• Domestos pre školy

  Na stránke www.domestospreskoly.sk nájete v sekcii 1. aktivita aj fotku práce našich žiakov.
  Po zaregistrovaní sa uchádzame o váš "like".

  https://www.youtube.com/watch?v=GkDfnKZu4iA

   

      

   

 • Najviac bolí duša.....

  Po dvojročnej prestávke 16.októbra našu školu navštívil významný zahraničný hosť   

  Mgr. Tomáš Řehák.  Počas tohtoročného turné po Slovensku, po mestách Žilina a Prešov, ak spomenieme tie väčšie a medzinárodných skúsenostiach z Ukrajiny ( v minulých rokoch Rusko, Bielorusko, Poľsko, Chorvátsko, Tádžikistan, Kazachstan a Estónsko, v roku 2013 si ho vypočulo až 18 tisíc poslucháčov) si našiel čas aj na našu školu. Bolo to skoro 140 žiakov a študentov od IX. ročníka ZŠ až po SEPTIMU a III.AG gymnázia. Ako sám spomína v úvode svojej prednášky všetko sa to začalo v jeho živote pred vyše 20-timi rokmi tým, že sprevádzal v nemocnici mladých ľudí, ktorý zomierali všetkými opustení na AIDS. Nevyliečiteľne chorý mladík mu vtedy povedal pamätnú vetu:  „Najviac bolí duša“ . Prednáškovú činnosť p. Řeháka, v ktorých vyzdvihuje hodnoty ako je vernosť, panenstvo, smerovanie mladých ľudí k tomu, aby pristupovali k sebe navzájom zodpovedne, zdržanlivo a s úctou, zastrešuje OZ ABATOP,ČR.

  Pár výrokov ako to vnímali sami mladí :

  - Najlepšia prednáška, čo som kedy počula.

  - Celá prednáška na mňa pôsobila poučne, humorne a v niektorých chvíľach dojemne. Veľmi  obdivujem ľudí, ktorí pracujú s nevyliečiteľne chorými, keby ich bolo viac .

  - Ďakujem za prednášku, som rada, že k nám p. Řehák prišiel, hodne sa mi zmenil pohľad na život, začala som si ho oveľa viac vážiť a za to mu veľmi ďakujem.

  -Veľmi ma prednáška zaujala a mnoho som si z nej odniesla som presvedčená, že aj moji spolužiaci.

              Ing. M. Saloňová

   

 • Poďakovanie za duchovnú obnovu

  Dňa 14.10. 2014 sa  žiaci I.AG zúčastnili duchovnej obnovy v Košiciach., kde  si prezreli  Dóm sv. Alžbety a zúčastnili sa duch. zamyslenia sa nad Božou láskou k nám a vzájomnou láskou medzi nami,  i sv. omše s možnosťou sv. spovede v Kaplnke sv. Michala Archanjela.  Týmto zároveň chceme poďakovať p. kaplánovi M. Liškovi za jeho odborný výklad v katedrále i sprostredkovanie Božích milostí. Ďakujeme.

  FOTOGALÉRIA

 • Deň zdravej výživy

          Vyhodnotenie  Dňa zdravej výživy

  FOTOGALÉRIA

   

 • Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2013/2014

 • Projekt Sakrálne miesta dekanátu Humenné

  V rámci tohto projektu navštívili študenti oktávy filiálnu obec Farnosti sťatia sv. Jána Krstiteľa Humenné – Pod Sokolejom Hažín nad Cirochou a filiálnu obec Farnosti sv. Košických mučeníkov Humenné – Lackovce. Študenti si prezreli sakrálne miesta v týchto obciach, najmä interiéry kostolov. V Hažíne nad Cirochou sme tiež navštívili aj chrám sv. Michala archanjela, kde nás privítal miestny správca gr.-kat. farnosti Mgr. Matúš Nastišin a oboznámil nás s jej históriou a sakrálnym priestorom chrámu, ktorý v minulosti slúžil veriacim oboch obradov. Hažín nad Cirochou je rodiskom prešovského eparchu Mons. Jána Babjaka, SJ. Pozrite si niekoľko záberov z realizácie projektu.

