• Netradičné hodiny v IV. A
     • Netradičné hodiny v IV. A
     • Hodina SJL „ Interview „
      V rámci spolupráce s rodičmi a starými rodičmi si mohli žiaci vyskúšať na hodine Slovenského jazyka interview  v praxi s p. Kováčom,  dedkom nášho spolužiaka , ktorý niekoľko rokov pôsobil v školskom prostredí ako zástupca odbornej školy v Humennom.  Malým novinárom veľmi rád poskytol odpovede  na zvedavé i zaujímavé otázky, priblížil svoju osobnú históriu, ale aj udalosti  a prostredie, ktoré  v tom čase formovali mladých a detí. 
      Zdobenie medovníkov
      Tradičné slovenské remeslo - zdobenie  medovníkov nám priblížila babka  Podhájecká , ktorá počas výtvarnej i pracovnej výchovy ukázala krásu tohto remesla  a zároveň umožnila nadšeným „ učňom „ si vyskúšať  túto trpezlivú a tvorivú prácu.  Spolu sa im podarilo vyzdobiť vyše 100 medovníkov,  na ktoré boli právom hrdí. Atmosféra bola skutočne  fašiangovo sviatočná s príchuťou  medovníkovej vône. Obidvom ďakujeme za ich čas i ochotu podeliť so svojimi schopnosťami i skúsenosťami.
      Tešíme sa  v marci na ďalšie milé stretnutia, pri čítaní kníh, či počúvaní zaujímavých príbehov.
      Tr. učiteľka a žiaci IV. A                                Fotogaléria

    • Okresné finále v bedmintone
     • Okresné finále v bedmintone
     • Vo štvrtok 23.2.2017 sa na našej škole uskutočnilo okresné finále žiakov ZŠ v bedmintone. Hralo sa v dvoch skupinách. Naši chlapci – Blicha Oleg, Kurila Sebastián a Jenčík Jozef po výbornom výkone a víťazstve svojej skupiny vybojovali veľmi pekné 2. miesto. Srdečne blahoželáme.
       
    • Okresné kolo vo florbale žiakov SŠ
     • Okresné kolo vo florbale žiakov SŠ
     • Hry hokejového typu mali vždy veľa priaznivcov. Švédsky nadšenci vymysleli v r.1980 florbal. Jeho veľkým propagátorom je internacionalista Borje Salming. Do školských telocviční sa postupne dostáva ako hra s upravenými pravidlami a špeciálnymi hokejkami. V Humennom sa rozvíja na základných a stredných školách. Priaznivé podmienky sú aj na našej škole. Na Okresnom kole vo florbale žiakov SŠ štartovalo 6 družstiev. V priestoroch OA Humenné prebiehali rovnocenné a korektné súboje, výsledky boli tesné. Naše družstvo vyhralo v boji o 3.miesto nad SOŠ polytechnická 2-0. Perspektívne družstvo bude reprezentovať školu ešte ďalšie 2 roky.

    • Modulové vzdelávanie z finančnej gramotnosti
     • Modulové vzdelávanie z finančnej gramotnosti
     • V dňoch 14. - 17. februára 2017 študenti 1. až 4. ročníka štvorročného gymnázia a prislúchajúcich ročníkov osemročného gymnázia absolvovali finančné vzdelávanie pre stredné školy, ktoré na našej škole realizovala OTP READY Nadácia pre finančné vzdelávanie mládeže.
      Študenti 1. ročníka a kvinty absolvovali kurz HODNOTY A HOSPODÁRSTVO zameraný na uvedomenie si reality hodnôt v hospodárstve a ekonomike. Kurz rozvíja povedomie o hlavných ekonomických subjektoch v rámci trhového mechanizmu.
      Študenti 2. ročníka a sexty absolvovali kurz FINANČNÉ ROZHODNUTIA, ktorý navádza k zamysleniu sa nad finančným zabezpečením - až do obdobia dôchodku. Poukazuje na dôležitosť tvorby finančných rezerv a na spôsob ich kumulácie.

