• Malý futbal starších žiakov Jednota Futbal Cup
     • Malý futbal starších žiakov Jednota Futbal Cup
     • Do sútaže Malý futbal starších žiakov Jednota Futbal Cup sa prihlásilo 15 škôl z Humenného a blízkeho okolia . Hralo sa v 4 skupinách a najlepší sa stretli vo finále na ihrisku v Kamenici nad Cirochou. Boli to vyrovnané zápasy, o čom svedči aj to, že tri družstvá dosiahli rovnaký počet - 6 bodov a o poradí rozhodol gólový rozdiel. Naše družstvo po prehre 2:6 s Koškovcami a víťazstvom nad ZŠ Kudlovská 4:3 a ZŠ Pugačevova 2:1 skončilo na 3.mieste.

      Reprezentovali: Andrejčák T., Antolčik S., Beňo M., Čura D., Kuľha S., Kuľha P., Čabala J., Vrblovský P., Reby Š. a Kľíč D.
      Spoločnosť Jednota Coop financuje tento projekt a je každoročným dodávateľom lôpt aj pre našu školu.

    • Súťaž v rétorike – Štúrov Zvolen
     • Súťaž v rétorike – Štúrov Zvolen
     • V súčasnosti je potrebné u žiakov formovať vzťah k rodnému jazyku, rozvíjať jazykovú komunikáciu, kultúrnosť a kultivovanosť reči. A práve súťaž v rétorike je tým vhodným  miestom, kde je možné si tieto schopnosti overiť.

      Dňa 28. apríla 2015 si dve žiačky našej školy vyskúšali svoje rétorické schopnosti v regionálnom kole súťaže Štúrov Zvolen. V prvej kategórii (4. – 6. ročník) Tamara Žalobínová (5.A) a v druhej kategórii (7. – 9. ročník) Lenka Barátová (Tercia) získali krásne druhé miesta. Obom srdečne blahoželáme!

    • Deň Zeme v ŠKD
     • Deň Zeme v ŠKD
     • Ako každoročne, aj tento rok sme si pripomenuli Medzinárodný Deň Zeme, a to nielen jeden deň,ale celý týždeň/20.-24.apríl/. Tento týždeň sa niesol v duchu ochrany prírody.
      V pondelok sme sa s deťmi rozprávali o ochrane našej planéty. Porozprávali sme deťom o triedení odpadu a jeho recyklácii. Určili sme si hliadky, ktoré zodpovedajú:
      -za čistotu- ,,PORIADKOVÁ HLIADKA“
      -za to , aby sa neplytvalo vodou- ,,AQUAHLIADKA“
      - aby sa neničila a neznečisťovala príroda- ,,ZELENÁ HLIADKA“
      V utorok sme v jednotlivých oddeleniach vyrábali ,,EKOPLAGÁTY“ na tému ,,Deň Zeme“.
      V stredu sme medzi nami privítali zamestnancov Štátnych lesov SR: Ing. M .Brečku- správcu LS Humenné a M. Brečku –pestovateľa LS, ktorí deťom ŠKD vysvetlili, prečo je pre ľudí les dôležitý a prečo ho máme chrániť. Taktiež porozprávali o zvieratách, ktoré žijú  v našich lesoch a trpezlivo odpovedali  na zvedavé otázky detí.
      Vo štvrtok sme na školskom dvore uskutočnili  ,,tvorivé EKOHRY“, pri ktorých sa deti zabavili, ale hlavne zistili ako žijú niektoré zvieratá u nás i vo svete. Tiež vyjadrili písomne aj kresbami svoj názor, ako môžu pomôcť našej Zemi.
      V piatok vyvrcholilo naše EKOCÍTENIE tým , že deti na kartóny nalepovali to, čo do prírody patrí a čo nepatrí a svojimi šikovnými rukami vyčistili školský dvor.
      Celý týždeň, venovaný ,,DŇU ZEME“, sme oslávili naozaj dôstojne a veríme , že sme aspoň malým kúskom prispeli k zlepšeniu životného prostredia.

