• Best in English
     • Best in English
     • Aj tento rok sa naša škola zapojila do celoeurópskej jazykovej súťaže Best in English, ktorá sa každoročne organizuje online formou. Test je zostavený pre žiakov stredných škôl na úrovni B1 – C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky, pričom sa u žiakov testuje úroveň používania jazyka, čítanie a počúvanie s porozumením. V časti počúvanie  žiaci opäť pracovali s autentickými video nahrávkami. Zapojeným žiakom z kvinty, sexty, 1. AG, 2. AG a 3. AG ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy. Oproti minulým rokom sme zaznamenali zlepšenie a v januári čakáme pozitívne výsledky.        
      PaedDr. Mária Čiefová                                    Fotogaléria

    • Gymnazisti v divadle
     • Gymnazisti v divadle
     • Umenie je potravou pre dušu, poskytuje nám radosť a stimuluje našu kreativitu. O pravdivosti týchto slov sa mohli presvedčiť študenti II.AG aj s triednou učiteľkou, Mgr. B. Kerekaničovou, ktorí koncom novembra navštívili Štátne divadlo v Košiciach, kde si pozreli romantický tanečný príbeh Zvonár u Matky Božej.  Hlavným choreografom a režisérom bol Ján Ďurovčík. Tanečný príbeh zaujal svojím dejom, kostýmami, skvelými tanečnými výkonmi aj atmosférou. Jednoducho, bol to príjemný umelecký zážitok.

     • Červené stužky
     • Červené stužky - Obrázok 1Červené stužky sú symbolom boja proti chorobe AIDS. AIDS je celosvetový problém, ktorý sa dotýka aj Slovenska. Desiaty ročník celoslovenskej kampane Červené stužky, prebiehal od 5. septembra 2016 a vyvrcholí 1. decembra 2016.
      Preto Vás všetkých prosíme, aby ste 1. 12. 2016 na  Svetový deň boja proti AIDS prišli oblečení v červenom na znak solidarity boja proti tejto chorobe.

      Žiacky parlament

    • Úspešní a vytrvalí viacbojari z I. stupňa
     • Úspešní a vytrvalí viacbojari z I. stupňa
     • V utorok 22. 11. 2016 sa uskutočnilo okresné kolo v zimnom viacboji všestrannosti, kde si svoje sily zmerali víťazi zo školských kôl. V silnej konkurencii zúčastnených žiakov z 12 škôl celého okresu naši žiacii získali výborné výsledky v jednotlivých kategóriách. Mária Balogáčová vo svojej kategórii štvrtáčok získala so skvelým bodovanína 2. miesto a Mário Holej sa umiestnil na krásnom 4. mieste. V kategórii tretiakov si výborne viedol Milan Bajcura, ktorý skončil s rovnakým bodovaním ako 2., ale o jeho 3. mieste rozhodlo iba skóre. Výborne si viedli aj naši najmladší viacbojari, kde Samko Lichman získal krásne 2. miesto. Okresnému kolu predchádzalo školské kolo, ktorého sa zúčastnilo viac ako 50 žiakov l. stupňa, ktorí pristúpili k tejto súťaži veľmi bojovne a nadšene. Malých viacbojárov zašli povzbudiť aj saleziáni don Luigi Ondrejka a don Viliam Riško. Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a povzbudzujeme k ďalším skvelým výkonom.
      Fotogaléria

    • Súdny proces v podaní Tercie
     • Súdny proces v podaní Tercie
     • V rámci hodiny Občianskej náuky žiaci Tercie zinscenovali súdny proces pred senátom. V súdnej sieni bol prejednávaný údajný trestný čin vandalizmu. Žiaci mali rozdelené úlohy: obžalovaní, sudca a prísediaci, ktorí tvorili senát, advokát – obhajca, štátny zástupca – žalobca, svedkovia, policajti a porota. Počas pojednávania prokurátorka a advokát predstavili svoje dôkazy,  vypočúvali svedkov a senát posúdil dôkazy. Porota pozorne sledovala súdne pojednávanie a hodnotili dôkazy oboch strán.  Musíme zhodnotiť, že žiaci si pripravili svoje úlohy výborne a vžili sa do svojich úloh. Teraz senát čaká určiť vinu alebo nevinu obžalovaných.                                           Fotogaléria

     • Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna
     • Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy, Duchnovičova 24 v Humennom, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom CSŠ v Humennom  riaditeľské voľno  8.12.2016 z dôvodu organizačného zabezpečenia krajského kola súťaže „...a Slovo bolo u Boha...“

      Mgr. Matúš Bartko, PhD. , riaditeľ školy

    • Testovanie 5 – 2016
     • Testovanie 5 – 2016
     • 23. novembra2016 na našej škole prebehlo testovanie T5 – 2016, ktorého sa zúčastnili žiaci piateho ročníka. Podobne ako minulý rok, testovanie prebehlo v písomnej, ale aj elektronickej forme. Piataci zvládli svoje prvé celoslovenské testovanie s pokojom a bez akýchkoľvek rušivých momentov.
      Veríme, že vo svojich úspechoch budú pokračovať.