      Kurz CIELE A ROZPOČET pre študentov 3. ročníka vedie k úvahe nad vlastnými dlhodobými cieľmi žiakov a spôsobom ich dosahovania. Učí hospodáriť s peniazmi v rôznych životných situáciách.
      Pre študentov 4. ročníka bol realizovaný kurz ŽIVOT PO ŠKOLE, ktorý im dal priestor oboznámiť sa a vyskúšať si pracovný pohovor, oboznámiť sa s problematikou hypoték a nabádal ich k zamysleniu sa nad možnými rizikami života po škole.
      Sme radi, že skúsení lektori sprostredkovali našim študentom finančné vedomosti interaktívnou a zábavnou formou a že kurzy mali u nich veľmi pozitívne ohlasy.
      RNDr. Silvia Krempaská                 Fotogaléria

    • Na divokom západe
     • Na divokom západe
     • A je doplesané! Hudba vypnutá, sviečky dohorené, košele spotené, topánky vyzuté,  koláče zjedené... Ale úsmev na tvári a skvelý pocit  v duši z krásne prežitého večera ostáva!  Opäť sa raz stretli krásne slečny a galantní chlapci, ktorí ukázali, že sa vedia perfektne zabaviť.
      Druhý ročník plesu v štýle divokého západu otvoril riaditeľ školy  Mgr. M. Bartko, PhD., a potom už začala zábava.  Ako na každom plese, ani tu nechýbala tombola so zaujímavými cenami. Za výbornú zábavu sa môžeme poďakovať najmä žiakom kvarty, ktorý tohtoročný ples skvele pripravili pod taktovkou  pani učiteľky M. Radovej a D. Hojdanovej. Tí, čo na plese boli, ešte teraz ho majú v živej pamäti. A tí, čo neboli, môžu ľutovať. Po druhom ročníku nasleduje tretí, a preto sa lúčime s pozdravom „Do videnia o rok!“
      Fotogaléria

    • Logické myslenie 8. 2. 2017  I. stupeň
     • Logické myslenie 8. 2. 2017 I. stupeň
     • Prednáška na tému Logické myslenie s p.  M. Lobovou  z  RÚVZ v Humennom pre žiakov 1. - 4. ročníka ZŠ, počas ktorej si mohli  žiaci aj prakticky  vyskúšať svoju pamäť, postreh, logické myslenie - pri rôznych úlohách.
      Fotogaléria

    • 14. február – slávime sviatok sv. Cyrila a Metoda patrónov našej školy
     • 14. február – slávime sviatok sv. Cyrila a Metoda patrónov našej školy
     • „... počujte , čo vám vlastný rozum hovorí,
      počujte všetci, celý národ sloviensky,
      počujte Slovo, od Boha vám zoslané,
      Slovo, čo hladné ľudské duše nakŕmi,
      Slovo, čo um aj srdce vaše posilní,
      Slovo čo Boha poznávať vás pripraví.
      ... každá duša upadá v žití,
      keď žije bez Božieho života,
      keď nepočuje nikde Slova Božieho.“
      (Proglas)
      Fotogaléria      Program:
      07:45 hod. – stretnutie na šk. dvore
      08:05 hod. – slávnostná sv. omša 
      9:30 hod. – filmové predstavenie v kine Fajn
      11:30 hod. – rozchod žiakov na Námestí slobody
      ŠKD je  v štandardnej prevádzke.    

       

                      

    • Zimné prikrmovanie
     • Zimné prikrmovanie
     • V stredu, 8.februára si pre žiakov Primy Cirkevnej spojenej školy v Humennom pripravila Ing. Macková z CHKO Východné Karpaty prezentáciu na tému Zimné prikrmovanie. Žiaci si zasúťažili aj vo vedomostnom kvíze a domov odchádzali s krásnymi omaľovánkami.
      Fotogaléria: Vihorlatská knižnica v Humennom

     • Olympiáda z anglického jazyka
     • Olympiáda z anglického jazyka - Obrázok 1Olympiáda z anglického jazyka - Obrázok 2Olympiáda z anglického jazyka - Obrázok 3
       
       
       
       
       
       
       
       
      Dňa 18. januára 2017 sa na Gymnáziu arm. gen. L. Svobodu uskutočnilo okresné kolo olympiády v anglickom jazyku v kategóriach 2A a 2B. Našu školu reprezentovali žiačky Daniela Korekáčová z kvinty a Emma Tomoriová z III.AG.
      V kategórii 2A sa na 2. mieste umiestnila študentka Daniela Korekáčová. V kategórii 2B sa na 3. mieste umiestnila študentka Emma Tomoriová. Srdečne blahoželáme.
       

