farbou, ktorá je symbolom zodpovednosti, pokoja a mieru. V tento deň sme chceli všetkým ukázať, že v jednote je sila. Pri tejto aktivite jednotlivé triedy naozaj ukázali kolektívneho ducha, ale aj rozmanitosť v prevedení jednej farby. Dokázali sme, že sme pripravení sa spojiť pre malé aj veľké veci. Preto už budúci týždeň sa znovu spojíme a podporíme červenou farbou medzinárodný deň HIV alebo AIDS. Spoločne vytvoríme červenú stužku, ktorá je symbolom solidarity s ľuďmi žijúcich s touto chorobou.

 • Okresné finále v stolnom tenise žiačok ZŠ

  V piatok 23.11.2018 sa v CVČ Dúha v Humennom odohralo Okresné finále v stolnom tenise žiačok ZŠ. Do finálového kola sa postupovalo po odohraní zápasov v skupinách. Naše žiačky – Sitarčiková M., Bončiková N., Ganajová L. a Rusnáková L. po víťazstvách nad ZŠ Duchnovičova Medzilaborce a ZŠ Jána Švermu Humenné a prehre so ZŠ Kudlovská obsadili konečné 2. miesto.

  Srdečne blahoželáme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385

Fotogaléria

Mapa