• ,,... A Slovo bolo u Boha...“

  Ak by sme hľadali v dnešnom svete kľúč k dosiahnutiu úspešného života, dopracovali by sme sa k rôznorodým konceptom smerujúcim k nemu. No každý z nich by určite mal medzi riadkami schovanú tú istú pravdu: Ak chceš byť úspešným, musíš ísť za hranice, neuspokojiť sa s priemerom a robiť vždy aj niečo naviac.

  Presne v takomto duchu sa  v sobotu, dňa 08.12. 2018, na pôde našej Cirkevnej spojenej školy, zišlo vyše šesťdesiat mladých talentovaných recitátorov z východných častí Prešovského i Košického kraja na 26. ročníku súťaže v umeleckom prednese náboženskej poézie a prózy s názvom ,,... A slovo bolo u Boha...”

  Nielenže obetovali voľný deň víkendu v prospech dokonalého umeleckého zážitku, ale zvládli aj profesionálne odprezentovať neraz veľmi náročné texty širokej škály domácich i zahraničných autorov.

  Po spoločnej slávnostnej svätej omši zo sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie sa súťažiaci rozdelili do piatich  vekových kategórií a pred dvanástimi členmi odbornej poroty pozostávajúcej z učiteľov, umelcov i čestných hostí, vystúpili so svojimi pripravenými prednesmi a častokrát očarili presvedčivosťou, profesionalitou, či  originalitou. Zo žiakov našej školy sa najviac darilo Jurajovi Stebilovi z III.AG, ktorý  vyhral stredoškolskú kategóriu v poézii a v marci nás bude  reprezentovať na celoslovenskom kole v Bratislave.

  Vidieť generáciu mladých ľudí, odhodlaných ísť ďaleko za priemer a prinášať svetu hodnoty, je obrovskou radosťou pre každého človeka žijúceho z nádeje. A oni našou nádejou sú. Je nám cťou, že môžeme spolupracovať na ich rozvoji a podporovať ich talenty...

   

  Mgr. Jozef Bubnár

  https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

  VÝSLEDKOVÁ LISTINA

  ,,...A Slovo bolo u Boha...“

  krajské kolo

  8. 12. 2018

  CSŠ, Humenné

   

  1. kategória – 1. – 2. ročník ZŠ

   

  Poézia

  1. miesto: Alexandra Štefančinová,  CSŠ, Bardejov   
  2. miesto: Hugo Haničák, CZŠ  s MŠ sv. Petra a Pavla, Belá nad Cirochou 
  3. miesto: Anita Feková, CZŠ s MŠ bl. P.P. Gojdiča, Prešov

               Chiara Rabajdová,  ZŠ Hrnčiarska, Humenné 

              

  Próza

  1. miesto: Diana Kováčová,  CZŠ sv. Michala, Kendice 
  2. miesto: Lukáš Lipták, CSŠ, Bardejov
  3. miesto: Natália Barnišinová,  ZŠ Hrnčiarska, Humenné 

                       

   

  2. kategória – 3. – 4. ročník ZŠ

   

  Poézia

  1. miesto: Kristína Matušová, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Košice
  2. miesto: Nela Klobošičová, CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice

               Peter Mižák, ZŠ Hrnčiarska, Humenné 

  1. miesto: Michaela Bačovčinová, CSŠ, Humenné

   

  Próza

  1. miesto: Ondrej Popčák,  ZŠ Hrnčiarska, Humenné 
  2. miesto: Laura Čurová, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Košice
  3. miesto: Júlia Benediková, CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice

                           

   

  3. kategória – 5. – 6. ročník ZŠ, príma

   

  Poézia

  1. miesto: Karolína Bečariková, ZŠ Hrnčiarska, Humenné 
  2. miesto: Daniel Nagy, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice 
  3. miesto: Barbora Fiľová, ZŠ Hrnčiarska, Humenné 

   

