• Školský rok
  • Oblasť
  • Kolo
  • Vyhľadať
  • 2019/2020

  • Okresné kolo

    • Barbora Kridlová

    • 1.miesto
    • Školské majstrovstvá okresu v šachu ZŠ 2019/2020 · Okresné kolo · 2019/2020
    • družstvo chapcov

    • 1. miesto
    • Okresné kolo v cezpoľnom behu · Okresné kolo · 2019/2020
    • družstvo dievčat

    • 3. miesto
    • Okresné kolo v cezpoľnom behu · Okresné kolo · 2019/2020
    • Patrik Macko

    • 2.miesto
    • Okresné kolo v cezpoľnom behu · Okresné kolo · 2019/2020
    • Adam Kičina

    • 3. miesto
    • Okresné kolo v cezpoľnom behu · Okresné kolo · 2019/2020
  • 2018/2019

  • Celoštátne kolo

    • Miroslav Fic

    • percentil 99,74%
    • IT FITNESS TEST 2019 · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Adrián Šepeľa

    • percentil 99,03%
    • IT FITNESS TEST 2019 · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Hanka Čoudková

    • percentil 97,28%
    • IT FITNESS TEST 2019 · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Laura Palaštová

    • percentil 94,25%
    • IT FITNESS TEST 2019 · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Dominik Jurašek

    • percentil 94,5%
    • Matematický Klokan · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Michaela Jenčíková

    • percentil 95,1%
    • Matematický Klokan · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • František Mažerik

    • percentil 97,2%
    • Matematický Klokan · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Veronika Kužmová

    • percentil 88,4%
    • Matematický Klokan · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Ivana Mihaľková

    • percentil 80,9%
    • Matematický Klokan · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Miriam Sitarčíková

    • percentil 91,4%
    • Matematický Klokan · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Filip Krempaský

    • percentil 99,2%
    • Matematický Klokan · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Anna Bačišinová

    • percentil 95,2%
    • Matematický Klokan · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Miroslav Fic

    • percentil 81,3%
    • Matematický Klokan · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Jozef Jenčík

    • 1.miesto
    • iBobor · Celoštátne kolo · 2018/2019
    • Kristína Nastišinová, Anna Vargová a Martin Surničin

    • 2.miesto
    • Biblická súťaž-gréckokatolícke metropolitné kolo · Celoštátne kolo · 2018/2019