• Deň rodiny
     • Deň rodiny
     • „Šťastná rodina je ten najkrajší Boží dar. Podobá sa naladenej lýre - každá struna vydáva iný tón, a predsa spolu vytvárajú krásnu harmóniu.“  Božena Němcová
      Tieto slová vyjadrujú dôvod, prečo sa žiaci, učitelia, vychovávateľky, mamky, ockovia, sestričky, bračekovia, proste celá veľká rodina, stretli v utorok 23. mája na našom školskom dvore. Po úvodnom príhovore pána dekana a pána riaditeľa svojim rodičom za starostlivosť, lásku i obetavosť  poďakovali pásmom básní a piesní ich deti (žiaci 1. – 4. ročníka ZŠ). Ujo Ľubo prevzal štafetu a rozhýbal nielen deti, ale aj „dospelákov“ na svojej detskej párty. Hladné brušká nasýtili dobroty z každej domácnosti. Tie nielen dobre vyzerali,  ale aj chutili a mamky navzájom inšpirovali. Koho tanečná show unavila, našiel rozptýlenie na stanovištiach pod patronátom našich dievčat z IX.A.
      Vytvorením krásnej harmónie plnej lásky, radosti, vzájomného porozumenia i obohacovania sa sme dokázali, že RODINA JE NENAHRADITEĽNÁ.  Foto

    • Pieseň pre Sv. Otca
     • Pieseň pre Sv. Otca
     • Dňa 17. mája 2017 sa uskutočnil 22. ročník súťaže kresťanských piesní katolíckych škôl Katolíckej arcidiecézy Pieseň pre Sv. Otca v divadelnej sále Kultúrneho strediska v Stropkove. Úspešne nás reprezentovali žiačky s týmto ocenením:
      ZLATÉ PÁSMO  II. kategória (sólo 10 -12  rokov) Katarína Pristášová (Príma) Pripravil Mgr. J. Rovňák.
      STRIEBORNÉ PÁSMO II. kategória (sólo 10 -12  rokov) Eliška Jurašeková (4.roč.) Pripravila p.uč. M. Slobodníková Via Arto. Fotogaléria

    • Poznávací výlet Praha
     • Poznávací výlet Praha
     • Dňa 18. a 19. mája  sme sa my – žiaci  I.AG  zúčastnili na  poznávacom výlete v Prahe.
      Po dlhej ceste vlakom nás čakali zaujímavé pamiatky. Videli sme Prašnú bránu, Pražský hrad, Kráľovskú záhradu a letohrádok, Karlov most, Jeruzalemskú synagógu, Pražský metronóm.  Z Letenských sadov nás očaril výhľad na celú Prahu. Prechádzali sme sa po Staromestskom námestí a obdivovali Staromestský orloj. Krásnou prírodou nás uchvátil Vyšehrad. Zaujímavá bola aj prechádzka mestom do Múzea voskových figurín, kde sme sa stretli s rôznymi osobnosťami a bolo ťažké uveriť, že sú to len figuríny. Na nábreží Vltavy sme mali možnosť vidieť Národné divadlo a originálnu stavbu – Tancujúci dom. Zaujímavým zážitkom bolo presúvanie sa metrom. Unavení, ale plní nezabudnuteľných zážitkov, sme sa šťastne vrátili domov.    
      fotogaléria

     • Town Twinning projekt
     • Town Twinning projekt - Obrázok 1V predošlom týždni sa žiak našej školy Matúš Mihaľko (IIIAG) zúčastnil ako koordinátor slovenskej skupiny na Town Twinning projekte v Nyíregyháze, ktorý sa konal pri príležitosti dní mesta Nyíregyháza. Na tomto projekte sa mali účastníci možnosť stretnúť s partnerskými mestami mesta Nyíregyháza, a to Prešovom, Satu Mare (Rumunsko) a Rzeszów (Poľsko). Obsahom tohto projektu bolo predstavenie dobrých skúseností v práci s mládežou. Matúša taktiež oslovilo lokálne rádio o interview, k čomu mu blahoželáme.
      Foto


       

       

    • Hrad Čičva
     • Hrad Čičva
     • V sobotu 20. mája  2017 sa  žiaci, ktorí navštevujú tínedžerský klub, pod vedením pani učiteliek Mgr. Martiny Bartkovej a Mgr. Anny Kavčakovej navštívili hrad Čičva z 13. storočia, ktorý sa nachádza v Sedliskách v miestnej časti Podčičva.  Hoci z hradu časom ostala len zrúcanina, stále tam ostalo dosť miest na obzeranie. Z hradu bol nádherný výhľad na okolie, na okolitú prírodu a dediny pod hradom. Po ohliadke hradu sme pokračovali malou opekačkou na pripravenom ohnisku pri hrade.  Fotogaléria

