• Večera pre mamičky
     • Večera pre mamičky
     • V posledný piatkový májový deň dostali mamičky na Cirkevnej spojenej  škole nezvyčajný dar, večeru, ktorú  pripravili ich deti. Nadšenie a množstvo nápadov vytvorilo krásne prostredie a atmosféru, v ktorej sa všetci príjemne cítili. Tešíme sa tejto vydarenej  aktivite, pri ktorej malí pomocníci zažili radosť z dávania.  Veríme, že nocovačka a spoločne strávené chvíle nám pomohli  viac budovať  jedno  veľké školské  spoločenstvo.

      FOTOGALÉRIA

       

     • Okresné finále žiačok v atletike
     • Vo štvrtok 24.5.2018 sa na ZŠ Dargovských hrdinov uskutočnilo okresné finále žiačok ZŠ v atletike. Súťažilo sa v behu na 60 m, 300 m, 800 m, v skoku do diaľky a do výšky, v hode kriketovou loptičkou, vo vrhu guľou a v štafete 4 x 60 m. Naše žiačky – Bačišinová A., Šatníková S., Voroňáková M., Hobľaková S., Kobliková T.,Pomikalová N., Pirová J., Kapuscinská T. a Rumanová K. v silnej konkurencii a po výborných výkonoch dosiahli vynikajúce výsledky. Bodovali sa výkony jednotlivcov i družstiev. V súťaži jednotlivcov v behu na 300 m sme získali 1. a 3. miesto, v skoku do výšky 2. miesto, v štafete 4 x 60 m 1. miesto. V súťaži družstiev sme vyhrali 1. miesto a získali aj postup na krajské finále. Srdečne blahoželáme.

     • Našli spoločnú reč
     • Trieda kvinta privítala na hodine anglického jazyka hosťa zo zahraničia, rodáka z Káhiry v Egypte. Hany však už niekoľko rokov žije v Európe, kde absolvoval vysokoškolské štúdiá vo Viedni a Varšave. V priateľskej atmosfére sme porovnali rôzne kultúry, zistili sme, že mladí ľudia majú veľa spoločného  a hlavne sme komunikovali v anglickom jazyku.

      PaedDr. Mária Čiefová

     • Vybíjaná – opäť s pohárom!
     • Dňa 22.5.2018 sa naše dievčatá 5.-6.ročníka a prímy zúčastnili okresného kola vo vybíjanej, na ktorom  boli víťazi základných skupín. V konkurencii najlepších škôl okresu, po víťazstve nad ZŠ Pugačevova 18 : 5 a prehre so ZŠ Koškovce 12 : 14, v súboji o 3.miesto porazili ZŠ SNP 11 : 7. Pokračujú v peknej tradícii vybíjanej na našej škole. Dievčatá, ďakujeme za dobrú reprezentáciu  a pekný pohár!

     • Environmentálne aktivity Deň Zeme v ŠKD
     • V týždni od 23.-27.4.2017 sme si život v našom školskom klube spestrili aktivitami ku Dňu Zeme. V prvý deň sme sa rozdelili do hliadok, ktoré mali na starosti kontrolovať šetrenie s vodou, elektrinou, ochranu rastlín, udržiavanie poriadku a separáciu odpadu. V utorok sme sa zabavili na školskom dvore pri EKOHRÁCH. V stredu sme z odpadového materiálu vyrábali v jednotlivých oddeleniach kostoly a vo štvrtok podnetné EKO PLAGÁTY. Na záver týždňa sme vyhodnotili jednotlivé aktivity a pozbierali odpadky na školskom dvore. Žiakov každého oddelenia čakal diplom a sladká odmena. Počas celého týždňa nám pomáhali naše šikovné praktikantky, za čo im patrí vďaka. Takto sme aspoň trochu prispeli k čistejšej a krajšej Bohom stvorenej Zeme a dúfame, že vzťah k ochrane prírody zapustí korene i v srdciach našich žiakov.

      FOTO

       

     • Čitateľská olympiáda v anglickom jazyku
     • V mesiacoch apríl a máj prebehlo školské kolo Čitateľskej olympiády v anglickom jazyku. Najlepšie v kvarte obstáli Katarína Šarišská, Štefan Korekáč a Lucia Šarišská. V tercii sa najviac darilo Soni Semančíkovej, Tamare Žalobínovej a Tamare Koblikovej. V sekunde zvíťazili Klára Rumanová, Petra Šarišská a Martin Bartko. V triede príma žiačky Miriam Sitarčíková a Ema Krídlová nazbierali najviac bodov. Aj najmenší v 5.A v skupine ANJ2 nesklamali a výborné výkony v čítaní s porozumením a pri ústnej prezentácii ukázali Mária Čabalová, Klaudia Gaľová a Dávid Bača.

      Mgr. Martina Bartková

     • Krajské kolo McDonald´s Cup
     • V utorok 15.5.2018 sa v Sabinove uskutočnilo krajské kolo vo futbale žiakov 1. stupňa základných škôl McDonald´s Cup. Do krajského kola postúpili iba víťazi okresných kôl. Dvanásť účastníkov bolo rozdelených do troch skupín.

      Naši žiaci (Bašista Richard, Bajcura Milan, Falát Ján, Šurin Peter, Jeňová Diana, Bučeková Alexandra a Čirák Martin) po výborných výkonoch obsadili vo svojej skupine 2. miesto, keď prehrali len s neskorším víťazom turnaja. Po zápasoch v skupine sa ešte odohrali zápasy o umiestnenie. V konečnom účtovaní sme obsadili pekné 5. miesto v Prešovskom kraji.

