• Zdravý životný štýl na nemčine
     • Na hodine nemeckého jazyka aj triedy Septima  a I. AG riešili svoj životný štýl pri práci so slovnou zásobou k tejto aktuálnej téme 16. októbra,  kedy si pripomíname Svetový deň zdravej výživy. Nemôže nám byť jedno, aké potraviny konzumujeme, lebo to všetko vplýva na náš organizmus. Takže je na mieste otázka: „Vieš, čo ješ?“

      Sr. Sofia

     • Duchovná obnova pre najmladších
     • V stredu  9. 10. 2019  mohli  žiaci prvého až tretieho ročníka  ZŠ  zažiť  veľmi názornú a poučnú katechézu o modlitbe, ktorú si pre nich pripravil p. kaplán Peter Fogáš. Sami žiaci vyjadrili, že sa im duchovná obnova  veľmi páčila ... „ bolo  to všetko zaujímavé  a poučné... pán kaplán nás  upozornil ako sa máme lepšie modliť a tiež  pripomenul, akú veľkú silu má spoločná modlitba ruženca.„ Po katechéze si žiaci vyfarbovali pracovné listy  vo svojich triedach  a  tiež využili  čas  aj na ďalšie zvedavé otázky.

     • „Jesť, to je nevyhnutnosť, ale správne jesť, to je umenie.“ (La Rochefoucauld)
     • Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu patrí zdravá výživa, na ktorú sa často zabúda. Svetový deň výživy sa oslavuje každý rok 16. októbra na pamiatku založenia Organizácie pre výživu a poľnohospodárstva Spojených štátov (FAO) v roku 1945.

      V rámci Dňa zdravej výživy mali žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ a prímy – kvarty OG prichystať výstavku ovocia a zeleniny vo svojej triede. Trojčlenná porota následne hodnotila rozmanitosť, množstvo i kreativitu, s akou sa žiaci danej úlohy zhostili.

      Prvé miesto získala tercia, druhé 5. A a bronzová medaila patrí kvarte.

      Poďakovanie patrí všetkým, ktorí priložili ruku k dielu a spravili deň zdravším a chutnejším.

     • Učíme sami seba aj mladších žiakov
     • Trieda Oktáva sa zapojila do aktivít v rámci zdravého životného štýlu pri príležitosti Svetového dňa zdravej výživy – 16. októbra.  Na rozšírenie slovnej zásoby skladali, priradzovali pravidlá zdravého životného štýlu. Nechýbalo ani zamyslenie nad vlastným spôsobom života – čím škodím svojmu zdraviu a ako to napraviť.

      Žiaci Oktávy navštívili aj žiakov VI. A, aby im mohli priblížiť tento deň bilingválne: zopakovať názvy ovocia a zeleniny v anglickom jazyku a naučiť ich tieto názvy aj v nemeckom jazyku. Tak ich mohli zmotivovať k učeniu sa druhého cudzieho jazyka. Po krátkej náučnej časti nasledovala práca s pracovným listom, ktorý vyplnili s pomocou žiakov Oktávy a v závere nechýbala ani jabĺčková odmena pre všetkých ☺.

      sr. Sofia

     • Navigácia k povolaniu
     • V dňoch 9.10.-10.10.2019 sme na našom gymnáziu privítali pracovníčku CPPPaP  v Humennom Mgr. M. Čukalovskú.

      V rámci svojich prednášok sprevádzala študentov II.AG, III.AG, sexty a septimy aj rôznymi aktivitami, ktoré boli zamerané na poznávanie vlastných silných a slabých stránok vo vzťahu  k budúcemu povolaniu. Mnohí boli prekvapení, čo o sebe zistili.

      Tí,  ktorí  si ešte nie sú  istí, kam ich kroky budú smerovať po skončení strednej školy, majú možnosť absolvovať  testy aj individuálne rozhovory s pracovníkmi CPPPaP.

