• Oznam - RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE
     • Oznam - RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE
     • V stredu 2. októbra 2019 sa uskutoční plenárne rodičovské združenie so začiatkom o 15:30 v školskej jedálni. Po jeho skončení budú nasledovať triedne aktívy v jednotlivých triedach.

     • GEOGRAFICKÁ EXKURZIA CHKO Vihorlat – PP Sninský kameň.
     • Každoročne v septembri žiaci Sekundy a VII. A   uskutočňujú výstup na Sninský kameň. Výnimkou nebol ani tohtoročný september.  V piatok  - 27. septembra 2019  sme sa vlakom presunuli do Belej nad Cirochou a odtiaľ autobusom do Zemplínskych Hámrov. Náš výstup začal od kameňolomu  po žltej  turistickej značke. Počas výstupu sa žiaci oboznamovali s okolitou prírodou, s flórou a faunou CHKO-Vihorlat . O Sninskom kameni, okolitých lesoch a zvieratách, ktoré v nich žijú  sa dočítali aj na informačných   paneloch   Náučného chodníka – Sninský kameň.  Po železných schodíkoch  sme vystúpili hore najprv na Malý Sninský kameň . Výhľad bol pekný, videli sme Poloniny, Morské oko a zo zahraničia Ukrajinu. Potom sme sa presunuli na Veľký Sninský kameň  kde je prekrásny výhľad najmä na mesto Snina, okolité dediny, údolie Cirochy a hlavný hrebeň Vihorlatu.

      Jednou z najcharakteristickejších čŕt geografie je jej praktický význam pri spoznávaní     krajiny.  Geografická exkurzia  bola zameraná na  spoznávanie  krajiny,  ochranu  prírody a správanie sa v krajine s najvyšším stupňom ochrany.

      Mgr. Viera Fedoriaková
       

     • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV NA HODINE RUSKÉHO JAZYKA
     • Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov študenti IV. AG  využili svoje znalosti ruského jazyka ako sprievodcovia ruských turistov po Slovensku. Formou prezentácie, ktorú spoločne pripravili,  im predstavili zaujímavé mestá, pamiatky a krásy Slovenska.

     • Európsky deň jazykov v Tercii a VIII.A
     • Viac tvorivosti a zábavy do vyučovania anglickej gramatiky priniesol Európsky deň jazykov do tried Tercie a VIII. A.  Hraním situačných a slovných hier sme sa zabavili, ale si aj precvičili gramatické pravidlá.

       

      Mgr. Adela Antoliková 

     • Európsky deň jazykov - keď je učenie aj zábavou
     • Vo štvrtok 26. septembra oslavovali Európsky deň jazykov aj triedy V.A, sekunda, sexta, I. AG a II.AG rôznymi aktivitami, ktoré boli zamerané na vedomosti o jazykoch, ale aj na ich praktické používanie.

      Starší žiaci sa hravou kvízovou formou dozvedeli zaujímavosti o pôvode, ale aj o aktuálnych jazykových reáliách zapojením sa do jazykového kvízu. Jeho náročnosť im dala zabrať. Pracovali však tímovo, a tak v konečnom dôsledku okrem nadobudnutých vedomostí získali aj cenné body v súťaži tímov v rámci triedy.

      Mladší žiaci spoznávali rôznorodosť európskych jazykov predovšetkým prostredníctvom ich zvukovej stránky v rámci jazykolamov, pri ktorých sme si precvičili výslovnosť slov napríklad v češtine, holandčine, angličtine či poľštine a užili si pri tom kopec zábavy.

      Tí najmladší sa po zoznámení sa  s odkazom Európskeho dňa jazykov pustili do rôznorodých jazykových hier (spoznávali zvukovú i vizuálnu podobu  európskych jazykov) a v druhej časti porovnávali zvuky zvierat a ich konečné vyznenie v rôznych jazykoch. Popritom sme si aj zaspievali, zatancovali a dobre sa zabavili.

