Pondelok 27. 4. 2015

Narodeniny a meniny

Dnes (Pondelok 27.4.2015)
Mikula Štefan (I.AG)
Onduško Jaroslav (II.AG)
Mgr. Jaroslav Dudáš
Mgr. Jaroslav Rovňák

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385
Počet návštev: 4227890

Základná škola

 • Koncepcia podporujúca rodinu
 • Vyučovanie cudzích jazykov
 • Plavecký, korčuliarsky výcvik, škola v prírode
 • Využívanie moderných technológií vo vyučovaní
 • Rôznorodá mimoškolská činnosť

Gymnázium 8 - ročné

 • Základné a stredné vzdelávanie spolu
 • Podstatne skoršie profilovanie žiaka
 • Rýchlejší intelektuálny rast
 • Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov
 • Metódy - CLIL, Raz-Kids

Gymnázium 4 - ročné

 • Kultúrne a duchovné podujatia, výlety, exkurzie
 • Moderne vybavené odborné učebne
 • Učebný plán s možnosťou voliteľnosti predmetov podľa potrieb
 • Spolupráca s vysokými školami

Novinky

 • V školskom roku 2014/2015 sa budú konať prijímacie skúšky pre školský rok 2015/2016 v dňoch 11. 5. 2015 a 14. 5. 2015 (prvé kolo – prvý a druhý termín). V školskom roku 2015/2016 otvárame:

  • dve  triedy osemročného štúdia s počtom žiakov najviac 50
  • jednu triedu štvorročného štúdia s počtom žiakov 31

    

  Aj v tomto školskom roku organizujeme bezplatné prípravné kurzy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky na prijímacie skúšky pre šk. rok 2015/2016 pre žiakov 5. ročníka ZŠ a 9. ročníka ZŠ.

  Všetky potrebné informácie sú uvedené na stránke školy v sekcii Uchádzači / Prijímacie konanie: https://gymazshe.edupage.org/text6/?

  Záujem o kurzy je potrebné nahlásiť prostredníctvom formulára: http://goo.gl/aAzBDT
  alebo e- mailom zastupcagym@gmail.com.

 • Kde končí cesta zla a kde cesta dobra alebo Septimani a III.AG v Osvienčime a Krakove

  26. 4. 2015

  K tradíciám Cirkevnej spojenej školy patrí návšteva nás stredoškolákov v Poľsku. Preto sa  včas ráno vo štvrtok 23. 4. 2015 z Humenného rozbehol autobus so septimanmi a tretiakmi gymnázia za spoznávaním dávnej i nie tak dávnej histórie. Hoci cesta do Osvienčimu nešla podľa plánov (zastihla nás pravá poľská cestovná zápcha) vstup do múzea Auschvitz I. sme neprepásli. Zanietená pani sprievodkyňa nás v dvojhodinovej prehliadke oboznámila s hrôzami tohto miesta – od  vstupnej brány s legendárnym nápisom Arbeit macht frei! až po prvú plynovú komoru a kremačnú pec. Neobišli sme ani expozíciu Slovákov v baraku 16. Potom sme sa premiestnili do tábora Auschvitz II. ,kde sme prehliadku ukončili.

 • Netradičné hodiny Výtvarnej výchovy s využitím tabletov

  26. 4. 2015

   Žiaci V. A  a VI.A triedy si mohli vyskúšať zachytiť prebúdzajúcu prírodu  nielen kresbou  na papier, ale aj fotografovaním pomocou tabletov, inšpirovaní tiež výstavou AMFO 15 . Témy boli : „ Chránim prírodu chránim seba . „ a druhá „ Kamarát a ja , dokážeme spolu viac. „  ​

 • Úspech našich gymnazistov v krajskom kole Geografickej olympiády

  25. 4. 2015

  Dňa 21.04.2015 sa v Prešove  uskutočnil 43. ročník krajského  kola Geografickej olympiády v kategórii F - 6-7. ročník a v kategórii E - 8-9. ročník. V obidvoch kategóriach bola naša škola úspešná. Žiak Sekundy 8-ročného gymnázia Sebastián Kurila získal v  kategórii F 3. miesto a žiačka Kvarty 8- ročného gymnázia Kristína Čiefová v kategórii E 12. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou.
  Obidvoch súťažiacich pripravovala Mgr. V. Fedoriaková.

  Blahoželáme!

 • Biologická olympiáda

  24. 4. 2015

  Dňa 09.04.2015 sa v Centre voľného času Dúha v Humennom uskutočnilo obvodné kolo Biologickej olympiády "Poznaj a chráň" kat. E. Súťaže sa zúčastnili aj študenti našej školy. Annamária Terkošová (Príma) a Tomáš Tuleja (Sekunda) sa popasovali s úlohami v odbornosti botanika , Anna Mikulová (Tercia) a Dávid Bačišin (Tercia) súťažili v odbornosti zoológia.
  Aj keď sme sa neumiestnili na popredných miestach (Tomáš  - 6. miesto, Anna - 8. miesto), verím, že súťažiacim ostala chuť do práce aj do nasledujúcich rokov. Veľká vďaka patrí aj Mgr. Darine Kolesárovej, ktorá odviedla kus kvalitnej práce pri príprave súťažiacich.

  Mgr. Lenka Kosťunová

 • Deň Zeme

  24. 4. 2015

  Ku „Dňu Zeme“  žiaci Prímy  na hodine Anglického jazyka vyjadrili špecifickú krásu štyroch ročných období v symbole stromu.

  Mgr. A. Gabriová

  Fotogaléria

 • Hipoterapia u nás

  24. 4. 2015

  Hipoterapia alebo hippoterapia je komplexná rehabilitačná metóda vychádzajúca z neurofyziologických základov, ktorá využíva nasadenie koňa na liečebné účely. Je jednou z metód animoterapie. Veríme, že kúsok z tejto bohatej metódy mohli, 16.4.2015, využiť aj žiaci našej školy zo VII.ročníka a Sekundy .

  Mgr.Kosťunová, Ing.Saloňová

  Fotogaléria

 • OZNAM - RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

  Milí rodičia,

  pozývame Vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 22. apríla 2015 so začiatkom  o 15.30 hod. v jednotlivých triedach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385

Fotogaléria

Mapa