• Pozvánka na súťaž – „... A SLOVO BOLO U BOHA...“
     • Pozvánka na súťaž – „... A SLOVO BOLO U BOHA...“
     • Propozície a organizačné pokyny k súťaži

       

                  V súlade s propozíciami, ktoré k ekumenicky ponímanej súťaži v prednese kresťanskej poézie a prózy vydal hlavný organizátor – Združenie katolíckych škôl Slovenska, Spojená škola Sv. Rodiny v Bratislave – uskutoční sa pre východné časti Prešovského a Košického kraja krajské kolo súťaže

       

                                                    dňa  6. decembra 2019 (piatok),

                                                    so začiatkom o 9.00 hod. sv. omšou

          v kaplnke   Cirkevnej  spojenej  školy,

         Duchnovičova  24, 066 01  Humenné

       

      Súťaž v prednese kresťanskej literatúry sa delí na prednes:

      a,  kresťanskej poézie

      b,  kresťanskej  prózy

       

      Súťažiaci sú rozdelení do piatich kategórií:

                  1. kategória –  1. a 2. ročník ZŠ

                  2. kategória –  3. a 4. ročník ZŠ

                  3. kategória –  5. a 6. ročník ZŠ a 1. ročník  osemročných gymnázií

      4. kategória –  7. a 9. ročník ZŠ a 2., 3., 4. ročník  osemročných gymnázií

                  5. kategória –   stredné školy

       

       

            Z každej kategórie  prvý v poradí postupuje do celoslovenského kola, ktoré sa  uskutoční  21. 3. 2020 a bude sa konať  v Spojenej škole sv. Rodiny na Gercenovej 10 v Bratislave.

            Z organizačných dôvodov prosíme, aby ste  najneskôr do 30. novembra 2019 poslali na adresu školy (poštou alebo e-mailom)  priloženú prihlášku, ku ktorej je potrebné pripojiť počítačom prepísaný text.

      Podrobnejšie informácie nájdete  v Hodnotiacich kritériách umeleckého prednesu.

           Zároveň  prosíme pedagógov, aby sa prihlásili ako členovia  o prácu v porote. Spoločne tak zabezpečíme objektívne hodnotenie výkonov súťažiacich. Svoju účasť v porote potvrďte emailom do 30. novembra 2019. Vopred ďakujeme za spoluprácu.

             Cestovné náklady si hradí každý účastník sám.

            

              Tešíme sa na stretnutie a ostávame s pozdravom

       

                                                                                  Mgr. Marianna Harvanová

                                                                                           riaditeľka školy

       

       

      Kontakt: PhDr. Daniela Hojdanová   mobil: 0918 964 998

                      CSŠ  057/7752732               e-mail: aslovobolo@csshe.sk

     • Olympiáda SLJ
     • Štvrtok, 7. novembra, sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry. Sily si zmerali žiali 8. a 9. ročníka a žiaci tercie a kvarty. Čakali ich testové úlohy a transformácia textu. Súčasťou olympiády bola aj rétorická časť, v ktorej žiaci museli prejaviť značnú dávku improvizácie a odvahy pri prednese príhovoru. Víťazkou olympiády sa stala Klára Rumanová, žiačka kvarty, ktorá nás bude reprezentovať na okresnom kole v Humennom. Želáme jej veľa úspechov!

      1. miesto – Klára Rumanová (kvarta)
      2. miesto – Filip Krempaský (kvarta), Katarína Pristašová (kvarta)
      3. miesto – Miriam Sitarčíková (tercia), Barbara Kerekaničová (kvarta)
     • Holokaust v literatúre
     • Dňa 11.11.2019 sme v aule CSŠ v Humennom privítali dve mladé milovníčky literatúry, Anku Harvanovú a Zuzku Švecovú. Pre študentov sexty a II.AG pripravili zaujímavú besedu na tému Holokaust v literatúre, čím  im priblížili myšlienky autorov, ktorých táto neľahká téma oslovila. Okrem spomínanej besedy zaujali študentov aj  literárnym kvízom, ktorého víťazi získali knižné odmeny.

     • Svätá omša za našich zosnulých študentov a zamestnancov školy
     • Príspevok o našej škole v Humenskej televízii
     • Týždeň vedy a techniky.

     • Veda nás baví.
     • Týždeň vedy a techniky na Slovensku je každoročne organizovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Aj tento rok sa Cirkevná spojená škola v Humennom zapojila do tohto zaujímavého projektu a priniesla žiakom a študentom vedu trochu inak.

