Zoznam učiteľov

 
 
Mgr. Marianna Harvanová Riaditeľka
 
 
RNDr. Silvia Krempaská Kre Zástupkyňa
Zástupca v triede: I.AG
Zástupca v triede: II.AG
Zástupca v triede: III.AG
Zástupca v triede: IV.AG
Zástupca v triede: Kvarta
Zástupca v triede: Kvinta
Zástupca v triede: Oktáva
Zástupca v triede: Príma
Zástupca v triede: Sekunda
Zástupca v triede: Septima
Zástupca v triede: Sexta
Zástupca v triede: Tercia
 
 
PaedDr. Alena Šatníková Šat Zástupkyňa
Zástupca v triede: I.A
Zástupca v triede: II.A
Zástupca v triede: III.A
Zástupca v triede: IV.A
Zástupca v triede: IX.A
Zástupca v triede: V.A
Zástupca v triede: VI.A
Zástupca v triede: VII.A
Zástupca v triede: VIII.A
 
 
Mgr. Adela Antolíková Ant Učiteľka
Foto Mgr. Ján Bačišin Bačiš Učiteľ
 
 
Mgr. Jozef Bačovčin Bačov Učiteľ
 
 
Mgr. Matúš Bartko, PhD. Bar Učiteľ
 
 
Mgr. Martina Bartková BarM Učiteľka
 
 
Andrea Beňová Beň Učiteľka
Zástupca v triede: I. oddelenie
 
 
Mgr. Jozef Bubnár Bub Učiteľ
 
 
Mgr. Ivana Bučeková Buč Učiteľka
 
 
PaedDr. Ľudmila Cibere Cib Učiteľka
 
 
Mgr. Gabriela Čabalová Čab Učiteľka
 
 
PaedDr. Mária Čiefová Čief Učiteľka
 
 
Mária Debrecényiová Debr Vychovávateľka
 
 
Mgr. Jaroslav Dudáš Dud Učiteľ
 
 
Mgr. Viera Fedoriaková Fed Triedna učiteľka: III.AG
 
 
Mgr. Jana Hobľaková Hob Učiteľka
 
 
PhDr. Daniela Hojdanová HojD Triedna učiteľka: Septima
 
 
Mgr. Renáta Hojdanová HojR Učiteľka
 
 
Mgr. Daniela Chalachanová Chal Vychovávateľka
 
 
Mgr. Eva Jakubová Jak Učiteľka
 
 
Mgr. Štefan Kačmár Kač Učiteľ
Foto Mgr. Róbert Karpiel Kar Triedny učiteľ: II.AG
 
 
Mgr. Anna Kavčaková Kav Učiteľka
 
 
Mgr. Beáta Kerekaničová Ker Triedna učiteľka: IV.AG
 
 
Oľga Kormaníková Kor Vychovávateľka
 
 
Mgr. Lenka Kosťunová Kos Triedna učiteľka: Oktáva
 
 
Mgr. Veronika Kotusová Kot Triedna učiteľka: Tercia
 
 
Mgr. Katarína Lichmanová Lich Triedna učiteľka: Sekunda
 
 
Mgr. Lenka Mocáková Moc Učiteľka
 
 
Mgr. Jana Obalová Oba Triedna učiteľka: I. oddelenie
Foto Mgr. Marta Ondovčáková Ond Učiteľka
 
 
Mgr. Beáta Osová Oso Učiteľka
 
 
Mgr. Miroslava Palaščáková Pal Triedna učiteľka: Sexta
 
 
Mgr. Miroslava Radová Rad Učiteľka
 
 
Mgr. Jaroslav Rovňák Rov Učiteľ
 
 
Ing. Marianna Saloňová Sal Učiteľka
 
 
Mgr. Zuzana Šmotláková Šmot Učiteľka
 
 
Mgr. Anna Ulčáková Ulč Učiteľka
 
 
Katarína Šuľaková Šuľ asistentka učiteľa

© aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.08.2018

Voľné miesta na našej škole

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 Humenné
    Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
  • sekretariát : +421 057 /775 2732
    riaditeľ : +421 057 /775 0655
    vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385

Fotogaléria

Mapa