• Stretnutie starých rodičov a Misijný jarmok

  Je už peknou tradíciou na I. stupni, že na konci jesene deti so svojimi učiteľmi pripravia krátky kultúrny program, venovaný špeciálne starým rodičom, ako poďakovanie za všetku ich starostlivosť a pomoc, ktorú preukazujú svojim vnúčatám počas celého roka. Túto ich vzácnu službu ocenil v úvode aj p. riaditeľ PhD. M. Bartko.
  Každým rokom sú to milšie a rodinnejšie stretnutia, ako to vyjadrili aj samotní starí rodičia plní dojatia zo svojich ratolestí. Vďačnosť a srdečnosť zo strany rodičov i starých rodičov bola najlepším povzbudením do ďalšej práce i pre pedagógov.

  Program začali " prvácke lienky " so svojimi učiteľkami /Mgr. E. Jakubová, Mgr. A. Šatníková /, pokračovali pásmom básničiek a svoju šikovnosť predviedli v mini muzikále :
  " Ako dedko ťahal repku ".
  Druháci- nezbedníci / Mgr. L. Mocáková / potešili milým slovom a dievčatá zaujali anglickým jazykovým okienkom. Svoju obratnosť a rytmickosť ukázali pri tanci“Stonožka“ .
  Tretiaci so svojim učiteľom / Mgr. J. Bačišin / sa vybrali" na rybačku " a tak tancom, spevom a ukazovačkou rozveselili všetkých prítomných.
  Štvrtáci / Mgr. J. Hobľaková / nádherne zaspievali a zahrali svojím starým mamám pieseň a humornou scénkou ukončili celé vystúpenie.
  Po predstavení nasledoval Misijný jarmok, ktorý pripravili vychovávateľky O. Kormaníková, M. Debrecényiová.
  Veľká vďaka patrí všetkým. ktorí prispeli finančne, ale aj konkrétnou pomocou / výroba darčekov, sladké občerstvenie. Poďakovanie patrí aj deťom, ktoré sa zriekli svojich hračiek, aby pomohli druhým. Výťažok je určený pre rodinu z nášho školského spoločenstva, v ktorej je ťažkochoré dieťa, a ktorú sprevádzame hlavne našimi modlitbami.

  FOTOGALÉRIA

 • Aká bola partička?

  Ohlasy z Tercie sú rôzne, pre niektorých to bolo super, najsamlepšie, celkom fajn, bola pohoda, celkom OK, niektorí vedúci tímu boli super....a pre niektorých nuda, chýbal volejbal alebo iné športy a mali pocit, že sa I.AG bavila viac ako Tercia. A čo na to my? Pripraviť to všetko bola poriadna fuška, aj realizácia projektu nám dala poriadne zabrať, ale sme šťastní, že sme potešili aspoň niektorých. Dík.
 • „ O Alžbetinu ružu “

  V stredu  19.11.2014 sa v Košiciach uskutočnil 11. ročník  súťaže piesní katolíckych škôl Košickej arcidiecézy „ O Alžbetinu ružu “. Súťaž sa konala v Historickej radnici a organizátorom bola Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety v Košiciach. Vzácny hosť, staro – nový  primátor Richard Raši,  túto súťaž slávnostne zahájil. Milým prekvapením pre súťažiacich bol člen poroty Igor Timko zo skupiny No Name. Našu školu reprezentovala študentka Barborka Džurbalová , ktorú na gitare doprevádzal Matej Ganaj. Pri silnej konkurencii si v kategórii moderná pieseň, vyspievala pekné 3. miesto. Srdečne blahoželáme.

     Mgr. Eva Jakubová

 • Komunikácia v anglickom jazyku cez Skype - Tercia

  Žiaci tercie komunikovali cez Skype v anglickom jazyku s lektorkou pôsobiacou v Španielsku, ktorá je absolventkou ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Humennom. Kládli rôzne otázky: Ktoré krajiny si navštívila? Čím sú španielske školy odlišné od slovenských? Na akých školách si študovala? Základnou témou komunikácie boli výhody štúdia cudzích jazykov v reálnom živote.

