• Drahí rodičia,milí žiaci a priatelia našej školy

  Drahí rodičia,milí žiaci a priatelia našej školy

  Aj Vy máte možnosť jednoduchým spôsobom podporiť našu školu a pre seba vyhrať zaujímavé ceny.

  Vopred ďakujeme za každý hlas a veríme v úspech.

 • Projekt „Plán mesta“

  Na hodinách vlastivedy, výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania, žiaci III.A triedy vo vzájomnej spolupráci vytvorili projekt „Plán mesta“, za ktoré si zaslúžia pochvalu.

 • ZBER PAPIERA

  ZBER PAPIERA
 • Úspešní vytrvalci

  Úspešní vytrvalci

  Dňa 5.10.2018 sa konalo Okresné kolo  v cezpoľnom behu žiakov ZŠ a SŠ. Za príjemného počasia sa súťažilo v mestskom parku, bežecké trate boli situované okolo kaštieľa a amfiteátra.

  Naše súťažné družstvo v zložení Matúš Zlacký,Jozef Jenčík a Adam Kičina získalo 1.miesto.

  Adam Kičina sa navyše umiestnil v súťaži jednotlivcov na 2.mieste.

  Nech aj tento úspech povzbudí žiakov k rekreačnému behaniu a využívaniu voľného času.

 • Nemčina trochu inak

  V stredu 3. októbra 2018 sme na hodinách nemčiny v triede Sexta, Septima a Oktáva privítali študentku z Nemecka. Elisa Hartmann pochádza z mesta Gütersloh so spolkovej republiky Nordrhein-Westfallen západného Nemecka. Elisa študuje odbor Nemecký jazyk ako cudzí jazyk  na univerzite v meste Leipzig v spolkovej republike Sachsen východného Nemecka.

  Súčasne aj vyučuje nemecký jazyk cudzincov v Nemecku, preto sme využili jej prítomnosť na našej škole, aby sme si obohatili svoje poznatky o Nemecku a precvičili konverzačné schopnosti. Nedostatky konverzácie v nemčine ako 2. cudzieho jazyka doplnila znalosť angličtiny. Vyučovacia hodina  v dvoch cudzích jazykoch  je pre nás stále veľkým prínosom. A aj Elisa sa naučila niektoré slová v slovenčine, ktoré sme porovnávali s nemčinou, čo sa jej veľmi páčilo. Dúfajme, že toto stretnutie zmotivovalo mnohých a povzbudilo k tomu, aby vo svojich znalostiach cudzích jazykov postupovali ďalej. Tešíme sa na ďalšie možné stretnutie. ☺

  Sr. Sofia

 • Sv. omša v školskej kaplnke

  V našej škole každú stredu začiname deň sv. omšou v školskej kaplnke.

  Dnes 3.10. 2018 sv. omšu celebroval vdp. František Mariňák - dekan Farnosti Všetkých svätých.

  Tentokrát mali na starosti spevy, čítania a prípravu obetných darov žiaci 1. AG.

  Študenti v závere sv. omše zablahoželali otcovi dekanovi k jeho meninám a popriali mu, aby bol pre nás svetlom a vzorom.

 • Noc Výskumníkov

  Posledný septembrový piatok sa obchodné centrum Optima v Košiciach zmenilo na stredisko vedy a žiaci CSŠ z Humenného mali možnosť byť na chvíľu jeho súčasťou.

  Piatok, 28. 9. 2018, sa žiaci CSŠ na Festivale vedy pod názvom Noc Výskumníkov stretli so slovenskými vedcami, ktorí na chvíľu opustili svoje pracovne a laboratóriá, aby poodhalili magický svet vedy. A tak sa dozvedeli, ako pohybovať loptičkou a strieľať na terč pomocou mozgovej činnosti, preverili svoje vedomosti o ľudskej krvi či pripravili vlastný preparát na sklíčku, vychutnali si vizualizáciu kozmických letov, horninový cyklus či pokusy s vákuom, ovládali malé roboty, súťažili s robotom v skladaní rubikovej kocky, videli zariadenie pracujúce na princípe vznášadla, technológiu leteckého 3D laserového skenovania zemského povrchu, vyskúšali si ovládanie bezpilotnej helikoptéry či lúštenie tajných hieroglyfov a veľa iného. Popoludní sa vrátili domov síce trošku unavení, ale plní dojmov a nových poznatkov a už teraz sa tešia, že ďalšieho ročníka festivalu vedy sa opäť zúčastnia.

