• Pozvánka
     • Vážení rodičia, milí študenti,

      pozývame Vás  na stretnutie s Mgr. I. Rusňákovou z ÚPSVaR v Humennom na tému:

      Ako ďalej po strednej škole alebo Uplatnenie absolventov škôl a voľba povolania z pohľadu prevencie nezamestnanosti“

      dňa 13.10.2014 o 15:30 hod. v školskej jedálni.

      Tešíme sa na Vás!

       

     • Európsky deň jazykov
     • FOTOGALÉRIA

      Tohtoročný Európsky deň jazykov si vybrané triedy pripomenuli rôznymi aktivitami, no všetky z nich mali jedno spoločné – cudzí jazyk. Cudzí jazyk, ktorý sa v skutočnosti má stať známym, blízkym a spoznaným. Vo štvrtok a piatok sme spoločne rozvíjali naše komunikačné schopnosti v anglickom a nemeckom jazyku tým, že sme počúvali, písali, hovorili, čítali a spievali, dokonca i ochutnávali čajíčky v týchto jazykoch. Ďakujeme všetkým zúčastneným vyučujúcim za ich profesionálny prístup a osobitné poďakovanie patrí p. kaplánovi Liškovi ako aj zahraničným hosťom: otcovi Gillesovi z Francúzska a otcovi Martinovi dlhodobo pôsobiacemu v USA, ktorých k nám priviedol p. farár Kozák.
      PaedDr. Mária Čiefová

      Dňa 25.9. 2014 nás, oktávu a IV.AG, v rámci Európskeho dňa jazykov na našej škole, poctil návštevou otec Giles, jezuita z Francúzska. Na úvod, na prelomenie ľadov, nás naučil krátku pieseň, ktorá všetkých príjemne pobavila. Ďalej nám ponúkol vlastné myšlienky a pocity zo situácie vo svojej krajine ale aj povzbudzujúce a motivujúce slová. Rozprával po anglicky, no nakoniec sme si mohli vypočuť aj rýdzu francúzštinu pri jeho prianí nám. Pobádal nás odovzdať všetky prekážky Bohu a tým sa s jeho pomocou venovať tomu, čo nás naozaj baví a čo dokáže urobiť svet krajším pre druhých.

      Zuzana Šarišská, oktáva
       
      V nasledujúci deň, 26.9.2014, našu školu navštívil otec Martin, ktorý 14 rokov pôsobí v Spojených štátoch amerických ako kňaz vo farnosti. Obohatil nás svojou výbornou angličtinou ale aj otvorenými odpoveďami na naše otázky. Priblížil nám kresťanský život v Amerike ale aj svoje vlastné skúsenosti, ktoré ochotne vyrozprával. Svojou prítomnosťou a zdravým optimizmom nám rozhodne vylepšil deň ale aj príjemne ukončil aktivity organizované pre nás v rámci Európskeho dňa jazykov.

      Zuzana Šarišská, oktáva
       
      Dňa 26.09.2014 sa konal Európsky deň jazykov, do ktorého za zapojila aj trieda Septima. Študenti riešili Európsky súťažný kvíz, v ktorom si mohli skontrolovať svoje vedomosti na tému národy v Európe, používané jazyky, európsku menu či samotnú geografiu.
      PaedDr. Ľudmila Ivancová
       
      Viac zábavy a uvoľnenia ako na bežnej hodine priniesol Európsky deň jazykov septime, ktorá spievala po anglicky.
      Mgr. A. Antoliková
       
      Z príležitosti tohto dňa v sekunde bola prevedená hodina ANJ formou CLILU.
      Vyučovacia téma bola z biológie pod názvom "Animal migrations" - Sťahovanie sa zvierat . Žiaci pracovali s textom v troch skupinách. Ich cieľom bolo zistiť prečo sa zvieratá sťahujú, odkiaľ a kam.
      Krajiny a kontinenty si žiaci mali možnosť pozrieť na mape. Každá skupina splnila svoju úlohu. Na záver spoločne urobili na tabuľu a do zošitov pojmovú mapu.

      Mgr. A. Gabriová
       
      Hodina náboženstva bola v nemeckom jazyku vďaka p. kaplánovi Liškovi, ktorý učí na našej škole. Oktáve bližšie predstavil osobnosť emeritného pápeža Benedikta XVI, ktorý pochádza práve z Nemecka. Študenti mali možnosť komunikovať v nemeckom jazyku a pozreli si aj originálny dokument o jeho živote a diele.
       
