• Činoherné predstavenia v anglicko-slovenskom znení
     • Činoherné predstavenia v anglicko-slovenskom znení
     • Dňa 26. apríla 2017 v MsKS Humenné si žiaci našej školy pozreli činoherné predstavenia v anglicko-slovenskom znení. Nápadité spracovanie klasickej rozprávky Kocúr v čižmách a príbeh o Petrovi Blackovi žiakov zaujali. Predstavenia v podaní hercov Divadelného centra z Martina sú nielen zábavné a duchaplné, ale tiež pomáhajú rozvíjať anglický jazyk.

     • Okresné finále žiakov a žiačok 1.-4.ročníka ZŠ McDonald´s Cup
     • Okresné finále žiakov a žiačok 1.-4.ročníka ZŠ McDonald´s Cup - Obrázok 1Okresné finále žiakov a žiačok 1.-4.ročníka ZŠ McDonald´s Cup - Obrázok 2V stredu 26. 4. 2017 sa uskutočnilo okresné finále žiakov a žiačok 1.-4. ročníka ZŠ McDonald´s Cup. Po bojoch, ktoré prebiehali v základných skupinách sa do tohto finále prebojovalo šesť najlepších družstiev okresov Humenné a Medzilaborce. Naši žiaci po výborných výkonoch vybojovali 3.miesto. Po vyhodnotení turnaja sa tešili z diplomu a pohára. Srdečne blahoželáme yes.

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme
     • 22. apríla si pripomíname Deň Zeme. Žiaci Kvinty, Sexty, II. AGIII. AG si pripomenuli tento deň aktivitami v rámci čitateľskej gramotnosti rôznymi témami, ktoré sa týkali ochrany životného prostredia. Spracovávaniu informácii z textu iných učebných zdrojov pomáhalo klasické listovanie v slovníku. Náročnejšiu slovnú zásobu žiaci spracovali v skupinke a výsledky prezentoval zvolený hovorca ostatným účastníkom.
      sr. Sofia     Fotogaléria

    • Odovzdávanie cien víťazom predmetových olympiád
     • Odovzdávanie cien víťazom predmetových olympiád
     • Dňa 11. apríla 2017 si naši žiaci v priestoroch CVČ Dúha prevzali diplomy a ceny za umiestnenie na popredných miestach v okresnom kole jednotlivých predmetových olympiád. Úspešnou riešiteľkou a víťazkou v kategórii Zoológia Biologickej olympiády sa stala Lucia Šarišská (Tercia). Ocenenie si prevzali aj úspešní riešitelia matematickej Pytagoriády – Filip Krempaský (Príma) za 2. miesto a Martin Bartko (Príma) za 3. miesto. Všetkým srdečne blahoželáme.
      Fotogaléria

    • Strieborní v šachu!
     • Strieborní v šachu!
     • Za účasti 61 žiakov ZŠ sa v stredu 12. apríla v Humennom odohralo  piate kolo Reinter GPX v šachu mládeže.  Striebro si vybojovala naša Cirkevná spojená škola , ktorú reprezentovali Adam Tabak, Frederik Ondik, Adam Debrecenyi, Ján Balogáč, Dávid Bača, Patrik Bača, Jožko Potocký, Richard Sovič, Anička Bačišinová a Barborka Kridlová. Anička vyhrala svoju kategóriu, Frederik a Barborka obsadili 3.miesto vo svojich kategóriách. Blahoželáme a ďakujeme za peknú reprezentáciu školy! Fotogaléria

     • Zber papiera 2017
     • Aj tento rok chceme pozvať všetkých urobiť niečo na ochranu životného  prostredia  a zároveň pomôcť  našej škole skrášliť jej okolie. Ďakujeme  všetkým, ktorí už tak urobili a veríme, že spoločne sa nám to podarí   

      Viac info na plagáte :

      Zber papiera 2017 - Obrázok 1

     • Veľkonočné prázdniny
     • Veľkonočné prázdniny sa začnú vo štvrtok 13. apríla a skončia v utorok 18. apríla 2017. Školské vyučovanie sa začne v stredu 19. apríla 2017.

