• Prázdninová jazyková univerzita 2018 „ LET S PROTECT OUR EARTH „

  Prvý prázdninový týždeň od 2. 7.  –  6. 7.  sa už po 7. krát  na Cirkevnej spojenej škole zišlo približne  90 detí a mladých, ktorí prežili spoločne týždeň zábavy, ale aj zaujímavého  učenia a spoznávania prírody v anglickom jazyku. Tento projekt má už svoju históriu a vďaka podpore aj z mesta Humenné môže ponúknuť pestré aktivity pre všetkých zúčastnených. Každý rok je o túto aktivitu väčší záujem aj zo strany študentov, ktorí nadšene a zodpovedne sa stále viac stávajú spoluorganizátormi, lektormi, veľkými kamarátmi svojich mladších spolužiakov.

  Sú to: Ivana Hodorová, Lenka Baratová   Hanka Čoudková , Gustáv Urban, Vanesa Dančišinová, Sára Hoľková, Matilda Folentová, Alžbeta Barančíková, Jozef Hančar, Andrea Žalobínová, Diana Žalobínová,  Tamara Žalobinová , Anna Čabalová,  Júlia Lichmanová Barbora Macková, Ela Rohaľová,  Eva Zvočová, Rebeka Tongeľová, Mária Voroňáková,  Igor Hudcovič, Anitka Salanciová, Ema Molokáčová, Diana Kužmová , Tamara Koblíková, Matej Falat, Patrícia Brehovská, za čo im patrí velikánska vďaka!  

  Veľká vďaka patrí tiež vychovávateľkám Olinke Kormaníkovej a Majke Debrecényiovej za ich obetavú  a tvorivú službu po celý týždeň

  a lektorkám anglického jazyka Mgr. Lenke Mikitovej, Mgr. Martine Bartkovej a PaedDr. Alene Šatníkovej, ale aj mladým lektorkám Rebeke, Andrejke, Vaneske a Dianke, ktoré si mohli vyskúšať  rolu  učiteľa a zvládli to výborne. ​​​​​​​

   P. kaplánovi Štefanovi Kačmárovi  ďakujeme za sprostredkovanie Božích milostí prostredníctvom sv. omše a sv. zmierenia a za jeho povzbudzujúce slová,

  ale aj naším zaujímavým hosťom: Mayse de Capote / fokolarínka z Brazílie/, Anne Mackovej, environmentalistike zo Správy CHKO Východné Karpaty a manželom Kuľhovcom z ekofarmy Laviena v Hudcovciach, ​​​​​​​

  ale aj všetkým, ktorí nás sprevádzali modlitbami a obetami, ktoré pomáhali budovať tú správnu atmosféru jedného spoločenstva preniknutého  vzájomnou láskou.

   

                                                                                                        Za realizačný tím autorka projektu

                                                                                                                            Mgr. Lenka Mocáková

 • Denník z Jazykovej univerzity 2018

  1. Deň    

  Skupiny s názvami zvierat v anglickom jazyku, zoznamovanie, hry, sv. omša , jazykové aktívy zamerané na ochranu prírody, stopovačka  v prírode s úlohami a hľadanie pokladu na Hubkovej.

  2. Deň

  Návšteva filmového predstavenia s ekologickým obsahom, návšteva ekofarmy Laviena   s turistickou vychádzkou.

  3. Deň

  Prednáška a aktivity  zamerané na spoznávanie a ochranu prírody v našom regióne s Annou Mackovou, environmentalistikou z CHKO Východné Karpaty, popoludní radosť z vody v bazéne. 

  4. Deň

  Spoločná sv. omša v Kostole všetkých svätých na sviatok patrónov školy sv. Cyrila a Metoda. Opekačka na farskom dvore a stretnutie s Maysou Capote , ktorá priblížila Brazíliu so svojimi ekologickými problémami a naučila typický tanec Sambu.

  5. Deň

  Dokončievanie denníkov a plagátov, tvorivé dielne, ďakovná sv. omša a vyhodnotenie skupín a jednotlivcov.

 • LETNÉ SPOMIENKY NA TURISTICKÝ KRÚŽOK

  Počas celého školského roka 2017/18 sa žiaci našej školy mali možnosť v rámci turistického krúžku zúčastňovať rôznych výletov do prírody i miest v okolí Humenného. Takto si nielen rozšírili svoje poznanie o okolí, ale prostredníctvom turistiky urobili niečo aj pre svoje zdravie. Tu je zopár spomienok a možno aj inšpirujúcich námetov na prázdninové výlety  prostredníctvom  fotografií.

