Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Marianna Harvanová Har Rozvrh
Riaditeľka
 
 
RNDr. Silvia Krempaská Kre Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: I.AG
Zástupca v triede: II.AG
Zástupca v triede: III.AG
Zástupca v triede: IV.AG
Zástupca v triede: Kvarta
Zástupca v triede: Kvinta
Zástupca v triede: Oktáva
Zástupca v triede: Príma
Zástupca v triede: Sekunda
Zástupca v triede: Septima
Zástupca v triede: Sexta
Zástupca v triede: Tercia
 
 
PaedDr. Alena Šatníková Šat Rozvrh
Zástupkyňa
Zástupca v triede: I.A
Zástupca v triede: II.A
Zástupca v triede: III.A
Zástupca v triede: IV.A
Zástupca v triede: IX.A
Zástupca v triede: V.A
Zástupca v triede: VI.A
Zástupca v triede: VII.A
Zástupca v triede: VIII.A
 
 
Mgr. Adela Antolíková Ant Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.A
Foto Mgr. Ján Bačišin Bačiš Rozvrh
Triedny učiteľ: IV.A
 
 
Mgr. Jozef Bačovčin Bačov Rozvrh
Triedny učiteľ: V.A
 
 
Andrea Beňová Beň Učiteľka
Zástupca v triede: I.od.
 
 
Mgr. Jozef Bubnár Bub Rozvrh
Triedny učiteľ: Kvarta
 
 
Mgr. Ivana Bučeková Buč Rozvrh
Triedna učiteľka: I.AG
 
 
Mgr. Gabriela Čabalová Čab Rozvrh
Triedna učiteľka: Príma
 
 
PaedDr. Mária Čiefová Čief Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mária Debrecényiová Debr Vychovávateľka
 
 
Mgr. Jaroslav Dudáš Dud Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Viera Fedoriaková Fed Rozvrh
Triedna učiteľka: III.AG
 
 
Mgr. Zuzana Grešová Gre Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Hobľaková Hob Rozvrh
Triedna učiteľka: I.A
 
 
PhDr. Daniela Hojdanová HojD Rozvrh
Triedna učiteľka: Septima
 
 
Mgr. Renáta Hojdanová HojR Rozvrh
Triedna učiteľka: VIII.A
 
 
Mgr. Daniela Chalachanová Chal Vychovávateľka
 
 
Mgr. Eva Jakubová Jak Rozvrh
Triedna učiteľka: III.A
 
 
Mgr. Štefan Kačmár Kač Rozvrh
Učiteľ
Foto Mgr. Róbert Karpiel Kar Rozvrh
Triedny učiteľ: II.AG
 
 
Mgr. Anna Kavčaková Kav Rozvrh
Triedna učiteľka: IX.A
 
 
Mgr. Beáta Kerekaničová Ker Rozvrh
Triedna učiteľka: IV.AG
 
 
Oľga Kormaníková Kor Vychovávateľka
 
 
Mgr. Lenka Kosťunová Kos Rozvrh
Triedna učiteľka: Oktáva
 
 
Mgr. Veronika Kotusová Kot Rozvrh
Triedna učiteľka: Tercia
 
 
Mgr. Michal Lacko Lac Rozvrh
Učiteľ
 
 
Mgr. Katarína Lichmanová Lich Rozvrh
Triedna učiteľka: Sekunda
 
 
Mgr. Lenka Mikitová Mik Rozvrh
Triedna učiteľka: Kvinta
 
 
Mgr. Lenka Mocáková Moc Rozvrh
Triedna učiteľka: II.A
 
 
Mgr. Jana Obalová Oba Triedna učiteľka: I.od.
Foto Mgr. Marta Ondovčáková Ond Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Beáta Osová Oso Rozvrh
Triedna učiteľka: VII.A
 
 
Mgr. Miroslava Palaščáková Pal Rozvrh
Triedna učiteľka: Sexta
 
 
Mgr. Miroslava Radová Rad Rozvrh
Triedna učiteľka: VI.A
 
 
Mgr. Jaroslav Rovňák Rov Rozvrh
Učiteľ
 
 
Ing. Marianna Saloňová Sal Rozvrh
Učiteľka
 
 
Mgr. Anna Ulčáková Ulč Rozvrh
Učiteľka
 
 
Katarína Šuľaková Šuľ asistentka učiteľa

© aScAgenda 2019.0.1141 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 28.11.2018

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 Humenné
    Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
  • sekretariát : +421 057 /775 2732
    riaditeľ : +421 057 /775 0655
    vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385

Fotogaléria

Mapa