• Čitateľská olympiáda v anglickom jazyku
     • Čitateľská olympiáda v anglickom jazyku
     • V mesiacoch apríl a máj sa na našej škole uskutočnila čitateľská olympiáda v anglickom jazyku. Žiaci čítali anglické čítanky s rôznou úrovňou náročnosti. Na olympiáde participovali žiaci 5.A, prímy, tercie a kvarty. Písomná časť pozostávala z testu, ktorý overoval osvojené čitateľské kompetencie. Ústna časť zahŕňala prezentovanie obsahu knihy pred komisiou a taktiež pred spolužiakmi. V komisii pri hodnotení ústnej časti boli: Mgr. Martina Bartková a americký lektor Jonathan Brady Gerkin. Trieda kvarta bola hodnotená trojčlennou komisiou. Tretím členom bola PaedDr. Mária Čiefová.

      Najlepšie obstáli títo žiaci:

      5.A:        1. a 2. miesto Michal Gabria, Martin Bartko (rovnaký počet bodov)

                      3. miesto Martin Jakubo

      Príma:   1. miesto Tamara Žalobínová, Lucia Ganajová

                      2. miesto Diana Kužmová

                      3. miesto Timotej Kmec

      Tercia: 1. miesto Natália Adamová

                      2. miesto  Viktória Uherová

                      3. miesto Tomáš Tuleja

      Kvarta: 1. miesto Daniela Korekáčová, Sára Kováčová, Laura Palaštová

                      2. miesto Hanka Čoudková, Anna Čabalová, Lenka Barátová

                      3. miesto Miroslav Fic, Barbora Macková, Lucia Tovarňáková, Júlia Lichmanová, Jozef Hančar

      Žiakom gratulujeme a tešíme sa, že sa vo svojom voľnom čase venujú aj čítaniu kníh v cudzom jazyku.
      Fotogaléria

    • KOŽAZ III.AG
     • KOŽAZ III.AG
     • Žiaci III.AG sa v dňoch 23-25.5.2016 sa zúčastnili na kurze ochrany života a zdravia. V pondelok žiaci navštívili v meteorologickú  stanicu v Kamenici nad Cirochou, kde sa mohli oboznámiť s meraním teploty , zrážok a všetkých vecí spoločnými s počasím . V utorok sa žiaci zoznámili s prvou pomocou pri niektorých situáciách a mohli si vyskúšať napríklad masáž srdca u dospelého, ale i dieťaťa . Po skončení prvej pomoci sa žiaci presunuli do Záchrannej Brigády, kde boli hasiči a kde sa žiaci mohli oboznámiť s pomôckami, ktoré hasiči používajú pri rôznych zásahoch , tí odvážnejší si mohli vyskúšať aj lezenie po lezeckej stene a pozrieť si aj hasičskú techniku . V stredu žiaci navštívili Jazdecké centrum v Kamienke, ku ktorému sa dostali menšou turistickou prechádzkou cez Ptičie . V Jazdeckom centre si žiaci vyskúšali streľbu z luku a naučiť sa základne jazdiť na koni  . Žiaci sa taktiež mohli oboznámiť s chovaním a výcvikom koní . Po aktivitách, ktoré boli pre nich pripravené sa žiaci presunuli k ohnisku, kde si mohli opekať svoje dobroty . Žiaci sa vrátili šťastní a zdraví domov s nezabudnuteľnými  zážitkami . Dominik Petráš   
      Fotogaléria

    • Deň rodiny na CSŠ
     • Deň rodiny na CSŠ
     • Rodina je miestom lásky a života. Miestom, kde láska rodí život.   Ján Pavol II.
      V tomto duchu sa nieslo aj popoludnie (25. mája 2016) na dvore Cirkevnej spojenej školy. V úvode žiaci 1. stupňa potešili svojich príbuzných, ale aj budúcich prváčikov, krátkym kultúrnym programom. Po ňom sa všetci presunuli na školský dvor, kde sa mohli zabaviť i niečo naučiť: oboznámili sa s "ríšou" zvierat, zlaňovali i viazali horolezecké uzly, zdobili medovníčky, pozorovali prácu rezbára - korytára, súťažili... Po "práci" ich čakalo občerstvenie v podobe chutného guľášu i sladkých dobrôt. Aj napriek daždivej sprche v úvode sme spolu prežili krásne rodinné popoludnie...
      Naša vďaka patrí všetkým rodičom, ale najmä tým, ktorí svojím talentom, schopnosťami i možnosťami prispeli k zatraktívneniu tohto dňa.
      Fotogaléria
       

     • Jazyková univerzita pre deti 2016
     • Jazyková univerzita pre deti 2016 - Obrázok 1Aj tento rok bude naša škola organizovať „ Jazykovú univerzitu pre deti „  V. ročník , počas letných prázdnin. Tešíme sa na všetkých, ktorí chcú opäť prežiť spolu týždeň zábavného, ale aj poznávacieho bádania!

