• Hravá angličtina alebo We like to play

  Dňa 1. 12. 2015 v čase 13.30 – 14.30 hod. sa v spolupráci s Fulbrightovou nadáciou pre žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ Cirkevnej spojenej školy, uskutoční projekt Hravá angličtina alebo We like to play.
  Študenti prímy a tercie pod vedením učiteliek angličtiny Mgr. Martiny Bartkovej a PaedDr. Márie Čiefovej pripravia pre deti z ŠKD zaujímavé aktivity v cudzom jazyku. Žiakom sa bude venovať aj lektor z USA p. Jonathan Gerkin. Projekt sa uskutoční vo veľkej telocvični našej školy. Srdečne pozývame aj rodičov detí. 

  plagat.pdf

 • Pasovanie prvákov

  23. 11. 2015

  Dňa 19. 11.2015 sa na našej škole uskutočnilo pasovanie prvákov. Sľubu prvákov predchádzalo splnenie úloh, s ktorými sa hravo popasovali. Precvičili si písmenká, pohrali sa s číslami, „našli svoje prezúvky“, zaspievali pesničku, spomenuli si na básničku... Slávnostne zložili sľub a tak mohli byť pasovaní  (tejto úlohy sa zhostil pán riaditeľ s pani zástupkyňou) za riadnych žiakov našej školy.  Prváci spolu so svojimi učiteľkami a pani vychovávateľkou boli spokojní  a svoju radosť mohli ešte znásobiť veselou zábavou na Ondrejovskej veselici (ktorej súčasťou pasovačka bola).
  Prajeme im veľa úspechov, radosti a spokojnosti v našich školských laviciach.
  Fotogaléria

 • Zelený deň - odovzdávanie ceny

  23. 11. 2015

  Dnes predseda Žiackeho parlamentu odovzdal sladkú odmenu výhercom súťaže o najzelenejšiu triedu triede III. A.
  Žiacky parlament

  Fotogaléria

 • Slobodný od drogy...

  22. 11. 2015

  Dňa 20. novembra 2015 sa v rámci programu pri príležitosti Dňa študentstva na našej škole uskutočnila beseda s človekom, ktorý nám priblížil problematiku drogových závislostí trochu z iného uhla pohľadu, s človekom, ktorý dokáže otvorene hovoriť o tom, čím prešiel vo svojom živote.Stretnutia so Samuelom Bogárom sa zúčastnili študenti Kvinty a I.AG, ktorí napäto a zaujato počúvali jeho životný príbeh. Príbeh človeka, ktorý sa vďaka drogám dostal v živote až na dno, ale podarilo sa mu úspešne z tohto dna odraziť a posunúť sa v živote správnym smerom.Veríme, že životný príbeh človeka, ktorý sa postavil zoči-voči drogám a v tomto boji vyhral, pomôže ostatným zamyslieť sa nad vlastným životom,  správne sa rozhodnúť a tiež bude mať význam v dlhodobej protidrogovej prevencii.
  Ďakujeme p. Bogárovi za otvorenosť a úprimnosť a v ďalšom živote mu želáme veľa úspechov.
  Mgr. Lenka Kosťunová
  Fotogaléria

 • Zelený deň

  21. 11. 2015

  Pri príležitosti Svetového dňa detí 20. 11. 2015 sa uskutočnil zelený deň. V tento deň sa celá škola obliekla do zeleného. V rámci zeleného dňa sa uskutočnila aj súťaž o najzelenejšiu triedu a musíme priznať, že niektoré triedy boli od hlavy po päty v zelenom.  Našu malú súťaž vyhrala trieda III. A., ktorých čaká sladká odmena.

  Výhercom blahoželáme smiley
  Žiacky parlament
  Fotogaléria

   

 • Je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť

  Skutočne, človek môže stokrát počuť, ale stačí raz vidieť a zážitok a bohaté dojmy vystačia v spomienkach na celý život. Preto sa žiaci Prímy dňa 18. 11. 2015 zúčastnili vychádzky do skanzenu a Vihorlatského múzea v Humennom.
  Fotogaléria

   

 • Navždy sa zachová v pamäti stužková IV.AG

 • Medzitriedny volejbalový turnaj

  Dňa 16.11. sa pri príležitosti Dňa Študentstva uskutočnil každoročný medzitriedny volejbalový turnaj pre študentov štvorročného gymnázia, vyššieho stupňa osemročného gymnázia a Kvarty. Začali sme spoločnou modlitbou, po ktorej nasledovala ukážka programu zo stužkovej slávnosti IV.AG. Ďalej sme pokračovali volejbalovým turnajom. Aj keď všetci bojovali s veľkým nasadením favoriti boli známi už po chvíli, a tak diváci mali o napätie postarané. O umiestnenie bojovali v semifinále Kvinta so IV.AG, kde po urputnom boji Kvinta vyhrala a umiestnila sa tak na treťom mieste. Vo finále medzi sebou bojovala Oktáva s II.AG, kde vyhrala Oktáva nad II.AG a tak získala putovný pohár sv. Cyrila a Metoda. Všetkým zúčastneným ďakujeme a dúfame, že sa stretneme znova o rok.