  Mgr. R. Karpiel

  FOTOGALÉRIA

 • „ Rodina, ktorá sa spolu modlí sa nerozpadne, ale trvá. “ /matka Tereza/

  Pozývame všetkých žiakov a rodičov CSŠ na spoločnú modlitbu svätého ruženca, ktorú organizujú Saleziáni spolupracovníci v nedeľu 19.10.2014. Stretneme sa o 14.30 hod. na parkovisku pri Hubkovej. Nezabudnite si vziať ruženec a dobrú náladu.
  Zároveň Vás pozývame na modlitbu sv. ruženca aj každý deň v týždni o 7.20 hod. v kaplnke CSŠ.

 • DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY

  Štvrtok  16.10. 2014  je vyhlásený ako DEŇ ZDRAVEJ VÝŽIVY.

  Milí žiaci! Určite si pamätáte túto akciu z minulého roka.V tomto roku by sme ju chceli ešte viac zatraktívniť. Ako? Pozývame triedne kolektívy ZŠ  5. – 9. roč. a z  osemroč. gymnázia  Príma – Kvarta, aby sa zapojili do súťaže, kde je potrebné na 1 školskú lavicu priniesť rôzne druhy ovocia a zeleniny. Tu sa bude hodnotiť estetická úprava, ale hlavne rôznosť druhov, samostatne ovocia a zeleniny. Druhá časť súťaže bude kvíz, na ktorý každá trieda môže poslať 3 – členné družstvo. Odpovede na súťažné otázky nájdete na projektoch visiacich na chodbe na 1. poschodí pri BIO- učebni. Prosíme mená žiakov 3- členných družstiev za jednotlivé triedy nahlásiť p. uč. Kolesárovej do stredy 15. 10.

  A prečo sa oplatí zapojiť? Víťazná trieda zamení 1 vyučovací deň za ZÁBAVNO – SÚŤAŽNÉ DOPOLUDNIE, ktoré pre vás pripravia žiaci I.AG triedy.

 • Návšteva Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach

  3. október 2014 bol pre nás, žiakov kvarty a 9. A z CSŠ v Humennom, dňom návštevy Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach.

  Spolu s pani učiteľkami Mgr.  Osovou a Mgr. Radovou sme sa vybrali do Medzilaboriec, aby sme sa dozvedeli o živote a tvorbe zakladateľa pop-artu, ktorý má korene na Slovensku. Samotné múzeum je veľká pestrofarebná budova, na ktorej sú Andyho slávne portréty úspešných ľudí. Pred múzeom sa vyníma netradičná autobusová zastávka v tvare konzervy s Campbellovou polievkou. Neďaleko sa rozprestiera i malý park s fontánou nesúcou podobizeň Andyho s dáždnikom.

  Múzeum má mnoho miestností , balkónov a schodov. Na pozadí hrá undergroundová hudba, pretože Andy nebol iba maliarom, ale aj manažérom hudobnej skupiny či režisérom filmov. Veľký priestor je venovaný portrétom tvorených  sieťotlačou. Andy vytvoril množstvo autoportrétov, vraj preto, aby nezabudol, ako vyzerá. Bol to vraj introvert a čudák, ktorý dobyl svet poukázaním na masovú výrobu modernej spoločnosti. V múzeu sme mali možnosť vidieť aj najcennejšie artefakty – košieľku, v ktorej bol Andy a jeho bratia pokrstení, ale aj Andyho fotoaparát, magnetofón či slnečné okuliare.

  Domov sme sa vrátili okolo obeda nabití novými poznatkami a emóciami. Každý, koho aspoň trochu zaujíma výtvarné umenie, by sa na miesta, kde má Andy Warhol svoje korene, mal raz určite ísť pozrieť.

  FOTOGALÉRIA

 • Domestos pre školy

  Podporte našu snahu uspieť v projekte, ktorého finančné prostriedky sú viazané na rekonštrukciu žiackych toaliet.
  Ako?
  1. Zbierajte pokladničné bločky, na ktorom je registrovaný nákup tovaru Domestos. Následne ich vhoďte do označenej krabice vo vestibule školy, alebo ich odovzdajte p. uč. Eve Jakubovej (I. B) resp. p.uč. Kataríne Lichmanovej (I. AG)


  2. Zaregistrujte sa na stránke www.domestospreskoly.sk a udeľte „like“ fotke, ktorá dokumentuje splnenie aktivity žiakmi našej školy. (1 like = 1 fotka/aktivita . Maximálny počet udelených „likov“ jednou osobou je 5)

   
   

 • Cezpoľný beh

  Dňa 2.10.2014 sa konalo obvodné kolo v cezpoľnom behu žiakov a žiačok základných a stredných škôl nášho okresu. Vo vyrovnaných súbojoch si naši žiaci ZŠ sv. Cyrila a Metoda a Gymnázia sv. Cyrila Metoda zmerali sily so svojimi rovesníkmi a dosiahli veľmi pekné výsledky.

