• PONOŽKOVÁ VÝZVA
     • Ponožková výzva sa koná každoročne 21. marca a spája sa so svetovým dňom Downovho syndrómu. V tento deň sa na znak oslavy ľudskej jedinečnosti nosia dve rozdielne ponožky. Výzva je určená všetkým, ktorí chcú prejaviť solidaritu a podporiť ľudí s Downovým syndrómom a ich rodiny. No zároveň sa rozšíri povedomie o tom, že práve ľudská individualita robí tento svet krásnym, pestrejším, zaujímavejším, inšpirujúcim. Rozdielne ponožky sa stali symbolom Svetového dňa Downovho syndrómu preto, lebo chromozóm má tvar ponožky. Dátum 21. 3. je taktiež symbolický, pretože ľudia s Downovým syndrómom majú o jeden 21. chromozóm naviac. Namiesto dvoch ich majú až tri.

      Čo by sa stalo, keby ľudia s Downovým syndrómom vládli svetu?

      - Náklonnosť, objatia a starostlivosť o iných by boli na dennom poriadku

      - Naučili by sme sa tešiť z maličkostí a bezpodmienečne milovať život.

      - Ľudia by boli úprimní.

      - Ľudia, ktorí sa rozprávajú sami so sebou, by boli považovaní za premýšľavých a tvorivých.

     • Der Kreuzweg – Krížová cesta v nemeckom jazyku
     • Aj v tomto pôstnom období (27. 3. 2019) sme sa spoločne pomodlili krížovú cestu na hodine nemeckého jazyka so žiakmi Septimy. Žiaci si mohli zlepšiť svoje jazykové poznatky a výslovnosť aj pri modlitbe. Aj táto vyučovacia hodina prispela k duchovnej príprave na veľkonočné sviatky.

      sr. Sofia

     • Súkromná umelecká škola VIA ARTO
     • Na Cirkevnej  spojenej škole je zriadené  už niekoľko rokov elokované  pracovisko umeleckej školy Via arto,  hudobný  a výtvarný odbor. Vďaka tomu si  môžu žiaci priamo v budove školy, pod vedením pedagógov  SZUŠ, rozvíjať svoje umelecké  talenty.

     • Projekt " Tenis do škôl " na našej škole
     • Od septembra tohto roka môžu žiaci 1. až  3. ročníka  ZŠ  zdarma navštevovať Tenisový krúžok  pod vedením  trénerov  a s plným materiálnym vybavením, ktoré zabezpečuje Slovenský tenisový zväz  s podporou generálneho partnera COOP Jednota Slovensko.

    • Hviezdolavov Kubín - opäť sme úspešní!
     • Hviezdolavov Kubín - opäť sme úspešní!
     • Dňa 20. marca sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín.

      Tohtoročná súťažná prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy sa konala v roku 170. výročia narodenia Pavla Országha Hviezdoslava. Súťaž Hviezdoslavov Kubín je najstaršou súťažou v oblasti umeleckého prednesu a vrcholným podujatím tejto kategórie na Slovensku.

         Naša škola je pravidelným a úspešným účastníkom súťaže a aj tento rok sme stáli na stupňoch víťazov. Vďačíme za to týmto žiakom a študentom – 1. miesto  Juraj Stebila /III.AG/ - stredné školy, 2. miesto Samuel Lukáč /III.A/ - 1.kat., 3. miesto Katarína Polanská /sekunda/ - 3.kat. a 3. miesto Mária Čabalová /6.A/ - 2. kat.

     • Dekanátne kolo gréckokatolíckej Biblickej súťaže a Biblickej olympiády 2019
     • Dňa 21.3.2019 sa v priestoroch Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom uskutočnilo dekanátne (okresné) kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády  pre gréckokatolíkov, na ktorých sa zúčastnili aj žiaci našej školy a to v troch kategóriách.

