• „ ... A SLOVO BOLO U BOHA“
     • Pozvánka na súťaž – „ ... A SLOVO BOLO U BOHA“

      Propozície a organizačné pokyny k súťaži

      Prihláška: Prihlaska_2015.doc

      V súlade s propozíciami, ktoré k ekumenicky ponímanej súťaži v prednese kresťanskej poézie a prózy vydal hlavný organizátor – Združenie katolíckych škôl Slovenska, Spojená škola Sv. Rodiny v Bratislave – uskutoční sa pre východné časti Prešovského a Košického kraja krajské kolo súťaže

      dňa  8. decembra 2015 (utorok), so začiatkom o 9.00 hod. sv. omšou v kaplnke   Cirkevnej  spojenej  školy, Duchnovičova  24, 066 01  Humenné

      Súťažiť sa bude v dvoch základných kategóriách:

      -  prednes poézie

      -  prednes prózy

      v piatich vekových skupinách:

      a) mladší žiaci (1. – 4. ročník ZŠ)
      b) starší žiaci (5. – 6. ročník ZŠ, resp. žiaci prímy  8- ročných gymnázií)
      c) starší žiaci (7. – 9. ročník ZŠ, resp. žiaci sekundy, tercie a kvarty 8-ročných gymnázií)
      d) študenti stredných škôl
      e) dospelí

      Z každej kategórie a vekovej skupiny prvý v poradí postupuje do celoslovenského kola, ktoré sa  uskutoční  2. apríla 2016 v Bratislave.

      Z organizačných dôvodov prosíme, aby ste  najneskôr do 30. novembra 2015 poslali na adresu školy (poštou alebo e-mailom)  priloženú návratku.

      Zároveň prosíme všetkých minuloročných, ale aj nových záujemcov o prácu v porote, aby potvrdili svoju účasť ako členovia poroty  do 30. novembra 2015, e-mailom na adresu školy. Vopred ďakujeme za spoluprácu.

      Cestovné náklady si hradí každý účastník sám.

            

      Tešíme sa na stretnutie a ostávame s pozdravom

       

                                                                                                         Mgr. Matúš Bartko, PhD.

                                                                                                                      riaditeľ školy

       

      Bližšie informácie získate na www.gymazshe.edupage.org

      Kontakt: 057/7752732     e – mail: skola@gymcmhe.edu.sk 

    • Beseda pre I. stupeň
     • Beseda pre I. stupeň
     • Dňa 13.10.2015 mali žiaci I. stupňa besedu spojenú s prezentáciou na tému "Zdravý spôsob života" , ktorú pripravila p. Lobová. Ďakujeme.

      Fotogaléria

    • Jesenné prázdniny
     • Jesenné prázdniny
     • Riaditeľstvo Cirkevnej spojenej školy oznamuje, že 29. - 30. októbra 2015 (štvrtok - piatok) sú jesenné prázdniny.

      Vyučovanie sa začne 2. novembra 2015 (pondelok).

     • Okresné majstrovstvá v šachu jednotlivcov
     • Dňa 16.10.2015 sa naši žiaci zúčastnili Okresných majstrovstiev v šachu jednotlivcov, ktoré už tradične organizovala Šachy Reinter n.o. O majstrovský titul sa rozhodli zabojovať Miloš Krupka, Frederik Ondik, Adam Parnica, Adam Debrecényi, Dávid Bača, Ján Balogáč a Jozef Jenčík. Z dievčat  Anna Bačišinová. Úroveň turnaja bola vysoká a naši žiaci sa vôbec nestratili. Zmerali si sily so špičkou okresu a skončili tesne za postupovými miestami na Krajské majstrovstvá. Každý odohral 7 zápasov a darilo sa im takto:Okresné majstrovstvá v šachu jednotlivcov - Obrázok 1

      Ak máš aj Ty chuť naučiť sa kráľovskú hru, čakáme Ťa každý piatok o 13:30 v IV.A na šachovom krúžku.

