• Rodičovské združenie

     • Vo štvrtok 25. apríla 2019 sa uskutoční triedne rodičovské združenie so začiatkom o 15:30 v jednotlivých triedach.

     • eTwinning projekty v nemeckom jazyku
     • V rámci eTwinnigových projektov k téme Veľkej noci (Osterpostkarten) sa nám ozvali naše partnerské školy z Poľska: JAZOWSKO –  Szkoła Podstawowa a GROMNIK – Zespoł szkół w Gromniku. Zaslali nám poštou veľkonočné pozdravy, ktoré vlastnoručne vyrobili s prianím požehnaných sviatočných dní aj s vďakou za kooperáciu. Tak isto aj ostatné partnerské školy zareagovali elektronicky na naše zaslané veľkonočné pozdravy. Niektorí partneri nestihli ešte zareagovať z dôvodu štrajku a momentálne prebiehajúcim skúškam na školách bez výučby. Do tejto aktivity sa zapojili žiaci Sexty a žiaci Septimy ešte ďalej pokračujú v tvorbe projektu s partnermi spracovávaním zadanej témy, ktorý sa má ukončiť v máji. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s partnermi v Poľsku.

      sr. Sofia

     • Rozlúčka s priateľmi z Izraela
     • Všetko má svoj začiatok i koniec. Niekedy sa tieto dve veličiny dokonca prekrývajú navzájom... Ako aj napríklad v prípade vzácnych hostí z izraelskej školy, ktorí v rodinách našich i sninských žiakov strávili od stredy 10.04. nádherný čas plný emócií a zážitkov.

      Pondelkom sa ich dobrodružstvo síce skončilo a s pánom učiteľom Jozefom Bubnárom prežili posledné hodiny na Slovensku, počnúc rannou rozlúčkou s pani riaditeľkou, študentami i rodinami, až po ich poobedňajší odlet z Košíc, no začali zároveň klíčiť nové vrúcne vzťahy medzi našou mládežou a týmito usmievavými cudzincami. Ani jedna strana sa pri poslednom objímaní nevyhla slzám, no napokon s batožinami plnými slovenských suvenírov a s malou pozornosťou našej školy v rukách (obsahujúcou aj CD album nášho talentovaného učiteľa), odleteli naspäť domov...

      Vďaka sociálnym sieťam sú naši adolescenti stále v kontakte a už teraz sa nevedia dočkať, ako v máji poletia do starozákonnej zasľúbenej zeme k svojim novým priateľom a spoznajú kus hodnotnej kultúry a zákutia jednej krásnej krajiny. Veríme, že sa tam budú mať minimálne tak úžasne, ako sa mali Izraeliti u nás. O všetkom samozrejme budeme informovať aj na našej stránke :)

      Mgr. Jozef Bubnár

     • Nezabudnuteľné Košice
     • Po výlete v Poľsku a prehliadke Humenného sa piaty deň výmenného pobytu niesol v znamení kultúry, histórie a spomienok. Tento deň strávili naši izraelskí hostia a účastníci výmenného pobytu v metropole východu - v Košiciach.

      Prvé kroky našich hostí viedli k pamiatkam židovskej kultúry, k synagóge na Zvonárskej ulici a na Puškinovej ulici. V jej areáli sme si pozreli galériu umelca, Ľudovíta Felda, ktorý prežil holokaust. Skúsený košický sprievodca, Milan Kolcun, nás potom svojím slovom vo výbornej angličtine previedol po pamätných miestach a zákutiach Košíc. Počasie nám vyšlo a my sme si tak mohli vychutnať prehliadku mesta naplno!

      Mgr. Adela Antoliková

       

     • Krížová cesta
     • Žiaci a študenti CSŠ so svojimi učiteľmi  mali možnosť sa spoločne pripraviť na blížiace sa sviatky Veľkej noci prostredníctvom zamyslení sa počas krížovej cesty vo farskom kostole Všetkých svätých.
      Tie  upozornili na aktuálne  bolesti dnešného sveta, ale vo svetle radostnej nádeje a pokoja.

     • Ruže pre obete holokaustu
     • V rámci výmenného pobytu s partnermi z Izraela a CSŠ v Snine sme navštívili bývalý koncentračný tábor Auschwitz-Birkenau. Po prehliadke a spoločnej slávnostnej ceremónii naši priatelia položili ruže na koľaje, po ktorých prichádzali vlaky na rampu v tábore. Pripomenuli sme si tak všetky obete holokaustu, ktoré na týchto miestach zahynuli. Počas nášho pobytu sme si ešte prezreli soľnú baňu vo Wieliczke a historické centrum Krakova s Wawelom.     PaedDr. Mária Čiefová

     • Študenti z Izraela spoznávali krásy Humenného
     • V sobotu 13.4.2019 v popoludňajších hodinách naši hostia z Izraela zavítali do mesta Humenné. V krátkosti sme im predstavili históriu mesta, ukázali jeho dominanty (zámok, skanzen, námestie), predstavili tradičnú kultúru a zvyky. Záver stretnutia ukončili spontánne rozhovory a maškrtenie pri sladkých dobrotách.

