• DEDIČSTVO OTCOV ZACHOVAJ NÁM, PANE...
     • Naše študentky A. Mikulová, M. Folentová a S. Kováčová (všetky z tercie) v stredu vstávali už pred pol piatou ráno, aby o 100 km ďalej, v Sabinove, reprezentovali našu školu na 20. ročníku tejto súťaže katolíckych škôl. Aj keď sa im nepodarilo získať popredné umiestnenie, vedomosti a nasadenie všetkých súťažiacich ocenil na sv. omši i v úvode súťaže pomocný biskup košickej arcidiecézy Mons. Stanislav Stolárik.

      Súťaž prispela k dôstojnej oslave našej nebeskej matky Panny Márie v Roku Sedembolestnej,  pretože samotné otázky boli venované mariánskym pútnickým miestam na Slovensku.

      FOTOGALÉRIA

     • Aká bola partička?
     • Ohlasy z Tercie sú rôzne, pre niektorých to bolo super, najsamlepšie, celkom fajn, bola pohoda, celkom OK, niektorí vedúci tímu boli super....a pre niektorých nuda, chýbal volejbal alebo iné športy a mali pocit, že sa I.AG bavila viac ako Tercia. A čo na to my? Pripraviť to všetko bola poriadna fuška, aj realizácia projektu nám dala poriadne zabrať, ale sme šťastní, že sme potešili aspoň niektorých. Dík.
     • „ O Alžbetinu ružu “
     • V stredu  19.11.2014 sa v Košiciach uskutočnil 11. ročník  súťaže piesní katolíckych škôl Košickej arcidiecézy „ O Alžbetinu ružu “. Súťaž sa konala v Historickej radnici a organizátorom bola Stredná zdravotnícka škola sv. Alžbety v Košiciach. Vzácny hosť, staro – nový  primátor Richard Raši,  túto súťaž slávnostne zahájil. Milým prekvapením pre súťažiacich bol člen poroty Igor Timko zo skupiny No Name. Našu školu reprezentovala študentka Barborka Džurbalová , ktorú na gitare doprevádzal Matej Ganaj. Pri silnej konkurencii si v kategórii moderná pieseň, vyspievala pekné 3. miesto. Srdečne blahoželáme.

                                                                                                                                                               Mgr. Eva Jakubová

     • Komunikácia v anglickom jazyku cez Skype - Tercia
     • Žiaci tercie komunikovali cez Skype v anglickom jazyku s lektorkou pôsobiacou v Španielsku, ktorá je absolventkou ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Humennom. Kládli rôzne otázky: Ktoré krajiny si navštívila? Čím sú španielske školy odlišné od slovenských? Na akých školách si študovala? Základnou témou komunikácie boli výhody štúdia cudzích jazykov v reálnom živote.

      FOTO

     • Angličtinár roka 2014/2015
     • Angličtinár roka 2014/2015 - Obrázok 1Dnes sa naša škola zapojila do medzinárodnej Česko - Slovenskej súťaže Angličtinár roka 2014/2015. Žiaci štvorročného gymnázia a vyššej formy osemročného gymnázia, ktorí mali odvahu a chuť, testovali svoje schopnosti v anglickom jazyku formou online testu na stránke organizátorov súťaže. Test bol náročný – na úrovni B2/C1 a bol zameraný na všetky aspekty používania jazyka. V časti počúvanie s porozumením boli netradične zaradené videá z anglických spravodajských stránok. Pre mladších účastníkov to bolo ešte ťažšie, pretože všetci súťažiaci mali rovnaké podmienky. Oficiálne výsledky sa dozvieme 30. novembra.


      PaedDr. Mária Čiefová

      FOTOGALÉRIA

     • Týždeň vedy a techniky - Slovenská akadémia vied Košice
     • Naša trieda – kvarta a členovia chemického krúžku sa v piatok  počas 3 .- 4. vyučovacej  hodiny zúčastnili prednášok o vákuu a tekutom dusíku. Prednášky boli pod vedením vedcov zo Slovenskej akadémie vied. Ich cieľom bolo žiakom zatraktívniť učivo fyziky pomocou zaujímavých pokusov s dusíkom a vákuom.

      FOTOGALÉRIA

     • Týždeň vedy atechniky - Pravek v regióne
     • Vo všeobecnosti sa archeológia ako veda považuje za dosť nudný odbor -  hľadanie čriepkov malou lopatkou a metličkou, rozplývanie sa nad pre laikov rovnakými kamienkami čí kúskami kovu. Ale v podaní zanieteného archeológa – akým nepochybne je PhDr. Ivana Strakošová z Vihorlatského múzea v Humennom táto veda získava neobyčajné čaro. Presvedčili sa o tom i žiaci I. AG v závere Týždňa vedy a techniky, keď v humenskom kaštieli absolvovali hodinu dejepisu venovanú pravekým dejinám nášho regiónu. Okrem podnetného rozprávania sa žiakom naskytla jedinečná príležitosť vziať si do rúk i tie najstaršie artefakty z Humenného doby kamennej – len tak mimochodom staré zhruba 8 000 rokov.