      Vychovávateľky ŠKD
      Fotogaléria

    • Kde končí cesta zla a kde cesta dobra alebo Septimani a III.AG v Osvienčime a Krakove
     • Kde končí cesta zla a kde cesta dobra alebo Septimani a III.AG v Osvienčime a Krakove
     • K tradíciám Cirkevnej spojenej školy patrí návšteva nás stredoškolákov v Poľsku. Preto sa  včas ráno vo štvrtok 23. 4. 2015 z Humenného rozbehol autobus so septimanmi a tretiakmi gymnázia za spoznávaním dávnej i nie tak dávnej histórie. Hoci cesta do Osvienčimu nešla podľa plánov (zastihla nás pravá poľská cestovná zápcha) vstup do múzea Auschvitz I. sme neprepásli. Zanietená pani sprievodkyňa nás v dvojhodinovej prehliadke oboznámila s hrôzami tohto miesta – od  vstupnej brány s legendárnym nápisom Arbeit macht frei! až po prvú plynovú komoru a kremačnú pec. Neobišli sme ani expozíciu Slovákov v baraku 16. Potom sme sa premiestnili do tábora Auschvitz II. ,kde sme prehliadku ukončili.

      Údes týchto miest nás sprevádzal na ceste do Krakova. Našťastie tam nás čakalo miesto pokoja a nádeje - Sankuárium Božieho milosrdenstva. V nádhernej Slovenskej kaplnke p. kapl. Liška odslúžil sv. omšu.

      Druhý deň bol venovaný krásam kráľovského mesta Krakov. Poľská sprievodkyňa hovoriaca po Slovensky nešetrila naše nohy ani uši a tri hodiny nám ukazovala to najkrajšie, čo Krakovčania v priebehu storočí vytvorili – od kráľovského Wawelu, starých hradieb, cez Jagelovskú univerzitu, Hlavný rínek až po miesta spojené so sv. Jánom Pavlom II. Výklad bol prekladaný legendárnymi i vtipnými zaujímavosťami. A môžeme povedať, že našu sprievodkyňu nám závideli aj iné slovenské skupiny, ktoré sme po ceste stretli. Poliaci nám zase závideli naše krásne spolužiačky. Pri ceste z Krakova sme sa ešte raz zastavili na slávenie sv. omše v Sanktuáriu a potom nás čakala už len cesta domov.

      Dva namáhavé dni boli požehnané krásnym, slnečným počasím. Najvýstižnejšie zážitky celej exkurzie zhodnotil p. kapl. Liška pri sv. omši, kde povedal: „... videli sme kde končí cesta zla a nenávisti, ale i kde končí cesta dobra a lásky“. 

      Ďakujeme Mgr. D. Hojdanovej za zorganizovanie tejto exkurzie, hoci sa jej ona sama zúčastniť nemohla, p. kapl. Liškovi za povzbudzujúce slová pri svätých omšiach a za bdelý dozor. Mgr. Fedoriakovej, Mgr. Ambrovej a Mgr. Bačišinovi. 

      Fotogaléria

    • Netradičné hodiny Výtvarnej výchovy s využitím tabletov
     • Netradičné hodiny Výtvarnej výchovy s využitím tabletov
     •  Žiaci V. A  a VI.A triedy si mohli vyskúšať zachytiť prebúdzajúcu prírodu  nielen kresbou  na papier, ale aj fotografovaním pomocou tabletov, inšpirovaní tiež výstavou AMFO 15 . Témy boli : „ Chránim prírodu chránim seba . „ a druhá „ Kamarát a ja , dokážeme spolu viac. „  ​

      Fotogaléria

     • Úspech našich gymnazistov v krajskom kole Geografickej olympiády
     • Dňa 21.04.2015 sa v Prešove  uskutočnil 43. ročník krajského  kola Geografickej olympiády v kategórii F - 6-7. ročník a v kategórii E - 8-9. ročník. V obidvoch kategóriach bola naša škola úspešná. Žiak Sekundy 8-ročného gymnázia Sebastián Kurila získal v  kategórii F 3. miesto a žiačka Kvarty 8- ročného gymnázia Kristína Čiefová v kategórii E 12. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou.
      Obidvoch súťažiacich pripravovala Mgr. V. Fedoriaková.

      Blahoželáme!

     • Biologická olympiáda
     • Dňa 09.04.2015 sa v Centre voľného času Dúha v Humennom uskutočnilo obvodné kolo Biologickej olympiády "Poznaj a chráň" kat. E. Súťaže sa zúčastnili aj študenti našej školy. Annamária Terkošová (Príma) a Tomáš Tuleja (Sekunda) sa popasovali s úlohami v odbornosti botanika , Anna Mikulová (Tercia) a Dávid Bačišin (Tercia) súťažili v odbornosti zoológia.
      Aj keď sme sa neumiestnili na popredných miestach (Tomáš  - 6. miesto, Anna - 8. miesto), verím, že súťažiacim ostala chuť do práce aj do nasledujúcich rokov. Veľká vďaka patrí aj Mgr. Darine Kolesárovej, ktorá odviedla kus kvalitnej práce pri príprave súťažiacich.

