• Zápis do 1. ročníka ZŠ
     • Aj tento rok Cirkevná spojená škola v rámci zápisu do 1. ročníka  základnej školy pripravila  slávnostný zápis spojený s krátkym kultúrnym programom, ktorý sa uskutoční v utorok 4. apríla 2017 o 15. hodine v priestoroch školy. Viac informácií   v bočnej lište Zápis do 1. ročníka.    Zápis do 1. ročníka ZŠ - Obrázok 1

       

     • Okresné kolo Biologickej olympiády
     • Naše 8-ročné Gymnázium sv. Cyrila a Metoda sa umiestnilo na popredných miestach v okresnom kole Biologickej olympiády.Okresné kolo Biologickej olympiády - Obrázok 1Okresné kolo Biologickej olympiády - Obrázok 2

    • BIBLICKÁ SÚŤAŽ A OLYMPIÁDA
     • BIBLICKÁ SÚŤAŽ A OLYMPIÁDA
     • Dňa 22.3.2017 sa v priestoroch Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom uskutočnili okresná biblická súťaž a biblická olympiáda (protopresbyterské kolo) pre gréckokatolíkov, na ktorých sa zúčastnili aj žiaci našej školy a to v troch kategóriách.
      Tri trojčlenné tímy si počínali celkom úspešne, o čom svedčia aj nasledujúce výsledky:


      BIBLICKÁ SÚŤAŽ
      A KATEGÓRIA:  2. miesto: Šimon Zlacký (2.A), Filip Nastišin (2.A), Dominika Vasiľková (2.A)
      B KATEGÓRIA: 2. miesto: Petra Vasiľková (4.A), Šimon Jaroš (3.A), Timotej Šambronský (3.B)
      BIBLICKÁ OLYMPIÁDA
      1. KATEGÓRIA: 2. miesto: Filip Zlacký (TERCIA), Veronika Chalachanová (KVARTA),

          Lívia Džopková (KVARTA)

      Všetkým účastníkom blahoželáme a prajeme veľa chuti do ďalšieho štúdia Biblie!

      Mgr. Daniela Chalachanová  Fotogaléria

     • Gesto pre mesto
     • Prosím podporte hlasovaním projekt  pre materskú školu Tyršova 1,ktorá integruje deti s mentálnym a telesným postihom.

      Hlasujte za projekt - Výstavba dopravného ihriska na školskom dvore.
      Hlasovať môžete len do 31.3.2017 (do konca marca).
      Ďakujeme.
      www.gestopremesto.sk/hlasovanie/humenne/713  

      Výstavba dopravného ihriska na školskom dvore.

    • English Reading Olympics Days
     • English Reading Olympics Days
     • V mesiacoch február a marec sa na našej škole uskutočnila ČITATEĽSKÁ OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU. Žiaci čítali anglické čítanky s rôznou úrovňou náročnosti. Na olympiáde participovali žiaci prímy, sekundy, tercie a kvarty. Písomná časť pozostávala z testu, ktorý overoval osvojené čitateľské kompetencie. Ústna časť zahŕňala prezentovanie obsahu knihy pred učiteľom a taktiež pred spolužiakmi.

      Najlepšie obstáli títo žiaci:

      Príma:                   1. miesto Filip Krempaský, Martin Bartko

      3. miesto Petra Šarišská

      Sekunda:            1. miesto Timotej Kmec

                                     2. miesto  Diana Kužmová

                                     3. miesto Tamara Žalobínová

      Tercia:                 1. miesto Lucia Šarišská

                                      2. miesto Erika Hodorová, Katarína Šarišská

                                      3. miesto Sofia Šatníková

      Tercia:                  1. miesto Natália Adamová

                                     2. miesto Tomáš Tuleja

                                     3. miesto Veronika Chalachanová

      Žiakom gratulujeme a tešíme sa, že sa vo svojom voľnom čase venujú aj čítaniu kníh v cudzom jazyku.