     • Imatrikulácia prvákov v štýle televíznej show Talent
     • Začínať ako nováčik v akejkoľvek sfére života nezvykne byť veru ľahkým údelom. Trieda III.AG si preto povedala, že čerstvým “zelenáčom” nášho gymnázia, pomôže dostať sa do stredoškolského spoločenského života zábavnou formou. Plagáty, nadizajnované podľa známej show “Československo má talent”, už nejaký čas pozývali na stenách školy všetkých študentov na slávnostné podujatie imatrikulácie, ktoré sa v plnej paráde aj uskutočnilo vo veľkej telocvični v piatok, 11.10.2019.

                  15 žiakov Kvinty, pod vedením triedneho učiteľa Jozefa Bubnára a 22 študentov novej triedy I.AG, zverenej pani učiteľke Lenke Kosťunovej, sa oblečení v žltých a zelených mechových dresoch, postavili s namaľovanými tvárami proti sebe ako dva súťažiace tímy v rôznych vtipných i náročných disciplínach. Povzbudzovaní veľkým počtom divákov z radov učiteľov a študentov (súčasných i bývalých), zápasili proti sebe vždy jednotlivci z každej triedy v aktivitách ako napríklad vyťahovanie jablka z hrnca plného vody pomocou úst, kŕmenie kamaráta jogurtom so zaviazanými očami, či šľahanie bielkového snehu v čo najkratšom čase. Počas tohto hodinového programu sa o zábavu starali žiaci z III.AG, ktorí podujatie moderovali, rozhodovali o výsledkoch súťaží a všetko zároveň bravúrne viedli.

                  Zlatým klincom turnaja, za nerozhodného stavu, bolo finálové kolo, ktoré vyzvalo na súboj samotných triednych učiteľov. Z nežnej dámy Lenky sa musela stať drsná raperka transformujúca ľudovú skladbu “Dva duby” na hip-hopový žáner, a z nie príliš športového typu pána učiteľa Bubnára sa mal stať street-danceový tanečník, improvizujúci svoje tanečné pohyby v rytme kolegynkinho vystupovania. Po neskutočnom výkone oboch pedagógov ocenili diváci veľkým potleskom ich spoločnú dohodu, že sa zručnosti, talenty a šikovnosť žiakov ohodnotia zaslúženou remízou.

                  Druhý októbrový víkend sa na škole tak začal vo fantastickej nálade a všetci zúčastnení odchádzali na dva dni oddychu s úsmevom na tvárach. Našim najmladším stredoškolákom želáme na ich ceste gymnaziálneho štúdia mnoho úspechov, božieho požehnania a veľa sily. Nech nezabúdajú na to, že sme tu stále pre nich a spolu tvoríme jedno srdečné spoločenstvo.

       

      Mgr. Jozef Bubnár

     • Milión detí sa modlí ruženec
     • Aj naša škola sa 18. októbra zapojí do tejto akcie.

     • Okresné kolo v cezpoľnom behu
     • Okresné kolo v cezpoľnom behu sa konalo v Mestskom parku za mimiriadne nepriaznivého počasia.

      Družstvo chlapcov skončilo na 1. mieste a družstvo dievčat na 3. mieste.

      Z jednotlivcov sa umiestnil Patrik Macko na 2. mieste a Adam Kičina na 3. mieste.

      Gratulujeme.

     • PREDSTAVUJEME
     • Daniel Orlej je žiakom 9. ročníka našej školy a reprezentantom Slovenska v ľahkej atletike. Reprezentoval Slovensko na Medzištátnom stretnutí CRO-CZE-HUN-SVK-SLO U 16 v behu na 300m prekážok  v slovinskom meste Ptuj. Je členom 1. Atletického klubu v Humennom a trénuje pod vedením Mgr. Mareka Lúčku. Mám prvú skúsenosť so štartom v zahraničí a to ma významne motivuje. Škola mi vytvára podmienky na regeneráciu a ďalší rast."