      Fotogaléria

    • Jazykové CLIL aktivity v anglickom jazyku
     • Jazykové CLIL aktivity v anglickom jazyku
     • Pri príležitosti Svetového dňa výživy trieda kvinta spolu s naším asistentom Jonathanom Gerkinom pracovala na hodine anglického jazyka s autentickými materiálmi, ktoré pri tejto príležitosti pripravila Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo pri OSN. Spoločne sme si pozreli video o riešení problémov výživy v Lesote a následne sme v skupinách zisťovali, ako sa tento problém rieši v ďalších krajinách. Vybraní zástupcovia o tom informovali zvyšok triedy.

      PaedDr. Mária Čiefová   Fotogaléria

      "Jete dosť zeleniny a ovocia? Ako často si kupujete jedlá z fastfoodu? Vynechávate raňajky? Veľa maškrtíte?" Nad týmito a ďalšími otázkami sa zamýšľali študenti 4.AG a oktávy na hodine anglického jazyka v rámci Dňa zdravej výživy. Posluchovými a tematicky zameranými cvičeniami si študenti rozšírili slovnú zásobu a vedomosti o zdravom stravovaní.

      Mgr. Adela Antoliková  Fotogaléria

      Žiaci  VIII.A  triedy sa zapojili   na hodine anglického  jazyka  aktivitou   „ Stravuješ sa zdravo?“  ku Dňu  zdravej  výživy. Žiaci diskutovali o stravovacích  zvykoch. V rámci tejto aktivity vylučovali nezdravé jedlá  a vyberali to,  čo je potrebné pre zdravý vývoj.

      Klára Vajsová  Fotogaléria

       

      Dňa 19.10.2015 triedy 5.A a príma pracovali na angličtine s témou Pyramída zdravého jedla. Žiaci zatrieďovali jednotlivé potraviny do správnych skupín (obilniny, mliečne produkty, mäso a strukoviny, tuky a sladkosti, ovocie a zelenina). Následne žiaci zistili, aké množstvo daných potravín by zdravá strava mala obsahovať a čo by mali obmedziť. Uhľohydráty (obilniny) by napríklad mali by zastúpené v dennom jedálničku čo najviac, lebo tie dávajú telu energiu. Na druhej strane sladkosti a priveľa tukov oslabujú činnosť sdrca.Ďalšou aktivitou bolo ochutnávanie zeleniny a ovocia so zaviazanými očami. Pri tejto činnosti sa žiaci najviac zabavili. Ďakujeme aj rodičom, že našim žiakom pripravili zdravé dobroty.

      Mgr. Martina Bartková  Fotogaléria

    • Deň zdravej výživy
     • Deň zdravej výživy
     • 16. október je vyhlásený za Deň potravy alebo Deň zdravej výživy. Za pomoci a účasti pani Zlatice Kožinovej z RÚVZ v Humennom sme pre žiakov Kvarty – Oktávy a I.AG – IV.AG pripravili aktivity, ktoré sa danej problematike venujú. Žiaci mali možnosť odmerať si hodnoty telesného tuku v pomere k svalovej hmote, zistiť množstvo oxidu uhoľnatého v pľúcach, hodnoty krvného tlaku, BMI  a tiež odpovedať na otázky ohľadom alkoholizmu. Veríme, že tento deň bol pre všetkým prínosom a pomôže všetkým rozhodnúť sa zvoliť si správnu cestu v stravovaní a aktivitách podporujúcich naše zdravie.
      Mgr. Lenka Kosťunová

      Fotogaléria

    • Deň zdravej výživy v 4.A
     • Deň zdravej výživy v 4.A
     • 13.10.2015 to vo 4.A rozvoniavalo: žiaci sa rozhodli z príležitosti blížiaceho sa Dňa zdravej výživy pripraviť si bio nápoj z hrozna. Po prednáške pani Lobovej a motivácii zdravo sa stravovať, si žiaci pozreli video z lisovania hrozna na dedine. Keďže prinesené hrozno už rozvoniavalo, sami sa pustili do práce: najprv očistili bobule, následne tlakom a „ručne“ sa snažili dostať šťavu do pripravenej nádoby. Aj keď boli prostriedky provizórne, šťavu sa podarilo vytlačiť a scediť. Čistý hroznový bio mušt sa minul veľmi rýchlo a deťom v ňom nechýbali žiadne umelé prísady ani cukor. Výborná chuť presvedčila žiakov, že domáci mušt je nie len zdravý, ale aj chutný! Mamka žiačky Laury Markovej, ktorá pracuje v závode na spracovanie ovocia  vo Veľopolí, priniesla originál jablkový mušt a sušené ovocie, na ktorom si všetci takisto pochutili. Vďaka a nazdravie!  

