• OZNAM RODIČOM A ŽIAKOM - CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY
     • V zmysle Metodického usmernenia č. 15/2005-R  a na základe odporúčania Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v Humennom oznamujeme, že z dôvodu vysokého výskytu chrípkových ochorení na škole prerušujeme výchovno-vzdelávací proces na škole v dňoch  21.12.2016 a 22.12.2016.

    • Naša cesta za umením…
     • Naša cesta za umením…
     • Dňa 16.12.2016 sa študenti gymnázia triedy I.AG a Kvinta zúčastnili zaujímavej výstavy v Košiciach. Počasie bolo nádherné, zimne studené, ale slnečné, cesta príjemná a Košice adventne naladené. Výstava vo Východoslovenskej galérii bola venovaná košickému umelcovi Ľudovítovi Feldovi. Výstavný projekt Ľudovít Feld sa zaoberá jedným z najvýznamnejších predstaviteľov skupiny autorov obdobia, v dejinách výtvarného umenia v Košiciach, označovaného ako Košická moderna.
      Výstava zachytáva dôležité momenty v tvorbe autora, ktorého v počiatkoch jeho tvorivej činnosti považovali „len za kresliara“ … Študenti po prezretí výstavy pracovali v tvorivých skupinách vo výtvarnej dielni. Na základe myšlienky, ktorú dostali, mali výtvarne stvárniť svoje pocity. Ich práce boli veľmi pekné, v škole si z nich urobíme výstavu. Pekný umelecký zážitok sme ukončili návštevou Dómu sv. Alžbety, kde sme sa poďakovali a pomodlili za všetky milosti, ktoré sa nám každý deň dostávajú.
      Fotogaléria

    • Divadielko „Putovanie za hviezdou „ 
     • Divadielko „Putovanie za hviezdou „ 
     • Divadielko „Putovanie za hviezdou „  v dopoludňajších hodinách pre deti z MŠ Humenné.     Foto 1
      „ Putovanie za hviezdou  „ predstavenie pre rodičov a priateľov  školy v popoludňajších hodinách.    Foto 2
      Ďakujeme všetkým, malým i veľkým hercom , ktorí svojimi talentmi pomohli odovzdať radostnú zvesť o blížiacom sa narodení Ježiša a tiež vďaka patrí všetkým, ktorí nás povzbudili svojou prítomnosťou. 

    • Vianočné trhy v Košiciach
     • Vianočné trhy v Košiciach
     • V sobotu 10. decembra žiaci, ktorí navštevujú tínedžerský krúžok, spolu s pani učiteľkami Martinou Bartkovou a Annou Kavčákovou navštívili vianočne vyzdobené Košice. Prezreli si Dóm svätej Alžbety, prešli si vianočné trhy a bonusom bol zraz motorkárov vo vianočných kostýmoch, ktorí boli v tom čase na Hlavnej ulici. Deti sa najedli v Auparku, nakúpili vianočné darčeky a prežili krásny oddychový deň.
      Fotogaléria

    • Školské kolo Pytagoriády
     • Školské kolo Pytagoriády
     • V dňoch 7. a 8. decembra 2016 sa na našej škole konalo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Zapojili sa doňho žiaci 3. až 8. ročníka ZŠ a prímy až tercie osemročného gymnázia. Žiaci sa snažili vyriešiť 15 matematických úloh v čo najkratšom čase.

      Úspešnými riešiteľmi sú títo žiaci:

      Kategória P3 (3. ročník ZŠ): Bartko Dávid a Potocký Jozef

      Kategória P4 (4. ročník ZŠ): Vasiľková Petra a Bača Dávid

      Kategória P6 (príma): Krempaský Filip, Bartko Martin, Balogáč Ján a Gabria Michal

      Kategória P7 (sekunda): Krempaský Filip (príma), Tabák Adam, Ganajová Lucia a Kužmová Diana

      Kategória P8 (tercia): Krupka Miloš

      Všetkým srdečne blahoželáme a želáme im veľa úspechov na okresnom kole.        Fotogaléria

