• Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín je súťažná prehliadka umeleckého prednesu poézie a prózy detských recitátorov. Okresné kolo sa uskutočnilo dňa 18. marca 2016 v priestoroch Vihorlatského múzea v Humennom.  CSŠ úspešne reprezentoval Martin Bartko, ktorý sa v prednese poézie  v II. kategórii umiestnil na krásnom 3. mieste. Srdečne blahoželáme!

    • Deň plný zážitkov
     • Deň plný zážitkov
     • Naši žiaci I. stupňa 15. a 16.3.2016 prežili deň trochu netradične. Ráno navštívili Vihorlatskú knižnicu, v ktorej sa dozvedeli o pravidlách a podmienkach knižnice, zoznámili sa so životom Mateja Hrebendu a prečo je marec - Mesiac knihy. Prezreli si množstvo diel z detskej literatúry a získali čitateľský preukaz zdarma.Po tejto návšteve sa presunuli do Humenského kaštieľa na výstavu "Karpatská kraslica", kde deti obdivovali maľované, zdobené, háčkované a lepené veľkonočné vajíčka rôznych veľkostí. Svoje putovanie zavŕšili u sestier v saleziánskom stredisku Laura, kde im sestrička Danka premietla animovaný detský film " O márnotratnom synovi." Do školy sa deti vrátili plné zážitkov.
      Fotogaléria

    • Duchovná obnova pre rodičov
     • Duchovná obnova pre rodičov
     • Duchovná obnova pre rodičov v škole,  ktorá pomohla, nám, rodičom zamyslieť sa nad Božím milosrdenstvom a   precítiť Jeho  prítomnosť  cez adoráciu, posilnení sviatosťou zmierenia.Ďakujeme p. kaplánovi Matúšovi Fuchsovi za hlboké myšlienky  i osobné svedectvo a tiež vedeniu školy za túto príležitosť.
      Fotogaléria

    • Svetový týždeň mozgu
     • Svetový týždeň mozgu
     • Ako si zachovať funkčný mozog
      Svetový týždeň mozgu – 10. až 16. marec, alebo presnejšie „Týždeň uvedomenia si mozgu“ je medzinárodná akcia, ktorej cieľom je upriamiť pozornosť verejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť o mozgových ochoreniach a spôsoboch ich prevencie. Tému:  „Ako si zachovať funkčný mozog do najvyššieho veku“, nám prišla 10. marca priblížiť Mg. Z. Kožinová z Regionálneho úradu verejného zdravotníctva. Žiaci piateho ročníka sa dozvedeli, že celková životná pohoda je závislá od fyzickej a psychickej stimulácie a dobrá  telesná kondícia pozitívne ovplyvňuje telesné zdravie, a že človek tak menej podlieha únave. Udržiavanie psychickej kondície ovplyvňuje schopnosť sústredenia a dobrú funkciu pamäti. Primeraná mentálna námaha spôsobí, že mozgové bunky doslova „rozkvitnú“, pretože každá aktivita podnecuje tvorbu nových výbežkov a spojení medzi bunkami. Ak sa jej budeme vyhýbať a len pasívne prežívať každodenný život, bunky slabnú a nakoniec zahynú. Piataci si mali možnosť prakticky im primeranými aktivitami vyskúšať tzv. pamäťový tréning, ktorý má dôležitý význam aj preto, že udržiava mozog aktívny a zdravý. Dozvedeli sa tiež, že takýto tréning je potrebné robiť v každej životnej etape, no najmä vtedy, keď začne človek starnúť.
      Fotogaléria

                                                                                              Ing. M. Saloňová

       

    • Výchovný koncert Viktora Guľváša
     • Výchovný koncert Viktora Guľváša
     • "Pesnička je liekom proti nude, s pesničkou vždy veselo Vám bude!"
      Dňa 11.3.2016 sa žiaci prvého stupňa zabávali a netradične učili na výchovnom koncerte Viktora Guľváša , ktorý hrá len pôvodné skladby svojej vlastnej tvorby. Jeho koncerty a piesne majú vzdelávací charakter. Deti sa počas celého predstavenia aktívne zapájali spevom a tancom.
      Fotogaléria

