• Spravodajstvo CMTV
     • Spravodajstvo CMTV - Obrázok 1V posledný deň školského roka vám prinášame záverečné spravodajstvo CMTV.
      Nájdete tu zostrih z MDD a sv. omše zo slávnosti sv. Petra a Pavla, pri ktorej sme oceňovali reprezentantov v náboženských súťažiach a rozlúčili sa s p. kaplánom M. Liškom a sestrou D. Kapkovou FMA.
      https://youtu.be/ov-vPOzpfNk

    • Okresné kolo Letného viacboja pre žiakov I. stupňa
     • Okresné kolo Letného viacboja pre žiakov I. stupňa
     • Dňa 24. 6. sa uskutočnilo na ZŠ Pugačevova okresné kolo Letného viacboja pre žiakov I. stupňa. Našu školu reprezentovali „8 statoční „: Július Buček, Katka Polanská, Mária Balogáčová, Mário Holej, Martin Čirak, Diana Polanská , Emilka Jarošová a Martin Macko. Napriek veľkej horúčave žiaci prekvapili svojou bojovnosťou a tiež vytrvalosťou.

      Jednoznačne najlepšou viacbojárkou vo svojej kategórii III. ročníka bola Mária Balogáčová, ktorá získala I. miesto a tiež Mário Holej v chlapčenskej kategórii získal pekné 2. miesto,

      Na 3.miestach skončíli Martin Macko a Martin Čirák. Blahoželáme víťazom a ďakujeme organizátorom za pohostinnosť a výbornú atmosféru súťaže.

      Fotogaléria

    • Plavci zo 4.A
     • Plavci zo 4.A
     • Žiaci štvrtého ročníka absolvovali plavecký výcvik na Humenskom kúpalisku pod vedením Mgr.Jozefa Bačovčina, Mgr.Jána Bačišina a Mgr.Aleny Šatníkovej. Po zoznámení sa s vodou zvládli ležanie na vode, základné pohyby nôh, dýchanie do vody i základy kraula a znaku. Veríme, že počas letných prázdnin svoje nové zručnosti zdokonalia a využijú. Ďakujeme rodičom , p.Vajdovej, p.Kridlovi, p.Podhajeczkej, p.Bučekovi, p.Ščepánikovi, p.Zvočovi, p.Rusnákovi, p.Vitkovičovi za pomoc s dopravou. Plávaniu zdar!    Fotogaléria

    • Koncoročný volejbalový turnaj
     • Koncoročný volejbalový turnaj
     • V piatok 24.júna sa na našej škole odohral volejbalový turnaj o Putovný pohár riaditeľa školy. Turnaja sa zúčastnilo 6 tímov, aj napriek veľmi horúcemu počasiu si už od rána turnaj užili nie len účastníci, ale aj diváci, ktorí svojich favoritov povzbudzovali v každom zápase ako praví fanúšikovia. Vo finále sa napokon ocitli družstvá II.AG a Kvinta A. Po napínavom dueli si pohár odniesla II.AG. Na 3. mieste sa umiestnil nováčik turnaja Kvarta, ktorá vyhrala tesný duel o tretie miesto s III.AG . Na prekvapenie účinkujúcich, ale aj divákov, sa v závere turnaja odohral ešte jeden exhibičný zápas, a to víťazov z II.AG proti silnému tímu učiteľov, ktorý tvorili práve naši učitelia: p. uč. Bačovčin, p.uč. Kosťunová, p. uč. Kotusová, sr. Danka, pán kaplán Fuchs, či salezián Dominik. Aj v tomto zápase po hladkej výhre nad tímom učiteľov II.AG potvrdila, že si pohár zaslúži. Po vyhodnotení sa umiestnené družstvá tešili zo sladkej odmeny a všetkým aj napriek horúcemu dňu pohrával úsmev na tvári.
      Fotogaléria

    • Britská a americká literatúra
     • Britská a americká literatúra
     • Prezentáciou projektov s obľúbeným literárnym hrdinom sme ukončili kurzy Britskej a americkej literatúry pre mladších a starších žiakov. Týchto nových hrdinov žiaci spoznali na hodinách s Mr. Jonathanom B. Gerkinom, asistentom anglického jazyka z USA. Ďakujeme mu za celý rok strávený na našej škole a tešíme sa, že sa ešte prostredníctvom internetu „stretneme“ pri budúcich jazykových aktivitách na hodinách anglického jazyka.
      PaedDr. Mária Čiefová      Fotogaléria
    • Dobrodružstvo, odvaha, zábava – výlet prímy a 6.A
     • Dobrodružstvo, odvaha, zábava – výlet prímy a 6.A
     • Dňa 13. júna 2016 sa žiaci z tried príma, 6.A a tercia zúčastnili školského výletu v Lanovom centre v Prešove a v jaskyni Zlá diera v Lipovciach. Žiaci prešli tréningom efektívneho istenia. Potom ich čakali vysoké prekážky ako skúška odvahy a zručnosti. Tí najodvážnejší sa rozhodli pre BIG SWING tzv. voľný pád. Poobedňajší program zahrňoval výlet do jaskyne Zlá diera.  Tu si žiaci vystrojení čelovkami a prilbami prezreli tajuplné podzemie. Sprievodca im posvietil tradičnou karbitkou a zábavným slovom sprevádzal skupinu. Aj americký lektor Jonathan Brady Gerkin ocenil program výletu a spestril výlet odpoveďami na zvedavé otázky. 
      Fotogaléria