  Študentský Parlament​

  Fotogaléria

 • Príma a príbeh o malej myške

  Dňa 12. novembra žiaci prímy pracovali na hodine anglického jazyka s asistentom, americkým lektorom Jonathanom Gerkinom, s príbehom malej myšky. Hodinu gramatiky s témou Prítomné časy absolvovali netradične. Jonathan Gerkin jedenkrát týždenne asistuje pod vedením učiteľky Mgr. Martiny Bartkovej v danej triede. Žiaci si pomocou obrázkov, pomôcky v podobe kľúčových písmen či napokon aj názorným zobrazením pomocou svojho tela prerozprávali príbeh v prítomnom jednoduchom čase. Takto si žiaci nielen drilom, ale aj konkrétnym zážitkom hlbšie osvojili daný jazykový gramatický  jav.      

  Mgr. Martina Bartková

  fotogaléria

 • Americký lektor aj na ZŠ

  Dňa 12. novembra žiaci 5.A privítali na hodine anglického jazyka  amerického lektora Jonathana Gerkina.  Jonathan Gerkin pravidelne pracuje so žiakmi gymnázia, bol totiž v rámci Fulbrightovho programu pridelený práve k týmto žiakom. Ale prijal pozvanie, aby sa stretol aj so žiakmi základnej školy. Žiaci si pre neho pripravili zaujímavé otázky, odvážne diskutovali o živote v USA. Verím, že aj týmto sme na našej škole prispeli k vnútornej motivácii učiť sa anglický jazyk.

  Mgr. Martina Bartková      

  Fotogaléria

 • Majstrovstvá Európy v nohejbale – Humenné

  Od  piatka 13. novembra do nedele 15. novembra 2015 bojovali o medaily športovci 12 krajín v humenskej športovej hale. Študenti našej školy videli a povzbudzovali dva zápasy Slovákov: Slovensko – Švajčiarsko a Slovensko – Írsko. Počas týchto stretnutí sme vyhrali „určite“ aj vďaka našim skvelým fanúšikom, ktorí najmä pri zápase s Írskom vytvorili fantastickú atmosféru. Našu spoluprácu so slovenským tímom potvrdzujú aj fotografie vo fotoalbume.

  Fotogaléria

 • V Humennom boli vojaci...

  Príslušníci Regrutačnej skupiny Prešov, Personálneho úradu Ozbrojených síl SR navštívili dňa 12. novembra 2015 študentov Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Humennom. Hlavnou témou pripravených prezentácií boli podmienky štátnej služby profesionálneho vojaka v ozbrojených silách Slovenskej republiky podľa nového zákona a možnosť štúdia na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši.
  Študenti si vypočuli, čo všetko musí občan splniť pri vstupe do ozbrojených síl Slovenskej republiky, ako prebieha proces výberového a prijímacieho konania a aké študijné programy budú otvárané na Akadémii ozbrojených síl v akademickom roku 2016/2017.
  http://www.vojak.mil.sk/58201/?pg=7

  fotogaléria

 • Okresné kolo v bedmintone žiačok

  Dňa 10.11.2015 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo v bedmintone žiačok základných škôl  okresov Humenné a Medzilaborce. Naše dievčatá - Katarína Turíková a Štefánia Čubáková - žiačky 9. ročníka obsadili v neľahkej konkurencii pekné 3. miesto a tešili sa z diplomu i pohára.   

  Srdečne blahoželáme
  Mgr. Jozef Bačovčin
  Fotogaléria

 • "PRE STARÝCH RODIČOV"

  Tento rok - osobné stretnutia v triedach...

  Tak, ako po lete prichádza jeseň, tak aj v živote každého človeka mladosť pominie a vystrieda ju staroba. Prichádza nenápadne, pomaly a nedá sa jej vyhnúť. Práve v jesenných mesiacoch si uvedomujeme, aké vzácne ,,poklady" žijú v našich rodinách. Sú to naši starí rodičia.

  Je veľmi dôležité, aby sme aj dnešným deťom pripomínali, že je potrebné vážiť si starších ľudí, pochopiť ich dôležitú úlohu v našich rodinách, uvedomiť si, čo všetko pre nás starí rodičia denne robia.

  Deti si preto s láskou pripravili pre svojich starkých krátky program v ktorom vyjadrili poďakovanie, vďačnosť a úctu. Nechýbalo ani malé pohostenie v podobe koláčikov a úprimné rozhovory, ktoré upevnili naše presvedčenie, že ak veci robíme s láskou – život je krajší. Človek – človeku. Také jednoduché a predsa vzácne!

  Motto: "Človek je krásny nielen vtedy, keď má pružný krok. Človek je krásny podľa múdrosti, čo zračí sa mu v oku, podľa vrások a bielych vlasov, podľa     slov, keď ponára sa v hovore s deťmi do rokov, keď aj on bol mladý. Človek je krásny vtedy, keď ho ľudia majú radi."