  Próza

  1. miesto: Martina Klobošičová, CZŠ s MŠ sv. Gorazda, Košice
  2. miesto: Janka Magurová, ZŠ Hrnčiarska, Humenné

               Tomáš Talarovič, Základná škola sv. Košických mučeníkov, Košice

  1. miesto: Barbora Fiľová, ZŠ Hrnčiarska, Humenné 

                    

   

   

  4. kategória – 7. – 9. ročník ZŠ, sekunda, tercia, kvarta

   

  Poézia

  1. miesto: Mária  Hrubovská, CSŠ,  Vranov nad Topľou
  2. miesto: Kristína Briškárová, CSŠ, Bardejov
  3. miesto: Marek Senaj, CZŠ sv. Michala, Michalovce

               Katarína Polanská, CSŠ, Humenné

   

  Próza

  1. miesto: Lívia Šinaľová,  CSŠ, Bardejov
  2. miesto: Kristína Krajňáková, CSŠ,  Vranov nad Topľou
  3. miesto: Ivana Vaškovičová, ZŠ SNP, Humenné

                    

   

   

  5.kategória – študenti stredných škôl

   

  Poézia

  1. miesto: Juraj Stebila, CSŠ, Humenné
  2. miesto: Tatiana Exnerová, Gymnázium sv. Jána Bosca, Bardejov

   

   

   

  Próza

  1. miesto: Katarína Gazdová, CSŠ,  Vranov nad Topľou
  2. miesto: Viktória Vasiľovová, Gymnázium sv. Moniky, Prešov

               Vanesa Dančišinová, CSŠ, Humenné

  1. miesto:  Daniela Mačáková, Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice 

                            Viktória Vavreková, Gymnázium sv. Jána Bosca, Bardejov

   

   

 • Spevácka súťaž The Little Singer

  Hudba je fantastickým prostriedkom na rozvoj emócií, dobra i ľudskosti. Ak sa však piesne počúvajú a spievajú v cudzom jazyku, dokáže poslúžiť dokonca aj ako výborná edukačná metóda na vzdelávanie sa v inej reči.

  Inšpirovaní týmito poznatkami sa organizátori zo ZŠ Hrnčiarska v Humennom rozhodli zorganizovať aj tohto roku ďalší ročník speváckej súťaže v anglickej modernej piesni, určenej pre všetkých žiakov základných škôl v okrese, s názvom The Little Singer (Malý spevák).

  Našu školu na nej reprezentovali Katka Pristašová (Tercia) a Ema Molokáčová (Kvarta), ktoré pod vedením a s hudobným doprovodom pána učiteľa Jozefa Bubnára, získali umiestnenia v zlatom (Katka) a v striebornom pásme (Ema). Medzi všetkými šestnástimi zúčastnenými si tak vydobili skvelé pozície, vecné ocenenia a zaradili sa medzi najlepších.

  Dievčatám zo srdca gratulujeme a veríme, že ich chuť spievať sa raz stretne s ešte omnoho väčšími výzvami a bravúrnymi výskedkami...

 • Adventné besedy na CSŠ

  V nedeľu 2. 12. 2018 sa uskutočnila prvá prednáška a  beseda na tému Kresťanský životný štýl, ktorú si pripravil duchovný otec Lorenzo Pásztor. 

  Príjemnú atmosféru dotvoril aj spev  a hudba v podaní pedagógov CSŠ.

  9.12. odzneje ďalšia zaujímavá téma o moderných manželstvách. 

  Všetci ste srdečne pozvaní!

