Utorok 13. 10. 2015

Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 13.10.2015)
Heseková Kristína (Kvinta)
Jeňová Diana (II.A)
Kuľha Patrik (Kvinta)
Zajtra (Streda 14.10.2015)
Guerreiro Sára (II.B)
Kapuscinský Tobiáš (II.B)

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385
Počet návštev: 4516071

Základná škola

 • Koncepcia podporujúca rodinu
 • Vyučovanie cudzích jazykov
 • Plavecký, korčuliarsky výcvik, škola v prírode
 • Využívanie moderných technológií vo vyučovaní
 • Rôznorodá mimoškolská činnosť

Gymnázium 8 - ročné

 • Základné a stredné vzdelávanie spolu
 • Podstatne skoršie profilovanie žiaka
 • Rýchlejší intelektuálny rast
 • Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov
 • Metódy - CLIL, Raz-Kids

Gymnázium 4 - ročné

 • Kultúrne a duchovné podujatia, výlety, exkurzie
 • Moderne vybavené odborné učebne
 • Učebný plán s možnosťou voliteľnosti predmetov podľa potrieb
 • Spolupráca s vysokými školami

Novinky

 • Misie 2015

  Aj naša škola bola súčasťou misií v Humennom. V piatok 25.9.2015 sa deti prvého stupňa zapojili do prežívania misií. Duchovným slovom, piesňami a ukazovačkami spoločne prežili chvíle s dobrovoľníkmi z "Rieky života", za čo im veľmi ďakujeme. Spoločne sme sa presvedčili, že Boh prebýva v nebi, je všade okolo nás ale predovšetkým by mal prebývať v našich srdciach.
  Mgr. Eva Jakubová

 • Európsky deň jazykov očami detí

  Žiaci v III. A sa pridali k deťom na celom svete, ktoré sa snažia žiť pravidlá  „ kocky lásky „ . Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov si vyrobili svoju kocku lásky, cudzojazyčnú. 
  „Začalo sa to tak, že na hodine Anglického jazyka  v piatok sme si vyrobili špeciálnu kocku lásky. Bola anglická. Každý si ju vymaľoval a vystrihol. Pani učiteľka Lenka  s nami vyrobila maxi, ktorú sme dali aj na chodbu. Aj naše kocky sú na výstavke. Hádžeme si ju každé ráno. Môžeš sa pridať aj Ty.“

  Barborka, Dávid, Lydka , Ninka a všetci žiaci z III. A

 • Šarkaniáda 2015

  Aj tohto  roku  4. 10. 2015  sme sa stretli, už tradične, na humenskom vŕšku nad Kalváriou, kde sme vytvorili nádherné  „ pestrofarebné „ spoločenstvo,  zastúpené rodinami z našej školy, od  saleziánov , saleziánok,  či z farnosti, ale aj sympatizantami tejto aktivity z mesta. Je to už niekoľkoročná tradícia, ktorú pripravujú bratia a sestry saleziáni ( SDB, FMA ) v spolupráci aj s našou cirkevnou školou. Šarkaniáda  sa každý rok  teší  stále väčšiemu záujmu zo strany nielen detí, ale aj rodičov, či starých rodičov.   Nebolo to inak ani tento rok, určite  aj vďaka vymodlenému slnečnému počasiu s výbornými poveternostnými podmienkami pre plachtiacich sa šarkanov. Okrem púšťania šarkanov boli pre deti pripravené pestré stanovištia, kde si vyskúšali svoju šikovnosť a obratnosť.  A tak získaní dráčikovia sa premenili na sladkú odmenu. Pri  súťažení  ich  obetavo a trpezlivo  sprevádzali  aj naši  študenti  - animátori, za čo im patrí veľká vďaka.  Špeciálne poďakovanie patrí  hlavne nášmu Nebeskému Otcovi  za nádherný čas, a tiež našim saleziánom a saleziánkam, ktorí sa nielen v túto nedeľu , ale aj  po celý rok rozdávajú v službe  našim  deťom  a mladým v meste.   
  Lenka Mocáková

 • Výstup na Kremenec – II.AG a III.AG

  Dňa 7. októbra 2015  sa študenti II. AG a III. AG pod vedením  Mgr. Viery Fedoriakovej a Mgr. Jozefa Bačovčina zúčastnili výstupu na Kremenec. Kremenec s nadmorskou výškou 1 221 m n. m, najvyšší vrchol v Bukovských vrchoch, je súčasťou NP Poloniny.   Zároveň je najvýchodnejším bodom Slovenskej republiky. Výstup bol namáhavý. Začal z najvýchodnejšej obce na Slovensku Novej Sedlice, pokračoval do sedla Temný vŕšok, potom  pralesom Stužica až na vrchol Kremenca. Žulový trojhranný stĺp s názvami a so štátnymi znakmi  Slovenska, Poľska a Ukrajiny informuje turistov o tom, že stoja presne na hraničnom bode troch štátov. Študenti sa oboznámili s NP Poloniny, obdivovali krásnu prírodu nenarušenú ľudskou činnosťou.