  FOTO

 • Angličtinár roka 2014/2015

  Dnes sa naša škola zapojila do medzinárodnej Česko - Slovenskej súťaže Angličtinár roka 2014/2015. Žiaci štvorročného gymnázia a vyššej formy osemročného gymnázia, ktorí mali odvahu a chuť, testovali svoje schopnosti v anglickom jazyku formou online testu na stránke organizátorov súťaže. Test bol náročný – na úrovni B2/C1 a bol zameraný na všetky aspekty používania jazyka. V časti počúvanie s porozumením boli netradične zaradené videá z anglických spravodajských stránok. Pre mladších účastníkov to bolo ešte ťažšie, pretože všetci súťažiaci mali rovnaké podmienky. Oficiálne výsledky sa dozvieme 30. novembra.


  PaedDr. Mária Čiefová

  FOTOGALÉRIA

 • Týždeň vedy a techniky - Slovenská akadémia vied Košice

  Naša trieda – kvarta a členovia chemického krúžku sa v piatok  počas 3 .- 4. vyučovacej  hodiny zúčastnili prednášok o vákuu a tekutom dusíku. Prednášky boli pod vedením vedcov zo Slovenskej akadémie vied. Ich cieľom bolo žiakom zatraktívniť učivo fyziky pomocou zaujímavých pokusov s dusíkom a vákuom.

  FOTOGALÉRIA

 • Týždeň vedy atechniky - Pravek v regióne

  Vo všeobecnosti sa archeológia ako veda považuje za dosť nudný odbor -  hľadanie čriepkov malou lopatkou a metličkou, rozplývanie sa nad pre laikov rovnakými kamienkami čí kúskami kovu. Ale v podaní zanieteného archeológa – akým nepochybne je PhDr. Ivana Strakošová z Vihorlatského múzea v Humennom táto veda získava neobyčajné čaro. Presvedčili sa o tom i žiaci I. AG v závere Týždňa vedy a techniky, keď v humenskom kaštieli absolvovali hodinu dejepisu venovanú pravekým dejinám nášho regiónu. Okrem podnetného rozprávania sa žiakom naskytla jedinečná príležitosť vziať si do rúk i tie najstaršie artefakty z Humenného doby kamennej – len tak mimochodom staré zhruba 8 000 rokov.

  FOTOGALÉRIA

 • Hrnček plný medu

  Toho roku sme sa prvýkrát zúčastnili súťaže Hrnček plný medu., ktorá prebiehala v CVČ za účasti všetkých 9 ZŠ v Humennom. Naše 4  - členné družstvo dievčat z Prímy, Johanka Frenáková, Ivetka Hanzalová, Lucka Šarišská, Sofia Šatníková,  preukázali svoje vedomosti i šikovnosť pri riešení rôznych úloh a nezľakli sa silnej konkurencie. Za pekné 4. miesto  si odniesli unikátne medaily z vosku a sladkú odmenu. Srdečne gratulujeme.

  Mgr. D. Kolesárová

  FOTOGALÉRIA

   

   

   

   

   

   

   

 • SUPER ÚSPECH!

  Študenti SEPTIMY sú víťazmi projektu NEMAJ V PAŽI, na ktorom pracovali s p. uč. Mgr. A. Kavčakovou a čaká ich návšteva Národnej rady SR.

  BLAHOŽELÁME

  https://www.youtube.com/watch?v=JCvx0vaYCh8&feature=youtu.be

 • Týždeň vedy a techniky - Letecká fakulta TU v Košiciach

  3.AG a 1.AG mali možnosť stretnúť sa s RNDr. Kristínou Budajovou , PhD. z Leteckej fakulty TU v Košiciach, aby sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o živote fakulty, ale i o dôležitosti jazykovej zdatnosti.Fakulta napr. začína i s kozmonautikou v spolupráci s NASA ...
  Krásne bolo povedané, že ľudstvo nevzlietlo na oblohu silou svalov, ale silou vedomostí.
 • Týždeň vedy a techniky - Policajný zbor SR

