• Deň matiek
     • Deň matiek - Obrázok 1Pozývame všetky mamičky, ale aj celé rodiny, zakončiť mesiac máj spoločným  kultúrnym programom, ktorý pre nich, ako poďakovanie, pripravili deti I. stupňa. 

     • OZNAM - maturitný týždeň
     • Triedy, ktoré majú udelené riaditeľské voľno, sú z obedov v ŠJ odhlásené. Nie je nutné odhlasovať sa individuálne. Ak niekto má počas RV záujem o obed, je potrebné, aby sa nahlásil u vedúcej ŠJ.

     • OZNAM pre neprijatých uchádzačov na štúdium
     • Odporúčame zákonným zástupcom neprijatých žiakov (ktorí boli neprijatí na základe nedostatku miesta, ale vyhoveli podmienkam prijímacieho konania), aby obratom podali žiadosť o preskúmanie rozhodnutia o neprijatí. Po zápise môžu ostať voľné miesta. V tom prípade sa posudzujú ďalšie miesta na základe podaných „odvolaní“.

      ŽIADOSŤ NA STIAHNUTIE

     • Výsledky prijímacieho konania
     • Výsledky prijímacieho konania a pokyny k zápisu pre 4 - ročnú a 8- ročnú formu štúdia Gymnázia sv. Cyrila a Metoda v Humennom sú zverejnené v ľavom panely v ponuke Prijímacie konanie

     • OZNAM
     • Výsledky prijímacieho konania pre obidve formy gymnázia budú zverejnené po ukončení 2. termínu 15.5.2014.

     • Archieparchiálne kolo Biblickej olympiády a Biblická súťaž
     • V dňoch 29.4. a 30.4.2014 sa v priestoroch Gréckokatolíckeho kňazského seminára v Prešove uskutočnilo archieparchiálne/ krajské kolo Biblickej olympiády /pre 2.stupeň ZŠ/ a Biblickej súťaže /pre 1.stupeň ZŠ/. Zúčastnili sa ich aj naši žiaci a dosiahli tieto výsledky:

      Biblická olympiáda:

      Matúš Zlacký (Tercia), Rúť Šambronská (Sekunda), Veronika Chalachanová (Príma) – 5. miesto

      Biblická súťaž:

      Laura Zlacká (3.A), Daniel Matejko (3.A), Matej Chalachan (3.A) – 12.miesto

      Blahoželáme a ďakujeme za ich náročnú prípravu.

      FOTOGALÉRIA

     • Organizácia vyučovania - MATURITA 2014 21. máj 2014 - 23. máj 2014
     • Organizácia vyučovania - MATURITA 2014 21. máj 2014 - 23. máj 2014 - Obrázok 1RV - riaditeľské voľno

      MS - maturitná skúška

      CJ1 - učebňa CJ 1.poschodie

     • Atletika SŠ
     • Jakub Macik zísAtletika SŠ - Obrázok 1kal na Obvodnom kole vo vrhu guľou žiakov SŠ 1. miesto výkonom 12,35 m.
      Atletika SŠ výsledky:

      Boris Zbuňák, 1. miesto, beh na 100 m, 11,95 s.
      Matúš Babin, 1. miesto, beh na 200 m, 25,22s.
      Jabub Macik, 1.miesto, vrh guľou, 12,35 m.
      Marcel Balica, 3. miesto, skok do diaľky, 541 cm.
      Víťazi postupujú na Krajské kolo, ktoré sa uskutoční 6. júna 2014 na ZŠ Šmeralova v Prešove.

       

     • KURZ OCHRANY ČLOVEKA A ZDRAVIA - KOČAZ - Septima, III.AG
     • Čas: 7.45 - 13.00 hod., denná dochádzka

      22.5.2014
      Cykloturistika pre náročných, Porúbka-Hažínska smrečina-Jovsa-Vinné jazero-Porúbka-Humenné (voj. obvod - lesy)
      Jasenovský hrad - pre začiatočníkov

      23.5.2014
      Zdravotnícka príprava, 8.00 - 10.00 hod (telocvičňa SZŠ)
      Záchranná brigáda CO Hé 10.45 - 13.00 hod (bývalé kasárne)

      26.5.2014
      Mestská polícia Hé - Hubková 9.00 - 10.00 hod.(mestská polícia, zásahová jednotka)
      Turistika Hubková, Handrix 10.00 - 13.00 hod.