      Dnes sa žiaci prímy zoznámili s internetovým portálom Cambridge penfriends, kde máme priateľov, s ktorými si dopisujeme. Napísali sme im pozdravy a listy o našej škole, ktoré im pošleme do Macedónska a Arménska.
      PaedDr. M. Čiefová
       
      Aj žiaci VII.A sa pod vedením Mgr. Daniely Chalachanovej zapojili do oslavy EURÓPSKEHO DŇA JAZYKOV. Na hodine nemeckého jazyka mali geografiu. Poznávali európske krajiny a vpisovali ich do slepej mapy. Nakoniec si sami zhotovili vlastné mapy Európy s nemeckými názvami krajín.
       
      Druháci na hodine Prírodovedy v rámci zavádzania metódy CLIL si zopakovali v anglickom jazyku názvy štyroch ročných období z 1. ročníka a známu slovnú zásobu rozšírili o nové slovíčka súvisiace s touto témou.
      V závere hodiny sa naučili pesničku Seasons in a Year, ktorá sa im veľmi páčila, a tak okrem spevu, pridali aj tanec.
      Mgr. Lenka Mocáková
       
      Do Európskeho dňa jazykov sa trieda Septima zapojila svojou netradičnou hodinou s využitím metódy CLIL. V rámci vyučovacej hodiny nemeckého jazyka sa mohli dozvedieť mnoho informácií o liečivých rastlinách, ktoré sa bežne považujú za buriny pri chodníkoch, v parku, alebo doma v záhrade. Takto si mohli zopakovať nielen zabudnuté vedomosti z biológie, ale aj rozšíriť svoju slovnú zásobu v nemeckom jazyku.
      Praktické rady zo sveta „babkiných byliniek“ im však môžu slúžiť pri starostlivosti o vlastné zdravie – ako prevencia voči chorobám, alebo ako podporná liečba pri ochorení. Poznávať liečivé byliny, ich chuť a vôňu, stavbu mohli nielen z herbárových položiek a atlasov, ale aj čerstvých bylín, ktoré sú dostupné aj v tomto ročnom období. Samozrejme nechýbala ani ochutnávka upokojujúceho čaju pripraveného zo zmesi čerstvej mäty piepornej a medovky lekárskej. Na spestrenie bylinkovej aktivity sa účastníci mohli zúčastniť súťaže o najkrajší/najzaujímavejší hrnček. Víťazom súťaže s najvyšším počtom hlasov sa stal Dominik Šatník, ktorý nám všetkým predstavil svoj hrajúci hrnček. Nechýbalo ani ocenenie a samozrejme ponuka čerstvých „babkiných byliniek“ pre záujemcov...
      Nezabudnite na to, že Boh nám v prírode poskytuje mnoho vzácnych darov, ktoré dáva na pomoc človeku...tak skúste sami a presvedčte sa...
      V prílohe liečivých bylín môžete vidieť, čo všetko nie je burina...(fotoarchív: sr. Sofia)

      Ak sa chcete dozvedieť viac, tak si kliknite: http://carozahrady.sk/liecivebylinky/zoznam2.html
      Mgr. M. Ondovčáková
       
      Počas dňa, kedy si pripomíname Medzinárodný deň jazykov si žiaci V. B zažili časť matematiky odučenú v anglickom jazyku. Precvičovali si rozdeľovanie prirodzených čísel na párne a nepárne čísla, riešenie slovnej úlohy a na upevnenie učiva úlohu spojenú s vyfarbovaním. Naši piataci sa týchto úloh zhostili na výbornú.
      Mgr. K. Lichmanová
       
       
     • Noc výskumníkov
     • Tento piatok, 26. 9. 2014, sa v nákupnom centre Optima v Košiciach mohli žiaci našej školy na Festivale vedy pod názvom Noc výskumníkov už druhýkrát stretnúť so slovenskými vedcami, ktorí na chvíľu opustili svoje pracovne a laboratóriá, aby poodhalili magický svet vedy. A tak sa dozvedeli, ako pohybovať loptičkou a strieľať na terč pomocou mozgovej činnosti, preverili svoje vedomosti o ľudskej krvi či pripravili vlastný preparát na sklíčku, vychutnali si vizualizáciu kozmických letov, videli skutočný skafander kozmonauta, horninový cyklus či pokusy s vákuom, ovládali malé roboty, súťažili s robotom v skladaní rubikovej kocky, videli zariadenie pracujúce na princípe vznášadla, technológiu leteckého 3D laserového skenovania zemského povrchu, vyskúšali si ovládanie bezpilotnej helikoptéry či lúštenie tajných hieroglyfov a veľa iného. Popoludní sa vrátili domov síce trošku unavení, ale plní dojmov a nových poznatkov a už teraz sa tešia, že ďalšieho ročníka festivalu vedy sa opäť zúčastnia.

