• V školskom roku 2014/2015 sa budú konať prijímacie skúšky pre školský rok 2015/2016 v dňoch 11. 5. 2015 a 14. 5. 2015 (prvé kolo – prvý a druhý termín). V školskom roku 2015/2016 otvárame:

  • dve  triedy osemročného štúdia s počtom žiakov najviac 50
  • jednu triedu štvorročného štúdia s počtom žiakov 31

    

  Aj v tomto školskom roku organizujeme bezplatné prípravné kurzy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky na prijímacie skúšky pre šk. rok 2015/2016 pre žiakov 5. ročníka ZŠ a 9. ročníka ZŠ.

  Všetky potrebné informácie sú uvedené na stránke školy v sekcii Uchádzači / Prijímacie konanie: https://gymazshe.edupage.org/text6/?

  Záujem o kurzy je potrebné nahlásiť prostredníctvom formulára: http://goo.gl/aAzBDT
  alebo e- mailom zastupcagym@gmail.com.

   

  Kurzy budú prebiehať podľa harmonogramu:

  Gymnázium 4-ročné štúdium - pre žiakov 9. ročníka ZŠ

  Miesto:

  • aula školy - apríl 2015
  • tabletová učebňa 2. poschodie -máj 2015

  Čas: 14.00 hod.

  Prípravné kurzy sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch:

  Slovenský jazyk a literatúra

  Mgr. D. Hojdanová
  28.4.2015

  Mgr. D. Hojdanová
  5.5.2015

  Matematika  

  RNDr. S. Krempaská
  29.4.2015

  RNDr. S. Krempaská
  6.5.2015

  Gymnázium 8-ročné štúdium- pre žiakov 5. ročníka ZŠ

  Miesto: aula školy      Čas: 14.00 hod.

  Prípravné kurzy sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch:

  Slovenský jazyk a literatúra

  Mgr. B. Osová
  5.5.2015

  Matematika  

  Mgr. J. Bačišin
  6.5.2015

 • Kde končí cesta zla a kde cesta dobra alebo Septimani a III.AG v Osvienčime a Krakove

  26. 4. 2015

  K tradíciám Cirkevnej spojenej školy patrí návšteva nás stredoškolákov v Poľsku. Preto sa  včas ráno vo štvrtok 23. 4. 2015 z Humenného rozbehol autobus so septimanmi a tretiakmi gymnázia za spoznávaním dávnej i nie tak dávnej histórie. Hoci cesta do Osvienčimu nešla podľa plánov (zastihla nás pravá poľská cestovná zápcha) vstup do múzea Auschvitz I. sme neprepásli. Zanietená pani sprievodkyňa nás v dvojhodinovej prehliadke oboznámila s hrôzami tohto miesta – od  vstupnej brány s legendárnym nápisom Arbeit macht frei! až po prvú plynovú komoru a kremačnú pec. Neobišli sme ani expozíciu Slovákov v baraku 16. Potom sme sa premiestnili do tábora Auschvitz II. ,kde sme prehliadku ukončili.

  Údes týchto miest nás sprevádzal na ceste do Krakova. Našťastie tam nás čakalo miesto pokoja a nádeje - Sankuárium Božieho milosrdenstva. V nádhernej Slovenskej kaplnke p. kapl. Liška odslúžil sv. omšu.

  Druhý deň bol venovaný krásam kráľovského mesta Krakov. Poľská sprievodkyňa hovoriaca po Slovensky nešetrila naše nohy ani uši a tri hodiny nám ukazovala to najkrajšie, čo Krakovčania v priebehu storočí vytvorili – od kráľovského Wawelu, starých hradieb, cez Jagelovskú univerzitu, Hlavný rínek až po miesta spojené so sv. Jánom Pavlom II. Výklad bol prekladaný legendárnymi i vtipnými zaujímavosťami. A môžeme povedať, že našu sprievodkyňu nám závideli aj iné slovenské skupiny, ktoré sme po ceste stretli. Poliaci nám zase závideli naše krásne spolužiačky. Pri ceste z Krakova sme sa ešte raz zastavili na slávenie sv. omše v Sanktuáriu a potom nás čakala už len cesta domov.

