• 400 rokov od založenia jezuitského kolégia v Humennom

  24. 3. 2015

  Práve táto škola je priamym pokračovateľom jezuitského kolégia v Humennom."
  J. E. Mons. S. Stolárik, rožňavský diecézny biskup

  V utorok, 24. marca 2015, si žiaci a pedagógovia Cirkevnej spojenej školy v Humennom pripomenuli 400 rokov od založenia Katolíckeho kolégia v Humennom. Cirkevná spojená škola sa hlási k odkazu tohto kolégia, pretože novoveké kolégium bolo jezuitské a Jezuiti boli zároveň i na čele Farnosti všetkých svätých, ktorá je dnes správcom CSŠ.

  Žiaci gymnázia pod vedením Mgr. D. Ambrovej, Mgr. D. Hojdanovej a Mgr. J. Rovňáka pripravili pri tejto príležitosti slávnostnú akadémiu. Tá bola krátkou exkurziou do dejín humenského kolégia. Jezuitské kolégium bolo internátnou školou gymnaziálneho typu, kde mali pedagógovia dosah nielen na vzdelávanie, ale i na celú výchovu svojich zverencov. Čestným hosťom programu bol aj novovymenovaný biskup Rožňavskej diécezy, Mons. Stanislav Stolárik, ktorý v časoch pôsobenia v Humennom napísal knihu Humenské kolégium a traja košickí mučeníci a inicioval aj založenie samotnej Cirkevnej školy. Sviatočné dopoludnie vyvrcholilo slávnostnou svätou omšou, ktorú Mons. Stanislav Stolárik celebroval.
  „Ak chceme poznať svoju budúcnosť, najskôr musíme poznať svoju minulosť. Bez hrdej minulosti totiž niet krásnej budúcnosti.“

  Fotogaléria

 • 24. marca 2015 si pripomenieme založenie HUMENSKÉHO JEZUITSKÉHO KOLÉGIA

  22. 3. 2015

  V utorok 24.3.2015 si pripomenieme 400 rokov od založenia Katolíckeho gymnázia (Kolégia) v Humennom. Toto výročie je nám blízke aj preto, lebo istý čas bol riaditeľom Gymnázia sv. Štefan Pongrác, jeden z Košických mučeníkov. Slávnostný program začne o 9.00 hod.  v MsKS akadémiou Cirkevnej spojenej školy. Sv. omšu vo farskom kostole o 10.30 hod. bude celebrovať  Mons. Stanislav Stolárik, biskup Rožňavskej diecézy.

  Všetci ste srdečne pozvaní.

   

  Program:
  0.-1. VH – vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín
  8:35 hod. – presun do MsKS – estrádna sála
  9:00 – 10:00 – slávnostná akadémia žiakov
  10:30 – 11:30 – slávnostná sv. omša
  11:50 – príchod do školy
  11:50 - 12:15 – triednické hodiny
  6. – 7. VH – vyučovanie podľa platného rozvrhu hodín

 • Oznam

  25. 3. 2015

  Veľkonočné prázdniny:
  2.apríl - 7.apríl 2015. Vyučovanie začína 8. apríla 2015.

 • Jazykový kvet 2015 - krajské semifinále

  Srdečne blahoželáme Alžbete Bačišinovej z kvarty (Mgr. A. Gabriová), ktorá zo semifinálového krajského kola postúpila na krajské kolo, ktoré bude opäť v Prešove v apríli. Aj ďalším našim reprezentantom ďakujeme za reprezentáciu školy a prajeme im, aby ich nadšenie pre štúdium cudzích jazykov neopustilo.

 • Týždeň čítania, kníh a tvorivosti, spojený s čitateľským maratónom

  22. 3. 2015

  Od 23. 3. 2015 sa pre žiakov I. stupňa uskutoční Týždeň čítania, kníh a tvorivosti, spojený s čitateľským maratónom. Návštevou Vihorlatskej knižnice sme začali s prípravou na tento zaujímavý týždeň, kde sme sa viac dozvedeli o knihách, o slovenských rozprávkach, ale aj o výpožičnom knižničnom poriadku a o význame knižnice. Program pokračoval v Pastoračnom centre na Sidl. III sledovaním muzikálových rozprávok: Šípková Ruženka, Červená čiapočka a Dvanásti mesiačikovia, v ktorých vždy jasne zvíťazí dobro nad zlom. Na záver sme v Kostole troch svätých košických mučeníkov poďakovali Bohu za tieto rozprávkové a nádherné slnečné chvíle.

  Viac info

  Fotogaléria

 • Kritériá na prijímacie skúšky

  Kritériá na prijímacie skúšky do 1. ročníka štvorročného gymnázia a 1. ročníka (Prímy) osemročného gymnázia pre školský rok 2015/2016 sú zverejnené v module Uchádzači / Prijímacie konanie.

