• Praktická matematika
     • Matematika, to nie sú len „suché“  fakty, ktoré kedysi a ktosi pred stáročiami objavil. Je to niečo, čo nás môže prekvapiť a potešiť aj teraz. Žiaci kvarty si na hodine matematiky priblížili múdrosť a praktickosť starých Egypťanov a Indov. Pomocou povrázku a uzlíkov vytvorili pravouhlý trojuholník, ktorý využili pri overovaní kolmosti stien triedy na podlahu. Aj Pytagorova veta nie je len suchá poučka. Pomocou farebných geometrických útvarov a ich správneho umiestnenia žiaci vyvodili jej znenie a dokázali jej platnosť.

      Mgr. Katarína Lichmanová

     • Implementácia finančnej gramotnosti vo vyučovaní matematiky
     • Študenti sexty a II.AG si počas posledných hodín matematiky rozšírili svoje vedomosti a  zručnosti v oblasti miezd, úverov a reklamy. 

      Porovnali sme brigádnické zmluvy s požiadavkami na bežnú pracovnú zmluvu. Prečo sa suma na účte líši od sumy uvedenej v pracovnej zmluve? Aký je rozdiel medzi superhrubou, hrubou a čistou mzdou? Na čo, ako budúci podnikateľ musím myslieť pri vyplácaní miezd svojim zamestnancom? Viem si vypočítať výšku čistej mzdy?

      Základné pojmy z bankovníctva sme aplikovali pri riešení úloh na jednoduché a zložené úrokovanie. V súčasnosti sa mnohí dostávajú do finančných problémov práve nevhodným výberom finančných produktov. Študenti si pomocou online kalkulačiek bankových a nebankových spoločností zistili, čo si v prípade výberu úveru všímať.

      To, že reklama má veľký vplyv vieme. Skutočne sa z reklamy dozvieme to, čo pri výbere vhodného úveru/pôžičky má asi najväčší význam pre žiadateľa?

      Neodmysliteľnou súčasťou nášho objavovania a bádania bola práca v skupinách, práca s tabletami/PC, rovesnícke a kooperatívne učenie. Osvojené vedomosti prezentovali študenti pri riešení úloh a pri tvorbe projektu. V rámci pripravovaného Týždňa vedy a techniky študenti odprezentujú svoje projekty.

      Mgr. Katarína Lichmanová

     • Stretnutie so starými rodičmi
     • Žiaci  prostredníctvom milej výstavky  zaujímavých predmetov od  svojich starých, ale aj prastarých rodičov si mohli  konkrétne priblížiť  život v minulom storočí. Svoju lásku a úctu by  tiež radi  vyjadrili  starým rodičom na spoločnom stretnutí v školskej jedálni 28. 10. 2019 o 15 : 30 hod., ktoré bude spojené aj  so zdravým občerstvením od  našich babičiek. Všetci sa tešíme na spoločné stretnutie !   

     • Októbrové aktivity na I. stupni
     • Jesenný mesiac október je mesiacom mnohých príležitosti,  farieb i plodov našich záhrad a sadov, ale aj úcty k Ružencovej Panne Márie,

       či úcty voči našim starým rodičom.

     • Zdravá výživa
     • Ako má vyzerať náš  jedálniček? A čo prospieva nášmu zdraviu alebo mu  škodí?  To všetko sa mohli žiaci dozvedieť aj z prednášky p. Lobovej s RÚNZ. Štvrtáci  si  mohli  vyskúšať aj  prístroj na meranie tuku.  

     • Návšteva predškolákov z MŠ Osloboditeľov
     • V rámci  vzájomnej spolupráce, počas tohto mesiaca, sme privítali  na našej škole zvedavých a odvážnych škôlkárov, ktorí si mohli vyskúšať netradičnú hodinu matematiky, ale aj vypočuť milé básne svojich starších kamarátov. Vďaka výstavke pri príležitosti úcty k starším na chodbe  spoznali predmety, ktoré používali  ich prastarí rodičia.

      Na záver v školskej čajovni ich čakalo chutné a zdravé prekvapenie od študentiek z Tercie. 

     • Milan Rastislav Štefánik - Rovesnícke vyučovanie
     • Žiaci z kvarty na hodine dejepisu odprezentovali život M. R. Štefánika svojim rovesníkom z IX.A. Obidve triedy sa veľa naučili, zabavili sa a odniesli si plno zážitkov.

      Žiaci kvarty

     • Mini-šarkaniáda
     • Deti materskej škôlky si vyrobili svoje vlastné šarkany, ktoré sme si spoločne púšťali na školskom dvore.

     • Krajská prehliadka vedecko - technických projektov AMAVET 2019
     • Festival vedy a techniky AMAVET je súťažnou prehliadkou vedecko - technických projektov žiakov základných a stredných škôl, ktorí prezentujú výskumno - vedeckú činnosť pomocou panelovej prezentácie.

      Ich projekty hodnotí komisia zložená z odborníkov z radov vedcov, či vysokoškolských pedagógov.

      Dňa 18.októbra 2019 sa uskutočnilo krajské kolo pre Prešovský a Košický kraj v Prešove.

      Našu školu reprezentovali mladé výskumníčky z kvarty Katka Bačovčinová a Barbara Kerekaničová v odbore chémia.

      Svoju prácu budú prezentovať aj na našej škole v rámci Týždňa vedy a techniky.