      Prihláška č. 1

      Jazyková univerzita pre deti 2016 - Obrázok 2

      Prihláška č. 2

      Jazyková univerzita pre deti 2016 - Obrázok 3

     • Deň rodiny 2016
     • Deň rodiny 2016 - Obrázok 1

      POZVÁNKA

      Milí rodičia a starí rodičia!

      Žiaci a učitelia Cirkevnej spojenej školy v Humennom Vás pozývajú

      na DEŇ RODINY,

      ktorý sa uskutoční 25.5.2016 (t.j. v stredu) o 15.00 hod. na školskom dvore. V prípade nepriaznivého počasia sa akcia presunie do telocvične.
      Tešíme sa na Vás. 

    • Pomáhať a chrániť
     • Pomáhať a chrániť
     • Ako vyzerá práca polície SR si mohli pozrieť žiaci 4.A . Kapitánka Čopáková im porozprávala o rôznej činnosti policajtov a sprevádzala ich po jednotlivých oddeleniach. Po prehliadke oddelenia vydávania pasov a dokladov si  obzreli policajnú techniku. Najobľúbenejšou je vždy obhliadka kynologickej stanice so psími pomocníkmi. Žiaci si odniesli predstavu o práci policajtov i malý darček – reflexný pásik . S pani kapitánkou sa dohodli, že na výtvarnej výchove nakreslia to, čo sa im najviac páčilo a pošlú jej to. Ďakujeme pánovi Ščepánikovi za možnosť zblízka si obzrieť pracovisko tých, ktorí sa rozhodli Pomáhať a chrániť.
      Fotogaléria

     • OZNAM
     • Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

      Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy, Duchnovičova 24 v Humennom, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom CSŠ v Humennom  riaditeľské voľno z dôvodu organizačného zabezpečenia ÚFIČ MS 2016 podľa nasledujúceho rozpisu:
      23.5.2016: I.AG, II.AG, Kvinta, Kvarta, IX.A
      24.5.2016: I.AG, II.AG, Kvinta, Príma, Sekunda, Tercia, Kvarta, V.A, VI.A, VII.A, VIII.A, IX.A

      Mgr. Matúš Bartko, PhD. , riaditeľ školy

    • Slávik Slovenska
     • Slávik Slovenska
     • 13. mája sa konalo okresné kolo súťaže Slávik  Slovenska v interpretácii slovenských ľudových piesní. Pod vedením Mgr. J. Rovňáka našu školu reprezentovali dvaja speváci  – prváčka a deviatak. Obidvaja dosiahli pekné umiestnenie:
      1. miesto v 3.kat.(7. – 9.r.) – Daniel Kuľha
      2. miesto v 1.kat.(1. – 3.r.) – Dianka Salanciová
      Kvalitný hudobný sprievod na akordeóne im zabezpečil žiak 9.A – Adrián Kapuscinský. Ďakujeme všetkým za vzornú prípravu!

      Fotogaléria

     • Výsledky prijímacieho konania do triedy 4-ročného štúdia gymnázia
     • Pomocou tohto formulára môžete vyjadriť predbežný záujem o zápis alebo odvolanie: http://goo.gl/forms/16CwC81gN8
      Výsledky prijímacieho konania do triedy 4-ročného štúdia Gymnázia sv. Cyrila a Metoda pre školský rok 2016/2017:

      Vysledky_prijimacieho_konania.pdf
      Žiaci, ktorí sú neprijatí pre nedostatok miesta môžu byť prijatí po 17. máji 2016.

      Zápis prijatých uchádzačov na základe prijímacích skúšok na štúdium na strednej škole  do 4 – ročnej formy gymnázia sa uskutoční v  dňoch:
      13.5.2016 od 7.00 hod. do 15.00 hod.
      16.5.2016 od 7.00 hod. do 17.00 hod.
      17.5.2016 od 7.00 hod. do 14.00 hod.

      na sekretariáte Gymnázia sv. Cyrila a Metoda, Duchnovičova 24, Humenné.

