Streda 25. 11. 2015

Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 25.11.2015)
Bačišinová Katarína (Oktáva)
Bačovčinová Katarína (V.A)
Ficiková Katarína (IV.A)
Hajduková Katarína (I.AG)
Hudáková Katarína (IX.A)
Kiššová Katarína (VIII.A)
Kováčová Katarína (II.B)
Kulanová Katarína (III.A)
Palaštová Katarína (VIII.A)
Petrušková Katarína (Oktáva)
Polanská Katarína (IV.A)
Turíková Katarína (IX.A)
Šarišská Katarína (Sekunda)
Mgr. Katarína Lichmanová

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385
Počet návštev: 4612409

Základná škola

 • Koncepcia podporujúca rodinu
 • Vyučovanie cudzích jazykov
 • Plavecký, korčuliarsky výcvik, škola v prírode
 • Využívanie moderných technológií vo vyučovaní
 • Rôznorodá mimoškolská činnosť

Gymnázium 8 - ročné

 • Základné a stredné vzdelávanie spolu
 • Podstatne skoršie profilovanie žiaka
 • Rýchlejší intelektuálny rast
 • Rozšírené vyučovanie cudzích jazykov
 • Metódy - CLIL, Raz-Kids

Gymnázium 4 - ročné

 • Kultúrne a duchovné podujatia, výlety, exkurzie
 • Moderne vybavené odborné učebne
 • Učebný plán s možnosťou voliteľnosti predmetov podľa potrieb
 • Spolupráca s vysokými školami

Novinky

 • Hravá angličtina alebo We like to play

  Dňa 1. 12. 2015 v čase 13.30 – 14.30 hod. sa v spolupráci s Fulbrightovou nadáciou pre žiakov 1. a 2. ročníka ZŠ Cirkevnej spojenej školy, uskutoční projekt Hravá angličtina alebo We like to play.
  Študenti prímy a tercie pod vedením učiteliek angličtiny Mgr. Martiny Bartkovej a PaedDr. Márie Čiefovej pripravia pre deti z ŠKD zaujímavé aktivity v cudzom jazyku. Žiakom sa bude venovať aj lektor z USA p. Jonathan Gerkin. Projekt sa uskutoční vo veľkej telocvični našej školy. Srdečne pozývame aj rodičov detí. 

  plagat.pdf

 • Pasovanie prvákov

  23. 11. 2015

  Dňa 19. 11.2015 sa na našej škole uskutočnilo pasovanie prvákov. Sľubu prvákov predchádzalo splnenie úloh, s ktorými sa hravo popasovali. Precvičili si písmenká, pohrali sa s číslami, „našli svoje prezúvky“, zaspievali pesničku, spomenuli si na básničku... Slávnostne zložili sľub a tak mohli byť pasovaní  (tejto úlohy sa zhostil pán riaditeľ s pani zástupkyňou) za riadnych žiakov našej školy.  Prváci spolu so svojimi učiteľkami a pani vychovávateľkou boli spokojní  a svoju radosť mohli ešte znásobiť veselou zábavou na Ondrejovskej veselici (ktorej súčasťou pasovačka bola).
  Prajeme im veľa úspechov, radosti a spokojnosti v našich školských laviciach.
  Fotogaléria

 • Zelený deň - odovzdávanie ceny

  23. 11. 2015

  Dnes predseda Žiackeho parlamentu odovzdal sladkú odmenu výhercom súťaže o najzelenejšiu triedu triede III. A.
  Žiacky parlament

  Fotogaléria

 • Slobodný od drogy...

  22. 11. 2015

  Dňa 20. novembra 2015 sa v rámci programu pri príležitosti Dňa študentstva na našej škole uskutočnila beseda s človekom, ktorý nám priblížil problematiku drogových závislostí trochu z iného uhla pohľadu, s človekom, ktorý dokáže otvorene hovoriť o tom, čím prešiel vo svojom živote.Stretnutia so Samuelom Bogárom sa zúčastnili študenti Kvinty a I.AG, ktorí napäto a zaujato počúvali jeho životný príbeh. Príbeh človeka, ktorý sa vďaka drogám dostal v živote až na dno, ale podarilo sa mu úspešne z tohto dna odraziť a posunúť sa v živote správnym smerom.Veríme, že životný príbeh človeka, ktorý sa postavil zoči-voči drogám a v tomto boji vyhral, pomôže ostatným zamyslieť sa nad vlastným životom,  správne sa rozhodnúť a tiež bude mať význam v dlhodobej protidrogovej prevencii.
  Ďakujeme p. Bogárovi za otvorenosť a úprimnosť a v ďalšom živote mu želáme veľa úspechov.
  Mgr. Lenka Kosťunová
  Fotogaléria

 • Zelený deň

  21. 11. 2015

  Pri príležitosti Svetového dňa detí 20. 11. 2015 sa uskutočnil zelený deň. V tento deň sa celá škola obliekla do zeleného. V rámci zeleného dňa sa uskutočnila aj súťaž o najzelenejšiu triedu a musíme priznať, že niektoré triedy boli od hlavy po päty v zelenom.  Našu malú súťaž vyhrala trieda III. A., ktorých čaká sladká odmena.