      Tri trojčlenné tímy si počínali veľmi úspešne, o čom svedčia aj nasledujúce výsledky:

      BIBLICKÁ SÚŤAŽ

      A KATEGÓRIA: 1. miesto:  Kristína Nastišinová (2.A), Anna Vargová (2.A), Martin Surničin (2.A)

      B KATEGÓRIA: 2. miesto:  Šimon Ján Zlacký (4.A), Filip Nastišin (4.A), Emília Jarošová (4.A)

      BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

      1. KATEGÓRIA: 2. miesto: Laura Mária Zlacká (TERCIA), Matej Chalachan (TERCIA),

          Mária Voroňáková (KVARTA) 

      Družstvo z A kategórie si počínalo najúspešnejšie a bude reprezentovať našu školu na krajskom

      (archieparchiálnom) kole v Prešove.

      Všetkým účastníkom blahoželáme, ďakujeme za ich námahu pri štúdiu Biblie  a najmenším prajeme veľa úspechov v ďalšom kole!

      Mgr. Daniela Chalachanová

     • Programovanie v GalaxyCodr
     • Programovanie sa na školách stáva populárne aj vďaka rôznym projektom a stránkam na Internete. 20 najlepších tretiakov a štvrtákov sa zapojilo do 2. ročníka celoslovenskej súťaže v programovaní – GALAXIÁDA. Predchádzalo tomu najprv školské kolo – 20. marca 2019, ktoré pripravili učitelia informatiky Mgr. Jaroslav Rovňák a Mgr. Jana Hobľaková.  Všetkým zúčastneným ďakujeme a čakáme na hodnotenie, či nás niekto bude reprezentovať v celoslovenskom kole.

      Poradie prvých desiatich žiakov v školskom kole je:

       

      1. Šimon Zlacký                     IV. A
      2. Dominik Jenčík                 III. A
      3. Patrik Bača                         III. A
      4. Natália Roháčová            III. A
      5. Jakub Ľubiščak                  III. A
      6. Tobiáš Beňo                      III. A
      7. Samuel Lichman               III. A
      8. Veronika Kužmová         III. A
      9. Samuel Rudy                     III. A
      10. Marcel Kužma                  IV. A

       

     • Okresné kolo Biblickej olympiády 2019
     • V stredu 20. 3. 2019 sa v našej škole uskutočnilo okresné kolo biblickej olympiády Košickej arcidiecézy pre dekanáty Humenné a Snina. Súťaž začala slávením Eucharistie, ktorú celebroval vdp. dekan František Mariňák spolu s prítomnými kňazmi.

      V kategórii ZŠ nás reprezentovali: Petra Šarišská (tercia), Sofia Klimiková a Miriam Uherová (sekunda), v kategórii SŠ súťažnú trojicu tvorili: Katarína a Lucia Šarišské (kvinta) a Samuel Varga (II.AG).

      V kategórii SŠ naši študenti obsadili pekné 2. miesto a v kategórii ZŠ naše žiačky vyhrali a postupujú na diecézne kolo do Košíc! Blahoželáme!

              Za všetku námahu v príprave a pri štúdiu kníh Svätého Písma a za výborné umiestnenia im vyslovujeme poďakovanie.

      PK KNB

     • Okresné kolo žiačok SŠ vo florbale
     • V stredu 20.3.2019 sa v telocvični Obchodnej akadémie v Humennom odohralo okresné kolo žiačok SŠ vo florbale. Naše študentky sa po víťazstve skupiny prebojovali do finále. Nakoniec obsadili pekné 2. miesto a tešili sa z diplomu i pohára. Srdečne blahoželáme.

     • Hrady na Zemplíne
     • Snahou OZ ONTIS je oboznámiť verejnosť s historickými pamiatkami a prírodnými krásami Slovenska a okolitých krajín a viesť účastníkov svojich aktivít k vytváraniu pozitívnych postojov, k aktívnemu využívaniu voľného času a k samovzdelávaniu.

      Jednou z činností OZ je aj organizovanie seminárov, besied a prezentácií.

