• Lyžiarsky výcvik - Litmanová január 2016

  V dňoch 25.1. -  29.1.2016 sa žiaci 8.A, 9.A a tercie zúčastnili lyžiarskeho výcviku pod vedením vedúceho kurzu  Mgr. J. Bačovčina a inštruktorov  Mgr. J. Dudáša, Mgr. L. Mocákovej v lyžiarskom  stredisku Litmanova.  Okrem inštruktorskej pomoci ponúkol po celý týždeň svoju duchovnú službu  salezián Dominik Felber  SDB a určite aj vďaka nej, sa stal tento čas výnimočným.
  „Nádherný týždeň“(ako ho žiaci nazvali) sme prežili v krásnej zasneženej prírode, pri učení prvých krokov na lyžiach s pestrým celodenným programom (modlitba, spev, sv. omša, turistika - putovanie na horu Zvir, osobné rozhovory, hry, súťaže, zábava... a aby sme nezabudli - lyžovanie). Ďakujeme Nebeskému Otcovi za Jeho ochranu, ktorú sme cítili hmatateľným spôsobom po celý čas, ale aj všetkým, ktorí nás sprevádzali modlitbami.
  Na záver niekoľko dojmov : „ pomohlo nám to upevniť kolektív..., najlepší výlet na svete..., som šťastná, že som sa naučila lyžovať, odteraz žiadna dovolenka pri mori, ale iba na lyžiach..., lyžovanie je super!... Dúfam, že tento zážitok si zopakujem i v ďalších ročníkoch...“
  Fotogaléria

 • ,,Prebuďte dnes spolu s nami, tradície starej mamy.“

  ,,Prebuďte dnes spolu s nami, tradície starej mamy.“

  V tomto duchu sa niesol 1. ročník školského plesu pre starších žiakov, ktorý pripravila trieda kvarta pod vedením svojej triednej učiteľky Daniely Hojdanovej. Vynikajúca zábava, dobré pohostenie a bohatá tombola vyčarili úsmev na tvárach všetkých žiakov. Veríme, že týmto plesom sa na našej škole začne nová fašiangová tradícia.

  Fotogaléria

 • Fašiangový ples v ŠKD

  AAAAAAAAAAAAAAAAAA to vám bola zábava!!!!!!!
  V stredu 27.1.2016 sme mali v ŠKD ako každý rok ,,Fašiangový ples.
  Na ktorom nechýbal náš DJ Maťo, a hlavne  elegantní ,,páni s kravatami,, a ešte krajšie ,,slečny  s korálami,,
  Náš ples sme začali pravdaže modlitbou a po úvodnom privítaní  začala zábava v plnom prúde.
  Hneď na začiatku dievčence  aj chlapci vytancovali p.vychovávateľky.
  Svoje tanečné kreácie aj tento rok predvádzali nielen dievčatá, ale aj chlapci.
  Až sa DJ čudoval!
  Nesmela chýbať, ako každý rok tombola. Všetci sa super zabávali.
  Fašiangy sme nemohli ukončiť lepšie!
  Už sa tešíme o rok!
  ........pozrite si 

 • Požehnanie školy

  Obrad požehnania školy v období Zjavenia Pána sa v našej škole uskutočnil po návrate žiakov z vianočných prázdnin. Prinášame vám záznam tohto liturgického obradu vysluhovaného p. kaplánom Liškom.

   

 • GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

  Dňa  4. februára 2016 sa  vo veľkej zasadačke Mestského úradu  v Humennom  uskutočnilo  okresné kolo Geografickej olympiády  ZŠ a OG. Našu školu reprezentovalo šesť žiakov v dvoch kategóriách. V F kategórii (6.-7.roč., PRÍ-SEK) bola úspešná Lucia Šarišská, žiačka sekundy, ktorá sa umiestnila na 5. mieste. V E kategórii (8.-9.roč., TER-KVA)  Miroslav Fic, žiak kvarty  získal 3. miesto a postup na krajské kolo. Úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a všetkým zúčastneným ďakujeme za reprezentáciu.