       

     • Olympiáda ľudských práv
     • Daniel Hajduk zo IV.AG výborným umiestnením na krajskom kole získal postup do celoštátneho kola. BLAHOŽELÁME :) Olympiáda ľudských práv (OĽP) stredoškolskej mládeže je postupová súťaž. Realizuje sa písomnými a ústnymi súťažnými formami: testami, poznatkovo-postojovou prezentáciou téz, riešením modelových prípadov/situácií, obhajobou písomných prác a riešením finálových zadaní. Súťaž je trojúrovňová, prebieha v školských a krajských kolách a vrcholí v celoštátnom kole. Cieľom Olympiády ľudských práv je prispieť k ľudskoprávnemu vzdelávaniu, vzdelávaniu k demokratickému občianstvu, celkovej kultivácii poznatkov a postojov študujúcej mládeže a tým k posilňovaniu základných pilierov demokracie.
      Vysledkova_listina.xls

     • Geografická olympiáda
     • Dňa 7. februára sa vo veľkej zasadačke Mestského úradu  uskutočnilo okresné kolo Geografickej olympiády. Našu školu reprezentovalo 6 žiakov v dvoch kategóriach.
      V E kategórii sa žiak Sebastián Kurila umiestnil na 3. mieste. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov aj na krajskom kole geografickej olympiády.
      F kategórii  žiaci: Martin Bartko a Klára Rumanová z prímy a Lucia Ganajová zo sekundy.
      E kategórii žiaci: Lucia Šarišská z tercie a Sebastián Kurila a Laura Mrazková z kvarty.
      Geografická olympiáda pozostáva z dvoch častí. V prvej časti súťaže je test zložený z monotematickej časti bez atlasu, teoretickej časti bez atlasu  a z poznatkov o miestnej krajine. V druhej časti riešia súťažiaci praktickú časť testu – úlohy zamerané na zručnosť práce s atlasom a mapou a na orientáciu .
      Všetkým zúčastneným ďakujeme  za vynaložené úsilie pri príprave a peknú reprezentáciu školy.

    • Best in English, medzinárodná online súťaž v anglickom jazyku
     • Best in English, medzinárodná online súťaž v anglickom jazyku
     • Best in English je medzinárodná súťaž pre žiakov stredných škôl, ktorej sa zúčastnilo viac ako 15 000 žiakov z 28 krajín sveta. Zapojila sa do nej aj naša škola, ktorú reprezentovala skupina žiakov od kvinty po III.AG. Róbert Karpiel z III.AG sa umiestnil na vynikajúcom 25. mieste v rámci Slovenska a na 165. mieste na svete. Srdečne blahoželáme.

      PaedDr. Mária Čiefová

     • Projekt GENETIKA NA KOLESÁCH
     • Projekt GENETIKA NA KOLESÁCH - Obrázok 1
      Fotogaléria      Video  IIIAG    Video  IVAG
      V utorok 7. februára 2017 sa v priestoroch našej školy zrealizovalo zaujímavé stretnutie vybraných študentov tried II.AG, III.AG, IV.AG a Sexta, ktorí sa zaujímajú o biológiu a pracovníkov Katedry genetiky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v rámci projektu Genetika na kolesách. Asi tri hodiny utorkového dopoludnia boli venované nielen zaujímavej prednáške o elektroforéze , ale hlavne praktickému cvičeniu z genetiky, v ktorom sa naši žiaci popasovali s problémom odhaľovania a identifikácie páchateľa na základe DNA. Možnosť zahrať sa chvíľu na vedcov a bádateľov malo 30 študentov, ktorí okrem toho získali aj zručnosť pri práci s mikropipetami a ďalšou laboratórnou technikou.
      Verím, že  pre všetkých zúčastnených bol tento deň prínosom a že pre niektorých sa stal akýmsi odrazovým mostíkom pri výbere voliteľných predmetov alebo budúceho povolania.

      Pracovníkom PF UK v Bratislave týmto patrí veľká vďaka.

       

      Podľa vyjadrení študentov, nielen milý a ľudský prístup profesionálov (ktorí boli super úplne najviac J ), ale aj prednáška a praktické cvičenie oslovili každého zúčastneného. Poniektorí sa cítili ako v ozajstnom výskume, ale zistili, že práca so vzorkami a mikropipetami nie je až taká jednoduchá ako sa zdala byť na prvý pohľad. Okrem nových zručností a vedomostí študenti získali aj informácie o štúdiu na vysokej škole, čo sa niektorým z nich hodí už tento šk. rok. Ako zhodnotili, v priebehu dopoludnia nemali čas nudiť sa, všetko bolo veľmi zaujímavé, pracovníci sympatickí, takže sa všetkým pracovalo veľmi dobre. Takého akcie by všetci z nás privítali častejšie.