    • ,,A Slovo bolo u Boha“
     • ,,A Slovo bolo u Boha“
     • Aj tento rok sa na našej škole  8. decembra uskutočnilo krajské kolo recitačnej súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy  ,,a Slovo bolo u Boha“.
      V poradí 24. ročník tejto obľúbenej a veľmi prestížnej umeleckej súťaže začal rannou svätou omšou v kaplnke školy, ktorú celebroval školský kaplán vdp.  Matúš Fuchs. Po slávnostnej svätej omši sa 87 súťažiacich z Prešovského a Košického kraja rozdelilo do jednotlivých kategórií, aby  porotu očarili svojím prednesom. Aj Tento rok mala porota  neľahkú úlohu, aby vybrala tých najlepších. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční  v Bratislave.
      Ďakujeme všetkým žiakom, študentom, učiteľom a zamestnancom školy, ktorí sa organizačne podieľali na príprave a priebehu nádherného dňa.
      Výsledková listina: VYSLEDKOVa_LISTINA(1).docx                                                                     Fotogaléria

    • Klubovňu Čas na čaj otvorili stretnutím pri káve
     • Klubovňu Čas na čaj otvorili stretnutím pri káve
     • http://www.humencanonline.sk/sk/aktualne/zo-skoly/klubovnu-cas-na-caj-otvorili-stretnutim-pri-kave/
      HUMENNÉ. Cirkevná spojená škola v Humennom zahŕňa základnú školu, osemročné gymnázium a štvorročné gymnázium. Práve gymnazisti obidvoch foriem štúdia prišli s novou myšlienkou. Vedenie ju podporilo. Klubovňa funguje.
      Myšlienka zrela dlhšie. Chcelo to ale správny tím ľudí. Ten sa našiel a dal hlavy dokopy len pred pár týždňami. Výsledok je tu.
      Aktívni mladí ľudia spolu s riaditeľom školy začiatkom minulého týždňa sprístupnili svojim spolužiakom, ale aj verejnosti novozrekonštruovaný priestor. Určený je na besedy, či worshopy, mimoškolské aktivity, ale napr. aj pre mimohumenských žiakov ako kultivovaná alternatíva trávenia voľného času po škole, kým odídu domov. Pripravené sú aj podujatia pre verejnosť. Prvým, ale rozhodne nie jediným, bol aj uplynulý týždeň podvečerných stretnutí. V klubovni nesúcej názov Čas na čaj, sa v pondelok hovorilo o káve.
      „Má to byť kultúrny priestor, ktorý ľudí spája,“ hovorí Matúš Bartko, riaditeľ Cirkevnej spojenej školy Duchnovičovej 24 v Humennom.

       

    • Literárny večer
     • Literárny večer
     • Dňa 8.12.2016 sa v študentskej čajovni Čas na ticho na našej škole konala literárna debata s Košickým básnikom Jozefom Palaščákom a kníhkupcom Igorom Fejkom. Hudobne ich svojou autorskou tvorbou sprevádzali sestry Fickove. Večer sa niesol vo veľmi príjemnej atmosfére. Hostia rozprávali o svojom vzťahu k literatúre a živote s knihami. Jozef Palaščák čítal aj ukážky zo svojej tvorby. O tomto podujatí sa dočítate aj v pondelkových Podvihorlatských novinách (12.12.2016). 
      Fotogaléria

    • Mikulášsky workshop
     • Mikulášsky workshop
     • V čajovni pri CSŠ sa v utorok 6.12.2016 stretli deti a rodičia, ktorí chceli svoj čas stráviť kreatívne. Deti pod vedením pani výtvarníčky Vladimíry Vajsovej spolu s rodičmi vyrábali pozdravy a vianočné stromčeky. Žiaci 1.AG a kvinty im čas spríjemnili tým, že im pripravili čaj a pohostili ich keksíkmi. Príjemná čajová atmosféra sa niesla celým večerom. Vďaka všetkým milým detičkám a študentom. 
      Fotogaléria

