• Ďakujeme učiteľom i maturantom.
     • Častokrát sa pri stretávaní s ľuďmi musíme vysporiadať s otázkou: "Čím je cirkevné gymnázium odlišné od iných?" Nájsť odpoveď na takto nastolenú požiadavku je neraz skutočne náročné. V dnešnom konzumnom svete už totiž mnohým ľuďom ten základný koncept takejto organizácie, pozostávajúci zo spolupráce s katolíckou cirkvou a z duchovného formovania osobnosti popri štandardnom vyučovaní gymnáziálnych osnov, už nie je postačujúci. A tak s radosťou môžeme obracať pozornosť takýchto záujemcov aspoň na konkrétne výsledky našej línie vzdelávania a výchovy.

      Jedným z krásnych príkladov odvahy robiť niečo naviac, prinášať svetu ducha kresťanstva a radosti z evanjelia, nám v týchto posledných dňoch ukázala pekná spolupráca, pána učiteľa Jozefa Bubnára a maturantky Laury Cinovej. Najnovšia skladba z dielne angličtinára s názvom "Počúvaj (Hlas Pánov)", ktorú napísal pre svojho dlhoročného priateľa, gréckokatolíckeho kňaza Petra Milenkyho a spolu s ním ju aj naspieval, dostala aj obrazovú podobu vo forme videoklipu, kde si hlavnú úlohu zahrala nadaná tanečníčka z Oktávy, stvárňujúca človeka hľadajúceho svetlo. Dievčatá z umeleckej školy Via Arto a famózni režiséri z CubeArt Pictures dodali tomuto dielu nádherný obraz atraktivity, a tak ver&iac ute;me, že sa táto aktivita dostane medzi množstvo ľudí a povzbudí ich na ceste životom.

      Ďakujeme a blahoželáme.

     • Bábkové divadlo Lienka na CSŠ
     • Žiaci I. stupňa ZŠ  a deti z MŠ prežili  20. mája 2019  napínavé dobrodružstvo „ Kocúra v čižmách „ prostredníctvom bábkového divadla.  Okrem hry si žiaci  mohli vyskúšať svoju  pozornosť, zoznámiť sa s technológiou výroby i s tajomstvom samotného fungovania bábok. Veríme, že aj toto divadielko bolo pre nich výbornou príležitosťou rozvinúť  si svoju  predstavivosť, kreativitu  a slovnú zásobu

     • Krásny umelecký úspech našich žiakov na legendárnej speváckej súťaži cirkevných škôl
     • Dňa 23.5. sa v Stropkove konal už dvadsiaty štvrtý ročník obľúbenej speváckej súťaže cirkevných základných škôl Košickej arcidiecézy, ktorej posolstvom je uctiť si pontifikát nášho pápeža spevom moderných kresťanských pesničiek. Účasť na tohtoročnej udalosti bola jedna z najmasívnejších za celú históriu súťaže, a tak sme zo severu Slovenska odchádzali až v neskorých poobedných hodinách, len čo sa na pódiu v rôznych vekových kategóriách vystriedalo všetkých 48 súťažiacich.        

      Ani naša škola na tomto milom obľúbenom podujatí nesmela chýbať. Kristínka Nastišinová z II.A, Dianka Salanciová zo IV.A, Dianka Jeňová z V.A a Katka Pristašová z Tercie, pod hudobným sprievodom pána učiteľa Jozefa Bubnára, si svojimi fantastickými výkonmi odniesli zo súťaže tie najlepšie pozície a okrem našej najmenšej druháčky sa vo svojich kategóriách všetci umiestnili medzi elitou, teda v zlatom pásme. Kristínka zas v obdivuhodnom striebornom. 

      Zostrih z nádherných vystúpení našich žiačok si môžete vychutnať v tomto videu. Veríme, že na budúci rok, počas jubilejného dvadsiateho piateho ročníka Piesne pre svätého Otca, sa šikovníci z Cirkevnej školy umiestnia minimálne tak dobre, ako tomu bolo tento rok.

     • Slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení 2019
     • Dňa 24.mája 2019 si naši milí maturanti slávnostne prevzali maturitné vysvedčenie. Stresujúci maturitný týždeň ukončili poslednou návštevou svojej „alma mater“.

      Všetkým prajeme veľa šťastia v ďalšom štúdiu.