      Mgr. Lenka Kosťunová

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme
     • Ku „Dňu Zeme“  žiaci Prímy  na hodine Anglického jazyka vyjadrili špecifickú krásu štyroch ročných období v symbole stromu.

      Mgr. A. Gabriová

      Fotogaléria

    • Hipoterapia u nás
     • Hipoterapia u nás
     • Hipoterapia alebo hippoterapia je komplexná rehabilitačná metóda vychádzajúca z neurofyziologických základov, ktorá využíva nasadenie koňa na liečebné účely. Je jednou z metód animoterapie. Veríme, že kúsok z tejto bohatej metódy mohli, 16.4.2015, využiť aj žiaci našej školy zo VII.ročníka a Sekundy .

      Mgr.Kosťunová, Ing.Saloňová

      Fotogaléria

     • OZNAM - RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE
     • Milí rodičia,

      pozývame Vás na triedne rodičovské združenie, ktoré sa uskutoční 22. apríla 2015 so začiatkom  o 15.30 hod. v jednotlivých triedach.

    • KRAJSKÉ KOLO BIBLICKEJ SÚŤAŽE A OLYMPIÁDY
     • KRAJSKÉ KOLO BIBLICKEJ SÚŤAŽE A OLYMPIÁDY
     • V dňoch 15. a 16. apríla 2015 sa  žiaci našej školy zúčastnili  gréckokatolíckeho krajského – Archieparchiálneho kola Biblickej súťaže a olympiády v Prešove. 15. apríla súťažili žiaci v A. kategórii (1.-2.ročník) a v B. kategórii (3.-4.ročník). 16. apríla súťažili v I. kategórii žiaci druhého stupňa ZŠ. Najúspešnejšie si počínalo družstvo našich druhákov, ktoré získalo krásne 1. miesto a tak postúpilo na celoslovenské finále do Juskovej Voli.  Srdečne blahoželáme!
      Výsledky:      I.stupeň ZŠ
      A. kategória /P. Vasiľková, D. Surničin, M. Kuľha/ - 1. miesto z 15. družstiev
      B. kategória /K. Surničinová, L. Zlacká, M. Chalachan/ - 6. miesto zo 16. družstiev

      II.stupeň ZŠ/ I. stupeň osemročných gymnázií
      1. kategória /F. Zlacký, V Chalachanová, R. Šambronská/ - 9. miesto zo 16. Družstiev

      Mgr. Chalachanová

       

      FOTOGALÉRIA

    • „MÁME RADI SLOVENSKO“
     • „MÁME RADI SLOVENSKO“
     • Vo štvrtok - 16. apríla 2015, skupina študentov z I. AG triedy  uskutočnila turistickú vychádzku do CHKO Vihorlat, konkrétne na SNINSKÝ KAMEŇ.  Ich úlohou bolo pripraviť podklady na realizáciu projektu „Máme  radi  Slovensko“. Cieľom tohto  projektu je vytvorenie multimediálneho sprievodcu po zaujímavých lokalitách Slovenska. Naši študenti si vybrali lokalitu Zemplínske Hámre – Sninský kameň. Vybavení tabletmi, fotografovali zaujímavé prírodné útvary, krásne výhľady, zaznamenávali GPS súradnice a snímali videá. Počasie vyšlo,  zábery sú nádherné,  ostáva len získané materiály spracovať.

      Mgr. Viera Fedoriaková

      FOTOGALÉRIA

    • Úspech v krajskom kole - Jazykový kvet
     • Úspech v krajskom kole - Jazykový kvet
     • Dňa 17.4.2015 sa  študentka Kvarty Alžbeta Bačišinová zúčastnila krajského finále súťaže Jazykový kvet v Prešove. Súťažila v kategórii II.AJ poézia & próza - prevzatá tvorba a obsadila 3.miesto. Blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy . Pripravovala Mgr. Agnesa Gabriová.

