• Pozvánka na rodičovské združenie
     • Vážení rodičia,
      pozývame Vás na plenárne rodičovské združenie dňa 7. októbra 2015 (streda) o 15. 30 hod., ktoré  sa uskutoční v školskej jedálni. O 16:30 hod.  bude pokračovať triedne rodičovské združenie.
      Vaša účasť je potrebná! Tešíme na spoluprácu.

       

    • Európsky deň jazykov- oktáva, kvarta
     • Európsky deň jazykov- oktáva, kvarta
     • V rámci Európskeho dňa jazykov sa aj žiaci Oktávy a Kvarty oboznámili s inými cudzími jazykmi na hodine nemeckého jazyka. Zopakovali si základne frázy z anglického a nemeckého jazyka. Svoj jazykový potenciál mohli obohatiť o frázy v talianskom, maďarskom a ruskom jazyku. Žiaci kvarty vytvorili vlastné jazykové karty, z ktorých vznikne veľký jazykový ťahák na chodbe na opakovanie základných fráz v týchto cudzích jazykoch. Tak veľa chuti k zväčšovaniu jazykového potenciálu v oblasti cudzích jazykov...

      smiley sr . Sofia

      Fotogaléria

    • Európsky deň jazykov NEJ
     • Európsky deň jazykov NEJ
     • V rámci Európskeho dňa jazykov si žiaci mohli vyskúšať rôzne aktivity aj na hodinách nemeckého jazyka. Okrem toho, že žiaci poznajú anglický jazyk a učia sa nemecký jazyk, si mohli vyskúšať aj ďalšie cudzie jazyky – talianský, maďarský a ruský jazyk. Oboznámili sa s geografickou polohou na mape, naučili, alebo zopakovali si názvy krajín, aj susedných krajín a jazykov a samozrejme nechýbala ani jednoduchá konverzácia s použitím týchto piatich cudzích jazykov. Mohli si vyskúšať aj ako učiť jeden druhého a zopakovať naučené...veď sa učíme všetci, stále, vzájomne.

      Žiaci 1.AG, 2. AG, 3.AG, Kvarty, Kvinty, Oktávy sa naučili niečo nové a mohli zistiť, že nemecký jazyk nie je až taký komplikovaný a každý jazyk má svoje pravidlá, atraktivitu i náročnosť.

      Žiaci prímy si vyskúšali základné frázy nielen napísať, ale aj vymodelovať alebo poskladať z rôzneho materiálu. Kreativite sa nekládli žiadne hranice, tak si pozrite ukážky z ich tvorivosti...Žiaci získali novú skúsenosť použitia piatich cudzích jazykov na vyučovacej hodine a okrem toho samozrejme nechýbala ani dobrá nálada, spolupráca, zábava a smiech... aj to je vhodnou motiváciou pri učení cudzích jazykov.

       smiley sr . Sofia

      Fotogaléria

      Fotogaléria

    • Učíme sa poznávaním
     • Učíme sa poznávaním
     • Nenadarmo sa hovorí, že raz vidieť je lepšie ako stokrát počuť. Preto sme sa my, žiaci 5. A, vybrali vo štvrtok, 24. septembra, na názorné vyučovanie do Skanzenu a Vihorlatskej knižnice v Humennom. V skanzene sme si pozreli unikátnu expozíciu ľudovej kultúry horného Zemplína, ktorú zdobí 15 objektov. So záujmom sme si obzerali obytné domčeky so slamenou strechou, kováčsku či hrnčiarsku dielňu. Kamarátka knižka nás – mladých čitateľov -  čakala vo Vihorlatskej knižnici, kde sme si  mohli oddýchnuť a zrelaxovať pri čítaní obľúbených kníh. Pretože s úsmevom sa číta lepšie a kto číta, nerobí neplechu.

      Fotogaléria

    • O márnotratnom synovi
     • O márnotratnom synovi
     • ,,Boh prišiel, aby sme mali život a aby sme ho prežili v hojnosti...“

       Aj tieto slová odzneli v rámci príprav na tohtoročné misie v našej farnosti.  Ich šíriteľmi sa stali naši  študenti a žiaci, ktorí sa pod vedením Mgr. Daniely Vojtuňovej a PhDr. Daniely Hojdanovej   17. 9. 2015, predstavili v divadelnom pásme O márnotratnom synovi.  Prostredníctvom dramatizácie jedného z najkrajších podobenstiev  sme sa mohli zamyslieť nad tým, že  Boh nám stále ponúka možnosť  vrátiť sa k Nemu  domov,  k Otcovi, ktorý nás čaká s otvorenou náručou.  My musíme iba vstať a rozhodnúť sa pre život s  Ním.

