Narodeniny a meniny

Dnes (Štvrtok 30.10.2014)
Havrilko Timotej (II.A)
Hurajtová Andrea (VII.A)
Beňo Šimon (III.AG)
Hrišová Simona (Kvarta)
Jaroš Šimon (I.A)
Kováčová Simona (VIII.B)
Radová Simona (III.AG)
Reby Šimon (IX.A)
Smikalová Simona (VII.A)
Vassová Simona (III.AG)
Šedzmáková Simona (VI.A)
Špliňová Simona (III.A)
Zajtra (Piatok 31.10.2014)
Piroščák Filip (III.AG)
Pozajtra (Sobota 1.11.2014)
Ovšaný Patrik (IX.A)
Gajdošová Denisa (Septima)
Šeršeňová Denisa (Príma)
Škreptačová Denisa (II.AG)
Iveta Stehliková

Novinky

 • Vizitácia otca arcibiskupa Bernarda Bobera na našej škole

  Dňa 27. 10. nás navštívil otec arcibiskup Bernard Bober pri príležitosti už vopred plánovanej vizitácie. V homílii nás povzbudil i uistil o modlitbách za našu školu a pripomenul aj dôležitý výchovný rozmer, ktorý má poskytovať katolícka škola. Pri spoločnom stretnutí s pedagógmi bolo cítiť jeho úprimný otcovský záujem o túto školu. V závere všetkých prítomných poprosil o modlitby zaňho i za seba navzájom, aby sme spoločne budovali jedno spoločenstvo, ktoré sprítomňuje Krista na zemi.

 • RÍM

  FOTOGALÉRIA

  Animátori – študenti  spolu s pedagógmi  E. Jakubovou, L. Mocákovou a kaplánom M. Liškom   v mariánskom mesiaci október navštívili mesto Rím v rámci projektu Let's Bridge, ktorý bol pokračovaním i odmenou pre mladých, ktorí  sa obetavo a nezištne venovali deťom počas Prázdninových jazykových univerzít organizovaných na našej škole. Nádhernou  rannou sv. svätou omšou, pri svetle sviečok ,  o 4: 30 hod. v Kostole  všetkých svätých  začali  putovanie  obetované zvlášť za  školu do večného mesta. Posilnení aj arcipastierskym požehnaním  otca arcibiskupa Bernarda Bobera, ktoré im  zaslal písomne.

 • Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky (Jn 11,25-26)

  S bolesťou v srdci sme prijali správu, že VIKTÓRIA HUDÁKOVÁ už nie je tu, medzi nami. Zároveň s vierou prežívame, že už je blízko pri Pánovi.

   

 • Riaditeľské voľno

  Udeľujem riaditeľské voľno pre Cirkevnú spojenú školu dňa 29.10.2014 z dôvodu Metodického dňa učiteľov cirkevných škôl v Prešove.

  Mgr. Matúš Bartko, PhD.

 • 27. október 2014 - Vizitácia otca biskupa Mons. Bernarda Bobera

  0. hodina - odpadá

  7.45 – odchod na sv. omšu do kostola ( v sprievode triednych učiteľov + zástupcov)

  8.05 – modlitba sv. ruženca

  8.30 – sv. omša (Mons. Bernard  Bober)

  9.30 – 9.45 presun do školy (triedny + trieda: od kostola až do triedy)

  10.00 – 10.25 - 3. vyučovacia hodina (1. – 4. ročník končí vyučovanie o 11.00   hod.  a odchádza s triednym učiteľom a vychovávateľkou na obed)

 • Hvezdáreň v Humennom

  Dňa 23.10. 2014 žiaci Tercie a VIII.roč.  navštívili Hvezdáreň v Humennom, kde sa zúčastnili prednášky o našej  planéte Zem, jej geologických procesoch so zameraním na magmatickú a sopečnú činnosť.  Cieľom bolo rozšíriť a obohatiť učivo o najnovšie poznatky a informácie, ktoré nám sprostredkoval  skúsený odborník – lektor M. Maturkanič.

 • Piataci v záhradníctve

  Na hodinách predmetu Svet práce sa piataci v jeseni zoznamujú s prípravnými prácami v záhrade, aby v nasledujúcej sezóne bola úroda čo najlepšia. K dobrej príprave patria aj znalosti o osivách a sadivách . Preto sa v pondelok 20.10.2014 žiaci V.A a V.B vybrali do miestneho záhradníctva, aby si svoje vedomosti obohatili priamo u odborníkov. Okrem iného sme sa od milej pani predavačky dozvedeli, že v tomto jesennom období si ľudia najčastejšie kupujú ovocné stromčeky, ktoré sa práve sadia.

 • Najviac bolí duša.....

  Po dvojročnej prestávke 16.októbra našu školu navštívil významný zahraničný hosť   

  Mgr. Tomáš Řehák.  Počas tohtoročného turné po Slovensku, po mestách Žilina a Prešov, ak spomenieme tie väčšie a medzinárodných skúsenostiach z Ukrajiny ( v minulých rokoch Rusko, Bielorusko, Poľsko, Chorvátsko, Tádžikistan, Kazachstan a Estónsko, v roku 2013 si ho vypočulo až 18 tisíc poslucháčov) si našiel čas aj na našu školu. Bolo to skoro 140 žiakov a študentov od IX. ročníka ZŠ až po SEPTIMU a III.AG gymnázia. Ako sám spomína v úvode svojej prednášky všetko sa to začalo v jeho živote pred vyše 20-timi rokmi tým, že sprevádzal v nemocnici mladých ľudí, ktorý zomierali všetkými opustení na AIDS. Nevyliečiteľne chorý mladík mu vtedy povedal pamätnú vetu:  „Najviac bolí duša“ . Prednáškovú činnosť p. Řeháka, v ktorých vyzdvihuje hodnoty ako je vernosť, panenstvo, smerovanie mladých ľudí k tomu, aby pristupovali k sebe navzájom zodpovedne, zdržanlivo a s úctou, zastrešuje OZ ABATOP,ČR.

Počet návštev: 3873316

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, organizačná zložka : Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Humenné , organizačná zložka : Základná škola sv. Cyrila a Metoda Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385

Fotogaléria