     • Pozvánka na rodičovské združenie
     • Vážení rodičia,
      pozývame vás na rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 26. apríla 2017 so začiatkom o 15.30 hod. v jednotlivých triedach.
    • Korčuliarsky výcvik
     • Korčuliarsky výcvik
     • Dňa 31. marca 2017 naši žiaci 1. až 4. ročníka  ZŠ ukončili korčuliarsky výcvik -poslednou hodinou na ľade. Žiaci predviedli svoje korčuliarske majstrovstvo -   zdolávaním prekážkovej dráhy. Naozaj každému z detí sa počas výcviku podarilo zdolať strach, vyhýbať sa zbytočným pádom, ovládať svoje korčule a tak si užiť chvíle na ľade. Od novembra do marca ich s technikou  korčuľovania  oboznamovali tréneri z MHK Humenné, pod vedením Mgr. Mižáka. Našu školu reprezentovalo aj 10 žiakov na „Majstrovstvách mesta v korčuľovaní“, kde získaním dvoch bronzových medailí (Samko Lichman a Jožko Potocký) vo svojich kategóriách potvrdili, že v Humennom na ľade sa „nestratíme“.
      Korčuliarsky výcvik bude žiakom pripomínať aj  DIPLOM za úspešné ukončenie kurzu.  Fotogaléria

    • Malá finančná akadémia v 3.B
     • Malá finančná akadémia v 3.B
     • Naša trieda sa zapojila do unikátneho projektu MALÁ FINANČNÁ AKADÉMIA s Kozmixom. Vytvorili sme si mesto podľa vlastnej fantázie a popritom sme sa atraktívnou formou  naučili niečo o problematike finančnej gramotnosti. Žiaci sa učili zodpovedať si otázky  ako:  Na čo sú peniaze, ako s peniazmi hospodáriť, na čo je sporenie alebo čo znamenajú slová príjmy, výdavky, rozpočet  a ako sa s tým rozumne vysporiadať. Počas vyučovania cez rôzne aktivity žiaci získavali nové poznatky a za snahu a šikovnosť boli odmeňovaní vytvorenou triednou menou. Následne si za tieto peniaze kupovali od učiteľa materiál na stavbu svojho mesta.

      Žiaci pracovali v skupinách, z ktorých každá mala na starosti jednu časť mesta. Počas hry mal každý člen tímu svoju jedinečnú úlohu. Každá štvrť mala svojho bankára, novinára a architekta.  Učili sa urobiť si rozpočet, plánovať výstavbu či všetko zdokumentovať. Zároveň museli nájsť spôsob, ako sa vzájomne dohodnúť a spolupracovať. Na záver postavili centrum mesta, ktoré vzniklo dohodou všetkých žiakov. Skupinová práca vyžadovala komunikáciu, spoluprácu a koordináciu. Úloha teda nebola  ľahká. Okrem tímovej práce takto žiaci rozvíjali aj svoju kreativitu a fantáziu. Niekoľko aktivít bolo aj na precvičenie anglického jazyka a prislúchajúcej slovnej zásoby.

      Peknou spomienkou na celý projekt im bude diplom, ktorý si žiaci zaslúžili riešením aktivít v projekte a za skvelú prácu, ktorú odviedli.   Mgr. Jana Hobľaková
      Fotogaléria

       

    • Aktivity I. stupňa ZŠ
     • Aktivity I. stupňa ZŠ
     • Žiaci I.  stupňa mohli  5. 4.  počas T 9   prežiť svoj deň kultúrno- duchovne,  aj  vďaka zaujímavým naplánovaným aktivitám.
      Zúčastnili sa veľmi milého i zábavného muzikálového predstavenia " Psíčkovo ",ktoré upozornilo umeleckou formou na hodnotu priateľstva a vzájomnej tolerancie. Po presune do historicky najstaršieho farského kostola v Humennom "  Všetkých svätých " sa pomodlili krížovú cestu za všetky deti v našom  meste, ale aj za pokoj na celom svete.
      Fotogaléria
    • Múdre hlavičky
     • Múdre hlavičky
     • 22.marca sa štyri najodvážnejšie materské škôlky z Humenného zúčastnili súťaže  „ Hľadáme múdre hlavičky“ organizovanej našou školou. Pre 5 najšikovnejších z každej škôlky boli pripravené úlohy, ktoré mali preveriť ich pozornosť, predstavivosť, logické myslenie a matematické schopnosti. Naprogramovať BEE BOT, poskladať Tangram, vyriešiť úlohy na papieri či interaktívnej tabuli dokázali  predškoláci v určitom čase, ktorý potom rozhodol o poradí.
      Výsledková listina:
      Titul „Múdra hlavička“ získali