  Dva namáhavé dni boli požehnané krásnym, slnečným počasím. Najvýstižnejšie zážitky celej exkurzie zhodnotil p. kapl. Liška pri sv. omši, kde povedal: „... videli sme kde končí cesta zla a nenávisti, ale i kde končí cesta dobra a lásky“. 

  Ďakujeme Mgr. D. Hojdanovej za zorganizovanie tejto exkurzie, hoci sa jej ona sama zúčastniť nemohla, p. kapl. Liškovi za povzbudzujúce slová pri svätých omšiach a za bdelý dozor. Mgr. Fedoriakovej, Mgr. Ambrovej a Mgr. Bačišinovi. 

  Fotogaléria

 • Netradičné hodiny Výtvarnej výchovy s využitím tabletov

  26. 4. 2015

   Žiaci V. A  a VI.A triedy si mohli vyskúšať zachytiť prebúdzajúcu prírodu  nielen kresbou  na papier, ale aj fotografovaním pomocou tabletov, inšpirovaní tiež výstavou AMFO 15 . Témy boli : „ Chránim prírodu chránim seba . „ a druhá „ Kamarát a ja , dokážeme spolu viac. „  ​

  Fotogaléria

 • Úspech našich gymnazistov v krajskom kole Geografickej olympiády

  25. 4. 2015

  Dňa 21.04.2015 sa v Prešove  uskutočnil 43. ročník krajského  kola Geografickej olympiády v kategórii F - 6-7. ročník a v kategórii E - 8-9. ročník. V obidvoch kategóriach bola naša škola úspešná. Žiak Sekundy 8-ročného gymnázia Sebastián Kurila získal v  kategórii F 3. miesto a žiačka Kvarty 8- ročného gymnázia Kristína Čiefová v kategórii E 12. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou.
  Obidvoch súťažiacich pripravovala Mgr. V. Fedoriaková.

  Blahoželáme!

 • Biologická olympiáda

  24. 4. 2015

  Dňa 09.04.2015 sa v Centre voľného času Dúha v Humennom uskutočnilo obvodné kolo Biologickej olympiády "Poznaj a chráň" kat. E. Súťaže sa zúčastnili aj študenti našej školy. Annamária Terkošová (Príma) a Tomáš Tuleja (Sekunda) sa popasovali s úlohami v odbornosti botanika , Anna Mikulová (Tercia) a Dávid Bačišin (Tercia) súťažili v odbornosti zoológia.
  Aj keď sme sa neumiestnili na popredných miestach (Tomáš  - 6. miesto, Anna - 8. miesto), verím, že súťažiacim ostala chuť do práce aj do nasledujúcich rokov. Veľká vďaka patrí aj Mgr. Darine Kolesárovej, ktorá odviedla kus kvalitnej práce pri príprave súťažiacich.

  Mgr. Lenka Kosťunová

 • Deň Zeme

  24. 4. 2015

  Ku „Dňu Zeme“  žiaci Prímy  na hodine Anglického jazyka vyjadrili špecifickú krásu štyroch ročných období v symbole stromu.

  Mgr. A. Gabriová

  Fotogaléria

 • Hipoterapia u nás

  24. 4. 2015

  Hipoterapia alebo hippoterapia je komplexná rehabilitačná metóda vychádzajúca z neurofyziologických základov, ktorá využíva nasadenie koňa na liečebné účely. Je jednou z metód animoterapie. Veríme, že kúsok z tejto bohatej metódy mohli, 16.4.2015, využiť aj žiaci našej školy zo VII.ročníka a Sekundy .

  Mgr.Kosťunová, Ing.Saloňová

  Fotogaléria

 • OZNAM - RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

  Milí rodičia,

  pozývame Vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 22. apríla 2015 so začiatkom  o 15.30 hod. v jednotlivých triedach.

 • KRAJSKÉ KOLO BIBLICKEJ SÚŤAŽE A OLYMPIÁDY

  V dňoch 15. a 16. apríla 2015 sa  žiaci našej školy zúčastnili  gréckokatolíckeho krajského – Archieparchiálneho kola Biblickej súťaže a olympiády v Prešove. 15. apríla súťažili žiaci v A. kategórii (1.-2.ročník) a v B. kategórii (3.-4.ročník). 16. apríla súťažili v I. kategórii žiaci druhého stupňa ZŠ. Najúspešnejšie si počínalo družstvo našich druhákov, ktoré získalo krásne 1. miesto a tak postúpilo na celoslovenské finále do Juskovej Voli.  Srdečne blahoželáme!
  Výsledky:  I.stupeň ZŠ
  A. kategória /P. Vasiľková, D. Surničin, M. Kuľha/ - 1. miesto z 15. družstiev
  B. kategória /K. Surničinová, L. Zlacká, M. Chalachan/ - 6. miesto zo 16. družstiev