     • Tercia - trhy - Deň zdravej výživy
     • Dni zdravej výživy zakončili žiaci tercie ozaj perfektne. Ukázali nielen svoju zručnosť, ale aj angažovanosť a výbornú obsluhu. Pripravili si zdravé maškrty v podobe čerstvej ovocnej výživy,  ovocných pohárikov či originálnych homemade levanduľových sušienok a mnohých iných dobrôt. Všetkým zdravým maškrtám vymysleli navyše aj originálne názvy. Ochutnali ste Chrumkavé šťastie, Útok makom či Fialovú dúhu?

     • Modlitba sv. ruženca v nemeckom jazyku
     • Október je mesiac zasvätený Panne Márii spojený s modlitbou sv. ruženca. Aj trieda Príma sa zapojila do modlitby sv. ruženca, trocha netradične, v nemeckom jazyku. Takto sme spojili duchovnú jednotu so všetkými, ktorí sa modlia sv. ruženec, aj s nácvikom jazykových zručností začiatočníkov v druhom cudzom jazyku.

      sr. Sofia

     • Deň zdravej výživy ´The World Food Day´
     • Deň zdravej výživy si pripomenula aj trieda VIII. A na anglickom jazyku rôznymi aktivitami. V dotazníku sme sa otestovali, či vedú zdravý životný štýl. Následne sme diskutovali a zostavili ideálnu pyramídu jedla ´Food Pyramid´.

      Mgr. Antoliková

     • Milión detí sa modlí ruženec 2019
     • “Keď sa milión detí bude spolu modliť ruženec, svet sa zmení.” (sv. páter Pio)
      Aj naši žiaci a študenti sa dnes o 9:00 pripojili k deťom po celom svete modlitbou ruženca. Jednotlivé
      desiatky sa pod vedením vdp. kaplána Petra Fogaša predmodlievali deti zo škôlky a 1. stupňa ZŠ. Cez
      školský rozhlas sa v modlitbe zjednotila celá škola. Spoločne sme prosili za väčšiu horlivosť pri šírení
      Kristovho evanjelia a za misie vo svete.

     • Aj najmenší sa pridali k modlitbe ruženca - Milión detí sa modlí ruženec.
     • Deň zdravej výživy na hodine anglického jazyka v príme
     • S prímou sme sa snažili po anglicky porozumieť tomu, aká dôležitá je zdravá strava. S Olíviou sme sa naučili pár tipov, ktoré nám ostanú celý týždeň doma na chladničke a budeme sa ich snažiť splniť aspoň niekoľko. S Jožkom a Saškou sme sa dozvedeli príbehy dvoch detí: Justina z Filipín a Bilasan zo Sýrie, ktorí začali pestovať zeleninu doma a v škole. Na postery sme potom nakreslili a napísali slogany o zdravej strave a o tom, ako by k nej  mohli mať prístup všetky deti na svete.

      PaedDr. Mária Čiefová

     • Zdravo aj na gymnáziu
     • Ani gymnazisti nezaháľali. Žiacka školská rada aj tento rok pri príležitosti Svetového dňa zdravej výživy pripravila pre žiakov a učiteľov školy zdravé pohostenie v podobe ovocných jednohubiek. Krátke rozhlasové vysielanie a informačné panely počas dňa informovali o vyváženom zložení stravy, množstve cukru v nami tak obľúbených dobrotách, ale aj o celosvetovom probléme, hlade. Osem tried gymnázia si zmeralo sily aj vo vedomostnom kvíze, ktorý priniesol nasledujúce výsledky: 1. miesto získali gymnazisti nováčikovia, žiaci I.AG, 2. miesto si vybojovala trieda kvinta a na zdravej odmene za 3. miesto si pochutnali žiaci septimy.

      Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa na príprave aktivít podieľali.

     • Naši speváci na súťažnej prehliadke moderných piesní SLÁVICI Z LAVICE
     • ZŠ Pugačevova už takpovediac legendárne organizuje obľúbenú spevácku prehliadku modernej piesne s príznačným názvom “Slávici z lavice”. Podujatie je určené všetkým žiakom základných škôl v humenskom okrese a rok čo rok sa teší čoraz väčšej popularite tak u učiteľov, ako aj u samotných spevákov.

               Siedmy ročník vyhľadávanej umeleckej udalosti sa niesol v atmosfére historicky najväčšieho počtu prihlásených účastníkov. Až 27 nádejných sólistov sa prišlo predviesť do krásne pripraveného prostredia súťažnej triedy a pod patronátom renomovanej odbornej poroty všetci odspievali známe slovenské i svetové popové hity.

               Katka Pristašová z Kvarty, Dianka Jeňová z Prímy a Dianka Salanciová z V.A triedy sa vo farbách Cirkevnej spojenej školy predstavili vo famóznych výkonoch a skladbami od Adele, Janais, či Darinky Rolincovej roztlieskali publikum tešiace sa z ich výkonov. Členovia poroty s nadšením vysoko ocenili okrem profesionálnych výkonov našich dievčat aj ukážkový klavírny doprovod nášho pána učiteľa Bubnára, ktorý ich na celú súťaž už dlhšie aj sám pripravoval.

               Nečudo, že výsledky talentovej prehliadky sa skončili pre nás veľmi pozitívne. Všetky tri dievčatá totiž suverénne skončili v zlatom pásme (tí najlepší z celého dňa) a odniesli si domov aj hodnotné ceny. Ich výkony doprevádzané našim umelecky cítiacim pedagógom si v krátkych zostrihoch môžete pozrieť v tomto videu. Žiačkam zo srdca gratulujeme a veríme, že o ich hudobnom raste ešte budeme veľa počuť.

       

      Mgr. Jozef Bubnár