V školskom roku 2018/19 otvárame nasledujúce študijné odbory

7902J 00     4 - ročné štúdium
7902J 00     8 - ročné štúdium

 

Gymnázium 4-ročné štúdium

Otvárame 1 triedu s počtom žiakov 31.
Podmienky prijatia:

Zákonný zástupca podá prihlášku riaditeľovi ZŠ do 10. 4. 2018.
Žiak bude prijatý na základe kritérií, ktoré budú zverejnené najneskôr 31. 3. 2018.

 

Gymnázium 8-ročné štúdium

V prihláške pre osemročné gymnáziá sa Testovanie5 nevypĺňa.

Prihláška na osemročné štúdium:   056_Prihlaska_na_studium_v_strednej_skole_a_pokyny_na_vyplnovanie_formularu.pdf

 

Otvárame 1 triedu s počtom žiakov 20.
Podmienky prijatia:

Zákonný zástupca podá prihlášku riaditeľovi ZŠ do 10. 4. 2018.
Žiak bude prijatý na základe kritérií, ktoré budú zverejnené najneskôr 31. 3. 2018.

 

Prijímacie konanie bude prebiehať v znení Zákona o výchove a vzdelávaní č. 245/2008 Z.Z. a jeho novelizácii.

Termíny prijímacích skúšok

Podanie prihlášky:
najneskôr do 10. apríla 2018.


Začiatok prijímacích skúšok je o 7.45 hod. v aule školy.  Uchádzačom budú odoslané pozvánky na prijímacie skúšky s podrobnými informáciami.

Gymnázium 4-ročné štúdium

 • 14. máj 2018
 • 17. máj 2018

 

Žiak/žiačka si so sebou prinesie:

 1. písacie potreby, rysovacie potreby, kalkulačku
 2. diplomy a potvrdenia o umiestnení v okresnom alebo krajskom kole vedomostných súťaží. 

 

Gymnázium 8-ročné štúdium

 • 14. máj 2018
 • 17. máj 2018

 

Žiak/žiačka si so sebou prinesie:

 1. písacie potreby, rysovacie potreby,
 2. diplomy a potvrdenia o umiestnení v okresnom alebo krajskom kole vedomostných súťaží. 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385

Fotogaléria

Mapa