      V stredu 20.3.2019 sa žiaci prvého stupňa zúčastnili takejto besedy s prezentáciou na tému „ Hrady na Zemplíne“ vo Vihorlatskej knižnici.

     • Hodiny korčuľovania na CSŠ pre žiakov I. stupňa
     • Žiaci  1. – 4. ročníka  Cirkevnej spojenej školy  v Humennom  si mohli  aj tento rok zdokonaliť  svoje korčuliarske zručnosti na miestnom klzisku pod vedením svojich triednych učiteľov a zároveň inštruktorov.  Táto aktivita má na škole svoju  tradíciu a prináša  okrem radosti z pohybu i  množstvo pozitívnych zážitkov nielen žiakom, ale aj  rodičom či starým rodičom.  Korčuliari  boli rozdelení  do štyroch skupín podľa    korčuliarskych zručností.  Učili stáť,  pohybovať po ľade kĺzavým spôsobom,  ale aj korčuľovať okolo prekážok.

      Tí zručnejší  sa pokúsili robiť osmičky, jazdiť v predklone či zdvíhať  za jazdy predmety z ľadu. Ak spadli, postavili sa a korčuľovali ďalej. Ani malé neúspechy ich neodradili a cviky veselo opakovali.  

      Veľká vďaka patrí aj všetkým  rodičom, ktorí veľmi ochotne pomohli pri prvom osmeľovaní sa  na ľadovej ploche alebo pri prezúvaní sa či pomoci rôzneho druhu.  Veľká nadšenie detí pre tento šport  bolo najlepšou odmenou pre ich inštruktorov – učiteľov.  Všetci sa tešíme  na ďalšie podobné športové aktivity, ktoré nám okrem fyzickej zdatnosti  pomáhajú aj pri budovaní vzájomných vzťahov  medzi učiteľmi, rodičmi a žiakmi.  

     • Triedy kvarta a tercia na duchovnej obnove vo Vysokej nad Uhom
     • Nevídaná intenzita vplyvu životného príbehu blahoslavenej Anky Kolesárovej na smerovanie mladých ľudí na Slovensku je pre mnohých skeptikov či médiá nevysvetliteľným fenoménom. Stovky veriacich i hľadajúcich jedincov sa dennodenne vydávajú do dedinky Vysoká nad Uhom, aby na vlastnej koži zacítili atmosféru a jedinečnosť miesta dýchajúceho výnimočnou posvätnosťou.

      Žiaci tercie a kvarty mali dňa 12.3.2019 možnosť pridať sa do tejto masy pútnikov a priblížiť si vskutku unikátny životopis čerstvej blahoslavenej mladej Slovenky. Duchovná obnova sprevádzaná pánom kaplánom Michalom Lackom a učiteľom Jozefom Bubnárom sa začala pri Ankinom hrobe s výkladom najdôležitejších medzníkov z jej života, ktorý nám so zanietením poskytol miestny duchovný Tomáš Tupta. Následne v Domčeku, čo je pomenovanie budovy pre stretávanie sa návštevníkov, povzbudil pán kaplán vo svojej prednáške našich tínedžerov k správnemu plánovaniu si stavby svojho vlastného duchovného domu. Oddýchnuť si potom mladí mohli pri hraní stolného tenisu či kalčeta a slávnostná svätá omša v rímskokatolíckom kostole Sedembolestnej Panny Márie ukončila spolu s uctením si relikvií blahoslavenej Anky Kolesárovej veľmi pekný slnečný utorok.

      Budovať v našich študentoch základy správneho životného smerovania v spolupráci s katolíckou cirkvou je pre našu školu poslaním i radosťou zároveň. Veríme, že si žiaci z pútnického miesta odniesli mnoho zážitkov a túžbu rozdávať posolstvo dnes tak nezvyčajnej čistoty aj ďalej do prostredia, v ktorom pôsobia... 