      Fotogaléria

     • Európsky deň jazykov
     • Po roku si opäť pripomenieme Európsky deň jazykov. Na vybraných hodinách cudzích jazykov už niektoré triedy začali so zaujímavými aktivitami tento týždeň. V 1.AG napríklad zisťovali kde sa na svete dorozumejú po rusky, triedy: kvarta, I. AG, II. AG, III.AG a príma mali aktivity v nemeckom jazyku. Ďalšie triedy sa môžu tešiť na budúci týždeň. Na hodinách anglického jazyka ich v III.AG čaká spoznávanie krajín Commonwealthu, v II.AG budú spoznávať pôvod anglických jedál a vyskúšajú si aké to je učiť v anglickom jazyku mladších spolužiakov, v príme budú vyrábať projekty na tému „Prečo sa učím  angličtinu“ a v V.A budú spoznávať rôzne krajiny a ich pozdravy.

      PaedDr. Mária Čiefová

    • Sninský kameň 2015
     • Sninský kameň 2015
     • Dňa  22. septembra 2015 v rámci predmetu geografia, triedy Sekunda a 7.A uskutočnili turistickú vychádzku na Sninsky kameň.  Cieľom  tejto vychádzky bolo oboznámiť žiakov s flórou a faunou CHKO-VIHORLAT, vznikom a históriou Sninského kameňa a zoznámiť sa s okolitou prírodou.  Ráno sme cestovali autobusom spolu s p. uč. Fedoriakovou a p.uč. Bačovčinom. Počasie nám prialo, výstup bol namáhavý, ale výhľad zo Sninského kameňa stál za to.

      Žiačka sekundy.

      Fotogaléria

    • Fetálny alkoholový syndróm
     • Fetálny alkoholový syndróm
     • Dňa 9. septembra 2015 sa na pôde našej školy uskutočnila prednáška na tému Fetálny alkoholový syndróm určená dievčatám vo veku sedemnásť a osemnásť rokov, ktorú viedla pani Mgr. Zlatica Kožinová z RÚVZ v Humennom. Cieľom prednášky bolo poukázať na možné riziká vyplývajúce z požívania alkoholu počas tehotenstva. Konzumácia alkoholu v tehotenstve môže spôsobiť zbytočné celoživotné nevyliečiteľné postihnutie dieťaťa. Pred týmto postihnutím však môže každá matka ochrániť svoje dieťa. Bezpečné množstvo alkoholu počas tehotenstva neexistuje, preto jedinou spoľahlivou prevenciou pred FASD je: NEPIŤ ALKOHOL POČAS TEHOTENSTVA!

      Mgr. Lenka Kosťunová

      Fotogaléria

    • Krížová cesta
     • Krížová cesta
     • Spoločná krížová cesta na humenskej Kalvárií,

      ktorú v predvečer odpustovej slávnosti Povýšenia sv.  kríža pripravili učitelia a žiaci CSŠ.

      Fotogaléria

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov
     • Dňa 26. septembra si pripomenieme Európsky deň jazykov, kedy si všetky školy v členských krajinách Rady Európy pripomínajú potrebu viacjazyčnosti. Tento deň má byť pre nás výzvou,  ale aj silnejšou motiváciou  učiť sa cudzie jazyky. Preto chceme poďakovať Veronike Jakubovej, študentke Univerzity Komenského v Bratislave, ktorá si našla čas a navštívila našu školu. Študentov povzbudila a motivovala k učeniu cudzích jazykov osobným svedectvom a skúsenosťou používania cudzích jazykov pri štúdiu a práci v zahraničí, ale aj na západe Slovenska. Ovládanie cudzích jazykov zvyšuje šance dostať sa na štúdiá v zahraničí, nájsť si lepšiu brigádu a prácu nielen v zahraničí, samozrejme aj lepšie platené miesto, nehovoriac o možnosti spoznávať svet bez platenia tlmočníkov, prekladateľov a drahých jazykových kurzov...