      FOTOGALÉRIA

     • Hrnček plný medu
     • Toho roku sme sa prvýkrát zúčastnili súťaže Hrnček plný medu., ktorá prebiehala v CVČ za účasti všetkých 9 ZŠ v Humennom. Naše 4  - členné družstvo dievčat z Prímy, Johanka Frenáková, Ivetka Hanzalová, Lucka Šarišská, Sofia Šatníková,  preukázali svoje vedomosti i šikovnosť pri riešení rôznych úloh a nezľakli sa silnej konkurencie. Za pekné 4. miesto  si odniesli unikátne medaily z vosku a sladkú odmenu. Srdečne gratulujeme.

      Mgr. D. Kolesárová

      FOTOGALÉRIA

       

       

       

       

       

       

       

     • Týždeň vedy a techniky - Letecká fakulta TU v Košiciach
     • 3.AG a 1.AG mali možnosť stretnúť sa s RNDr. Kristínou Budajovou , PhD. z Leteckej fakulty TU v Košiciach, aby sa dozvedeli veľa zaujímavých informácií o živote fakulty, ale i o dôležitosti jazykovej zdatnosti.Fakulta napr. začína i s kozmonautikou v spolupráci s NASA ...
      Krásne bolo povedané, že ľudstvo nevzlietlo na oblohu silou svalov, ale silou vedomostí.
     • Týždeň vedy a techniky - Policajný zbor SR
     • Týždeň vedy a techniky - Policajný zbor SR - Obrázok 1V rámci týždňa vedy a techniky a s cieľom plniť Národný štandard pre finančnú gramotnosť, po prvýkrát na našu školu zavítali príslušníčky PZ SR por. PhDr. A. Čopáková a mjr. D. Biliková. Prednášky, spojenej s besedou, sa zúčastnili žiaci II. AG, III. AG, IV. AG a oktávy. V prvej časti sa žiaci oboznámili s rôznymi druhmi podvodov, korupciou, prácou vyšetrovateľov a spôsobmi, akými sa pred podvodmi môžeme chrániť, ale aj o tom, ako sa táto trestná činnosť zmenila v porovnaní s prvými rokmi samostatnej SR. V druhej časti si pozreli film o obchodovaní s ľuďmi, čo je tretí najvýnosnejší  druh organizovanej trestnej činnosti. Keďže mnohí žiaci majú záujem o prácu či brigádu v zahraničí, je nevyhnuté upozorňovať  aj na tento aspekt práce v zahraničí.  Beseda študentov zaujala, pretože v diskusii zaznelo mnoho otázok z bežného života, ktoré sa týkali týchto tém. Ďakujeme.

      PaedDr. Mária Čiefová

      FOTOGALÉRIA

     • Týždeň vedy a techniky - Finančná gramotnosť
     • V pondelok a utorok v týždni vedy sa žiaci 8.B a 8.A postupne oboznámili s niektorými témami finančnej gramotnosti. Cieľom prvej časti bolo popísať spôsob používania rôznych metód platenia a druhá časť bola venovaná najmä úverom - ich druhom a úverovej histórii. Týmito témami ich sprevádzala pani učiteľka RNDr. Silvia Krempaská.

      FOTOGALÉRIA

     • Týždeň vedy a techniky - THE FUTURE - VII.A
     • Žiaci VII. A triedy vytvorili a odprezentovali anglické projekty na tému:

      THE FUTURE  –  How I see the future in the short and long term

      (Budúcnosť - Ako si predstavujem  život v bližšej i vzdialenejšej budúcnosti)

      Veľa nápadov bolo z oblasti dopravy, kde dominovali lietajúce autá, autá na elektrický pohon a super rýchle vlaky.

      V škole by chceli písať šikovným smart-perom. Ťažkú tašku chcú vymeniť za tablet  a učiť sa z e-bookov. Niektorí vidia budúcnosť školy vo virtuálnych učebniach a vo vzdelávaní sa cez internet.

      Život nám budú uľahčovať roboty a napríklad i kuchyňa ovládaná softwérom.

      Žiaci priniesli aj zaujímavé myšlienky o dobývaní vesmíru, kolonizovaní iných planét, mimozemšťanoch a vesmírnych mestečkách.