    • BIBLICKÁ SÚŤAŽ A OLYMPIÁDA
     • BIBLICKÁ SÚŤAŽ A OLYMPIÁDA
     • Dňa 10.3.2016 sa v priestoroch Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho v Humennom uskutočnili okresná biblická súťaž a biblická olympiáda (protopresbyterské kolo) pre gréckokatolíkov, na ktorých sa zúčastnili aj žiaci našej školy a to v troch kategóriách. Tri trojčlenné tímy si počínali veľmi úspešne, o čom svedčia aj nasledujúce výsledky:
      BIBLICKÁ SÚŤAŽ
      A KATEGÓRIA: 2. miesto: Šimon Zlacký (1.A), Šimon Jaroš (2.A),Timotej Šambronský (2.B)
      B KATEGÓRIA: 1. miesto: Petra Vasiľková (3.A), Kristína Surničinová (4. A),Lenka Rusnáková (4. A)
      BIBLICKÁ OLYMPIÁDA
      1. KATEGÓRIA: 1. miesto: Filip Zlacký (SEKUNDA), Veronika Chalachanová  (TERCIA),  Rút Šambronská (KVARTA)
      Prvé miesta  postúpili a dva tímy budú reprezentovať našu školu na krajskom (archieparchiálnom) kole v Prešove.
      BLAHOŽELÁME a prajeme veľa úspechov v ďalšom kole!

      Mgr. D. Chalachanová     fotogaléria

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín
     • 10. marca 2016 sa na našej škole konalo  školské kolo Hviezdoslavovho Kubína.  Postup do okresného kola sa niesol v duchu radosti z prednesu, napätia, túžby vyhrať a reprezentovať školu ďalej. Po pekných prednesoch mala porota za úlohu odborne posúdiť výkony, texty a prednes  a vybrať víťazov. A tu je výsledok.
      II. kat. POÉZIA  1. Martin Bartko V. A     PRÓZA   1. Barbara Kerekaničová, V. A
      III. kat. POÉZIA  1. Veronika Chalachanová, príma  1. Iveta Hanzelová, sekunda

     • Ďalšie úspechy v Biblickej olympiáde
     • Ďalšie úspechy v Biblickej olympiáde - Obrázok 1Ďalšie úspechy v Biblickej olympiáde - Obrázok 2V štvrtok 10. 3. 2016 sa v Rímskokatolíckej farnosti Sťatia sv. Jána Krstiteľa Pod Sokolejom Humenné konali dekanátne kolá súťaže Biblická olympiáda pre dekanáty Humenné, Snina a Vranov/Topľou. Členom poroty bol aj p. kaplán Miroslav Liška.       

      Našu školu reprezentovali dve družstvá:
      v kategórii základných škôl  v zložení: Terézia Kočanová, Hanka Čoudková (KVARTA) a Jozef Jenčík (TERCIA) získali 2. miesto v konkurencii ďalších 6 škôl z humenského dekanátu

      • v kategórii stredných škôl sa dekanátneho kola zúčastnili iba 3 družstvá.
       Tu naše družstvo v zložení: Ľudmila Kuľhová, Daniel Hajduk (III.AG)) a Erik Perexta (II.AG) zvíťazilo a získalo 1. miesto a tým zároveň aj priamy postup na arcidiecézne kolo, ktoré sa uskutoční v Košiciach.
       Blahoželáme našim študentom k ich úspechom, ďakujeme za ich zodpovednú a náročnú prípravu a stredoškolákom prajeme dobré umiestnenie v ďalšom kole.

      Mgr. R. Karpiel    

    • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku
     • Divadelné predstavenie v anglickom jazyku
     • Dňa 8.3. 2016 v MsKS Humenné sa mladší žiaci ZŠ zúčastnili divadelného predstavenia, rozprávky ´Mr.Wolf & three little pigs´. Pre starších žiakov bolo určené predstavenie ´American dream´. Ako vypovedajú názvy, išlo o divadelné hry v anglickom jazyku.
      Hlavnou témou predstavenia pre starších žiakov, American dream, bolo nebáť sa ísť si za svojím snom. Žiaci si atraktívnou a hravou formou zdokonalili vedomosti z anglického jazyka a preopakovali slovnú zásobu. Zaujímavý príbeh, vtipné dialógy, na ktorých sa žiaci nasmiali a super hudba..., to všetko bolo zárukou vynikajúceho predstavenia. Už teraz sa tešíme na ďalšie predstavenie - a to nielen žiaci, ale aj učitelia.