    • Projekt SMD
     • Projekt SMD
     • Trieda 8.A vo štvrtok 16.6.2016 spracovávala podklady pre pokračovanie nášho dlhodobého projektu Sakrálne miesta dekanátu Humenné pri návšteve filiálnych obcí farnosti Ľubiša. Odborný výklad k sakrálnym priestorom nám priamo v kostole vo Vyšných Ladičkovciach poskytol dp. kaplán Mgr. Martin Murajda. Po presune do N. Ladičkoviec a krátkom športovom programe sme navštívili aj kostol v tejto obci. Podklady spracujeme a zverejníme na webstránke projektu. Chceme sa poďakovať aj p. Veľasovej za pomoc pri zabezpečení zázemia a za výborné zákusky.

      Trieda 8.A   Fotogaléria

    • Spoločný výlet žiakov z I. stupňa v Košiciach
     • Spoločný výlet žiakov z I. stupňa v Košiciach
     • Počas výletu mohli žiaci objavovať a spoznávať nádherné,  exotické rastliny i motýle, ktoré boli práve v plnom rozlete. 
      Zážitkom  bola super jazda z Čermeľskej železničnej koľajničky smerom na stanicu Alpinka, ktorá ponúkla žiakom množstvo impulzov pre spoločný relax.
      Fotogaléria
    • Britská a americká literatúra – starší žiaci
     • Britská a americká literatúra – starší žiaci
     • Žiaci kvinty – oktávy a 1. AG - 4. AG tiež mali možnosť vybrať si nepovinný predmet Britskú a americkú literatúru s Mr. Jonathanom  B. Gerkinom. Keďže ich jazykové znalosti angličtiny sú na vyššej úrovni, vybrané poviedky, príbehy a ukážky čítali v originálnej, neskrátenej verzii. Pri čítaní literatúry v anglickom jazyku sa študentom otvorili brány do stredoveku aj novoveku, do spoločnosti, ktorú trápili a aj trápia predsudky, túžba po láske, nestálosť, húževnatosť a odvaha, pýcha, nenávisť, úspech  a opätovné pády tak, ako to aktuálne videli, cítili a vedeli podať autori vybraných titulov. Dve ukážky boli aj zo starej angličtiny, ktoré im do modernej angličtiny upravil Jonathan. Študenti sa trochu potrápili s analýzou, čo nie je jednoduché ani v slovenskom jazyku, ale odmenou im potom boli zábavné aktivity, filmové ukážky, hry so slovnou zásobou, či pantomíma.              PaedDr. Mária Čiefová
      Fotogaléria

    • Britská a americká literatúra – mladší žiaci
     • Britská a americká literatúra – mladší žiaci
     • Žiaci prímy až kvarty mali v tomto šk. roku možnosť absolvovať nepovinný predmet Britskú a americkú literatúru s lektorom anglického jazyka z USA Mr. Jonathanom B. Gerkinom. Aj napriek tomu, že úroveň anglického jazyka si ešte stále rozvíjajú na základnej úrovni A2, žiaci čítali vybrané tituly v anglickom jazyku. Jonathan im predstavil príbehy a romány v komiksovej podobe, tzv. „graphic novels“. Bližšie im priblížil jednotlivých autorov, pripravil pre nich zaujímavé aktivity zamerané na slovnú zásobu, čítanie s porozumením, ale aj pesničky, tajničky a rôzne zábavné hry. PaedDr. Mária Čiefová
      Fotogaléria

    • Školské kolo Humenskej šachovej ligy
     • Školské kolo Humenskej šachovej ligy
     • V pondelok 6.6.2016 sa v jedálni našej školy konalo školské kolo Humenskej žiackej šachovej ligy ZŠ. Zúčastnilo sa ho spolu 27 žiakov a žiačok, ktorí odohrali 7 súťažných kôl tempom 2 x 12 minút + 3 sek/ťah. Z kola školského vzišla 10 - členná reprezentácia školy, ktorá bude bojovať na okresnom FINÁLE. Najlepší v jednotlivých kategóriách dostali diplom a čokoládu.
      Ďakujeme účastníkom za bezproblémový priebeh, vzorné správanie a disciplinovanosť. Postupujúcim gratulujeme k výsledkom! O rok sa tu budeme tešiť zas ;)  Výsledky: http://www.chess-results.com/tnr225670.aspx…     
      Fotogaléria
       

