• Futbalový reprezentant Martin Jakubko na škole

       Prišiel, aby ukázal chlapcom smer a cestu ako sa uberať za veľkým futbalom. Jeho slová boli jasné a zrozumiteľné pre všetkých. Najviac si užíva futbalovú zimu a tej je v Rusku dosť. Hráva sa tam prevažne na umelých trávnikoch, preto sa aj teší na sústredenie do Turecka. Škoda, že nedostal viac príležitostí na Majstrovstvách sveta v Afrike. Každému kto chcel, venoval fotografiu s podpisom. Nezabudli sme ani na nášho onkologického pacienta Denisa Havrilka, ktorému venoval malý darček. Reprezentovať chce aj naďalej a my všetci mu držíme palce.

       „Veľmi sa mi páčila bezprostrednosť Martina Jakubka. Pôsobil na mňa veľmi sympatickým dojmom. Zaujalo ma ako sa vlastne dokázal z dedinského futbalu dostať až do reprezentácie. Je to pre mňa naozaj dobrý zážitok a dozvedel som sa veľa zaujímavých informácií. “  (Ján Čura)

       „Mňa osobne zaujalo, že počas 15 rokov aktívnej kariéry mal už 14 operácií  a vlastne stále hráva vrcholový futbal.“  (Jozef Čabala)

  FOTOGALÉRIA

 • Pomoc pre Indiu

  S radosťou vám oznamujeme, že naša škola na zbierke a vianočných trhoch vyzbierala 400 eur. Všetky peniaze sú určené na nákup zdravotníckeho materiálu a liekov pre najchudobnejších v Indii, o ktorých sa starajú Misionárky lásky Matky Terezy. Za všetkých darcov  a ich rodiny bude v nedeľu slúžená  sv. omša, kde pre vás všetkých  vyprosujeme, v tomto adventnom období i počas vianočných sviatkov, veľa Božích milosti a hojné požehnanie.  Veď to všetko nám prisľúbil sám Pán Ježiš, keď povedal: „ Všetko čo ste urobili jednému z mojich najmenších, mne ste urobili.“ Ďakujeme za vašu lásku.

  FOTOGALÉRIA

 • Adventné divadielko

  Adventné divadielko " Handrová bábika Miška " pre škôlkárov a popoludní pre rodičov spolu s vystúpením žiakov z Via arto.
  Veľké vďaka všetkým rodičom za výborné dobroty, ktoré dotvorili rodinnú atmosféru.

  FOTOGALÉRIA

 • OZNAM

  V piatok 19. 12. 2014 vyučovanie bude prebiehať nasledovne:
  0. hodina 7:10 – 7:40
  1. hodina 7:45 – 8:15
  2. hodina 8:20 – 8:50
  3. hodina 9:10 – 9:40
  4. hodina 9:45 – 10:15
  5. hodina 10:25 – 10:55
  6. hodina 11:00 – 11:30
  7. hodina 11:35 – 12:05
  Zvonček bude vypnutý.

 • Beseda s futbalovým reprezentantom

  Dňa 19. decembra 2014 (piatok) navštívi našu školu futbalový reprezentant Slovenska Martin Jakubko. Podujatie pre žiakov, ktorí majú vyhranený záujem o šport a zvlášť o futbal je pripravené v aule školy o 9:40 hod. Tešíme sa na stretnutie, ktoré á ešte viac motivovať žiakov k futbalu.

 • Vianočná Budapešť

  Verní niekoľkoročnej tradícii na našej CSŠ aj tento rok sme navštívili najkrajšie miesto v Európe v tomto adventnom období. Spojením jazykov, dejín a umenia vznikla Budapešť.

  Dňa 12.12.2014 študenti gymnázia navštívili mesto na Dunaji, ktoré sa v tomto období pýši najkrajšou vianočnou výzdobou a najlákavejšími vôňami. Najprv nás očarila niekoľkohodinová prehliadka mesta za krásneho slnečného dňa. Námestie víťazov, Parlament, Vyhliadka na celé mesto, Hradný palác, Národná galéria, Bazilika sv. Štefana,  Štátna opera a potom hurá trhy.

  Tísíce svetiel, vôní a zmes jazykov, hudby, smiechu a radosti. Tak taká ja vianočná Budapešť.

  Tisícky našich dojmov si pozrite vo fotogalérii.

   

 • Vianočná kvapka krvi

  Deň 16. 12. 2014 bol pre niektorých našich študentov z  III.AG, IV.AG a Oktávy výnimočný. Prečo? V tento deň prvýkrát boli darovať krv na Hematologickom oddelení darcov krvi v Humennom. Stretli sa tam s veľmi príjemným prijatím, prostredím a hlavne odchádzali s veľkou spokojnosťou za tento jeden z najhumánnejších činov človeka. Ďakujeme za ich odvahu a ochotu pomôcť.