  V rámci týždňa vedy a techniky a s cieľom plniť Národný štandard pre finančnú gramotnosť, po prvýkrát na našu školu zavítali príslušníčky PZ SR por. PhDr. A. Čopáková a mjr. D. Biliková. Prednášky, spojenej s besedou, sa zúčastnili žiaci II. AG, III. AG, IV. AG a oktávy. V prvej časti sa žiaci oboznámili s rôznymi druhmi podvodov, korupciou, prácou vyšetrovateľov a spôsobmi, akými sa pred podvodmi môžeme chrániť, ale aj o tom, ako sa táto trestná činnosť zmenila v porovnaní s prvými rokmi samostatnej SR. V druhej časti si pozreli film o obchodovaní s ľuďmi, čo je tretí najvýnosnejší  druh organizovanej trestnej činnosti. Keďže mnohí žiaci majú záujem o prácu či brigádu v zahraničí, je nevyhnuté upozorňovať  aj na tento aspekt práce v zahraničí.  Beseda študentov zaujala, pretože v diskusii zaznelo mnoho otázok z bežného života, ktoré sa týkali týchto tém. Ďakujeme.

  PaedDr. Mária Čiefová

  FOTOGALÉRIA

 • Týždeň vedy a techniky - Finančná gramotnosť

  V pondelok a utorok v týždni vedy sa žiaci 8.B a 8.A postupne oboznámili s niektorými témami finančnej gramotnosti. Cieľom prvej časti bolo popísať spôsob používania rôznych metód platenia a druhá časť bola venovaná najmä úverom - ich druhom a úverovej histórii. Týmito témami ich sprevádzala pani učiteľka RNDr. Silvia Krempaská.

  FOTOGALÉRIA

 • Týždeň vedy a techniky - THE FUTURE - VII.A

  Žiaci VII. A triedy vytvorili a odprezentovali anglické projekty na tému:

  THE FUTURE  –  How I see the future in the short and long term

  (Budúcnosť - Ako si predstavujem  život v bližšej i vzdialenejšej budúcnosti)

  Veľa nápadov bolo z oblasti dopravy, kde dominovali lietajúce autá, autá na elektrický pohon a super rýchle vlaky.

  V škole by chceli písať šikovným smart-perom. Ťažkú tašku chcú vymeniť za tablet  a učiť sa z e-bookov. Niektorí vidia budúcnosť školy vo virtuálnych učebniach a vo vzdelávaní sa cez internet.

  Život nám budú uľahčovať roboty a napríklad i kuchyňa ovládaná softwérom.

  Žiaci priniesli aj zaujímavé myšlienky o dobývaní vesmíru, kolonizovaní iných planét, mimozemšťanoch a vesmírnych mestečkách.

  Mgr. Adela Antoliková


  FOTOGALÉRIA

 • Týždeň vedy a techniky – exkurzia v ČOV Humenné

  Žiaci III.A si v piatok 14.11.2014 obzreli areál ČOV v Humennom a vypočuli si vyčerpávajúci a obohacujúci výklad o postupe čistenia odpadových vôd. V prírodovede sa učia o vode celý prvý štvrťrok, takže exkurzia bola výsostne aktuálna. Vďaka patrí pánovi inžinierovi Lukáčovi za vysvetlenie a ukážky celého postupu, od zberu odpadovej vody, cez mechanické a biologické čistenie, až po výpust do rieky Laborec. Deti dostali na pamiatku  samolepky. Vďaka patrí aj rodičom, ktorí pomohli  s odvozom a Pánovi za krásne počasie.

  FOTOGALÉRIA

 • Týždeň vedy a techniky - oktáva

  Žiakom triedy Oktáva bola dňa 13.11.2014 odprezentovaná téma Veda a technika, kde sa získali množstvo poznatkov z tejto oblasti. Dozvedeli sa niečo nové o rozvoji tejto oblasti, o vzniku techniky, o vynálezoch 9. až 18 storočia, o prvej a druhej industriálnej revolúcii a taktiež o tretej vedecko technickej revolúcii. Neskôr sa žiaci oboznámili v rámci vedy o vážnych ochoreniach, taktiež nadobudli informácie o symptómoch rozličných ochorení.