      Mgr. Lenka Kosťunová

       


       

     • Všetkovedko
     • Všetkovedko - Obrázok 1Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy pokúsili získať titul Všetkovedko. 8.ročníka sa zúčastnilo na Slovensku viac ako 17 500 detí. U nás to bolo 18 žiakov 2.- 5.ročnika, medzi ktorými sme hľadali  najmúdrejšieho medzi najbystrejšími. Široký okruh otázok preveril ich rozhľad a najlepší z nich sa budú celý rok hrdiť titulom Všetkovedko. Sú to  Jožko Potocký z 3.B, Mária Skoupilová z 3.A, Samuel Rudy z 2.A a Alexandra Bučeková z 3.B. Tohto roku sa prvýkrát udeľoval aj titul Všetkovedko školy. Získal ho Jožko Potocký. Všetkovedkovia okrem diplomov dostali aj vecné ceny: športové vrecko, pero so snehuliakom, sadu na gumovanie v tvare vajíčka s dinosaurami.  Ostatní dostali diplom Všetkovedkov učeň a papierový stojan na perá. Výsledky  sú na stránke www.vsetkovedko.sk podľa kódu žiaka a zavesené na chodbe školy. Blahoželáme a prajeme veľa zážitkov pri získavaní ďalších vedomostí!

     • Detský karneval
     •  Detský karneval - Obrázok 1

      2.  február 2017 mal rezervovaný detský karneval. Vo veľkej telocvični sa v tento deň z  našich dievčat  stali ľadové  princezné, víly, čarodejnice, lienky, …. a z našich chlapcov vodníci, supermani, batmani,, kovboji, futbalisti, ninjovia, …. Super náladu spestrila prehliadka masiek, hudba, tanec a rôzne zábavné hry, pri ktorých sme sa výborne vyšantili. V tombole boli ocenené nielen najoriginálnejšie masky, ale všetci prítomní si odniesli okrem veselých spomienok aj malú odmenu...
      Fotogaléria

     • Otvorená hodina pre rodičov - Hejného matematika
     • Otvorená hodina pre rodičov - Hejného matematika - Obrázok 1V utorok 31.1.2017 sme na škole privítali rodičov našich najmenších - prváčikov. Boli súčasťou vyučovacej hodiny - matematiky, kde mohli vidieť svoje deti pri riešení pyramíd, hadov, okienkových úloh, pri stavbách z kociek a ich zápisov, pri najobľúbenejšej hre, ktorou je "autobus."
      Hejného metóda je netradičný spôsob vyučovania matematiky, orientovaná na budovanie myšlienkových schém. Deti touto metódou matematika naozaj baví. Je nastavená tak, aby zachytila všetky štýly učenia sa a fungovania detskej mysle. Dieťa si samo vyberá, čo mu vyhovuje viac a čo mu je viac prirodzené. Využíva vlastné skúsenosti dieťaťa. Podporuje samostatné uvažovanie detí a učí ich argumentovať, diskutovať a vyhodnocovať. Deti sa tak stretnú s rôznymi prostrediami, ktoré metóda ponúka a tešia sa z vlastného úspechu.
      Po otvorenej hodine sa rodičia presunuli do školskej "Čajovne", kde sa občerstvili a v spoločnosti pána riaditeľa diskutovali o vlastných postrehoch a zážitkoch, ktoré si z tejto hodiny odnášajú.    Fotogaléria


       

     • Pasovačka prvákov
     • Pasovačka prvákov - Obrázok 1Druhá hodina začala trochu inak. Všetci žiaci I.A triedy spoločne predniesli sľub, po ktorom ich pán riaditeľ slávnostne pasoval za prvákov Cirkevnej spojenej školy. Deti dostali pasovacie dekréty, perá a sladkú odmenu.  Fotogaléria

     • Olympiáda v nemeckom jazyku
     • Dňa 19. januára sa v Prešove konalo obvodné kolo olympiády v nemeckom jazyku v kategóriach 1B a 2A. Našu školu reprezentovali za nižšiu kategóriu Timotej Grabinský z IX.A a Veronika Chalachanová z kvarty, za vyššiu kategóriu to boli Jozef Hančar z kvinty a Vanesa Dančišinová z I.AG.
      Súčasťou olympiády v nemeckom jazyku bola písomná časť (test, počúvanie a čítanie s porozumením) a následne ústna časť (opis obrázku a voľné rozprávanie k téme). V kategórii 1B sa v rámci okresu Humenné umiestnil žiak Timotej Grabinský na 2. mieste. Blahoželáme a žiakom prajeme veľa chuti k zdokonaľovaniu sa v nemeckom jazyku smiley.