• DOD 2015 v CMTV
     • DOD 2015 v CMTV
     • V tomto predvianočnom čase pridávame malý vianočný bonus: záznam z Dňa otvorených dverí na našej škole, ktorý sa konal 11.12.2015.
      Ak poznáte žiakov a kamarátov z iných základných škôl, ktorí sa tohto dňa na našej škole zúčastnili, prosíme Vás, pošlite im link, aby si mohli túto návštevu pripomenúť. Ďakujeme Vám a prajeme všetkým priaznivcom CMTV pokojom a Božím požehnaním naplnené sviatky Narodenia Ježiša Krista.
      https://youtu.be/0TZIKwMAE9w

    • Legenda o štyroch adventných sviecach
     • Legenda o štyroch adventných sviecach
     • Cirkev nám v čase pred Vianocami ponúka nesmierny dar  – advent. Nie je to len obdobie stíšenia sa a prípravy na príchod Božieho Syna. Advent je aj časom dávania. Túto výzvu adventu sme sa snažili na škole prijať všetci a  rozhodli sme sa darovať svoj čas a talenty pre dobro ľudí. Výsledkom toho bolo adventné predstavenie „Legenda o štyroch adventných sviecach“. V našom príbehu vystupovali štyri adventné sviece, ktorých plamienky zhasli vďaka ľahostajnosti a zlobe, ktorá sa usadila v ľudských srdciach. Mali však nádej, že ak nájdu deti, oni ich zapália, pretože detské srdcia sú čisté a naplnené láskou a jednoduchosťou. A tak adventné sviece zoskočili z adventného venca von do sveta, kde stretli snehové vločky, stromy, vrany a nakoniec aj deti, ktoré im pomohli knôtiky zapáliť. Predstavenie bolo naplnené tancom, spevom a hereckými výkonmi tých najmenších žiakov z l. stupňa, ale aj ich starších kamarátov z II. stupňa a 8-ročného gymnázia.

      Naše pozvanie pozrieť si spomínanú legendu prijalo 15. decembra 2015 o 10.00 hodine vyše 200 detí z materských škôl mesta Humenné. Už po ôsmy krát sme priniesli posolstvo adventu i malým škôlkarom. Legendu si v ten istý deň pozreli aj rodičia a priatelia školy v popoludňajšom predstavení o 16.00 hodine.  Ďakujem Bohu a predovšetkým všetkým žiakom a učiteľom, ktorí sme darovali svoj čas a talenty, aby sa dobrá zvesť šírila do celého sveta.

      p. u. Danka Vojtuňová       Fotogaléria

    • BIBLICKÁ OLYMPIÁDA
     • BIBLICKÁ OLYMPIÁDA
     • V stredu 16.12.2015 sa v našej aule uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády. Súťaže sa zúčastnilo 15 žiakov. Témou olympiády sú v tomto roku knihy Svätého písma: Evanjelium podľa Lukáša a Prvá kniha Samuelova. Štyri kolá tejto súťaže určili v dvoch kategóriách postupujúcich do dekanátneho kola.

      Prvú trojicu v kategórii budú tvoriť: T. Kočanová, H. Čoudková a J. Jenčík a v kategórii to sú: E. Perexta, D. Hajduk a Ľ. Kuľhová. Postupujúcim blahoželáme.

      Komplexné výsledky prvých piatich súťažiacich v každej kategórii si môžete pozrieť na stránke http://cssheknb.wbl.sk (podstránka Tematické plány) pod názvom Výsledky Biblickej olympiády.

      PK KNB                Fotogaléria

    • „ The Crazy English „
     • „ The Crazy English „
     • V rámci krúžku „ The Crazy English „ mladší žiaci pozvali  k sebe  na besedu  amerického lektora, Jonathana  Gerkina, ktorému položili 14 zaujímavých otázok, aby sa o ňom a o krajine odkiaľ pochádza dozvedeli viac. Samozrejme v anglickom jazyku. Vďaka úprimným otázkam a  odpovediam    ho  mohli viac spoznať a zároveň si vyskúšať priamu komunikáciu v anglickom jazyku.  Bolo to veľmi milé stretnutie s predvianočnou atmosférou, ktorú umocnil aj malý darček od detí, zdobené  medovníčky, ktoré sú typické práve pre náš región. Ďakujeme za pomoc a spoluprácu aj Grétkinej mamke Lucii Roháľovej.
      L. Mocáková                              Fotogaléria

    • Deň otvorených dverí
     • Deň otvorených dverí
     • Dňa 11.12.2015 sa otvorili dvere nášho Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Humennom pre všetkých záujemcov o štúdium, ich rodičov, ale aj pedagógov.Deň otvorených dverí začal o 9:00 hod slávnostným príhovorom pána riaditeľa, Mgr. M. Bartka, PhD., a pokračoval vystúpením hudobnej skupiny Jenos Brothers.Ponuka programu bola skutočne rozmanitá. Žiaci ZŠ spoznávali priestory školy, videli triedy, odborné učebne, v ktorých boli pripravení pedagógovia a študenti so zaujímavými aktivitami.Navštívili otvorené hodiny anglického jazyka, ruského jazyka, fyziky, chémie, biológie, ale aj náboženstva. Príjemným obohatením bol aj program pripravený v kaplnke školy a v aule.O tom, že DOD bol úspešný, svedčí veľmi pekný počet účastníkov.Veríme, že priateľská atmosféra, otvorenosť v komunikácii či zaujímavý program DOD pomôžu žiakom 9. ročníkov ZŠ a ich rodičom pri  rozhodovaní sa pri výbere stredoškolského štúdia.
      Fotogaléria

