• 2% pre hodnotnejší život
     • 2% pre hodnotnejší život
     • Vážení rodičia a priatelia školy!

           Aj teraz je možné poukázať 2% z dane Združeniu rodičov Cirkevnej  spojenej  školy  na  Duchnovičovej  24, 066 01  Humenné.

           Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

           Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

       

      Postup najdete TU.

       

           Vopred ďakujeme každému kto sa rozhodne svoje 2% poukázať práve nám.

       

     • Sme pyšní na nášho Martina Balogáča
     • Každý rok opúšťajú brány našej školy absolventi základnej a  stredne školy, aby pokračovali vo svojom štúdiu na vysokej či strednej odbornej škole. A my sme vždy radi, ak sa k nám dostanú správy o ich úspechoch a výborných výsledkoch. Aj náš Martin Balogáč, absolvent gymnázia, dosahuje krásne športové výsledky a my všetci sme naňho hrdí a podporujeme ho.

    • Všetkovedko
     • Všetkovedko
     • Aj tento rok sa na našej škole konal veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími – súboj o to, kto bude celý rok nosiť titul Všetkovedko. Na Slovensku sa do súťaže zapojilo 19 187 detí, u nás našlo odvahu 19 žiakov z 2. – 4.ročníka ZŠ. Náročné otázky  z rôznych oblastí (prírodoveda, vlastiveda, hudobná výchova, matematika, slovenčina, angličtina, informatika, dopravná výchova...) najlepšie zvládli dvaja žiaci: Adelka Veľasová a Šimon Ján Zlacký zo 4.A. Zaradili sa medzi 30% najúspešnejších a dostali titul Všetkovedko.

      Všetkovedkom školy sa stal Šimon Ján Zlacký, za čo dostal okrem diplomu aj hru Noemova archa. Adelka dostala Lego stavebničku . Všetci účastníci súboja dostali ceruzku „Súťažím s Talentídou“ a diplom Všetkovedkov učeň.  Všetci súťažiaci  si môžu pozrieť úlohy a odpovede na stránke www.vsetkovedko.sk v časti  Tvoj Všetkovedko . Výsledky sú aj na chodbe školy na prízemí.Výhercom blahoželáme a všetkým prajeme radosť pri objavovaní!

     • Obnoviť túžbu po vernosti
     • Video z tejto akcie sa dá pozrieť po kliknutí  SEM.

      Dňa 14.02.2019 sme na škole slávili 20. výročie založenia Gymnázia sv. Košických mučeníkov.

      Slávnostná udalosť sa niesla v duchu motta ,,Obnoviť túžbu po vernosti“ - ostať verný odkazu sv. Cyrila a Metoda a sv. Košických mučeníkov.

      Slávnostnej omše, ktorú celebroval Mons. Marek Forgáč,  sa zúčastnili bývalí riaditelia, zamestnanci, priatelia školy, učitelia, žiaci a rodičia žiakov. Pozvanie prijal aj pán primátor mesta Ing. Miloš Meričko. Po kultúrnom programe sme sa všetci spoločne stretli na milom posedení, kde sme v priateľskom rozhovore spomínali na roky minulé, ale hlavne s nádejou a smelými plánmi sa pozerali do budúcich rokov. Tešíme sa, že stále rastieme, meníme sa , modernizujeme a skrášľujeme školu, ale hlavne dosahujeme  výborné výsledky v celoštátnom meradle. Preto i naďalej sv. Cyril a Metod, patróni našej školy, orodujte za nás!

     • Duchovná príprava
     • Duchovná príprava na slávenie 20. výročia založenia Gymnázia, ktoré bolo od začiatku zverované svätým košickým mučeníkom. Spoločná modlitba litánií a možnosť uctenia si putovných relikvií v kaplnke CSŠ v Humennom.

       

    • GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA
     • GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA
     • Po úspechu v olympiáde v anglickom jazyku získala naša škola prvenstvo v jednej z kategórii  Geografickej olympiády.

      Dňa 8. februára 2019 sa konalo okresné kolo geografickej olympiády. Súťažilo sa v troch kategóriách – spolu 58 žiakov. V  kategórii F sa   žiačka sekundy Miriam Sitarčíková   umiestnila na 1. mieste

      a Lucia  Ganajová žiačka kvarty bola úspešnou riešiteľkou  v   kategórii E . Obidvom dievčatám blahoželáme, ďakujeme za vynaložené úsilie a úspešnú reprezentáciu školy.  Mirke želáme veľa úspechov na krajskom kole. 