  V kategórii jednotlivcov boli najlepší:   SŠ  Zuzana Raganová 2. miesto,  Jakub Halajčík  4. miesto

       ZŠ  Matúš Zlacký 4. miesto, Matilda Folentová 7. miesto

  V kategórii družstiev ZŠ sa umiestnili chlapci na 2. miestedievčatá na 6. mieste.

  družstvách SŠ chlapci obsadili 2. miestodievčatá 3. miesto.

  Teší nás záujem, snaha a vynaložené úsilie žiakov reprezentovať našu školu. Všetkým účastníkom ďakujeme za vzornú reprezentáciu CSŠ a srdečne blahoželáme.

      Mgr. Jozef Bačovčin

  FOTOGALÉRIA

 • KOMPRAX na CSŠ

     „Nie je dôležité robiť veľké veci, ale robiť  malé s veľkou láskou!“   Matka Tereza

   Naši študenti zareagovali na výzvu Iuventy a cez projekt Komprax zrealizovali svoje malé projekty, ktorými chceli pomôcť svojmu okoliu a upozorniť na problémy súčasnej doby.

  Účelom školenia Komprax je napísať malý projektový zámer. Môj MPZ sa nazýval Kreatívna študovňa a prebiehal 26. júna 2014 v priestoroch našej školskej knižnice. Cieľom  projektu bolo využiť kreatívne schopnosti, skrášliť priestor  knižnice a v neposlednom rade aj prezentovať, akí zruční a šikovní sú žiaci našej školy. Prostredníctvom tejto aktivity sa podarilo utužiť kolektív a posilniť tímovú prácu.  

     Lucia Michalenková  oktáva       foto 1

   

  Projekt Zasaď si kvet! bol pripravený pre deti z našej školy, ale aj deti z mesta,  v rámci Jazykovej univerzity s ekologickým programom . Deti sa mohli naučiť sadiť, presádzať a ošetrovať rastliny rôznych druhov.

  Vďaka materiálom (farebné kvetináče a pestré kvety ), ktoré sme kúpili  prostredníctvom  projektu   Komprax,  sa podarilo skrášliť spoločné priestory v škole, ktoré vytvárajú príjemnú zelenú klímu.
       Ľudka Kuľhová      II. AG           foto  2             

   

  Projekt Family Day sa konal slnečného a teplého 25. júna 2014 v popoludňajších hodinách na školskom dvore CSŠ. Podujatie vzniklo na podnet riešiť problém nedostatku času rodičov na deti a opačne. Počas svojho trvania mali rodiny možnosť spoločne stráviť voľné chvíle rôznymi spôsobmi. K dispozícii boli súťaže pre deti a spoločné aktivity pre rodičov a deti.  Súčasťou programu bola aj prednáška  špeciálnej pedagogičky Mgr. Mihalčíkovej   o správnej príprave do školy.

  Atraktívnou časťou programu bol  futbal otcov a synov, ako aj tancovanie zumby mamičiek a dcér. Pripravené bolo lákavé občerstvenie, ktoré veľmi dobre padlo po zábavne vyčerpávajúcich aktivitách.

        Zuzana Šarišská   oktáva         foto   3

   

  Dňa 11.7.2014 sa uskutočnil malý projekt s názvom Kráčame za umelcom. Hlavnou úlohou tohto projektu bolo zvýšiť povedomie detí o výtvarnom umení, spojené so stretnutím   účastníkov  Plenéru INSITA v humenskom  skanzene.  Popoludnie  bolo prepojené aj  s využitím odpadového materiálu, ktorý sa často  povaľuje v rôznych priestoroch.  Deti odišli s vlastnoručne vyrobenými  výtvormi a obohatené o nové skúsenosti a umelecké zážitky.

    Ivana Jakubová  II. AG       foto 4

   

  Počas Jazykovej univerzity sa realizoval tiež projekt Envirodeň , ktorého cieľom bolo upozorniť  deti na dôležitosť triedeného odpadu, ale aj na šetrenie a správne využívanie  starých nepotrebných vecí.  Pomocou enviroaktivít v anglickom jazyku sa deti zabavili i dozvedeli niečo nové o ekológií a o správnej separácií odpadu.