      FOTOGALÉRIA

     • Exkurzia do Ochtinskej aragonitovej jaskyne
     • Exkurzia do Ochtinskej aragonitovej jaskyne - Obrázok 1Dňa 25.9.2014 sme sa zúčastnili exkurzie do Ochtinskej aragonitovej jaskyne, kde sme mohli obdivovať v puklinách modrého mramoru bielu ihličkovitú aragonitovú výzdobu – unikátnu na Slovensku.

      Navštívili sme aj Banské múzeum v Rožňave, kde nás zaujali nielen exponáty, ale aj parný valec – jeden z troch na svete (Anglicko, Holandsko) a tiež možnosť previesť sa vo vláčiku z čias fárania baníkov.

      Tejto super akcie sa zúčastnili žiaci VIII.A, Kvarty a I.AG pod vedením Mgr. Kolesárovej a Ing. Saloňovej.

      FOTOGALÉRIA

     • Piataci v múzeu
     • Ako piatakom nám tento školský rok pribudlo pár nových predmetov a medzi nimi aj dejepis, teda veda o minulosti. A keďže sa vraví radšej raz vidieť ako dvakrát počuť rozhodli sme sa stráviť jednu vyučovaciu hodinu (vo štvrtok 25.9.2014) v minulosti Humenného – vo Vihorlatskom múzeu. Múzeum sídli v krásnom renesančnom kaštieli a my sme si v ňom pozreli umelecko – historickú expozíciu. I keď jednu z najkrajších izieb kaštieľa - Izbu uhorských kráľov majú momentálne v rukách reštaurátori, každý z nás si tam našiel niečo, čo ho zaujalo - kým pre dievčatá to bol krásny nábytok, chlapci obdivovali historické zbrane. Milá pani lektorka nám odpovedala na naše zvedavé otázky a touto cestou jej i ďakujeme za trpezlivosť.

      FOTOGALÉRIA

       

     • Príma v skanzene
     • Príma v skanzene - Obrázok 1Vo štvrtok, 25. septembra, navštívili žiaci prímy skanzen v Humennom a so záujmom si pozreli unikátnu expozíciu ľudovej kultúry horného Zemplína, ktorú zdobí 15 objektov. Najviac obdivovali dominantu skanzenu – drevený kostolík z Novej Sedlice, ktorý pochádza z roku 1764 a pôvodne bol postavený bez použitia klinca. Pri prehliadke si obzerali aj obytné domčeky so slamenou strechou ukrývajúce nádherný inventár či kováčsku a hrnčiarsku dielňu. Niekedy im po chrbte behal mráz z podmienok, v akých naši predkovia žili. Veľká vďaka patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili o vznik a zachovanie takéhoto živého odkazu života ľudí v minulosti.

      FOTOGALÉRIA

     • Rodičovské združenie
     • Milí rodičia,

      pozývame Vás na RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE, ktoré sa uskutoční ŠTVRTOK 2.10.2014.
      - PLENÁRNE O 15.30 HOD: V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI
      - PO SKONČENÍ – TRIEDNE  (približne o 16.30) v jednotlivých triedach.

       

     • Aj tento školský rok pokračujeme na škole v enviromentálnych aktivitách
     • Aj tento školský rok pokračujeme na škole v enviromentálnych aktivitách - Obrázok 1Po osvete a vysvetlení dôležitosti separácie odpadu sme minulý rok uskutočnili zber plastových fliaš a na konci školského roka zber papiera, do ktorého sa mnohí aktívne zapojili.
      Spoločne sme vyzbierali 6 ton papiera a finančné prostriedky pomohli aj pri prestavbe tabletovej učebne. Víťazi a tiež víťazné triedy boli odmenené rôznymi cenami.
      Zároveň chceme povzbudiť, ak ešte niekde sa zbytočný papier povaľuje, že ho môžete odovzdať do 26. 9. vo vedľajšej budove ŠKD.
      Ďakujeme žiakom, ale aj obetavým rodičom, ktorí takto pomáhajú ekológii, a tiež aj našej škole.
       