 • Život farnosti

  Dňa 25. septembra 2018 sme sa my, študenti oktávy, vybrali na potulky Sabinovom v rámci projektu Život farnosti.

  Okrem návštevy Rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa, ktorý nedávno prešiel kompletnou rekonštrukciou a súčasťou ktorého je aj organ obrovských rozmerov, sme mali možnosť obdivovať a skúmať históriu mesta. Jednou zo zastávok bola aj expozícia k filmu Obchod na korze. Je to film na motívy novely spisovateľa Ladislava Grosmana (humenského rodáka).  Ako prvý česko-slovenský film získal cenu americkej Akadémie filmových umení a vied (Oscar) za najlepší cudzojazyčný film v roku 1966. Ďalšou zo zastávok bola Bašta, ktorá bola v minulosti súčasťou hradieb mesta. V jej útrobách sme mali možnosť spoznať erby miest východného Slovenska a taktiež zistiť, ako vzniká kamenné drevo. Naše kroky smerovali aj na miestnu faru, kde sme navštívili pána kaplána Miroslava Lišku, ktorý sa našej návšteve potešil a srdečne nás privítal. Veľmi sa potešil aj pozvaniu na našu stužkovú slávnosť. Spoločne sme strávili príjemné chvíle, ktoré sme spestrili rozhovormi a spomienkami na predchádzajúce roky nášho štúdia. Kým sme opustili Sabinov, obdivovali sme krásy Piaristického lýcea, dnes považovaného za najvýznamnejšiu barokovú  pamiatku v meste, a tiež dva vedľa seba stojace evanjelické kostoly, jeden slovenský a druhý nemecký.

  Na chvíľu sme opustili školské lavice a spojili príjemné s užitočným. Dojmy z tohto dňa v nás zostanú ešte dlho a veríme, že hoci sme v maturitnom ročníku, tak to nebola naša posledná školská akcia.

 • Diskusia s poslankyňou NR SR Veronikou Remišovou

  Dňa 01.10.2018 sa na našej škole v aule medzi 11:00 a 12:00 uskutočnila diskusia s poslankyňou NR SR Veronikou Remišovou. Za účasti študentov z tried I.AG, Kvinta, Oktáva a IV.AG sme mali možnosť vypočuť si jej cenné skúsenosti a zážitky zo štúdia na slávnej parížskej univerzite Sorbonna, či na britskom Cambridge. Profesionálna i uvoľnená atmosféra celej diskusie zanechala u našich žiakov milé pocity a dojmy, a tak chceme veriť, že raz v budúcnosti aj niekto z nich bude môcť chodiť medzi mladých ľudí na Slovensku a byť im vzorom tvrdej práce, cesty za svojím snom a úspešného životného príbehu...

 • Európsky deň jazykov

  Európsky deň jazykov

  26. september je Európskym dňom jazykov a aj naša škola sa zaktivizovala, aby sme spoločne oslávili tento deň. Zaradili sme sa  k 800 miliónom Európanov, ktorým na používaní, propagácií a učení sa cudzích jazykov záleží a pootvorili sme si o čosi viac dvere do sveta. Niektoré z aktivít prebehli vo väčšom (viď: Európsky deň jazykov so zaujímavým hosťom, iné v menšom (viď: Európsky deň jazykov NJ). Za všetky a za všetkých do toho ponorených ďakujeme a pripájame stručný prehľad konkrétnych aktivít.

  Učitelia cudzích jazykov

  Študenti oktávy si pripomenuli Európsky deň jazykov  v predstihu. Nahodine anglického jazyka sme privítali našich bývalých absolventov Jakuba Lichmana a Michala Kocaja, ktorí už začali semester na svojichvysokých školách.  Jakub nám porozprával o svojom štúdiu informatiky v anglickom jazyku a živote vo Švajčiarskom Zurichu a Michal o kultúre ajazykových špecifikách austrálskej angličtiny, s ktorými sa stretol počas svojho takmer ročného pobytu v Austrálii. Ďakujeme za ich čas a inšpiráciu, i za to, že nás „nešetrili“ a komunikovali výhradne v anglickom jazyku.           