      Mgr. Jozef Bubnár

     • Ples so silným posolstvom pod taktovkou Kvarty
     • Ešte pred obdobím svätého pôstu sa 1. 3. 2019 konal v našej školskej jedálni ples pre mladších, teda žiakov 5.  až 9. ročníka ZŠ a žiakov prímy až kvarty. Naši mladí z poslednej menovanej triedy nám už jeho názvom „Bez hraníc“ chceli pripomenúť, že v dnešnom globalizovanom svete niet krajšieho úsilia, ako snažiť sa žiť v láske a porozumení so všetkými národmi, rasami i s ľuďmi iných názorov.

      V tejto myšlienke sa niesla celá línia tohto podujatia. Mohli sme to vidieť na nádhernej výzdobe, ktorá dýchala symbolmi, farbami a vlajkami všemožných krajín našej Zeme. Program pripravený šikovnými žiakmi kvarty nás v rôznych umeleckých i vtipných scénkach previedol kultúrami i zvykmi mnohých národov, od našej rodnej domoviny až po exotickú Brazíliu. A napokon najviac očakávaná tombola priniesla vyžrebovaným víťazom obrovskú radosť v podobe hodnotných cien, od najmenšieho dekoračného vankúša až po exkluzívne bezdrôtové slúchadlá.

      O tanečnú zábavu sa postarali naši starší spolužiaci Patrik M. a Dominik Č. z III.AG a septimy a svojím výberom tanečných, moderných i ľudových skladieb prinútili tancovať naozaj úplne všetkých, takmer osemdesiat mladých ľudí.  Spolu s nimi sa z milého spoločenstva tešili aj ich triedni učitelia a vedenie školy. Fantastické občerstvenie nechýbalo počas celého večera, a tak hostia o ôsmej večer odchádzali vskutku spokojní, vytancovaní a sýti. Pozitívne odozvy sa chodbami školy niesli ešte dlho po plese, čo nás utvrdilo v tom, že v takomto budovaní vzájomných vzťahov je potrebné bez pochýb pokračovať. Lebo je naozaj dobré a milé, keď bratia žijú spolu. Nech je nám teda táto múdrosť zo Svätého Písma povzbudením k ďalšej práci s našimi milovanými zverencami.

      Mgr. Jozef Bubnár

     • Hviezdoslavov Kubín
     • Dňa 25. februára sa uskutočnilo školské kolo recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. Dúfame, že pozitívny vzťah k recitácii je u účastníkov inšpiráciou a príkladom, aby motivovali aj ostatných mladých ľudí k čítaniu, umeleckému prednesu a pomáhali budovať trvalý vzťah ku knihe a poznávaniu nového.

      I. kategória:

      Próza:

      1. miesto : Diana Salanciová, IV.A

      2. miesto:  Laura Komjatiová, IV.A

      3. miesto:  Dominika Vasiľková, Peter Čabala, IV.A

       

       

      Poézia:

      1. miesto: Ondrej Mocák, IV.A, Samuel Lukáč, III.A

      2. miesto: Juliana Pristašová, II.A

      3. miesto: Michaela Bačovčinová, IV.A

       

      II. kategória

      1.miesto: Mária Čabalová 6.A (próza)

       

      III. kategória

      1.miesto: Katarína Polanská, Sekunda (poéziaa)

      Víťazi  - Diana Salanciová, Samuel Lukáč, Mária Čabalová a Katarína Polanská nás budú reprezentovať na okresnom kole. Držíme im palce a prajeme veľa úspechov.

       

      Pochvala a čestné uznanie patrí aj: Sofii Čirakovej, Adele Slivkovej, Kristine Nastišinovej, Martinovi Surničinovi, Františkovi Mažerikovi, Michaele Jenčíkovej, Anežke Sovičovej, Timotejovi Švecovi a najmladšiemu súťažiacemu Michalovi  Klimkovi, ktorí svojim úprimným prednesom vytvorili príjemnú umeleckú atmosféru.