  D. Chalachanová

 • Morálne oceňovanie študentov

  Morálne oceňovanie študentov

  V pondelok 25. júna 2018 sa žiaci našej školy Hanka Čoudková, Gustáv Urban a Šimon

  Reby zúčastnili morálneho oceňovania študentov, ktoré sa konalo v uršulínskom kostole v

  Košiciach. Na základe odporúčania Komisie pre morálne oceňovanie sa rozhodol pomocný

  biskup - generálny vikár Mons. Marek Forgáč udeliť ďakovný list za mimoriadne výsledky v

  školskom roku 2017/2018 54 žiakom a študentom katolíckych škôl v Košickej arcidiecéze.

  Pri tejto slávnosti našim žiakom bolo spolu s vecnými cenami udelené poďakovanie za

  reprezentáciu katolíckej školy.

  Po ukončení oficiálnej časti dňa sa aj naši študenti spolu s p.

  riaditeľom Mgr. Matúšom Bartkom, PhD. zúčastnili slávnostného obeda.

   

 • Odovzdavanie cien na koniec sk. roka

 • Vicemajstri v šachu

  Vicemajstri Humenskej žiackej šachovej ligy ZŠ 2017/2018 - Cirkevná spojená škola v zložení Adam Tabak, Miloš Krupka, Dávid Bača, Barbora Kridlová, Dávid Bartko, Richard Aľušík ,Tamara Žalobínová,  Patrik Bača,  Dávid Valalik a Jakub Ľubiščák . Pre školu vybojovali šachové hodiny.

   

  Výsledky a priebeh turnaja.

  FOTO

   

   

 • OZNAM O UDELENÍ RIADITEĽSKÉHO VOĽNA

  OZNAM O UDELENÍ RIADITEĽSKÉHO VOĽNA

  Riaditeľ školy udeľuje všetkým žiakom školy riaditeľské voľno na piatok 29. júna 2018 z organizačných dôvodov.

 • Škola nás baví

  Škola nás baví

  Naši najmenší školáci po celoročnom snažení sa tešia na zaslúžené  prázdniny. Vďaka aj novým vyučovacím formám, ( Hejného  matematike, zážitkovým  metódam, prednáškam,  prácou na vlastných projektoch... ),  sa  pobyt  v škole pre nich stal  miestom radostného objavovania a spoznávania.        

 • Školský výlet tretiakov a štvrtákov

  Dňa 14.júna 2018 si žiaci III.A a IV.B triedy po trojhodinovej ceste autobusom nadšene prezreli expozíciu v priestoroch kaštieľa Betliar. Život našich predkov im priblížil nábytok, bytové doplnky, umelecké zbierky i dekoračné predmety pôvodných majiteľov kaštieľa.  Drobné spomienkové predmety i fotografie im pomôžu tieto spomienky oživiť . Cestou späť sa zastavili v Jasovskej jaskyni, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie jaskyne Národného parku Slovenský kras. Počiatočné obavy z prehliadky jaskyne prelomili pozoruhodné podzemné priestory jaskyne (stalagmity, stalagnáty, ,,kamenné vodopády“...), archeologické nálezy i zaujímavá história (Husitská sieň z roku 1452). Ich kondíciu preverilo  339 schodov , ktoré prešli. Aj tento výlet ich presvedčil o tom, že naše Slovensko je krásne!

 • Deň rodiny – Stojíme pri sebe

  Motto „  Stojíme pri sebe „sa stalo hlavnou myšlienkou aj nášho školského spoločenstva, rodičov, žiakov, študentov a učiteľov, ktorí už pri sv. omši prosili za rodiny na celom svete. Hlavne za tie, ktoré prechádzajú  rôznymi skúškami a problémami. Po sv. omši nasledoval krátky program a zábava na pestrých stanovištiach, ale aj súťaž rodín, ktoré si zmerali sily v rôznych disciplínach. O príjemnú a hlavne chutnú atmosféru sa postarala výborným guľášom rodina Heynigova, začo jej veľmi pekne ďakujeme. Veríme, že aj toto popoludnie  prispelo  k  budovaniu bližších vzťahov nielen v rodine, ale aj v  tej širšej -  školskej.

  Tešíme sa na ďalšie spoločné stretnutie!

 • Výlet plný dobrodružstva

  14. 6. 2018 žiaci I.A a II.A navštívili Historickú detskú železnicu v Košiciach. Vybrali  sa za spoznávaním a dobrodružstvom s plným odhodlaním aj napriek nepriaznivému počasiu. Cesta vláčikom s výhľadom na dažďom osvieženú prírodu, napínavé predstavenie mestských policajtov s komisárom Rexom alebo strelnica boli  pre nich silné zážitky, na ktoré budú určite radi spomínať.