 • Mikuláš na našej škole

  Dňa 5.12.2018 zavítal na našu školu Mikuláš

 • ÁNO – ŽIVOT - NIE – AIDS

  ÁNO – ŽIVOT - NIE – AIDS

  Naša škola sa už po piatykrát zapojila do celoslovenskej kampane Červená stužka v boji proti HIV/AIDS, ktorú organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. V tomto už 12. ročníku sme chceli uskutočniť tieto aktivity :

       - 4.12.2018 vytvorenie „živej“ červenej stužky;

       - prednášky a besedy na tému duševné zdravie a závislosti p. Mgr.R. Povala,ČR ; p.Mgr.Z.Kožinovej            a M.Lobovej, RÚVZ na tému protidrogovej prevencie pre žiakov a študentov ZŠ, štvoročného a osemroč.gymnázia

       - premietanie filmu Anjeli a dokumentov na tému Obchodovanie s ľuďmi

       - umiestnenie plagátu kampane na viditeľnom mieste v škole

  Celé toto naše snaženie vyvrcholilo „Živou červenou stužkou“, ktorú 4.12.2018 vytváralo 256 žiakov, študentov a pedagógov školy. Toto číslo nie je oproti minulému roku rekord, ale aj tak za to, že sa nám podarilo nielen 4.12.2018 vytvoriť také silné spoločenstvo patrí poďakovanie. V prvom rade ŠP pod vedením Mgr.L.Kosťunovej a ostatným členom hlavne G.Urbanovi, ale aj pedagógom a nepedagogickým  zamestnancom, ktorí sa sami zúčastnili, alebo ktorých triedy prišli skoro v plnom počte. Poďakovanie patrí aj obetavému fotografovi p.J.Jenčíkovi.

                                                                                        Ing.M.Saloňová

 • Viacboj všestrannosti

  Dňa 30.11.2018 sa na ZŠ Darg. hrdinov konali majstrovstvá okresu Humenné vo viacboji všestrannosti. Súťažilo sa v 4 disciplínach: skok do diaľky z miesta, šplh na tyči, hod loptou a člnkový beh 4x10m (prváci šplh nemali). Zúčastnilo sa na nich 11 základných škôl, medzi nimi aj naša. Súťažili žiaci I.stupňa. Naši sa tam vôbec nestratili, práve naopak. Medzi najlepšie umiestnenými boli Dominik Jurášek (1.A) – 3.miesto, František Mažerik (2.A) – 2.miesto a Tatiana Pirová (3.A) – 3.miesto vo svojich kategóriách. Zo súťaže si odniesli okrem zážitkov aj diplom a medailu. Na peknom 5.mieste skončili Chiara Kováčová a Patrik Bača. Všetkým našim reprezentantom blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu  školy!

 • Hour of Code

  Hour of Code

  V rámci Týždňa vyučovania informatiky 3.12. - 7.12.2018 sa naše Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pripojilo k celosvetovej akcii Hodina kódu, ktorej sa zúčastňujú desiatky miliónov žiakov z viac ako 180 krajín sveta. Hodina kódu má za cieľ priblížiť programovanie a ukázať, že každý sa môže naučiť jeho základy. Študenti si vyskúšali svoju zručnosť, logiku a tvorivosť pri naprogramovaní mobilnej aplikácie, vlastnej hry, či webovej stránky. Sprievodnou aktivitou bola virtuálna Hodina kódu v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave, kde v 2-hodinovom bloku sa študenti nášho gymnázia mohli zapojiť do prednášok na zaujímavé témy: Umelá inteligencia, Robotická ruka,  Hra vo virtuálnej realite, Minecraft.

  Po úspešnom absolvovaní lekcií získala naša škola medzinárodný certifikát.

  Mgr. Gabriela Čabalová

 • Pozvánka na RORÁTY

 • Návšteva predškolákov na našej škole

  Počas Dňa otvorených dverí, viac ako 50 škôlkarov  z MŠ Trebičská, Lesná, Osloboditeľov, ale aj z neďalekého Hažína  si mohlo vyskúšať, aké je to byť na chvíľu školákom. Prostredníctvom  zaujímavých matematických  úloh, hravej angličtiny, či  cez zábavné  ukazovačky  a tvorivé dielne spoznávali školské prostredie v priateľskej atmosfére.   

  Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie pri adventnom divadle 11. 12. v kinosále mesta Humenné.  

 • Pozvánka na divadelné predstavenie

 • Posvätenie adventných vencov

  Posvätenie adventných vencov

  Po svätej  omši  v školskej kaplnke p. kaplán Kačmár posvätil adventné vence, ktoré si do svojich tried pripravili žiaci a študenti so svojimi učiteľmi. Po celý advent im pri ranných modlitbách v škole budú pripomínať čas prípravy na vianočné sviatky.  

 • iBobor

  iBobor

  Od 12. do 16. 11. 2018 sa 95 študentov Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Humennom zapojilo pod vedením p. uč. G. Čabalovej do celoslovenskej informatickej súťaže iBobor. Súťažili v kategóriách: benjamíni, kadeti, juniori a seniori. Študenti našej školy v každej kategórii získali veľmi pekné umiestnenia.
  Medzi úspešných riešiteľov na Slovensku sa zaradilo 20 našich gymnazistov. V kategórii Junior Jozef Jenčík zo sexty získal plný počet bodov 80 a s percentilom 100 sa umiestnil na prvom mieste. 
  Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. V školskom roku 2018/19 sa tejto súťaže na Slovensku zúčastnilo  77 928 súťažiacich z 979 škôl.
  Všetkým úspešným riešiteľom blahoželáme a prajeme aj naďalej veľa úspechov v ďalších súťažiach. A tu sú výsledky úspešných riešiteľov:

 • Fenomenálny britský hudobník James Evans na seminároch s maturantmi

  Možnosť tráviť tri vyučovacie hodiny seminárov z anglického jazyka v rade za sebou s fantastickým huslistom, spevákom a kresťanským umelcom Jamesom Evansom (40), sa tento štvrtok, 22.11.2018, naskytla našim najstarším študentom gymnázia - IV.AG a Oktáve - vďaka pánovi učiteľovi Bubnárovi, dlhoročnému priateľovi charizmatického Angličana. Počas 135 minút krásne pripraveného programu mali naši mladí poskytnutú tak vzdelávaciu (rozobrané maturitné témy týkajúce sa Britov, ostrovov a sviatkov), zábavnú (varenie anglického čaju, súťaž vo viazaní kravaty k školskej uniforme), ako aj hudobnú časť, v ktorej okrem rôznych tematických skladieb v podaní Jamesa a nášho učiteľa, zazneli aj ukážky typických keltských tanečných melódií, historicky prislúchajúcimi kráľovskému obyvateľstvu. Študenti túto milú zmenu vo vyučovaní jazyka srdečne ocenili potleskom a neskôr mnohí aj osobne vyjadrili svoju spokojnosť a nadšenie.
  A kde sú spokojní žiaci, tam je aj dobrá atmosféra. My budeme aj naďalej prosiť nášho Pána, aby sme mohli našu nádejnú generáciu mladých životov aj naďalej vyprevádzať do života s radosťou v srdci a nádejou v duši.
   

 • Umenie je jednota v rozmanitosti, ... alebo zjednotení vo farbe

  Tento školský rok sa žiacky parlament rozhodol oživiť tradíciu Farebného školského roka. V rámci Farebného roka si jednotlivými farbami pripomenieme rôzne svetové a medzinárodné dni, podporíme dobré myšlienky, zvýšime povedomie o rôznych chorobách, upozorníme na problémy, ktoré trápia svet, alebo si iba spestríme všedné dni farebnosťou. Začali sme vo  štvrtok 22. novembra 2018, modrou farbou, ktorá  je symbolom zodpovednosti, pokoja a mieru. V tento deň sme chceli všetkým ukázať, že v jednote je sila. Pri tejto aktivite jednotlivé triedy naozaj ukázali kolektívneho ducha, ale aj rozmanitosť v prevedení jednej farby. Dokázali sme, že sme pripravení sa spojiť pre malé aj veľké veci. Preto už budúci týždeň sa znovu spojíme a podporíme červenou farbou medzinárodný deň HIV alebo AIDS. Spoločne vytvoríme červenú stužku, ktorá je symbolom  solidarity s ľuďmi žijúcich s touto chorobou.


