• Matúš Mihaľko zo IV.AG reprezentoval v Štrasburgu mladých z celého Slovenska
     • V uplynulých dňoch sa konalo 33. zasadnutie Kongresu miestnych a regionálnych samospráv pri Rade Európy v Štrasburgu, Francúzsko. Svoje miesto tam majú aj mladí delegáti z jednotlivých krajín, ktorí sa aktívne zúčastňujú na diskusiách a pracovných stretnutiach. Už druhýkrát našu krajinu reprezentoval Matúš Mihaľko zo IV.AG. Vďaka svojej angažovanosti v Rade mládeže Prešovského kraja a vynikajúcim komunikačných schopnostiam v anglickom jazyku sa aj tentoraz aktívne podieľal na riešení vybraných problémov spolu so zástupcami ďalších štátov.

      PaedDr. Mária Čiefová

     • Modlitba sv. ruženca v ruskom jazyku
     • Mesiac sv. ruženca si na hodine ruského jazyka uctili aj žiaci 3. AG. Namiesto klasickej vyučovacej hodiny sa spoločne pomodlili  v kaplnke školy sv. ruženec  v ruskom jazyku.

    • Native speaker v VII.A a tercii
     • Native speaker v VII.A a tercii
     • Dňa 24.10.2017 navštívili našu školu rodená hovoriaca Bianka, ktorá pochádza z Kanady a Mgr. Lenka Štramová. Spolu s lektorkou Biankou na hodinách angličtiny v triede VII.A žiaci vytvorili príbeh a zinscenovali ho. Tercia sa zase dozvedela zaujímavé veci o Kanade, ako napr. kanadské symboly, športy, jedlá, typické zvieratá atď. Žiaci ocenili možnosť komunikovať s rodeným hovoriacim v angličtine, cez otázky mohli spoznať lektorku Bianku, jej prácu a cestovateľské zážitky.   Foto

      Mgr. Adela Antoliková a Mgr. Martina Bartková

    • Záložka do knihy spája školy
     • Záložka do knihy spája školy
     • Naša škola sa opäť  zapojila do zaujímavého česko-slovenského projektu Záložka do knihy spája školy. Tohtoročnou témou bol Tajuplný svet knižných príbehov. Cieľom  projektu je nielen nadviazať kontakty medzi českými a slovenskými školami, ale najmä  podporiť u žiakov záujem o čítanie aj prostredníctvom výmeny záložiek do kníh, ktoré si vyrobia samotní žiaci. Na základe vyplnenej prihlášky boli vytvorené dvojice partnerských škôl, ktoré si navzájom vymenili záložky.  V rámci projektu nám bolo pridelené Gymnázium na Chodovickej v Prahe.

      Do tohto projektu sa zapojili žiaci osemročného gymnázia a  základnej školy pod vedením pedagógov PK SJL. Spoločne ľubovoľnou technikou vyrobili  150 kusov záložiek, ktoré, veríme, urobia radosť všetkým žiakom partnerskej  školy. Žiaci pripravovali záložky priebežne na hodinách slovenského jazyka a literatúry, výchovy umením  a vo svojom voľnom čase. Výmena záložiek prispela k nadviazaniu nových priateľských kontaktov, podporila záujem o čítanie a prispela k tomu, aby žiaci častejšie siahli po knihe v čase osobného voľna.

      Našim žiakom a žiakom partnerskej školy prajeme veľa radostných chvíľ pri čítaní kníh. Foto

       PhDr. D. Hojdanová

       

       

    • Svetový deň výživy
     • Svetový deň výživy
     • Pri príležitosti Svetového dňa výživy sa žiaci sexty bližšie oboznámili s japonským životným štýlom a spôsobom stravovania. V tomto školskom roku začali niektoré skupiny žiakov pracovať s internetovým portálom EnglishGo, ktorý nám pomáha intenzívnejšie rozvíjať všetky jazykové zručnosti. Na tejto hodine sme využili čítanie o dôvodoch japonskej dlhovekosti spojené s počúvaním s porozumením a cvičeniami na interaktívnej tabuli. Následne žiaci pracovali v skupinách, kedy získali ďalšie informácie o stravovaní obyvateľov Japonska z internetových zdrojov. Do vlastnej pojmovej mapy zhrnuli tipy, ktoré by vedeli aplikovať v našej kultúre a predstavili ich ďalším.  Foto