      Fotogaléria

    • Slávici z lavice
     • Slávici z lavice
     • Na prehliadke talentovaných spevákov základných škôl  Slávici z lavice na ZŠ Pugačevovej si naše speváčky 21.októbra vyspievali pekné umiestnenia. Päťčlenná porota ocenila ich výkon takto:
      Dianka Salanciová 1. A – Zlaté pásmo
      Emka Molokáčová Príma – Strieborné pásmo

      Ďakujeme p. uč. Mgr. J. Rovňákovi za ich prípravu.

      Fotogaléria

    • Deň zdravej výživy
     • Deň zdravej výživy
     • Deň zdravej výživy si pripomenuli aj naši maturanti z nemeckého jazyka, ktorí metódou KWL zisťovali, čo už vedia a čo nové sa dozvedeli z textu o potravinovej pyramíde. 

      III. AG pracovala so slovnou zásobou v oblasti zdravej výživy a veľmi im v tom pomohla pomôcka, ktorú pre potreby vzdelávania vytvorili študenti II. AG. Dúfam, že naučené neostane iba pri teórii, ale odzrkadlí sa to aj v každodennom živote.

      sr. Sofia smiley

       

      Fotogaléria

    • Deň zdravej výživy
     • Deň zdravej výživy
     • Vo štvrtok 15.10.2015 prebehol na našej škole Deň zdravej výživyI. časť. Pre žiakov V. – IX. ročníka a Prímy – Tercie, vďaka p. Mgr. Zlatici Kožinovej pracovníčke Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Humennom. Účastníci mohli cez interaktívne aktivity skloňovať témy ako Zdravý životný štýl, Zdravá výživa, Denná telesná aktivita a Pitný režim.            Ing.M.Saloňová

      Fotogaléria

    • Deň zdravej výživy
     • Deň zdravej výživy
     • Aj tohto roku sa naša škola v polovici októbra zapojila do aktivít ku Dňu zdravej výživy. Na hodine nemeckého jazyka sa študenti triedy II. AG si rozšírili slovnú zásobu v oblasti zdravého stravovania a zostavili krásnu 3D-potravinovú pyramídu, ktorá nám poslúži na zamyslenie, ako vyzerá náš jedálny lístok doma i v škole. Aj takto užitočne sa dá recyklovať to, čo ide do odpadkového koša. V tvorivej atmosfére spolupráce sa každý aktívne zapojil do tohto projektu.
      Trieda Sekunda mala hodinu biológie s využitím metódy CLIL. Žiaci si zopakovali zásady zdravého životného štýlu, hlavne stravovania a  svoje vedomosti si  obohatili o výrazy v nemeckom jazyku. Vedomosti mohli prezentovať na tabuli triedením zdravých a nezdravých potravín. Na záver hodiny nechýbalo ani zdravé občerstvenie v podobe hrušiek a jabĺk, aby nezabúdali uvádzať teóriu do praktického života.
      Príme sa hodina nemeckého jazyka bola zameraná na zdravú stravu, konkrétne ovocie a zeleninu, ktorú si žiaci aj sami priniesli. Každý žiak si mohol ešte pochutnať na hruškách, jablkách, hrozne a mrkvičke z kláštornej záhrady. V projektoch, ktoré pripravili ich starší predchodcovia, vyhľadávali názvy zdravých a nezdravých potravín, druhy ovocia a zeleniny, ktoré sami prezentovali zápisom na tabuľu. Samozrejme nechýbala zdravá radostná atmosféra.
      sr. Sofia smiley

      Fotogaléria

      Fotogaléria

      Fotogaléria

    • Misie 2015
     • Misie 2015
     • Aj naša škola bola súčasťou misií v Humennom. V piatok 25.9.2015 sa deti prvého stupňa zapojili do prežívania misií. Duchovným slovom, piesňami a ukazovačkami spoločne prežili chvíle s dobrovoľníkmi z "Rieky života", za čo im veľmi ďakujeme. Spoločne sme sa presvedčili, že Boh prebýva v nebi, je všade okolo nás ale predovšetkým by mal prebývať v našich srdciach.
      Mgr. Eva Jakubová

