• Posvätenie adventných vencov
     • Po svätej  omši  v školskej kaplnke p. kaplán Kačmár posvätil adventné vence, ktoré si do svojich tried pripravili žiaci a študenti so svojimi učiteľmi. Po celý advent im pri ranných modlitbách v škole budú pripomínať čas prípravy na vianočné sviatky.  

     • iBobor
     • Od 12. do 16. 11. 2018 sa 95 študentov Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Humennom zapojilo pod vedením p. uč. G. Čabalovej do celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Súťažili v kategóriách: benjamíni, kadeti, juniori a seniori. Študenti našej školy v každej kategórii získali veľmi pekné umiestnenia.
      Medzi úspešných riešiteľov na Slovensku sa zaradilo 20 našich gymnazistov. V kategórii Junior Jozef Jenčík zo sexty získal plný počet bodov 80 a s percentilom 100 sa umiestnil na prvom mieste. 
      Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. V školskom roku 2018/19 sa tejto súťaže na Slovensku zúčastnilo  77 928 súťažiacich z 979 škôl.
      Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme a prajeme aj naďalej veľa úspechov v ďalších súťažiach. A tu sú výsledky úspešných riešiteľov:

     • Fenomenálny britský hudobník James Evans na seminároch s maturantmi
     • Možnosť tráviť tri vyučovacie hodiny seminárov z anglického jazyka v rade za sebou s fantastickým huslistom, spevákom a kresťanským umelcom Jamesom Evansom (40), sa tento štvrtok, 22.11.2018, naskytla našim najstarším študentom gymnázia - IV.AG a Oktáve - vďaka pánovi učiteľovi Bubnárovi, dlhoročnému priateľovi charizmatického Angličana. Počas 135 minút krásne pripraveného programu mali naši mladí poskytnutú tak vzdelávaciu (rozobrané maturitné témy týkajúce sa Britov, ostrovov a sviatkov), zábavnú (varenie anglického čaju, súťaž vo viazaní kravaty k školskej uniforme), ako aj hudobnú časť, v ktorej okrem rôznych tematických skladieb v podaní Jamesa a nášho učiteľa, zazneli aj ukážky typických keltských tanečných melódií, historicky prislúchajúcimi kráľovskému obyvateľstvu. Študenti túto milú zmenu vo vyučovaní jazyka srdečne ocenili potleskom a neskôr mnohí aj osobne vyjadrili svoju spokojnosť a nadšenie.
      A kde sú spokojní žiaci, tam je aj dobrá atmosféra. My budeme aj naďalej prosiť nášho Pána, aby sme mohli našu nádejnú generáciu mladých životov aj naďalej vyprevádzať do života s radosťou v srdci a nádejou v duši.
       

     • Umenie je jednota v rozmanitosti, ... alebo zjednotení vo farbe
     • Tento školský rok sa žiacky parlament rozhodol oživiť tradíciu Farebného školského roka. V rámci Farebného roka si jednotlivými farbami pripomenieme rôzne svetové a medzinárodné dni, podporíme dobré myšlienky, zvýšime povedomie o rôznych chorobách, upozorníme na problémy, ktoré trápia svet, alebo si iba spestríme všedné dni farebnosťou. Začali sme vo  štvrtok 22. novembra 2018, modrou farbou, ktorá  je symbolom zodpovednosti, pokoja a mieru. V tento deň sme chceli všetkým ukázať, že v jednote je sila. Pri tejto aktivite jednotlivé triedy naozaj ukázali kolektívneho ducha, ale aj rozmanitosť v prevedení jednej farby. Dokázali sme, že sme pripravení sa spojiť pre malé aj veľké veci. Preto už budúci týždeň sa znovu spojíme a podporíme červenou farbou medzinárodný deň HIV alebo AIDS. Spoločne vytvoríme červenú stužku, ktorá je symbolom  solidarity s ľuďmi žijúcich s touto chorobou.


      „Buďte hrdí na svoju tradíciu, uchovajte si jednotu medzi sebou a chráňte ju pred každým zárodkom nesvornosti a rozdelenia. Vašou silou je duchovná jednota, ktorá sa prejavuje vo svornom konaní.“ Ján Pavol II.
      Žiacky parlament

     • Okresné finále v stolnom tenise žiačok ZŠ
     • V piatok 23.11.2018 sa v CVČ Dúha v Humennom odohralo Okresné finále v stolnom tenise žiačok ZŠ. Do finálového kola sa postupovalo po odohraní zápasov v skupinách. Naše žiačky – Sitarčiková M., Bončiková N., Ganajová L. a Rusnáková L. po víťazstvách nad ZŠ Duchnovičova Medzilaborce a ZŠ Jána Švermu Humenné a prehre so ZŠ Kudlovská obsadili konečné 2. miesto.  

      Srdečne blahoželáme.