  FOTOGALÉRIA

 • Týždeň vedy a techniky - Lepšie raz vidieť, ako 100 - krát počuť

  Lepšie raz vidieť, ako 100 - krát počuť

  Všetci skúsení nám dajú určite za pravdu, že vidieť na vlastné oči minerály rôznych farieb, tvarov,  rozmerov a polodrahokamy vytvorené prírodou je skutočný zážitok. O tom sa iste presvedčili aj žiaci Tercie a VIII. ročníka, ktorí sa zúčastnili 13. 11. exkurzie v Prírodovedeckom múzeu v Košiciach, kde si zároveň vypočuli geologickú  prednášku a mohli si zasúťažiť v riešení zašifrovaných úloh. Ďalšie prekvapenie ich čakalo v planetáriu, kde okrem oblohy severnej pologule mali možnosť pozorovať aj súhvezdia, ktoré sú inak pozorovateľné iba napr. z Austrálie.

  Mgr. D. Kolesárová a Ing. M. Saloňová

  FOTOGALÉRIA

 • Týždeň vedy a techniky - Misie v Pakistane

  sr. Daniela FMA:
  Počas Týždňa vedy a techniky som chcela piatakom, aj šiestakom priblížiť konkrétny život v misiách. Oslovila som Ladislava Miku, ktorý bol 5 rokov na misiách. 1 rok na Filipínach, 8 mesiacov v Keni a 3 roky v Pakistane. Cez prezentáciu predstavil žiakom rozlohu krajiny a potom život v nej. Porozprával ako deti v Pakistane žijú, že už od malička sú nútení ťažko pracovať. Mnohí sú analfabeti - aj rodičia aj deti. Aby rodina mohla vyžiť, všetci musia pracovať a na školu nemajú čas. Saleziáni v Pakistane majú na starosti základnú školu, učňovskú školu a internát asi pre 160 detí. Laco pozýval deti, aby si vážili že môžu chodiť do školy, že sa môžu vzdelávať, majú kamarátov, majú kde bývať...... Žiaci boli povzbudení a obohatení o nové poznatky zo života svojich rovesníkov.

  FOTOGALÉRIA

 • Týždeň vedy a techniky - Teológia ako vedný odbor

  V rámci týždňa vedy a techniky študenti II.AG privítali na hodine náboženstva bohoslovca Rastislava Gönciho, ktorý je na pastoračnej praxi vo farnosti Humenné - mesto.
  Priblížil im štúdium teológie ako vedného odboru, a jednotlivé zaujímavé predmety. Mohli sme sa viac dozvedieť o tom čo je to filozofia, antropológia a iné predmety, ktoré študoval, a ktoré ho ešte čakajú.Zostali sme užasnutí, keď nám prečítal Otče náš po hebrejsky a veľmi sme sa potešili, keď náš i pána kaplána Lišku pochválil, že vieme niektoré modlitby po latinsky. Tak sme sa spoločne pomodlili Otče náš v latinčine. Potom sme mu kládli rôzne zaujímavé otázky, ktorými nám priblížil nielen štúdium teológie, ale aj život v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach.

  Ľudmila Kuľhová II.AG

  FOTOGALÉRIA

 • Týždeň vedy a techniky - STEEL PARK v Košiciach

  V rámci týždňa vedy a techniky žiaci I. stupňa navštívili STEEL PARK v Košiciach, ktorý slúži ako kreatívna fabrička s množstvom interaktívnych pomôcok. Deti ostali očarené " tajmi fyzikálnych zákonov" s ktorými sa môžu stretnúť aj v bežnom živote.

  FOTOGALÉRIA

 • Týždeň vedy a techniky - " čarovná hodina " v chemickej učebni

  Ďalšou aktivitou bola " čarovná hodina " v chemickej učebni, kde študenti sa stali " profesormi " pre svojich mladších spolužiakov a predviedli im svoje skúsenosti a pokusy pod odborným dohľadom Mgr. Renáty Hojdanovej.

  FOTOGALÉRIA

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, organizačná zložka : Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Humenné , organizačná zložka : Základná škola sv. Cyrila a Metoda Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385

Fotogaléria