• JAZYKOVÁ UNIVERZITA 4. DEŇ
     • Plní vďačnosti Bohu, ale aj  voči všetkým, ktorí sa pričinili o super prežité dni, sme ukončili krásne a požehnané 4 dni. Špeciálna vďaka patrí  našim mladým a veľmi obetavým  animátorom, za ich trpezlivosť a vytrvalosť.

       Veríme, že spoločne strávené dni nám pomohli upevniť medzi nami priateľstva, rozšírili slovnú zásobu v AJ a hlavne dali viac podnetov ako sa rozumne stravovať bez zbytočného plytvania.

     • Jazyková univerzita 3. deň
     • Celodenný výlet do Zemplínskych Hámrov, zábava a spoznávanie remesiel a pracovných nástrojov našich predkov.

     • Jazyková univerzita 2. deň
     • Dopoludnia aktivity v rámci Euroscuoly, filmové predstavenie, nákupy ovocia a výroba krásnych a zdravých dobrôt.

     • Jazyková univerzita 1.deň
     • Neplytvaj! Jedz múdro a zdravo! 

      Predstavenie myšlienky, spoločné zoznamovačky, súťaže, sv. omša a mestská hra pomohli vytvoriť atmosféru zapálených nadšencov, ktorým nie je vôbec jedno ako sa zaobchádza s potravinami a s  jedlom.

     • Exkurzia – Viedeň 2019
     • Mesto snov, hudby, či cisárske mesto – jednoducho Viedeň. Kto by nechcel ochutnať aspoň kúsok jej bohatej histórie? Prednedávnom zlákala aj nás, a tak sme sa rozhodli vyskúšať nemčinu v praxi a preskúmať ju. Naša návšteva v sebe zahŕňala trošku kultúry v podobe návštevy umelecko-historického múzea, parlamentu, radnice, kde sa každoročne konajú vianočné trhy, ako aj zábavy, ktorú sme si užívali v zábavnom parku Prater. Tam sme sa previezli aj na Viedenskom obrom kolese, kde sa nám Viedeň odhalila v celej svojej kráse. Prezreli sme si Dóm sv. Štefana, zúčastnili sa aj sv. omše v nemeckom jazyku a vybrali sa tiež po stopách Habsburgovcov, navštívili sme ich niekdajšie sídla - zámky Hofburg a Schönbrunn. Najstaršia Zoo na svete bola nádherným zavŕšením našej návštevy Viedne. Tak čo, zlákali sme aj vás?

     • eTwinning v anglickom jazyku – tercia
     • V tomto školskom roku sa trieda tercia zapojila do medzinárodného projektu eTwinning s názvom Let's go out! Našimi partnermi boli žiaci z Portugalska, Francúzska a Poľska. V úvodnej fáze sme fotili a v anglickom jazyku opisovali jedlá, ktoré bežne jedávame v rodinách na raňajky, obed a večeru. Z nich sme vybrali tie najčastejšie a k fotografiám sme vypracovali recepty. Tie sme zverejnili na portáli eTwinningTwinSpace. Špeciálnymi dobrotami boli veľkonočné jedlá. Tie sme našim partnerom predstavili v tradičných veľkonočných košíkoch a označili sme ich. V ďalšej fáze sme zo všetkých medzinárodných jedál vytvorili Menu pre reštauráciu Old Town Road. V dvoch skupinách sme pripravili dialógy, zahrali ich v našej čajovni a spravili video. Pozreli sme si aj partnerské videá. Na záver sme si zahrali kahoot kvíz a odniesli si mnoho skúseností, poznatkov o jedlách v partnerských krajinách, ale aj kopec zábavných zážitkov. PaedDr. Mária Čiefová

     • Let´s share our European identity
     • V mesiacoch máj až jún sa žiaci kvinty zapojili do medzinárodného e-Twinningového projektu pod názvom Let´s share our European identity. Stali sa tak súčasťou veľkého projektu pozostávajúceho z aktívnej účasti 17 partnerských škôl z 9 krajín sveta.

      Študenti si stanovili niekoľko cieľov. Hlavným z nich bolo rozvinúť povedomie o európskom kultúrnom dedičstve a o dôležitosti jeho ochrany. Spomínaný projekt mal taktiež za cieľ podporovať schopnosť spolupráce medzi študentmi z rôznych krajín Európy, preveriť ich schopnosť aktívne komunikovať  v cudzom jazyku a pracovať s modernými  technológiami.

      Celé snaženie študentov v spolupráci s ich učiteľmi zavŕšila tvorba elektronických kníh, ktorých výslednú podobu nájdete kliknutím na nasledujúci odkaz: http://padlet.com/clubeeuropeualmeirim/hozj2zp8kkza

      Mgr. Lenka Mikitová

     • Medzinárodný projekt " I like reading "
     • V rámci programu e Twinning sa aj naši mladší žiaci zapojili do projektu, ktorého cieľom bolo povzbudiť deti k pravidelnému čítaniu.