    • Naši štvrtáci čítajú po anglicky
     • Naši štvrtáci čítajú po anglicky
     • Dva májové týždne žiaci 4.A na hodinách angličtiny čítali svoju prvú anglickú knihu THREE BILLY GOATS. V dňoch 11. a 12. mája sa na našej škole uskutočnila ČITATEĽSKÁ OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU. Prvý deň žiaci písali test, ktorý overil ich čitateľské kompetencie. Druhý deň prebiehala ústna časť a zahŕňala prezentovanie obsahu knihy a opis obrázku pred porotou, v ktorej boli Mgr. Martina Bartková, Mgr. Lenka Mocáková a Mgr. Alena Šatníková. Najlepšie obstáli títo žiaci: 1. miesto Barbora Krídlová, 2. miesto Martin Kuľha a 3. miesto Mária Čabalová. Všetkým štvrtákom blahoželáme k zvládnutiu knihy v cudzom jazyku. Sme hrdí, že na našej škole už štvrtáci čítajú anglické knihy.   Fotogaléria

     • Deň rodiny
     • Deň rodiny - Obrázok 1Utorok 23.05. 2017

      Školský dvor CSŠ Humenné od 15:30 hod.

      PROGRAM:

      Vystúpenie detí 1. – 4. ročníka ZŠ
      Diskotéka uja Ľuba
      AKTIVITY PRE DETI A RODINY
      Zábavné hry pre deti
      Spoločné posedenie s rodičmi  (AGAPE)
      Nezabudnite si so sebou priniesť:Dobrú náladu a niečo „dobré do bruška“
      Tešíme sa na Vás!

    • Štefánikov beh
     • Štefánikov beh
     • Už 20. ročník Štefánikovho behu sa uskutočnil v pondelok 15.5.2017 na námestí v Humennom.V tejto súťaži pravidelne štartujú žiaci základných škôl nášho okresu. Aj tohto roku sa súťažilo v štyroch kategóriach. V tretej kategórii po výbornom výkone obsadila vynikajúce 1. miesto Mária Voroňáková. Vo štvrtej kategórii po skvelom závere obsadil pekné 3. miesto Adam Kičina. Ďakujeme všetkým, ktorí našu školu reprezentovali a víťazom blahoželáme.

     • Niečo sa končí, niečo nové začína...
     • Niečo sa končí, niečo nové začína... - Obrázok 1Niečo sa končí, niečo nové začína... - Obrázok 2Niečo sa končí, niečo nové začína... - Obrázok 3
      Milá IV.AG, želáme vám veľa síl nielen na maturitách, ale aj do ďalších rokov, aby sa vám darilo dosiahnuť všetko to, po čom túžite...A šťastnú ruku pri ťahaní otázok winkFoto

       

     • Výsledky prijímacieho konania na 4-ročnú formu gymnázia
     • Výsledková listina: Vysledkova_listina_4G.pdf

      Zápis na štúdium na strednej škole  do 4 – ročnej formy gymnázia sa uskutoční v  dňoch:
      16.5.2017 od 7.30 hod. do 15.30 hod.
      17.5.2017 od 7.30 hod. do 16.00 hod.

      na sekretariáte Gymnázia sv. Cyrila a Metoda, Duchnovičova 24, Humenné.
      Záujem o štúdium na strednej škole uchádzač alebo jeho zákonný zástupca písomne potvrdzuje na zápise na štúdium na strednej škole. Zapísať sa je možné na základe výsledkovej listiny zverejnenej na webovej stránke školy a výveske školy aj pred doručením rozhodnutia.
      Neprijatým uchádzačom odporúčame informovať sa o posune poradia prostredníctvom webovej stránky školy alebo telefonicky:  0577752732 .
      Ak sa na zápis zákonný zástupca žiaka nedostaví alebo náležitým spôsobom  neospravedlní svoju neúčasť, budeme to považovať za nezáujem o štúdium na našej škole a uvoľnené miesto sa doplní ďalším uchádzačom v poradí.
      ROZHODNUTIA: Rozhodnutia o prijatí budú zaslané poštou. Rozhodnutia o neprijatí budú zaslané poštou.
      OZNAM PRE NEPRIJATÝCH UCHÁDZAČOV:  Žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí (odvolanie) je na stiahnutie TU: odvolanie.docx

    • Vybité dievčatá
     • Vybité dievčatá
     • Na Majstrovstvách okresu vo vybíjanej sa nestratili ani naše dievčatá. Na turnaji bolo šesť najlepších družstiev, ktoré postúpili zo základných kôl. Po dvoch výhrach a jednej prehre sme skončili na 3.mieste.  Prehrali sme len s neskorším majstrom okresu. Ďakujeme dievčatám zo sekundy, 7.A a 5.A za peknú reprezentáciu školy.   Fotogaléria