     • Pisateľská súťaž v nemeckom jazyku
     • V marci tohto školského roku sa uskutočnila súťaž v písaní na uvedené témy v nemeckom jazyku ako ponuka pokročiť v svojich jazykových schopnostiach dopredu a urobiť niečo naviac. Najlepšiu prácu mala žiačka Barbora Macková (Septima) na tému Jeden deň bez mobilu, na tému Viem si predstaviť môj život bez sociálnych sietí? písali Veronika Chalachanová (Sexta) a Zuzana Tabáková (III. AG) a zapojila sa aj Viktória Turíková (III. AG)  s témou Moje miesto, ktoré mám najradšej. Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili tejto aktivity.

      sr. Sofia

     • Výsledková listina prijímacích skúšok na štvorročné gymnázium pre školský rok 2019/2020 - aktualizovaná
     • Biblická olympiáda stredných škôl - celoslovenské kolo
     • 15. a 16. mája 2019 sa v Oščadnici na Orave stretli víťazi diecéznych kôl na celoslovenskom kole Biblickej olympiády študentov stredných škôl. Košickú arcidiecézu reprezentovalo družstvo študentov nášho Gymnázia: Katarína Šarišská, Lucia Šarišská (obe z kvinty) a Samuel Varga z II. AG. Účastníkov privítal žilinský diecézny biskup Mons. Tomáš Galis a riaditeľ DKÚ Mons. Jozef Šelinga.

      Streda večer bola venovaná zoznamovacím aktivitám a prezentáciám tvorivosti jednotlivých skupín.
      Vo štvrtok sa uskutočnila hlavná súťaž. Mala 5 vedomostných kôl a v jednom kole sa hodnotili aktualizácie posolstva Sv. Písma v hraných scénkach. Otázky boli vysoko náročné nielen na pamäť, ale aj na pochopenie vzájomných interakcií biblických textov, znalosť geografie Palestíny, význam biblických pojmov a určovaní obrazov udalostí. Úlohy čerpali z 1. knihy Kráľov, knihy Rút a Evanjelia podľa Matúša.
      Napriek tomu, že všetci traja naši študenti boli tohto roku na Biblickej olympiáde prvýkrát, súťažili so zápalom, obsadili 8. miesto a stali sa úspešnými riešiteľmi celoslovenského kola.

      Odborná porota i zástupcovia KPKC z Levoče vyjadrili obdiv nad vedomosťami, ktoré súťažiaci počas šk. roku získali a v priebehu súťaže prezentovali.
      Tešíme sa z toho, že povedomie o kvalite našich študentov sa šíri nielen v regióne, aj na celoslovenskom fóre a že na ich výkony môžeme byť právom hrdí a tých únavných 700 km na Oravu a späť sme v daždi i chlade neprecestovali zbytočne. Ďakujeme študenti!

      PK KNB

      Foto: KPKC, n.o.

     • Ďakovná púť prvoprijímajúcich detí
     • V piatok 17.5.2019 sa konala ďakovná púť prvoprijímajúcich detí v Obišovciach.

      Žiaci tretieho ročníka našej školy a ZŠ Jána Švermu, pod vedením o. Kačmára, spoločne pri sv. omši vyprosili zdravie a Božie požehnanie pre našich rodičov a našu školu, s poklonou pred milostivým obrazom Panny Márie Kráľovnej Uhorska.

      Po výbornom obede sme sa plní duchovných zážitkov vrátili domov.

     • Deň matiek na CSŠ
     • V stredu 15. 5. 2019  v školskej jedálni žiaci I. stupňa  spolu so svojimi učiteľmi pripravili príjemné  posedenie pre svoje mamičky, na ktorom ich potešili aj milým  programom.

     • Zmena v jedálnom lístku
     • Dňa 16. 5.2019 (štvrtok) je zmena v jedálnom lístku. Bravčové stehno hamburské so zemiakovou kašou nahradí Bravčové stehno na rasci s tarhoňou.

       

     • Prázdninová jazyková univerzita pre deti
     • Neplytvaj! Jedz múdro a zdravo! 

       Už  po ôsmy krát  JU  ponúkne zábavné a kreatívne vzdelávanie v anglickom  jazyku aj počas prázdnin vo forme denného tábora pre deti od 6 – 12 rokov. Pomôže deťom zmysluplne využiť začiatočný prázdninový čas a zároveň upozorní na správne  a  rozumné stravovanie bez zbytočného plytvania potravinami. Projekt bude realizovaný v spolupráci s RÚVZ  a s podporou mesta Humenné.

      Viac informácií na prihláške.  

      Prihlášku si môžte stiahnúť TU :

     • Celoslovenské kolo Biblickej súťaže 2019
     • Po krajskom kole sa žiaci Kristína Nastišinová, Anna Vargová a Martin Surničin z 2.A triedy zúčastnili v dňoch 6.-7. mája gréckokatolíckeho metropolitného/ celoslovenského kola Biblickej súťaže, ktorá sa konala v krásnom prostredí Gréckokatolíckeho mládežníckeho centra Barka v Juskovej Voli.

      Program súťaže sa v prvý deň niesol v zoznamovacom a zábavnom duchu, lebo každý tím sa po sv. liturgii a spoločnej večeri mal za úlohu predstaviť a zahrať biblickú scénku. Naši súťažiaci zahrali scénku o svadbe v Káne Galilejskej.

      Druhý deň po raňajkách sa začala samotná Biblická súťaž. Náš trojčlenný tím si počínal veľmi úspešne a po neľahkom boji získal nádherné 2. miesto. Blahoželáme!
      Biblická súťaž bola ukončená sv. liturgiou so slávnostným vyhodnotením a požehnaním duchovného otca Vladimíra Tomka, emeritného   protosynkela – generálneho vikára Košickej eparchie.