                                                                                                                                               Mgr. Viera Fedoriaková

    • Lyžiarsky výcvik 2019
     • Lyžiarsky výcvik 2019
     • V dňoch od 4.2.2019 do 8.2.2019 sme sa my, žiaci SEXTY, II.AG, TERCIE a VIII.A zúčastnili na lyžiarskom výcviku v Litmanovej. Sprevádzali nás p.u. Jozef Bačovčin, p.u. Lenka Kosťunová, p.u. Lenka Mocáková, a salezián Dominik Felber. Spoločne sme si vytvorili množstvo nových zážitkov, a užívali si krásne zimné počasie s dostatkom snehu a slnka. Večery boli naplnené zábavou a chutným jedlom. Mnohí z nás stáli na lyžiach prvýkrát, ale vďaka našim všestranným inštruktorom sme sa lyžovať naučili. Každý deň sme slávili svätú omšu a modlili sa aby nevznikli žiadne zranenia. Sme vďační za takto strávený čas a budeme naň s radosťou spomínať.

                                                                                                                                     Rebeka Tongeľová žiačka sexty.

     • 20. výročie založenia Gymnázia
     • Dňa 14. februára 2019 sa z dôvodu slávenia 20. výročia založenia Gymnázia v rámci CSŠ v Humennom budú obedy v školskej jedálni vydávať iba žiakom 1. stupňa ZŠ a deťom v MŠ.

      Svätá omša v stredu 13. februára 2019 nebude

     • Pasovanie prvákov
     • 31. januára 2019 bola v 1.A veľká slávnosť. Bol to deň, ktorý sa zapíše do detských srdiečok. Prváčikovia boli pasovaní  za riadnych žiakov našej školy. Svedkami tejto udalosti boli: riaditeľka školy M. Harvanová, zástupkyňa školy A. Šatníková, vychovávateľka Olinka, triedna učiteľka, ale predovšetkým rodičia aj starí rodičia, ktorí ich podporovali silným potleskom. Podmienkou k prijatiu bolo splniť úlohy a zložiť sľub prváka. Po úspešnom splnení úloh, v ktorých predviedli svoju múdrosť, šikovnosť, spevácke i recitačné schopnosti, pani riaditeľka ich slávnostne pasovala symbolicky veľkou ceruzkou za žiakov našej Cirkevnej spojenej školy. Žiaci si prevzali pasovací dekrét so sľubom a pero.                                                                     Vitajte medzi školákmi!

     • Finančná gramotnosť
     • „Finančná gramotnosť je schopnosť využívať poznatky, zručnosti a skúsenosti na efektívne riadenie vlastných finančných zdrojov s cieľom zaistiť celoživotné finančné zabezpečenie seba a svojej domácnosti.“

       

      Od utorka 22.1. 2019 do štvrtka 24. 1. 2019 sa študenti III.AG, septimy a kvarty zúčastnili finančného vzdelávania pod vedením skúsených a zanietených pracovníkov OTP Ready nadácie - pani Zuzky a pána Janka. Toto vzdelávanie je zamerané hlavne na formovanie a získavanie postojov v oblasti finančnej gramotnosti.

      Študenti III.AG a septimy absolvovali už III. modul tohto vzdelávania pod názvom Ciele a rozpočet.

      Modul je zameraný na plánovanie dlhodobých finančných cieľov, princípy dosahovania finančných cieľov, hospodárenie s peniazmi v rôznych životných situáciách.

      Študenti kvarty toto vzdelávanie absolvovali po prvý krát. Obsahom vzdelávania boli témy - oblasti a možnosti hospodárenia s peniazmi v domácnosti, vytváranie hodnôt, identifikácia a možnosti riadenia rizík ohrozujúcich rodinné hospodárenie, investície a úvery, kolobeh peňazí.

      Ďalšie ročníky gymnázia a IX.A triedy ZŠ absolvujú I. a II. modul v mesiaci máj.

      Mgr. Katarína Lichmanová

     • Karneval na prvom stupni
     •  

       

      Fašiangy sú  obdobím plesov,  maškarných karnevalov, zábavy plné radosti  a veselosti, a tak tomu bolo opäť 30. januára aj na našej Cirkevnej spojenej škole.

       Na tradičnom karnevale sa so svojimi učiteľmi/ trpaslíkmi – smajlíkmi/   zabávali deti z celého prvého stupňa základnej školy. Predviedli sa vo veľmi  zaujímavých,   ale aj  veselých maskách, ktoré ich zmenili na krásne princezné, lekárov, profesorov, svätcov, alebo aj milé zvieratká. Celé dopoludnie sprevádzala veselá nálada, súťaživosť, ale  i chvíle napätia pri losovaní „TOMBOLY“, ktorá potešila natešených žiačikov. O šašovskú výzdobu v telocvični sa postarali žiaci Prímy a šiesteho ročníka, začo im ďakujeme a veríme, že radosť a veselosť  našich malých školákov bude sprevádzať aj pri plnení si svojich povinností.