      Po celý mesiac máj čítali a  vyrábali rôzne čitateľské zápisniky, ktoré mohli  cez Twinspace ukázať v rámci portálu eTwinning  svojimi novými kamarátom  z Talianska, Portugalska, Španielska, Poľska a Turecka.  Tešíme sa  po prázdninách na ďalšie spoločné a zaujímavé aktivity!

      Krátky zostrih aktivít:

     • ĎAKOVNÁ SVÄTÁ OMŠA NA KONIEC ŠKOLSKÉHO ROKA
     • “Ustavične sa radujte. A pri všetkom vzdávajte vďaky.” Takto čítame v Prvom liste Solúnčanom. Naplnenie týchto dvoch krátkych viet by malo byť jedným z hlavných poznávacích znakov kresťana. Na ďakovnej svätej omši, vo štvrtok dňa 27.06.2019, sa tieto dva elementy dokonale spojili a chrámom, zasvätenému všetkým svätým, sa tiahla radosť z prichádzajúcich prázdnin z tvárí našich žiakov a zaznievali i ďakovné modlitby a spevy za úspešne prežitý školský rok 2018/2019.

      Nádhernú slávnosť, celebrovanú pánom dekanom, oboma našimi kaplánmi a otcom Lorenzom, honosne dotváral aj spevácky zbor pod vedením našich učiteľov Jozefa Bubnára a Katky Lichmanovej. V závere sa s nami rozlúčili aj žiaci deviateho ročníka základnej školy, pre ktorých končí táto časť ich životného príbehu a začína nové dobrodružstvo na rôznych stredných školách.

      Slávnostný príhovor pani riaditeľky Harvanovej na záver bol plný povzbudivých slov, pozitívneho hodnotenia posledných desiatich mesiacov, i ďakovania učiteľom, kňazom, žiakom a v neposlednom rade aj pracovníkom, ktorí nás z rôznych príčin po tomto školskom roku opúšťajú. Vyvrcholením slávnostnej udalosti bolo odmeňovanie tých najúspešnejších žiakov za ich famózne výsledky v rámci okresu, kraja i Slovenska celého na všakovakých súťažiach, projektoch a udalostiach.

      Všetkým prajeme nádherne prežitý čas letnej dovolenky. Nech slúži na načerpanie nových síl a radosti zo života. Nech žiaci, ani učitelia nezabúdajú odkiaľ prichádzajú a šíria vo svojom okolí radosť, lásku a pokoj.

       

      Mgr. Jozef Bubnár

     • Po stopách histórie
     • Ani na konci školského roka sme my, študenti septimy a III.AG nezaháľali. Vydali sme sa v ústrety histórii.  Prehliadkou bývalého koncentračného tábora Auschwitz – Birkenau  sme si pripomenuli hrôzy 2. svetovej vojny. Po tejto silnej skúsenosti nás na ďalší deň očaril hrad Wavel, jeho záhrady a aj historické centrum Krakowa. Týmto sa náš výlet neskončil, naše ďalšie kroky smerovali do soľnej bane Wielczka.  Toľkokrát opakované ,,Raz vidieť je lepšie, ako stokrát počuť“,  sme si overili na vlastnej koži. Sme veľmi vďační za túto skúsenosť.

      Septima

     • Deň rodiny, školy a farnosti
     • 22. júna 2019 bolo na CSŠ veľmi veselo. Zišli sa rodiny, priatelia, kamaráti školy aj farnosti, aby sa zabavili, zatancovali, porozprávali a hlavne konečne spolu v pokoji a pohode stretli.

      Deň rodiny, školy a farnosti bolo vydarené podujatie podporujúce rodiny, stmeľujúce ľudí.

      Všetkým, ktorí nás podporili a prispeli k tomu, aby sa tento deň vydaril, ďakujeme. Už teraz sa tešíme na ďalší ročník.

     • eTwinnig projekt v nemeckom jazyku
     • V rámci eTwinnigových projektov – medzinárodnej spolupráce škôl v Európe na stránkach portálu www.etwinnig.com bol 17. 6. 2019 náš úspešný projekt v nemeckom jazyku Osterkarten ocenený certifikátom kvality národnou koordinačnou komisiou na Slovensku.

      Účastníci projektu z triedy Septima: Korekáčová Daniela, Kováčová Sára, Lichmanová Júlia, Macková Barbora, Mikulová Anna, Palaštová Laur, Parnica Adam, Tovarňáková Lucia, Urban Gustáv pracovali na projekte od marca do júna. Projekt zahŕňal vzájomnú komunikáciu, kooperáciu v skupinách, prezentáciu elektronických a ručne vyrobených pozdravov k Veľkej noci a na záverečnú rozlúčku, výmenu informácii o zvykoch a tradíciách, jedlách s poľskými školami (JAZOWSKO, GROMNIKRZEPIENNIK MARCISZEVSKI). Aj takýmto spôsobom sa dajú rozvíjať naše jazykové poznatky v praktickom živote ☺.

                sr. Sofia

     • Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
     • „ Kto sa bojí Boha, ten nemá strach“

                                                        (pápež Benedikt VI.)