      Súťažiacim ďakujeme za náročnú a dôslednú prípravu a prajeme veľa chuti do poznávania nášho Pána Boha skrze štúdium Biblie.

      Mgr. Daniela Chalachanová

     • Hliadka mladých zdravotníkov
     • V piatok 3.5.2019, na pešej zóne pri CVČ, sa konala územná súťaž Hliadok mladých zdravotníkov, ktorú každoročne organizuje Slovenský Červený kríž, územný spolok  Humenné.

      Našu školu reprezentovali žiačky IV.A triedy: Dianka Salanciová, Dominika Vasiľková, Emília Jarošová, Laura Komjatiová a Timotea Tongeľová, za I. stupeň ZŠ.

      No úspešní skončili študenti septimy a I.AG:  Anna Čabalová, Adam Parnica, Dominik Čura, Lenka Bezegová a Natália Danková, ktorí sa umiestnili na krásnom III. mieste. Srdečne blahoželáme!

      Za pomoc a prípravu ďakujeme aj študentke a členke ČK v Humennom , Eme Molokáčovej.

     • Rozlúčka s maturantmi 2019
     • Poslednýkrát v svojej triede, poslednýkrát v svojej lavici ...
      10. máj 2019 bol dňom, kedy sme sa slávnostne rozlúčili s našimi štvrtákmi a oktávanmi, ktorí na našom gymnáziu strávili krásne roky. Každému jednému prajeme, aby začiatok ich novej cesty otvorila úspešná maturita.

     • BIBLICKÁ SÚŤAŽ A OLYMPIÁDA
     • Dňa 22.3.2018 sa v priestoroch Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom uskutočnili okresná

      biblická súťaž a biblická olympiáda (protopresbyterské kolo) pre gréckokatolíkov, na ktorých sa

      zúčastnili aj žiaci našej školy a to v troch kategóriách.

      Tri trojčlenné tímy si počínali veľmi úspešne, o čom svedčia aj nasledujúce výsledky:

      BIBLICKÁ SÚŤAŽ

      A KATEGÓRIA: 1. miesto: Kristína Nastišinová (1.A), Tatiana Pirová (2.A), Timotej Švec (2.A)

      B KATEGÓRIA: 2. miesto: Šimon Ján Zlacký (3.A), Filip Nastišin (3.A), Šimon Jaroš (4.A),

      BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

      1. KATEGÓRIA: 2. miesto: Laura Mária Zlacká (SEKUNDA), Matej Chalachan (SEKUNDA),

      Filip Zlacký (KVARTA)  

      Družstvo z A kategórie si počínalo najúspešnejšie a bude reprezentovať našu školu na krajskom

      (archieparchiálnom) kole v Prešove.

      Všetkým účastníkom blahoželáme, prajeme veľa chuti do ďalšieho štúdia BIBLIE a najmenším prajeme veľa úspechov v ďalšom kole!

      Mgr. Daniela Chalachanová

     • Život v závislosti
     • Po dvoch rokoch k nám zavítal  p. Mgr. Roman Povala z ČR. Opäť sa potvrdilo, že jeho prednášky sú jedinečné. Už po niekoľkých minútach bolo v aule úplné ticho, lebo tento lektor sa dotýka sŕdc poslucháčov a vie vytvoriť atmosféru dôvery. Keď rozpráva svoj životný príbeh ľudia často neveria svojim očiam a ušiam, že z bývalého narkomana tu stojí človek, ktorý dnes pomáha druhým ľuďom nájsť zmysel života.

      Počas troch blokov prednášok odpovedal s veľkou múdrosťou na množstvo otázok našich žiakov a študentov z IX.ročníka ZŠ, Kvarty – Septimy a I.- III.ročníka gymnázia. Ďakujeme za možnosť počuť tieto informácie od muža, ktorý poznal na vlastnom živote, o čom je drogová závislosť.

                                                                                       Ing.Marianna Saloňová

     • Študovať informatiku?
     • Rozmýšľaš o štúdiu informatiky, ale hľadáš odpovede na otázky, či to zvládneš, akú fakultu si máš vybrať? Tak si bol 2. mája v učebni informatiky na správnom mieste. Možno práve stretnutie s našim absolventom a v súčasnej dobe študentom Fakulty informatiky a informačných technológii v Bratislave Róbertom Karpielom ti pomohlo rozhodnúť sa. 

      Veríme, že si dostal dôležité informácie o podmienkach prijatia, o študijnom programe, o praxi počas štúdia a uplatnení po jeho skončení. Ale aj, ktoré predmety sú pre teba dôležité počas strednej školy, ako si máš vybrať voliteľné predmety a na čo sa máš pri štúdiu na našej škole zamerať. Ale hlavne, pracuj na sebe. V IT oblasti sa ti to určite vráti :)
      Mgr. Gabriela Čabalová