      Fotogaléria

    • Európsky deň jazykov očami detí
     • Európsky deň jazykov očami detí
     • Žiaci v III. A sa pridali k deťom na celom svete, ktoré sa snažia žiť pravidlá  „ kocky lásky „ . Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov si vyrobili svoju kocku lásky, cudzojazyčnú. 
      „Začalo sa to tak, že na hodine Anglického jazyka  v piatok sme si vyrobili špeciálnu kocku lásky. Bola anglická. Každý si ju vymaľoval a vystrihol. Pani učiteľka Lenka  s nami vyrobila maxi, ktorú sme dali aj na chodbu. Aj naše kocky sú na výstavke. Hádžeme si ju každé ráno. Môžeš sa pridať aj Ty.“

      Barborka, Dávid, Lydka , Ninka a všetci žiaci z III. A

      Pri príležitosti SVETOVÉHO DŇA EURÓPSKYCH JAZYKOV  žiaci 2.B spoznávali pozdravy a zdvorilostné frázy v rôznych jazykoch, spoznávali vlajky európskych krajín a pri interaktívnej mape hľadali tieto krajiny. Zaspievali si aj anglickú pieseň o pozdravoch.

      Mgr. Jana Hobľaková

      Fotogaléria

    • Šarkaniáda 2015
     • Šarkaniáda 2015
     • Aj tohto  roku  4. 10. 2015  sme sa stretli, už tradične, na humenskom vŕšku nad Kalváriou, kde sme vytvorili nádherné  „ pestrofarebné „ spoločenstvo,  zastúpené rodinami z našej školy, od  saleziánov , saleziánok,  či z farnosti, ale aj sympatizantami tejto aktivity z mesta. Je to už niekoľkoročná tradícia, ktorú pripravujú bratia a sestry saleziáni ( SDB, FMA ) v spolupráci aj s našou cirkevnou školou. Šarkaniáda  sa každý rok  teší  stále väčšiemu záujmu zo strany nielen detí, ale aj rodičov, či starých rodičov.   Nebolo to inak ani tento rok, určite  aj vďaka vymodlenému slnečnému počasiu s výbornými poveternostnými podmienkami pre plachtiacich sa šarkanov. Okrem púšťania šarkanov boli pre deti pripravené pestré stanovištia, kde si vyskúšali svoju šikovnosť a obratnosť.  A tak získaní dráčikovia sa premenili na sladkú odmenu. Pri  súťažení  ich  obetavo a trpezlivo  sprevádzali  aj naši  študenti  - animátori, za čo im patrí veľká vďaka.  Špeciálne poďakovanie patrí  hlavne nášmu Nebeskému Otcovi  za nádherný čas, a tiež našim saleziánom a saleziánkam, ktorí sa nielen v túto nedeľu , ale aj  po celý rok rozdávajú v službe  našim  deťom  a mladým v meste.   
      Lenka Mocáková

      Fotogaléria

    • Výstup na Kremenec – II.AG a III.AG
     • Výstup na Kremenec – II.AG a III.AG
     • Dňa 7. októbra 2015  sa študenti II. AG a III. AG pod vedením  Mgr. Viery Fedoriakovej a Mgr. Jozefa Bačovčina zúčastnili výstupu na Kremenec. Kremenec s nadmorskou výškou 1 221 m n. m, najvyšší vrchol v Bukovských vrchoch, je súčasťou NP Poloniny.   Zároveň je najvýchodnejším bodom Slovenskej republiky. Výstup bol namáhavý. Začal z najvýchodnejšej obce na Slovensku Novej Sedlice, pokračoval do sedla Temný vŕšok, potom  pralesom Stužica až na vrchol Kremenca. Žulový trojhranný stĺp s názvami a so štátnymi znakmi  Slovenska, Poľska a Ukrajiny informuje turistov o tom, že stoja presne na hraničnom bode troch štátov. Študenti sa oboznámili s NP Poloniny, obdivovali krásnu prírodu nenarušenú ľudskou činnosťou.