 • Pápežské misijné diela

  Vihorlatská knižnica v Humennom  pripravila 8. októbra 2015  besedu na tému Pápežské misijné diela, na ktorej hostila Bc. Štefana Kondisa z Košickej arcidiecézy.  Veľmi pútavo a so zápalom rozprával o poslaní, projektoch, štruktúre Pápežských misijných diel , ktoré vznikli  v roku 1922 rozhodnutím pápeža Pia XI., s cieľom systematicky podporovať misie Katolíckej cirkvi. Tejto zaujímavej besedy sa zúčastnili aj naši študenti I.AG a kvinty.

 • Európsky deň jazykov

  Žiaci III. AG triedy v rámci Európskeho dňa jazykov spoznávali krajiny Commonwealthu.

  Mgr. Adela Antoliková

  V rámci  Európskeho dňa jazykov študenti  1. AG  zisťovali koľko ľudí na svete hovorí po rusky, pre koľkých ľudí je ruština materinským jazykom a kde sa dohovoria po rusky. Zistené informácie spracovali formou posteru,  a  sprostredkovali ich  ostatným spolužiakmi.

  Mgr. Viera Fedoriaková

  Žiaci II.AG si  prezreli prezentáciu Svet jedla. Študenti nadobudli nové informácie o pôvode známych európskych potravín, ktoré neskôr využili v rôznych cvičeniach.

 • Okresné kolo v cezpoľnom behu chlapcov a dievčat ZŠ a SŠ

  7. 10. 2015

  Dňa 6.10.2015 sa uskutočnilo Okresné kolo v cezpoľnom behu chlapcov a dievčat ZŠ a SŠ. Súťaž prebiehala v príjemnom prostredí rieky Laborec. Nás potešili umiestnenia našich žiakov, družstvo chlapcov ZŠ /Kuľha S.,Balogáč J.,Reby D./ skončilo na 2. mieste, družstvo dievčat SŠ /Lichmanová K.,Marková R.,Škreptáčová D./ na 3. mieste. Povzbudzujeme aj ďalších k vytrvalostným behom v prírodnom prostredí.

 • Pozvánka na rodičovské združenie

  Vážení rodičia,
  pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie dňa 7. októbra 2015 (streda) o 15. 30 hod., ktoré  sa uskutoční v školskej jedálni. O 16:30 hod.  bude pokračovať triedne rodičovské združenie.
  Vaša účasť je potrebná! Tešíme na spoluprácu.

 • Európsky deň jazykov- oktáva, kvarta

  V rámci Európskeho dňa jazykov sa aj žiaci Oktávy a Kvarty oboznámili s inými cudzími jazykmi na hodine nemeckého jazyka. Zopakovali si základne frázy z anglického a nemeckého jazyka. Svoj jazykový potenciál mohli obohatiť o frázy v talianskom, maďarskom a ruskom jazyku. Žiaci kvarty vytvorili vlastné jazykové karty, z ktorých vznikne veľký jazykový ťahák na chodbe na opakovanie základných fráz v týchto cudzích jazykoch. Tak veľa chuti k zväčšovaniu jazykového potenciálu v oblasti cudzích jazykov...

 • Európsky deň jazykov NEJ

  25. 9. 2015

  V rámci Európskeho dňa jazykov si žiaci mohli vyskúšať rôzne aktivity aj na hodinách nemeckého jazyka. Okrem toho, že žiaci poznajú anglický jazyk a učia sa nemecký jazyk, si mohli vyskúšať aj ďalšie cudzie jazyky – talianský, maďarský a ruský jazyk. Oboznámili sa s geografickou polohou na mape, naučili, alebo zopakovali si názvy krajín, aj susedných krajín a jazykov a samozrejme nechýbala ani jednoduchá konverzácia s použitím týchto piatich cudzích jazykov. Mohli si vyskúšať aj ako učiť jeden druhého a zopakovať naučené...veď sa učíme všetci, stále, vzájomne.