  PaedDr. Mária Čiefová

   

  Asi každý z nás by chcel ovládať minimálne jeden cudzí jazyk a zvládnuť ho na perfektnej úrovni. Bez slovnej zásoby to však nejde. Veď ako rozprávať bez slovnej zásoby?  - „No vocabulary – no speaking!“.

  Jeden z veľmi účinných spôsobov, ako si budovať slovnú zásobu, je čítanie. Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov žiaci sekundy pracovali s čitateľskou stránkou www.raz-kids.com. Na tejto stránke žiaci počúvajú a čítajú krátke zaujímavé texty v anglickom jazyku, zároveň sa učia slovnú zásobu a trénujú výslovnosť. Čítanie sme zakončili kvízom a tvorivým písaním.

  Mgr. Adela Antoliková

   

  Dňa 26.9.2018 sa aj trieda III.AG zapojila do aktivít k Európskemu dňu jazykov. Najprv sme sa spoločne pozreli na krajiny Európy, ktorých názvy sme spoznávali aj v nemeckom jazyku a potrebná bola i znalosť geografie. Žiaci sa následne zaoberali tým, akým jazykom sa kde rozpráva a čo je typické pre jednotlivé krajiny. Každý ďalší jazyk nám otvára ďalšie dvere do sveta, tak vezmime do rúk ten správny kľúč a odomknime ich.

  Mgr. Veronika Kotusová

   

  Schopnosť ovládať cudzí jazyk bola jedným daná do vienka, iní na nej musia popracovať. Aj preto sme sa v rámci Európskeho dňa jazykov v kvinte a I. AG dali na prieskum fungovania myslenia a v rámci teórie 7 inteligencií hľadali správny kľúč k uľahčeniu štúdia angličtiny. Popritom sme rozvíjali aj tvorivého  a priateľského ducha.

  Mladší žiaci V.A a prímy spoločne pracovali na tvorbe plagátu o priateľstve a popritom si tvorivo precvičovali používanie angličtiny v praxi výrobou pomôcok na vyučovacie hodiny.

  Mgr. Lenka Mikitová

   

  Trieda III.AG si v rámci Európskeho dňa jazykov  na hodinách ruského jazyka pripomenula rôznorodosť národov a štátov aj tým, že zisťovali, čo charakterizuje  danú krajinu, čo je pre ňu typické. Žiaci vytvorili  plagát, na ktorom umiestnili  obrázky suvenírov, ktoré by si priniesli, keby navštívili napr: Rusko, Taliansko, Indiu, Japonsko, Egypt, Holandsko, Francúzsko.

  Mgr. Viera Fedoriaková

 • RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

  RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

  V stredu 24. 10. 2018 sa uskutoční plenárne a triedne rodičovské združenie so začiatkom o 1530  v školskej jedálni. Po skončení plenárneho rodičovského združenia budú o 1600 pokračovať triedne aktívy v jednotlivých triedach.

 • Európsky deň jazykov na I. stupni

  Tento rok  v rámci jazykových aktivít si  mohli  žiaci I. stupňa,  vďaka  duch. o. Lorenzovi Pásztorovi,  rozšíriť svoje vedomosti  a poznanie o maďarský jazyk. Vďaka  peknej prezentácií  mohli   zároveň  spoznať a objavovať  kultúru  a  duchovné  bohatstvo maďarského národa. 

  Lenka Mocáková.

   

 • Európsky deň jazykov so zaujímavým hosťom

  V stredu 26.9. sme privítali na našej škole  hosťa z Afriky, Lumbudi Tshibamba Bertina,  pochádzajúceho  z Konžskej demokratickej republiky, ktorý  momentálne žije v  meste Duale, v  štáte Kamerun. Bertin je  počítačovým grafikom a pracuje pre knižné vydavateľstva a časopisy v Angole, na  Pobreží slonoviny a  v Kamerune. Zároveň pôsobí  aj v kresťanskej komunite hnutia Fokoláre, kde žije a šíri myšlienky bratstva a jednoty.  Navštívil  mnohé krajiny sveta: africké, európske, ale aj ďalšie kontinenty.   Počas jeho  návštevy  na škole zaznela francúzština, taliančina, portugalčina, ale hlavným komunikačným jazykom bola  angličtina. Po hodine anglického jazyka so študentmi pozdravil aj mladších žiakov, ktorým zaspieval  typickú africkú pieseň.   