      PaedDr. Mária Čiefová 

    • Návšteva Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach
     • Návšteva Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach
     • 20. október 2017 bol pre nás, žiakov kvarty a 9. A z CSŠ v Humennom, dňom návštevy Múzea moderného umenia Andyho Warhola v Medzilaborciach. Spolu s pani učiteľkami Mgr. Osovou a Mgr. Radovou sme sa vybrali do Medzilaboriec, aby sme sa dozvedeli o živote a tvorbe zakladateľa pop-artu, ktorý má korene na Slovensku. Samotné múzeum je veľká pestrofarebná budova. Pred múzeom sa vyníma netradičná autobusová zastávka v tvare konzervy s Campbellovou polievkou. Neďaleko sa rozprestiera i malý park s fontánou nesúcou podobizeň Andyho s dáždnikom. Múzeum má mnoho miestností , balkónov a schodov. Na pozadí hrá undergroundová hudba, pretože Andy nebol iba maliarom, ale aj manažérom hudobnej skupiny či režisérom filmov. Veľký priestor je venovaný portrétom tvorených sieťotlačou. Každý, koho aspoň trochu zaujíma výtvarné umenie, by sa na miesta, kde má Andy Warhol svoje korene, mal raz určite ísť pozrieť.   Foto

     • Modlitba sv. ruženca v nemeckom jazyku
     • Mesiac október je mesiacom ruženca – ten sa už žiaci SEKUNDY vedia modliť aj v nemeckom jazyku. Modlili sa ho v rámci hodiny nemeckého jazyka v školskej kaplnke, kde rástla nielen ich duchovná stránka, ale aj slovná zásoba a zlepšovala sa výslovnosť.

     • Svetový deň (zdravej) výživy
     • 16. október 2017 – Svetový deň (zdravej) výživy sme si na našej škole pripomenuli aj tento školský rok. Na hodinách nemeckého jazyka a na krúžku mali žiaci možnosť venovať sa na jednej strane problematike zdravej výživy – a to zadeľovaním kategórií a jednotlivých potravín do potravinovej pyramídy. Precvičili si slovnú zásobu, s ktorou sa stretli a oboznámili sa s tou novou.

      Na druhej strane je tento deň pripomienkou toho, koľko ľudí na svete hladuje a žije v chudobe –synonymom je aj spojenie „Svetový deň hladu“. Trieda II.AG sa preto venovala stále pretrvávajúcej problematike – vyhadzovaniu a plytvaniu potravinami. Pracovali s článkom uverejneným v nemeckom časopise, kde sa oboznamovali so štatistikami týkajúcimi sa Nemecka. Dozvedeli sa, ktoré potraviny sa najviac vyhadzujú a oboznámili sa s radami, ako možno predísť zbytočnému plytvaniu. Tak nezabúdajme – potraviny s vypršanou minimálnou trvanlivosťou nemusíme hneď vyhodiť do koša a radšej si pred nákupom napíšme zoznam vecí, ktoré chceme kúpiť. Riadime sa heslom: „Menej je niekedy viac“. 😊

     • Deň zdravej výživy
     • Príma v rámci Dňa zdravej výživy na hodine ANJ pracovala s témou Zdravé jedlo. Najprv si žiaci pomocou čitateľského programu Raz-kids prečítali v online knihe, odkiaľ jednotlivé potraviny pochádzajú. Nato vypracovali pracovný list o spomínaných potravinách. Následne s využitím tabletov pracovali s textom o Jamie Olivierovi, ktorý presadzoval zavádzanie zdravých surovín do školských jedální. Žiaci pracovali na internetovom portáli EnglishOne s autentickou nahrávkou, online úlohami a interaktívnymi cvičeniami. 
      Mgr. Martina Bartková       Foto