 • Maturita 2015

  18. 3. 2015

  Fotogaléria

 • BIBLICKÁ OLYMPIÁDA - dve druhé miesta v dekanátom kole

  17. 3. 2015

  Dňa 13.3.2015 sa vo Farnosti Sťatia sv. Jána Krstiteľa v Humennom uskutočnilo dekanátne kolo biblickej olympiády Košickej arcidiecézy pre dekanáty Humenné, Snina a Vranov nad Topľou.

  Našu školu v kategórii ZŠ reprezentovalo družstvo: Veronika Chalachanová (sek.), Terézia Kočanová a Anna Mikulová (tercia). V kategórii SŠ súťažnú trojicu tvorili: K. Bačišinová, D. Ficiková a E. Ficková (všetky zo septimy).

  Mali sme svojho zástupcu aj v porote, kde na správnosť odpovedí dohliadal p. kaplán M. Liška.

  Obom družstvám unikol postup do krajského kola olympiády o povestný vlas: aj jedno, aj druhé družstvo stratili na víťazov iba 0,5 bodu!

  Za všetku námahu v príprave a pri štúdiu kníh Svätého písma a za výborné umiestnenie im vyslovujeme poďakovanie.

  PK KNB

  FOTOGALÉRIA

 • BIBLICKÁ SÚŤAŽ A OLYMPIÁDA

  15. 3. 2015

  Dňa 12.3.2015 sa v priestoroch Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom uskutočnili okresná biblická súťaž a biblická olympiáda (protopresbyterské kolá) pre gréckokatolíkov, na ktorých sa zúčastnili aj žiaci našej školy a to v troch kategóriách. Tri trojčlenné tímy si počínali veľmi úspešne, o čom svedčia aj nasledujúce výsledky:
  BIBLICKÁ SÚŤAŽ
  A KATEGÓRIA:
  1. miesto:
  Petra Vasiľková (2. A), Martin Kuľha (2. A), Daniel Surničin (2. A)

  B KATEGÓRIA:
  1. miesto:
  Laura Mária Zlacká (4. A), Kristína Surničinová (3.A), Matej Chalachan (4. A)

  BIBLICKÁ OLYMPIÁDA
  1. KATEGÓRIA:
  1. miesto:
  Rút Šambronská (TERCIA), Veronika Chalachanová(SEKUNDA), Filip Zlacký (PRIMA)
  Víťazi postúpili a budú reprezentovať našu školu na krajskom kole v Prešove.
  BLAHOŽELÁME!

  FOTOGALÉRIA

 • Organizácia vyučovania počas EČ a PFIČ MS - marec 2015

  12. 3. 2015
 • Hviezdoslavov Kubín

  13. 3. 2015

  V mesiaci marec sa v našej škole konalo školské kolo recitačnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy - Hviezdoslavov Kubín. Všetkým súťažiacim ďakujeme za pekný zážitok z krásneho umeleckého slova. Víťazom školského kola blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšom reprezentovaní školy v okresnom kole.


  Výsledková listina školského kola:


  1. kategória (žiaci 1. – 3. ročníka):
  Poézia:
  1. miesto – Barbora Krídlová (II. A)
  2.miesto - Nina Šurinová (II.A)
  Próza:
  1. miesto – Ondrej Ščepanik (III.A)
  2. miesto – Katarína Polanská (III.A)
  3. miesto - Jakub Valalik (III.A)

  FOTOGALÉRIA

 • 2%

  10. 2. 2015

  Aj teraz je možné poukázať 2% z dane Združeniu rodičov pri Cirkevnej  spojenej  škole  na  Duchnovičovej  24, 066 01  Humenné. Získané finančné prostriedky budú použité pre deti našej školy. Vopred ďakujeme každému, kto sa rozhodne svoje 2% poukázať práve nám.
  Pre zjednodušenie je možnosť stiahnuť si tlačivá s predpísanými údajmi Združenia rodičov.

  Vyhlásenie o zaplatení 2014  TU       Potvrdenie o zaplatení dane  TU      Ako poukázať 2 %   TU

   

   

   

 • Pôstne zamyslenia


   

 • Trnavská univerzita

  5. 3. 2015

  Dobrý deň,

  dovoľujeme si Vás informovať o tom, že sme predĺžili termín podávania prihlášok pre uchádzačov na všetkých piatich fakultách Trnavskej univerzity v Trnave do konca marca 2015.

