• Záujmová činnosť

  • V školskom roku 2019/20 ponúkame pre žiakov tieto záujmové útvary:

   • Atletický krúžok
   • Biblický krúžok
   • Divadelno-dramatický krúžok
   • Chemický krúžok
   • Krúžok anglického jazyka - úroveň B2
   • Matematika bezbolestne
   • Matematika pre odvážnych
   • Nemčina hrou
   • Nemčina pre začiatočníkov
   • Pohybovo-kreatívny krúžok
   • Príprava na maturitu zo SJL
   • Príprava na medicínu - riešenie testovníc
   • Príprava na štúdium na VŠ - mat
   • Príprava na T5 a PS do prímy
   • Príprava na T9 - gym.
   • Príprava na T9 - ZŠ
   • Putovanie prírodou
   • Šport MIX
   • Športový krúžok - ml.
   • Športový krúžok - st.