• Novoprijatí žiaci v školskom roku 2014/15

 • Oznam pre učiteľov

  Vo štvrtok 21.8.2014 začíname o 9.00 hod. v aule krátkou pracovnou poradou, po ktorej pokračujeme duchovnou obnovou. Duchovnú obnovu bude viesť Mgr. P. Novák, dekan Košice - západ.

 • Otvorenie školského roka 2014/2015

  Riaditeľstvo CSŠ oznamuje,

  že slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 sa uskutoční v utorok 2.septembra 2014.

  Program otvorenia školského roka 2014/2015

  8.00 – 8.30 Stretnutie prváčikov a ich rodičov s triednou učiteľkou

  8.30 – 8.45 Sústredenie žiakov ZŠ a študentov G na školskom dvore

  8.45 – 8.55 Odchod do Kostola Všetkých svätých po triedach

  9.00 - 9.10 Slávnostné otvorenie nového školského roka

  9.10 - 10.10 Slávnostná svätá omša

   

   

   


   

 • Aktualizácia údajov

  28. 8. 2014 Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • 5. záverečný deň na Jazykovej univerzite

  Heslo: Objavuj krásu umenia v prírode i okolo seba.
  Discover the Beauty of the Art in Nature and around you.

  Plní radosti a vďačnosti sme ukončili toto nádherné dobrodružstvo, pri ktorom sme spoločne objavovali Boha - Lásku i Krásu. Ďakujeme všetkým, ktorí nás po celý čas sprevádzali modlitbami a obetami, silne sme ich cítili.  Veľké vďaka aj našim animátorom - študentom, ktorí po celý čas sa darovali pre svojich mladších kamarátov, a tak sme spolu mohli vytvoriť krásne spoločenstvo, kde sme si navzájom darom.    
   
   

   

 • 4. deň na Jazykovej univerzite : Krása Afriky

  Heslo: Miluj a chráň !
  Love and protect !

  FOTOGALÉRIA

 • 3. deň na Jazykovej univerzite

  Envirodeň na Jazykovej univerzite: Objav krásu Zeme – Neplytvaj, ale využi !
  Discover the Beauty of the Earth – Don’t waste, make use of it.

  FOTOGALÉRIA

 • 2. deň na Jazykovej univerzite

  Heslo: Božia ekológia - radosť zo stvorenia
  God´s Ecology - The Joy from Creation

  Máme vždy, čo darovať !

  https://www.youtube.com/watch?v=kFVWWDniDs0

   

  FOTOGALÉRIA

 • 1. deň na Jazykovej univerzite

  Dnes sme objavovali dary druhého. Heslo na deň: Chránim teba - chránim seba. I´m protecting you - I´m protecting myself
  Pomohla nám pritom aj kocka lásky a 4 P ( pozdraviť, poprosiť, prepáčiť a poďakovať ) aj v AJ.
   
   

   

 • POĎAKOVANIE Z Podvihorlatských novín - SLNEČNICA je pre nás POMOC A NÁDEJ

  Na území miest Humenné, Medzilaborce a Snina sa 28. mája uskutočnila verejná zbierka pod názvom KROK so SM - DEŇ SLNEČNÍC, ktorej účelom bolo zviditeľniť občanov s diagnózou SKLEROSIS MULTIPLEX. Vďaka príspevkom občanov našich miest činil čistý výnos zbierky 1672, 66 eur. Bude použitý na čiastočnú úhradu rehabilitačno-rekondičného pobytu pre členov klubu SM za účelom skvalitnenia života ľudí s touto diagnózou.
  Touto cestou by som chcela poďakovať riaditeľke OA Ing. Alene Židovej, riaditeľke SZŠ PhDr. Marcele Griščíkovej, riaditeľovi Gymnázia sv. Cyrila a Metoda Mgr. Matúšovi Bartkovi, PhD., riaditeľke Gymnázia v Snine RNDr. Ivete Lazorovej a riaditeľovi Gymnázia v Medzilaborciach PhDr. Vladimírovi Tarčovi, ktorí nám poskytli svojich študentov na spoluúčasť pri vykonávaní našej zbierky. Ďakujeme študentom za ich aktívny a zodpovedný prístup k tejto humánnej akcii...
  Za všetkých členov KLUBU SM v Humennom
  Anna Jusková - predsedníčka

 • III. Jazyková univerzita

  Zajtra  7. 7.  začíname naše  spoločné dobrodružstvo na Prázdninovej jazykovej univerzite o 8: 00 hod. v škole.

