• Zápis do I. ročníka ZŠ
     • Milí rodičia predškolákov!

      Rozmýšľate, kde sa bude Vaše dieťa vzdelávať?

                                                                                                       

      Príďte so  svojim deťmi v dňoch  22. marca alebo 23. marca 2018  (štvrtok alebo  piatok) na

      „Potulky po Cirkevnej spojenej  škole s Minispievankou a Zahrajkom “.

      Vyskúšate si s nami učenie, spoznáte našu školu, učiteľov a ešte všeličo zábavné!

      Program :

      -          možnosť nazrieť počas vyučovania do tried I. stupňa,  popoludní  činnosť  ŠKD a v umeleckej škole Via arto, ktorá je priamo aj na našej škole.

      -          Štvrtok 22. 3. 2018 o 9: 15 hod. veselé spievanie so “ Zahrajkom “ , jazda na motokárach, tvorivé dielne v čajovni, hravá angličtina v tabletovej učebni

      -          o 14 : 30 hod. možnosť odborného poradenstva špeciálneho pedagóga

                   Čas a deň si môžete vybrať!

     • Itinerár z výmenného pobytu v Izraeli
     • Cirkevná spojená škola, konkrétne žiaci jej 8-ročného gymnázia, sa tento rok zapojili do výmenného pobytu medzi školou Kiryat Haim v Izraeli. Študentov z Izraela privítali na Slovensku ešte v polovici apríla a začiatkom mája vycestovali do zahraničia oni. Čakal ich tam bohatý program, ktorý obsahoval edukačné, spoločenské, ale aj poznávacie a zábavné aktivity.

      V rámci edukačných aktivít je potrebné spomenúť účasť na memoriáli o holokauste, ako aj diskusiu so slovenským ambasádorom v Izraeli – Petrom Hulényim.

      Poznávacie aktivity v sebe zahŕňali návštevu libanonských hraníc, historického mesta Akka, kozmopolitnej Haify, ako aj degustáciu miestnych kulinárskych špecialít.

      Medzi aktivity, ktoré o Izraeli vypovedali najviac, patrili predovšetkým stretnutia s izraelskými študentmi, vyučujúcimi a ostatnými pozvanými hosťami, ktoré nevychádzali z poučiek a teórií, ale predstavili nám Izrael v jeho každodennosti. O poznanie iný, ako ho vidíme v médiách, ale o to krajší a ľudskejší.

      Mgr. Lenka Mikitová

     • Deň Zeme na hodine anglického jazyka
     • Greta Thunberg je známa 16-ročná švédska environmentálna aktivistka. Pri príležitosti Dňa Zeme sme si na hodinách anglického jazyka pozreli video o jej aktivitách a diskutovali o jej iniciatíve. V sexte sme prezentovali rôzne problémy súvisiace so životným prostredím a žiaci si tiež pripravili postery, ktorými na ne upozornili. PaedDr. Mária Čiefová

    • Der Kreuzweg - Krížová cesta v nemeckom jazyku
     • Der Kreuzweg - Krížová cesta v nemeckom jazyku
     • Aj v tomto pôstnom období (27. 3. 2018) sme sa spoločne pomodlili krížovú cestu na hodine nemeckého jazyka. Žiaci si mohli zlepšiť svoje jazykové poznatky a výslovnosť aj pri modlitbe. Zapojili sa triedy Kvinta Sexta. Aj táto vyučovacia hodina prispela k duchovnej príprave na veľkonočné sviatky.

      sr. Sofia

     • BIBLICKÁ OLYMPIÁDA – prvé a štvrté miesto v okresnom kole
     •  

      Dňa 22.3.2018 sa vo Farnosti Sťatia sv. Jána Krstiteľa v Humennom uskutočnilo okresné kolo biblickej olympiády Košickej arcidiecézy pre dekanáty Humenné a Snina.

      Našu školu v kategórii ZŠ reprezentovalo družstvo: Marianna Hojdanová, Sofia Klimiková, Miriam Uherová (všetky príma), v kategórii SŠ súťažnú trojicu tvorili: Terézia Kočanová, Hanka Čoudková a Daniela Korekáčová (všetky zo sexty).

      Mali sme svojich zástupcov aj v porote, kde na správnosť odpovedí pre SŠ dohliadal náš pán kaplán Š. Kačmár a pre ZŠ R. Karpiel.

      V kategórii ZŠ naše zástupkyne obsadili pekné 4. miesto a v kategórii SŠ naše študentky vyhrali a postupujú na diecézne kolo do Košíc! Blahoželáme!

       Za všetku námahu v príprave a pri štúdiu kníh Svätého písma a za výborné umiestnenia im vyslovujeme poďakovanie.

