Nedeľa 1. 5. 2016

Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 1.5.2016)
Čabalová Mária (III.A)
Zajtra (Pondelok 2.5.2016)
Kostka Adam (Oktáva)
Mgr. Matúš Fuchs
Jana Čiráková

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385
Počet návštev: 4951750

Základná škola

 • Koncepcia podporujúca rodinu
 • Vyučovanie cudzích jazykov
 • Plavecký, korčuliarsky výcvik, škola v prírode
 • Využívanie moderných technológií vo vyučovaní
 • Rôznorodá mimoškolská činnosť

Gymnázium 8 - ročné

 • Základné a stredné vzdelávanie spolu
 • Podstatne skoršie profilovanie žiaka
 • Rýchlejší intelektuálny rast
 • Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov
 • Metódy - CLIL, Raz-Kids

Gymnázium 4 - ročné

 • Kultúrne a duchovné podujatia, výlety, exkurzie
 • Moderne vybavené odborné učebne
 • Učebný plán s možnosťou voliteľnosti predmetov podľa potrieb
 • Spolupráca s vysokými školami

Novinky

 • Aj v tomto školskom roku organizujeme bezplatné prípravné kurzy zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky pre žiakov 9. ročníka ZŠ, ktorí podali prihlášku na prijímacie skúšky pre šk. rok 2016/2017 konané na našej škole. V úvodnej časti kurzu budú zároveň predstavené informácie o štúdiu na našom gymnáziu. Záujem o kurzy je potrebné nahlásiť prostredníctvom formulára: http://goo.gl/forms/kMc8al24O1  .

  Gymnázium 4-ročné štúdium - pre žiakov 9. ročníka ZŠ

  Miesto: aula školy (prízemie pri kaplnke) - 3.- 4. máj 2016
  Čas: 14.00 hod.
  Prípravné kurzy sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch:

 • Nádherné popoludnie prežité v krásnej slnkom zaliatej prírode. Ďakujeme Bohu za počasie a krásne spoločenstvo rodičov, učiteľov i detí. Špeciálna vďaka Lucii a Ondrejovi Potockým za  všetky prekvapká po ceste.
  Super !!!   Fotogaléria

 • Deň Zeme, ktorý je každoročne celosvetovo vyhlásený na 22. apríl, naša škola oslávila aj tento rok  V tento deň sa na celom svete konajú rôzne podujatia, ktorých cieľom je pripomenúť krehkosť našej planéty. Aj Cirkevná spojená škola v Humennom sa zapája do rôznych aktivít, ktorými vyjadruje svoje presvedčenie, že jej osud našej  planéty nie je ľahostajný.

  Deň Zeme si študenti Oktávy pripomenuli prostredníctvom prezentácie svojej spolužiačky. Prezentácia bola zameraná na problémy dnešnej doby, akými sú nepochybne znečisťovanie životného prostredia, globálne otepľovanie, zemetrasenie, potopy, požiare.. Druhá polovica hodiny sa niesla v duchu piesne "Earth song" známeho speváka Michaela Jacksona, nesúcou hlboký odkaz, o strašnej vízii zničenej Zeme, ktorú sme si dostatočne nevážili.. a aj o tom, že aj napriek tomu sa dažďové pralesy stále vo veľkom vyrubujú a slony sa zabíjajú pre kly...     Fotogaléria

 • Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna
  Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy, Duchnovičova 24 v Humennom, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom CSŠ v Humennom dňa 5. 5. 2016 riaditeľské voľno z dôvodu slávenia 25. výročia katolíckych škôl.
  Mgr. Matúš Bartko, PhD. , riaditeľ školy

   

  Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna pre IV.AG a Oktávu

 • Dňa 22. apríla sme si aj na hodinách nemeckého jazyka pripomenuli Deň Zeme, aby sme nezabudli, že stále je pre nás pokladom. Preto je tu výzva na ochranu všetkého, čo nám ľuďom ponúka ako dar – rastliny, zvieratá, lesy, vzduch, pôdu, vodu...Aktivitami, úlohami, projektmi sme si zopakovali a upevnili slovnú zásobu k tejto aktuálnej téme a zamysleli sa nad ochranou životného prostredia. Tak chráňme našu Zem nielen v tento deň a nezabúdajme, že Zem ja náš poklad...smiley
  sr. Sofia fotogaléria

 • V dňoch 12. a 13. apríla 2016 sa niektorí žiaci našej školy zúčastnili gréckokatolíckeho krajského – Archieparchiálneho kola Biblickej súťaže a olympiády v Prešove. 12. apríla súťažili žiaci v B. kategórii (3.-4.ročník) a 13. apríla súťažili v I. kategórii žiaci druhého stupňa ZŠ. Program súťaže i olympiády začal v kaplnke Gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove, kde sa účastníci spolu s pomocným biskupom Prešovskej archieparchie Mons. Milanom Lachom pomodlili Moleben k blahoslavenému biskupovi P.P. Gojdičovi, OSBM. Potom nasledovala samotná súťaž víťazov z dekanátnych kôl, kde okrem svojich vedomostí, tento rok z Lukášovho evanjelia a starší žiaci aj z Prvej knihy Samuelovej, hereckých schopností a zručností (taktiež pri starších žiakoch) , si účastníci otestovali aj svoje schopnosti pracovať v tímoch. Všetkým účastníkom biblickej súťaže i olympiády blahoželáme a prajeme veľa chuti a nadšenia do ďalšieho poznávania Božieho slova.

