• 2% pre hodnotnejší život

  Aj teraz je možné poukázať 2% z dane Združeniu rodičov pri Cirkevnej  spojenej  škole  na  Duchnovičovej  24, 066 01  Humenné. Získané finančné prostriedky budú použité pre deti našej školy. Vopred ďakujeme každému kto sa rozhodne svoje 2% poukázať práve nám.

  Pre zjednodušenie je možnosť stiahnuť si tlačivá s predpísanými údajmi Združenia rodičov.

  Vyhlásenie  o zaplatení   2013       TU

  Potvrdenie o zaplatení dane          TU

  Ako poukázať 2 %                 TU

   

   

 • Milí rodičia a priatelia školy!

  Radi by sme Vám predstavili našu školu. Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 v Humennom je katolíckou školou rodinného typu a kvalitného vzdelávania. Pod jednou strechou ju tvoria tri navzájom sa dopĺňajúce formy štúdia:

  • plnoorganizovaná základná škola,
  • 8 – ročné gymnázium ( 8 – ročné štúdium končiace maturitou),
  • 4 – ročné gymnázium (stredoškolské gymnaziálne štúdium).


  chova a vzdelávanie v katolíckej škole sa uskutočňuje v kresťanskom duchu. Nad kvalitou duchovného rastu drží ochrannú ruku farnosť Všetkých svätých v Humennom.
  Naša ško
  la napreduje zavádzaním inovatívnych metód a používaním moderných didaktických pomôcok. K tomu nám pomáha postupná modernizácia odborných učební. Osobitný dôraz kladieme na vzdelávanie sa v cudzom jazyku (pomocou uznávanej metódy CLIL i čitateľského programu v anglickom jazyku). Používame tiež zážitkové metódy a metódy projektového vyučovania (najmä v prírodovedných predmetoch).
  Naši žiaci úspešne reprezentujú školu v mnohých športových, recitačných i vedomostných súťažiach.

  Naším plusom je rešpektovanie osobnosti druhého človeka. To sa prejavuje v otvorenej komunikácii medzi vedením školy, učiteľmi, žiakmi a ich rodičmi. Snažíme sa, aby každý kto príde s problémom alebo návrhom, bol vypočutý.

  Nie sme len inštitúciou, ktorá kvalitne vzdeláva, ale pomáhame tiež rodičom pri výchove ich detí. Žiakov vedieme k slušnému a kultúrnemu správaniu a vštepujeme im hodnoty kresťanského života.

  Popri štúdiu na 4-ročnom (klasickom) gymnáziu ponúkame aj ako jediná škola v okrese štúdium na osemročnom gymnáziu. 8-ročné gymnázium je výberovou školou. Táto forma štúdia začína po ukončení piateho ročníka ZŠ. Je to ideálny priestor pre hlbšie rozvíjanie a podporu intelektu a nadania detí.

  Ďakujeme vám za vaše modlitby, priazeň, sympatie a dôveru pri výchove vašich detí.


  S pozdravom a úctou

  Mgr. Matúš Bartko, PhD, riaditeľ Cirkevnej spojenej školy v Humennom

 • Ohľaduplnejší k prírode II

  Ďakujeme za každú  nepotrebnú baterku, ktorú ste priniesli do školy. Škatule však ešte nie sú plné, a preto vás chceme povzbudiť k tomu, aby ste nám priniesli aj ďalšie.  Naše žiačky a žiaci Vám v triedach predstavili separáciu odpadu v teoretickej aj praktickej rovine. Veríme, že po Veľkej noci v každej triede nájdeme označené škatule na separáciu papiera a plastov. Naši reportéri vás budú priebežne informovať o tom, ako sa naša ľahostajnosť k životnému prostrediu znižuje   ↓      

  a ako sa množstvo separovaného odpadu  zvyšuje  ↑.

  FOTOGALÉRIA

 • POZVÁNKA - Prípravné kurzy k prijímacím skúškam

  Cirkevná spojená škola v Humennom organizuje prípravné kurzy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky pre záujemcov o štúdium na Gymnáziu sv. Cyrila a Metoda v Humennom pre školský rok 2014/2015.

  Gymnázium 4-ročné štúdium - pre žiakov 9. ročníka ZŠ

  Prípravné kurzy sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch v aule školy:

  • z matematiky 29. apríl 2014, 6. máj 2014 o 14.00 hod.
  • zo slovenského jazyka a literatúry         30. apríl 2014, 7. máj 2014 o 14.00 hod.