       

       

       

     • Sninský kameň - Sekunda, 7.A
     • Dňa 19. 9. 2014 sme sa my - žiaci Sekundy a 7. A triedy z Cirkevnej spojenej školy v Humennom - zúčastnili výstupu na Sninský kameň. Tento poznávací výlet nám zorganizovali vyučujúci Mgr. V. Fedoriaková a Mgr. J. Bačovčin. Počas dlhej túry sme obdivovali krásy prírody a zastavili sa aj v kameňolome. Počasie nám vyšlo - bolo nádherne slnečno. Z kameňa bol pekný výhľad na Morské oko a na okolité dediny a mestá. Aj keď sme boli všetci unavení, boli sme radi, že sme dosiahli svoj cieľ. Na tento výlet budeme všetci dlho spomínať, pretože sme si odtiaľ odniesli krásne zážitky.
       

       

     • DinoPark v Humennom
     • DinoPark v Humennom - Obrázok 119.septembra CVČ Dúha Humenné v spolupráci so ZOO Košice a Mestom Humenné vytvorili priestor na vedomostné súťaženie pre žiakov ZŠ v Humennom s názvom BIOLOGICKÁ SÚŤAŽ. Za našu školu boli vybraní žiaci IX.A Juraj Hirjak, Marcel Kuľha, Šimon Reby, Slavomír Žido a Jakub Balogáč z VIII.A., aby súťažili v kategóriách Botanika, Zoológia, Geológia a Ochrana prírody. Ako sa organizátori už v úvode vyjadrili, nešlo len o vedomosti. A tak sa mohli všetci účastníci po napísaní testov dozvedieť mnoho zaujímavých infomácií zo zákulisia košickej ZOO prostredníctvom pána Bc. Josefa Kindla.  Okrem iného i to, že táto ZOO je druhá najväčšia v Európe a tiež že môžu stráviť i Noc v ZOO a mnoho ďalších. I keď sa našim súťažiacim nepodarilo umiestniť na prvých troch priečkach mali možnosť príjemne stráviť dopoludnie aj so živými zvieratami a 3D exponátmi DinoParku Košice.

                                                                                          Ing.M.Saloňová

     • Projekt Sakrálne miesta dekanátu Humenné
     • V rámci tohto projektu navštívili študenti IV.AG filiálne obce Farnosti sv. Štefana Uhorského Zbudské Dlhé – Jabloň a Slovenské Krivé. Privítal ich správca farnosti Mgr. Peter Juhás, ktorý im predstavil kostoly v týchto filiálkach, ich vznik a históriu. Zaujímavosťou je skutočnosť, že nenápadný Kostol Najsv. Srdca Ježišovho v Jabloni je národnou kultúrnou pamiatkou. Pozrite si niekoľko záberov z realizácie projektu.

      Mgr. R. Karpiel

      FOTOGALÉRIA

       

     • KONZULTAČNÉ HODINY PRE RODIČOV
     • Okrem plánovaných stretnutí rodičov s učiteľmi - rodičovské združenia, by sme vás chceli povzbudiť k priebežnému využívaniu konzultačných hodín učiteľov. Ak máte akékoľvek otázky, alebo chcete učiteľa o niečom informovať, využite, prosím, uvedené časy konzultačných hodín jednotlivých učiteľov, ktorí sú vám k dispozícii každý týždeň v určený deň a čas. Veríme, že to bude pomocou v našej vzájomnej komunikácii.

      https://gymazshe.edupage.org/text/?text=text%2Ftext8&subpage=0

     • Krížová cesta detí I. stupňa za pokoj vo svete
     • Na sviatok Mena Panny Márie sme na Kalvárii v Humennom vyprosovali od našej nebeskej Mamy jej stálu ochranu a pomoc. V spoločnej zasväcujúcej modlitbe k Sedembolestnej Panne Márii sme zverili seba, školu, mesto i celý svet.
      Sedembolestná Panna Mária - oroduj za nás !
       