      Mgr. Martina Bartková                  Fotogaléria

    • Milujem IT
     • Milujem IT
     • 21.3.2017 žiaci prvého ročníka zažili vyučovací deň na POLYTECHNICKEJ ŠKOLE v Humennom trochu netradične. Študenti tejto školy pod vedením svojich pedagógov , deti naučili zložiť počítač pomocou programu, poskladať jednotlivé časti jednoduchého elektrického obvodu so žiarovkou. Vyskúšali a zažili virtuálnu realitu s 3D okuliarmi a s Xboxom si trošku zašportovali pri splavovaní rieky. Zaujímavé bolo pre nich aj programovacie autíčko a včielka, kde si precvičili jednoduché krokovanie a počítanie. Po "malom " občerstvení a naplnení prázdnych brušiek chutnými šiškami, deti dostali darčeky a plné zážitkov sa rozlúčili so svojimi animátormi. Za túto akciu chceme poďakovať vedeniu školy, že nám to umožnili, ale predovšetkým manželom Bačovým, ktorí to pre naše deti  pripravili. Ďakujeme!
      Fotogaléria

    • BIBLICKÁ OLYMPIÁDA – prvé a druhé miesto v okresnom kole
     • BIBLICKÁ OLYMPIÁDA – prvé a druhé miesto v okresnom kole
     • Dňa 22.3.2017 sa vo Farnosti Sťatia sv. Jána Krstiteľa v Humennom uskutočnilo okresné kolo biblickej olympiády Košickej arcidiecézy pre dekanáty Humenné a Snina.
      Našu školu v kategórii ZŠ reprezentovalo družstvo: Lucia Ganajová, Diana Kužmová a Samuel Palašta (všetci sekunda), v kategórii SŠ súťažnú trojicu tvorili: Terézia Kočanová, Hanka Čoudková a Laura Palaštová (všetky z kvinty).
      Mali sme svojich zástupcov aj v porote, kde na správnosť odpovedí pre ZŠ dohliadal náš pán kaplán Š. Kačmár a pre SŠ Mgr. R. Karpiel.
      V kategórii SŠ naši zástupcovia obsadili výborné 2. miesto a v kategórii ZŠ naši vyhrali a postupujú na diecézne kolo do Košíc! Blahoželáme!
      Za všetku námahu v príprave a pri štúdiu kníh Svätého písma a za výborné umiestnenia im vyslovujeme poďakovanie.
      PK KNB   Foto

       

       

     • Okresné kolo Pytagoriády
     • V dňoch 14. a 15. marca 2017 sa konalo okresné kolo matematickej súťaže Pytagoriáda, do ktorého sa zapojili aj žiaci našej školy úspešní na školskom kole. Žiaci sa snažili vyriešiť 15 matematických úloh v čo najkratšom čase.
      Úspešnými riešiteľmi sú títo žiaci:

      • Kategória P3 (3. ročník ZŠ): Potocký Jozef - 8. miesto
      • Kategória P6 (príma): Krempaský Filip - 2. miesto     Bartko Martin - 3. miesto     Balogáč Ján - 5. miesto

      Všetkým našim žiakom k pekným výsledkom srdečne blahoželáme.

     • Edukačno-poznávací pobyt v Londýne (Veľká Británia)
     • Edukačno-poznávací pobyt v Londýne (Veľká Británia) - Obrázok 1
      Tento rok si niekoľko študentov našej školy predĺžilo jarné prázdniny poznávacím pobytom v Londýne. Týždeň pred prázdninami (27. február – 3. marec) si zbalili svoj kufor a vybrali sa spoznávať históriu a kultúru Veľkej Británie spoločne s pánom riaditeľom Mgr. Matúšom Bartkom, PhD., pani učiteľkou Mgr. Lenkou Kosťunovou a kňazom Mgr. Petrom Veselským.
      Nielenže študenti prvýkrát cestovali do Veľkej Británie, ale niektorí z nich vôbec prvýkrát absolvovali cestu lietadlom. Ani skoré ranné vstávanie nikomu z nás neubralo z nálady a energie potrebnej k celodenným potulkám Londýnom.
      Po absolvovaní prvej cesty londýnskym metrom sa nám pri východe zo stanice metra Westminster naskytol nezabudnuteľný pohľad na jednu z dominánt mesta, Big Ben. Ale aké by to bolo, ak by sme v Londýne nezažili aj typické anglické počasie? No ani dážď nás neodradil od toho, aby sme zaklopali na brány Buckingham Palace. Samozrejme, že sme neobišli ani Westminster Abbey, krásne parky (St.James´s park), kde sme nezabudli nakŕmiť už dosť obézne veveričky,  Trafalgar Square a National Gallery.