     • Vedecko-technické centrum, Košice
     • Dňa 20. 10. 2017 sa žiaci tercie a kvinty 8-ročného gymnázia pod vedením Mgr. Martiny Bartkovej a Mgr. Miroslavy Palaščákovej zúčastnili exkurzie vo Vedecko-technickom centre Slovenského technického múzea v Košiciach. V danej expozícii si žiaci samostatne a voľne odskúšali rôzne hlavolamy, podľa návodov experimentovali a pozorovali fyzikálne javy. Dané moderné interaktívne exponáty ich oboznámili so základmi vedy a techniky a tiež s prírodnými vedami ako sú fyzika, mechanika, magnetizmus, zmyslové vnemy, optické a akustické javy a iné. Foto

    • Deň zdravej výživy
     • Deň zdravej výživy
     • Trieda SEXTA si v tomto roku pripomenula Deň zdravej výživy, ktorý je 16. októbra. K zdravému stravovaniu neodmysliteľne patrí aj pitný režim, tak sa venovali spoznávaniu liečivých bylín v blízkosti ľudských obydlí a ich účinkov aj v nemeckom jazyku. Čaj liečivých bylín lieči, zmierňuje symptómy ochorení a pôsobí preventívne. Sú dostupné a kto si ich pestuje doma v črepníku, na balkóne alebo v záhrade, nemusí míňať veľa peňazí na to, aby pomohol svojmu organizmu prebojovať mnohé ochorenia, alebo aby podporil svoj imunitný systém. Tak si žiaci pochutnali aj na upokojujúcom čaji z mäty priepornej a medovke lekárskej z kláštornej záhrady. Praktické použitie je viac ako teoretické poznatky z mnohých atlasov rastlín...☺

      Sr. Sofia

      Foto

     • Tretiaci vo výrobni hostií v Prešove
     • Dňa 12. októbra 2017 žiaci III.A triedy navštívili výrobňu hostií. Prešovská výrobňa hostií zásobuje svojimi výrobkami určenými na liturgické účely farnosti na celom Slovensku. Zaujímavá je ich cesta od prípravy, cez pečenie, vykrajovanie a ukladanie až po balenie do jednotlivých farností. Po svätej omši a maškrtení v cukrárni si prezreli konkatedrálny chrám - Katedrálu svätého Mikuláša a gréckokatolícky Katedrálny chrám svätého Jána Krstiteľa s vernou kópiou Turínskeho plátna. V závere cesty sa zastavili vo Vyšnej Šebastovej v Ružencovej záhrade. Pán kaplán Kačmár ich zasvätil do jednotlivých tajomstiev svätého ruženca a spolu sa pomodlili jeden desiatok. Domov si okrem duchovného povzbudenia priniesli aj krásne zážitky.
      Foto

    • Imatrikulácia 2017
     • Imatrikulácia 2017
     • Imatrikulácia prvákov a kvintánov je u nás dlhoročnou tradíciou. Tá tohtoročná  (13.10.2017)sa napriek jesennému počasiu niesla v duchu tepla a slnka. O prípravu a program sa postarali tretiaci a septimáni nášho gymnázia. Úlohy, ktoré mali prváci a kvintáni plniť, boli vynaliezavé a zábavné. Zožali veľký potlesk a uznanie. Strach, zhon a nervy  vystriedal smiech a zábava.  V závere prváci a kvintáni zložili ešte  spoločne sľub. Naša školská(gymnaziálna) rodina sa  tak rozrástla o ďalších členov.
      Veľa šťastia, úsmevov a úspechov v škole, milí prváci a kvintáni!       Foto

       

    • Sv. ruženec v nemeckom jazyku
     • Sv. ruženec v nemeckom jazyku
     • V mesiaci október ani trieda TERCIA nezabudla, že je mariánsky mesiac. Namiesto klasickej vyučovacej hodiny nemeckého jazyka sa spoločne v kaplnke pomodlili sv. ruženec, ale trochu ináč – celý v nemeckom jazyku. Aj tak sa môže využiť nemecký jazyk v praktickom živote, v duchovnej oblasti.
      sr. Sofia                           Foto