  Potrebné informácie pre nahlásených  nájdete aj na zverejnených prihláškach.

  Tešíme sa na vás a zverujeme všetko  Nebeskému Otcovi, 

  Panne Márii a špeciálne  našim ochrancom sv. Cyrilovi a Metodovi.   

  Prihlášky na stiahnutie:

  Prihláška1

  Prihláška2

   

   

 • Škola v prírode

  V dňoch 16. - 20. júna 2014 sa žiaci 2. - 4. ročníka ZŠ sv. Cyrila a Metoda zúčastnili Školy v prírode v Tatranskej Lesnej vo Vysokých Tatrách. Spolu sme putovali Narniou a prežívali nezabudnuteľné dobrodružstvá. Počas celého pobytu nám počasie prialo zaiste i vďaka každodenným svätým omšiam a úprimným detským modlitbám.
  Spoločne sme zvládli mnohé túry napr. Štrbské Pleso, Hrebienok, Rainerovu chatu, poniektorí i Zamkovského chatu a návštevu múzea i kúpaliska v Tatranskej Lomnici.
  Poďakovanie patrí pedagógom za ich starostlivosť o deti a rodičom za prejavenú dôveru.

  FOTOGALÉRIA

 • BURZA KNÍH nie len pre (ne)maturantov - 1. ročník

 • Majstrovstvá okresu v šachu

  Vo štvrtok 19.6.2014 spoločnosť Šachy Reinter n.o. organizovala okresné majstrovstvá základných škôl v šachu. Družstvo našej školy mali tvoriť 8 žiaci, bohužiaľ 4 sa majstrovstiev z objektívnych i subjektívnych príčin nezúčastnili. Po výbornom výkone obsadil Dávid Bača(I.A) v kategórii A(1.-2.ročník) 4.miesto, kategóriu B sme nemali obsadenú(žiaci boli v škole v prírode), v kategórii C(5.-9.ročník) skončil Miloš Krupka(V.B)  na 4.mieste a Frederik Ondík(V.B) na 5.mieste. V kategórii D(dievčatá) nás reprezentovala len Anička Bačišinová(V.B) a skončila na 5.mieste. Ďakujeme našim žiakom za vzornú reprezentáciu školy a prajeme pekné prázdniny (možno aj na šachovom tábore, ktorý organizuje Šachy Reinter,n.o.)

  FOTO

 • Odovzdávanie cien v súťaži EnvirOtázniky :)

  V celoslovenskej vedomostnej súťaži EnvirOtázniky - Olympiáda o životnom prostredí, obsadili žiaci Kvarty takmer všetky popredné umiestnenia: R. Karpiel 1. miesto, CH. Frandoferová 3. miesto a D. Palašta 4. miesto. Dnes za nimi prišli organizátori tejto súťaže priamo do školy, aby im odovzdali ceny.

   

 • Family day

  Pozývame všetkých, malých i veľkých, teda celé rodiny, osláviť sviatok všetkých sviatkov - Family day a koniec školského roka na našej škole. Pripravené budú súťažné aktivity medzi  rodinami i zábavné hry pre deti. Rodičia budú mať  možnosť si zašportovať so svojimi deťmi, či  zacvičiť pri zumbe.

  Pre rodičov budúcich prváčikov v rámci tejto aktivity je tiež  pripravený miniseminár s názvom "Ako sa dobre pripraviť do školy ? ", so špeciálnou pedagogičkou Mgr. Mihalčíkovou z CPPPaP.

  V závere besedy budú  rodičom poskytnuté praktické informácie o príprave do školy  zo strany učiteľov.

  Nájdite si čas na svoju rodinu! Tešíme sa na Vás !


   

 • Milí rodičia a priatelia školy!

