• Účelové cvičenie
     • Účelové cvičenie
     • Oznamujeme žiakom kvinty,sexty a II.AG, že dňa 28.9.2018 (piatok) sa uskutoční Cvičenie v prírode so zameraním na turistiku.Trať Hubková - Obrázok - Rybníky - Petočová - Kaštieľ je mierne náročná.

      Zraz na školskom dvore o 7.45.

      Oslobodení sú žiaci IV. zdravotnej skupiny

     • GEOGRAFICKÁ EXKURZIA CHKO Vihorlat – PP Sninský kameň.
     • Každoročne žiaci našej školy  v septembri uskutočňujú výstup na Sninský kameň.  V tomto školskom roku to boli žiaci Sekundy a VII. A.  V piatok  - 21. septembra 2018  sme sa vlakom presunuli do Belej nad Cirochou a odtiaľ autobusom do Zemplínskych Hámrov. Náš výstup začal od kameňolomu  po žltej  turistickej značke cez sedlo Tri tably . Počas výstupu sa žiaci oboznamovali s okolitou prírodou, s flórou a faunou CHKO-Vihorlat . O Sninskom kameni, okolitých lesoch a zvieratách, ktoré v nich žijú  sa dočítali aj na informačných   paneloch   Náučného chodníka – Sninský kameň.  Po železných schodíkoch  sme vystúpili hore najprv na Malý Sninský kameň . Výhľad bol pekný, videli sme Poloniny, Morské oko a zo zahraničia Ukrajinu. Potom sme sa presunuli na Veľký Sninský kameň  kde je prekrásny výhľad najmä na mesto Snina, okolité dediny, údolie Cirochy a hlavný hrebeň Vihorlatu. Exkurzia  bola zameraná na  spoznávanie  krajiny,  ochranu  prírody a správanie sa v krajine s najvyšším stupňom ochrany.

      Mgr. Viera Fedoriaková
       

     • Archeopark v Hanušovciach nad Topľou
     • Archeopark v Hanušovciach nad Topľou ponúka skvelú zážitkovú formu poznávania histórie.
      Žiaci VI.A a prímy sa  21.09.2018 takejto formy poznávania histórie zúčastnili. Nazreli do príbytkov ľudí z praveku, vyskúšali si rôzne remeslá ako výrobu keramiky, hru na hudobný nástroj, mletie múky na žarnove, streľbu z luku, tkanie či výrobu medených šperkov. Na vlastnej koži zažili dobrodružstvo pri dotyku s históriou.

       

     • 13.septembra 2018 - cvičenie v prírode 1. stupeň
    • Fetálny alkoholový syndróm (9. september)
     • Fetálny alkoholový syndróm (9. september)
     • Fetálny alkoholový syndróm (FAS) - aj toto slovné spojenie sa nám dostáva do povedomia každý rok začiatkom septembra. Dňa 17. septembra si žiaci tried kvinta – septima a I.AG – III.AG priblížili problematiku konzumácie alkoholu počas tehotenstva prostredníctvom prednášky, ktorú viedla Mgr. Zlatica Kožinová z RÚVZ v Humennom. Cieľom prednášky bolo poukázať na možné riziká vyplývajúce z požívania alkoholu počas tehotenstva. Konzumácia alkoholu v tehotenstve môže spôsobiť celoživotné nevyliečiteľné postihnutie dieťaťa, pred ktorým však môže každá matka ochrániť svoje dieťa. Bezpečné množstvo alkoholu počas tehotenstva neexistuje. Jedinou spoľahlivou prevenciou pred FAS je nepiť alkohol počas tehotenstva.

      Mgr. Lenka Kosťunová