  Richard Mocák   oktáva                foto 5

  Veľká vďaka patrí autorom projektov, ale aj všetkým, ktorí pomáhali pri ich realizácií, a tak svojim dielom prispeli k vytváraniu krajšieho prostredia i vzťahov.

 • Netradičná hodina Matematiky

  V dňoch 29. a 30. septembra prebehala výučba matematiky netradične. Výška zárobku a reálnej mzdy už nebola len záležitosťou dospelákov, rodičov, ekonómov ale aj všetkých študentov I. AG triedy. Pozvanie porozprávať o spôsobe tvorby mzdy, čo znamená hrubý či čistý príjem pre zamestnanca, koľko  peňazí dáva zamestnávateľ... prijala pani Danka Jenčíková, mzdárka našej školy a zároveň rodič študentky. Toto stretnutie nebolo o suchom prednášaní,  ale o spoločných výpočtoch, zaujímavých otázkach a o ešte zaujímavejších odpovediach. Gramotnosť našich študentov sa v oblasti financií a odvodov určite rozšírila a vzbudila zdravú zvedavosť o to, kto ďalší sa príde o svoju pracovnú skúsenosť podeliť.

  Chcem poďakovať študentom za ich aktivitu, p. Jenčíkovej za prítomnosť a ochotu sa podeliť o svoju skúsenosť.

  Verím, že matematika sa pre študentov počas ich štúdia na našej škole postupne odhalí ako nie nedosiahnuteľná hviezda ale ako objekt každodennej potreby.

  Mgr. Lichmanová Katarína

  FOTOGALÉRIA

 • Pozvánka

  Vážení rodičia, milí študenti,

  pozývame Vás  na stretnutie s Mgr. I. Rusňákovou z ÚPSVaR v Humennom na tému:

  Ako ďalej po strednej škole alebo Uplatnenie absolventov škôl a voľba povolania z pohľadu prevencie nezamestnanosti“

  dňa 13.10.2014 o 15:30 hod. v školskej jedálni.

  Tešíme sa na Vás!

   

 • 29. 9. 2014

  Aktualizovali sme modul Pre rodičov

 • Rodičovské združenie

  Milí rodičia,

  pozývame Vás na RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE, ktoré sa uskutoční ŠTVRTOK 2.10.2014.
  - PLENÁRNE O 15.30 HOD: V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI
  - PO SKONČENÍ – TRIEDNE  (približne o 16.30) v jednotlivých triedach.

   

 • Európsky deň jazykov

  FOTOGALÉRIA

  Tohtoročný Európsky deň jazykov si vybrané triedy pripomenuli rôznymi aktivitami, no všetky z nich mali jedno spoločné – cudzí jazyk. Cudzí jazyk, ktorý sa v skutočnosti má stať známym, blízkym a spoznaným. Vo štvrtok a piatok sme spoločne rozvíjali naše komunikačné schopnosti v anglickom a nemeckom jazyku tým, že sme počúvali, písali, hovorili, čítali a spievali, dokonca i ochutnávali čajíčky v týchto jazykoch. Ďakujeme všetkým zúčastneným vyučujúcim za ich profesionálny prístup a osobitné poďakovanie patrí p. kaplánovi Liškovi ako aj zahraničným hosťom: otcovi Gillesovi z Francúzska a otcovi Martinovi dlhodobo pôsobiacemu v USA, ktorých k nám priviedol p. farár Kozák.
  PaedDr. Mária Čiefová

  Dňa 25.9. 2014 nás, oktávu a IV.AG, v rámci Európskeho dňa jazykov na našej škole, poctil návštevou otec Giles, jezuita z Francúzska. Na úvod, na prelomenie ľadov, nás naučil krátku pieseň, ktorá všetkých príjemne pobavila. Ďalej nám ponúkol vlastné myšlienky a pocity zo situácie vo svojej krajine ale aj povzbudzujúce a motivujúce slová. Rozprával po anglicky, no nakoniec sme si mohli vypočuť aj rýdzu francúzštinu pri jeho prianí nám. Pobádal nás odovzdať všetky prekážky Bohu a tým sa s jeho pomocou venovať tomu, čo nás naozaj baví a čo dokáže urobiť svet krajším pre druhých.