      Na sviatok Božieho Tela naša Cirkevná spojená škola poďakovala p. dekanovi Františkovi Mariňákovi za 20 rokov kňazskej služby.

      Pánu dekanovi prajeme do ďalších rokov veľa Božích milostí.

     • Finančná gramotnosť na I. stupni
     • Svet peňazí a financií môže byť pre deti veľmi jednoduchý, ale aj  komplikovaný. V rámci hodiny matematiky sme pre priblíženie tejto témy pozvali pracovníčku z banky,finančnú poradkyňu Ivetku, ktorá deťom primeraným spôsobom  objasnila pojmy ako príjem, výdaje, ale aj  dôležitosť  rodinného  rozpočtu. Trpezlivo odpovedala na zvedavé otázky a  ponúkla niekoľko rád ako rozumne nakladať s peniazmi.  

       Mgr. Lenka Mocáková  

     • Rozprávkové dopoludnie na SSOŠ pedagogickej v Humennom
     • Deti  našej MŠ sv.Terézie z Lisieux  sa na pozvanie tejto strednej školy zúčastnili krásneho dopoludnia, kde okrem rozprávky sa zapojili do aktivít, ktoré im pripravili jej žiaci.Mohli si zasúťažiť,  zatancovať a maľovaním na tvár sa premeniť na rozprávkovú bytosť.Ďakujeme za spoločne strávené chvíle.

     • Matematický KLOKAN
     • Aj tento školský rok sa na našej škole konala najväčšia medzinárodná matematická súťaž na svete – Matematický KLOKAN. Do súťaže, ktorá v sebe ukrýva veľa zaujímavých a zábavných úloh sa zapojilo 56 študentov. Medzi nimi sú títo úspešní riešitelia:

      Dominik Jurašek (1.A) – percentil 94,5%
      Michaela Jenčíková (2.A) – percentil 95,1%
      František Mažerik (2.A) – percentil 97,2%
      Veronika Kužmová (3.A) – percentil 88,4%
      Ivana Mihaľková (5.A) – percentil 80,9%
      Miriam Sitarčíková(Sekunda)– percentil 91,4%
      Filip Krempaský (Tercia) – percentil 99,2%
      Anna Bačišinová (Kvinta) – percentil 95,2%
      Miroslav Fic (Septima) – percentil 81,3%

      Všetkým srdečne blahoželáme !
      Mgr. Miroslava Palaščáková

     • Nocovačka v škole
     • V piatok 7. júna 2019 sa žiaci sekundy  pod vedením učiteľov a obetavých animátorov zúčastnili nocovačky v škole. Po svätej omši v kostole Všetkých svätých si v škole žiaci spoločne zahrali športové hry v telocvični.  Po športových hrách nasledovali aktivity v anglickom jazyku, aby žiaci lepšie spoznali staroveký Egypt a 10 rán egyptských potrebných k oslobodeniu židovského národa.  Starší žiaci 9.A, septimy, III.AG a I.AG  si  pripravili nočnú hru s názvom Skúška odvahy pre mladších žiakov s témou Starovekého Egypta.  Žiaci sekundy plnili úlohy a získavali indície, aby zložili skúšku odvahy. Všetci žiaci skúšku splnili a musíme uznať, že odvaha im nechýba. Ráno sa všetci plní zážitkov rozlúčili. A už teraz sa tešíme na nasledujúci rok.

     • KVINTA NA VÝLETE
     • Koncoročný školský výlet v sebe nesie myšlienku spoločenstva, radosti, zábavy, spoznávania sa a budovania vzťahov. Všetky vyššie uvedené aspekty boli náplňou  výletu triedy kvinty, avšak obohatené aj o možnosť sebapoznania a motivácie.

      Motivátorom, prednášateľom a hosťom v jednej osobe bol bývalý odchovanec a žiak CSŠ, Lukáš Franko. Podarilo sa mu vytvoriť priateľskú atmosféru, v ktorej sa s úsmevom na tvári plnili všakovaké úlohy.

      Druhý deň výletu sa už niesol v myšlienke budovania spoločenstva aktívnym pohybom v prírode, konkrétne cestou na Jasenovský hrad.:)

      Trieda Kvinta

     • Duchovná obnova v Budapešti
     • V dňoch 14. – 16. júna 2019 sme sa my, pedagogickí aj nepedagogickí pracovníci CSŠ, zúčastnili duchovnej obnovy v Budapešti. Duchovnou obnovou nás sprevádzal duchovný otec Lorenzo, ktorý nám poskytol možnosť priblížiť sa k Bohu a k sebe samému.