      PK KNB

     • Krajské kolo v ĽA SŠ
     • Dňa 26. 4. 2019 (piatok) sa na ZŠ Šmeralova ul. v Prešove zišli najlepší atléti stredných škôl Prešovského kraja. Matúš Beňo súťažil v skoku do výšky a vrhu guľou. V skoku do výšky obsadil 3. miesto a vo vrhu guľou 4. miesto. V behu na 200 m skončil Patrik Šalata na 2. mieste, rýchlejší bol len Slovenský reprezentant Samuel Michalko zo Svitu.

            „ Rád by sa atletike venoval naplno v 1. Atletickom klube v Humennom o zároveň chcem reprezentovať školu, kde mám dobré podmienky, " povedal Patrik.

     • Lyžiarsky výcvik – Litmanová
     • V dňoch 19.-23.2.2018 sa žiaci tercie a 8.A zúčastnili lyžiarskeho výcviku pod vedením p. učiteľa Bačovčina a inštruktorov p. uč.  L. Kosťunovej a saleziána D. Felbera. Okrem lyžovania bol náš program doplnený o sv. omše ,večerné akcie, hry a súťaže. Taktiež sme navštívili krásne pútnické miesto  - horu Zvir. Na tento krásny týždeň plný zážitkov budeme spomínať ešte dlho a tešíme sa na ďalší lyžiarsky výcvik .

      Fotogaléria

       

    • Na jeden deň europoslancom
     • Na jeden deň europoslancom
     • Pred polrokom nikto nepomyslel na to, že tento školský rok budeme sedieť v Európskom parlamente a rozhodovať o dôležitých európskych témach. Euroscola je pojem, ktorý rezonoval na škole veľmi dlho, predovšetkým vďaka množstvu zaujímavých aktivít, ktoré študenti sexty uskutočnili.  Na začiatku to bol nesmelý nápad, myšlienka a iskierka nádeje – čo ak náhodou ...  Cesta Euroscoly nebola ľahká, ale odmena – Euroscola day, pre ktorú tento kolektív bojoval, bola veľkou motiváciou pre všetkých študentov sexty.   Svoj veľký deň v Štrasburgu študenti sexty zažili 22. februára 2018. Počas tohto výnimočného dňa si študenti mohli vyskúšať prácu eurospolanca. V priebehu rokovaní vo svojich skupinách rozhodovali o témach ako životné prostredie, bezpečnosť a ľudské práva, kultúrne dedičstvo, budúcnosť Európy, migrácia a zamestnanosť mladých ľudí. Študenti zistili, že rozhodovať nie je vždy jednoduché, predovšetkým  vtedy, keď vaše rozhodnutie bude mať dosah na život viac ako 500 miliónov ľudí. Počas tohto dňa  si študenti vyskúšali aktívne anglický jazyk,  stretli sa s množstvom mladých ľudí z 22 členských štátov EÚ, mohli počuť rôzne jazyky, zažiť kultúrne rozdiely  a ochutnať pravý francúzsky croissant.

      Veríme, že na tento deň budeme všetci  ešte dlho spomínať. Ďakujeme všetkým študentom a učiteľom za skvelú reprezentáciu Slovenska v Európskom parlamente v Štrasburg.

      FOTO

       

     • Naše ďalšie úspechy
     • Po peknom  1. mieste v súťaži Hviezdoslavov  Kubín v okresnom kole nás Juraj Stebila, žiak III.AG, úspešne reprezentoval na kraji, kde vo svojej kategórii získal krásne 3. miesto.Úspešné boli aj naše žiačky v rétorickej súťaži Štúrov Zvolen. Gréta Rohaľová, žiačka prímy, získala 3. miesto a Lenka Barátová, žiačka septimy, získala krásne 2. miesto. Všetkým víťazom blahoželáme a tešíme sa z úspechov.

     • Hodiny korčuľovania na I. stupni
     • V rámci Telesnej a športovej výchovy si mohli žiaci 1. – 4. ročníka opäť zdokonaliť svoje korčuliarskezručnosti na miestnom klzisku pod vedením svojich triednych učiteľov inštruktorov. Boli to dni, kedymnohí v meste bojovali s chrípkovými prázdninami a my sme naberali sily na boj proti vírusom.Oplatilo sa! Vďaka, patrí aj rodičom najmladších žiakov, ktorí veľmi ochotne pomohli pri prvomosmeľovaní sa na ľadovej ploche. Tešíme sa na ďalšie podobné športové aktivity, ktoré okremfyzickej zdatnosti nám napomáhajú pri budovaní vzájomných vzťahov.

