• BIBLICKÁ SÚŤAŽ A OLYMPIÁDA
     • Dňa 22.3.2018 sa v priestoroch Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom uskutočnili okresná

      biblická súťaž a biblická olympiáda (protopresbyterské kolo) pre gréckokatolíkov, na ktorých sa

      zúčastnili aj žiaci našej školy a to v troch kategóriách.

      Tri trojčlenné tímy si počínali veľmi úspešne, o čom svedčia aj nasledujúce výsledky:

      BIBLICKÁ SÚŤAŽ

      A KATEGÓRIA: 1. miesto: Kristína Nastišinová (1.A), Tatiana Pirová (2.A), Timotej Švec (2.A)

      B KATEGÓRIA: 2. miesto: Šimon Ján Zlacký (3.A), Filip Nastišin (3.A), Šimon Jaroš (4.A),

      BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

      1. KATEGÓRIA: 2. miesto: Laura Mária Zlacká (SEKUNDA), Matej Chalachan (SEKUNDA),

      Filip Zlacký (KVARTA)  

      Družstvo z A kategórie si počínalo najúspešnejšie a bude reprezentovať našu školu na krajskom

      (archieparchiálnom) kole v Prešove.

      Všetkým účastníkom blahoželáme, prajeme veľa chuti do ďalšieho štúdia BIBLIE a najmenším prajeme veľa úspechov v ďalšom kole!

      Mgr. Daniela Chalachanová

     • Zápis do I. ročníka ZŠ
     • Milí rodičia predškolákov!

      Rozmýšľate, kde sa bude Vaše dieťa vzdelávať?

                                                                                                       

      Príďte so  svojim deťmi v dňoch  22. marca alebo 23. marca 2018  (štvrtok alebo  piatok) na

      „Potulky po Cirkevnej spojenej  škole s Minispievankou a Zahrajkom “.

      Vyskúšate si s nami učenie, spoznáte našu školu, učiteľov a ešte všeličo zábavné!

      Program :

      -          možnosť nazrieť počas vyučovania do tried I. stupňa,  popoludní  činnosť  ŠKD a v umeleckej škole Via arto, ktorá je priamo aj na našej škole.

      -          Štvrtok 22. 3. 2018 o 9: 15 hod. veselé spievanie so “ Zahrajkom “ , jazda na motokárach, tvorivé dielne v čajovni, hravá angličtina v tabletovej učebni

      -          o 14 : 30 hod. možnosť odborného poradenstva špeciálneho pedagóga

                   Čas a deň si môžete vybrať!

    • Der Kreuzweg - Krížová cesta v nemeckom jazyku
     • Der Kreuzweg - Krížová cesta v nemeckom jazyku
     • Aj v tomto pôstnom období (27. 3. 2018) sme sa spoločne pomodlili krížovú cestu na hodine nemeckého jazyka. Žiaci si mohli zlepšiť svoje jazykové poznatky a výslovnosť aj pri modlitbe. Zapojili sa triedy Kvinta Sexta. Aj táto vyučovacia hodina prispela k duchovnej príprave na veľkonočné sviatky.

      sr. Sofia

     • BIBLICKÁ OLYMPIÁDA – prvé a štvrté miesto v okresnom kole
     •  

      Dňa 22.3.2018 sa vo Farnosti Sťatia sv. Jána Krstiteľa v Humennom uskutočnilo okresné kolo biblickej olympiády Košickej arcidiecézy pre dekanáty Humenné a Snina.

      Našu školu v kategórii ZŠ reprezentovalo družstvo: Marianna Hojdanová, Sofia Klimiková, Miriam Uherová (všetky príma), v kategórii SŠ súťažnú trojicu tvorili: Terézia Kočanová, Hanka Čoudková a Daniela Korekáčová (všetky zo sexty).

      Mali sme svojich zástupcov aj v porote, kde na správnosť odpovedí pre SŠ dohliadal náš pán kaplán Š. Kačmár a pre ZŠ R. Karpiel.

      V kategórii ZŠ naše zástupkyne obsadili pekné 4. miesto a v kategórii SŠ naše študentky vyhrali a postupujú na diecézne kolo do Košíc! Blahoželáme!

       Za všetku námahu v príprave a pri štúdiu kníh Svätého písma a za výborné umiestnenia im vyslovujeme poďakovanie.