  Zuzana Šarišská, oktáva
   
  V nasledujúci deň, 26.9.2014, našu školu navštívil otec Martin, ktorý 14 rokov pôsobí v Spojených štátoch amerických ako kňaz vo farnosti. Obohatil nás svojou výbornou angličtinou ale aj otvorenými odpoveďami na naše otázky. Priblížil nám kresťanský život v Amerike ale aj svoje vlastné skúsenosti, ktoré ochotne vyrozprával. Svojou prítomnosťou a zdravým optimizmom nám rozhodne vylepšil deň ale aj príjemne ukončil aktivity organizované pre nás v rámci Európskeho dňa jazykov.

  Zuzana Šarišská, oktáva
   
  Dňa 26.09.2014 sa konal Európsky deň jazykov, do ktorého za zapojila aj trieda Septima. Študenti riešili Európsky súťažný kvíz, v ktorom si mohli skontrolovať svoje vedomosti na tému národy v Európe, používané jazyky, európsku menu či samotnú geografiu.
  PaedDr. Ľudmila Ivancová
   
  Viac zábavy a uvoľnenia ako na bežnej hodine priniesol Európsky deň jazykov septime, ktorá spievala po anglicky.
  Mgr. A. Antoliková
   
  Z príležitosti tohto dňa v sekunde bola prevedená hodina ANJ formou CLILU.
  Vyučovacia téma bola z biológie pod názvom "Animal migrations" - Sťahovanie sa zvierat . Žiaci pracovali s textom v troch skupinách. Ich cieľom bolo zistiť prečo sa zvieratá sťahujú, odkiaľ a kam.
  Krajiny a kontinenty si žiaci mali možnosť pozrieť na mape. Každá skupina splnila svoju úlohu. Na záver spoločne urobili na tabuľu a do zošitov pojmovú mapu.

  Mgr. A. Gabriová
   
  Hodina náboženstva bola v nemeckom jazyku vďaka p. kaplánovi Liškovi, ktorý učí na našej škole. Oktáve bližšie predstavil osobnosť emeritného pápeža Benedikta XVI, ktorý pochádza práve z Nemecka. Študenti mali možnosť komunikovať v nemeckom jazyku a pozreli si aj originálny dokument o jeho živote a diele.
   
  Dnes sa žiaci prímy zoznámili s internetovým portálom Cambridge penfriends, kde máme priateľov, s ktorými si dopisujeme. Napísali sme im pozdravy a listy o našej škole, ktoré im pošleme do Macedónska a Arménska.
  PaedDr. M. Čiefová
   
  Aj žiaci VII.A sa pod vedením Mgr. Daniely Chalachanovej zapojili do oslavy EURÓPSKEHO DŇA JAZYKOV. Na hodine nemeckého jazyka mali geografiu. Poznávali európske krajiny a vpisovali ich do slepej mapy. Nakoniec si sami zhotovili vlastné mapy Európy s nemeckými názvami krajín.
   
  Druháci na hodine Prírodovedy v rámci zavádzania metódy CLIL si zopakovali v anglickom jazyku názvy štyroch ročných období z 1. ročníka a známu slovnú zásobu rozšírili o nové slovíčka súvisiace s touto témou.
  V závere hodiny sa naučili pesničku Seasons in a Year, ktorá sa im veľmi páčila, a tak okrem spevu, pridali aj tanec.
  Mgr. Lenka Mocáková
   
  Do Európskeho dňa jazykov sa trieda Septima zapojila svojou netradičnou hodinou s využitím metódy CLIL. V rámci vyučovacej hodiny nemeckého jazyka sa mohli dozvedieť mnoho informácií o liečivých rastlinách, ktoré sa bežne považujú za buriny pri chodníkoch, v parku, alebo doma v záhrade. Takto si mohli zopakovať nielen zabudnuté vedomosti z biológie, ale aj rozšíriť svoju slovnú zásobu v nemeckom jazyku.
  Praktické rady zo sveta „babkiných byliniek“ im však môžu slúžiť pri starostlivosti o vlastné zdravie – ako prevencia voči chorobám, alebo ako podporná liečba pri ochorení. Poznávať liečivé byliny, ich chuť a vôňu, stavbu mohli nielen z herbárových položiek a atlasov, ale aj čerstvých bylín, ktoré sú dostupné aj v tomto ročnom období. Samozrejme nechýbala ani ochutnávka upokojujúceho čaju pripraveného zo zmesi čerstvej mäty piepornej a medovky lekárskej. Na spestrenie bylinkovej aktivity sa účastníci mohli zúčastniť súťaže o najkrajší/najzaujímavejší hrnček. Víťazom súťaže s najvyšším počtom hlasov sa stal Dominik Šatník, ktorý nám všetkým predstavil svoj hrajúci hrnček. Nechýbalo ani ocenenie a samozrejme ponuka čerstvých „babkiných byliniek“ pre záujemcov...
  Nezabudnite na to, že Boh nám v prírode poskytuje mnoho vzácnych darov, ktoré dáva na pomoc človeku...tak skúste sami a presvedčte sa...
  V prílohe liečivých bylín môžete vidieť, čo všetko nie je burina...(fotoarchív: sr. Sofia)