 • Učíme sa poznávaním

  25. 9. 2015

  Nenadarmo sa hovorí, že raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť. Preto sme sa my, žiaci 5. A, vybrali vo štvrtok, 24. septembra, na názorné vyučovanie do Skanzenu a Vihorlatskej knižnice v Humennom. V skanzene sme si pozreli unikátnu expozíciu ľudovej kultúry horného Zemplína, ktorú zdobí 15 objektov. So záujmom sme si obzerali obytné domčeky so slamenou strechou, kováčsku či hrnčiarsku dielňu. Kamarátka knižka nás – mladých čitateľov -  čakala vo Vihorlatskej knižnici, kde sme si  mohli oddýchnuť a zrelaxovať pri čítaní obľúbených kníh. Pretože s úsmevom sa číta lepšie a kto číta, nerobí neplechu.

 • O márnotratnom synovi

  25. 9. 2015

  ,,Boh prišiel, aby sme mali život a aby sme ho prežili v hojnosti...“

   Aj tieto slová odzneli v rámci príprav na tohtoročné misie v našej farnosti.  Ich šíriteľmi sa stali naši  študenti a žiaci, ktorí sa pod vedením Mgr. Daniely Vojtuňovej a PhDr. Daniely Hojdanovej   17. 9. 2015, predstavili v divadelnom pásme O márnotratnom synovi.  Prostredníctvom dramatizácie jedného z najkrajších podobenstiev  sme sa mohli zamyslieť nad tým, že  Boh nám stále ponúka možnosť  vrátiť sa k Nemu  domov,  k Otcovi, ktorý nás čaká s otvorenou náručou.  My musíme iba vstať a rozhodnúť sa pre život s  Ním.

 • Európsky deň jazykov

  Po roku si opäť pripomenieme Európsky deň jazykov. Na vybraných hodinách cudzích jazykov už niektoré triedy začali so zaujímavými aktivitami tento týždeň. V 1.AG napríklad zisťovali kde sa na svete dorozumejú po rusky, triedy: kvarta, I. AG, II. AG, III.AG a príma mali aktivity v nemeckom jazyku. Ďalšie triedy sa môžu tešiť na budúci týždeň. Na hodinách anglického jazyka ich v III.AG čaká spoznávanie krajín Commonwealthu, v II.AG budú spoznávať pôvod anglických jedál a vyskúšajú si aké to je učiť v anglickom jazyku mladších spolužiakov, v príme budú vyrábať projekty na tému „Prečo sa učím  angličtinu“ a v V.A budú spoznávať rôzne krajiny a ich pozdravy.

 • Sninský kameň 2015

  24. 9. 2015

  Dňa  22. septembra 2015 v rámci predmetu geografia, triedy Sekunda a 7.A uskutočnili turistickú vychádzku na Sninsky kameň.  Cieľom  tejto vychádzky bolo oboznámiť žiakov s flórou a faunou CHKO-VIHORLAT, vznikom a históriou Sninského kameňa a zoznámiť sa s okolitou prírodou.  Ráno sme cestovali autobusom spolu s p. uč. Fedoriakovou a p.uč. Bačovčinom. Počasie nám prialo, výstup bol namáhavý, ale výhľad zo Sninského kameňa stál za to.

 • Fetálny alkoholový syndróm

  Dňa 9. septembra 2015 sa na pôde našej školy uskutočnila prednáška na tému Fetálny alkoholový syndróm určená dievčatám vo veku sedemnásť a osemnásť rokov, ktorú viedla pani Mgr. Zlatica Kožinová z RÚVZ v Humennom. Cieľom prednášky bolo poukázať na možné riziká vyplývajúce z požívania alkoholu počas tehotenstva. Konzumácia alkoholu v tehotenstve môže spôsobiť zbytočné celoživotné nevyliečiteľné postihnutie dieťaťa. Pred týmto postihnutím však môže každá matka ochrániť svoje dieťa. Bezpečné množstvo alkoholu počas tehotenstva neexistuje, preto jedinou spoľahlivou prevenciou pred FASD je: NEPIŤ ALKOHOL POČAS TEHOTENSTVA!

  Mgr. Lenka Kosťunová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385

Fotogaléria

Mapa