      fotogaléria

    • Návšteva predškolákov u prvákov
     • Návšteva predškolákov u prvákov
     • Dňa 8. marca 2016 zavítali do našej školy  deti a z MŠ Osloboditeľov so svojimi pani učiteľkami. Prišli sa pozrieť, ako to v škole vyzerá a ako sa deti učia. Prváci sa s nimi podelili o školské lavice a ukázali mladším kamarátom čo sa v škole naučili. Ani predškoláci sa nedali zahanbiť a spoločne s prvákmi spoznávali tri šikovné prasiatka, písmenká a slová, vyfarbovali zvieratká... Prváci pre nich pripravili záložky so zvieratkami, ktoré im tento deň v škole pripomenú.
      Fotogaléria

    • Hviezdoslavov Kubín
     • Hviezdoslavov Kubín
     • Dňa 03.03.2016 sa uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. Súťaže sa zúčastnilo 13 recitátorov z 2.- 4. ročníka.  Výsledky súťaže:
      I.  KATEGÓRIA – PREDNES POÉZIE
      1 . miesto -  Mária  Čabalová
      2 . miesto -  Miriam Baratová
      3 . miesto – Katarína Polanská
      I.  KATEGÓRIA – PREDNES PRÓZY
      1 . miesto  - Barbora Krídlová
      2 . miesto – Ondrej Ščepanik
      3 . miesto – Dávid Bartko

      Žiaci, ktorí sa umiestnili na prvom mieste nás budú reprezentovať v obvodnom kole súťaže.

      Výhercom srdečne blahoželáme.

      Fotogaléria

    • Výlet do Vysokých Tatier – tínedžerský klub
     • Výlet do Vysokých Tatier – tínedžerský klub
     • Dňa 27. februára 2016 sa žiaci, ktorí navštevujú tínedžerský klub, pod vedením pani učiteliek Mgr. Martiny Bartkovej a PaedDr. Márie Čiefovej, zúčastnili výletu do Vysokých Tatier. Do Tatier cestovali vlakom , potom sa pešo vybrali na Hrebienok, kde navštívili aj Tatranský dóm – nádhernú stavbu z ľadu. V ňom boli zaujímavé ľadové sochy a plastiky. Novinkou tohtoročného ľadového kráľovstva boli v ľade zmrazené farebné rastlinky. Žiaci sa tiež vyšmýkali po adrenalínovej dráhe v gumených kolesách a zažili veľa pekných chvíľ. Späť z Hrebienka sa vybrali pozemnou lanovkou. V Starom Smokovci ich čakalo posedenie v reštaurácii a plní zážitkov sa vlakom vrátili domov.   
      Fotogaléria

    • Lyžiarsky výcvik II. turnus
     • Lyžiarsky výcvik II. turnus
     • Od 22.februára do 26.februára 2016 zorganizovala CSŠ II. turnus lyžiarskeho výcviku, tentokrát pre žiakov Kvarty, II.AG a III.AG v Ski Litmanová. Krásnych päť dní ubehlo, ako voda a my sme sa museli rozlúčiť so zasneženou dedinkou s menom Litmanová. Môžem povedať že budeme ešte dlho spomínať na lyžovanie s našimi učiteľmi: p.učiteľom J. Bačovčinom a J. Dudášom a p.učiteľkou L.Kosťunovou. Zábavne večerné programy ,súťaže, hry, omše so seleziánom Dominikom Felberom a túra na horu Zvir, ktorá bola hlavne duchovným zážitkom. Všetci sme sa úspešne stali lyžiarmi a lepšími ľudmi. Tiež ďakujeme Bohu že vyslyšal naše prosby a nasnežilo nám, sme radi že nad nami po celý čas držal ochrannú ruku. Preto môžem vyhlásiť: Pekné a dobrodružné spomienky v nás ostanú navždy!

      Žiačka kvarty Lenka Baratová                   Fotogaléria