      Fotogaléria

    • Máme vicemajsterku okresu v šachu
     • Máme vicemajsterku okresu v šachu
     • 18.novembra 2016 sa uskutočnili Školské majstrovstvá okresov Humenné a Medzilaborce žiakov a žiačok ZŠ v zrýchlenom šachu. Ako už tradične ich na vysokej úrovni organizovali Šachy Reinter, n.o.. Hralo sa Švajčiarskym systémom na 7 kôl s hracím tempom 2 x 15 min. na partiu plus 2 sek/ťah.  Naši žiaci sa v silnej konkurencii vôbec nestratili, práve naopak, siahali po najvyšších priečkach.  Reprezentovali nás 5 chlapci a jedno dievča. Nakoniec sa umiestnili v kategórii chlapcov na 4.,5.,11.,13. a 19.mieste (viď tabuľka). Najlepší bol Adam Tabak zo sekundy, ktorý získal rovnaký počet bodov ako tretí v poradí. Pekné 5.miesto obsadil Miloš Krupka z tercie. V kategórii dievčat podala vynikajúci výkon Anička Bačišinová z tercie, ktorá zo siedmych zápasov šesť vyhrala a skončila na krásnom 2.mieste. Bude reprezentovať náš okres na Majstrovstvách kraja 30.11.2016 a my jej budeme držať palce. Všetkým reprezentantom ďakujeme a želáme ešte veľa zábavy pri kráľovskej hre.       Fotogaléria

    • Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane...
     • Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane...
     • Fotogaléria
      V tomto týždni sa uskutočnilo školské kolo súťaže Dedičstvo otcov zachovaj nám, Pane..., ktoré bolo zamerané na životopisy našich svätcov a cirkevno-územné členenie Slovenska. Najlepšími spomedzi súťažiacich zo 7.A, sekundy a tercie sa stali: Jakub Džujko, Anna Bačišinová a Kristína Hudáková, ktorí nás budú reprezentovať v arcidiecéznom kole v Prešove. Blahoželáme a prajeme im úspech aj v našom krajskom meste.

    • S prípravou na Testovanie 9 to myslíme vážne
     • S prípravou na Testovanie 9 to myslíme vážne
     • To, že sa na Testovanie 9 z matematiky dá pripravovať aj zábavnou formou môžu potvrdiť žiaci IX.A. Nocovačka z 11. – 12. novembra 2016 na škole bola sprevádzaná rôznymi matematickými testami s využitím PC a interaktívnej tabule. Pobavili sme sa tiež logickou hrou – Tangram. Vzájomná pomoc, dobré jedlo, priateľská atmosféra a  srdečné rozhovory nám dotvárali čas, ktorí bol využitý naplno.
      Tešíme sa na ďalšie stretnutie :)                 Fotogaléria

     • Dobrovoľníci v nemocnici
     • Zväčša sa ľudia Dobrovoľníci v nemocnici - Obrázok 1návšteDobrovoľníci v nemocnici - Obrázok 2ve nemocnice vyhýbajú oblúkom. Nájdu sa však aj takí, ktorí tam chodievajú pravidelne. A dokonca dobrovoľne.
      Študentky Sexty, II.AG a III.AG sa zapojili do projektu dobrovoľníckej pomoci v nemocnici A. Leňa v Humennom. Poslaním Dobrovoľníckej skupiny Krajší deň je zlepšiť pobyt v nemocnici dospelým aj detským pacientom, zmierniť ich utrpenie, prinášať zmenu atmosféry v zariadení. Dobrovoľníci a dobrovoľníčky nezištne darujú časť svojho voľného času v prospech pacientov a pacientok,. Robia im spoločnosť pri lôžku, vypĺňajú voľný čas, rozptyľujú pochmúrne myšlienky, jednoducho ich sprevádzajú rôznymi aktivitami (prechádzky, čítanie, hry, rozhovor, tvorivé dielničky).