  Mgr. Viera Fedoriaková

 • Angličania v 4.A

  V utorok k nám zavítala milá návšteva z Anglicka . V rámci edukačného pobytu boli u nás William(12r.) a Georgina(8r.) z Frimley- boli ako princ a princezná...Po slovensky vedeli  „Ahoj!“ a tak sme si vyskúšali naše znalosti z angličtiny.Keďže nám odpovedali, asi nám rozumeli...(hihihihihi...!)  Dozvedeli sme sa, ako sa naši kamaráti volajú, odkiaľ sú, koľko majú rokov i aký je ich obľúbený predmet v škole. Sme radi, že aj my sme rozumeli im – ich angličtina bola nádherná...! Sprevádzala ich mama Emily, ktorá je zároveň učiteľkou. Jej pochvala našej angličtiny bola pre nás veľkým komplimentom! Ďakujeme našej bývalej žiačke, Janke, že  ich k nám priviedla.

  Žiaci 4.A      Fotogaléria

 • FAŠIANGOVÝ KARNEVAL

  Fašiangy sú obdobím, ktoré sa vyznačuje maškarnými karnevalmi. A tak tomu bolo opäť 3. februára aj na našej základnej škole. Na tradičnom karnevale sa so svojimi učiteľmi zabávali deti z prvého stupňa. Predviedli sa v zaujímavých a veselých maskách, ktoré by im nejeden závidel. Karneval spestrili aj súťaže, kde si masky „prilepšili“ sladkou odmenou. Veselá nálada, súťaživosť i chvíle napätia pri losovaní „TOMBOLY“  nás sprevádzali počas celého dopoludnia a rozžiarili tváričky našich žiakov. Všetci sa už teraz tešíme na budúci rok a sme zvedaví, akými maskami nás opäť naši žiaci prekvapia.
  Fotogaléria

 • Okresné kolo v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko

  23. ročník Šalianskeho Maťka sa konal 28.januára 2016 v priestoroch CVČ Dúha Humenné. Do tejto súťaže sa zapojilo 11 ZŠ okresu Humenné a spolu vo všetkých troch kategóriách  v prednese slovenskej povesti  súťažilo 29 žiakov. Naša žiačka, Barbara Kerekaničová V.A získala vo svojej kategórii  krásne tretie miesto.
  Víťazke srdečne blahoželáme a prajeme veľa ďalších recitačných úspechov.

 • Spomienka

  2. 2. 2016
  V tomto týždni si pripomíname 20. Výročie, čo nás navždy opustila naša žiačka Lucka Kormaniková. Milé dievčatko s umeleckým talentom zostane navždy v našich srdciach.Na spomienkovú sv. omšu dňa 3.2. 2016 o 7.10 h. v kaplnke školy pozývame všetkých ktorí ju poznali.
   
 • Okresné kolo Matematickej olympiády

  Dňa 19.1.2016 sa v Humennom uskutočnilo Okresné kolo Matematickej olympiády kategórie Z5. Filip Krempaský, žiak 5. ročníka našej školy, sa umiestnil na 3. mieste. Úspešnému riešiteľovi srdečne blahoželáme! 

 • EČ a PFIČ MS 2016

  31. 1. 2016

  Na stránke školy bol v module Maturita 2016  aktualizovaný harmonogram EČ a PFIČ MS 2016 na jednotlivé dni:  https://gymazshe.edupage.org/text/?text=text%2Ftext7&subpage  Na stránke školy bol v module Maturita  aktualizovaný rozpis študentov do skupín písomnej formy:  https://gymazshe.edupage.org/maturita/?   Na stránke školy bol v module Maturita zverejnený rozpis zloženia maturitných komisií pre ÚF MS 2016   https://gymazshe.edupage.org/maturita/?

