• Separácia na našej škole

  Milí žiaci a učitelia, chceli by sme Vám povedať, že sme veľmi radi, že sa aj naša škola zapojila k vytváraniu lepšej budúcnosti pre nás i našu Zem. Zároveň zbierame vrchnáčiky pre jedno postihnuté dievčatko z Humenného, aby dostala nový vozíček. Naša škola pomáha separovať už druhý rok a myslíme si, že dosiahla veľké pokroky. A to najmä preto, že naši žiaci si uvedomili, že je to dôležité. Niektorí si možno myslia, že separácia je úplne na nič, ale ani si neuvedomujú, ako to pomáha Ľudstvu a našej Matke Zemi. Máme z toho dobrý pocit a tešíme sa spolu s vami. Ako ste recyklovali tento 1. polrok 2014/2015?
  Najvzornejšie triedy sú II.A a IV.A, I.B, I.A, V.A, tercia, príma a II.AG. Málo aktívne triedy sú VII.A, IX.A, VIII.B, VIII.A, VI.A a IV.AG.
  Ďakujeme že ste separovali s nami a pomáhajte aj naďalej. Vaši žiaci z Tercie

  Gustáv Urban & Alžbeta Barančíková

   

 • Aktualizácia údajov

  26. 1. 2015 Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované
 • Obvodné kolo v stolnom tenise

  Obvodného kola v stolnom tenise žiakov ZŠ sa zúčastnilo 8 škôl, ktoré boli rozdelené do skupín a najlepší sa stretli vo finále. Družstvo v zložení V.Mocák, P.Kuľha, M.Zlacký a M.Beňo skončilo na 3.mieste.Po minuloročnom víťazstve a účasti na Krajskom kole v Kežmarku je aj tento úspech povzbudivý.Chlapci môžu rozvíjať svoje predpoklady aj v ďalšej časti štúdia.  

 • Matematická olympiáda

  Dňa 21. januára 2014 sa aj žiaci našej školy zúčastnili obvodného kola Matematickej olympiády, v ktorej získali veľmi pekné umiestnenia.
  Lucka Ganajová žiačka 5. A  triedy obsadila 4. miesto (3 miesto nebolo udelené).
  Matúš Zlacký 4. miesto a Kristína Čiefová 5. miesto žiaci kvarty osemročného gymnázia (2 miesto nebolo udelené).
  Našim úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme.

 • Pozvánka na podujatie venované Roku zasväteného života : Súď ma a skúšaj ...

  Výstava fotografií a stretnutie s autorkou dokumentárnych filmov Súď ma a skúšaj a sr. Zdenka so sr. Ivou Kušíkovou
  25. 1. 2015 o 16:00 hod. / Vihorlatské osvetové stredisko v Humennom/
  26. 1. 2015 o 9: 40 hod. so študentmi CSŠ Humenné
  .

  Info k podujatiu:

  V 50.tych rokoch minulého storočia bol život v Cirkvi v Československu poznačený prenasledovaním. Likvidácia ženských reholí sa uskutočnila pod názvom „Akcia R“ ( likvidácia gréckokatolíckej cirkvi pod názvom „Akcia P“, likvidácia mjužských reholí pod názvom „Akcia K“ ), a bola realizovaná v niekoľkých etapách.
  Sestry, ktoré na vlastnej koži spoznali praktiky režimu, spomínajú na minulosť v dokumentárnom filme režisérky sr. Ivy Kúšikovej Súď ma a skúšaj .... Film zároveň reflektuje krehkú intímnu motiváciu súčasnej mladej intelektuálky zložiť sľuby a vstúpiť do kláštora. Film, ktorý získal Hlavnú cenu za slovenský dokument na medzinárodnom festivale Jeden svet v roku 2014, ponúka uvažovanie nad naším hodnotovým smerovaním, predstavuje spirituálny rozmer života.
  Výstava fotografií  rovnomenného názvu, ktorých autorom je Michal Fulier, prináša veľkoformátové čiernobiele portréty protagonistiek filmu.