      Boli ste už na vystúpení kúzelníka? Áno? Prezradil vám svoje triky? Na Kúzelnej fyzike  a počas prezentácie pokusov v priestoroch školy sa žiaci 5. – 9. ročníka ZŠ a prímy – kvarty OG vďaka rôznym experimentom s fyzikálnou podstatou učili robiť kúzla sami. Pomocou jednoduchých a ľahko dostupných pomôcok – slamky, plastovej a papierovej rúrky, čistiacich prostriedkov, škrobu, vajíčka či múky objavovali zákony akustiky, mechaniky, hydrostatiky. Skúšali či horí múka, balón napustený vodou, čajové vrecúško. Vitálnu kapacitu pľúc si žiaci i učitelia odmerali doma vyrobeným spirometrom. V učebni biológie žiaci  pozorovali mikroskopom drobný hmyz a jeho krídla, chlp cicavca, prieduchy rastlín a vodnú blchu - dafniu.  

      A matematika? Kto jej porozumie otvorí sa mu svet vzrušujúcich zážitkov a radosti z poznávania. Preto súčasťou boli aj stánky s rôznymi hlavolamami a matematickými úlohami.

      A neobišli sme ani našich stredoškolákov. Okrem výroby 3D modelov bunky, kože, atómov a iných učebných pomôcok sa v strede týždňa zúčastnili série besied. Prostredníctvom slov skúseného včelára boli zasvätení do života a práce včiel, záchranu ľudského života si vyskúšali pod vedením dobrovoľníkov Červeného kríža a hlavu si lámali aj otázkami o vzniku sveta z pohľadu náboženstva a fyziky.

     • Medzinárodný projekt INTERMARIUM
     • Septima a zástupcovia III.AG sa vďaka anglickému jazyku zapojili do medzinárodného projektu INTERMARIUM, na ktorom participujú Poľsko, Slovensko, Maďarsko a Chorvátsko. Za Slovensko sa tu stretli zástupcovia našej školy, Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom a Gymnázia sv. Andreja a Katolíckej Univerzity  v Ružomberku. V prvej fáze sa žiaci oboznámili s geopolitickou situáciou v strednej a južnej Európe v r. 1918 prostredníctvom výnimočnej edukačnej strategickej hry, ktorú nám predstavili samotní autori z Poľska. Každý žiak zastupoval jeden štát, ktorého osud sa postupne menil v súvislosti s vnútorným rozvojom ale aj zahraničnými vzťahmi. Niektoré štáty ekonomicky prosperovali a udržiavali si dobré vzťahy so svojimi susedmi, Annamárii sa dokonca podarilo vytvoriť s ich podporou nový štát, ale niektoré čelili nepokojom, vojne a stagnácii. V druhej fáze sa študenti zapoja do historicko-geografického vedomostného kvízu. Záverečná fáza sa uskutoční v Rzeszowe, kde sa stretnú zástupcovia všetkých zúčastnených krajín.                             PaedDr. Mária Čiefová

     • Rekurzia a fraktály
     • V rámci Týždňa vedy a techniky sa študenti gymnázia zúčastnili workshopu s názvom Rekurzia a fraktály, alebo ako sa rozhodovať pri výbere štúdia informatiky. Workshop viedla p. učiteľka Gabriela Čabalová. Počas 4 vyučovacích hodín  študenti v programovacom jazyku Python pochopili princíp rekurzie a pomocou algoritmov generovali najznámejšie rekurzívne krivky- fraktály, ako je Sierpinského trojuholník, Kochová krivka a Dračia krivka. V motivačnej prednáške mali možnosť nahliadnuť do zložitejšej matematiky, ako je teória chaosu a fraktálna geometria. Hľadali odpoveď na otázky, či Boh je matematik a svet je matematický. Dozvedeli sa, že geometria nie je iba euklidovská, lebo potom pobrežie Anglicka by bolo nekonečné, že brokolica a Eiffelova veža sú fraktály a dokonca naše pľúca a cievny systém majú fraktálne aspekty. Sledovali TED prednášku matematika Benoita Mandelbrota, zakladateľa fraktálnej geometrie a pochopili, že matematika môže byť aj iná, než tá, čo sa učí na stredných školách. 