     • Konverzácie v anglickom jazyku s rodeným hovoriacim aj na našej škole
     • Oznamujeme žiakom, ktorí prejavili záujem o jeden deň konverzácií v anglickom jazyku s rodeným hovoriacim, že termíny pre týchto žiakov sú nasledovné:

      4. máj -1.AG - 4.AG, septima a oktáva
      12. máj - tercia, kvarta, 8.A ,B a 9.A
      13. máj - príma, sekunda, 5.A, 6.A. 7.A

      Dúfame, že ponúknutých 6 hodín konverzácií využijete na 100% surprise
      Ďalšie info na    www.justtalkenglish.com/

      PaedDr. Mária Čiefová

                  

    • EXKURZIA V KVETINÁRSTVE
     • EXKURZIA V KVETINÁRSTVE
     • V rámci vyučovacej hodiny SVET PRÁCE žiaci V.A a V.B dňa 13.4.2015 navštívili predajňu kvetín. Tu sa oboznámili s rôznymi druhmi črepníkových i rezaných kvetov. Milá pani predavačka niektorým zvedavcom dokonca ukázala ako sa robia vence z umelých kvetov. Žiakov najviac zaujala živá ruža, ktorá kvôli zvláštnej úprave vydrží i tri roky ako čerstvo odtrhnutá.

      Mgr. Chalachanová

      FOTOGALÉRIA

    • Obvodné kolo vo futbale žiakov SŠ
     • Obvodné kolo vo futbale žiakov SŠ
     • Dňa 10.4.2015 sa na ihrisku Pri mlyne uskutočnilo Obvodné kolo vo futbale žiakov SŠ. Za účasti  siedmych škôl sa stretnutia odohrali v dvoch skupinách. V prvom zápase sme vyhrali nad Hotelovou akadémiou 3:0, v druhom remízovali so SOŠ polytechnickou 0:0. Výsledky nás posunuli do finále. V dramatickom stretnutí sa chlapci stretli s Obchodnou akadémiou, ktorú porazili 2:0. Úspešnými strelcami boli V. Kuľha a F. Piroščák.

      Dosiahnutý úspech je výsledkom systematickej práce so žiakmi osemročného gymnázia. Chlapcov treba pochváliť aj za vzorné vystupovanie nielen na ihrisku, ale aj mimo neho. 

       

      Mgr. J. Dudáš

    • Fotogaléria aktivít v rámci Týždňa kníh, čítania a tvorivosti, ktorý bol spojený s čitateľským maratónom.
     • Fotogaléria aktivít v rámci Týždňa kníh, čítania a tvorivosti, ktorý bol spojený s čitateľským maratónom.
     • Čitateľský maratón bol  venovaný  tvorbe Daniela Heviera, ktorý  je nám blízky  aj vďaka osobnému stretnutiu na našej škole.  Záver patril najmenším kamarátom z MŠ Osloboditeľov, ktorým prváci zahrali a prečítali známe ľudové slovenské rozprávky. Určite  všetky aktivity po jednotlivých ročníkoch  pomohli deťom zvýšiť záujem o knihy, rozprávky, ale aj  tvorivejšie a zaujímavejšie prežiť voľný čas a zdokonaliť si  svoje zručnosti  v rámci  veľkonočných tvorivých dielní.

      FOTOGALÉRIA

    • Krížová cesta I. stupeň
     • Krížová cesta I. stupeň
     • V týždni  umučenia   Pána sa mladší žiaci v školskej kaplnke spoločne pomodlili krížovú cestu za prenasledovaných kresťanov a pokoj vo svete. Zamyslenia pripravila sr. Daniela Kapková FMA.

      FOTOGALÉRIA

     • Skupinové kolo vo vybíjanej mladších žiačok
     • Vo štvrtok 9.4.2015 sa na našej škole odohralo skupinové kolo vo vybíjanej mladších žiačok, na ktorom sa zúčastnili : ZŠ KUDLOVSKA, ZŠ UDAVSKÉ a ZŠ sv. Cyrila a Metoda. Naše žiačky tento súboj vyhrali. Ako víťaz skupiny postúpili do boja o prvenstvo medzi ZŠ v našom okrese. Srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalších bojoch.

     • Súťaž v písaní v anglickom jazyku
     • Blahoželáme žiakom, ktorých práce boli najlepšie vo svojej kategórii. Pri hodnotení bol zohľadnený obsah a štruktúra práce, gramatika a slovná zásoba v ponúknutých témach: Krajina zázrakov, Počítačový svet – môj svet a Moja vysnívaná krajina.

      Kategória mladší: Miroslav Fic (tercia), Hanka Čoudková (tercia)
      Kategória starší: Róbert Karpiel (1.AG), Emma Tomoriová (1.AG)

      Víťazné práce si budete môcť prečítať na nástenke ANJ na budúci týždeň.