      Mgr. Lenka Mikitová

     • Európsky deň jazykov na hodinách nemeckého jazyka.
     • 26. september je Európskym dňom jazykov, ktorý má poukázať na jazykovú rozmanitosť v Európe a podporiť aj takýmto spôsobom jazykové vzdelávanie. V triedach III.AG a IV.AG žiaci túto rozmanitosť mohli spoznávať vyhľadávaním pozdravov, svojich obľúbených slov, či dokonca piesní v rôznych jazykoch, obohacovať svoju slovnú zásobu, ako aj využiť svoje doterajšie znalosti nielen anglického a nemeckého jazyka, ale aj iných cudzích jazykov, ako sú napr. taliančina, španielčina, gréčtina, ruština, a iné. Jednotlivé pojmy, slovné spojenia alebo vety si nielen zaznamenali, ale snažili sa ich vysloviť, zarecitovať či dokonca zaspievať. 😊

      Mgr. Veronika Michalenková

       

     • Európsky deň jazykov v Príme a Kvarte
     • Triedy Príma a Kvarta sa pri príležitosti Európskeho dňa jazykov zapojili do plnenia jazykových výziev tajného agenta/tajnej agentky. Vybrané aktivity, ktoré sme plnili celý týždeň, zahŕňali prácu s textom, posluch, hovorenie aj písanie v škole, ale aj doma. Zábavnou formou sme rozvíjali jazykové zručnosti podľa schopností a potrieb jednotlivých žiakov. V Kvarte sme niektoré aktivity plnili pri počítačoch, ale aj v triede v skupinách a prezentovali ich formou posterov.

      PaedDr. Mária Čiefová

     • Európsky deň jazykov na hodine nemeckého jazyka
     • Tak trochu ináč sme prežili vyučovaciu hodinu nemeckého jazyka s triedou Septima I.AG, keď sme si pripomenuli Európsky deň jazykov 26. septembra. Spolu sme sa učili používať základné frázy v šiestich cudzích jazykoch – nemecky, anglicky, rusky, taliansky, maďarsky a poľsky. Vedieť sa pozdraviť, predstaviť a ospravedlniť patrí  k slušnosti každého človeka v spoločnosti. O to viac, keď sme v cudzej krajine.  Majme snahu pre svoje znalosti vo svete cudzích jazykov urobiť všetko pre to, aby sme sa v cudzom svete nestratili, nehanbili aj nestrápnili...☺

      sr. Sofia

     • Európsky deň Jazykov na hodine angličtiny u piatačikov
     • Identifikovať sa so zvieratkami a ich vlastnosťami je pre naše ratolesti jedna z najprirodzenejších vlastností vývoja. Decká tieto stvorenia milujú, obdivujú a často sa o mnohé aj doma starajú. Počas Európskeho dňa jazykov sa na hodine anglického jazyka, vo štvrtok 26. 9., naši piatačikovia príjemne zabavili a spoznali, ako sa zvieracie zvuky prekladajú do rôznych jazykov sveta. Vytvárali si vlastné kartičky, kde si nové vtipné poznatky aj zvečnili a so svojim vyučujúcim tak strávili zaujímavých 45 minút.

      Mgr. Jozef Bubnár

     • V pondelok 23.9.2019 sme mali v ŠKD privítanie prvákov
     • Všetci prváci s napätím očakávali čo sa bude diať. Každý z nich prešiel pripravenými disciplínami : nájsť svoje písmeno, zašnúrovať topánku, preskákať na fit lopte, prejsť farebnou cestičkou a hodiť loptičku. Nakoniec všetci prváci zložili " sľub školklubára" pred všetkými ,,ŠKOLKLUBÁKMI" ,boli odmenení pamätným listom , perom a sladkosťou.A tak boli prijatí medzi ,,Školklubákov". Vítame Vás medzi nami!

     • Saluto da Roma
     • Un cordiale saluto  da tutti noi in Roma. Camminiamo insieme!

