2% dane


 

2% pre hodnotnejší život

Vážení rodičia a priatelia školy!

Aj teraz je možné poukázať 2% z dane Združeniu rodičov Cirkevnej  spojenej  školy  na  Duchnovičovej  24, 066 01  Humenné.
Vaše 2% pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.
Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!
Vopred ďakujeme každému kto sa rozhodne svoje 2% poukázať práve nám.
Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.
DPFOAv15-potvrdenie(1).pdf

Popis_krokov_pre_venovanie_2__z_dane_(3)_(1).pdf

POSTUP.pdf

Tlaciva_na_poukazanie_2.pdf

Vyhlasenie-2018-DP-2017-editovatelne.pdf

Potvrdenie-2018-DP-2017-editovatelne.pdf

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2.2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
 5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov Cirkevnej spojenej školy
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Duchnovičova 24, 06601 Humenné
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 4 2 0 8 8 9 5 0
 6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov Cirkevnej spojenej školy
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Duchnovičova 24, 06601 Humenné
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 4 2 0 8 8 9 5 0
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
  Obchodné meno alebo názov: Združenie rodičov Cirkevnej spojenej školy
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Duchnovičova 24, 06601 Humenné
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 4 2 0 8 8 9 5 0
 4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385

Fotogaléria

Mapa