      Foto       pondelok      utorok       streda      štvrtok

      Druhý deň sme sa zobudili do slnečného rána. Počasie nám prialo, veď ulice Londýna sa nás už predsa nevedeli dočkať. Nezabudnuteľný pohľad z výšky na Londýn sme si dopriali zo Sky Garden, ktorá vo svojich vnútorných priestoroch skrýva aj malú botanickú záhradu. Odtiaľ naše kroky smerovali k Tower of London a Tower Bridge, ktorý sa v čase našej návštevy síce neotváral, ale užili sme si jeho presklenú podlahu vo výške asi 40 metrov nad hladinou Temže. Po výdatnom obede v blízkosti London Eye sa naše cesty rozdelili, tí z nás, ktorí sú milovníkmi umenia, navštívili Múzeum (galériu) moderného umenia – Tate Modern, kroky ostatných smerovali do Natural History Museum (prírodovedecké múzeum). Unavení a plní krásnych dojmov sme sa vo večerných hodinách stretli v Salesian House v miestej časti Battersea, ktorý sa pre nás stal na 5 dní domovom.
      Samozrejme, že celý náš výlet nebol iba o potulkách Londýnom. Stredajšie a štvrtkové dopoludnie sme strávili návštevou školy a taktiež účasťou na vyučovacích hodinách na St. John Bosco College, Battersea, kde sme sa naučili niečo o školskom systéme v Anglicku a mali sme možnosť otestovať si naše znalosti ANJ a odhodiť zábrany pri komunikácii s rodenými anglicky hovoriacimi osobami. Aj tí z nás, ktorí majú blízko k športu neostali sklamaní. Spoločne so študentmi saleziánskej školy sme si zahrali priateľský basketbalový zápas a tiež vo voľnom čase navštívili futbalový štadión Chelsea.

      A čo ďalšie sme mali možnosť spoznať? Pohľad do histórie nám poskytlo British Museum, krásne scenérie sme si vychutnali počas plavby riečnym taxíkom až do Greenwichu (nultý poludník), odkiaľ sme si to nasmerovali k nástupnej stanici jedinej lanovky v Londýne križujúcej Temžu, a tak sme si opäť vychutnali pohľad z vtáčej perspektívy, tentokrát na nočné veľkomesto.

      Záver nášho výletu patril známym svetovým osobnostiam a nákupom na vychýrenej Oxford Street. Niekoľko hodín sme obdivovali prácu tvorcov voskových figurín v Múzeu Madame Tussauds. Známe osobnosti v životnej veľkosti nás preniesli do sveta celebrít a tak sa v našich súkromných fotoalbumoch kde-tu objaví menej či viac známy herec, spevák alebo športovec.

      A že sme mysleli aj na svojich najbližších? Nákupy suvenírov a darčekov zavŕšili náš veľkolepý výlet.

      Piatkové ráno, čas nášho odchodu na letisko, aj počasím naznačovalo, že je za čím smútiť. Posledné minúty strávené menšími nákupmi, cestu na letisko a neskôr aj let na rodné Slovensko sme absolvovali s menším smútkom v srdci, že to všetko už končí. Vidieť a spoznať všetky zákutia Londýna sme nestihli, no dúfame, že sa sem v blízkej budúcnosti ešte vrátime.

      Ďakujeme Pánu Bohu a tiež Peťovi Veselskému, ktorý bol našou duchovnou podporou vo veľkom svete, že sme sa v zdraví, plní zážitkov, hoci aj trošku unavení vrátili domov k našim blízkym.

      Veríme, že tento výlet bol len štartom k spoznávaniu ďalších svetových miest.

      Mgr. Lenka Kosťunová

    • Hviezdoslavov Kubín (školské kolo – I. kategória:1. – 4. ročník)
     • Hviezdoslavov Kubín (školské kolo – I. kategória:1. – 4. ročník)
     • Školské  kolo  súťaže v umeleckom  prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnilo v  priestoroch našej ČAJOVNE 14. marca 2017. V   I. kategórii (poézia a próza)  súťažilo 16 žiakov.  Porota hodnotila ich výkon: umelecký prednes, vhodnosť  výberu  textu,  kultivovanosť rečového prejavu i vystupovanie recitátora. Všetkým súťažiacim ďakujeme za pôsobivé, presvedčivé a originálne vystúpenie.

      Výsledky školského kola

       

                    POÉZIA

                  PRÓZA

      1. miesto

      Dávid Bartko, Gréta Rohaľová

      Barbora Krídlová

      2. miesto

      Eliška Jurašeková

      Diana Salanciová

      3. miesto

      Ondrej Mocák, Katarína Kováčová

      Sára Guerreiro

      Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do okresného kola.