  Radi by sme Vám predstavili našu školu. Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 v Humennom je katolíckou školou rodinného typu a kvalitného vzdelávania. Pod jednou strechou ju tvoria tri navzájom sa dopĺňajúce formy štúdia:

  • plnoorganizovaná základná škola,
  • 8 – ročné gymnázium ( 8 – ročné štúdium končiace maturitou),
  • 4 – ročné gymnázium (stredoškolské gymnaziálne štúdium).


  chova a vzdelávanie v katolíckej škole sa uskutočňuje v kresťanskom duchu. Nad kvalitou duchovného rastu drží ochrannú ruku farnosť Všetkých svätých v Humennom.
  Naša ško
  la napreduje zavádzaním inovatívnych metód a používaním moderných didaktických pomôcok. K tomu nám pomáha postupná modernizácia odborných učební. Osobitný dôraz kladieme na vzdelávanie sa v cudzom jazyku (pomocou uznávanej metódy CLIL i čitateľského programu v anglickom jazyku). Používame tiež zážitkové metódy a metódy projektového vyučovania (najmä v prírodovedných predmetoch).
  Naši žiaci úspešne reprezentujú školu v mnohých športových, recitačných i vedomostných súťažiach.

  Naším plusom je rešpektovanie osobnosti druhého človeka. To sa prejavuje v otvorenej komunikácii medzi vedením školy, učiteľmi, žiakmi a ich rodičmi. Snažíme sa, aby každý kto príde s problémom alebo návrhom, bol vypočutý.

  Nie sme len inštitúciou, ktorá kvalitne vzdeláva, ale pomáhame tiež rodičom pri výchove ich detí. Žiakov vedieme k slušnému a kultúrnemu správaniu a vštepujeme im hodnoty kresťanského života.

  Popri štúdiu na 4-ročnom (klasickom) gymnáziu ponúkame aj ako jediná škola v okrese štúdium na osemročnom gymnáziu. 8-ročné gymnázium je výberovou školou. Táto forma štúdia začína po ukončení piateho ročníka ZŠ. Je to ideálny priestor pre hlbšie rozvíjanie a podporu intelektu a nadania detí.

  Ďakujeme vám za vaše modlitby, priazeň, sympatie a dôveru pri výchove vašich detí.


  S pozdravom a úctou

  Mgr. Matúš Bartko, PhD, riaditeľ Cirkevnej spojenej školy v Humennom

 • Zber papiera

  ZBER PAPIERA POKRAČUJE
  AJ PO 16.6.2014 !

 • Program na deň 19.6.2014 - štvrtok

  7.30 hod. - schádzanie na šk. dvore
  7.45 hod. - organizovaný odchod postupne od 1.A
  8.15 hod - sv. omša
  Vyučovanie pokračuje podľa rozvrhu hodín a končí sa 5. hodinou
  Fotografovanie tried:
  3. hodina - ZŠ
  4. hodina - 8Gym
  5. hodina - 4Gym

 • Morálne ocenenie žiakov cirkevných škol

  Marek Zlacký, Miriam Jakubová, Richard Mocák a Michal Sopiak boli tohto roku nominovaní na Morálne ocenenie žiakov cirkevných škol. Toto ocenenie si študenti prevzali 12. júna 2014 z rúk otca biskupa Mons. Stanislava Stolárika v kostole sestier uršulínok v Košiciach. Zúčastnili sa spoločnej sv. omše, prevzali si ocenenie a boli na výbornom obede. Ako bonus navštívili kostol, najstarší sakrálny priestor Košíc a tajomné podzemné chodby dominikánskeho kláštora.
  Títo študenti počas školského roka reprezentovali naši školu nielen v súťažiach, ale aj na rôznych podujatiach - ako animátori pri našich najmenších, aktívne prezentovali školu na Burze v MsKS, aktívne pracovali v školskom parlamente, vytvárali propagačné materiály školy... Srdečne im blahoželáme a veríme, že budúci rok nás v aktivite milo prekvapia ďalší študenti.

  FOTOGALÉRIA

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, organizačná zložka : Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Humenné , organizačná zložka : Základná škola sv. Cyrila a Metoda Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385

Fotogaléria