     • Prihláška na súťaž ... a Slovo bolo u Boha...
     • Prihlášku si môžete stiahnuť TU

     • Chceme byť originálnou školou, ktorá moderným modelom vzdelávania vychováva vysoko odborného, úspešného a morálne vyspelého človeka
     • "Vtedy vlastne plním poslanie milujúceho, keď sa stávam celkom takým, akým môžem byť. Keď dávam, čo môžem dať."  

                                                                                                                                                               (Benedikt XVI.)

      "Nestrácajte odvahu a nepoddávajte sa ťažkostiam a námahám. Spoliehajte sa vždy na Pánovu milosť, ktorá koná zázraky aj cez našu slabosť."                                                                                        

                                                                                                                                                                     (2 Kor 12,9) 

     • Besiedky pre starkých
     • Na posledných dvoch hodinách v rámci DOD naši najmenší žiaci privítali aj svojich starých rodičov, ktorých potešili svojím milým programom a tiež ukázali svoju šikovnosť pri získavaní vedomostí. 

      Naši dedkovia a babky neprišli naprázdno – pravdupovediac napiekli a priniesli toľko dobrôt, že by sme sa mohli hostiť celý deň. Boli sme šťastní, že sme s nimi strávili v škole aspoň chvíľku, ktorá bola pre nás vzájomným darom. Našu minulosť nám pripomenuli aj výstavky „starožitností“, ktoré vďaka spolupráci so starými rodičmi sa stali názornou ukážkou ako plynie čas a ľudský život...

      Niekoľko postrehov od starých rodičov:

      Prečo sme my - seniori - prišli k našim vnukom ?

      Aby sme sa nakazili ich radosťou. Seniori vynikajú životnou múdrosťou a deti svojou bezstarostnosťou (mládniky - zelené výhonky - v korune stromu závisia od jeho koreňov).

      Videli ste šťastné (bezstarostné) dieťa, ktoré sa drží otcovej ruky? Tak to máme robiť aj my, starí, držať sa Božej Otcovej ruky v každej chvíli svojho života a budeme aj v starobe šťastní.

      Všetkých vás nosím v srdci. Ondrejkova stará mama Jolka

      Nielen vyučovaním, ale predovšetkým modlitbou v škole veľmi pomáhate rodičom pri výchove detí. Určite to deti v živote ocenia a to je poklad školy. Veľká vďaka!                babka Anička

     • Lampášový sprievod
     • Tradičné stretnutie rodičov, detí, učiteľov a vychovávateľov, ktoré je pripravené a organizované v spolupráci s farnosťou Všetkých svätých.

    • TESTOVANIE 5
     • TESTOVANIE 5
     • Dňa 21. novembra 2018 sa uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ – TESTOVANIE 5 - 2018. Na našej škole sa  toto testovanie zrealizuje v papierovej forme s oficiálnym  začiatkom o 8:00 hod..

       

      Žiaci V.A sa stretnú o 7:40 hod. v triede V. A. Následne sa podľa  zoznamov a pokynov tr. učiteľa Mgr. Jozefa Bačovčina rozdelia do tried  IV.A, III.A, II.A.

       

      Žiaci V.A končia vyučovanie 4. vyučovacou hodinou – 11:20.

     • DOD 2018
     • 16. november by bol deň ako každý iný. Avšak pre našu školu to nebol deň obyčajný, skôr niečím nezvyčajný. Deň, kedy na našej škole bolo opäť o čosi rušnejšie ako po iné dni.

      Brány našej školy sa otvorili  pre všetkých. Od maličkých škôlkarov až po starých rodičov. Tohtoročný DOD bol výnimočný aj tým, že svoje dvere otvorili všetky organizačné zložky. Atmosféra, ktorá vládla počas celého dňa, sa niesla v duchu pohody, radosti, úsmevu, očakávaní, ale samozrejme aj učenia sa.

      Veríme, že všetci účastníci DOD, ktorí k nám zavítali nielen z rôznych škôl mesta, ale aj z okolitých dedín mesta Humenné a okresu Vranov nad Topľou a Snina, sa presvedčili, že život na našej škole je pestrý a zaujímavý.

     • Deň otvorených dverí v škôlke
     • 16.11.2018 bol v škôlke ďalší super deň, pretože sme mali otvorené dvere pre všetkých, ktorí boli na nás zvedaví a prišli sa k nám pozrieť. Prišli staré mamy, ukázali sme im naše matematické vedomosti. Tešili sme sa aj škôlkarom z iných škôlok, s ktorými sme si spoločne nielen zatancovali, ale aj skvele zahrali.