                  Aj to môže byť motiváciou pre žiakov, aby využili možnosti vyučovania cudzích jazykov na našej škole a to úplne zadarmo... Aby sme na to nezabudli, pripomenieme si naše múdre príslovie: „Koľko rečí vieš, toľko krát si človekom.“

      sr. Sofia

      Fotogaléria

     • Prvý rozhovor s Jonathanom Gerkinom- asistentom Fulbrigtovho programu o jeho pobyte na Slovensku
     • 1. Čo by ste o sebe povedali na úvod?
      Mám 22 rokov, som z amerického štátu Connecticut blízko New York City. Už 4 roky bývam blízko pri Bostone,  a teda spolu už 6 rokov v štáte Massachusetts. Mám dvoch starších bratov. Deti v mojej triede si mysleli, že mám 40 rokov.
      2. Aký odbor ste študovali? Čo vás viedlo práve k tomu?
      Mojím hlavným odborom je angličtina a filozofia, vedľajším je náboženstvo. Špecializujem sa na stredovekú literatúru, najmä stredovekú angličtinu a spisovateľov ako napríklad Chaucer, rovnako aj na teológiu v literatúre.
      3. Prečo ste sa prihlásili do programu Fulbrightovho programu?
      Chcel som viac cestovať, učiť sa, a tak získať viac skúseností.
      4. Na základe akých kritérií vás do programu vybrali?
      Mám skúsenosti s vyučovaním a písaním esejí, pretože som už učil na 4 školách. Rozhodovali sa na základe známok, skúseností a schopností.
      5. Slovensko ste si vybrali sám, možno aj kvôli tomu, že Slovenky sú vraj najkrajšie?
      Vybral som si Slovensko, pretože rád trávim veľa času vonku. Máte tu veľa národných parkov a hradov, ktoré ma veľmi zaujímajú, pretože študujem práve stredovek. Stredná Európa je trochu odlišná od západnej, je aj katolícka a chcem ju spoznať. Už som počul o Slovenkách, prispelo to k môjmu výberu, ale Slovensko som si vybral už na začiatku.
      6. Ako sa vám páči na našej škole?
      Veľmi sa mi páči a ľudia sú ku mne milí. Strávil som tu už nejaký čas, dokonca som už bol aj na výlete – na Jasenovskom hrade.
      7. Sú rozdiely medzi našou školou a školou, ktorú ste navštevovali v Amerike?
      Na moju strednú školu chodilo asi 3 000 študentov. Len naša jedáleň mala rozlohu 1 aker. Tu je to menšie a osobnejšie.
      8. Aké sú vaše záľuby? Ako trávite svoj voľný čas?
      Mám rád rybárčenie na mori, ale nie som veľmi dobrý v chytaní rýb v sladkovodných riekach. Rád čítam, rád cestujem, mám rád túry a kempovanie.
      9. Ste slobodný alebo máte rodinu?
      Som slobodný.
      10. Čo viete o Slovensku? Poznáte naše národné jedlá alebo zvyky?
      Poznám vaše národné jedlá, ale stále zabúdam ich názvy. Viem tiež aj o vašich  najobľúbenejších národných športoch - hokeji. Počul som aj o národnom hrdinovi, ktorý je podobný Robinovi Hoodovi- Jánošíkovi. Slovensko je katolícka krajina, máte tu veľa hradov a pekné ženy. Poznám históriu socializmu aj nežnú revolúciu.
      11. Čo by ste ešte chceli spoznať zo Slovenska?
      Určite hrady, Vysoké Tatry, Slovenský raj, Morské oko a prírodu celkovo.

      Rozhovor pripravil Daniel Hajduk (študent 3. AG)

     • Krížová cesta na kalvárií
     • Pozývame všetkých na spoločnú modlitbu krížovej cesty na Humenskej  kalvárií  v sobotu  12. 9. v podvečer o 17: 30 hod.  Krížová cesta bude moderovaná študentmi a učiteľmi našej Cirkevnej spojenej školy.

     • SZUŠ Via arto
     • SZUŠ Via arto - Obrázok 1Milí rodičia aj v tomto školskom roku 2015/2016 je možnosť pokračovať v štúdiu na Súkromnej základnej umeleckej škole Via arto v priestoroch CSŠ. Prihlásiť sa môžu aj noví žiaci a to vyplnením e-prihlášky, ktorú nájdete na www.viaarto.sk.
      Bližšie info nájdete na stránke školy Via arto. 
      Prihlášky je potrebné vyplniť najneskôr do 11.9.2015 a odovzdať triednym učiteľom.