  Dokumentárny film Zdenka, opäť v réžii sr. Ivy Kúšikovej je o posolstve a ovocí obety bl. Sestry Zdenky Schelingovej, ktorá krátko pôsobila aj v Humennom. Jej výnimočnosť spočíva vo veľkosti jej lásky a odvahe za túto lásku zaplatiť.

  Výstava fotografií Mikuláša Aurela Keresztényho predstavuje prostredie, krajinu a ľudí Humenného a blízkeho okolia z obdobia prvej polovice 50-tych rokov objektívom kňaza, ktorý bol v rámci „Akcie P“ prinútený vzdať sa svojho povolania.

  Vstupom do  podujatia 25.1. 2015 bude krátky exkurz doc. ThDr. PhDr. Štefana Lenčiša, PhD na tému : Tiene  Barbarskej noci , stretnutie s režisérkou oboch dokumentov a osobné svedectvá.

 • V Olympiáde v anglickom jazyku máme aj medailu

  Minulý týždeň sa uskutočnilo obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku. V skupine žiakov základných škôl okresov Humenné, Stropkov a Medzilaborce získal v kategórii 1A Štefan Korekáč  (Mgr. A. Gabriová) 4. miesto a v kategórii 1B Daniela Korekáčová (PaedDr. M. Čiefová) 3. miesto.

  V skupine žiakov stredných škôl z okresov  Humenné, Snina a Vranov nad Topľou získala  v kategórii 2A Emma Tomoriová (PaedDr. Mária Čiefová) 6. miesto a v kategórii 2B Vu Duc Trung (PaedDr. Ľ. Ivancová) 7. miesto. Všetkým našim reprezentantom blahoželáme .         PaedDr. Mária Čiefová

 • Fulbrightov program

  Komisia J. W. Fulbrighta, ktorá sa zaoberá vzdelávacími výmenami medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými, potvrdila pre Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pre šk. rok 2015/16 lektora výučby anglického jazyka z USA.

  Tešíme sa na spoluprácu
  wink

 • Zápis do 1. ročníka ZŠ

  V týchto dňoch aj na našej škole prebieha zápis do 1. ročníka, ktorý potrvá do 15. februára 2015. 

  15. a 16. januára to však bolo o niečo slávnostnejšie, pretože budúcich prváčikov pri vchode očakávali Pipo a Tipo /veselé postavičky školy/ a tiež učitelia I. stupňa. Všetci svojou trpezlivosťou a láskavosťou pomohli malým zvedavcom prekonať prvé obavy zo školy. Tí pri práci s pracovným listom aj pri počítači ukázali svoju šikovnosť, snaživosť a tiež nadanie byť zrelými žiakmi. Aj naši malí prváci mohli ukázať, ako sa im darí v škole vo svojom krátkom programe. Rodičia predškolákov boli nadšení estetickým a materiálnym vybavením školy, ale hlavne atmosférou a rodinným duchom, ktorý vyžaroval počas celého zápisu.

  Povzbudivé bolo vyjadrenie aj jedného z malých škôlkarov, že si školu vybral sám, pretože ju už navštívil a veľmi sa mu páči. Rodičia zasa vyzdvihli zameranie našej školy, ktorá sa okrem odovzdávania vedomostí snaží vychovávať v kresťanskom duchu k tolerancii a solidarite. Šikovní  predškoláci si domov odniesli malé darčeky a pamätný list spolu s “kockou lásky“. Tá je tiež jedným z výchovných  prostriedkov na I. stupni našej školy a učí deti tolerancii, úcte a láske k blížnemu.

  Ďakujeme všetkým rodičom, ktorí nám prejavili dôveru a zverili svoje deti. Veríme, že spolu im pomôžeme dať tú správnu výbavu do života.

  FOTOGALÉRIA

  Mgr. Matúš Bartko, PhD.

  riaditeľ Cirkevnej spojenej školy

   

 • BIBLICKÁ OLYMPIÁDA - školské kolo

  V minulom týždni sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády.