      Mgr. Lenka Mikitová

    • Krajské kolo GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY
     • Krajské kolo GEOGRAFICKEJ OLYMPIÁDY
     • Dňa 11. apríla  2019 sa uskutočnilo v Prešove  krajské kolo geografickej olympiády. Obsahom súťaže je prezentácia vedomostí z geografie a zručností v práci s atlasom a mapou. Našu školu v kategórii  F  reprezentovala  žiačka sekundy Miriam Sitarčíková víťazka   okresného kola. V silnej konkurencií (31 súťažiacich) sa stala úspešnou riešiteľkou olympiády a umiestnila sa na peknom 5. mieste.  Mirke srdečne blahoželáme, ďakujeme za vynaložené úsilie a úspešnú reprezentáciu školy.

       

      Mgr. Viera Fedoriaková

     • Víťazi diecézneho kola BIBLICKEJ OLYMPIÁDY
     • Počas tohto týždňa sa naši žiaci a študenti zúčastnili diecézneho kola Biblickej olympiády v oboch kategóriách: základné i stredné školy.

      V utorok 9.4.2019 naše reprezentantky Petra Šarišská (tercia), Sofia Klimiková a Miriam Uherová (sekunda) zbierali skúsenosti pre budúce roky a umiestnili sa na 13. mieste.

      V stredu 10.4.2019 sa naši študenti Katarína a Lucia Šarišské (kvinta) a Samuel Varga (II.AG) už od začiatku súťaže držali na popredných miestach a posúvali sa stále vyššie. Po poslednom 6. kole sme s napätím očakávali vyhlásenie výsledkov. Dve najlepšie družstvá delilo od seba iba pol bodu. Podarilo sa! Naši skončili na prvom mieste a vybojovali si postup do celoslovenského finále Biblickej olympiády, ktoré sa uskutoční v polovici mája v Žilinskej diecéze.

      Tešíme sa spolu so súťažiacimi, ďakujeme im za mnoho hodín strávených pri príprave a úprimne blahoželáme.

       

      PK KNB

     • Krajské kolo Biblickej súťaže
     • Dňa 10. apríla sa žiaci Kristína Nastišinová, Anna Vargová a Martin Surničin z 2.A triedy zúčastnili gréckokatolíckeho archieparchiálneho (krajského) kola Biblickej súťaže v priestoroch kňazského seminára v Prešove.

      Súťažný deň otvorili kancelár Gréckokatolíckeho arcibiskupského úradu v Prešove o. Peter Lach Molebenom k presvätej Bohorodičke a riaditeľ  Diecézneho katechetického úradu v Prešove      o. Peter Cap.

      Náš trojčlenný tím si počínal veľmi úspešne a medzi  14 družstvami v A kategórii (1.-2. ročník ZŠ) si vybojovali krásne 1. miesto. Postupujú teda do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v máji v Juskovej Voli. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov!

      Mgr. Daniela Chalachanová

     • Deň narcisov – 11. apríl 2019
     • Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná finančná zbierka Ligy proti rakovine. Už 23. rok slovenské mestá a obce zaplavili žlté narcisy. Aj ulice mesta Humenné sa sfarbili do žltej farby vďaka veľkému počtu dobrovoľníkov, ktorí neváhali vyjsť do ulíc pripínať narcisy za účelom pomôcť iným, úplne neznámym ľuďom. Medzi dobrovoľníkmi ani tento rok nechýbali študenti našej školy, zástupcovia tried sexta, septima a III.AG. Veríme, že svojou ochotou pomôcť aspoň trochu uľahčia život ľuďom bojujúcim so zákernou rakovinou. Ďakujeme!

     • Zahraničná návšteva na Cirkevnej spojenej škole
     • Sme veľmi radi, že sme v týchto dňoch na pôde Cirkevnej spojenej školy mohli privítať vzácnu návštevu z Izraela. Ide o skupinku deviatich študentov v sprievode dvoch izraelských učiteliek. Deje sa tak v rámci výmenného pobytu, ktorý naša škola organizuje.