  Výhercom blahoželáme smiley
  Žiacky parlament
  Fotogaléria

 • Je lepšie raz vidieť, ako stokrát počuť

  Skutočne, človek môže stokrát počuť, ale stačí raz vidieť a zážitok a bohaté dojmy vystačia v spomienkach na celý život. Preto sa žiaci Prímy dňa 18. 11. 2015 zúčastnili vychádzky do skanzenu a Vihorlatského múzea v Humennom.
  Fotogaléria

   

 • Navždy sa zachová v pamäti stužková IV.AG

 • Medzitriedny volejbalový turnaj

  Dňa 16.11. sa pri príležitosti Dňa Študentstva uskutočnil každoročný medzitriedny volejbalový turnaj pre študentov štvorročného gymnázia, vyššieho stupňa osemročného gymnázia a Kvarty. Začali sme spoločnou modlitbou, po ktorej nasledovala ukážka programu zo stužkovej slávnosti IV.AG. Ďalej sme pokračovali volejbalovým turnajom. Aj keď všetci bojovali s veľkým nasadením favoriti boli známi už po chvíli, a tak diváci mali o napätie postarané. O umiestnenie bojovali v semifinále Kvinta so IV.AG, kde po urputnom boji Kvinta vyhrala a umiestnila sa tak na treťom mieste. Vo finále medzi sebou bojovala Oktáva s II.AG, kde vyhrala Oktáva nad II.AG a tak získala putovný pohár sv. Cyrila a Metoda. Všetkým zúčastneným ďakujeme a dúfame, že sa stretneme znova o rok.

  Študentský Parlament​

 • Príma a príbeh o malej myške

  Dňa 12. novembra žiaci prímy pracovali na hodine anglického jazyka s asistentom, americkým lektorom Jonathanom Gerkinom, s príbehom malej myšky. Hodinu gramatiky s témou Prítomné časy absolvovali netradične. Jonathan Gerkin jedenkrát týždenne asistuje pod vedením učiteľky Mgr. Martiny Bartkovej v danej triede. Žiaci si pomocou obrázkov, pomôcky v podobe kľúčových písmen či napokon aj názorným zobrazením pomocou svojho tela prerozprávali príbeh v prítomnom jednoduchom čase. Takto si žiaci nielen drilom, ale aj konkrétnym zážitkom hlbšie osvojili daný jazykový gramatický  jav.     

 • Americký lektor aj na ZŠ

  Dňa 12. novembra žiaci 5.A privítali na hodine anglického jazyka  amerického lektora Jonathana Gerkina.  Jonathan Gerkin pravidelne pracuje so žiakmi gymnázia, bol totiž v rámci Fulbrightovho programu pridelený práve k týmto žiakom. Ale prijal pozvanie, aby sa stretol aj so žiakmi základnej školy. Žiaci si pre neho pripravili zaujímavé otázky, odvážne diskutovali o živote v USA. Verím, že aj týmto sme na našej škole prispeli k vnútornej motivácii učiť sa anglický jazyk.

 • Majstrovstvá Európy v nohejbale – Humenné

  Od  piatka 13. novembra do nedele 15. novembra 2015 bojovali o medaily športovci 12 krajín v humenskej športovej hale. Študenti našej školy videli a povzbudzovali dva zápasy Slovákov: Slovensko – Švajčiarsko a Slovensko – Írsko. Počas týchto stretnutí sme vyhrali „určite“ aj vďaka našim skvelým fanúšikom, ktorí najmä pri zápase s Írskom vytvorili fantastickú atmosféru. Našu spoluprácu so slovenským tímom potvrdzujú aj fotografie vo fotoalbume.

 • V Humennom boli vojaci...

  Príslušníci Regrutačnej skupiny Prešov, Personálneho úradu Ozbrojených síl SR navštívili dňa 12. novembra 2015 študentov Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Humennom. Hlavnou témou pripravených prezentácií boli podmienky štátnej služby profesionálneho vojaka v ozbrojených silách Slovenskej republiky podľa nového zákona a možnosť štúdia na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši.
  Študenti si vypočuli, čo všetko musí občan splniť pri vstupe do ozbrojených síl Slovenskej republiky, ako prebieha proces výberového a prijímacieho konania a aké študijné programy budú otvárané na Akadémii ozbrojených síl v akademickom roku 2016/2017.
  http://www.vojak.mil.sk/58201/?pg=7

 • Okresné kolo v bedmintone žiačok

  Dňa 10.11.2015 sa na našej škole uskutočnilo okresné kolo v bedmintone žiačok základných škôl  okresov Humenné a Medzilaborce. Naše dievčatá - Katarína Turíková a Štefánia Čubáková - žiačky 9. ročníka obsadili v neľahkej konkurencii pekné 3. miesto a tešili sa z diplomu i pohára.  

 • "PRE STARÝCH RODIČOV"

  Tento rok - osobné stretnutia v triedach...

  Tak, ako po lete prichádza jeseň, tak aj v živote každého človeka mladosť pominie a vystrieda ju staroba. Prichádza nenápadne, pomaly a nedá sa jej vyhnúť. Práve v jesenných mesiacoch si uvedomujeme, aké vzácne ,,poklady" žijú v našich rodinách. Sú to naši starí rodičia.

  Je veľmi dôležité, aby sme aj dnešným deťom pripomínali, že je potrebné vážiť si starších ľudí, pochopiť ich dôležitú úlohu v našich rodinách, uvedomiť si, čo všetko pre nás starí rodičia denne robia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385

Fotogaléria

Mapa