  V kategórii ZŠ sa na prvých troch miestach umiestnili a postup na dekanátne kolo si vybojovalii: Veronika Chalachánová (47 bodov), Anna Mikulová (43 bodov) a Terézia Kočanová (35 bodov). Štvrté miesto v celkovom poradí a tým aj miesto náhradníčky v dekanátnom kole získala Matilda Folentová (34,5 bodu).

  V kategórii SŠ sa na prvých troch miestach umiestnili a postup na dekanátne kolo si vybojovalii: Sandra Hrišová (34,5 bodu), Eva Ficková (28 bodov) a Katarína Bačišinová (26,5 bodu). Štvrté miesto v celkovom poradí a tým aj miesto náhradníčky v dekanátnom kole získala Dominika Ficíková.

  Postupujúcim blahoželáme a prajeme im úspešnú reprezentáciu aj v dekanátnom kole.
  PK KNB

 • Oznam o zápise žiakov do prvého ročníka v školskom roku 2015/2016

  Vážení rodičia!

  Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy, Duchnovičova 24, Humenné Vám oznamuje,

  že zápis do prvého ročníka v školskom roku 2015/2016 sa bude konať
  15. januára 2015 – 15. februára 2015 v čase od 07,30 hod. do 15,00 hod.
  v budove školy (sekretariát RŠ).

  Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa, resp. jeho fotokópiu.

  Slávnostný zápis sa uskutoční 15. a 16. januára 2015  od 15,00 do 17.00 hod. v budove CSŠ.
  Bližšie informácie získate na t. č.: 057/775 27 32.

  Mgr. Matúš Bartko, PhD., riaditeľ školy

  Dokumenty na stiahnutie:
    
  Hodnoty školy 
  Praktické rady pre rodičov

  Kalendár zápisu
  Zápisný lístok
  Informácie k zápisu

  Zoznam pomôcok pre žiakov 1. ročníka

   

   


   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 • Pozvánka na ples

  Študenti septimy srdečne pozývajú učiteľov, študentov a absolventov našej školy na tohtoročný ples s názvom „ Kde bolo, tam bolo...“ , ktorý sa uskutoční 7. februára 2015 o 18:00 v ROH. Cena vstupenky je 18 €. Tešíme sa na Vás.
   
   
 • Vyhodnotenie súťaže NÁPAD ZA TABLET

  V kategórii Výučba budúcnosti 1. miesto získal Gregor Pankovčin - študent I.AG - Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Humenné.

  Súťaž „Nápad za tablet" organizuje Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove. Dáva tak možnosť študentom stredných škôl vyjadriť svoje myšlienky a nápady, za ktoré môžu byť ocenení.

  BLAHOŽELÁME laugh

 • Z programu:

  DOD 2014
  A Slovo bolo u Boha
  Adventné popoludnia
  Sv. Mikuláš
  Adventná duchovná obnova
  Misijný jarmok
  Noc čítania Biblie
  Adventné divadielko
  Interview - Martin Husovský Komajota )
  Beseda so slovenským futbalovým reprezentantom Martinom Jakubkom
  Silvester 2014 s Ľudkou a Dominikom :)

  http://youtu.be/qHS-vw2whHE

 • Futbalový reprezentant Martin Jakubko na škole

       Prišiel, aby ukázal chlapcom smer a cestu ako sa uberať za veľkým futbalom. Jeho slová boli jasné a zrozumiteľné pre všetkých. Najviac si užíva futbalovú zimu a tej je v Rusku dosť. Hráva sa tam prevažne na umelých trávnikoch, preto sa aj teší na sústredenie do Turecka. Škoda, že nedostal viac príležitostí na Majstrovstvách sveta v Afrike. Každému kto chcel, venoval fotografiu s podpisom. Nezabudli sme ani na nášho onkologického pacienta Denisa Havrilka, ktorému venoval malý darček. Reprezentovať chce aj naďalej a my všetci mu držíme palce.