      Škola pripravila pre našich hostí zaujímavý program, ktorý sa začal v stredu, 10. apríla 2019, prijatím na Mestskom úrade, kde všetkých účastníkov výmenného pobytu, pani riaditeľku Mgr. Mariannu Harvanovú, RNDr. Jozefa Lojana, hostí  a pedagógov privítal primátor mesta PhDr. Miloš Meričko.

      Následne priestory CSŠ uvítali všetkých účastníkov, pre ktorých bolo pripravené pohostenie.  Bol  to zároveň aj čas na nadviazanie prvých kontaktov, obhliadku školy  a spoznávanie sa. Komunikačným jazykom bola angličtina.

      Nasledujúcich päť dní strávia študenti u svojich rovesníkov v slovenských rodinách. Čakajú na nich výlety a spoznávanie krás východného Slovenska i návšteva Krakowa a Oswienčimu v Poľsku. Za krátky čas, o necelé tri týždne pocestujú naši študenti osemročného gymnázia CSŠ do Izraela.

      Veríme, že táto výmena bude nezabudnuteľným zážitkom pre obidve zúčastnené strany.

      Mgr. Adela Antoliková, učiteľka CSŠ

     • Jarná nálada na CSŠ
     •  

      S prebúdzajúcou jarou sa vďaka usilovným a ochotným rukám zrodila pri našej škole malá skalka, ktorá potešila a veríme, že poteší našich školákov, ale aj všetkých návštevníkov.  

     • Slávnostný zápis do I. ročníka ZŠ
     • Celý mesiac apríl prebieha na našej škole zápis do I. ročníka ZŠ.

      Dňa 4. 4. 2019 to bolo o niečo slávnostnejšie v príjemnej atmosfére, ktorú pripravili usilovné včeličky. Pestré úlohy tematicky zamerané na spoločenstvo usilovných včielok  pomohlo malým zvedavým predškolákom prekonať prvé obavy a strach zo školského prostredia. Šikovní budúci školáci si odniesli okrem pekných zážitkov malé darčeky a pamätné listy. Ďakujeme všetkým rodičom za prejavenú dôveru  a na malých školákov sa už teraz veľmi tešíme!

       

     • eTwinnig projekty v nemeckom jazyku
     • V rámci eTwinnigových projektov – medzinárodnej spolupráce škôl v Európe na stránkach portálu www.etwinnig.com začali v marci účastníci triedy Sexta: Franková Natália, Chalachanová Veronika, Kaňuch Samuel, Ondicová Annamária, Palaštová Liana, Pažurová Adriana, Potocká Anna, Stanovčák Tadeáš, Tongeľová Rebeka, Žalobínová Diana Helén a Mrázková Laura pracovať na projekte fun + juegos = Spaß  v komunikačnom jazyku nemčina. Projekt zahŕňa krátkodobú vzájomnú komunikáciu a kooperáciu v nemeckom jazyku, výrobu vlastných veľkonočných pozdravov, prezentáciu prác na portáli eTwinnig a zaslanie pozdravov do týchto škôl.

      Zapojili sme sa do tohto projektu s ďalšími školami v Poľsku: SŁUPSK – Szkoła Podstawowa, RUMIA – Salezjanskie Liceum, BARCIN – Zespoł szkół w Barcinie, SOPOT - Zespoł szkół Nr 1 w Sopocie.

       

                V rámci eTwinnigových projektov začali účastníci triedy Septima: Korekáčová Daniela, Kováčová Sára, Lichmanová Júlia, Macková Barbora, Mikulová Anna, Palaštová Laur, Parnica Adam, Polanský Marek, Tovarňáková Lucia, Urban Gustáv pracovať na projekte Osterpostkarten v komunikačnom jazyku nemčina. Projekt zahŕňa dlhodobejšiu vzájomnú komunikáciu, kooperáciu, prezentáciu elektronických pozdravov k Veľkej noci, výmene informácii o zvykoch a tradíciách, jedlách v zúčastnených krajinách. Všetky materiály sú takisto prezentované elektronicky na portáli tohto projektu.

      Zapojili sme sa do tohto projektu  ďalšími školami v Poľsku: JAZOWSKO - Szkoła Podstawowa, odkiaľ je aj hlavná administrátorka projektu, poľská ambasádorka Celina Świebocka a GROMNIK – Zespoł szkół w Gromniku.

                Tešíme sa na ďalšiu vzájomnú medzinárodnú spoluprácu v nemeckom jazyku, nové kontakty a priateľstvá a na ďalšie projekty, pri ktorých môžeme rozvíjať svoje jazykové poznatky v praktickom živote ☺.

      sr. Sofia