    • Návšteva Záchrannej brigády na sviatok sv. Floriána
     • Návšteva Záchrannej brigády na sviatok sv. Floriána
     • Záchranná brigáda Hasičského a Záchranného Zboru v Humennom má už svoju dlhú a bohatú históriu. V čase sviatku sv. Floriána patróna hasičov,  otvára svoje brány areálu na celý deň pre malých i veľkých zvedavcov.  Žiaci  II. B a III. A  sa vybrali prezrieť si to zblízka. Mohli sa  zoznámiť s prácou záchranárov a tiež  prezrieť si špeciálnu techniku, ktorú používa táto brigáda pri väčších živelných pohromách  a je jedinečnou   na  území Slovenska. Tí odvážnejší si vyskúšali  lozenie na horolezeckej stene a pocit záchranára na záchrannom člne.
      Fotogaléria

    • Nocovačka tínedžerov
     • Nocovačka tínedžerov
     • Dňa 3. júna 2016 sa žiaci, ktorí navštevujú tínedžerský klub, pod vedením pani učiteliek Mgr. Martiny Bartkovej a PaedDr. Márie Čiefovej zúčastnili nocovačky v škole. Pridali sa aj žiaci 6.A so svojou triednou učiteľkou Mgr. Annou Kavčákovou. Po svätej omši v kostole Všetkých svätých si v škole žiaci spoločne zahrali hru indiánska šatka, futbal  a iné športové hry. Po večeri žiaci tercie a kvarty pripravili nočnú hru pre mladších žiakov. Žiaci prímy a 6.A plnili úlohy a získavali indície, aby vyriešili detektívny príbeh. Ráno sa všetci plní zážitkov rozišli domov. A my pevne veríme, že na túto skvelú nocovačku budú ešte dlho v dobrom spomínať.  
      Fotogaléria

    • Otvorená hodina v príme
     • Otvorená hodina v príme
     • Dňa 19. mája 2016 sa v triede príma uskutočnila otvorená hodina s americkým lektorom Jonathanom Brady Gerkinom. Žiaci komunikovali s lektorom na otázky o tom, čo musia a nemusia robiť. Následne spoznávali  novú slovnú zásobu, opisovali obrázky, počúvali a čítali príbeh o tučniakovi v ZOO a odpovedali na otázky z príbehu. Ďalšou aktivitou bol tzv. „running dictation“. Vety z príbehu boli zavesené na stenách v triede. Žiaci ich diktovali svojim spolužiakom a zisťovali, či sú pravdivé alebo nepravdivé. Na konci vypracovali jazykové cvičenia a naučili sa, ako niekoho pozvať von. Aj týmto chceme poďakovať nášmu lektorovi, s ktorým máme hodinu každý štvrtok, za trpezlivosť a láskavý prístup.

      Fotogaléria

    • Opálové bane
     • Opálové bane
     • Dňa 25.5.2016 sa triedy Tercia a VIII.A zúčastnili exkurzie v Opálových baniach LIBANKA pri Prešove. Dozvedeli sme sa  veľa o histórií baníctva, minulosti tejto opálovej bane a vypočuli sme si mnoho čudesných príbehov. Mali sme jedinečnú príležitosť nájsť si nejaký vzácny opál a niektorým sa to aj podarilo. V bani bolo veľmi chladno, ale predsa sme to zvládli. Na ceste nás sprevádzali rady víl. Po hodinovom úmornom putovaní tmavými chodbami, sme konečne uzreli denné svetlo. Na spiatočnej ceste sme navštívili gréckokatolícku katedrálu sv. Jána Krstiteľa so vzácnymi relikviami v Prešove.
      Zaznamenali žiaci Tercie, foto: Slávka Slaninová a Tomáš Oharčák

      Fotogaléria

    • Sviatok MDD - I. stupeň
     • Sviatok MDD - I. stupeň
     • Sviatok  MDD žiaci I. stupňa oslávili súťažnými hrami v prírode. Krásne počasie, výborná atmosféra a zaujímavé úlohy pomohli žiakom prežiť tento deň netradične. Posilnení sladkými i zdravými dobrotami  sa vybrali putovať smerom nad Kalváriu, kde spoločné putovanie zakončili modlitbou.
      Fotogaléria

    • OSLAVA MDD
     • OSLAVA MDD
     • 1. jún sme oslavovali. Bolo krásne slnečno, bolo veselo, bolo športovo a súťaživo. Žiaci si zmerali sily na jednotlivých stanovištiach, ktoré pripravila každá trieda samostatne. Ale hlavný bod programu bol turnaj vo vybíjanej. Systém –každý s každým a nakoniec finále. Víťaz – mladší žiaci – SEKUNDA. Víťaz – starší žiaci – KVARTA. Veríme, že tento pekný deň sa stane tradíciou osláv MDD na našej škole.
      Fotogaléria

    • Mediálny projekt v angličtine
     • Mediálny projekt v angličtine
     • V máji sa uskutočnila zaujímavá akcia, na ktorej participoval americký lektor Jonathan Brady Gerkin. Žiaci tercie osemročného gymnázia mali netradičnú hodinu, na ktorej prepojili mediálnu výchovu s anglickým jazykom. Jej výsledkom je interview s naším lektorom. Cieľom akcie bolo pozitívne motivovať žiakov k učeniu sa cudzieho jazyka. Video si môžete pozrieť tu.

      Mgr. M.Bartková