 • Dňa 12. apríla 2016 sa žiaci našej školy, Matilda Folentová  (Kvarta) a Michal Piroščák (Príma) zúčastnili už 50. ročníka okresného kola biologickej olympiády v CVČ Dúha v Humennom.
  Matilda súťažila v kategórii botanika, Michal sa popasoval s úlohami zo zoológie. Obaja podali veľmi dobré výkony, Matilda v spomínanej kategórii obsadila krásne 2. miesto. Obom súťažiacim srdečne blahoželáme a želáme im veľa síl nielen v spoznávaní prírody, ale taktiež aj do ďalšieho štúdia.
  Mgr. Lenka Kosťunová

 • V pondelok 11.4. 2016 sme sa my, žiaci oktávy a IV. AG, zúčastnili na  divadelnom predstavení v prešovskom divadle Jonáša Záborského - Jana z Arku. Tento slovenský muzikál nás zaujal  úžasným spevom, hereckými výkonmi a najmä zaujímavými efektmi a množstvom výnimočných kulís, ktoré obohatili scénu a vytvárali celkový efekt predstavenia. V muzikáli o panne Jane, ktorá oslobodila Francúzsko spod nadvlády Angličanov a Burgunďanov, prevládali kresťanské motívy. Muzikál na nás zanechal pozitívny dojem. A  dejepisári tajne dúfajú, že aj táto skúsenosť im pomôže na maturitnej skúške pri 100-ročnej vojne.

 • Aj tento rok sme sa zapojili do výtvarnej súťaže ...a Slovo bolo u Boha...Našu školu reprezentovali viaceré výtvarné diela našich žiakov a študentov. Najúspešnejšou sa stala Klárka Čiefová z tercie, ktorá vyhrala - Cenu žiakov SŠ Svätej Rodiny. Téma práce - Boh, človek a príroda – v činnosti sv. Františka z Assisi a súčasného sv. otca Františka.
 • Aj v tomto roku sa naša škola CSŠ v Humennom zapojila do projektu: "Noc čítania Biblie". Žiaci štvrtého ročníka spolu so sestrou Danielou Kapkovou na 4 hodinách KNB pracovali na projektoch. Žiaci si mohli zvoliť ľubovoľnú tému ako chcú projekt uskutočniť a sr. Daniela ich usmerňovala.
  Noc čítania Biblie sme začínali detskou sv. omšou, v školskej kaplnke, ktorú celebroval p. kaplán Miroslav Liška. Deti po sv. omši svojim rodičom predstavovali svoje projekty. Vzácne bolo, že sa do niektorých projektov zapájali celé rodiny.  Po predstavení projektov sme sa posilnili spoločnou večerou. Po večeri sme sa rozdelili do troch skupín, v ktorých deti plnili určené úlohy na tému MILOSRDENSTVA. Po splnení úloh sme sa presunuli do kaplnky a čítali sme Božie slovo = tri podobenstvá o milosrdenstve. Po krátkej modlitbe sme sa pripravili na odpočinok.
  Vďaka patrí vychovávateľke Márii Debrecényiovej a žiakom zo študentského parlamentu a pomocným animátorom, ktorí asistovali deťom pri plnení úloh a túto noc zvládli pekne a pokojne. Tešíme sa aj na budúci rok.
  Fotogaléria

 • 5. 4. 2016 sa v zasadačke Mestského úradu v Humennom konalo okresné kolo súťaže Matematická olympiáda pre kategórie Z6, Z7, Z8. Tejto súťaže sa zúčastnili aj žiaci našej školy - osemročného gymnázia. Žiaci sa snažili vyriešiť náročné matematické úlohy a tiež písomne vysvetliť ako prišli na správne riešenie. Naši žiaci dosiahli v tejto súťaži vynikajúce výsledky.

 • Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

  Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy, Duchnovičova 24 v Humennom, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom CSŠ v Humennom dňa 15. 4. 2016 riaditeľské voľno z dôvodu slávenia  Dňa katolíckych učiteľov.

  Mgr. Matúš Bartko, PhD. , riaditeľ školy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385

Fotogaléria

Mapa