  Lenka Mocáková.

 • Európsky deň jazykov NJ

  Aj na vyučovacej hodine nemeckého jazyka sme si so Septimou pripomenuli Európsky deň jazykov 26. septembra. Nemecký jazyk na ulici nám sprístupnili aktuálne videá, kto nerozumel, tak si to mohol prečítať v angličtine. Majme snahu pre svoje znalosti urobiť všetko pre to, aby sme sa vo svete cudzích jazykov nestratili aj nehanbili...☺

  sr. Sofia

 • Biela pastelka 2018

  Aj tento rok mala naša škola šancu zapojiť sa do verejnej finančnej zbierky Biela pastelka, ktorá pomáha nevidiacim a slabozrakým ľuďom zlepšiť ich život. V piatok 21.septembra prebehla zbierka v uliciach Slovenska a jej ambasádorkou pre tento, už  17. ročník, bola známa slovenská moderátorka, Adela Vinczeová.

  Veríme, že čiastka, ktorá bola vyzbieraná na našej škole, pomôže ľuďom, ktorí to potrebujú.

  Mgr. Lenka Kosťunová

 • Účelové cvičenie

  Účelové cvičenie

  Oznamujeme žiakom kvinty,sexty a II.AG, že dňa 28.9.2018 (piatok) sa uskutoční Cvičenie v prírode so zameraním na turistiku.Trať Hubková - Obrázok - Rybníky - Petočová - Kaštieľ je mierne náročná.

  Zraz na školskom dvore o 7.45.

  Oslobodení sú žiaci IV. zdravotnej skupiny

 • GEOGRAFICKÁ EXKURZIA CHKO Vihorlat – PP Sninský kameň.

  Každoročne žiaci našej školy  v septembri uskutočňujú výstup na Sninský kameň.  V tomto školskom roku to boli žiaci Sekundy a VII. A.  V piatok  - 21. septembra 2018  sme sa vlakom presunuli do Belej nad Cirochou a odtiaľ autobusom do Zemplínskych Hámrov. Náš výstup začal od kameňolomu  po žltej  turistickej značke cez sedlo Tri tably . Počas výstupu sa žiaci oboznamovali s okolitou prírodou, s flórou a faunou CHKO-Vihorlat . O Sninskom kameni, okolitých lesoch a zvieratách, ktoré v nich žijú  sa dočítali aj na informačných   paneloch   Náučného chodníka – Sninský kameň.  Po železných schodíkoch  sme vystúpili hore najprv na Malý Sninský kameň . Výhľad bol pekný, videli sme Poloniny, Morské oko a zo zahraničia Ukrajinu. Potom sme sa presunuli na Veľký Sninský kameň  kde je prekrásny výhľad najmä na mesto Snina, okolité dediny, údolie Cirochy a hlavný hrebeň Vihorlatu. Exkurzia  bola zameraná na  spoznávanie  krajiny,  ochranu  prírody a správanie sa v krajine s najvyšším stupňom ochrany.

  Mgr. Viera Fedoriaková
   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Archeopark v Hanušovciach nad Topľou

  Archeopark v Hanušovciach nad Topľou ponúka skvelú zážitkovú formu poznávania histórie.
  Žiaci VI.A a prímy sa  21.09.2018 takejto formy poznávania histórie zúčastnili. Nazreli do príbytkov ľudí z praveku, vyskúšali si rôzne remeslá ako výrobu keramiky, hru na hudobný nástroj, mletie múky na žarnove, streľbu z luku, tkanie či výrobu medených šperkov. Na vlastnej koži zažili dobrodružstvo pri dotyku s históriou.

   

 • 13.septembra 2018 - cvičenie v prírode 1. stupeň

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385

Fotogaléria

Mapa