Oznam o zápise

Oznam o zápise žiakov do prvého ročníka

v školskom roku 2018/2019

 

Vážení rodičia!

 

Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy, Duchnovičova 24, Humenné Vám oznamuje, že zápis do prvého ročníka v školskom roku 2018/2019 sa bude konať

1. apríla 2018 – 30. apríla 2018

v čase od 07,30 hod. do 15,00 hod. v budove školy (sekretariát RŠ).

Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa, resp. jeho fotokópiu.

Slávnostný zápis sa uskutoční 5. apríla 2018

o 15,00 hod. v budove CSŠ.

 

Bližšie informácie získate na t. č.: 057/775 27 32 a na webovej stránke školy https://gymazshe.edupage.org.

 

Mgr. Matúš Bartko, PhD.

         riaditeľ školy

Termín zápisu

   Zápis do 1. ročníka na školský rok 2018/2019

Slávnostný zápis do 1. ročníka sa uskutoční 
5. apríla 2018 (vo štvrtok)
  o 15.00 hod. 
v priestoroch našej školy. 

V dňoch 22. a 23. marca 2018 (štvrtok a piatok) privítame deti a ich rodičov na „Potulky po Cirkevnej spojenej škole s Minispievankou a Zahrajkom“. Vyskúšaš si učenie s nami, spoznáš našu školu, učiteľov a ešte všeličo zábavné!

        Tešíme sa na vás, budúcich kamarátov!

 

Zápis do 1. ročníka bude pokračovať
do 30. apríla 2018
v čase od  7.30 hod. do 15.00 hod.
na sekretariáte školy.

Zápisu sa zúčastní zákonný zástupca spolu s dieťaťom. Zákonný zástupca budúceho prváka si musí priniesť občiansky preukaz a rodný list dieťaťa (príp. jeho kópiu).

Praktické rady pre rodičov

Novinky

Kontakt

  • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 Humenné
    Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
  • sekretariát : +421 057 /775 2732
    riaditeľ : +421 057 /775 0655
    vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385

Fotogaléria

Mapa