  II.stupeň ZŠ/ I. stupeň osemročných gymnázií
  1. kategória /F. Zlacký, V Chalachanová, R. Šambronská/ - 9. miesto zo 16. Družstiev

  Mgr. Chalachanová

   

  FOTOGALÉRIA

 • „MÁME RADI SLOVENSKO“

  18. 4. 2015

  Vo štvrtok - 16. apríla 2015, skupina študentov z I. AG triedy  uskutočnila turistickú vychádzku do CHKO Vihorlat, konkrétne na SNINSKÝ KAMEŇ.  Ich úlohou bolo pripraviť podklady na realizáciu projektu „Máme  radi  Slovensko“. Cieľom tohto  projektu je vytvorenie multimediálneho sprievodcu po zaujímavých lokalitách Slovenska. Naši študenti si vybrali lokalitu Zemplínske Hámre – Sninský kameň. Vybavení tabletmi, fotografovali zaujímavé prírodné útvary, krásne výhľady, zaznamenávali GPS súradnice a snímali videá. Počasie vyšlo,  zábery sú nádherné,  ostáva len získané materiály spracovať.

  Mgr. Viera Fedoriaková

  FOTOGALÉRIA

 • Úspech v krajskom kole - Jazykový kvet

  18. 4. 2015

  Dňa 17.4.2015 sa  študentka Kvarty Alžbeta Bačišinová zúčastnila krajského finále súťaže Jazykový kvet v Prešove. Súťažila v kategórii II.AJ poézia & próza - prevzatá tvorba a obsadila 3.miesto. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy . Pripravovala Mgr. Agnesa Gabriová.

 • Konverzácie v anglickom jazyku s rodeným hovoriacim aj na našej škole

  18. 4. 2015

  Oznamujeme žiakom, ktorí prejavili záujem o jeden deň konverzácií v anglickom jazyku s rodeným hovoriacim, že termíny pre týchto žiakov sú nasledovné:

  4. máj -1.AG - 4.AG, septima a oktáva
  12. máj - tercia, kvarta, 8.A ,B a 9.A
  13. máj - príma, sekunda, 5.A, 6.A. 7.A

  Dúfame, že ponúknutých 6 hodín konverzácií využijete na 100% surprise
  Ďalšie info na    www.justtalkenglish.com/

  PaedDr. Mária Čiefová

    

 • Obvodné kolo vo futbale žiakov SŠ

  13. 4. 2015

  Dňa 10.4.2015 sa na ihrisku Pri mlyne uskutočnilo Obvodné kolo vo futbale žiakov SŠ. Za účasti  siedmych škôl sa stretnutia odohrali v dvoch skupinách. V prvom zápase sme vyhrali nad Hotelovou akadémiou 3:0, v druhom remízovali so SOŠ polytechnickou 0:0. Výsledky nás posunuli do finále. V dramatickom stretnutí sa chlapci stretli s Obchodnou akadémiou, ktorú porazili 2:0. Úspešnými strelcami boli V. Kuľha a F. Piroščák.

  Dosiahnutý úspech je výsledkom systematickej práce so žiakmi osemročného gymnázia. Chlapcov treba pochváliť aj za vzorné vystupovanie nielen na ihrisku, ale aj mimo neho. 

   

  Mgr. J. Dudáš

 • EXKURZIA V KVETINÁRSTVE

  V rámci vyučovacej hodiny SVET PRÁCE žiaci V.A a V.B dňa 13.4.2015 navštívili predajňu kvetín. Tu sa oboznámili s rôznymi druhmi črepníkových i rezaných kvetov. Milá pani predavačka niektorým zvedavcom dokonca ukázala ako sa robia vence z umelých kvetov. Žiakov najviac zaujala živá ruža, ktorá kvôli zvláštnej úprave vydrží i tri roky ako čerstvo odtrhnutá.