      PK KNB

     • Lyžiarsky výcvik – Litmanová
     • V dňoch 19.-23.2.2018 sa žiaci tercie a 8.A zúčastnili lyžiarskeho výcviku pod vedením p. učiteľa Bačovčina a inštruktorov p. uč.  L. Kosťunovej a saleziána D. Felbera. Okrem lyžovania bol náš program doplnený o sv. omše ,večerné akcie, hry a súťaže. Taktiež sme navštívili krásne pútnické miesto  - horu Zvir. Na tento krásny týždeň plný zážitkov budeme spomínať ešte dlho a tešíme sa na ďalší lyžiarsky výcvik .

      Fotogaléria

       

    • Na jeden deň europoslancom
     • Na jeden deň europoslancom
     • Pred polrokom nikto nepomyslel na to, že tento školský rok budeme sedieť v Európskom parlamente a rozhodovať o dôležitých európskych témach. Euroscola je pojem, ktorý rezonoval na škole veľmi dlho, predovšetkým vďaka množstvu zaujímavých aktivít, ktoré študenti sexty uskutočnili.  Na začiatku to bol nesmelý nápad, myšlienka a iskierka nádeje – čo ak náhodou ...  Cesta Euroscoly nebola ľahká, ale odmena – Euroscola day, pre ktorú tento kolektív bojoval, bola veľkou motiváciou pre všetkých študentov sexty.   Svoj veľký deň v Štrasburgu študenti sexty zažili 22. februára 2018. Počas tohto výnimočného dňa si študenti mohli vyskúšať prácu eurospolanca. V priebehu rokovaní vo svojich skupinách rozhodovali o témach ako životné prostredie, bezpečnosť a ľudské práva, kultúrne dedičstvo, budúcnosť Európy, migrácia a zamestnanosť mladých ľudí. Študenti zistili, že rozhodovať nie je vždy jednoduché, predovšetkým  vtedy, keď vaše rozhodnutie bude mať dosah na život viac ako 500 miliónov ľudí. Počas tohto dňa  si študenti vyskúšali aktívne anglický jazyk,  stretli sa s množstvom mladých ľudí z 22 členských štátov EÚ, mohli počuť rôzne jazyky, zažiť kultúrne rozdiely  a ochutnať pravý francúzsky croissant.

      Veríme, že na tento deň budeme všetci  ešte dlho spomínať. Ďakujeme všetkým študentom a učiteľom za skvelú reprezentáciu Slovenska v Európskom parlamente v Štrasburg.

      FOTO

       

     • Hodiny korčuľovania na I. stupni
     • V rámci Telesnej a športovej výchovy si mohli žiaci 1. – 4. ročníka opäť zdokonaliť svoje korčuliarskezručnosti na miestnom klzisku pod vedením svojich triednych učiteľov inštruktorov. Boli to dni, kedymnohí v meste bojovali s chrípkovými prázdninami a my sme naberali sily na boj proti vírusom.Oplatilo sa! Vďaka, patrí aj rodičom najmladších žiakov, ktorí veľmi ochotne pomohli pri prvomosmeľovaní sa na ľadovej ploche. Tešíme sa na ďalšie podobné športové aktivity, ktoré okremfyzickej zdatnosti nám napomáhajú pri budovaní vzájomných vzťahov.

      FOTO

       

    • RONJA
     • RONJA
     • „ ... vyberie si život v pravde, láske a v harmónii s prírodou.“

      Posledný deň jarných prázdnin – nedeľu 4. marca si žiaci prímy spríjemnili nevšedným zážitkom. Preniesli sa do severských lesov, medzi škriatkov a lúpežníkov. Divadelné predstavenie Ronja, dcéra lúpežníka od švédskej autorky Astrid Lindgrenovej v štátnom divadle v Košiciach miestami vyrážala dych. Scény plné smiechu a piesní striedal smútok a krik lúpežníkov.  Ronja a Birk (hlavní hrdinovia a najmladší potomkovia znepriatelených lúpežníckych rodín) nám ukázali, ako môžu mladí ľudia premeniť svojich blízkych na rodiny, v ktorých si každý nájde svoje miesto a dokáže sa tešiť zo všetkého pekného, čo život prináša.

      Mgr. Katarína Lichmanová

       

      Fotoalbum