      Mgr. Adela Antoliková


      FOTOGALÉRIA

     • Týždeň vedy a techniky – exkurzia v ČOV Humenné
     • Žiaci III.A si v piatok 14.11.2014 obzreli areál ČOV v Humennom a vypočuli si vyčerpávajúci a obohacujúci výklad o postupe čistenia odpadových vôd. V prírodovede sa učia o vode celý prvý štvrťrok, takže exkurzia bola výsostne aktuálna. Vďaka patrí pánovi inžinierovi Lukáčovi za vysvetlenie a ukážky celého postupu, od zberu odpadovej vody, cez mechanické a biologické čistenie, až po výpust do rieky Laborec. Deti dostali na pamiatku  samolepky. Vďaka patrí aj rodičom, ktorí pomohli  s odvozom a Pánovi za krásne počasie.

      FOTOGALÉRIA

     • Týždeň vedy a techniky - oktáva
     • Žiakom triedy Oktáva bola dňa 13.11.2014 odprezentovaná téma Veda a technika, kde sa získali množstvo poznatkov z tejto oblasti. Dozvedeli sa niečo nové o rozvoji tejto oblasti, o vzniku techniky, o vynálezoch 9. až 18 storočia, o prvej a druhej industriálnej revolúcii a taktiež o tretej vedecko technickej revolúcii. Neskôr sa žiaci oboznámili v rámci vedy o vážnych ochoreniach, taktiež nadobudli informácie o symptómoch rozličných ochorení.

      FOTOGALÉRIA

     • Týždeň vedy a techniky - Lepšie raz vidieť, ako 100 - krát počuť
     • Lepšie raz vidieť, ako 100 - krát počuť

      Všetci skúsení nám dajú určite za pravdu, že vidieť na vlastné oči minerály rôznych farieb, tvarov,  rozmerov a polodrahokamy vytvorené prírodou je skutočný zážitok. O tom sa iste presvedčili aj žiaci Tercie a VIII. ročníka, ktorí sa zúčastnili 13. 11. exkurzie v Prírodovedeckom múzeu v Košiciach, kde si zároveň vypočuli geologickú  prednášku a mohli si zasúťažiť v riešení zašifrovaných úloh. Ďalšie prekvapenie ich čakalo v planetáriu, kde okrem oblohy severnej pologule mali možnosť pozorovať aj súhvezdia, ktoré sú inak pozorovateľné iba napr. z Austrálie.

      Mgr. D. Kolesárová a Ing. M. Saloňová

      FOTOGALÉRIA

     • Týždeň vedy a techniky - Misie v Pakistane
     • sr. Daniela FMA:
      Počas Týždňa vedy a techniky som chcela piatakom, aj šiestakom priblížiť konkrétny život v misiách. Oslovila som Ladislava Miku, ktorý bol 5 rokov na misiách. 1 rok na Filipínach, 8 mesiacov v Keni a 3 roky v Pakistane. Cez prezentáciu predstavil žiakom rozlohu krajiny a potom život v nej. Porozprával ako deti v Pakistane žijú, že už od malička sú nútení ťažko pracovať. Mnohí sú analfabeti - aj rodičia aj deti. Aby rodina mohla vyžiť, všetci musia pracovať a na školu nemajú čas. Saleziáni v Pakistane majú na starosti základnú školu, učňovskú školu a internát asi pre 160 detí. Laco pozýval deti, aby si vážili že môžu chodiť do školy, že sa môžu vzdelávať, majú kamarátov, majú kde bývať...... Žiaci boli povzbudení a obohatení o nové poznatky zo života svojich rovesníkov.

      FOTOGALÉRIA

     • Týždeň vedy a techniky - Teológia ako vedný odbor
     • V rámci týždňa vedy a techniky študenti II.AG privítali na hodine náboženstva bohoslovca Rastislava Gönciho, ktorý je na pastoračnej praxi vo farnosti Humenné - mesto.
      Priblížil im štúdium teológie ako vedného odboru, a jednotlivé zaujímavé predmety. Mohli sme sa viac dozvedieť o tom čo je to filozofia, antropológia a iné predmety, ktoré študoval, a ktoré ho ešte čakajú.Zostali sme užasnutí, keď nám prečítal Otče náš po hebrejsky a veľmi sme sa potešili, keď náš i pána kaplána Lišku pochválil, že vieme niektoré modlitby po latinsky. Tak sme sa spoločne pomodlili Otče náš v latinčine. Potom sme mu kládli rôzne zaujímavé otázky, ktorými nám priblížil nielen štúdium teológie, ale aj život v Kňazskom seminári sv. Karola Boromejského v Košiciach.

      Ľudmila Kuľhová II.AG

      FOTOGALÉRIA

     • Týždeň vedy a techniky - STEEL PARK v Košiciach
     • Týždeň vedy a techniky - STEEL PARK v Košiciach - Obrázok 1V rámci týždňa vedy a techniky žiaci I. stupňa navštívili STEEL PARK v Košiciach, ktorý slúži ako kreatívna fabrička s množstvom interaktívnych pomôcok. Deti ostali očarené " tajmi fyzikálnych zákonov" s ktorými sa môžu stretnúť aj v bežnom živote.

      FOTOGALÉRIA