KomPrax DigiŠkola E - Test Nemaj v paži „ Po stopách sv. Cyrila a Metoda“ Sakrálne miesta Renovabis Digitálni Štúrovci Fulbrightov program

PROJEKTY

KomPrax

Prínos projektu

   Prínos projektu

Národný projekt prostredníctvom neformálneho vzdelávania umožňuje mladým aktívnym ľuďom nadobudnúť kompetencie dôležité pre ich budúceho zamestnávateľa ako aj pre ich život v spoločnosti. Umožňuje im prevziať zodpovednosť za prostredie v ktorom žijú, reagovať na potreby vo svojom okolí, zorganizovať malý projekt a vďaka tomu si overiť svoje kompetencie aj v praxi. Vďaka pozitívnej skúsenosti zároveň národný projekt motivuje mladých ľudí ďalej na sebe pracovať a tým si rozvíjať najmä sociálno-osobnostné zručnosti (tzv. soft-skills), ktoré sú kľúčové pre úspešné uplatnenie sa v praxi.

KomPrax - Ľudka Kuľhová

KomPrax - Ľudka Kuľhová

Projekt Zasaď si kvet! bol pripravený pre deti z našej školy, ale aj deti z mesta, v rámci Jazykovej univerzity s ekologickým programom . Deti sa mohli naučiť sadiť, presádzať a ošetrovať rastliny rôznych druhov.
Vďaka materiálom (farebné kvetináče a pestré kvety ), ktoré sme kúpili prostredníctvom projektu Komprax, sa podarilo skrášliť spoločné priestory v škole, ktoré vytvárajú príjemnú zelenú klímu.

KomPrax - Lucia Michalenková

KomPrax - Lucia Michalenková

Môj MPZ sa nazýval Kreatívna študovňa a prebiehal 26. júna 2014 v priestoroch našej školskej knižnice. Cieľom projektu bolo využiť kreatívne schopnosti, skrášliť priestor knižnice a v neposlednom rade aj prezentovať, akí zruční a šikovní sú žiaci našej školy. Prostredníctvom tejto aktivity sa podarilo utužiť kolektív a posilniť tímovú prácu.

KomPrax - Zuzana Šarišská

KomPrax - Zuzana Šarišská

Projekt Family Day sa konal slnečného a teplého 25. júna 2014 v popoludňajších hodinách na školskom dvore CSŠ. Podujatie vzniklo na podnet riešiť problém nedostatku času rodičov na deti a opačne. Počas svojho trvania mali rodiny možnosť spoločne stráviť voľné chvíle rôznymi spôsobmi. K dispozícii boli súťaže pre deti a spoločné aktivity pre rodičov a deti. Súčasťou programu bola aj prednáška špeciálnej pedagogičky Mgr. Mihalčíkovej o správnej príprave do školy.
Atraktívnou časťou programu bol futbal otcov a synov, ako aj tancovanie zumby mamičiek a dcér. Pripravené bolo lákavé občerstvenie, ktoré veľmi dobre padlo po zábavne vyčerpávajúcich aktivitách.

KomPrax - Richard Mocák

KomPrax - Richard Mocák

Počas Jazykovej univerzity sa realizoval tiež projekt Envirodeň , ktorého cieľom bolo upozorniť deti na dôležitosť triedeného odpadu, ale aj na šetrenie a správne využívanie starých nepotrebných vecí. Pomocou enviroaktivít v anglickom jazyku sa deti zabavili i dozvedeli niečo nové o ekológií a o správnej separácií odpadu.

KomPrax - Ivana Jakubová

KomPrax - Ivana Jakubová

Dňa 11.7.2014 sa uskutočnil malý projekt s názvom Kráčame za umelcom. Hlavnou úlohou tohto projektu bolo zvýšiť povedomie detí o výtvarnom umení, spojené so stretnutím účastníkov Plenéru INSITA v humenskom skanzene. Popoludnie bolo prepojené aj s využitím odpadového materiálu, ktorý sa často povaľuje v rôznych priestoroch. Deti odišli s vlastnoručne vyrobenými výtvormi a obohatené o nové skúsenosti a umelecké zážitky.

KomPrax 1- I.AG

KomPrax 1- I.AG

Dňa 30.1.2015 sa na našej škole konalo športové dopoludnie, ktorého súčasťou bol aj volejbalový turnaj žiakov štvorročného gymnázia, septimy a oktávy. Turnaj bol spolufinancovaný z projektu Komprax a tak žiaci mohli súťažiť o hodnotné ceny. Po ťažkom no veľmi vyrovnanom súboji však žiaci III. AG porazili Septimu a tak získali putovný pohár sv. Cyrila a Metoda, ktorý sa bude takto každý rok predávať víťazom volejbalového turnaja.

KomPrax 2 - I.AG

KomPrax 2 - I.AG

Dňa 27.1.2015 sa v čase od 8:00 do 10:15 konal Komprax, ktorý zorganizovala študentka gymnázia z I.AG triedy Sára Balicová pre deviatakov ZŠ ako testovanie zo slovenského jazyka a matematiky. Žiaci mali možnosť pozrieť našu školu a odborné učebne. Mali k dispozicií občerstvenie a najlepší žiaci boli odmenení víťazným pohárom a medailami.

KomPrax 3 - I.AG

KomPrax 3 - I.AG

Dňa 10.2.2015 v čase od 8:00 do 12:00 v chemickej učebni si organizátor malého projektového zámeru Komprax Matej Ondáč (1.AG) pripravil pre žiakov našej školy netradičnú hodinu chémie plnú zábavy a zážitkov. Žiaci mali možnosť pozrieť si zaujímavé pokusy, no aj si ich vyskúšať. Žiakom, ktorí sa zúčastnili Kompraxu, bolo poskytnuté občerstvenie. Ako sa im to páčilo? "Zaujímavá a poučná hodina", "Veľmi sa mi to páčilo, dozvedela som sa veľa nových vecí ohľadom chémie", "Zažili sme skvelú netradičnú hodinu chémie". Aj takto hodnotili podujatie niektorí žiaci.

Novinky

Kontakt

 • Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 Humenné
  Duchnovičova 24 , 066 01 Humenné
 • sekretariát : +421 057 /775 2732
  riaditeľ : +421 057 /775 0655
  vedúca ŠJ : +421 057 /443 2385

Fotogaléria

Mapa