  FOTOGALÉRIA

 • VIANOČNÉ TRHY

  Dňa 17. - 18. 12. 2014 (streda, štvrtok) sa uskutoční na našej škole, počas veľkej prestávky, vami obľúbená akcia VIANOČNÉ TRHY. Všetci ste srdečne pozvaní. V našej ponuke sú medovníčky, vianočné pochúťky, ozdoby i darčeky. PRÍĎTE a UVIDÍTE! Celý finančný príspevok z tejto akcie bude poslaný Misionárkam lásky do Indie. Všetkým vám vopred za vašu štedrosť ďakujeme!

 • OZNAM

  Vo štvrtok 18. 12. 2014 sa uskutoční predvianočná duchovná obnova pre zamestnancov školy.
  Vyučovanie bude prebiehať nasledovne:
  0.    hodina 7:10 – 7:40
  1.    hodina 7:45 – 8:15
  2.    hodina 8:20 – 8:50
  3.    hodina 9:10 – 9:40
  4.    hodina 9:45 – 10:15
  5.    hodina 10:25 – 10:55
  6.    hodina 11:00 – 11:30
  7.    hodina 11:35 – 12:05
  Zvonček bude vypnutý.
  V čase od 12:30 – 14:30 bude v kaplnke prebiehať duchovná obnova s možnosťou spovede pre všetkých zamestnancov. Viesť ju budú saleziáni HE.

 • Aj CSŠ sa zapojila do projektu: „NOC ČÍTANIA BIBLIE“

  Aj tento rok sa naša cirkevná spojená škola zapojila do  projektu: „Noc čítania Biblie“.    

  V našej škole cieľovou skupinou boli žiaci 4. a 5. ročníka základnej školy. V prvej časti prípravy sme si na hodinách náboženstva rozprávali ako mnohí starozákonní ľudia odpovedali na Božie výzvy a ponuky. Učili sme sa orientovať v Písme svätom a deti sme povzbudili k vypracovaniu projektu na akúkoľvek tému z Biblie. Mohli sa zamerať na osoby, udalosti a príbehy. Používali internet, encyklopédie i rôzne iné materiály. Do poslednej fázy projektu sa s nadšením a kreativitou  zapojilo 38 žiakov.  

  Samotnú Noc čítania Biblie sme začali 12.12. 2014 večernou  detskou sv. omšou o 18:00 hod., ktorá bola v kaplnke cirkevnej spojenej školy v Humennom. Na svätú omšu boli pozvané aj deti, ktoré sa pripravujú na 1. sväté prijímanie a mohli prísť aj ich súrodenci a rodičia. Po svätej omši deti predstavili rodičom a kamarátom svoje projekty. Pripravili sme aj tradičné jedlá, z ktorých  sme spoločne ochutnavali.

  Samotné čítanie biblie sme mali v kaplnke, pri ktorom sa deti striedali. Potom sme pre deti pripravili biblickú pokladovku, pri ktorej plnili rôzne úlohy. Tento pekný večer sme zakončili modlitbou a krátkym biblickým filmom. V sobotu ráno po modlitbe a raňajkách deti odchádzali domov s peknými dojmami a zážitkami.

  Vďaka patrí vedeniu školy za dôveru. Ďakujem i pedagogickému teamu i birmovancom za pomoc pri realizovaní tohto projektu.

  sr. Daniela Kapková FMA

  FOTOGALÉRIA

   

 • Beseda s logopédom

  Logopedička Mgr. Adriána Bačišinová  v svojej prednáške, ktorá sa uskutočnila v popoludňajších hodinách na našej škole  zdôraznila dôležitosť spolupráce rodičov – učiteľov a logopéda pri správnom rozvoji a poruchách  reči u detí. Jej odborné poznatky a skúsenosti  boli cennými informáciami pre rodičov, ale  aj učiteľov.

  PREZENTÁCIA

 • Zbierka na misie

  V dňoch 11.a 12. 12. 2014 sa na našej škole uskutočnila, tak ako každý rok, zbierka na misie. Je to pomoc pre najúbohejších v Indii, o ktorých sa starajú Misionárky lásky Matky Terezy. Žiaci z I.AG vás informovali o spôsobe použitia vašich príspevkov. Za vašu lásku k blížnemu vám ďakujeme.

  FOTOGALÉRIA

 • Zdravý životný štýl

  Dňa 11.12. 2014 sa v  rámci programu Zdravý životný štýl  uskutočnila beseda s p. Kožinovou  z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom. Žiaci Sekundy a VII. A sa dozvedeli  najnovšie poznatky  o škodlivosti fajčenia a alkoholu na  mladý organizmus. V závere besedy riešili krížovku Alkohol a tvoje telo, kde tieto nové informácie  mohli využiť.

  Mgr. Kolesárová       Ing. Saloňová

  FOTOGALÉRIA

 • A Slovo bolo u Boha...