 • Angličtinár roka 2015/2016

  Po roku sa naša škola opäť zapojila do medzinárodnej Česko - Slovenskej súťaže Angličtinár roka 2015/2016. Spolu 21 žiakov štvorročného gymnázia a vyššej formy osemročného gymnázia 27. januára testovali svoje schopnosti v anglickom jazyku formou online testu na stránke organizátorov súťaže. Test bol náročný – na úrovni B2/C1 a bol zameraný na všetky aspekty používania jazyka. Teší nás, že, tí, ktorí sa zapojili do testovania aj minulý rok výborne pracovali a zlepšili svoje výsledky.

  PaedDr. Mária Čiefová

 • Oznam pre rodičov

  1.  Polročné prázdniny - 1. februára 2016 (pondelok), nástup do školy 2. februára 2016 (utorok)
  2.  KARNEVAL - 3. februára 2016 - streda v dopoludňajších hodinách - 1.-4. vyučovacia hodina

 • Pozvánka na ples

 • Biely deň

  V rámci akcie Farebný školský rok sa uskutočnil dňa 20. 1. 2016 Biely deň. Úlohou žiakov bolo obliecť sa do bielej farby. A vďaka Vám nielen vonku ,ale aj vo vnútri školy vyzeralo všetko biele.
  Sladkú odmenu získava trieda IV. A.
  Ďakujeme, že sa zapájate do našich aktivít.

  Žiacky parlament    Fotogaléria

 • Tradičný termín zápisov detí do základných škôl od polovice januára je už minulosťou. V tomto roku sa prvýkrát uskutočnia v neskoršom – aprílovom termíne. Túto zmenu priniesla novela školského zákona z júna minulého roku.
  Rodičia či iní zákonní zástupcovia tak privedú budúcich prváčikov na zápis až v období od 1. do 30. apríla 2016. Posun o dva a pol mesiaca si vyžiadala prax, keď sa ukázalo, že pre mnohé deti je tento čas významný pre dosiahnutie školskej spôsobilosti (súhrn psychických, fyzických a sociálnych schopností, ktorý dieťaťu umožňuje stať sa žiakom a je predpokladom absolvovania výchovno-vzdelávacieho programu základnej školy). Mal by sa tak znížiť počet detí, u ktorých bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky.
  V súvislosti s touto úpravou dochádza aj k ďalšej úprave termínov viacerých úkonov, ktoré nasledujú po zápise. Riaditeľ školy musí po novom rozhodnúť o prijatí dieťaťa do 15. júna a zároveň do 30. júna zaslať zoznam prijatých detí obci, v ktorej majú trvalý pobyt.

 • Biely deň

 • Olympiáda z Anglického jazyka

  Dňa 12.01.2016 sa naše žiačky Daniela Korekáčová – kategória 1.B /PaedDr. Mária Čiefová/ a Tamara Žalobínová – kategória 1.A /Mgr. Martina Bartková/ zúčastnili obvodného kola olympiády z anglického jazyka, ktorú už tradične organizovalo CVČ DÚHA v Humennom. Žiačky súťažili v kategóriach I.A a I.B. Súťaže sa zúčastnilo 23 žiakov z humenského a medzilaboreckého okresu. Obe žiačky obsadili prvé miesta vo svojich kategóriach. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

 • … a Slovo bolo u Boha

  Nový  rok 2016 začíname krátkym zostrihom recitačnej súťaže kresťanskej poézie a prózy … a Slovo bolo u Boha…, ktorú organizovala naša škola 8.12.2015.
  Prajeme Vám príjemné sledovanie.    

 • V tomto predvianočnom čase pridávame malý vianočný bonus: záznam z Dňa otvorených dverí na našej škole, ktorý sa konal 11.12.2015.
  Ak poznáte žiakov a kamarátov z iných základných škôl, ktorí sa tohto dňa na našej škole zúčastnili, prosíme Vás, pošlite im link, aby si mohli túto návštevu pripomenúť. Ďakujeme Vám a prajeme všetkým priaznivcom CMTV pokojom a Božím požehnaním naplnené sviatky Narodenia Ježiša Krista.
  https://youtu.be/0TZIKwMAE9w

strana:

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385

Fotogaléria

Mapa