• Školský rok 2018/2019
     • Žiaci a študenti budú mať zraz na školskom dvore o 8:00. V prípade nepriaznivého počasia sa stretneme vo svojích triedach.

     • Prázdninová jazyková univerzita 2018 „ LET S PROTECT OUR EARTH „
     • Prvý prázdninový týždeň od 2. 7.  –  6. 7.  sa už po 7. krát  na Cirkevnej spojenej škole zišlo približne  90 detí a mladých, ktorí prežili spoločne týždeň zábavy, ale aj zaujímavého  učenia a spoznávania prírody v anglickom jazyku. Tento projekt má už svoju históriu a vďaka podpore aj z mesta Humenné môže ponúknuť pestré aktivity pre všetkých zúčastnených. Každý rok je o túto aktivitu väčší záujem aj zo strany študentov, ktorí nadšene a zodpovedne sa stále viac stávajú spoluorganizátormi, lektormi, veľkými kamarátmi svojich mladších spolužiakov.

      Sú to: Ivana Hodorová, Lenka Baratová   Hanka Čoudková , Gustáv Urban, Vanesa Dančišinová, Sára Hoľková, Matilda Folentová, Alžbeta Barančíková, Jozef Hančar, Andrea Žalobínová, Diana Žalobínová,  Tamara Žalobinová , Anna Čabalová,  Júlia Lichmanová Barbora Macková, Ela Rohaľová,  Eva Zvočová, Rebeka Tongeľová, Mária Voroňáková,  Igor Hudcovič, Anitka Salanciová, Ema Molokáčová, Diana Kužmová , Tamara Koblíková, Matej Falat, Patrícia Brehovská, za čo im patrí velikánska vďaka!  

      Veľká vďaka patrí tiež vychovávateľkám Olinke Kormaníkovej a Majke Debrecényiovej za ich obetavú  a tvorivú službu po celý týždeň

      a lektorkám anglického jazyka Mgr. Lenke Mikitovej, Mgr. Martine Bartkovej a PaedDr. Alene Šatníkovej, ale aj mladým lektorkám Rebeke, Andrejke, Vaneske a Dianke, ktoré si mohli vyskúšať  rolu  učiteľa a zvládli to výborne. ​​​​​​​

       P. kaplánovi Štefanovi Kačmárovi  ďakujeme za sprostredkovanie Božích milostí prostredníctvom sv. omše a sv. zmierenia a za jeho povzbudzujúce slová,

      ale aj naším zaujímavým hosťom: Mayse de Capote / fokolarínka z Brazílie/, Anne Mackovej, environmentalistike zo Správy CHKO Východné Karpaty a manželom Kuľhovcom z ekofarmy Laviena v Hudcovciach, ​​​​​​​

      ale aj všetkým, ktorí nás sprevádzali modlitbami a obetami, ktoré pomáhali budovať tú správnu atmosféru jedného spoločenstva preniknutého  vzájomnou láskou.

       

                                                                                                            Za realizačný tím autorka projektu

                                                                                                                                Mgr. Lenka Mocáková

     • Denník z Jazykovej univerzity 2018
     • 1. Deň    

      Skupiny s názvami zvierat v anglickom jazyku, zoznamovanie, hry, sv. omša , jazykové aktívy zamerané na ochranu prírody, stopovačka  v prírode s úlohami a hľadanie pokladu na Hubkovej.

      2. Deň

      Návšteva filmového predstavenia s ekologickým obsahom, návšteva ekofarmy Laviena   s turistickou vychádzkou.

      3. Deň

      Prednáška a aktivity  zamerané na spoznávanie a ochranu prírody v našom regióne s Annou Mackovou, environmentalistikou z CHKO Východné Karpaty, popoludní radosť z vody v bazéne. 

      4. Deň

      Spoločná sv. omša v Kostole všetkých svätých na sviatok patrónov školy sv. Cyrila a Metoda. Opekačka na farskom dvore a stretnutie s Maysou Capote , ktorá priblížila Brazíliu so svojimi ekologickými problémami a naučila typický tanec Sambu.

      5. Deň

      Dokončievanie denníkov a plagátov, tvorivé dielne, ďakovná sv. omša a vyhodnotenie skupín a jednotlivcov.