   

  S pozdravom,

  Martina Krajčírová,

  0903 783 438, PR Trnavskej univerzity

   

 • OZNAM - odhlásenie sa z obedov v šk. jedálni

  2. 3. 2015

  Od 9.3.2015 bude možné odhlásiť sa z obedov aj cez internet. Je potrebné prihlásiť sa do Elektronickej žiackej knižky na webovej stránke školy. Odhlásenie je možné do 7.30 hod. cez modul Jedálny lístok.

 • Všetkovedko

  26. 2. 2015

  Veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími prebehol aj na našej škole. Zúčastnilo sa ho 17 žiakov 2.-5.ročníka. S otázkami najrôznejšieho druhu si najlepšie poradil a titul Všetkovedko získal Matej Korba zo 4.A. K titulu boli blízko aj Emka Kridlová a Tonko Pencák z 3.A. Stali sa tak spolu s ostatnými Všetkovedkovými učňami. Veríme, že sa o rok pokúsia nasledovať už dvojnásobného Všetkovedka Mateja.

  Srdečne blahoželáme!

 • Korčuliarsky výcvik

  24. 2. 2015

  Aj tento školský rok žiaci I. stupňa absolvovali počas niekoľkých dní korčuliarsky výcvik, ktorý mnohým pomohol zdokonaliť si  svoje korčuliarske schopnosti a začiatočníkom zasa dodal odvahu v prekonávaní samých seba.

  V posledný deň  pred prázdninami od  triednych učiteľov si zaslúžene prevzali svoje diplomy ako spomienku na tieto športové chvíle. Tie im určite pomohli posilniť aj fyzickú kondíciu, ktorá je veľmi dôležitá pre správny vývin dieťaťa.

  Tešíme sa tejto vydarenej aktivite a ďakujeme za pomoc obetavým rodičom pri organizácií a tiež SAD Humenné za presnú a bezpečnú prepravu na klzisko a späť.

  FOTOGALÉRIA

 • Škôlkárska olympiáda

  19. 2. 2015

  Na Cirkevnej spojenej škole (CSŠ) sa konala už 2.škôlkárska olympiáda pre predškolákov nášho mesta. Deti súťažili v piatich disciplínach: hod loptičkou na cieľ, skok do diaľky z miesta, jazda na kolobežke, prekážková dráha a hod plnou loptou. S organizáciou pomáhali študenti kvarty, ktorí si deti rýchlo získali. Prví traja v každej disciplíne si odniesli medailu a diplom, najlepšia škôlka získala Putovný pohár riaditeľa školy. Víťazom sa stala Súkromná MŠ na Duchnovičovej ulici. Na 2.mieste skončili deťúrence z MŠ Partizánska a diplom za tretie miesto získala MŠ Darg. hrdinov. Každý účastník Olympiády dostal Pamätný list. Už teraz sa tešíme na výborné výkony na 3.škôlkárskej olympiáde

  Fotogaléria

 • Hráči futsalu najlepší v okrese

  19. 2. 2015

  V  Mestskej športovej hale v Humennom sa dňa 18.2.2015 uskutočnilo Okresné kolo vo futsale študentov stredných škôl.
  Prihlásených bolo 8 družstiev stredných škôl, ktoré sa nachádzajú na území mesta. Družstvá boli rozdelené do dvoch skupín, najlepší hrali finále a o umiestnenie. V skupine sme remizovali s Gymn.arm.gen Svobodu 0:0, vyhrali nad Gymn. J. Zlatoustého 2:0, SOŠ polytech. 3:1. Po zisku 7 bodov sme sa posunuli až do finále. Tu v rozhodujúcom zápase chlapci vyhrali nad Obchodnou akadémiou Humenné 4:2. " Teší ma tento úspech zvlášť preto,  že víťazstvo sme zaznamenali nad školou, ktorá má športové triedy so zameraním na futbal. Je dostatočný čas aj na prípravu na Krajské kolo, ktoré sa uskutoční 6.3.2015 v Prešove"      © J.Dudáš 

 • Komprax č.3 v I.AG

  Dňa 10.2.2015 v čase od 8:00 do 12:00 v chemickej učebni si organizátor malého projektového zámeru Komprax Matej Ondáč (1.AG) pripravil pre žiakov našej školy netradičnú hodinu chémie plnú zábavy a zážitkov. Žiaci mali možnosť pozrieť si zaujímavé pokusy, no aj si ich vyskúšať. Žiakom, ktorí sa zúčastnili Kompraxu, bolo poskytnuté občerstvenie. Ako sa im to páčilo? "Zaujímavá a poučná hodina", "Veľmi sa mi to páčilo, dozvedela som sa veľa nových vecí ohľadom chémie", "Zažili sme skvelú netradičnú hodinu chémie". Aj takto hodnotili podujatie niektorí žiaci.

  FOTOGALÉRIA

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385

Fotogaléria

Mapa