    • Najviac bolí duša.....
     • Najviac bolí duša.....
     • Po trojročnej prestávke 10.októbra našu školu navštívil významný zahraničný hosť   Mgr. Tomáš Řehák.  Počas tohtoročného jesenného východoslovenského turné po Slovensku, a po medzinárodných skúsenostiach z Ukrajiny ( v minulých rokoch Rusko, Bielorusko, Poľsko, Chorvátsko, Tadžikistan, Kazachstan a Estónsko; do teraz si jeho prednášky vypočulo vyše  milióna poslucháčov a priemerne počas roka navštívi okolo 150 miest a obcí) si našiel čas aj na našu školu. Tento rok sa nám s Mgr. Kosťunovou podarilo zorganizovať rekordný počet žiakov a študentov, bolo ich skoro 240.  Ako sám spomína v úvode svojej prednášky všetko sa to začalo v jeho živote pred vyše 20-timi rokmi tým, že sprevádzal v nemocnici mladých ľudí, ktorý zomierali všetkými opustení na AIDS. Nevyliečiteľne chorý mladík mu vtedy povedal pamätnú vetu:  „Najviac bolí duša“ . Prednáškovú činnosť p. Řeháka, v ktorých vyzdvihuje hodnoty ako je vernosť, panenstvo, smerovanie mladých ľudí k tomu, aby pristupovali k sebe navzájom zodpovedne, zdržanlivo a s úctou, zastrešuje OZ ABATOP,ČR.

      Pár výrokov ako to vnímali sami mladí :

      - Najlepšia prednáška, čo som kedy počula.

      - Celá prednáška na mňa pôsobila poučne, humorne a v niektorých chvíľach dojemne. Veľmi  obdivujem ľudí, ktorí pracujú s nevyliečiteľne chorými, keby ich bolo viac .

      - Ďakujem za prednášku, som rada, že k nám p. Řehák prišiel, veľmi sa mi zmenil pohľad na život, začala som si ho oveľa viac vážiť a za to mu veľmi ďakujem.

      - Veľmi ma prednáška zaujala a mnoho som si z nej odniesla, som presvedčená, že aj moji spolužiaci.

                                                                                                            Ing. M. Saloňová

    • Cezpoľný beh 2017 - Okresné kolo chlapcov a dievčat ZŠ a SŠ
     • Cezpoľný beh 2017 - Okresné kolo chlapcov a dievčat ZŠ a SŠ
     • Vystúpenie našich chlapcov a dievčat na Okresnom kole bolo veľmi úspešné. V súťaži družstiev sa chlapci umiestnili na 1. a 3. mieste, dievčatá na 3. mieste. Matúš Zlacký dobehol v kategórii SŠ na 2. mieste a Adam Kičina v kategórii ZŠ na 3. mieste. Víťazné družstvo SŠ Zlacký, Kuľha, Onduško (na obr.) postupuje na Krajské kolo, ktoré sa uskutoční 12.10.2017 pod Ľubovnianskym hradom.

    • Starší mladším
     • Starší mladším
     • V triede 2.A ZŠ v rámci projektu Starší mladším žiaci Kvarty sa stali učiteľmi anglického jazyka. Malým druhákom za pomoci pani učiteľky pripravili mnohé aktivity v cudzom jazyku. Pracovali so slovnou zásobou o zvieratkách. Starší učili mladších prostredníctvom rôznych aktivít ako sú didaktické hry, metóda TPR (Total Physical Response), piesne, skladačky, kreslenie, atď. Vďaka nadšeniu a spolupráci druhákov všetci zažili hodinu zábavy a spoznávania angličtiny.     Foto

    • Duchovná obnova I.AG
     • Duchovná obnova I.AG
     • Duchovná obnova je prostriedkom, ako dobiť batérie ľudského ducha. Naši študenti I.AG ju spolu s triednym učiteľom absolvovali pod vedením p. kaplána M. Fuchsa vo farskom kostole minulý utorok. K otvorenejšej atmosfére prispeli i úvodné zoznamovacie aktivity, ktoré pripravila Mgr. K. L.ichmanová.V druhej časti obnovy s témou Vernosť ako atribút Božej existencie sa zamýšľali nad postojmi vernosti Bohu vo svojom živote i v ľudskej spoločnosti. Záver patril sv. omši, do ktorej sa zapojili liturgickou službou lektorov.               
      Mgr. Karpiel, triedny učiteľ I.AG                    Foto