• Separácia na našej škole
     • Milí žiaci a učitelia, chceli by sme Vám povedať, že sme veľmi radi, že sa aj naša škola zapojila k vytváraniu lepšej budúcnosti pre nás i našu Zem. Zároveň zbierame vrchnáčiky pre jedno postihnuté dievčatko z Humenného, aby dostala nový vozíček. Naša škola pomáha separovať už druhý rok a myslíme si, že dosiahla veľké pokroky. A to najmä preto, že naši žiaci si uvedomili, že je to dôležité. Niektorí si možno myslia, že separácia je úplne na nič, ale ani si neuvedomujú, ako to pomáha Ľudstvu a našej Matke Zemi. Máme z toho dobrý pocit a tešíme sa spolu s vami. Ako ste recyklovali tento 1. polrok 2014/2015?
      Najvzornejšie triedy sú II.A a IV.A, I.B, I.A, V.A, tercia, príma a II.AG. Málo aktívne triedy sú VII.A, IX.A, VIII.B, VIII.A, VI.A a IV.AG.
      Ďakujeme že ste separovali s nami a pomáhajte aj naďalej. Vaši žiaci z Tercie

      Gustáv Urban & Alžbeta Barančíková

       

     • Matematická olympiáda
     • Dňa 21. januára 2014 sa aj žiaci našej školy zúčastnili obvodného kola Matematickej olympiády, v ktorej získali veľmi pekné umiestnenia.
      Lucka Ganajová žiačka 5. A  triedy obsadila 4. miesto (3 miesto nebolo udelené).
      Matúš Zlacký 4. miesto a Kristína Čiefová 5. miesto žiaci kvarty osemročného gymnázia (2 miesto nebolo udelené).
      Našim úspešným riešiteľom srdečne gratulujeme.

     • V Olympiáde v anglickom jazyku máme aj medailu
     • Minulý týždeň sa uskutočnilo obvodné kolo Olympiády v anglickom jazyku. V skupine žiakov základných škôl okresov Humenné, Stropkov a Medzilaborce získal v kategórii 1A Štefan Korekáč  (Mgr. A. Gabriová) 4. miesto a v kategórii 1B Daniela Korekáčová (PaedDr. M. Čiefová) 3. miesto.

      V skupine žiakov stredných škôl z okresov  Humenné, Snina a Vranov nad Topľou získala  v kategórii 2A Emma Tomoriová (PaedDr. Mária Čiefová) 6. miesto a v kategórii 2B Vu Duc Trung (PaedDr. Ľ. Ivancová) 7. miesto. Všetkým našim reprezentantom blahoželáme .         PaedDr. Mária Čiefová

     • Fulbrightov program
     • Komisia J. W. Fulbrighta, ktorá sa zaoberá vzdelávacími výmenami medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými, potvrdila pre Gymnázium sv. Cyrila a Metoda pre šk. rok 2015/16 lektora výučby anglického jazyka z USA.

      Tešíme sa na spoluprácu
      wink

     • BIBLICKÁ OLYMPIÁDA - školské kolo
     • V minulom týždni sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Biblickej olympiády.

      V kategórii ZŠ sa na prvých troch miestach umiestnili a postup na dekanátne kolo si vybojovalii: Veronika Chalachánová (47 bodov), Anna Mikulová (43 bodov) a Terézia Kočanová (35 bodov). Štvrté miesto v celkovom poradí a tým aj miesto náhradníčky v dekanátnom kole získala Matilda Folentová (34,5 bodu).

      V kategórii SŠ sa na prvých troch miestach umiestnili a postup na dekanátne kolo si vybojovalii: Sandra Hrišová (34,5 bodu), Eva Ficková (28 bodov) a Katarína Bačišinová (26,5 bodu). Štvrté miesto v celkovom poradí a tým aj miesto náhradníčky v dekanátnom kole získala Dominika Ficíková.

      Postupujúcim blahoželáme a prajeme im úspešnú reprezentáciu aj v dekanátnom kole.
      PK KNB

     • Pozvánka na ples
     • Pozvánka na ples - Obrázok 1Študenti septimy srdečne pozývajú učiteľov, študentov a absolventov našej školy na tohtoročný ples s názvom „ Kde bolo, tam bolo...“ , ktorý sa uskutoční 7. februára 2015 o 18:00 v ROH. Cena vstupenky je 18 €. Tešíme sa na Vás.
       
       
     • Vyhodnotenie súťaže NÁPAD ZA TABLET
     • V kategórii Výučba budúcnosti 1. miesto získal Gregor Pankovčin - študent I.AG - Gymnázium sv. Cyrila a Metoda, Humenné.

      Súťaž „Nápad za tablet" organizuje Technická univerzita v Košiciach, Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove. Dáva tak možnosť študentom stredných škôl vyjadriť svoje myšlienky a nápady, za ktoré môžu byť ocenení.

      BLAHOŽELÁME laugh

     • Vysielanie školskej televízie CMTV - december 2014
     • Z programu:

      DOD 2014
      A Slovo bolo u Boha
      Adventné popoludnia
      Sv. Mikuláš
      Adventná duchovná obnova
      Misijný jarmok
      Noc čítania Biblie
      Adventné divadielko
      Interview - Martin Husovský Komajota )
      Beseda so slovenským futbalovým reprezentantom Martinom Jakubkom
      Silvester 2014 s Ľudkou a Dominikom :)

      http://youtu.be/qHS-vw2whHE

     • Oznam o zápise žiakov do prvého ročníka v školskom roku 2015/2016
     • Oznam o zápise žiakov do prvého ročníka v školskom roku 2015/2016 - Obrázok 1Vážení rodičia!

      Riaditeľ Cirkevnej spojenej školy, Duchnovičova 24, Humenné Vám oznamuje,

      že zápis do prvého ročníka v školskom roku 2015/2016 sa bude konať
      15. januára 2015 – 15. februára 2015 v čase od 07,30 hod. do 15,00 hod.
      v budove školy (sekretariát RŠ).

      Na zápis je potrebné priniesť rodný list dieťaťa, resp. jeho fotokópiu.

      Slávnostný zápis sa uskutoční 15. a 16. januára 2015  od 15,00 do 17.00 hod. v budove CSŠ.
      Bližšie informácie získate na t. č.: 057/775 27 32.

      Mgr. Matúš Bartko, PhD., riaditeľ školy

      Dokumenty na stiahnutie:
        
      Hodnoty školy 
      Praktické rady pre rodičov

      Kalendár zápisu
      Zápisný lístok
      Informácie k zápisu

      Zoznam pomôcok pre žiakov 1. ročníka

       

       


       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

     • Pomoc pre Indiu
     • S radosťou vám oznamujeme, že naša škola na zbierke a vianočných trhoch vyzbierala 400 eur. Všetky peniaze sú určené na nákup zdravotníckeho materiálu a liekov pre najchudobnejších v Indii, o ktorých sa starajú Misionárky lásky Matky Terezy. Za všetkých darcov  a ich rodiny bude v nedeľu slúžená  sv. omša, kde pre vás všetkých  vyprosujeme, v tomto adventnom období i počas vianočných sviatkov, veľa Božích milosti a hojné požehnanie.  Veď to všetko nám prisľúbil sám Pán Ježiš, keď povedal: „ Všetko čo ste urobili jednému z mojich najmenších, mne ste urobili.“ Ďakujeme za vašu lásku.

      FOTOGALÉRIA