       

     • Botanika na tanieri
     • Už tradične sme sa zapojili do tohtoročného deviateho ročníka projektu Botanikiáda, ktorý organizuje Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach.Tentokrát niesol podtitul „Botanika na tanieri“. Školské kolo projektu sa uskutočnilo pre našich piatakov on-line formou 24. a 26.apríla 2018.

      Na regionálnom kole (16.5.2018) na žiakov čakalo šesť stanovíšť s problémovými úlohami, na ktorých si vyskúšali nielen teoretické vedomosti, ale aj praktické zručnosti. V tomto roku bolo zapojených okolo 2 600 žiakov zo stojedenástich zaregistrovaných škôl Prešovského a Košického samosprávneho kraja. Nás v ňom reprezentovali Peter Hanzal a Martin Kuľha, ktorý sa stal aj jedným z víťazných riešiteľov. Srdečne blahoželáme.

                                                                                       Ing.M.Saloňová

     • Úspešní recitátori
     • Tak ako každý rok aj tento sa naši žiaci a študenti zapojili do prestížnych recitačných súťaží Hviezdoslavov Kubín a Štúrov Zvolen. S láskou k recitovaniu a rétorike, talentom a úsilím dosiahli tieto výsledky:

      Hviezdoslavov Kubín /okresné kolo / - 3. miesto – Katka Polanská, príma; Martin Bartko, sekunda; Juraj Stebila, II.AG; 3. miesto – Diana Salanciová, III.A.

      Štúrov Zvolen /regionálne kolo/ - 2. miesto – Martin Bartko, sekunda; 1. miesto – Lenka Barátová, sexta. Lenka nás bude reprezentovať na celoslovenskom kole vo Zvolene.

      Všetkým víťazom blahoželáme a tešíme sa z úspechov.

     • Slávik Slovenska 2018
     • V apríli v našej škole prebehlo školské kolo Slávika Slovenska 2018. Trojčlenná porota v zložení

      p.uč. Jakubová, p.uč. Mocáková a p.uč. Rovňák zhodnotili spevácke výkony žiakov. Súťaž bola v troch kategóriách a najlepší žiaci sa umiestnili takto:

       

       

      1. Kategória (-3. roč.)

      Zlaté pásmo                      D. Salanciová     III. A

                                                 L. Komjatiová      III. A

      1. Kategória (4.-6. roč.)

      Zlaté pásmo                      K. Surničinová   Príma

      1. Kategória (7.-9. roč.)

      Zlaté pásmo                      K. Pristašová      Sekunda

       

       

    • Naši úspešní bežci
     • Naši úspešní bežci
     • Vo štvrtok 10.mája sa naši vybraní žiaci po sv.omši zúčastnili súťaže Beh M.R.Štefánika. Behalo sa po pešej zóne v štyroch kategóriách, chlapci a dievčatá. Úžasných 5 pohárov a diplomov pre našich športovcov je fantastický výsledok! Na 2.mieste vo svojej kategórii skončili: S.Čiráková, M.Bajcura, M.Balogáčová a  M.Voroňáková. Na 3.mieste sa umiestnila K.Romanová. Sme na Vás hrdí a ďakujeme všetkým, ktorí reprezentovali našu školu!

      Foto

       

    • Maturanti nesklamali!
     • Maturanti nesklamali!
     • Vo štvrtok 10.mája si študenti gymnázia zmerali sily vo volejbale. Volejbalový turnaj, ktorý každoročne organizuje Študentský parlament, spoznal v závere svojho víťaza, ktorým sa deň pred ukončením štúdia stali tohtoroční maturanti, študenti IV.AG. Na 2. mieste sa umiestnili študenti triedy sexta, 3. miesto vybojovali septimáni. Všetkým zúčastneným ďakujeme za zdarný priebeh turnaja a víťazom želáme veľa šťastia pri zelenom stole.

      FOTO

       

    • Korupcia
     • Korupcia
     • Naši študenti sa pri príležitosti projektu OZ Zastavme korupciu dozvedeli, čo naozaj znamená korupcia, s ktorou sa nanešťastie denne stretávame. Projekt s názvom Korupcia, chlieb náš každodenný, ktorý sa uskutočnil v piatok 4.5.2018 sprostredkoval študentom občianskej náuka a Študentskému parlamentu dôležité informácie a pojmy, akým je napríklad pojem "prikrmovanie" od ich rovesníkov, ktorí sa s týmito pojmami už stretli. A čo viac... Súčasťou programu bola aj diskusia, kedy si študenti mohli vypočuť príbehy laureátov ceny Biela vrana  Ota Žarnaya a  Jána Mičovského, s ktorými mohli aj diskutovať o tom, ako boj proti korupcii ovplyvnil ich život a najmä budúcnosť.

      FOTO

       

     • McDonald´s Cup žiakov 1.stupňa ZŠ
     •  

      V piatok 27.4.2018 sa na multifunkčnom ihrisku pri futbalovom štadióne uskutočnilo okresné kolo vo futbale žiakov 1. stupňa ZŠ McDonald´s Cup. Do tohto finále postúpili len víťazi základných skupín. Naši žiaci si postup do finále vybojovali, keď v základnej skupine zdolali svojich rovesníkov zo ZŠ Dargovských hrdinov, ZŠ Brekov a ZŠ Udavské. Vo finále si výborným výkonom po dvoch víťazstvách a jednej remíze vybojovali 1.miesto a postup do krajského kola tejto súťaže. Víťazom blahoželáme a držíme prsty v bojoch na krajskom kole.