  Fotogaléria 1.A

  Fotogaléria  2.B

  Fotogaléria 3.A

 • Večer svätých

  Dňa 6.11.2015 si deti zo ŠKD pri CSŠ uctili pamiatku svätých.
  V tento deň si jednotlivé oddelenia pripravili spomienku na troch svätcov:
  Alžbetu Uhorskú – Durínsku,
  sv. Terezku Ježiškovu
  a sv. Dominika Savia.
  Formou scénok a rozprávania o ich živote si priblížili najzaujímavejšie príbehy, ktoré dominovali v ich svätosti.
  Pokračovali sme otázkami a hádankami o svätých a premietli sme si krátky film o sv. Antonovi. Najviac sa deti tešili na návštevu mestského cintorína , kde s vlastnoručne vyrobenými lampášikmi spolu s rodičmi išli si uctiť pamiatku zosnulých. Pri kostole sa k nám pripojil aj pán kaplán Liška , ktorý viedol modlitby za duše v očistci. Uprostred cintorína pri kríži ostali v túto noc svietiť aj naše lampášiky. Túto akciu sme ukončili sv. omšou v kostole Všetkých svätých. Bohu vďaka za spoločne strávené chvíle a obetu, ktorú sme priniesli za duše v očistci a na ktorú budú deti dlho spomínať.
  Vaše vychovávateľky

  Fotogaléria

 • Život na dedine v 4.A

  Žiaci 4.A sa preniesli o niekoľko desaťročí späť. Prastará mama Sárky Lipovej a starý otec Janky Schleicherovej si našli čas a prišli žiakom porozprávať o živote na dedine, keď chodievali do školy oni. Život na dedine je téma, o ktorej si žiaci rozprávali na hodine vlastivedy. Porovnať to s minulosťou bolo veľmi zaujímavé a poučné. Jankin dedko priniesol na ukážku dve veci, ktorých účel bolo potrebné uhádnuť.  Sárkina prababka pútavým rozprávaním všetkých preniesla do čias, kedy deti nosili do školy polienko do piecky a tancovačky boli na lúke pri muzike... Deti sa dozvedeli, čo to bol kalamár i ako sa robilo maslo. Krátkym tančekom odmenili obetavých starkých a poďakovali im aj za múdrosť života.

  Fotogaléria

 • Tínedžerský klub na BREKOVE

  10. 11. 2015

  Dňa 7. novembra 2015 sme sa s pani učiteľkami PaedDr. Máriou Čiefovou a Mgr. Martinou Bartkovou,  a aj s lektorom Jonathanom Gerkinom zúčastnili výstupu na neďaleký hrad Brekov. Cestou sme si precvičovali nielen materinský, ale aj cudzí jazyk. Zažili sme spolu veľa zábavy pri rozprávaní, preklade slov a aj pri hre na skrývačku.  

  Fotogaléria

 • Príma sa modlí za zosnulých

  10. 11. 2015

  Dňa 4. novembra 2015 žiaci prímy s triednou učiteľkou Mgr. Martinou Bartkovou navštívili miestny cintorín. Pri veľkom kríži zapálili svoje sviečky a spoločne prosili za tých, ktorí sú na ceste do neba. Príma má príma nápady a to je jeden z nich: Nemyslieť na seba a darovať...  

  Fotogaléria

 • EnglishOne aj na našej škole

  Projekt EnglishOne  pre ZŠ  ponúka učiteľom nové metódy a nástroje ako  urobiť hodiny angličtiny atraktívnejšie. V rámci projektu učitelia  získali moderné didaktické prostriedky, s možnosťou využitia portálu  Planéty vedomosti, ktoré sú nadstavbou k existujúcemu portfóliu učebníc anglického jazyka. Na našej  škole prebiehalo v júni  školenie  pre vyše viac ako 40 učiteľov z  blízkych okresov a to  v dvoch moduloch.

  V rámci  tohto projektu 22.októbra  Mgr. Zuzana Nováková, lektorka projektu EnglishOne obohatila vyučovacie hodiny Anglického jazyka Modelovými hodinami  v triedach  učiteľov, ktorí absolvovali školenie  3.A / Mgr. L. Mocáková /  a 4.A / Mgr. J. Bačišin /.  Tretiaci využili  tabletovú  učebňu na spestrenie výučby s portálom Planéta vedomostí, štvrtáci zažili netradičnú hodinu  na tému Weather.

  Modelová hodina Anglického jazyka v 4. A   fotogaléria

  Modelová hodina Anglického jazyka v 3. A   fotogaléria

  Zároveň sa mohli zapojiť do súťaže o zaujímavé ceny prostredníctvom riešenia úloh, ktoré im zadávala Mgr. L. Mocáková, cez prístupové kódy na Planéte vedomosti. Spolu sa zapojilo 32 nadšených  žiakov, z toho úspešne všetkých 10 úloh vyriešilo 25 žiakov a tak postupujú do žrebovania o veľmi atraktívne ceny. Držíme im palce a prajeme im veľa síl a nadšenia aj  pri riešení ďalších zaujímavých úloh.

  Viac o súťaží : https://www.youtube.com/watch?t=4&v=w9rMBhe20eY

  Súťaž EnglishOne  fotogaléria

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385

Fotogaléria

Mapa