      Mgr. Gabriela Čabalová

     • Návšteva tretiakov a štvrtákov na SOŠ Polytechnickej v Humennom, 4.11.2019
     • Stretnutie so starými rodičmi
     • V posledný októbrový školský deň žiaci I. stupňa potešili svojich starých rodičov tancom, spevom, riekankami, či krátkym divadielkom a darčekom. Ďakujeme všetkým starým rodičom za ich hojnú účasť a babičkám tiež  za výborné dobroty! 

     • Učiteľov mužov veľa nebýva
     • U nás na CSŠ v Humennom pôsobí za katedrou šesť učiteľov, z toho dvaja učia na prvom stupni.

      Práve jedného z nich by sme Vám radi bližšie predstavili. Učí u nás už 24 rokov a momentálne svoje vedomosti odovzdáva prváčikom. Je ich blízkym priateľom, je náročný, no zároveň láskavý a je vzorom pre svojich zverencov. Volá sa Janko Bačišin.

       

      1. Kedy a prečo si sa rozhodol, že sa staneš učiteľom?

      Kde sa piesok lial a voda sa sypala, tam niekde vznikalo moje povolanie .... Pred 29 rokmi som si povedal, že chcem ostať večne mladý, večný študent, večne detský ... Rimania hovorili, že koho chceli bohovia potrestať, urobili ho učiteľom. Našťastie ja mám iného Boha. To úžasné množstvo detí, čo mi prešlo rukami, beriem ako veľký dar a prajem im šťastný život. Už teraz učím deti žiakov, ktorých som učil. Ďakujem im za dôveru.

       

      2. Učiť malých prváčikov nie je jednoduché. Nástup do školy je pre nich veľkou zmenou. Nový kolektív, učiteľ, prostredie, pravidlá ... Ako to spolu zvládate?

      Zvykáme si na seba, mladé včielky sú plné energie každé ráno. Je super, že aj na druhý deň prišli všetci do školy ... V triede to veľmi často vyzerá  ako v úli a ja verím, že príde čas, kedy budeme zbierať med.

       

      3. Na čo si malí prváčikovia zvykajú najťažšie? A naopak, čo im nerobí problémy?

      Mantinely (pravidlá) sú to, čo nám dovolí hrať rôzne hry, spolunažívať či prežiť na cestách. Niektorí sa doteraz hrali na veľmi širokých ihriskách a zúženie mantinelov  znášajú trošku ťažšie. Klasické nutkanie zabehať si na chodbe a v triede je stále silnejšie ako uvedomenie si možných dôsledkov. Takže v triede je niekoľko budúcich Jankov Volkov, hviezdy NHL, zápasníkov, tenistov, herečky, ale ja verím, že z úľa vyletia hlavne dobrí ľudia a pevné osobnosti.

      Včielky veľmi rady spievajú a ja ich veľmi rád počúvam ...

       

      4. Aké moderné metódy využívaš v 1. ročníku a v ktorých predmetoch?

      Naša škola ako jediná v Humennom učí matematiku Hejného metódou, kde deti samé objavujú svet čísel, telies, prostredí ... Decká chodia do školy mesiac  a už si zvykli na rannú partiu šachu, samostatné riešenie úloh na interaktívnej tabuli. Veľmi radi pracujú (hrajú sa) s kockami, čo je výborné pre jemnú motoriku i priestorové vnímanie. Od prvého dňa nemali problém obsluhovať Brejkyautomat. V októbri sa im veľmi zapáčili ranné modlitby ruženca v kaplnke, kde ich výborným spôsobom uviedol pán kaplán Fogaš. Doteraz im znie v ušiach siréna (sila modlitby panny Márie).

       

      5. Môžeš sa podeliť s nejakou vtipnou situáciou z triedy?

      Vtipné je každé ráno, keď sa jeden dospelý chlap postaví pred 21 hobitov a popoludní sa teší, čo sa od nich naučil. Zatiaľ najpopulárnejšou miestnosťou na škole je toaleta, čo je  dobrou reklamou pre firmu, ktorá ju robila ... Keď žiaci počuli, že na WC sa chodí cez prestávku, pochopili to tak, že tam musia chodiť cez prestávku ... :)

       

      6. V čom je podľa teba vzdelávanie prvákov výnimočné?

      Je to veľká zodpovednosť – deti si vytvárajú vzťah k učeniu, k povinnostiam, ku škole...Ale je to aj veľký dar – ostávate v čistom detskom svete ...