  Ak sa chcete dozvedieť viac, tak si kliknite: http://carozahrady.sk/liecivebylinky/zoznam2.html
  Mgr. M. Ondovčáková
   
  Počas dňa, kedy si pripomíname Medzinárodný deň jazykov si žiaci V. B zažili časť matematiky odučenú v anglickom jazyku. Precvičovali si rozdeľovanie prirodzených čísel na párne a nepárne čísla, riešenie slovnej úlohy a na upevnenie učiva úlohu spojenú s vyfarbovaním. Naši piataci sa týchto úloh zhostili na výbornú.
  Mgr. K. Lichmanová
   
   
 • Noc výskumníkov

  Tento piatok, 26. 9. 2014, sa v nákupnom centre Optima v Košiciach mohli žiaci našej školy na Festivale vedy pod názvom Noc výskumníkov už druhýkrát stretnúť so slovenskými vedcami, ktorí na chvíľu opustili svoje pracovne a laboratóriá, aby poodhalili magický svet vedy. A tak sa dozvedeli, ako pohybovať loptičkou a strieľať na terč pomocou mozgovej činnosti, preverili svoje vedomosti o ľudskej krvi či pripravili vlastný preparát na sklíčku, vychutnali si vizualizáciu kozmických letov, videli skutočný skafander kozmonauta, horninový cyklus či pokusy s vákuom, ovládali malé roboty, súťažili s robotom v skladaní rubikovej kocky, videli zariadenie pracujúce na princípe vznášadla, technológiu leteckého 3D laserového skenovania zemského povrchu, vyskúšali si ovládanie bezpilotnej helikoptéry či lúštenie tajných hieroglyfov a veľa iného. Popoludní sa vrátili domov síce trošku unavení, ale plní dojmov a nových poznatkov a už teraz sa tešia, že ďalšieho ročníka festivalu vedy sa opäť zúčastnia.

  FOTOGALÉRIA

 • Piataci v múzeu

  Ako piatakom nám tento školský rok pribudlo pár nových predmetov a medzi nimi aj dejepis, teda veda o minulosti. A keďže sa vraví radšej raz vidieť ako dvakrát počuť rozhodli sme sa stráviť jednu vyučovaciu hodinu (vo štvrtok 25.9.2014) v minulosti Humenného – vo Vihorlatskom múzeu. Múzeum sídli v krásnom renesančnom kaštieli a my sme si v ňom pozreli umelecko – historickú expozíciu. I keď jednu z najkrajších izieb kaštieľa - Izbu uhorských kráľov majú momentálne v rukách reštaurátori, každý z nás si tam našiel niečo, čo ho zaujalo - kým pre dievčatá to bol krásny nábytok, chlapci obdivovali historické zbrane. Milá pani lektorka nám odpovedala na naše zvedavé otázky a touto cestou jej i ďakujeme za trpezlivosť.

  FOTOGALÉRIA

   

 • Exkurzia do Ochtinskej aragonitovej jaskyne

  Dňa 25.9.2014 sme sa zúčastnili exkurzie do Ochtinskej aragonitovej jaskyne, kde sme mohli obdivovať v puklinách modrého mramoru bielu ihličkovitú aragonitovú výzdobu – unikátnu na Slovensku.

  Navštívili sme aj Banské múzeum v Rožňave, kde nás zaujali nielen exponáty, ale aj parný valec – jeden z troch na svete (Anglicko, Holandsko) a tiež možnosť previesť sa vo vláčiku z čias fárania baníkov.

  Tejto super akcie sa zúčastnili žiaci VIII.A, Kvarty a I.AG pod vedením Mgr. Kolesárovej a Ing. Saloňovej.

  FOTOGALÉRIA

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, organizačná zložka : Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Humenné , organizačná zložka : Základná škola sv. Cyrila a Metoda Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385

Fotogaléria