       „Veľmi sa mi páčila bezprostrednosť Martina Jakubka. Pôsobil na mňa veľmi sympatickým dojmom. Zaujalo ma ako sa vlastne dokázal z dedinského futbalu dostať až do reprezentácie. Je to pre mňa naozaj dobrý zážitok a dozvedel som sa veľa zaujímavých informácií. “  (Ján Čura)

       „Mňa osobne zaujalo, že počas 15 rokov aktívnej kariéry mal už 14 operácií  a vlastne stále hráva vrcholový futbal.“  (Jozef Čabala)

  FOTOGALÉRIA

 • Pomoc pre Indiu

  S radosťou vám oznamujeme, že naša škola na zbierke a vianočných trhoch vyzbierala 400 eur. Všetky peniaze sú určené na nákup zdravotníckeho materiálu a liekov pre najchudobnejších v Indii, o ktorých sa starajú Misionárky lásky Matky Terezy. Za všetkých darcov  a ich rodiny bude v nedeľu slúžená  sv. omša, kde pre vás všetkých  vyprosujeme, v tomto adventnom období i počas vianočných sviatkov, veľa Božích milosti a hojné požehnanie.  Veď to všetko nám prisľúbil sám Pán Ježiš, keď povedal: „ Všetko čo ste urobili jednému z mojich najmenších, mne ste urobili.“ Ďakujeme za vašu lásku.

  FOTOGALÉRIA

 • Adventné divadielko

  Adventné divadielko " Handrová bábika Miška " pre škôlkárov a popoludní pre rodičov spolu s vystúpením žiakov z Via arto.
  Veľké vďaka všetkým rodičom za výborné dobroty, ktoré dotvorili rodinnú atmosféru.

  FOTOGALÉRIA

 • Beseda s futbalovým reprezentantom

  Dňa 19. decembra 2014 (piatok) navštívi našu školu futbalový reprezentant Slovenska Martin Jakubko. Podujatie pre žiakov, ktorí majú vyhranený záujem o šport a zvlášť o futbal je pripravené v aule školy o 9:40 hod. Tešíme sa na stretnutie, ktoré á ešte viac motivovať žiakov k futbalu.

 • Vianočná Budapešť

  Verní niekoľkoročnej tradícii na našej CSŠ aj tento rok sme navštívili najkrajšie miesto v Európe v tomto adventnom období. Spojením jazykov, dejín a umenia vznikla Budapešť.

  Dňa 12.12.2014 študenti gymnázia navštívili mesto na Dunaji, ktoré sa v tomto období pýši najkrajšou vianočnou výzdobou a najlákavejšími vôňami. Najprv nás očarila niekoľkohodinová prehliadka mesta za krásneho slnečného dňa. Námestie víťazov, Parlament, Vyhliadka na celé mesto, Hradný palác, Národná galéria, Bazilika sv. Štefana,  Štátna opera a potom hurá trhy.

  Tísíce svetiel, vôní a zmes jazykov, hudby, smiechu a radosti. Tak taká ja vianočná Budapešť.

  Tisícky našich dojmov si pozrite vo fotogalérii.

   

 • Vianočná kvapka krvi

  Deň 16. 12. 2014 bol pre niektorých našich študentov z  III.AG, IV.AG a Oktávy výnimočný. Prečo? V tento deň prvýkrát boli darovať krv na Hematologickom oddelení darcov krvi v Humennom. Stretli sa tam s veľmi príjemným prijatím, prostredím a hlavne odchádzali s veľkou spokojnosťou za tento jeden z najhumánnejších činov človeka. Ďakujeme za ich odvahu a ochotu pomôcť.


  FOTOGALÉRIA

 • VIANOČNÉ TRHY

  Dňa 17. - 18. 12. 2014 (streda, štvrtok) sa uskutoční na našej škole, počas veľkej prestávky, vami obľúbená akcia VIANOČNÉ TRHY. Všetci ste srdečne pozvaní. V našej ponuke sú medovníčky, vianočné pochúťky, ozdoby i darčeky. PRÍĎTE a UVIDÍTE! Celý finančný príspevok z tejto akcie bude poslaný Misionárkam lásky do Indie. Všetkým vám vopred za vašu štedrosť ďakujeme!

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, organizačná zložka : Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Humenné , organizačná zložka : Základná škola sv. Cyrila a Metoda Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385

Fotogaléria