     • Noc čítania Biblie
     • Noc čítania Biblie - Obrázok 1Noc čítania Biblie - Obrázok 2Noc čítania Biblie - Obrázok 3Noc čítania Biblie - Obrázok 4Noc čítania Biblie - Obrázok 5Noc čítania Biblie - Obrázok 6
      Fotogaléria
      Naša škola sa počas minulého víkendu zapojila do celoslovenského podujatia s názvom Noc čítania Biblie, ktoré už niekoľko rokov organizuje KPKC v spolupráci s Katolíckym biblickým dielom a jednotlivými diecézami. Zapojila sa asi dvadsiatka žiakov, najmä 4. ročníka, ktorí  pod vedením sr. A. Ulčákovej pripravili vlastné projekty s témou skutkov milosrdenstva. Aktivitu sme začali sv. omšou, ktorú slávil p. kaplán Matúš Fuchs. Ten v príhovore povzbudil deti k častému čítaniu Svätého písma a životu podľa božích právd. Pokračovali sme prezentáciou projektov a po večeri, ktorú prichystali rodičia, skupinky žiakov plnili úlohy hry s biblickým zameraním.

      Zavŕšením duchovného programu pred nocovačkou bolo čítanie podobenstiev o božom milosrdenstve v kaplnke.

      Ráno sme sa, občerstvení spánkom, po raňajkách a modlitbe rozišli k svojím blízkym.

      Chceme poďakovať za pomoc pri organizácii akcie aj dievčatám zo školského parlamentu s p. učiteľkou A. Kavčákovou, p. kaplánovi M. Fuchsovi a najmä p. učiteľke L. Mocákovej a p. vychovávateľke O. Kormaníkovej a samozrejme rodičom, ktorí umožnili deťom prežiť netradičné stretnutie s knihou kníh – Bibliou.

                                                                                 PK KNB

       

    • Ochrana životného prostredia a móda
     • Ochrana životného prostredia a móda
     • Deň Zeme sme si tento rok opäť pripomenuli aj na hodinách anglického jazyka a po prvýkrát sme sa zamerali na oblečenie.  Niektorí žiaci pracovali s autentickými materiálmi o výrobe oblečenia a o vplyve tohto procesu na životné prostredie. Iní si pozreli videá v anglickom jazyku o separovaní oblečenia a jeho následnom využití a o dôvodoch, prečo nakupovať aj v second-hande.  Žiaci tercie a kvinty pripravili foto kolekciu, v ktorej si môžete pozrieť niekoľko recyklovaných modelov a ich názory na oblečenie zo second-handu, prípadne “zdedených“ po príbuzných. Dúfame, že inšpirujeme aj ostatných.    PaedDr. Mária Čiefová   Fotogaléria

     • Výsledky prijímacieho konania na 8- ročnú formu gymnázia
     • Výsledková listina:  Vysledky_8GYM.pdf

      ZÁPIS:
      Zápis prijatého uchádzača na štúdium musí vykonať jeho zákonný zástupca na sekretariáte riaditeľa školy
      v dňoch: 11. 5. 2017 a 12. 5. 2017 v čase 7.30 hod. - 15.00 hod.
      Ak zákonný zástupca neuskutoční zápis v určenom termíne, rozhodnutie o prijatí na štúdium stráca platnosť.
      ROZHODNUTIA:
      Rozhodnutia o prijatí si zákonní zástupcovia uchádzačov prevezmú osobne v termíne zápisu na štúdium.
      Rozhodnutia o neprijatí budú zaslané poštou.

    • ÚSPECHY V BIBLICKEJ OLYMPIÁDE
     • ÚSPECHY V BIBLICKEJ OLYMPIÁDE
     • V utorok 25.4. a v stredu 26.4.2017 sa dve družstvá reprezentujúce našu školu zúčastnili diecézneho kola tejto olympiády  v Košiciach.  Trojica žiakov v kategórii základných škôl - L. Ganajová, D. Kužmová a S. Palašta - obsadila v konkurencii 17 tímov 9. miesto.
      Ešte úspešnejšie si počínali naši v kategórii stredných škôl - H. Čoudková, T. Kočanová a L. Palaštová.  Po napínavom priebehu súťaže, keď ešte pred posledným kolom boli na 1. mieste, získali nakoniec vynikajúce 4. miesto medzi strednými školami z celej diecézy. Úspešným reprezentantom blahoželáme a ďakujeme za niekoľkomesačné úsilie v príprave na súťaž o najznámejšej knihe sveta.     PK KNB    Fotogaléria