     • Exkurzia Starina a AO Kolonické sedlo
     • Aj keď slnečné lúče v tieto dni už nemajú takú silu ako doteraz, neostali sme verní školským laviciam, ale vychutnali si jesenný deň na zaujímavých miestach blízkeho okolia. My, žiaci II.AG a sexty, sme sa v doprovode p. uč. Bučekovej a p. uč. Kosťunovej zúčastnili exkurzie na vodnom diele Starina, ktorá práve v týchto dňoch oslavuje 30. výročie od spustenia svojej prevádzky. Zároveň sme si pripomenuli aj smutné osudy ľudí zo siedmich vysťahovaných obcí prostredníctvom fotografickej výstavy Starina – Voda a viera v priestoroch klasicistického kaštieľa v Snine. Neobišli sme ani Park tmavej oblohy, na území ktorého sa nachádza Astronomické observátorium na Kolonickom sedle. Kvalita kolonickej oblohy predurčuje toto observatórium k získavaniu vysokokvalitných vedeckých údajov, ako aj k popularizačnej činnosti a rozvoju astroturistiky.

     • Vesmírny maratón
     • Dňa 13. 9. 2019 sa študenti I.AG a II.AG zúčastnili prednášky Vesmírny maratón,  ktorú pripravila humenská hvezdáreň pri príležitosti výročia úmrtia M. R. Štefánika v rámci Dní mesta Humenné. Mgr. Róbert Adam, pracovník Vihorlatskej hvezdárne v Humennom, uviedol študentov do problematiky astrofotografie historickým prehľadom rozvoja tejto oblasti fotografie.

     • Didaktické hry na I. stupni
     • Žiaci 1. až 4. ročníka ZŠ raz ročne absolvujú didaktické hry. Tento rok to bolo hneď v prvý týždeň za   krásneho počasia. Cieľom tejto aktivity je oboznámiť žiakov s riešením v mimoriadnych situáciách, pamätať na bezpečnosť na ceste, ale aj spoznávanie svojho okolia samozrejme podporené  pohybovou aktivitou.

     • Vojaci
     • Našu školu navštívili vojaci, ktorých sme s veľkou bázňou obdivovali. Dovolili nám skúšať si ich pomôcky, sedieť v ich autách a oboznámili nás so svojou činnosťou.

     • Prvé dni v škôlke
     • Prvé dni v škôlke deti zvládli veľmi dobre. Okrem preskúmania prostredia a hračiek deti zvládli fotenie, váženie aj meranie. Spoločne sa tešíme aj z nových kamarátov.

     • Výnimočné účelové cvičenie na našej škole
     • Ako sa zachovať pri chemickom útoku, ako podať prvú pomoc, či ako zareagovať pri prepade na ulici ... ? To je len niekoľko aktivít, ktoré si vyskúšali žiaci a študenti našej školy počas tohoročného účelového cvičenia. Odbornými garantmi boli profesionálni vojaci 22. mechanizovaného práporu z Michaloviec.  Svoje osobné skúsenosti z vojenských misií či cvičení veľmi ochotne sprostredkovali nielen pri praktických ukážkach, ale aj pri osobných rozhovoroch na jednotlivých stanovištiach. Prezentáciu práce ozbrojených síl SR doplnili naši učitelia o prekonávanie rôznych prekážok, posilnenie koordinačných zručností a výdrže pri turistickom pochode. Srdečne ďakujeme našim hosťom z 22. mechanizovaného práporu z Michaloviec a tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie.

      Pikoška J: Jedným z našich hostí, je aj náš bývalý študent. Nájdete ho?

      Mgr. Katarína Lichmanová

     • Rodič - ako vytlačiť potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa
     • Vážení rodičia,

      počnúc školským rokom 2019/2020 si rodič žiaka môže Potvrdenie o návšteve školy pre svoje dieťa vybaviť elektronicky na portáli https://gymazshe.edupage.org/login/. Nižšie uvádzame jednoduchý návod ako postupovať pri tlači potvrdenia.

       

     • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020
     • Dňa 2. 9. 2019 sa opäť otvorili brány našej školy. Po zaslúženom oddychu nastúpil čas nadobúdania vedomostí, skúšania, školských aktivít a povinností. Slávnostné otvorenie školského roka sa uskutočnilo v areáli školy. Pani riaditeľka  nás  vo svojom  príhovore privítala a povzbudila do nového roka.  Pán dekan našej farnosti nám v spoločnej modlitbe vyprosoval dary Duch Svätého. Aj napriek nepriaznivému počasiu sa začiatok školského roka niesol v slávnostnom a srdečnom duchu.