• Aj tento školský rok pokračujeme na škole v enviromentálnych aktivitách

  Po osvete a vysvetlení dôležitosti separácie odpadu sme minulý rok uskutočnili zber plastových fliaš a na konci školského roka zber papiera, do ktorého sa mnohí aktívne zapojili.
  Spoločne sme vyzbierali 6 ton papiera a finančné prostriedky pomohli aj pri prestavbe tabletovej učebne. Víťazi a tiež víťazné triedy boli odmenené rôznymi cenami.
  Zároveň chceme povzbudiť, ak ešte niekde sa zbytočný papier povaľuje, že ho môžete odovzdať do 26. 9. vo vedľajšej budove ŠKD.
  Ďakujeme žiakom, ale aj obetavým rodičom, ktorí takto pomáhajú ekológii, a tiež aj našej škole.
   

   

   

   

 • Sninský kameň - Sekunda, 7.A

  Dňa 19. 9. 2014 sme sa my - žiaci Sekundy a 7. A triedy z Cirkevnej spojenej školy v Humennom - zúčastnili výstupu na Sninský kameň. Tento poznávací výlet nám zorganizovali vyučujúci Mgr. V. Fedoriaková a Mgr. J. Bačovčin. Počas dlhej túry sme obdivovali krásy prírody a zastavili sa aj v kameňolome. Počasie nám vyšlo - bolo nádherne slnečno. Z kameňa bol pekný výhľad na Morské oko a na okolité dediny a mestá. Aj keď sme boli všetci unavení, boli sme radi, že sme dosiahli svoj cieľ. Na tento výlet budeme všetci dlho spomínať, pretože sme si odtiaľ odniesli krásne zážitky.
   

   

 • DinoPark v Humennom

  19.septembra CVČ Dúha Humenné v spolupráci so ZOO Košice a Mestom Humenné vytvorili priestor na vedomostné súťaženie pre žiakov ZŠ v Humennom s názvom BIOLOGICKÁ SÚŤAŽ. Za našu školu boli vybraní žiaci IX.A Juraj Hirjak, Marcel Kuľha, Šimon Reby, Slavomír Žido a Jakub Balogáč z VIII.A., aby súťažili v kategóriách Botanika, Zoológia, Geológia a Ochrana prírody. Ako sa organizátori už v úvode vyjadrili, nešlo len o vedomosti. A tak sa mohli všetci účastníci po napísaní testov dozvedieť mnoho zaujímavých infomácií zo zákulisia košickej ZOO prostredníctvom pána Bc. Josefa Kindla.  Okrem iného i to, že táto ZOO je druhá najväčšia v Európe a tiež že môžu stráviť i Noc v ZOO a mnoho ďalších. I keď sa našim súťažiacim nepodarilo umiestniť na prvých troch priečkach mali možnosť príjemne stráviť dopoludnie aj so živými zvieratami a 3D exponátmi DinoParku Košice.

                Ing.M.Saloňová

 • Projekt Sakrálne miesta dekanátu Humenné

  V rámci tohto projektu navštívili študenti IV.AG filiálne obce Farnosti sv. Štefana Uhorského Zbudské Dlhé – Jabloň a Slovenské Krivé. Privítal ich správca farnosti Mgr. Peter Juhás, ktorý im predstavil kostoly v týchto filiálkach, ich vznik a históriu. Zaujímavosťou je skutočnosť, že nenápadný Kostol Najsv. Srdca Ježišovho v Jabloni je národnou kultúrnou pamiatkou. Pozrite si niekoľko záberov z realizácie projektu.

  Mgr. R. Karpiel

  FOTOGALÉRIA

   

 • KONZULTAČNÉ HODINY PRE RODIČOV

  Okrem plánovaných stretnutí rodičov s učiteľmi - rodičovské združenia, by sme vás chceli povzbudiť k priebežnému využívaniu konzultačných hodín učiteľov. Ak máte akékoľvek otázky, alebo chcete učiteľa o niečom informovať, využite, prosím, uvedené časy konzultačných hodín jednotlivých učiteľov, ktorí sú vám k dispozícii každý týždeň v určený deň a čas. Veríme, že to bude pomocou v našej vzájomnej komunikácii.

  https://gymazshe.edupage.org/text/?text=text%2Ftext8&subpage=0

 • Nová spovedná miestnosť

 • Krížová cesta detí I. stupňa za pokoj vo svete

  Na sviatok Mena Panny Márie sme na Kalvárii v Humennom vyprosovali od našej nebeskej Mamy jej stálu ochranu a pomoc. V spoločnej zasväcujúcej modlitbe k Sedembolestnej Panne Márii sme zverili seba, školu, mesto i celý svet.
  Sedembolestná Panna Mária - oroduj za nás !
   