       

      7. Ktorý predmet učíš najradšej a prečo?

      Učím ich matematiku, angličtinu, prvouku, hudobnú výchovu, telesnú výchovu. Na každej hodine vynikne iné dieťa, a preto má každá hodina svoje čaro. Najväčší progres bude vidno po roku v matematike a v angličtine, ale ako som vravel, deti sa rady hýbu a rady spievajú. Preto na hudobnej a telesnej mám rád ich spontánny prejav ... J

       

     • Požehnanie Obnoveného Farského Kostola, 1.11.2019
     • Noc so svätými
     • Žiaci druhého stupňa našej školy zažili noc, počas ktorej spozanli, že svätým sa môže stať každý. V pondelok večer 28. 10. sme začali sv. omšou.  Viacerí prišli preoblečení za niektorých obyvateľov neba – stretli sa tu napr. sv. Martin, sv. Gianna Beretta Mollo, bl. Anka Kolesárová, či sv. Rita. Žiaci mali  možnosť lepšie spoznať niektoré čnosti cez viacero stanovísk. Vyskúšali si ako vedia dôverovať jeden druhému a Bohu, overili si svoju rozvážnosť, čestnosť, aj miernosť, pokúsili sa s láskou spolupracovať i nesácať nádej. A neskôr na nich čakala aj skúška odvahy. Na besede o misii na Sibíri si otvorili srdce pre rôznosť kultúr. Mali priestor vyjadriť svoju radosť aj cez šport a hry. Ráno odchádzali vďační a plní zážitkov.

     • Finančné vzdelávanie
     • Svet financií je často pre stredoškolákov španielskou dedinou. V utorok 29. 10. 2019 sme sa preto my, študenti Septimy a III.AG, zúčastnili finančného vzdelávania v Trnave. 

      Vzdelávanie sme mali možnosť absolvovať pod vedením nadácie OTP Ready vďaka priateľským pracovníkom, pani Kamilke a pánovi Jankovi. Po náročnej ceste vlakom do Trnavy sa naše vzdelávanie začalo vrúcnym privítaním a chutnými raňajkami v priateľskej atmosfére priestorov nadácie. Nutellové palacinky a teplý čaj nám zrána všetkým zlepšil náladu. Počas necelých štyroch hodín sme sa aj pomocou kreatívnych aktivít venovali 3. modulu finančnej gramotnosti s názvom Ciele a rozpočet. Ten zahŕňa plánovanie dlhodobých finančných cieľov, princípy dosahovania finančných cieľov a hospodárenie s peniazmi v rôznych životných situáciách. Po absolvovaní tohto obohacujúceho vzdelávania sme sa vybrali preskúmať historické centrum ,,Malého Ríma” a navštíviť prestížne Gymnázium Angely Merici.

      Domov sme sa vrátili s nezabudnuteľnými zážitkami a novými poznatkami, ktoré nás čiastočne pripravili na budúcnosť.

      Žiaci Septimy a III.AG

       

     • Karneval všetkých svätých
     • Dnes našu škôlku navštívili rôzny svätí: sv, Mikuláš, sv. Alžbeta, anjeli ale aj Ježiš s Pannou Máriou a mnohí ďalší. Skutočná radosť ako v nebi sa prejavila najmä pri spoločnom tanci a súťažiach, ale aj pri nebeskom pohostení. 

     • Máme majsterku okresu!
     • V piatok 25. októbra v Humennom prebehli Školské majstrovstvá okresu v šachu ZŠ 2019/2020. Organizovala ich nezisková organizácia Šachy Reinter n.o.
      K šachovniciam zasadlo 44 účastníkov, 30 chlapcov a 14 dievčat, aby sa pobili o miestenky na krajské kolo tejto postupovej súťaže.
      Majsterkou okresu sa stala naša Barborka Kridlová !

      CSŠ skončila na peknom 2.mieste v súťaži družstiev. Reprezentovali nás: Barborka Kridlová, Adam Debrecényi, Ján Balogáč, Dominik Hančár, Daniel Velich, Dávid Bača, Jožko Potocký a Anton Kuľha. Blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu.

      Barborke budeme držať  palce na Majstrovstvách kraja.

      http://chess-results.com/tnr483058.aspx?lan=4
      http://chess-results.com/tnr483063.aspx?lan=4

     • OZNAM O UDELENÍ RIADITEĽSKÉHO VOĽNA
     • Riaditeľka školy udeľuje všetkým žiakom školy riaditeľské voľno na utorok 29.
      októbra 2019 z organizačných dôvodov.