      Záujem o štúdium na strednej škole uchádzač alebo jeho zákonný zástupca písomne potvrdzuje na zápise na štúdium na strednej škole. Zapísať sa je možné na základe výsledkovej listiny zverejnenej na webovej stránke školy a výveske školy aj pred doručením rozhodnutia.

      Neprijatým uchádzačom odporúčame informovať sa o posune poradia prostredníctvom webovej stránky školy www.gymazshe.edupage.org, telefonicky 0577752732  alebo mailom na zastupcagym@gmail.com.

     • Výsledky prijímacieho konania 8Gym
     • Výsledky prijímacieho konania do triedy 8-ročného štúdia (príma) Gymnázia sv. Cyrila a Metoda pre školský rok 2016/2017:
      Vysledky_PS_8Gym.pdf
      Zápis prijatých uchádzačov  na štúdium na strednej škole  do 8 – ročnej formy gymnázia sa uskutoční v dňoch 19. 5. 2016 a 20. 5. 2016  v čase od 7.30 hod. do 15.30 hod. na sekretariáte Gymnázia sv. Cyrila a Metoda, Duchnovičova 24, Humenné.
      Záujem o štúdium na strednej škole uchádzač alebo jeho zákonný zástupca písomne potvrdzuje na zápise na štúdium na strednej škole.

       

       

     • Žiaci CSŠ navštevujúci Via arto
     • Žiaci CSŠ navštevujúci Via arto v priestoroch školy. / odbor výtvarná a hudobná / Fotogaléria

      Žiaci CSŠ navštevujúci Via arto - Obrázok 1Žiaci CSŠ navštevujúci Via arto - Obrázok 2Žiaci CSŠ navštevujúci Via arto - Obrázok 3

    • S Františkom Xaverským do Vysokých Tatier
     • S Františkom Xaverským do Vysokých Tatier
     • V týždni od 25.4. do 29.4.2016 sa 32 žiakov I.stupňa zúčastnilo Školy v prírode v Tatranskej Lesnej. Trávili čas hľadaním najväčšieho pokladu-perly, spolu s  Františkom Xaverským a odvážnym samurajom. Každý deň sa snažili plniť úlohy, chodiť s otvoreným srdcom a očami.
      Stihli prechádzku do Tatranskej Lomnice s návštevou Múzea TANAP-u, nájsť poklad v areáli Detského raja, nádhernú zimnú turistiku okolo Rainerovej útulne a Studeného potoka i každodenné športovanie na ihrisku.  Vyskúšali si pravidelný denný režim mimo domova i život so spolubývajúcimi. Horolezci z Horskej služby spolu s Kristínkou predviedli záchranu zraneného turistu a pán kaplán Liška pri svätej omši pripomenul dôležitosť odvahy pri hľadaní.... Tú žiaci predviedli i pri skúške odvahy, za čo získali Bobríka.

      Bodovanie izieb prekvapivo vyhrala viacpočetná chlapčenská izba – chlapci z Ruska. Každá izba predstavovala iný štát (pre misie). Celkové bodovanie vyhrali dievčence „zo Slovenska“. Pani vychovávateľka Olinka s dievčatami vyrobili zo zápaliek pekné kríže, ktoré sme spolu s diplomom odovzdali kuchárkam.

      Od začiatku bolo cítiť, že v modlitbách na nás myslí veľa dobrodincov. Ďakujeme im a Pánovi za krásny týždeň v našich nádherných veľhorách!

      Fotogaléria

    • Žalmy
     • Žalmy
     • Zhudobnené texty starozákonných žalmov a ďalšie bonusové skladby prišli našim žiakom zahrať Robo Flamík SDB, Laco Miko SDB a Braňo Valko. Záznam z ich vystúpenia si môžete pozrieť tu.     Fotogaléria

       

     • O Z N A M
     • Rozhodnutie o udelení riaditeľského voľna

      Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy, Duchnovičova 24 v Humennom, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom CSŠ v Humennom dňa 15. 4. 2016 riaditeľské voľno z dôvodu slávenia  Dňa katolíckych učiteľov.

      Mgr. Matúš Bartko, PhD. , riaditeľ školy