 • Úpravy v rozvrhu

  Upravený rozvrh platí od 15.9.2014

  http://gymazshe.edupage.org/timetable/?

 • Aktualizácia údajov

  17. 9. 2014 Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • ,,Chemkostavácka päťka"

  Dňa 10. septembra sa v Mestkom parku v Humennom uskutočnil už 6. ročník bežeckého preteku ,, Chemkostavácka päťka."Aj napriek nepriaznivému počasiu sa z našej školy zúčastnilo na podujatí 11 chlapcov. Najlepší výsledok dosiahli Daniel Marcinčák a Filip Fiľarský, ktorí skončili na 3. mieste. Povzbudzujeme všetkých športovcov, aby aj v šk. r. 2014/2015 napredovali vo svojich výsledkoch.

  FOTOGALÉRIA

 • Ponuka ZÁUJMOVÉHO VZDELÁVANIA v šk. roku 2014/15

  1. Príprava na Monitor 9 zo SJL a MAT – Mgr. M. Radová, Mgr. P. Vachula
   Cieľom tohto krúžku je pripraviť žiakov (najmä deviateho a ôsmeho ročníka) na celoštátny vedomostný prieskum Monitor 9, výsledky ktorého sú spolu so študijným prospechom rozhodujúce pri umiestnení žiaka na zvolenú SŠ.
    
  2. Príprava do PRÍMY 2015 – Mgr. K. Lichmanová, Mgr. D. Ambrová
   Milí piataci a rodičia, ak zvažujete pokračovanie štúdia na našom osemročnom gymnáziu, je tu pre vás krúžok Príprava do PRÍMY 2015. Učitelia slovenského jazyka a matematiky s vami precvičia a upevnia učivo, ktoré je podmienkou k úspešnému zvládnutiu prijímacích skúšok. Termín stretnutí:  pondelok 13:10 – 15:00 hod. Ďalšie informácie získate u vedúcich krúžku.
    
  3. Školská hudobná skupina – Mgr. J. Rovňák
   Navštevovať  krúžok sú pozvaní žiaci, ktorí radi a dobre spievajú a tí, ktorí vedia hrať na akýkoľvek hudobný nástroj. Spoločné chvíle strávime nácvikom najmä gospelových , ale aj moderných piesní a ich hudobným sprievodom. Nacvičeným repertoárom budeme v priebehu školského roka reprezentovať školu na rôznych akciách, súťažiach a na školských sv. omšiach.
    
  4. Raz-kids, čitateľský krúžok v anglickom jazyku – PaedDr. M. Čiefová
   Krúžok pre tých, ktorí chcú rozvíjať čítanie s porozumením v anglickom jazyku na interaktívnom portáli raz-kids.com + ďalšie jazykové aktivity.
   Termín stretnutí: pondelok od 13.15 do 15.15 hod. v učebni Informatiky.
    

  Nasledujúce športové krúžky  sú pre dievčatá 2. stupňa ZŠ a gymnázia a sú zamerané na zdokonaľovanie športových hier a prípravu na súťaže - reprezentáciu školy.
   

  1. Vybíjaná – Mgr. J. Bačovčin
   - dievčatá 5. až 7. ročníka ZŠ, príma a sekunda
    
  2. Volejbal – Mgr. J. Bačovčin
   - dievčatá 2. stupňa ZŠ a dievčatá gymnázia
    
  3. Basketbal – Mgr. J. Bačovčin
   - dievčatá 2. stupňa ZŠ a dievčatá gymnázia
    
  4. Florbal – Mgr. J. Bačovčin
   - dievčatá 2. stupňa ZŠ a dievčatá gymnázia
    

  Ďalšie športové krúžky  sú pre chlapcov a dievčatá ZŠ a gymnázia

  1. Šach – Mgr. J. Bačišin
    - pre chlapcov aj dievčatá 1.- 9.r. ZŠ , Prima – Kvarta
    
  2. Tenis – Mgr. J. Bačišin
   - pre chlapcov aj dievčatá 3.- 9.r. ZŠ, Prima – Kvarta
    
  3. Futbal – Mgr. J. Bačišin
   - pre chlapcov 3.- 4.r. ZŠ
    
  4. Fyzikálny krúžok - Mgr. R. Hojdanová
   Cieľom fyzikálneho krúžku je upevniť, prehĺbiť, rozšíriť a systematizovať poznatky žiakov získané v povinnom vyučovaní, podporiť ich zvýšený záujem o fyziku v súlade s voľbou ďalšieho štúdia. Fyzikálny krúžok je zameraný na prípravu na prijímacie pohovory na vysoké školy technického a prírodovedného zamerania.