      Držíme  im  palce!     Fotogaléria

     • Pytagoriáda - okresné kolo
     • Pytagoriáda - okresné kolo - Obrázok 1

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      Výborné výsledky žiakov prímy nášho 8-ročného gymnázia v okresnom kole Pytagoriády. BLAHOŽELÁME Pytagoriáda - okresné kolo - Obrázok 2

    • Okresné finále žiakov ZŠ vo volejbale
     • Okresné finále žiakov ZŠ vo volejbale
     • Vo štvrtok 16.3.2017 sa uskutočnilo okrené finále žiakov ZŠ vo volejbale. Naši žiaci - Blicha O., Blicha A., Kurila S., Vahovič M., Bačovčin J., Kičina A. po dobrom výkone vybojovali pekné 2. miesto. Srdečne blahoželáme.

    • Návšteva Východoslovenského múzea
     • Návšteva Východoslovenského múzea
     • V sobotu 4. marca 2017 sa žiaci, ktorí navštevujú tínedžerský klub, pod vedením pani učiteliek Mgr. Martiny Bartkovej a Mgr. Anny Kavčakovej zúčastnili návštevy Východoslovenského múzea v Košiciach. V múzeu si prezreli výstavu venovanú Františkovi Jozefovi I. a jeho manželke Alžbete Bavorskej – známej pod menom Sisi. Zo zaujímavého výkladu sa dozvedeli, že panovník František Jozef vládol 68 rokov a v tom istom období sa na Petrovom stolci vystriedali štyria pápeži, v Rusku štyria cári a v Nemecku a Taliansku štyria panovníci. Dievčatá boli nadšené róbami ušitými na mieru kráľovnej Sisi. Potom spolu navštívili obchodné centrum Optima. Najviac všetkých nadchlo osobné stretnutie s moderátorom Milanom Zimnýkovalom, známym pod menom Junior. Junior V Optime moderoval konkurz do relácie Moja mama varí lepšie ako tvoja. Mnohí si s Juniorom urobili aj selfie. Bola to príjemne strávená sobota plná zážitkov, ktoré zanechali pekné spomienky.  
      Fotogaléria

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín
     • 3. marca 2016 sa na našej škole konalo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína. Postup do okresného kola sa niesol v duchu radosti z prednesu, napätia, túžby vyhrať a reprezentovať školu ďalej. Porota mala za úlohu posúdiť výkony, texty a prednes a vybrať víťazov, ktorými sa tento rok stali:
      II. kat. POÉZIA – 1. Martin Bartko
                  PRÓZA – 1. Barbara Kerekaničová
      III. kat. POÉZIA – 1. Nina Vološinová
      Fotogaléria

       

    • Fašiangový ples
     • Fašiangový ples
     • Fašiangové obdobie sme si v II.oddelení pripomenuli pohostením,ktoré sme pripravovali doma i v ŠKD.
      Deti sa veľmi tešili,že si môžu sami pripraviť chutné palacinky či tradičné fašiangové šišky.Vďaka patrí mamkám i babkám,ktoré upiekli chutné koláče,pizzovníky,priniesli detské šampanské či akýmkoľvek spôsobom prispeli k zdarnému priebehu fašiangov.Deti pohostili aj svojich rodičov.
      Na záver si žiaci  zatancovali obľúbený stoličkový tanec.Už teraz sa tešia na túto vydarenú akciu o rok.
      Fotogaléria

     • DOD 8-ročné gymnázium
     • DOD 8-ročné gymnázium - Obrázok 1Rodičia piatakov zbystrite pozornosť!

      Ak sledujeme kroky ministerstva školstva, môžeme postrehnúť, že sa posilňujú pozície stredných odborných škôl a v budúcnosti nás, zdá sa, čaká zníženie počtu tried 4-ročných gymnázií. Je pravdepodobné, že na gymnázium sa bude ťažšie dostať.
      Ak máte piataka na základnej škole a vidíte, že sa dobre učí, začnite rozmýšľať nad 8-ročným gymnáziom.

      Aké sú výhody tohto typu štúdia?
      Žiaci  študujú v intelektovo vyrovnanom prostredí, sú na podobnej úrovni, preto si napomáhajú v napredovaní.
      V škole učia stredoškolskí učitelia, preto je celých 8 rokov zachovaná kontinuita vzdelávania, smerovanie k maturite bude o to precíznejšie.
      Štúdium  ponúka rozšírené vyučovanie cudzích jazykov, výhodou je, že sa nestriedajú rôzne jazykové učebnice, ale je zachovaná ich nadväznosť.
      Prijatí žiaci sa stávajú žiakmi strednej školy, nemusia teda prechádzať ďalšími prijímacími skúškami v 9. ročníku, plynule pokračujú v štúdiu.Možnosť absolvovať základné a stredné vzdelávanie spolu.

