• Koledníci na našej škole
     • Dnes 21.12. 2018 prišli na našu školu žiaci zo Základnej školy na Pugačevovej ulici v Humennom, aby pozdravili našich žiakov a svoju bývalú pani učiteľku krásnou vianočnou koledou.

       

     • Prvý ročník celoškolskej súťaže v riešení SUDOKU
     • Dňa 21. decembra 2018 (piatok) sa uskutočnil prvý ročník celoškolskej súťaže v riešení SUDOKU. Zúčastnili sa jej žiaci od 3. ročníka ZŠ až po maturitné ročníky rozdelení do 4 súťažných kategórií. Súťaž bola dvojkolová :

       1. kolo – rozstrelové – žiaci riešili sudoku na rýchlosť – 10 min. (po splnení limitu pokračovali úspešní riešitelia do druhého kola)

      2. kolo – na riešenie mali žiaci 20 min. Okrem správneho riešenie získavali účastníci bonusové body za ušetrený čas.

       

      Obsadenie na prvých miestach:

      1. kategória: A. Kuľha, P. Bača

      2. kategória: P. Hanzal, D. Bača, M. Kuľha

      3. kategória: ---

      4. kategória: M. Zlacký, A. Bačišinová, M. Žinčák

       

      Všetkým ďakujeme za účasť a výhercom gratulujeme.

      Mimoriadne poďakovanie ešte patrí triede tercii, ktorá organizačne zabezpečovala celý priebeh súťaže.

       

      PK matematiky a informatiky

       

       

     • 12. a 13. decembra 2018 prebehlo školské kolo Pytagoriády.
     • Úspešní riešitelia:

      Kategória P3: P. Bača, V. Kužmová, D. Jenčík, S. Lichman

      Kategória P4: D. Vasiľková, Š. Zlacký, A. Kuľha, F. Nastišin

      Kategória P5: J. Potocký, M. Skoupilová, K. Kováčová

      Kategória P6: D. Bača

      Kategória P7: M. Sitarčíková, S. lipová

      Kategória P8: F. Krempaský

      Srdečne gratulujeme.

      PK matematiky a informatiky

    • Vianočné prázdniny
     • Vianočné prázdniny
     • Vianočné prázdniny sa začínajú 23.decembra 2018 a končia sa 7. januára 2019.

      Vyučovanie sa začína 8. januára 2019

     • Vianočné trhy
     • V piatok 14. 12. 2018 sa na chodbách našej školy konali vianočné trhy. Na našich žiakov čakali sladké koláčiky, rôzne dobroty, čajové pečivo, a malé drobnosti. Vianočnú atmosféru   krásne dopĺňali  pripravené vianočné koledy.  Vianočné trhy tento rok pripravila Tercia, ktorá zvládla svoju úlohu výborne a aj vďaka nim  sme mohli zažiť ďalší kúsok vianočnej atmosféry na škole.

     • Hosť z Anglicka v sexte
     •  

      Na hodine anglického jazyka sme privítali Nika, ktorý už roky žije v Cambridge vo Veľkej Británii, ale pravidelne navštevuje aj Humenné. Keďže sme sa chceli dozvedieť viac o anglickom vzdelávacom systéme,Niko nám porozprával o všetkých školách, ktoré navštevoval, ich hlavnom zameraní, ako aj o svojich plánoch študovať na univerzite. Zároveň nám ukázal zaujímavé miesta v Británii, ktoré sú typickými turistickými destináciami. Srdečná vďaka a už sa tešíme na ďalšie stretnutie.         

      PaedDr. Mária Čiefová

     • ,,... A Slovo bolo u Boha...“
     • Ak by sme hľadali v dnešnom svete kľúč k dosiahnutiu úspešného života, dopracovali by sme sa k rôznorodým konceptom smerujúcim k nemu. No každý z nich by určite mal medzi riadkami schovanú tú istú pravdu: Ak chceš byť úspešným, musíš ísť za hranice, neuspokojiť sa s priemerom a robiť vždy aj niečo naviac.