     • Štefánikov beh mládeže
     • Prvomájové dni patria už tradične spomienke M.R. Štefánika. ZŠ Hrnčiarska usporiadala už tradične 17. ročník Štefánikovho behu mládeže. Preteky sa konali pri kaštieli v Humennom. Našu školu reprezentovalo 8 pretekárov. Darilo sa Kataríne Bačovčinovej a Tomášovi Matuščákovi, ktorí získali 1.miesto. Filip Fiľarský skončil na 2.mieste a Teodor Barančík na 3.mieste. Toto podujatie má v športovom kalendári významné postavenie a výchovný charakter. Aj keď  záujem mládeže o vytrvalostné behy nie je veľký, každá účasť a zážitok z behov sú povzbudzujúce do ďalšej činnosti.

      FOTOGALÉRIA

     • Oznam
     • V stredu 7.mája 2014 bude sv. omša v školskej kaplnke ráno 7:10

     • OZNAM
     • V piatok 9. mája o 8.30 študenti Oktávy a IV.AG poďakujú za ukončenie štúdia na našej škole rozlúčkovou svätou omšou v školskej kaplnke.

     • Diecézne kolo BIBLICKEJ OLYMPIÁDY
     • 30.4.2014 sa v priestoroch ABÚ v Košiciach uskutočnilo diecézne kolo Biblickej olympiády v kategórii stredných škôl. Zišli sa tu družstvá, ktoré zvíťazili v dekanátnych kolách. našu školu reprezentovali: Patrik Petko (III.AG), Branislav Brečka a Matej Čief (obaja Sexta).

      Súťažiacich v úvode pozdravil aj o. arcibiskup B. Bober a vyzdvihol ich vedomosti v poznaní Sv. písma.

      V záverečnom hodnotení naši obsadili 11. miesto. Ukážku ich scénky o aktualizácii knihy Exodus prinesieme v aprílovom vydaní CMTV.

      Ďakujeme chlapcom za námahu vynaloženú v príprave a prajeme, nech im získané vedomosti prinesú duchovný úžitok z poznania Božieho slova.

                                                                                                                                       PK KNB

      FOTOGALÉRIA

     • Rozprávková noc plná zážitkov
     • „ Nad všetkým zvíťazí láska „ , s touto myšlienkou sa naši malí zvedavci z CSŠ  vybrali do čarovného sveta rozprávok a rozprávkového dobrodružstva na školskom dvore. Vernými spoločníkmi im boli na tejto odvážnej ceste plnej prekážok a úloh  Snehulienka a jej siedmi trpaslíci - pomocníci.

      V programe  tejto Rozprávkovej noci, samozrejme, nechýbala ani burza kníh, výroba vlastných záložiek , či pútavé rozprávanie príbehu  Maroša o priateľstve, o odvahe konať dobro a o sile odpustenia.

      Najkrajším okamihom pre všetkých bola spoločná svätá  omša s kaplánom Mirom, s atmosférou posvätnosti, ale aj rodiny, ktorá si pomáha i odpúšťa. Za to všetko patrí veľká vďaka predovšetkým nášmu Nebeskému Otcovi za ochranu i požehnanie, ale aj všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na vytvorení tejto rozprávkovej nálady: učiteľky a vychovávateľky I. stupňa spolu s katechétkou Dankou, študentom animátorom, tetám kuchárkam za výbornú bublaninu, tete upratovačke za čistučké triedy a láskavý prístup a tiež aj rodičom, ktorí k pocitu domova pridali výborné pestré dobroty a určite tiež modlitby.

      Pre organizátorov najkrajšou odmenou boli spokojné a šťastné  spiace deti, ktoré ťažko opúšťali toto rozprávkové kráľovstvo a už teraz sa tešia na ďalšie  spoločné dobrodružstvá.

      Mgr. Lenka Mocáková

      FOTOGALÉRIA

     • Rozprávková noc na škole
     • Rozprávková noc na škole - Obrázok 1Pozývame deti  I.  stupňa na spoločnú aktivitu „  Rozprávková noc na škole „ , ktorú pre nich pripravili učiteľky I. stupňa  spolu s animátormi – študentmi CSŠ.
      Veríme, že aj toto stretnutie nám pomôže upevniť priateľstva, rodinnú atmosféru a hlavne povzbudí deti čítať a objavovať krásu a hĺbku rozprávok.

      „Rozprávka je orechovou škrupinkou, v ktorej je uložený život. .„      Milan Rúfus