   

  Gymnázium 8-ročné štúdium- pre žiakov 5. ročníka ZŠ

  Prípravné kurzy sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch v aule školy:

  • z matematiky           28. apríl 2014 o 14.00 hod.
  • zo slovenského jazyka a literatúry         30. apríl 2014 o 14.00 hod.
 • „Hossana Synovi Dávidovmu ... , Ukrižuj ho ...“

  Slová, ktorými vstupujeme do Veľkého týždňa a zároveň nás uvádzajú do tajomstva Veľkej noci.
  Dňa 13. apríla 2014 sa študenti, učitelia a priatelia školy, tvoriaci zbor Javott podieľali na spoločnom slávení sv. omše Kvetnej nedele, ktorá sa začala slávnostným sprievodom od domu saleziánov.
  Spolu sme vytvorili spoločenstvo, kde viera prekonáva všetko – aj zdanlivý neúspech, bolesť, veci, ktoré momentálne nedávajú zmysel...
  Drahí spievajúci priatelia, ďakujem za krásu spoločenstva, spevu a modlitby.
  Do skorého spievania
  smiley
  Katarína Lichmanová
   
 • Oznam

  Dňa 24.4.2014 sa uskutočnia Majstrovstvá školy v šachu v spolupráci so Šachy Reinter. Prihlásiť sa môžu žiaci 1.-8.ročníka ZŠ a Prímy – Tercie OG. Záujemcovia nech sa nahlásia u p.uč. Bačišina do 22.4. Víťazi kategórií budú ocenení diplomom a vecnou cenou.  Je to postupová súťaž, takže víťazi postupujú do okresného kola. Oznam je aj na plagátoch na nástenke. Príďte si vyskúšať svoje schopnosti, tešíme sa na Vás!

 • Duchovná obnova - kvarta

  V piatok 11. apríla kvarta cestovala do Vysokej nad Uhom, kde strávila úžasný deň v Domčeku Anny Kolesárovej. Zoznámili sme sa s domčekom, Ankou Kolesárovou, prostredím kde vyrastala, zamýšľali sme sa nad vzťahmi k priateľom, súrodencom, rodičom aj sebe samým. Na cintoríne sme sa pomodlili pri hrobe Anky a trochu si oddýchli.
  Chvíľu zábavy vystriedali rozhovory, sv. zmierenia a sv. omša v suteréne. Naše úprimné poďakovanie patrí o. Pavlovi Hudákovi a o. Ľubošovi Laškotymu za ich nezištnú službu, ochotu, otvorenosť a prijatie.

  Triedna učiteľka PaedDr. Mária Čiefová
   
 • Matematická olympiáda

  Dňa 9. apríla 2014 sa v zasadačke Mestského úradu v Humennom uskutočnilo okresné kolo matematickej olympiády. Súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej školy, kde dosiahli tieto výsledky.

  Matúš Zlacký2. miesto (kategória Z8) – žiak tercie.

  Vyučujúca: Mgr. Katarína Lichmanová

  Anna Čabalová8. miesto (kategória Z7) – žiačka sekundy.

  Vyučujúca: Mgr. Katarína Lichmanová

  Jozef Jenčík, Sebastián Kurilla3. miesto (kategória Z6) – žiaci prímy.

  Vyučujúci: Mgr. Peter Vachula

  Víťazom a úspešnej riešiteľke matematickej olympiády srdečne gratulujem.

  Neúspešných riešiteľov povzbudzujem sa nevzdávať a o rok opäť zabojovať smiley.

   

  Vedúca Predmetovej komisie MATEMATIKY

 • Sv. omša spojená s posvätením novej krížovej cesty

  Srdečne Vás pozývame na svätú omšu, ktorá sa uskutoční  dňa 16.4.2014 (streda) v našej školskej kaplnke o 7:10 hod. Táto udalosť  bude spojená s posvätením novej krížovej cesty, ktorú vytvorili študenti  a pedagógovia  CSŠ.  Veríme, že spolu vytvoríme rodinnú atmosféru a aj takto sa pripravíme na blížiace sa sviatky.