    • Konferencia “Mysli, tvor, prejav sa!”
     • Konferencia “Mysli, tvor, prejav sa!”
     • Rada mládeže Prešovského kraja organizovala Konferenciu “Mysli, tvor, prejav sa!” Cieľom konferencie je, aby mladí vedeli využívať svoj tvorivý potenciál a podporiť v nich podnikavého ducha už počas strednej školy. Naše gymnázium v Rade mládeže Prešovského kraja bude zastupovať Matúš Mihaľko z II.AG.
      https://www.flickr.com/…/87582549@N02/sets/72157662215880496

    • Školské kolo Pytagoriády
     • Školské kolo Pytagoriády
     • V druhom novembrovom týždni sa na našej škole konalo školské kolo matematickej súťaže Pytagoriáda. Zapojili sa doňho žiaci 3. až 8. ročníka ZŠ a prímy až tercie osemročného gymnázia. Žiaci sa snažili vyriešiť 15 matematických úloh v čo najkratšom čase.
      Úspešnými riešiteľmi sú títo žiaci:

       

      • Kategória P3 (3. ročník ZŠ): Vasiľková Petra, Kridlová Barbora, Bača Dávid a Kuľha Martin
      • Kategória P4 (4. ročník ZŠ): Kanaloš Martin, Pencák Anton, Uherová Miriam a Kridlová Ema
      • Kategória P5 (5. ročník ZŠ): Krempaský Filip
      • Kategória P6 (príma): Hobľaková Soňa, Piroščák Michal a Tabák Adam
      • Kategória P7 (sekunda): Bačišinová Anna, Zlacký Filip, Krupka Miloš, Šarišská Lucia

      Všetkým srdečne blahoželáme a želáme im veľa úspechov na okresnom kole.

      Fotogaléria

    • ...a Slovo bolo u Boha
     • ...a Slovo bolo u Boha
     • V utorok, 8. decembra, na sviatok Nepoškvrneného počatia Panny Mária, sa v CSŠ sv. Cyrila a Metoda v Humennom uskutočnilo krajské kolo recitačnej súťaže v prednese kresťanskej poézie a prózy s názvom ...a Slovo bolo u Boha.
      V poradí 23. ročník tejto obľúbenej a veľmi prestížnej umeleckej súťaže začal rannou svätou omšou v kaplnke školy, ktorú celebroval školský kaplán vdp.  Matúš Fuchs. Po slávnostnej svätej omši sa 94 súťažiacich z Prešovského a Košického kraja rozdelilo do jednotlivých kategórií a porota mala neľahkú úlohu, aby vybrala tých najlepších. Víťazi jednotlivých kategórií postupujú do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční 2. apríla 2016 v Bratislave.
      Ďakujeme všetkým žiakom, študentom, učiteľom a zamestnancom školy, ktorí sa organizačne podieľali na príprave a priebehu nádherného dňa. Našej víťaznej recitátorke, Barbare Kerekaničovej, ktorá v druhej kategórií suverénne vyhrala prvé miesto, srdečne blahoželáme a držíme palce v celoslovenskom kole.

      VYSLEDKOVA_LISTINA.docx
      Fotogaléria

    • Študentský parlament v Poľsku
     • Študentský parlament v Poľsku
     • V utorok 24.novembra 2015 sa členovia Študentského parlamentu CSŠ spolu s vybranými študentmi za doprovodu  p. uč. Mgr. L. Kosťunovej, pána riaditeľa Mgr. M. Bartka, PhD., p. kaplána Mgr. M. Lišku a saleziána Peťa Veselského, vybrali na pracovnú návštevu poľského mesta Przemysl z dôvodu nadviazania spolupráce s Zespólom Szkol Salezjanskich v Przemysle. Aj napriek odjazdu v skorých ranných hodinách panovala v autobuse výborná nálada. Všetci sa tešili na prehliadku školy. Po príjazde do Przemyslu, nám pán riaditeľ Cirkevnej školy Ks. mgr Mirosław Gajda, ktorý je salezián, ukázal celý areál školy spojený z krásnym kostolom a zistili sme, aký systém vzdelávania funguje v poľských školách. Zážitkom bola najmä omša v areáli školy, ktorú nám pán kaplán Liška odslúžil v poľsko-slovenskom jazyku. Po prehliadke školy nám  pán riaditeľ Ks. mgr Mirosław Gajda prisľúbil návštevu našej školy a rozlúčil sa s nami. Neskôr sme sa vybrali do centra mesta Przemysl a pozreli si nádhernú architektúru. Očarení krásnym mestom a školou sme sa vydali na spiatočnú cestu do Humenného.
      Fotogaléria