      Mgr. V. Fedoriaková

      Fotogaléria

    • Pápežské misijné diela
     • Pápežské misijné diela
     • Vihorlatská knižnica v Humennom  pripravila 8. októbra 2015  besedu na tému Pápežské misijné diela, na ktorej hostila Bc. Štefana Kondisa z Košickej arcidiecézy.  Veľmi pútavo a so zápalom rozprával o poslaní, projektoch, štruktúre Pápežských misijných diel , ktoré vznikli  v roku 1922 rozhodnutím pápeža Pia XI., s cieľom systematicky podporovať misie Katolíckej cirkvi. Tejto zaujímavej besedy sa zúčastnili aj naši študenti I.AG a kvinty.

      Pápežské misijné diela môže podporiť každý – či už darom, modlitbou, obetou, aby sa naša láska k Bohu premenila na konkrétny skutok lásky a dobroty.

      Fotogaléria

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov
     • Žiaci III. AG triedy v rámci Európskeho dňa jazykov spoznávali krajiny Commonwealthu.

      Mgr. Adela Antoliková

      V rámci  Európskeho dňa jazykov študenti  1. AG  zisťovali koľko ľudí na svete hovorí po rusky, pre koľkých ľudí je ruština materinským jazykom a kde sa dohovoria po rusky. Zistené informácie spracovali formou posteru,  a  sprostredkovali ich  ostatným spolužiakmi.

      Mgr. Viera Fedoriaková

      Žiaci II.AG si  prezreli prezentáciu Svet jedla. Študenti nadobudli nové informácie o pôvode známych európskych potravín, ktoré neskôr využili v rôznych cvičeniach.

      PaedDr. Ľudmila Ivancová

      Žiaci II.AG priniesli Európsky deň jazykov k takmer najmladším žiakom školy – druhákom na ZŠ. Na hodine matematiky sa spievalo a hovorilo anglicky. V úvode drobcov naučili pesničku s číslovkami do desať , neskôr ich naučili rátať po anglicky do dvadsať, a potom s nimi trpezlivo spočítavali a odpočítavali, až pokiaľ boli výsledky i výslovnosť na jednotku.

       PaedDr. Mária Čiefová

      Žiaci pripravili V.A vlajky niektorých krajín,koré pripinali na mapu. Výstupom je plagát s pozdravmi v rôznych jazykoch.Touto aktivitou sme chceli poukázať na dôležitosť rešpektovania luďí odlišných jazykov a kultúr.

       

      Klára Vajsová

       

      Európsky deň jazykov 2015 si žiaci  Prímy v pondelok 28. septembra pripomenuli netradične. V rámci Fulbrightovho programu žiaci pracovali s lektorom, Jonatanom  Gerkinom na projekte How / Why to learn foreign languages.

      Pani  učiteľka angličtiny žiakom predstavila deň jazykov. Jonatan Gerkin so žiakmi diskutoval o potrebe učiť sa cudzie jazyky a tiež o spôsoboch ako si  ich osvojiť čo najefektívnejšie. Následne žiaci vytvárali v skupinách projekty, edukačné pomôcky na danú tému. Aktivity žiakov zaujali, pobavili, spestrili im vyučovací proces, ale hlavne poukázali na nevyhnutnosť aktívneho ovládania cudzieho jazyka.

      Mgr. Martina Bartková

      Fotogaléria

     • Okresné kolo v cezpoľnom behu chlapcov a dievčat ZŠ a SŠ
     • Dňa 6.10.2015 sa uskutočnilo Okresné kolo v cezpoľnom behu chlapcov a dievčat ZŠ a SŠ. Súťaž prebiehala v príjemnom prostredí rieky Laborec. Nás potešili umiestnenia našich žiakov, družstvo chlapcov ZŠ /Kuľha S.,Balogáč J.,Reby D./ skončilo na 2. mieste, družstvo dievčat SŠ /Lichmanová K.,Marková R.,Škreptáčová D./ na 3. mieste. Povzbudzujeme aj ďalších k vytrvalostným behom v prírodnom prostredí.