    • Karneval v škôlke
     • Karneval v škôlke
     • Dnešný deň sme sa v našej škôlke všetci cítili ako v nebi.Boli sme obklopení svätými,do ktorých sa obliekli deti nielen z našej škôlky,ale pozvali sme aj kamarátov z Michaloviec z CMŠ sv.Terezky.Mohli sme sa stretnúť so sv. Martinom,sv.Terezkou,sv.Alzbetou, sv.Mikulášom, sv.Františkom, Anjelmi Archanielmi, ba dokonca aj s bl.Ankou a veľa  ďalšími svätými.Prežili sme deň plný zábavy, súťaží a samozrejme veľa maškŕt a sladkých odmien.Boli sme ako jedna veľká  rodina.

    • Bezpečne a hravo pre predškolákov na CSŠ
     • Bezpečne a hravo pre predškolákov na CSŠ
     • Už niekoľko rokov sa na našej Cirkevnej  spojenej škole snažíme nezabúdať aj na výchovu detí k bezpečnosti na ceste.  S podporou Nadácie „ Keď potrebujete pomôcť  „sme mohli zakúpiť vysokokvalitné motokáry a reflexné vesty a pred nedávnom pod vedením Mgr. K. Lichmanovej a obetavým študentom sa dobudovalo dopravné ihrisko v areáli školy. Ihrisko v dopoludňajších hodinách využívajú naši najmenší škôlkari a popoludní  slúži pre žiakov ŠKD.

      Pekné jesenné počasie nám umožnilo tento rok  pozvať malých zvedavých predškolákov aj z okolitých materských škôlok, ktorí si mohli zábavnou formou osvojiť niektoré pravidlá  cestnej premávky a na krokovacom pásiku/ Hejného metódou /  vyskúšať svoje matematické schopnosti. Veľká vďaka patrí opäť našim skvelým animátorom a tiež p. učiteľke prvákov Mgr. Jane Hobľakovej, ktorá pomohla pri realizovaní tejto aktivity.

                          

                                                                                                                         Mgr. Lenka Mocáková   

      Prvý fotoalbum je so žiakmi MŠ na Osloboditeľovej ulici :

      Toto je album so žiakmi MŠ na Tyršovej ulici :

     • Alžbetina ruža
     • Dňa 12.11.2018 sa v Starej radnici v Košiciach konala spevácka súťaž všetkých cirkevných stredných škôl Košickej arcidiecézy s názvom “Alžbetina ruža”, organizovaná strednou cirkevnou zdravotníckou školou sv. Alžbety v Košiciach. Pod hudobným vedením pána učiteľa Jozefa Bubnára našu školu reprezentovala Anita Salanciová z Kvinty, ktorá v kategórii “Moderná kresťanská pieseň” potešila uši publika piesňou od Simy Martausovej, Nádherný svätý... V ťažkej konkurencii sme si síce medailu neodniesli, no úžasný výkon našej študentky vyvolal hlasný potlesk divákov, a tak sme nakoniec s dobrým pocitom odchádzali domov... Anitke prajeme ešte veľa úspešných hudobných vystúpení 

    • Verejná zbierka HODINA DEŤOM 2018
     • Verejná zbierka HODINA DEŤOM 2018
     • Piatok 9. november sa niesol v duchu pomoci deťom. V tento deň prebehol už 20. ročník verejnej zbierky Hodina deťom, na ktorej ani tentokrát nechýbali študenti našej školy. 15 dobrovoľníkov z tried I.AG, kvinta, septima a III.AG vyšlo do ulíc mesta Humenné a podarilo sa im vyzbierať krásnu čiastku peňazí, ktorá, veríme, pomôže všetkým tým, ktorí to potrebujú. Všetkým, ktorí prispeli, ďakujeme!

      Mgr. Lenka Kosťunová

     • Záložka do knihy spája školy
     • Naša škola sa aj tento rok  zapojila do zaujímavého česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Témou 9. ročníka boli Rozprávky, bájky, povesti a príbehy, ktoré nepoznajú hranice. Cieľom  projektu je nielen nadviazať kontakty medzi českými a slovenskými školami, ale najmä  podporiť u žiakov záujem o čítanie aj prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré si vyrobia samotní žiaci. Na základe vyplnenej prihlášky boli vytvorené dvojice partnerských škôl.  Naše záložky sme si tentoraz vymenili so žiakmi Gymnázia Jana Blahoslava v Ivančiciach.

      Do tohto projektu sa zapojili žiaci osemročného gymnázia a  základnej školy pod vedením pedagógov PK SJL. Spoločne ľubovoľnou technikou vyrobili  130 krásnych záložiek, ktoré, veríme, urobia radosť všetkým žiakom partnerskej  školy. Žiaci pripravovali záložky priebežne na hodinách slovenského jazyka a literatúry, výchovy umením  a vo svojom voľnom čase. Výmena záložiek prispela k nadviazaniu nových priateľských kontaktov, podporila záujem o čítanie a prispela k tomu, aby žiaci častejšie siahli po knihe v čase osobného voľna.

      Našim žiakom a žiakom partnerskej školy prajeme veľa radostných chvíľ pri čítaní kníh.

       PhDr. D. Hojdanová