     • Denník z Ríma - 4. a 5. deň
     • Štvrtý a piaty deň

      Po stopách sv. Pavla.

      Hneď z rána sme navštívili ďalšiu hlavnú a nádhernú Baziliku sv. Pavla za hradbami, kde sme vyprosovali všetky potrebné milosti pre nás, pre našich blízkych, ale aj pre celú našu školu. Miesto sťatia sv. Pavla Tre fontane nám poskytlo chvíľu ticha a meditácie v historicky zaujímavých priestoroch rehole Trapistov. Popoludní opäť nádherné a významné monumenty: Pantheon, Španielske schody, Piazza Navona, či Fontana di Trevi, V posledný deň odchodu sme mohli vnímať cestou vlakom a autobusom na letisko bežný pracovný deň obyvateľov tohto večného mesta, ktoré po celú svoju históriu bolo pre mnohých povstaním, ale i pádom. Plní vďačnosti Bohu a všetkým, ktorí nás sprevádzali svojimi modlitbami sme 20. 9. pred polnocou ukončili spoločné putovanie.

      Mgr. Lenka Mocáková, Mgr. Eva Jakubová a 13 úžasných a odvážnych študentov gymnázia.

     • Denník z Ríma - 3. deň
     • Tretí deň

      Stretnutie so sv. otcom Františkom

      Vrchol nášho pobytu bola verejná audiencia na námestí sv. Petra, kde sme sa zhromaždili s mnohými veriacimi z celého sveta. Pestrosť jazykov a kultúr zjednocovala univerzálnosť  a všeobecnosť Cirkvi. Blízkosť sv. otca Františka zanechala v nás silné okamihy a dojmy, po ktorých nasledovalo osobné stretnutie s o. kardinálom Tomkom, ktorý sa zaujímal o našu školu a dal nám svoje špeciálne požehnanie. Popoludní sme mohli trochu zrelaxovať na vyhriatej slnečnej pláži pri mori.

     • Denník z Ríma - 2. deň
     • Druhý deň

      Katakomby sv. Kalixta

      Katakomby zohrali veľmi významnú úlohu v živote ranej kresťanskej cirkvi. Veriaci považovali za svoju povinnosť prísť a uctiť si eucharistickou obetou pamiatku martýra (mučeníka, svedka).  Aj my sme si vďaka p. kaplánovi Liškovi mohli takto uctiť pamiatku našich prvých kresťanov. Po ceste Via Appia sme sa zastavili na mieste umučenia sv. Tarzícia, a za dar viery ďakovali v kostolíku Quo vadis. Popoludní sme obdivovali ďalšie architektonické dominanty Ríma: Koloseum, či mladší Oltár vlasti – mramorový pamätník prvého kráľa Viktora Emanuela II. Miestom obdivu, ale aj duchovného uzobrania bola Lateránska Bazilika, Bazilika Santa Maria Maggiore  a Sväté schody z jeruzalemského paláca niekdajšieho rímskeho prefekta Pontia Piláta

     • Denník z Ríma - 1.deň
     • Rím – plný zážitkov, objavov a skúseností

      Študenti  Cirkevnej spojenej školy v Humennom, ktorí počas prázdnin pomáhali ako animátori pri realizovaní jazykového tábora si mohli svoje osobné jazykové znalosti vyskúšať na duchovnom formačnom pobyte v Ríme s názvom: Camminiamo insieme!

      prvý deň Európskeho týždňa mobility 16.9. naše kroky smerovali po prílete a ubytovaní sa do srdca Ríma, i celého katolíckeho sveta - do Vatikánu. Krása a monumentálnosť, ale aj posvätnosť týchto nádherných miest nás mimoriadne očarila.

     • Jazyková univerzita 2019 na CSŠ Do not waste! Eat wisely and healthy!
     • Letný jazykový tábor, pripravený a organizovaný na Cirkevnej spojenej škole v Humennom , má už svoju niekoľkoročnú tradíciu a prináša všetkým zúčastneným množstvo radosti a pozitívnych zážitkov.