      FOTO

       

    • RONJA
     • RONJA
     • „ ... vyberie si život v pravde, láske a v harmónii s prírodou.“

      Posledný deň jarných prázdnin – nedeľu 4. marca si žiaci prímy spríjemnili nevšedným zážitkom. Preniesli sa do severských lesov, medzi škriatkov a lúpežníkov. Divadelné predstavenie Ronja, dcéra lúpežníka od švédskej autorky Astrid Lindgrenovej v štátnom divadle v Košiciach miestami vyrážala dych. Scény plné smiechu a piesní striedal smútok a krik lúpežníkov.  Ronja a Birk (hlavní hrdinovia a najmladší potomkovia znepriatelených lúpežníckych rodín) nám ukázali, ako môžu mladí ľudia premeniť svojich blízkych na rodiny, v ktorých si každý nájde svoje miesto a dokáže sa tešiť zo všetkého pekného, čo život prináša.

      Mgr. Katarína Lichmanová

       

      Fotoalbum

       

     • Slávik Slovenska 2019
     • Školské kolo
      V domácej súťaži v speve ľudovej piesne Slávik Slovenska 2019 zápasili naši žiaci v troch kategóriách. Porota v zložení učiteľov – Mgr. Rovňák, Mgr. Mocáková a Mgr. Jakubová rozhodli takto:

      I. kat.    1. miesto – Kristína Nastišinová (3.roč.)

      II. kat.   1. miesto – Stanislav Kováč (5.roč.)

      III. kat.  1. miesto – Kristína Surničinová (Sek.) 

      Okresné kolo
      Po školskom kole Slávika Slovenska 2019 nasledoval vyšší level. Naši  najlepší speváci nás „zodpovedne“ reprezentovali 3. mája 2019 v okresnom kole. Najväčší úspech mala Kristínka Nastišinová (2.roč.), ktorá získala 3. miesto v 1. kategórii. 
      Stano Kováč (5.roč.) a Kristína Surničinová (Sek.) zaspievali vynikajúco.Skoro profesionálni speváci rôznych súborov z okolia však boli pre nás zatiaľ veľmi tvrdým orieškom. Za spoluprácu patrí vďaka pani učiteľkám Mgr. Lenke Mocákovej a Mgr. Eve Jakubovej a za pekný hudobný sprievod p.uč. Mgr. Feňovej.

                                        Mgr. Rovňák

     • Deň ZEME
     • DEŇ ZEME 

            Aj  naša planéta Zem má svoj sviatok. Deň Zeme už tradične oslavujeme

       22. apríla. V súčasnosti patrí Deň Zeme medzi najuznávanejšie a najpopulárnejšie podujatia na záchranu Zeme. V celom svete ho slávia milióny ľudí.

          Pri príležitosti celosvetového Dňa Zeme, sa žiaci a študenti našej školy  zapojili  do čistenia  a skrášlenia okolia  školy.  Dňa 25. apríla, pod vedením vyučujúcich upratali priestory pred školou, školský dvor a vysadili stromčeky.  Aj takýmto gestom  sme vyzdvihli túto ušľachtilú myšlienku ochrany prírody a životného prostredia.

       

       

     • Deň Zeme na hodine nemeckého jazyka
     • 22. apríla si pripomíname Deň Zeme. Žiaci Sexty si v tomto roku pripomenuli tento deň aktivitami na vyučovacej hodine nemeckého jazyka, ktoré sa týkali ochrany životného prostredia. Jednotlivé ekologické problémy študovali v nemeckom jazyku pri skupinovej práci. Každý jeden z nás môže prispieť k ochrane našej drahej Zeme.

      sr. Sofia

     • Atletický sviatok
     • Dňa 17. 4. 2019 sa uskutočnilo Okresné kolo v ľahkej atletike žiakov SŠ. Našu školu reprezentovalo 13 pretekárov. Najúspešnejším bol Matúš Zlacký, vyhral skok do diaľky a beh na 400 m. Matúš Beňo získal 1. miesto vo vrhu guľou a 3. miesto v skoku do výšky. Zároveň je postupujúcim na Krajské kolo, ktoré sa uskutoční v Prešove. Tatiana Kuľhová a Patrik Šalata vyhrali beh na 200 m.

      Ďalšie umiestnenia získali: Martin Tkáč, Jozef Jenčík, Dávid Klíč, Ján Bačišin, Filip Zlacký, Mária Čiefová, Mária Rarogová a Lenka Bezegová.

      Zvlášť oceneňujeme maturantov, ktorí si našli čas na prípravu a reprezentáciu. Možno sa niektorým nádejám podarí stretnúť aj osobne s Jánom Volkom, ktorý je našim vzorom.