      Presne v takomto duchu sa  v sobotu, dňa 08.12. 2018, na pôde našej Cirkevnej spojenej školy, zišlo vyše šesťdesiat mladých talentovaných recitátorov z východných častí Prešovského i Košického kraja na 26. ročníku súťaže v umeleckom prednese náboženskej poézie a prózy s názvom ,,... A slovo bolo u Boha...”

      Nielenže obetovali voľný deň víkendu v prospech dokonalého umeleckého zážitku, ale zvládli aj profesionálne odprezentovať neraz veľmi náročné texty širokej škály domácich i zahraničných autorov.

      Po spoločnej slávnostnej svätej omši zo sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa súťažiaci rozdelili do piatich  vekových kategórií a pred dvanástimi členmi odbornej poroty pozostávajúcej z učiteľov, umelcov i čestných hostí, vystúpili so svojimi pripravenými prednesmi a častokrát očarili presvedčivosťou, profesionalitou, či  originalitou. Zo žiakov našej školy sa najviac darilo Jurajovi Stebilovi z III.AG, ktorý  vyhral stredoškolskú kategóriu v poézii a v marci nás bude  reprezentovať na celoslovenskom kole v Bratislave.

      Vidieť generáciu mladých ľudí, odhodlaných ísť ďaleko za priemer a prinášať svetu hodnoty, je obrovskou radosťou pre každého človeka žijúceho z nádeje. A oni našou nádejou sú. Je nám cťou, že môžeme spolupracovať na ich rozvoji a podporovať ich talenty...

       

      Mgr. Jozef Bubnár

      https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

     • Záchranca Vianoc
     • Divadelné predstavenie žiakov a študentov Cirkevnej spojenej školy v spolupráci so Súkromnou umeleckou školou Via arto   aj tento rok potešilo malých i veľkých divákov. Malý anjelik Babráčik napriek svojej neposlušnosti a lenivosti dostal dôležitú úlohu. Pomôcť deťom pripraviť sa na Vianoce.   Svoju úlohu si splnil výborne, pomohli mu pri tom aj deti  so svojou čistou a úprimnou radosťou. Pred predstavením  sa predstavili aj naši najmenší a najmilší  škôlkári.

       Veľká vďaka patrí  všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli pri  jeho realizácií. 

       

       

     • Spevácka súťaž The Little Singer
     • Hudba je fantastickým prostriedkom na rozvoj emócií, dobra i ľudskosti. Ak sa však piesne počúvajú a spievajú v cudzom jazyku, dokáže poslúžiť dokonca aj ako výborná edukačná metóda na vzdelávanie sa v inej reči.

      Inšpirovaní týmito poznatkami sa organizátori zo ZŠ Hrnčiarska v Humennom rozhodli zorganizovať aj tohto roku ďalší ročník speváckej súťaže v anglickej modernej piesni, určenej pre všetkých žiakov základných škôl v okrese, s názvom The Little Singer (Malý spevák).

      Našu školu na nej reprezentovali Katka Pristašová (Tercia) a Ema Molokáčová (Kvarta), ktoré pod vedením a s hudobným doprovodom pána učiteľa Jozefa Bubnára, získali umiestnenia v zlatom (Katka) a v striebornom pásme (Ema). Medzi všetkými šestnástimi zúčastnenými si tak vydobili skvelé pozície, vecné ocenenia a zaradili sa medzi najlepších.

      Dievčatám zo srdca gratulujeme a veríme, že ich chuť spievať sa raz stretne s ešte omnoho väčšími výzvami a bravúrnymi výskedkami...

     • Adventné besedy na CSŠ
     • V nedeľu 2. 12. 2018 sa uskutočnila prvá prednáška a  beseda na tému Kresťanský životný štýl, ktorú si pripravil duchovný otec Lorenzo Pásztor. 

      Príjemnú atmosféru dotvoril aj spev  a hudba v podaní pedagógov CSŠ.

      9.12. odzneje ďalšia zaujímavá téma o moderných manželstvách. 

      Všetci ste srdečne pozvaní!