  „Buďte hrdí na svoju tradíciu, uchovajte si jednotu medzi sebou a chráňte ju pred každým zárodkom nesvornosti a rozdelenia. Vašou silou je duchovná jednota, ktorá sa prejavuje vo svornom konaní.“ Ján Pavol II.
  Žiacky parlament

 • Okresné finále v stolnom tenise žiačok ZŠ

  Okresné finále v stolnom tenise žiačok ZŠ

  V piatok 23.11.2018 sa v CVČ Dúha v Humennom odohralo Okresné finále v stolnom tenise žiačok ZŠ. Do finálového kola sa postupovalo po odohraní zápasov v skupinách. Naše žiačky – Sitarčiková M., Bončiková N., Ganajová L. a Rusnáková L. po víťazstvách nad ZŠ Duchnovičova Medzilaborce a ZŠ Jána Švermu Humenné a prehre so ZŠ Kudlovská obsadili konečné 2. miesto.  

  Srdečne blahoželáme.

 • DEDIČSTVO OTCOV ZACHOVAJ NÁM, PANE...

 • Prihláška na súťaž ... a Slovo bolo u Boha...

  Prihlášku si môžete stiahnuť TU

 • ...A SLOVO BOLO U BOHA 2018

 • Chceme byť originálnou školou, ktorá moderným modelom vzdelávania vychováva vysoko odborného, úspešného a morálne vyspelého človeka

  Chceme byť originálnou školou, ktorá moderným modelom vzdelávania vychováva vysoko odborného, úspešného a morálne vyspelého človeka

  "Vtedy vlastne plním poslanie milujúceho, keď sa stávam celkom takým, akým môžem byť. Keď dávam, čo môžem dať."  

                                                                                                                                                           (Benedikt XVI.)

  "Nestrácajte odvahu a nepoddávajte sa ťažkostiam a námahám. Spoliehajte sa vždy na Pánovu milosť, ktorá koná zázraky aj cez našu slabosť."                                                                                        

                                                                                                                                                                 (2 Kor 12,9) 

 • Besiedky pre starkých

  Na posledných dvoch hodinách v rámci DOD naši najmenší žiaci privítali aj svojich starých rodičov, ktorých potešili svojím milým programom a tiež ukázali svoju šikovnosť pri získavaní vedomostí. 

  Naši dedkovia a babky neprišli naprázdno – pravdupovediac napiekli a priniesli toľko dobrôt, že by sme sa mohli hostiť celý deň. Boli sme šťastní, že sme s nimi strávili v škole aspoň chvíľku, ktorá bola pre nás vzájomným darom. Našu minulosť nám pripomenuli aj výstavky „starožitností“, ktoré vďaka spolupráci so starými rodičmi sa stali názornou ukážkou ako plynie čas a ľudský život...

  Niekoľko postrehov od starých rodičov:

  Prečo sme my - seniori - prišli k našim vnukom ?

  Aby sme sa nakazili ich radosťou. Seniori vynikajú životnou múdrosťou a deti svojou bezstarostnosťou (mládniky - zelené výhonky - v korune stromu závisia od jeho koreňov).

  Videli ste šťastné (bezstarostné) dieťa, ktoré sa drží otcovej ruky? Tak to máme robiť aj my, starí, držať sa Božej Otcovej ruky v každej chvíli svojho života a budeme aj v starobe šťastní.

  Všetkých vás nosím v srdci. Ondrejkova stará mama Jolka

  Nielen vyučovaním, ale predovšetkým modlitbou v škole veľmi pomáhate rodičom pri výchove detí. Určite to deti v živote ocenia a to je poklad školy. Veľká vďaka!                babka Anička

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385

Fotogaléria

Mapa