    • Okresné kolo v stolnom tenise žiačok ZŠ
     • Okresné kolo v stolnom tenise žiačok ZŠ
     • Dňa 15.11.2016 sa v CVČ Dúha v Humennom uskutočnilo finále okresného kola žiačok ZŠ okresov Humenné a Medzilaborce v stolnom tenise. Naše žiačky - Horňaková Veronika, Blichová Jana, Palaštová Liana a Pirová Júlia - vybojovali pekné 3. miesto a tešili sa z pohára a diplomu. Srdečne blahoželáme.

    • Týždeň vedy a techniky – Možnosti využívania technológii
     • Týždeň vedy a techniky – Možnosti využívania technológii
     • Pri príležitosti týždňa vedy a techniky žiaci III.AG diskutovali na hodine anglického jazyka o možnostiach využívania technológií na vyučovaní a v živote študentov vôbec. Niekoľko podnetných námetov našli v časopise Friendship, s ktorým pracujú na hodinách anglického jazyka. S ďalšími návrhmi prišli študenti sami a budeme sa ich snažiť implementovať do nasledujúcich hodín anglického jazyka.
      Fotogaléria

    • Týždeň vedy a techniky – CLIL alebo integrovanie obsahu na hodinách angličtiny
     • Týždeň vedy a techniky – CLIL alebo integrovanie obsahu na hodinách angličtiny
     • Je za nami týždeň vedy zaoberajúcej sa dejinami, prírodou, vesmírom, zvieratami a mnohými inými oblasťami. A práve v tomto týždni sa aj žiaci prímy na piatich hodinách anglického jazyka venovali témam Pravda o vesmíre, Klasifikácia zvierat a Staroveký Egypt. Pomocou metódy CLIL žiaci pracovali s obsahom predmetov, ako sú biológia, geografia a história v anglickom jazyku.
      Napokon v piatok si svoje vedomosti  zmerali vo vylosovaných skupinách, v tzv. KRUHOVOM TRÉNINGU. Prechádzali piatimi stanovišťami a dopĺňali text o  solárnom systéme a postavení Zeme v ňom, odpovedali na otázky o plazoch, cicavcoch, vtákoch, rybách a obojživelníkoch, zisťovali, či tvrdenia  o papyruse a o živote v starovekom Egypte sú pravdivé, písali vlastný text o živote v minulosti a nakoniec vyhotovili pracovný list. A to všetko dokázali v angličtine.
      Podstatnou súčasťou kvalitného aplikovania metódy CLIL je bez obáv rozprávať v cudzom jazyku. S potešením konštatujeme, že daní žiaci vedia dobre porozprávať v cudzom jazyku o planétach, odpovedať na otázky o zvieratách a napísať krátky text na tému život v minulosti.  
      Fotogaléria

    • Týždeň vedy a techniky – Veda a technika v 19. storočí
     • Týždeň vedy a techniky – Veda a technika v 19. storočí
     • O tom, že 19. storočie so sebou prinieslo množstvo nových objavov, ktoré výrazne ovplyvnili každodenný život, sa žiaci tercie presvedčili  na hodine dejepisu počas Týždňa vedy a techniky z projektov, ktoré si pre nich pripravili spolužiaci. Pútavé bolo rozprávanie o srbskom fyzikovi N. Teslovi, fyzikovi a matematikovi A. Einsteinovi, M. C. Sklodowskej, ktorá spoločne s manželom objavila rádium a rádiové žiarenie, či o slovenskom vynálezcovi padáka – Śtefanovi Baničovi.
      Fotogaléria

     • Týždeň vedy a techniky – Kúzelná fyzika
     • Týždeň vedy a techniky – Kúzelná fyzika - Obrázok 1Boli ste už na vystúpení kúzelníka? Áno? Prezradil Vám svoje triky?  Na Kúzelnej fyzike sa naučíte robiť kúzla sami. Kúzelná fyzika je jedinečné predstavenie pásma experimentov s fyzikálnou podstatou. Jednotlivé experimenty sú vyberané tak, aby zaujali divákov všetkých vekových kategórii. Cieľom Kúzelnej fyziky je vzbudiť záujem o fyzikálne deje okolo nás, vnímať fyziku na každom kroku a popularizovať túto krásnu vednú disciplínu. Veď stačí, keď sa človek potkne a už cíti gravitačnú silu v celej svojej sile. Bonusom akcie bola aj možnosť vyskúšať si fyzikálne pokusy samostatne.
      Fotogaléria