  Mgr. Chalachanová

  FOTOGALÉRIA

 • Asistent výučby angličtiny z USA pre šk. rok 2015/16

  Fulbrightov program je jeden z najväčších a najrôznorodejších výmenných programov na svete a v súčasnosti sa uskutočňuje v 140 krajinách, vrátane 50 krajín, v ktorých existujú bilaterálne Fulbrightove komisie. Komisia J. W. Fulbrighta na Slovensku sa zaoberá podporou vzdelávacích, výskumných a kultúrnych výmen medzi Slovenskom a USA. Aktivity Komisie zahrňujú grantové programy, poradenské a informačné služby. Jej úlohou  je nájsť najlepších kandidátov v oboch krajinách a zapojiť ich do recipročných výmen.

  Naša škola zareagovala na výzvu Fulbrightovej komisie o sprostredkovaní asistenta výučby angličtiny – amerického štipendistu, čerstvého absolventa štvorročného bakalárskeho štúdia v USA. Naša žiadosť bola úspešná v konkurencii viac ako 100 škôl a v šk. roku 2015/2016 nám bol prisľúbený asistent, s ktorým sa žiaci budú celý rok stretávať na hodinách anglického jazyka. Veľmi sa tešíme na jeho prítomnosť medzi nami, na bližšie spoznanie jeho rodnej krajiny a na príležitosť intenzívneho rozvíjania komunikačných schopností.

  PaedDr. Mária Čiefová

 • TESTOVANIE 9

  10. 4. 2015

  Dňa 15. apríla 2015 uskutoční celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka ZŠ – TESTOVANIE 9. Na našej škole sa  toto testovanie zrealizuje v papierovej aj elektronickej forme s oficiálnym  začiatkom o 8:00 hod..

  Žiaci IX.A sa stretnú o 7:40 hod. v triede TERCIA. Následne sa podľa  zoznamov a pokynov tr. učiteľa / administrátorov rozdelia do tried  PRÍMA, SEKUNDA, učebňa INFORMATIKY.

 • Fotogaléria aktivít v rámci Týždňa kníh, čítania a tvorivosti, ktorý bol spojený s čitateľským maratónom.

  12. 4. 2015

  Čitateľský maratón bol  venovaný  tvorbe Daniela Heviera, ktorý  je nám blízky  aj vďaka osobnému stretnutiu na našej škole.  Záver patril najmenším kamarátom z MŠ Osloboditeľov, ktorým prváci zahrali a prečítali známe ľudové slovenské rozprávky. Určite  všetky aktivity po jednotlivých ročníkoch  pomohli deťom zvýšiť záujem o knihy, rozprávky, ale aj  tvorivejšie a zaujímavejšie prežiť voľný čas a zdokonaliť si  svoje zručnosti  v rámci  veľkonočných tvorivých dielní.

  FOTOGALÉRIA

 • Krížová cesta I. stupeň

  12. 4. 2015

  V týždni  umučenia   Pána sa mladší žiaci v školskej kaplnke spoločne pomodlili krížovú cestu za prenasledovaných kresťanov a pokoj vo svete. Zamyslenia pripravila sr. Daniela Kapková FMA.

  FOTOGALÉRIA

 • Skupinové kolo vo vybíjanej mladších žiačok

  Vo štvrtok 9.4.2015 sa na našej škole odohralo skupinové kolo vo vybíjanej mladších žiačok, na ktorom sa zúčastnili : ZŠ KUDLOVSKA, ZŠ UDAVSKÉ a ZŠ sv. Cyrila a Metoda. Naše žiačky tento súboj vyhrali. Ako víťaz skupiny postúpili do boja o prvenstvo medzi ZŠ v našom okrese. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších bojoch.

 • Súťaž v písaní v anglickom jazyku

  10. 4. 2015

  Blahoželáme žiakom, ktorých práce boli najlepšie vo svojej kategórii. Pri hodnotení bol zohľadnený obsah a štruktúra práce, gramatika a slovná zásoba v ponúknutých témach: Krajina zázrakov, Počítačový svet – môj svet a Moja vysnívaná krajina.

  Kategória mladší: Miroslav Fic (tercia), Hanka Čoudková (tercia)
  Kategória starší: Róbert Karpiel (1.AG), Emma Tomoriová (1.AG)

  Víťazné práce si budete môcť prečítať na nástenke ANJ na budúci týždeň.

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385

Fotogaléria

Mapa