      1.miesto – Martin Stehlík (MŠ Tyršova)

      2.miesto – Lucia Pohanková (MŠ Osloboditeľov)

      3.miesto – Noemi Daňová (MŠ Duchnovičova)

      Prví traja si odniesli diplom, medailu, vecnú cenu so sladkosťou a ,dúfame, aj chuť po  vedomostiach. Každý škôlkar dostal sladkú odmenu a Pamätný list. Ďakujeme MŠ Duchnovičova, MŠ Osloboditeľov, MŠ Tyršova  a MŠ Aura za účasť a spoluprácu  pri „Hľadaní múdrych hlavičiek“ a štyrom  študentkám II.AG za pomoc.
      Fotogaléria

    • Kongres lokálnych a regionálnych autorít v Štrasburgu
     • Kongres lokálnych a regionálnych autorít v Štrasburgu
     • Počas uplynulého týždňa sa študent našej školy Matúš Mihaľko zúčastnil ako jediný mládežnícky delegát zo Slovenska Kongresu lokálnych a regionálnych autorít, ktorý zastrešuje Rada Európy v Štrasburgu. Spolu s ostatnými delegátmi pracovali na participácii mladých a na otázkach, ktoré sa dotýkajú nielen mládeže, ale aj celej Európy.  
      Fotogaléria

    • Deň narcisov - 7. apríl 2017
     • Deň narcisov - 7. apríl 2017
     • Aj tento rok sa ulice väčšiny miest Slovenska sfarbili do žltej farby. Nie, že by bol práve najslnečnejší deň, ale vďaka veľkému počtu dobrovoľníkov, ktorí neváhali vyjsť do ulíc pripínať narcisy za účelom pomôcť iným, úplne neznámym ľuďom. Medzi dobrovoľníkmi ani tento rok nechýbali študenti našej školy, zástupcovia triedy II.AG a sexta. Veríme, že svojou ochotou pomôcť aspoň trochu uľahčia život ľuďom bojujúcim so zákernou rakovinou. Ďakujeme!

    • Boli ste už vo Vedeckej knižnici?
     • Boli ste už vo Vedeckej knižnici?
     • Na túto otázku si naši študenti kvinty a I. AG môžu odpovedať kladne. Dňa 29. 3. 2017, v Roku čitateľskej gramotnosti,  túto impozantnú inštitúciu v Košiciach navštívili. Štátna vedecká knižnica v Košiciach  je univerzálna vedecká knižnica, druhá najväčšia knižnica na Slovensku rozsiahlosťou knižničného fondu. Zameriava sa na knižničnú, bibliografickú, výskumnú a vydavateľskú činnosť. Prostredníctvom zaujímavého výkladu pracovníčky knižnice boli študenti oboznámení s jej históriou a prevádzkovaním v súčasnej dobe. Nahliadli aj do archívu, kde sa mohli začítať do starších kníh. Súčasťou prehliadky bola aj nemecká knižnica a rešeršné databázové centrum. Veríme, že návšteva Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach  rozšíri obzor našich študentov pre ďalšie vzdelávanie.
      Fotogaléria

    • Okresné kolo žiačok SŠ v basketbale
     • Okresné kolo žiačok SŠ v basketbale
     • V pondelok 3.4.2017 sa v MŠH uskutočnilo okresné finále žiačok SŠ v basketbale. Naše dievčatá po bojovnom a dobrom výkone obsadili pekné 2. miesto. Srdečne blahoželáme.

    • Zápis do 1. ročníka ZŠ
     • Zápis do 1. ročníka ZŠ
     • Ďakujeme všetkým rodičom budúcich prvákov za prejavenú dôveru a na malých prváčikov sa už veľmi tešíme. Zápis potrvá do 30. apríla 2017.  Fotogaléria