 • Návšteva Hydrometeorologickej stanice

  Piatok, 4. apríla 2014, žiaci sekundy pod vedením Mgr. R. Hojdanovej a Mgr. I. Bučekovej navštívili Hydrometeorologickú stanicu v Kamenici nad Cirochou. Pod vedením skúseného meteorológa sa žiaci dozvedeli množstvo zaujímavých vecí o funkcii ombrografu, heliografu, anemometra, vlhkomeru a zrážkomeru. Naučili sa z grafu čítať informácie o sile vetra, oblačnosti a množstve zrážok. Podľa ich výpočtov nás na Veľkú noc čaká krásne a teplé počasie bez zrážok.

  FOTOGALÉRIA

 • Deň Zeme

  V rámci aktivity Dňa Zeme sa uskutočnili 10.4.2014 Interaktívne prednášky vo vybraných triedach II.stupňa ZŠ a Gymnázia s Mgr.Martinom Šepeľom zo Správy CHKO Východné Karpaty zo Štátnej ochrany prírody. Žiaci sa mali možnosť dozvedieť o ochranárskej činnosti v okresoch Humenné a Medzilaborce.

  FOTOGALÉRIA

   

 • Upratovali sme Kalváriu

  Keby ste sa chlapcov ôsmakov a deviatakov spýtali, prečo išli upratovať  Kalváriu, odpovedali by vám takto : ,, Lebo sme z cirkevnej školy... lebo sme pracovití... lebo niekto to urobiť musí... lebo sme chceli... lebo je to naša povinnosť... lebo ide Veľká noc a my sme kresťania... lebo chceme, aby tam bolo pekne, keď tu budú obnovené kaplnky...“  Nikto sa nesťažoval, aj keď konáre z odpílených stromov neboli najľahšie...sú predsa chlapi a vonku na čerstvom vzduchu bolo príjemnejšie ako v triede. ,, Pomôžeme radi aj nabudúce,“ povedali chlapci a usmiali sa. Ďakujeme za ich ochotu.

  FOTOGALÉRIA

 • Eko-Hra Lidl

  Ďakujeme všetkým žiakom i rodičom, ktorí sa veľmi aktívne zapojili do Eko-Hry Lidl. Výsledky celoslovenskej súťaže sú zverejnené na webovej stránke LIDL, a už teraz vieme, že sme sa neumiestnili v prvej desiatke z celkového počtu zapojených škôl 463. Sme však radi, že touto súťažou sme upozornili verejnosť na dôležitosť separácie odpadu a dôležitosť ochrany životného prostredia.
  Naše najúspešnejšie triedy a jednotlivci budú vo štvrtok na 5. hodine v aule odmenení sľúbenými cenami.
  Blahoželáme a ďakujeme !!!

  Najúspešnejšie triedy:
  1. II. A 980 ks Špliňová 227 ks
  2. I. A 972 ks Macko 365 ks
  3. V. A 856 ks Ivanco 690 ks

  Najaktívnejší jednotlivci :
  1. Oliver Ivanco ( V.A ) 690 ks
  2. David Klič ( sekunda ) 441 ks
  3. Marek Macko ( I. A ) 365 ks
  Ďalšie zapojené triedy a najaktívnejší jednotlivci v triedach:

  III. A ( 623 ks ) Kotuľáková 285 ks
  Tercia ( 501 ks ) Gojda 259 ks
  Prima ( 217 ks ) Pomikala 170 ks
  V. B (355 ks ) Krupka 139 ks
  VI. A ( 254 ks ) Pirová 128 ks
  VII. A (193 ks ) Zub 105 ks
  IV. A ( 185 ks ) Gabrik 98 ks
  Sexta ( 47 ks )
  IV. AG ( 13 ks )


   

 • Ohľaduplnejší k prírode

  Školský dvor sa už zazelenal, odpadky zmizli, chodníky sú krásne vyzametané. Môžeme urobiť aj viac? V apríli si pripomíname Deň Zeme a v tejto súvislosti budú na našej škole prebiehať sprievodné aktivity. Začneme už tento týždeň. Členovia krúžku ochrany prírody Vám predstavia separáciu odpadu, s ktorou chceme na našej škole začať vo všetkých triedach. Najprv to budú použité a nepotrebné batérie. Môžete ich priniesť do školy každý deň. Tento týždeň ich budú zbierať naši ochranári, neskôr ich môžete dať do zberných škatúľ, ktoré budú na každom poschodí.  