 • Zber papiera október 2017 + máj 2018

 • Koncoročný výlet 5.A

  Žiaci 5.A si v piatok 15.6.2018 obzreli Múzeum letectva v Košiciach. Múzeum letectva a leteckej techniky je koncipované do historických etáp:
  ° Expozícia počiatkov letectva do roku 1945
  ° Expozícia od roku 1945
  ° Expozícia prístrojovej techniky
  ° Galéria prezidentských lietadiel​​​​​​​

  Mohli si obzrieť bojové lietadlá, vrtulníky, dopravné lietadlá, dokonca vstúpiť do vrtulníka Michaela Gorbačova. Jeden hangár bol venovaný aj veteránom áut a motocyklov – pozornosť priťahovala hlavne prezidentská opancierovaná limuzína.

  Sprevádzal ich fundovaný odborník pán ing.Gabriel Szabó, ktorý aj odpovedal na veľa zvedavých otázok. Odporúčame každému techniky-chtivému žiakovi či študentovi.

 • Základný plavecký výcvik žiakov tretieho a štvrtého ročníka

  Posledné májové dni naši tretiaci a štvrtáci absolvovali základný plavecký výcvik. Žiaci sa počas týždňa premieňali na rybičky a strávili chvíle plné zábavy v plaveckom bazéne pod odborným vedením Mgr. Jozefa Bačovčina. Malí plavci denne s radosťou a nedočkavosťou skákali do vody a doslova si ju užívali, užívali si hry a cvičenia vo vode, nácvik jednotlivých štýlov, aktivít vo vode. Výcvik zvládli na výbornú. Radosť mali predovšetkým zo zvládnutých plaveckých zručností.

 • VESELÁ LAVIČKA

  VESELÁ LAVIČKA

                 Dňa 3. mája pri príležitosti MDD boli vyhlásení a ocenení víťazi výtvarnej súťaže VESELÁ LAVIČKA, ktorú vyhlásilo mesto Humenné. Ocenení výtvarníci boli aj z našej školy a návrh Jakuba Faláta z IX. A bude aj zrealizovaný, takže aj naša škola bude mať svoju originál lavičku v meste.

 • Škola v prírode

  Škola v prírode

  V penzióne Erika v Tatranskej Lesnej bola týždeň ubytovaná výprava z našej školy. Štvrtáci strávili spoločné chvíle v našich krásnych veľhorách pri hľadaní pokladu sv.Františka Xaverského. Pri plnení úloh získavali body, podobne i za poriadok na izbách. Najväčšiu cenu mala nájdená perla – poklad. Po potulkách po Starom Smokovci, Tatranskej Lomnici, turistike pri Studenom potoku, skúške odvahy a návšteve Múzea TANAPu bola pre nás  požehnaním účasť na svätej omši v Novom Smokovci. Zistili sme, že najväčším pokladom pre nás je – rodina, dobrý priateľ , pán Ježiš... Na ceste späť sme poznávali „Bránu do Tatier“ – mesto Poprad s obrovskou zmrzlinou! Budeme dlho spomínať na naše krásne Tatry, na kamarátov, s ktorými sme obývali jednu izbu, na prekonaný strach pri získavaní Bobríka odvahy...

 • OZNAM O KONANÍ 2. KOLA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

  OZNAM O KONANÍ 2. KOLA PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

  Riaditeľ Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Humennom (org. zložka Cirkevnej spojenej školy, Duchnovičova 24, Humenné) vyhlasuje 2. kolo prijímacích skúšok na doplnenie posledných voľných miest do 1. ročníka 4-ročnej formy gymnázia. 

  Doručenie prihlášok na našu školu je do 13. 6. 2018. Prijímacie skúšky sa uskutočnia 19. 6. 2018.

 • Cvičenie v prírode a Deň detí

  Tento deň žiaci I. stupňa oslávili a prežili v prírode  pri plnení úloh a prekonávaní prekážok, začo si vyslúžili aj studenú a sladkú odmenu. Boli to chvíle, na ktoré určite budú radi spomínať.

   

 • OZNAM O UDELENÍ RIADITEĽSKÉHO VOĽNA

  Riaditeľ školy udeľuje všetkým žiakom školy riaditeľské voľno na piatok 8. júna 2018 z organizačných dôvodov

 • Hlasovanie za náš projekt

  Naša MŠ sv. Terézie z Lisieux  získava hlasy pre svoj projekt "Bezpečne a isto" medzi projektami Raiffeisen banky - Gesto pre mesto. Zahlasovať za tento projekt sa dá na tomto linku:

  HLASOVANIE 

  Ďakujeme, že nám dáte aj vy svoj hlas.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385

Fotogaléria

Mapa