Narodeniny a meniny

Dnes (Streda 23.7.2014)
Hudáková Vanesa (VIII.A)
Petruška Filip (VI.A)
Oľga Kormaníková
Zajtra (Štvrtok 24.7.2014)
Polanský Marek (Sekunda)
Balko Vladimír (II.AG)
Gojda Vladimír (Tercia)
Tkáč Vladimír (IX.A)
Pozajtra (Piatok 25.7.2014)
Jakubová Ivana (I.AG)
Kuľha Vojtech (Sexta)
Pekarovič Patrik (0. ročník)
Balogáč Jakub (VII.A)
Bačovčin Jakub (V.B)
Blišák Jakub (IX.A)
Falát Jakub (V.B)
Halajčik Jakub (II.AG)
Parnica Jakub (VI.A)
Valalik Jakub (I.A)

Novinky

 • Oznam o vyhlásení výberového konania

  Podrobnejšie informácie si môžete prečítať TU.

 • 5. záverečný deň na Jazykovej univerzite

  Heslo: Objavuj krásu umenia v prírode i okolo seba.
  Discover the Beauty of the Art in Nature and around you.

  Plní radosti a vďačnosti sme ukončili toto nádherné dobrodružstvo, pri ktorom sme spoločne objavovali Boha - Lásku i Krásu. Ďakujeme všetkým, ktorí nás po celý čas sprevádzali modlitbami a obetami, silne sme ich cítili.  Veľké vďaka aj našim animátorom - študentom, ktorí po celý čas sa darovali pre svojich mladších kamarátov, a tak sme spolu mohli vytvoriť krásne spoločenstvo, kde sme si navzájom darom.     FOTOGALÉRIA    

 • 4. deň na Jazykovej univerzite : Krása Afriky

  Heslo: Miluj a chráň !
  Love and protect !

  FOTOGALÉRIA

 • 3. deň na Jazykovej univerzite

  Envirodeň na Jazykovej univerzite: Objav krásu Zeme – Neplytvaj, ale využi !
  Discover the Beauty of the Earth – Don’t waste, make use of it.

  FOTOGALÉRIA

 • 2. deň na Jazykovej univerzite

  Heslo: Božia ekológia - radosť zo stvorenia
  God´s Ecology - The Joy from Creation

  Máme vždy, čo darovať !

  https://www.youtube.com/watch?v=kFVWWDniDs0

 • 1. deň na Jazykovej univerzite

  Dnes sme objavovali dary druhého. Heslo na deň: Chránim teba - chránim seba. I´m protecting you - I´m protecting myself
  Pomohla nám pritom aj kocka lásky a 4 P ( pozdraviť, poprosiť, prepáčiť a poďakovať ) aj v AJ.
  FOTOGALÉRIA    

 • POĎAKOVANIE Z Podvihorlatských novín - SLNEČNICA je pre nás POMOC A NÁDEJ

  Na území miest Humenné, Medzilaborce a Snina sa 28. mája uskutočnila verejná zbierka pod názvom KROK so SM - DEŇ SLNEČNÍC, ktorej účelom bolo zviditeľniť občanov s diagnózou SKLEROSIS MULTIPLEX. Vďaka príspevkom občanov našich miest činil čistý výnos zbierky 1672, 66 eur. Bude použitý na čiastočnú úhradu rehabilitačno-rekondičného pobytu pre členov klubu SM za účelom skvalitnenia života ľudí s touto diagnózou.
  Touto cestou by som chcela poďakovať riaditeľke OA Ing. Alene Židovej, riaditeľke SZŠ PhDr. Marcele Griščíkovej, riaditeľovi Gymnázia sv. Cyrila a Metoda Mgr. Matúšovi Bartkovi, PhD., riaditeľke Gymnázia v Snine RNDr. Ivete Lazorovej a riaditeľovi Gymnázia v Medzilaborciach PhDr. Vladimírovi Tarčovi, ktorí nám poskytli svojich študentov na spoluúčasť pri vykonávaní našej zbierky. Ďakujeme študentom za ich aktívny a zodpovedný prístup k tejto humánnej akcii...
  Za všetkých členov KLUBU SM v Humennom
  Anna Jusková - predsedníčka

 • III. Jazyková univerzita

  Zajtra  7. 7.  začíname naše  spoločné dobrodružstvo na Prázdninovej jazykovej univerzite o 8: 00 hod. v škole.

  Potrebné informácie pre nahlásených  nájdete aj na zverejnených prihláškach.

  Tešíme sa na vás a zverujeme všetko  Nebeskému Otcovi, 

  Panne Márii a špeciálne  našim ochrancom sv. Cyrilovi a Metodovi.  

Počet návštev: 3706396

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, organizačná zložka : Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Humenné , organizačná zložka : Základná škola sv. Cyrila a Metoda Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385

Fotogaléria