Narodeniny a meniny

Dnes (Nedeľa 26.10.2014)
Goriľová Terézia (VII.A)
Turíková Klaudia (I.A)
Zajtra (Pondelok 27.10.2014)
Dziaba Daniel (Sekunda)
Ščepanik Ondrej (III.A)
Pozajtra (Utorok 28.10.2014)
Surničinová Kristína (III.A)

Novinky

 • Ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keď umrie. A nik, kto žije a verí vo mňa, neumrie naveky (Jn 11,25-26)

  S bolesťou v srdci sme prijali správu, že VIKTÓRIA HUDÁKOVÁ už nie je tu, medzi nami. Zároveň s vierou prežívame, že už je blízko pri Pánovi.

  Pohrebná svätá omša s obradmi bude v nedeľu o 13.30 v kostole v Udavskom.

 • Riaditeľské voľno

  Udeľujem riaditeľské voľno pre Cirkevnú spojenú školu dňa 29.10.2014 z dôvodu Metodického dňa učiteľov cirkevných škôl v Prešove.

  Mgr. Matúš Bartko, PhD.

 • 27. október 2014 - Vizitácia otca biskupa Mons. Bernarda Bobera

  0. hodina - odpadá

  7.45 – odchod na sv. omšu do kostola ( v sprievode triednych učiteľov + zástupcov)

  8.05 – modlitba sv. ruženca

  8.30 – sv. omša (Mons. Bernard  Bober)

  9.30 – 9.45 presun do školy (triedny + trieda: od kostola až do triedy)

  10.00 – 10.25 - 3. vyučovacia hodina (1. – 4. ročník končí vyučovanie o 11.00   hod.  a odchádza s triednym učiteľom a vychovávateľkou na obed)

 • Hvezdáreň v Humennom

  Dňa 23.10. 2014 žiaci Tercie a VIII.roč.  navštívili Hvezdáreň v Humennom, kde sa zúčastnili prednášky o našej  planéte Zem, jej geologických procesoch so zameraním na magmatickú a sopečnú činnosť.  Cieľom bolo rozšíriť a obohatiť učivo o najnovšie poznatky a informácie, ktoré nám sprostredkoval  skúsený odborník – lektor M. Maturkanič.

 • Piataci v záhradníctve

  Na hodinách predmetu Svet práce sa piataci v jeseni zoznamujú s prípravnými prácami v záhrade, aby v nasledujúcej sezóne bola úroda čo najlepšia. K dobrej príprave patria aj znalosti o osivách a sadivách . Preto sa v pondelok 20.10.2014 žiaci V.A a V.B vybrali do miestneho záhradníctva, aby si svoje vedomosti obohatili priamo u odborníkov. Okrem iného sme sa od milej pani predavačky dozvedeli, že v tomto jesennom období si ľudia najčastejšie kupujú ovocné stromčeky, ktoré sa práve sadia.

 • Najviac bolí duša.....

  Po dvojročnej prestávke 16.októbra našu školu navštívil významný zahraničný hosť   

  Mgr. Tomáš Řehák.  Počas tohtoročného turné po Slovensku, po mestách Žilina a Prešov, ak spomenieme tie väčšie a medzinárodných skúsenostiach z Ukrajiny ( v minulých rokoch Rusko, Bielorusko, Poľsko, Chorvátsko, Tádžikistan, Kazachstan a Estónsko, v roku 2013 si ho vypočulo až 18 tisíc poslucháčov) si našiel čas aj na našu školu. Bolo to skoro 140 žiakov a študentov od IX. ročníka ZŠ až po SEPTIMU a III.AG gymnázia. Ako sám spomína v úvode svojej prednášky všetko sa to začalo v jeho živote pred vyše 20-timi rokmi tým, že sprevádzal v nemocnici mladých ľudí, ktorý zomierali všetkými opustení na AIDS. Nevyliečiteľne chorý mladík mu vtedy povedal pamätnú vetu:  „Najviac bolí duša“ . Prednáškovú činnosť p. Řeháka, v ktorých vyzdvihuje hodnoty ako je vernosť, panenstvo, smerovanie mladých ľudí k tomu, aby pristupovali k sebe navzájom zodpovedne, zdržanlivo a s úctou, zastrešuje OZ ABATOP,ČR.

 • Poďakovanie za duchovnú obnovu

  Dňa 14.10. 2014 sa  žiaci I.AG zúčastnili duchovnej obnovy v Košiciach., kde  si prezreli  Dóm sv. Alžbety a zúčastnili sa duch. zamyslenia sa nad Božou láskou k nám a vzájomnou láskou medzi nami,  i sv. omše s možnosťou sv. spovede v Kaplnke sv. Michala Archanjela.  Týmto zároveň chceme poďakovať p. kaplánovi M. Liškovi za jeho odborný výklad v katedrále i sprostredkovanie Božích milostí. Ďakujeme.

 • Deň zdravej výživy

          Vyhodnotenie  Dňa zdravej výživy

  FOTOGALÉRIA

   

Počet návštev: 3865424

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, organizačná zložka : Gymnázium sv. Cyrila a Metoda Humenné , organizačná zložka : Základná škola sv. Cyrila a Metoda Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385

Fotogaléria