      Hodnotenia a výsledky nášho gymnázia
      Podľa hodnotenia NÚCEMU z roku 2016, ktoré vychádza z výsledkov testov EČ MS zo SJL, MAT, ANJ sa naše 8-ročné Gymnázium sv. Cyrila a Metoda umiestnilo na 1. mieste  vo všetkých testovaných predmetoch v porovnaní s ostatnými gymnáziami  v Humennom aj ostatnými strednými školami v Humennom.
      V hodnotení  INEKO 2016 naša škola patrila medzi 10 naj skokanov roku 2016 v rámci celej SR.
      V okresných aj krajských súťažiach a olympiádach  sa naši študenti už pravidelne umiestňujú na popredných miestach (športové súťaže, literárne súťaže, predmetové olympiády).
      Čo naše gymnázium ponúka?
      Bohatý duchovný život,  možnosť spovede, sväté omše každý týždeň, duchovné obnovy tried, aj rodičov, stála prítomnosť kňazov ako bezprostredná duchovná podpora pri ťažkostiach študentov.
      Kvalitu vzdelávania zvyšujeme prostredníctvom  zaujímavých projektov, kurzov ako napr.  Fulbrigthov program, vďaka ktorému počas  celého školského roka pôsobil  na škole americký lektor,  v projekte  Genetika na kolesách naši  študenti získali možnosť návštevy genetického laboratória priamo na škole a vyskúšali si tak prácu vedca priamo na pôde  školy, v kurze  Finančnej gramotnosti lektori zaujímavým spôsobom   učili stredoškolákov zodpovednému prístupu k financiám .
      Pravidelne sa študenti  aktívne zapájajú do charitatívnych akcií – Krajší deň,  Červená stužka, Kvapka krvi, Biela pastelka, animátorstvo.

      Ako postupovať v prípade záujmu o 8-ročné štúdium?
      Navštívte nás počas Dňa otvorených dverí  22. a 23. marca  2017 so začiatkom o 14.00 hod.  alebo  15.30 hod. v aule školy  na Duchnovičovej ulici 24 v Humennom.

      Čo sme pre Vás pripravili?
      Pripravili sme zaujímavé popoludnie pre deti a rodičov, oboznámenie  sa so systémom výučby, prezentáciu aktivít gymnázia, prezentáciu priestorov školy a materiálneho vybavenia školy.
      Máte  možnosť získať odpovede na všetky Vaše otázky súvisiace s prijímacím konaním a štúdiom.

      Kedy si podať prihlášku na štúdium?
      Prihlášku je potrebné podať na riaditeľstve Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Humennom na tlačive „Prihláška na štúdium na strednej škole“ do 10. apríla 2017 (prihlášku získate na ZŠ alebo v našej škole).

      Z čoho pozostávajú prijímacie skúšky?
      Prijímacie skúšky pozostávajú z písomnej skúšky zo slovenského jazyka a matematiky v rozsahu učiva ZŠ. Prijímacie skúšky sa konajú v rovnakom termíne ako v 4-ročnom štúdiu, 9. mája 2017 a 11. mája 2017 a sú povinné pre všetkých uchádzačov.

      Dôležité upozornenie:
      Upozorňujeme rodičov, že v zmysle platnej legislatívy nie je možné prijať žiaka z vyššieho ročníka ZŠ prestupom do 8-ročného gymnázia, uchádzač si musí podať prihlášku z 5. ročníka ZŠ a byť úspešný v prijímacom konaní v príslušnom školskom roku, aby mohol nastúpiť do prvého ročníka osemročného štúdia, túto šancu má teda len jedenkrát.
      Ostáva však možnosť návratu na ZŠ /v priebehu 1. – 4. ročníka/, ale aj zmeny typu strednej školy v priebehu štúdia.

                                                                                                                                                                      Mgr. M.Bartko, PhD.

                                                                                                                                                                           riaditeľ školy

       

      Vážení rodičia, ak sa práve v tomto školskom roku rozhodujete, navštívte nás!

      Svoj záujem o DOD môžete nahlásiť mailom alebo telefonicky:

      Kontakt: tel.: +421 057 /775 2732

      mail: skola@gymcmhe.edu.sk

     • Otvorená škola na prvom stupni ZŠ, 2. marca 2017
     • Otvorená škola na prvom stupni ZŠ, 2. marca 2017 - Obrázok 1