     • Ďakujeme sv. Mikuláš!
     • Ďakujeme sv. Mikuláš! - Obrázok 1Slávenie sviatku svätého Mikuláša je predovšetkým o umení rozdeliť sa o to, čo máme. A kto sa s inými dokáže deliť o radosť, úsmev, dobré slovo, pomoc..., ten si môže byť istý - tento sviatok patrí aj jemu.
      Fotogaléria

    • ÁNO – ŽIVOT   NIE – AIDS
     • ÁNO – ŽIVOT NIE – AIDS
     • Naša škola sa už po druhýkrát zapojila do celoslovenskej kampane Červená stužka v boji proti HIV/AIDS, ktorú organizuje Gymnázium sv. Františka v Žiline. V tomto už 9. ročníku sme chceli uskutočniť tieto aktivity:
      - výtvarná súťaž ZŠ/tvorba pohľadnice
      - od septembra zbieranie červených vrchnákov po triedach a výroba obrazcov z nich
      - v dňoch 16.11.-1.12.2015 sme si naplánovali tvorbu a nosenie červených stužiek
      - 1.12.2015 vytvorenie „Živej“ červenej stužky
      - vyvesenie plagátu kampane na viditeľnom mieste školy
      - premietanie filmu Anjeli, Príbehy anjelov, In Your Face


      Naše plány sa nám podarilo zrealizovať. Do zbierania červených vrchnákov a premietania filmov bolo od septembra zapojených okolo 250 žiakov a študentov. Najviac vrchnákov sa podarilo nazbierať triedam IX.A, PRI a VII.A.  5.11.2015 komisia zložená zo zástupcov Žiackeho a Študentského parlamentu a p.uč.Mgr.B.Osovej, Mgr.L.Kosťunovej a Ing. M.Saloňovej vyberala zo 42 pohľadníc. Našu školu reprezentovali práce K.Ficíkovej - IV.A, D.Kužmovej a P.Jenčíka - PRI. Do tvorby a nosenia červených stužiek bolo zapojených okolo 200 žiakov a študentov. Celé toto naše snaženie vyvrcholilo „Živou červenou stužkou“, ktorú 1.12.2015 vytváralo 296 žiakov, študentov a pedagógov školy. Za to, že sa nám podarilo nielen 1.12.2015 vytvoriť také silné spoločenstvo patrí poďakovanie. V prvom rade ŠP pod vedením Mgr.L.Kosťunovej a predsedníčky Ľ.Kuľhovej, ale aj pedagógom, (p.uč.Mgr.A.Šatníkovej, Mgr.D.Vojtuňovej, Mgr.E.Jakubovej, Mgr.J.Hobľákovej, Mgr.L.Mocákovej, Mgr.J.Bačišinovi, Mgr.M.Bartkovej, PaeDr.M.Čiefovej, PaeDr.Ľ.Ivancovej ,O.Kormaníkovej, Mgr.J.Rovňákovi a J.Gerkinovi) ktorí sa sami zúčastnili, alebo ktorých triedy prišli skoro v plnom počte.                  
      Ing.M.Saloňová                 Fotogaléria

    • NAŠI NAJMENŠÍ V AKCII alebo HRY S ANGLIČTINOU
     • NAŠI NAJMENŠÍ V AKCII alebo HRY S ANGLIČTINOU
     • Prvý decembrový deň sa naši prváci a druháci stretli v rámci projektu Hravá angličtina s americkým lektorom Jonathanom Gerkinom. V telocvični pre nich Prímani a Terciáni pripravili hravé aktivity v angličtine. Deti si prostredníctvom didaktických hier precvičili angličtinu. Žiaci prechádzali stanovišťami pod názvami hračky, zvieratká, rodina, jedlo... a pri tom skladali puzzle, hrali pexeso, komunikovali s americkým lektorom, cvičili s medvedíkom, hádali pomenovania zvierat alebo spievali pesničku. Pri týchto aktivitách ich sprevádzali ochotní animátori v pestrofarebných kostýmoch. Aj rodičia prišli povzbudiť prácu svojich detí. Na záver žiaci dostali sladkú odmenu a English award (ocenenie za aktívnu prácu).
      Mgr. Martina Bartková            Fotogaléria      
                                                        HNTV 10. minúta, 40. sekunda

    • Imatrikulácia
     • Imatrikulácia
     • Dňa 25.11.2015 sa v priestoroch našej školy uskutočnila IMATRIKULÁCIA alebo "uchaľák" študentov I.AG a Kvinty. Slávnostné a oficiálne privítanie prvákov vo forme zábavných hier a úloh si pre nich pripravili študenti III.AG. Počas celého programu panovala priateľská a zábavná atmosféra. Študenti I.AG a Kvinty, ako aj študenti III.AG sa nielen veľa nasmiali a zabavili, ale taktiež sa ako triedy navzájom viac spoznali.

      Odkaz študentov III.AG: "Drahí študáci, držte sa! "

      Fotogaléria