• Úspešné vystúpenie v Biblickej olympiáde
     • V stredu 25.4.2018 sa trojčlenné družstvo našej školy zúčastnilo
      diecézneho kola tejto olympiády  v Košiciach.  Naše reprezentantky v kategórii
      stredných škôl - H. Čoudková, T. Kočanová a D. Korekáčová - boli od začiatku
      súťaže na popredných priečkach a nakoniec získali vynikajúce 4. miesto medzi
      strednými školami z celej diecézy.
      Úspešným študentkám blahoželáme a ďakujeme za niekoľkomesačné
      úsilie v príprave na súťaž o najznámejšej knihe sveta.
      PK KNB

     • Biologická olympiáda
     • Začiatkom apríla sa žiaci našej školy zúčastnili okresného kola olympiády z biológie – Poznaj a chráň
      (kategória E). Martin Bartko, ktorý súťažil v oblasti botanika a Katka Šarišská (zoológia), obsadili
      krásne 5. miesto. Deniska Šeršeňová (kvarta), ktorá sa popasovala s úlohami zo zoológie, obsadila
      krásne 3. miesto a v blízkej dobe bude reprezentovať našu školu v Prešove na krajskom kole. Všetkým
      želáme veľa úspechov v ďalšom štúdiu.

    • Úspešný matematik
     • Úspešný matematik
     • Srdečne blahoželáme Filipovi Krempaskému žiakovi sekundy k 1. miestu obvodného kola matematickej olympiády kategórie Z7 a k 3. miestu v obvodnom kole Pytagoriády.

      Držíme palce v ďalšej reprezentácii školy.

      Mgr. Katarína Lichmanová

    • RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE
     • RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE
     • Vo štvrtok 26. apríla 2018 sa uskutoční triedne rodičovské združenie so začiatkom o 15:30 v jednotlivých triedach.

     • Slávnostný zápis do I. ročníka ZŠ
     • Celý mesiac apríl prebieha na našej škole zápis do I. ročníka Základnej školy.

      Dňa 5. 4. 2018 to bolo o niečo slávnostnejšie a mimoriadnejšie v príjemnej atmosfére, ktorú pripravili učitelia I. stupňa za pomoci študentov. Tí  pomohli malým zvedavým predškolákom prekonať prvé obavy a strach zo školského prostredia. Ďakujeme všetkým rodičom za prejavenú dôveru  a malým školákom prajeme veľa úspechov v novom školskom roku.

      FOTO

       

    • Zážitkový workshop
     • Zážitkový workshop
     • Žiaci kvarty mali možnosť zoznámiť sa  na vlastnej koži s témami kolektivizácie a znárodňovania na slovenskom vidieku.

      10. 4. 2018 sa zúčastnili na zážitkovom  workshope s témou  Premeny slovenskej dediny počas kolektivizácie. Na chvíľu sa stali obyvateľmi dediny Úboč, zažili voľby v roku 1948, znárodňovanie a dostali sa do situácie, v ktorej sa ľuďom nespravodlivo vzali základné práva, majetok, sloboda a museli sa vysťahovať z dediny. Boli postavení pred otázku, akoby sa v podobných situáciách zachovali oni.

      Worshop organizácie Post Bellum SK bol založený na skutočných príbehoch a rozprávaniach pamätníkov z archívu Memory of Nations (Pamäť národa).  Post Bellum SK vyhľadáva a dokumentuje spomienky pamätníkov 20. storočia.

       

      FOTO

       

     • Striebro pre Katarínu Šarišskú
     • Dňa 23.3.2018 sa v priestoroch SOŠ Technickej v Humennom konalo okresné kolo Chemickej olympiády v kategórii D.

      Okresného kola sa zúčastnili žiaci okresu Humenné a Medzilaborce.Chemická olympiáda pozostáva z teoretickej a praktickej časti. Žiaci Kvarty podali veľmi dobré výkony o čom svedčia aj ich dosiahnuté výsledky: Alexander Kostka 12.miesto, Lucia Šarišská 4.miesto a Katarína Šarišská 2.miesto.

      Všetkým srdečne blahoželáme a Katke želáme veľa úspechov v krajskom kole 26.apríla 2018 v Prešove. 

      FOTO

       

    • Svetový deň vody – 22.marec
     • Svetový deň vody – 22.marec
     • Dňa 23. marca 2018 sme sa my, študenti kvinty a I.AG, zúčastnili vzdelávacieho programu vo Vihorlatskom múzeu v Humennom, pri príležitosti  Svetového dňa vody. Témou pre tento rok bola Voda – odpoveď je v prírode, čo nám priblížilo problematiku mokradí.  V priebehu dvoch hodín sme okrem videoprojekcie filmu, diskusie a praktických aktivít absolvovali aj prehliadku prírodovednej expozície. Z Vihorlatského múzea sme odchádzali  obohatení o nové informácie a s pocitom, že je potrebné chrániť našu planétu a tiež tak dôležitú vec pre náš každodenný život – pitnú vodu.

       

      FOTO