     • ,,Chemkostavácka päťka"
     • Dňa 10. septembra sa v Mestkom parku v Humennom uskutočnil už 6. ročník bežeckého preteku ,, Chemkostavácka päťka."Aj napriek nepriaznivému počasiu sa z našej školy zúčastnilo na podujatí 11 chlapcov. Najlepší výsledok dosiahli Daniel Marcinčák a Filip Fiľarský, ktorí skončili na 3. mieste. Povzbudzujeme všetkých športovcov, aby aj v šk. r. 2014/2015 napredovali vo svojich výsledkoch.

      FOTOGALÉRIA

     • Ponuka ZÁUJMOVÉHO VZDELÁVANIA v šk. roku 2014/15
      1. Príprava na Monitor 9 zo SJL a MAT – Mgr. M. Radová, Mgr. P. Vachula
       Cieľom tohto krúžku je pripraviť žiakov (najmä deviateho a ôsmeho ročníka) na celoštátny vedomostný prieskum Monitor 9, výsledky ktorého sú spolu so študijným prospechom rozhodujúce pri umiestnení žiaka na zvolenú SŠ.
        
      2. Príprava do PRÍMY 2015 – Mgr. K. Lichmanová, Mgr. D. Ambrová
       Milí piataci a rodičia, ak zvažujete pokračovanie štúdia na našom osemročnom gymnáziu, je tu pre vás krúžok Príprava do PRÍMY 2015. Učitelia slovenského jazyka a matematiky s vami precvičia a upevnia učivo, ktoré je podmienkou k úspešnému zvládnutiu prijímacích skúšok. Termín stretnutí:  pondelok 13:10 – 15:00 hod. Ďalšie informácie získate u vedúcich krúžku.
        
      3. Školská hudobná skupina – Mgr. J. Rovňák
       Navštevovať  krúžok sú pozvaní žiaci, ktorí radi a dobre spievajú a tí, ktorí vedia hrať na akýkoľvek hudobný nástroj. Spoločné chvíle strávime nácvikom najmä gospelových , ale aj moderných piesní a ich hudobným sprievodom. Nacvičeným repertoárom budeme v priebehu školského roka reprezentovať školu na rôznych akciách, súťažiach a na školských sv. omšiach.
        
      4. Raz-kids, čitateľský krúžok v anglickom jazyku – PaedDr. M. Čiefová
       Krúžok pre tých, ktorí chcú rozvíjať čítanie s porozumením v anglickom jazyku na interaktívnom portáli raz-kids.com + ďalšie jazykové aktivity.
       Termín stretnutí: pondelok od 13.15 do 15.15 hod. v učebni Informatiky.
        

      Nasledujúce športové krúžky  sú pre dievčatá 2. stupňa ZŠ a gymnázia a sú zamerané na zdokonaľovanie športových hier a prípravu na súťaže - reprezentáciu školy.
       

      1. Vybíjaná – Mgr. J. Bačovčin
       - dievčatá 5. až 7. ročníka ZŠ, príma a sekunda
        
      2. Volejbal – Mgr. J. Bačovčin
       - dievčatá 2. stupňa ZŠ a dievčatá gymnázia
        
      3. Basketbal – Mgr. J. Bačovčin
       - dievčatá 2. stupňa ZŠ a dievčatá gymnázia
        
      4. Florbal – Mgr. J. Bačovčin
       - dievčatá 2. stupňa ZŠ a dievčatá gymnázia
        

      Ďalšie športové krúžky  sú pre chlapcov a dievčatá ZŠ a gymnázia

      1. Šach – Mgr. J. Bačišin
        - pre chlapcov aj dievčatá 1.- 9.r. ZŠ , Prima – Kvarta
        
      2. Tenis – Mgr. J. Bačišin
       - pre chlapcov aj dievčatá 3.- 9.r. ZŠ, Prima – Kvarta
        
      3. Futbal – Mgr. J. Bačišin
       - pre chlapcov 3.- 4.r. ZŠ
        
      4. Fyzikálny krúžok - Mgr. R. Hojdanová
       Cieľom fyzikálneho krúžku je upevniť, prehĺbiť, rozšíriť a systematizovať poznatky žiakov získané v povinnom vyučovaní, podporiť ich zvýšený záujem o fyziku v súlade s voľbou ďalšieho štúdia. Fyzikálny krúžok je zameraný na prípravu na prijímacie pohovory na vysoké školy technického a prírodovedného zamerania.


       

      Ak máte záujem o niektorý z uvedených krúžkov, vzdelávací poukaz odovzdajte vedúcemu krúžku najneskôr 17.9.2014.