     • ÁNO – ŽIVOT - NIE – AIDS
     • Naša škola sa už po piatykrát zapojila do celoslovenskej kampane Červená stužka v boji proti HIV/AIDS, ktorú organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. V tomto už 12. ročníku sme chceli uskutočniť tieto aktivity :

           - 4.12.2018 vytvorenie „živej“ červenej stužky;

           - prednášky a besedy na tému duševné zdravie a závislosti p. Mgr.R. Povala,ČR ; p.Mgr.Z.Kožinovej            a M.Lobovej, RÚVZ na tému protidrogovej prevencie pre žiakov a študentov ZŠ, štvoročného a osemroč.gymnázia

           - premietanie filmu Anjeli a dokumentov na tému Obchodovanie s ľuďmi

           - umiestnenie plagátu kampane na viditeľnom mieste v škole

      Celé toto naše snaženie vyvrcholilo „Živou červenou stužkou“, ktorú 4.12.2018 vytváralo 256 žiakov, študentov a pedagógov školy. Toto číslo nie je oproti minulému roku rekord, ale aj tak za to, že sa nám podarilo nielen 4.12.2018 vytvoriť také silné spoločenstvo patrí poďakovanie. V prvom rade ŠP pod vedením Mgr.L.Kosťunovej a ostatným členom hlavne G.Urbanovi, ale aj pedagógom a nepedagogickým  zamestnancom, ktorí sa sami zúčastnili, alebo ktorých triedy prišli skoro v plnom počte. Poďakovanie patrí aj obetavému fotografovi p.J.Jenčíkovi.

                                                                                            Ing.M.Saloňová

     • Viacboj všestrannosti
     • Dňa 30.11.2018 sa na ZŠ Darg. hrdinov konali majstrovstvá okresu Humenné vo viacboji všestrannosti. Súťažilo sa v 4 disciplínach: skok do diaľky z miesta, šplh na tyči, hod loptou a člnkový beh 4x10m (prváci šplh nemali). Zúčastnilo sa na nich 11 základných škôl, medzi nimi aj naša. Súťažili žiaci I.stupňa. Naši sa tam vôbec nestratili, práve naopak. Medzi najlepšie umiestnenými boli Dominik Jurášek (1.A) – 3.miesto, František Mažerik (2.A) – 2.miesto a Tatiana Pirová (3.A) – 3.miesto vo svojich kategóriách. Zo súťaže si odniesli okrem zážitkov aj diplom a medailu. Na peknom 5.mieste skončili Chiara Kováčová a Patrik Bača. Všetkým našim reprezentantom blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu  školy!

    • Hour of Code
     • Hour of Code
     • V rámci Týždňa vyučovania informatiky 3.12. - 7.12.2018 sa naše Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pripojilo k celosvetovej akcii Hodina kódu, ktorej sa zúčastňujú desiatky miliónov žiakov z viac ako 180 krajín sveta. Hodina kódu má za cieľ priblížiť programovanie a ukázať, že každý sa môže naučiť jeho základy. Študenti si vyskúšali svoju zručnosť, logiku a tvorivosť pri naprogramovaní mobilnej aplikácie, vlastnej hry, či webovej stránky. Sprievodnou aktivitou bola virtuálna Hodina kódu v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave, kde v 2-hodinovom bloku sa študenti nášho gymnázia mohli zapojiť do prednášok na zaujímavé témy: Umelá inteligencia, Robotická ruka,  Hra vo virtuálnej realite, Minecraft.

      Po úspešnom absolvovaní lekcií získala naša škola medzinárodný certifikát.

      Mgr. Gabriela Čabalová

     • Návšteva predškolákov na našej škole
     • Počas Dňa otvorených dverí, viac ako 50 škôlkarov  z MŠ Trebičská, Lesná, Osloboditeľov, ale aj z neďalekého Hažína  si mohlo vyskúšať, aké je to byť na chvíľu školákom. Prostredníctvom  zaujímavých matematických  úloh, hravej angličtiny, či  cez zábavné  ukazovačky  a tvorivé dielne spoznávali školské prostredie v priateľskej atmosfére.   

      Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie pri adventnom divadle 11. 12. v kinosále mesta Humenné.