      Ide o projekt, ktorý pomáha deťom využiť zmysluplne svoj prázdninový čas v priateľskej a  tvorivej atmosfére, realizovaný s pomocou študentov - animátorov 8 - ročného gymnázia a pedagógov: Mgr. Lenky Mocákovej, Mgr. Evy  Jakubovej  a  vychovávateliek Olinky Kormanikovej a Majky  Debrecényiovej.

      Tohoročný jazykový tábor bol tematicky zameraný na zdravý životný štýl a tiež upozornil na celosvetový problém, zbytočného plytvania potravinami. a jedlom. Pestré aktivity v anglickom jazyku pomohli deťom osvojiť si a rozšíriť slovnú zásobu, ktorá bola zvlášť zameraná na myšlienku jazykovej univerzity. Spolu viac ako 80 účastníkov počas celého týždňa zažilo množstvo zábavy, hier, súťaží, výletov, ale aj tvorivého učenia. Projekt Prázdninovej jazykovej univerzity 2019 pre deti a mladých bol realizovaný v spolupráci s Farnosťou všetkých svätých a s finančnou podporou  niektorých aktivít mestom Humenné.

                                                                                   Mgr. Lenka Mocáková /autor projektu/

       

      Záznam HNTV : od 12 min. a 50 sekundy

    • Oznam - RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE
     • Oznam - RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE
     • V stredu 2. októbra 2019 sa uskutoční plenárne rodičovské združenie so začiatkom o 15:30 v školskej jedálni. Po jeho skončení budú nasledovať triedne aktívy v jednotlivých triedach.

     • GEOGRAFICKÁ EXKURZIA CHKO Vihorlat – PP Sninský kameň.
     • Každoročne v septembri žiaci Sekundy a VII. A   uskutočňujú výstup na Sninský kameň. Výnimkou nebol ani tohtoročný september.  V piatok  - 27. septembra 2019  sme sa vlakom presunuli do Belej nad Cirochou a odtiaľ autobusom do Zemplínskych Hámrov. Náš výstup začal od kameňolomu  po žltej  turistickej značke. Počas výstupu sa žiaci oboznamovali s okolitou prírodou, s flórou a faunou CHKO-Vihorlat . O Sninskom kameni, okolitých lesoch a zvieratách, ktoré v nich žijú  sa dočítali aj na informačných   paneloch   Náučného chodníka – Sninský kameň.  Po železných schodíkoch  sme vystúpili hore najprv na Malý Sninský kameň . Výhľad bol pekný, videli sme Poloniny, Morské oko a zo zahraničia Ukrajinu. Potom sme sa presunuli na Veľký Sninský kameň  kde je prekrásny výhľad najmä na mesto Snina, okolité dediny, údolie Cirochy a hlavný hrebeň Vihorlatu.

      Jednou z najcharakteristickejších čŕt geografie je jej praktický význam pri spoznávaní     krajiny.  Geografická exkurzia  bola zameraná na  spoznávanie  krajiny,  ochranu  prírody a správanie sa v krajine s najvyšším stupňom ochrany.

      Mgr. Viera Fedoriaková
       

     • EURÓPSKY DEŇ JAZYKOV NA HODINE RUSKÉHO JAZYKA
     • Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov študenti IV. AG  využili svoje znalosti ruského jazyka ako sprievodcovia ruských turistov po Slovensku. Formou prezentácie, ktorú spoločne pripravili,  im predstavili zaujímavé mestá, pamiatky a krásy Slovenska.

     • Európsky deň jazykov v Tercii a VIII.A
     • Viac tvorivosti a zábavy do vyučovania anglickej gramatiky priniesol Európsky deň jazykov do tried Tercie a VIII. A.  Hraním situačných a slovných hier sme sa zabavili, ale si aj precvičili gramatické pravidlá.

       

      Mgr. Adela Antoliková