• Angličtinár roka 2015/2016
     • Po roku sa naša škola opäť zapojila do medzinárodnej Česko - Slovenskej súťaže Angličtinár roka 2015/2016. Spolu 21 žiakov štvorročného gymnázia a vyššej formy osemročného gymnázia 27. januára testovali svoje schopnosti v anglickom jazyku formou online testu na stránke organizátorov súťaže. Test bol náročný – na úrovni B2/C1 a bol zameraný na všetky aspekty používania jazyka. Teší nás, že, tí, ktorí sa zapojili do testovania aj minulý rok výborne pracovali a zlepšili svoje výsledky.

      PaedDr. Mária Čiefová

     • Oznam pre rodičov
     • 1.  Polročné prázdniny - 1. februára 2016 (pondelok), nástup do školy 2. februára 2016 (utorok)
      2.  KARNEVAL - 3. februára 2016 - streda v dopoludňajších hodinách - 1.-4. vyučovacia hodina

    • Biely deň
     • Biely deň
     • V rámci akcie Farebný školský rok sa uskutočnil dňa 20. 1. 2016 Biely deň. Úlohou žiakov bolo obliecť sa do bielej farby. A vďaka Vám nielen vonku ,ale aj vo vnútri školy vyzeralo všetko biele.
      Sladkú odmenu získava trieda IV. A.
      Ďakujeme, že sa zapájate do našich aktivít.

      Žiacky parlament    Fotogaléria

     • Tento rok sa už zápisy detí do základnej školy v januári nezačnú
     • Tradičný termín zápisov detí do základných škôl od polovice januára je už minulosťou. V tomto roku sa prvýkrát uskutočnia v neskoršom – aprílovom termíne. Túto zmenu priniesla novela školského zákona z júna minulého roku.
      Rodičia či iní zákonní zástupcovia tak privedú budúcich prváčikov na zápis až v období od 1. do 30. apríla 2016. Posun o dva a pol mesiaca si vyžiadala prax, keď sa ukázalo, že pre mnohé deti je tento čas významný pre dosiahnutie školskej spôsobilosti (súhrn psychických, fyzických a sociálnych schopností, ktorý dieťaťu umožňuje stať sa žiakom a je predpokladom absolvovania výchovno-vzdelávacieho programu základnej školy). Mal by sa tak znížiť počet detí, u ktorých bol odložený začiatok plnenia povinnej školskej dochádzky.
      V súvislosti s touto úpravou dochádza aj k ďalšej úprave termínov viacerých úkonov, ktoré nasledujú po zápise. Riaditeľ školy musí po novom rozhodnúť o prijatí dieťaťa do 15. júna a zároveň do 30. júna zaslať zoznam prijatých detí obci, v ktorej majú trvalý pobyt.

    • Olympiáda z Anglického jazyka
     • Olympiáda z Anglického jazyka
     • Dňa 12.01.2016 sa naše žiačky Daniela Korekáčová – kategória 1.B /PaedDr. Mária Čiefová/ a Tamara Žalobínová – kategória 1.A /Mgr. Martina Bartková/ zúčastnili obvodného kola olympiády z anglického jazyka, ktorú už tradične organizovalo CVČ DÚHA v Humennom. Žiačky súťažili v kategóriach I.A a I.B. Súťaže sa zúčastnilo 23 žiakov z humenského a medzilaboreckého okresu. Obe žiačky obsadili prvé miesta vo svojich kategóriach. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu.

     • … a Slovo bolo u Boha
     • … a Slovo bolo u Boha - Obrázok 1Nový  rok 2016 začíname krátkym zostrihom recitačnej súťaže kresťanskej poézie a prózy … a Slovo bolo u Boha…, ktorú organizovala naša škola 8.12.2015.
      Prajeme Vám príjemné sledovanie.