    • Duchovná obnova pre rodičov
     • Duchovná obnova pre rodičov
     • Duchovná obnova pre rodičov prebehla tento školský rok v kaplnke školy. My, rodičia, sme sa zamysleli nad tým, čo nosíme vo svojom srdci. Máme možnosť rozhodnúť sa, čo necháme vstúpiť do svojich sŕdc - či to bude niektorá z novodobých modiel ako napríklad televízia, mobil, hobby, alebo či Bohu umožníme, aby vládol v našom srdci a následne aj v živote. Potom sme precítili Jeho prítomnosť  cez adoráciu a posilnili sme sa sviatosťou zmierenia. Ďakujeme pánu kaplánovi Matúšovi Fuchsovi za hlboké myšlienky i osobné svedectvo a tiež vedeniu školy za túto príležitosť
      Fotogaléria

     • Pozvánka na rodičovské združenie a divadelné predstavenie
     • Pozvánka na rodičovské združenie a divadelné predstavenie - Obrázok 1Pozvánka na rodičovské združenie a divadelné predstavenie - Obrázok 2

    • ÁNO – ŽIVOT - NIE – AIDS
     • ÁNO – ŽIVOT - NIE – AIDS
     • Naša škola sa už po tretíkrát zapojila do celoslovenskej kampane Červená stužka v boji proti HIV/AIDS, ktorú organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. V tomto už 10. ročníku sme chceli uskutočniť tieto aktivity :

           - výtvarná súťaž ZŠ/tvorba pohľadnice.
           - 1.12.2016 vytvorenie „živej“ červenej stužky;
           -
      vyvesenie plagátu kampane na viditeľnom mieste školy;
           -
      premietanie filmu Anjeli

      3.11.2016 komisia zložená zo zástupcov Žiackeho a Študentského parlamentu a p.uč.Mgr.B.Osovej, Mgr.L.Kosťunovej a Ing. M.Saloňovej vyberala z pohľadníc. Našu školu reprezentovali práce D.Falatovej - VI.A, L.Holejovej – VII.A a B.Kerekaničovej - PRI. Celé toto naše snaženie vyvrcholilo „Živou červenou stužkou“, ktorú 1.12.2016 vytváralo 323 žiakov, študentov a pedagógov školy. Toto číslo je oproti minulému roku rekord. Za to, že sa nám podarilo nielen 1.12.2016 vytvoriť také silné spoločenstvo patrí poďakovanie. V prvom rade ŠP pod vedením Mgr.L.Kosťunovej a ostatným členom hlavne Ľ.Kuľhovej, ale aj pedagógom a nepedagogickým zamestnancom, ktorí sa sami zúčastnili, alebo ktorých triedy prišli skoro v plnom počte. Osobne pre mňa bolo aj tento rok vytvorenie spoločenstva pri Živej červenej stužke veľkým zážitkom.
      Ing. M.Saloňová                 fotogaléria

    • Školské kolo recitačnej súťaže “…a Slovo bolo u Boha” na I. stupni
     • Školské kolo recitačnej súťaže “…a Slovo bolo u Boha” na I. stupni
     • Vo štvrtok, 1. decembra 2016,  sa na našej škole uskutočnila recitačná súťaž  “…a Slovo bolo u Boha”,  žiakov 1. – 4. ročníka ZŠ. Školského kola sa zúčastnilo 8 žiakov , ktorí svojimi výkonmi a krásnymi myšlienkami  prispeli k príjemnej atmosfére a krásnym umeleckým zážitkom.

              Výsledky súťaže:

      1. miesto:      Diana Salanciová
      2. miesto:      Eliška Jurašeková a Dávid Bartko
      3. miesto:      Peter Čabala

       Ďakujeme všetkým za účasť a výhercom srdečne blahoželáme!

      fotogaléria

    • Okresné kolo v stolnom tenise žiačok SŠ
     • Okresné kolo v stolnom tenise žiačok SŠ
     • Dňa 28.11.2016 sa v CVČ Dúha v Humennom uskutočnilo finále okresného kola žiačok SŠ  v stolnom tenise. Naše žiačky - Matovčiková Eva, Grešková Nikola, Komarcová Simona a Kováčová Sára - vybojovali pekné 3. miesto a tešili sa z pohára a diplomu. Srdečne blahoželáme.