   

  Ak máte záujem o niektorý z uvedených krúžkov, vzdelávací poukaz odovzdajte vedúcemu krúžku najneskôr 17.9.2014.

 • Cvičenia v prírode I. stupeň Brekovský hrad

 • Informácia o zavedení nového predmetu

  Pohybová a športová výchova
  nepovinný predmet

   2 hodiny týždenne
  vyučujúci Mgr. Jaroslav Dudáš
  (pondelok 13:30 - 15:00)

  Ciele predmetu:
  1. Príprava žiakov na reprezentáciu školy
  2. Medzitriedne súťaže
  3. Starostlivosť o pohybovo nadaných a talentovaných žiakov

  Vzdelávacie poukazy sa neodovzdávajú. Všetky informácie vám poskytne Mgr. J. Dudáš.

 • Rekordný gól Michala Horodníka (absolvent našej školy 2010/2011 ) padol už v 9. sekunde!

  „Rýchlejší gól v kariére som ešte určite nestrelil. Som veľmi rád, že sa mi niečo také podarilo. Streliť gól už po deviatich sekundách zápasu je niečo neskutočné. Sám som zostal prekvapený, že gól padol tak rýchlo. Ja sám som predpokladal, že sa tak stalo asi do 20. sekundy,“ priznal po zápase Mišo Horodník, ktorý už tuší, že tento jeho počin nezostane bez odozvy medzi spoluhráčmi určite ho niečo bude stáť. „Chlapci niečo určite vymyslia.“

  celý článok

 • SZUŠ Via arto ponúka možnosť sa zapísať alebo pokračovať v štúdiu.

 • Cvičenie v prírode 5.9.2014

  I.AG /KAV, II.AG /KRE, III.AG+KVI /KOL, SEP /FED

  Vedúci cvičenia: Mgr. Jaroslav Dudáš, Mgr. Jozef Bačovčin + triedni (zastupujúci) učitelia

  Dátum: 5.9.2014
  Miesto: Jasenovský hrad

  Program:
  7.45 – nástup na školskom dvore, poučenie o bezpečnosti
  8.00 – 8.30 – presun na hrad
  9.00 – 11.00 – práca s mapou č. 126, spoznávanie okolia (Humenský Sokol, Jasenovská bučina, jaskyňa, Hôrka)
  11.00 – 12.00 – presun na autobusovú zastávku, možnosť využitia autobusu na cestu späť

  Pozn. Ukončenie akcie na zastávke Sokolej, resp. Hviezda

 • Cvičenie v prírode 4.9.2014

  V.A/VAJ, V.B/GAB, VI.A/SAL, VII.A/BUČ, VIII.A/KER, VIII.B/OSO, IX.A/KAR, Príma/ČIE, Sekunda/IVA, Tercia/HojD, Kvarta/RAD

  Vedúci cvičenia: Mgr. Jaroslav Dudáš, Mgr. Jozef Bačovčin + triedni (zastupujúci) učitelia

  Miesto: Lackovský rybník

  Program:

  7.45 – nástup na školskom dvore, poučenie o bezpečnosti

  8.00 – 8.30 – presun na miesto

  8.30 – 11.30 – plánovanie činnosti (preteky v cyklokrose, súťaže

      na  choduliach, futbal, plážový volejbal)

  11.30 – 12.00 – presun do školy

  Pozn. Žiaci, ktorí majú záujem o pretek v cyklokrose sa presúvajú na miesto spolu s triedou (peši), nie jazdou.

  Možnosť využitia bufetu na mieste podujatia, odmeny pre súťažiacich.    

 • Novoprijatí žiaci v školskom roku 2014/15

 • Oznam pre učiteľov

  Vo štvrtok 21.8.2014 začíname o 9.00 hod. v aule krátkou pracovnou poradou, po ktorej pokračujeme duchovnou obnovou. Duchovnú obnovu bude viesť Mgr. P. Novák, dekan Košice - západ.

 • Otvorenie školského roka 2014/2015

  Riaditeľstvo CSŠ oznamuje,

  že slávnostné otvorenie školského roka 2014/2015 sa uskutoční v utorok 2.septembra 2014.

  Program otvorenia školského roka 2014/2015

  8.00 – 8.30 Stretnutie prváčikov a ich rodičov s triednou učiteľkou

  8.30 – 8.45 Sústredenie žiakov ZŠ a študentov G na školskom dvore

  8.45 – 8.55 Odchod do Kostola Všetkých svätých po triedach

  9.00 - 9.10 Slávnostné otvorenie nového školského roka

  9.10 - 10.10 Slávnostná svätá omša

   

   

   


   

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, organizačná zložka : Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Humenné , organizačná zložka : Základná škola sv. Cyrila a Metoda Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385

Fotogaléria