Narodeniny a meniny

Dnes (Utorok 29.7.2014)
Mgr. Marta Ondovčáková
Zajtra (Streda 30.7.2014)
Kaňuch Samuel (Príma)
Kuľha Daniel (VII.A)
Pozajtra (Štvrtok 31.7.2014)
Lokšik Ján (IV.A)

Novinky

 • Oznam o vyhlásení výberového konania

  Podrobnejšie informácie si môžete prečítať TU.

 • 5. záverečný deň na Jazykovej univerzite

  Heslo: Objavuj krásu umenia v prírode i okolo seba.
  Discover the Beauty of the Art in Nature and around you.

  Plní radosti a vďačnosti sme ukončili toto nádherné dobrodružstvo, pri ktorom sme spoločne objavovali Boha - Lásku i Krásu. Ďakujeme všetkým, ktorí nás po celý čas sprevádzali modlitbami a obetami, silne sme ich cítili.  Veľké vďaka aj našim animátorom - študentom, ktorí po celý čas sa darovali pre svojich mladších kamarátov, a tak sme spolu mohli vytvoriť krásne spoločenstvo, kde sme si navzájom darom.     FOTOGALÉRIA    

 • 4. deň na Jazykovej univerzite : Krása Afriky

  Heslo: Miluj a chráň !
  Love and protect !

  FOTOGALÉRIA

 • 3. deň na Jazykovej univerzite

  Envirodeň na Jazykovej univerzite: Objav krásu Zeme – Neplytvaj, ale využi !
  Discover the Beauty of the Earth – Don’t waste, make use of it.

  FOTOGALÉRIA

 • 2. deň na Jazykovej univerzite

  Heslo: Božia ekológia - radosť zo stvorenia
  God´s Ecology - The Joy from Creation

  Máme vždy, čo darovať !

  https://www.youtube.com/watch?v=kFVWWDniDs0

 • 1. deň na Jazykovej univerzite

  Dnes sme objavovali dary druhého. Heslo na deň: Chránim teba - chránim seba. I´m protecting you - I´m protecting myself
  Pomohla nám pritom aj kocka lásky a 4 P ( pozdraviť, poprosiť, prepáčiť a poďakovať ) aj v AJ.
  FOTOGALÉRIA    

 • POĎAKOVANIE Z Podvihorlatských novín - SLNEČNICA je pre nás POMOC A NÁDEJ

  Na území miest Humenné, Medzilaborce a Snina sa 28. mája uskutočnila verejná zbierka pod názvom KROK so SM - DEŇ SLNEČNÍC, ktorej účelom bolo zviditeľniť občanov s diagnózou SKLEROSIS MULTIPLEX. Vďaka príspevkom občanov našich miest činil čistý výnos zbierky 1672, 66 eur. Bude použitý na čiastočnú úhradu rehabilitačno-rekondičného pobytu pre členov klubu SM za účelom skvalitnenia života ľudí s touto diagnózou.
  Touto cestou by som chcela poďakovať riaditeľke OA Ing. Alene Židovej, riaditeľke SZŠ PhDr. Marcele Griščíkovej, riaditeľovi Gymnázia sv. Cyrila a Metoda Mgr. Matúšovi Bartkovi, PhD., riaditeľke Gymnázia v Snine RNDr. Ivete Lazorovej a riaditeľovi Gymnázia v Medzilaborciach PhDr. Vladimírovi Tarčovi, ktorí nám poskytli svojich študentov na spoluúčasť pri vykonávaní našej zbierky. Ďakujeme študentom za ich aktívny a zodpovedný prístup k tejto humánnej akcii...
  Za všetkých členov KLUBU SM v Humennom
  Anna Jusková - predsedníčka

 • III. Jazyková univerzita

  Zajtra  7. 7.  začíname naše  spoločné dobrodružstvo na Prázdninovej jazykovej univerzite o 8: 00 hod. v škole.

  Potrebné informácie pre nahlásených  nájdete aj na zverejnených prihláškach.

  Tešíme sa na vás a zverujeme všetko  Nebeskému Otcovi, 

  Panne Márii a špeciálne  našim ochrancom sv. Cyrilovi a Metodovi.  

Počet návštev: 3711872

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, organizačná zložka : Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Humenné , organizačná zložka : Základná škola sv. Cyrila a Metoda Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385

Fotogaléria