  Mgr. Daniela Chalachanová a PaedDr. Mária Čiefová

 • Krížová cesta

  Cirkev nazýva pôstne obdobie slovom, ktoré sa pre liturgiu stalo priam typickým - "Quadragesima" - čas štyridsiatich dní. Štyridsiatka je symbolické číslo, ktoré sa v Starom i Novom zákone používa na označenie výnimočných okamihov skúseností viery Božieho ľudu. Je to číslo, ktoré vyjadruje čas očakávania, očisťovania, návratu Pána, uvedomenia si toho, že Boh je verný svojim sľubom.
  Pôstne obdobie nám poskytuje možnosť zamyslieť sa nad srdcom kresťanského života, ktorým je láska k blížnemu.
  "Pri kríži a utrpení sú iba dve možnosti: Ježiš alebo ja sám. Boh vie všetko premeniť na dobré..."
   
 • Hviezdoslavov Kubín - 1.stupeň

  Výsledky školského kola súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 1.- 4.ročník:

  I.    kategória - poézia   

    1. miesto: Lucia Ganajová      4.A       

    2. miesto: Barbora Kridlová    1.A       

    3. miesto: Ondrej Ščepanik    2.A

  I.    kategória - próza  

     1. miesto: Barbara Kerekaničová    3.A

     2. miesto: Alexandra Rohaľová       4.A

     3. miesto: Kristián Zbuňák    3.A  

   

  FOTOGALÉRIA

 • Ďalšie úspechy v Biblickej olympiáde

  V stredu 26. 3. 2014 sa v Rímskokatolíckej farnosti Sťatia sv. Jána Krstiteľa Pod Sokolejom Humenné konali dekanátne kolá súťaže Biblická olympiáda pre dekanáty Humenné, Snina a Vranov/Topľou. Členom poroty bol aj p. kaplán Miroslav Liška.

          Našu školu reprezentovali dve družstvá:

  • v kategórii základných škôl bola súťaž veľmi napínavá, pretože tímy na prvých troch miestach delili iba rozdiely 0,5 bodu! Naši v zložení: Veronika Chalachanová (PRÍMA, Terézia Kočanová (SEKUNDA) a Jozef Jenčík (PRÍMA)získali 3. miesto v konkurencii ďalších 10 škôl z humenského dekanátu
  • v kategórii stredných škôl sa dekanátneho kola zúčastnili iba 4 družstvá. Tu naše družstvo v zložení: Patrik PETKO (III.AG), Matej ČIEF (SEXTA) a Branislav BREČKA (SEXTA) zvíťazilo a získalo 1. miesto, a tým zároveň aj priamy postup na arcidiecézne kolo, ktoré sa uskutoční v Košiciach.

   

  Blahoželáme našim študentom k ich úspechom, ďakujeme za ich zodpovednú a náročnú prípravu a stredoškolákom prajeme dobré umiestnenie v ďalšom kole.

  Pripájame aj malú fotogalériu:

 • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

  Dňa 24. marca 2014 sa vo Vihorlatskom osvetovom stredisku v Humennom stretli najlepší recitátori z okresu Humenné, aby súťažili v prednese poézie a prózy.
  Víťazi školských kôl súťažili v 4 kategóriách. Aj naša škola sa pravidelne zúčastňuje tejto krásnej umeleckej súťaže, tak sme nechýbali ani tento rok. Barbara Kerekaničová III.A , Lucia Ganajová IV.A a Betka Bačišinová Tercia dôstojne reprezentovali našu školu a my im ďakujeme. Zvlášť však blahoželáme Barbarke Kerekaničovej, ktorá sa vo svojej kategórii – I.kat.- próza, stala víťazkou a bude reprezentovať školu, ale aj mesto v celoslovenskom kole v Starej Ľubovni.

 • Všetkovedko

  Aj na našej škole sa uskutočnil veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími – súťaž Všetkovedko. Zapojili sa do neho žiaci 2.,3.,4.a 5. ročníka. Titulom Všetkovedko sa v tomto školskom roku môžu hrdiť Matej Korba ( 3.A), Lucia Ganajová a Michal Piroščák ( 4.A ). Blahoželáme a prajeme im, aby svoje vedomosti vedeli múdro zúročiť!