  Sedemdesiatpäť súťažiacich, poézia a próza, štyri kategórie. To je stručná štatistika  22. ročníka krajského kola súťaže A Slovo bolo u Boha.
  Recitátori z celého Košického a Prešovského kraja sa 8. decembra stretli na Cirkevnej spojenej škole v Humennom, aby priblížili duchovnú poéziu a prózu ako dôležitú súčasť literatúry a svojím prednesom vyjadrili lásku k rodnej reči, ale hlavne k Bohu. Po slávnostnej svätej omši sa súťažiaci rozdelili do jednotlivých kategórii a porota mala neľahkú úlohu, aby vybrala tých najlepších. Súťažiaci, ktorí sa umiestnili na prvých miestach, budú reprezentovať svoju školu, ale i mesto na celoslovenskom kole v Bratislave.

  Výsledková listina

  FOTOGALÉRIA

 • Sv. Mikuláš 2014

  Sv. Mikuláš patrí k najobľúbenejším svätcom, nikdy nepríde s prázdnymi rukami. Aj v tento rok zavítal so svojimi pomocníkmi do našej školy a svojou prítomnosťou a darčekmi vyčaril úsmev na tvárach všetkým, veľkým i malým, pedagógom i zamestnancom školy.

  FOTOGALÉRIA

 • Jazykový kvet - školské kolo

  Včera sa na našej škole po prvýkrát uskutočnilo školské kolo celoslovenskej súťaže Jazykový kvet v poézii, próze a dráme v cudzích jazykoch. Záujemcovia sa prihlásili za II. stupeň ZŠ, nižší stupeň osemročného gymnázia a štvorročné gymnázium v anglickom jazykuNa krajskom kole nás budú v II. kategórii  reprezentovať 1. Alžbeta Bačišinová (kvarta), 2. Tamara Žalobínová  (V.A),  3. L. Baratová (tercia) a divadielko z prímy. V III. kategórii nás bude reprezentovať M. Mihaľko (1.AG).

  Všetkým prajeme v Prešove veľa úspechov

  FOTOGALÉRIA

 • Olympiáda z anglického jazyka

  1.12.2014 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády z anglického jazyka v štyroch kategóriach: 1A,1B, 2A, 2B. Študenti preukázali svoje jazykové zručnosti v písomnej časti formou testu.  2.12.2014 víťazi všetkých kategórii súťažili ústne. Najlepší postupujú do okresného kola.

  Kategória: 1A - Š. Korekáč, príma, 1B - D. Korekáčová, tercia, 2A - E. Tomoriová, I.AG, 2B - Trung Vu Duc, IV.AG.

  BLAHOŽELÁME

 • Stredoškoláci najlepší v stolnom tenise

  Za účasti 9 stredných škôl sa uskutočnilo Obvodné kolo v stolnom tenise družstiev chlapcov SŠ. V Centre voľného času si zmerali sily v záverečnom finále tri najlepšie školy. Naši chlapci porazili SOŠ Technickú 4:0 a SOŠ Polytechnickú 4:1. Získali 1. miesto a postupujú na Krajské kolo, ktoré sa uskutoční v marci 2015 v Sabinove. Družstvo v zložení: Samuel Ištok, Michal Gajdoš a Filip Bordáč môže byť príkladom pre mladých začínajúcich stolných tenistov. "Aj keď dlhodoba príprava chlapcov prebiehala v kluboch, kde sú zapojení do súťaží, vytvorili sme im také podmienky na škole, aby mohli napredovať ďalej. Oceňujem ich morálno-vôľové vlastnosti a zmysel pre kolektív ", povedal Mgr. J. Dudáš.

 • DEDIČSTVO OTCOV ZACHOVAJ NÁM, PANE...

  Naše študentky A. Mikulová, M. Folentová a S. Kováčová (všetky z tercie) v stredu vstávali už pred pol piatou ráno, aby o 100 km ďalej, v Sabinove, reprezentovali našu školu na 20. ročníku tejto súťaže katolíckych škôl. Aj keď sa im nepodarilo získať popredné umiestnenie, vedomosti a nasadenie všetkých súťažiacich ocenil na sv. omši i v úvode súťaže pomocný biskup košickej arcidiecézy Mons. Stanislav Stolárik.

  Súťaž prispela k dôstojnej oslave našej nebeskej matky Panny Márie v Roku Sedembolestnej,  pretože samotné otázky boli venované mariánskym pútnickým miestam na Slovensku.

  FOTOGALÉRIA

 • Červené stužky

  Tento týždeň sa žiaci nášho gymnázia zapojili do celoslovenskej aktivity „ Živá červená stužka“. Čo sa za  touto aktivitou skrýva? Žiaci I.AG pomocou projektov informovali o chorobe AIDS, jej výskyte, rozšírení, rizikách i prevencii ostatných žiakov vyšších ročníkov  a popritom rozdávali červené stužky, ktoré sú symbolom účasti s deťmi postihnutými vírusom HIV. O týchto deťoch a ich živote sa dozvedeli na biológii z videodokumentu „Príbehy  anjelov“, ktorý nám bol zaslaný od organizátorov . Celoslovenská kampaň vyvrcholí  1.12., kedy je Svetový deň boja proti AIDS. (viac info na www.cervenestuzky.sk)

  FOTOGALÉRIA

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, organizačná zložka : Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Humenné , organizačná zložka : Základná škola sv. Cyrila a Metoda Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385

Fotogaléria