• Hviezdoslavov Kubín - 1.stupeň
     • Výsledky školského kola súťaže v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín 1.- 4.ročník:

      I.    kategória - poézia                      

        1. miesto: Lucia Ganajová      4.A                 

        2. miesto: Barbora Kridlová    1.A       

        3. miesto: Ondrej Ščepanik    2.A

      I.    kategória - próza                      

         1. miesto: Barbara Kerekaničová    3.A

         2. miesto: Alexandra Rohaľová       4.A

         3. miesto: Kristián Zbuňák             3.A  

       

      FOTOGALÉRIA

     • Ďalšie úspechy v Biblickej olympiáde
     • V stredu 26. 3. 2014 sa v Rímskokatolíckej farnosti Sťatia sv. Jána Krstiteľa Pod Sokolejom Humenné konali dekanátne kolá súťaže Biblická olympiáda pre dekanáty Humenné, Snina a Vranov/Topľou. Členom poroty bol aj p. kaplán Miroslav Liška.

              Našu školu reprezentovali dve družstvá:

      • v kategórii základných škôl bola súťaž veľmi napínavá, pretože tímy na prvých troch miestach delili iba rozdiely 0,5 bodu! Naši v zložení: Veronika Chalachanová (PRÍMA, Terézia Kočanová (SEKUNDA) a Jozef Jenčík (PRÍMA)získali 3. miesto v konkurencii ďalších 10 škôl z humenského dekanátu
      • v kategórii stredných škôl sa dekanátneho kola zúčastnili iba 4 družstvá. Tu naše družstvo v zložení: Patrik PETKO (III.AG), Matej ČIEF (SEXTA) a Branislav BREČKA (SEXTA) zvíťazilo a získalo 1. miesto, a tým zároveň aj priamy postup na arcidiecézne kolo, ktoré sa uskutoční v Košiciach.

       

      Blahoželáme našim študentom k ich úspechom, ďakujeme za ich zodpovednú a náročnú prípravu a stredoškolákom prajeme dobré umiestnenie v ďalšom kole.

      Pripájame aj malú fotogalériu:

     • Všetkovedko
     • Aj na našej škole sa uskutočnil veľký súboj o najmúdrejšieho medzi najbystrejšími – súťaž Všetkovedko. Zapojili sa do neho žiaci 2.,3.,4.a 5. ročníka. Titulom Všetkovedko sa v tomto školskom roku môžu hrdiť Matej Korba ( 3.A), Lucia Ganajová a Michal Piroščák ( 4.A ). Blahoželáme a prajeme im, aby svoje vedomosti vedeli múdro zúročiť!

       

      Všetkovedko - Obrázok 1Všetkovedko - Obrázok 2

     • „Váš život je darom pre nás všetkých...“
     • Milí študenti – Javottaci (ďžavoťáci) - speváci,

      aj takouto formou chcem poďakovať Vám a aj svojim kolegom za svedectvo života – angažovaného kresťana. Ďakujem Vám za spoločenstvo, ktoré hľadá zmysel života nielen v uspokojovaní svojich vlastných potrieb, ale hlavne v dávaní sa pre spoločné dobro. Milí maturanti – verím, že čas, ktorí ste strávili počas našich večerných nácvikov Vám Boh štedro odmení. Naša spoločná účasť na piatkovej sv. omši (21.marca 2014), ktorá bola vigíliou humenského Pochodu za život, bola zároveň našim osobným prehlásením, že sme za život.

      Ešte raz ďakujem a teším sa na naše spoločné spievanie počas sv. omše – Kvetná nedeľa (vo farskom kostole o 10:30 hod), ktorá je nielen Nedeľou utrpenia Pána ale zároveň nedeľou mladých.

      K.L

      FOTOGALÉRIA

     • POCHOD ZA ŽIVOT Humenné 2014
     • POCHOD ZA ŽIVOT Humenné 2014 - Obrázok 1Pochod za život, ktorý organizovala farnosť Všetkých svätých spolu s ďalšími farnosťami v meste a zástupcami rôznych kresťanských cirkvi podporili i mnohí z nás. Sme radi, že sme sa spoločne mohli podieľať na príprave, i pri organizácii samotného pochodu a tak vyjadriť náš jasný postoj k životu i jeho ochrane.

      FOTOGALÉRIA

     • BIBLICKÁ SÚŤAŽ A OLYMPIÁDA
     • Dňa 21.3.2014 sa v Humennom uskutočnili okresná biblická súťaž a biblická olympiáda (protopresbyterské kolá) pre gréckokatolíkov, na ktorých sa zúčastnili aj žiaci našej školy a to v troch kategóriách. Tri trojčlenné tímy si počínali veľmi úspešne, o čom svedčia aj nasledujúce výsledky:
      BIBLICKÁ SÚŤAŽ
      A KATEGÓRIA: 3. miesto: Katarína Polanská (2. A), Kristína Surničinová (2. A), Daniel Surničin (1. A)

      B KATEGÓRIA: 1. miesto: Laura Mária Zlacká (3. A), Daniel Matejko (3. A), Matej Chalachan (3. A)

      BIBLICKÁ OLYMPIÁDA

      1. KATEGÓRIA: 1. miesto: Rút Šambronská (SEKUNDA), Veronika Chalachanová (PRÍMA), Matúš Zlacký (TERCIA)

       

      Víťazi z prvých miest postúpili a budú reprezentovať našu školu na krajskom kole v Prešove.

      BLAHOŽELÁME!
       
     • Uspeli sme v projekte DiGiŠkola!
     • Naša škola uspela v Národnom projekte Elektronizácie vzdelávacieho systému regionálneho školstva.
      Získame set digitálnych zariadení, ktorý pozostáva z 2 interaktívnych tabúľ, 2 notebookov a 40 tabletov, ktoré umožnia ďalšiu modernizáciu vzdelávania. Veľmi sa tešíme!

       

     • BURZA KNÍH
     • ,, Ten, kto nemiluje knihu, nemiluje múdrosť, kto nemiluje múdrosť, stáva sa hlupákom.“

      (Ján Amos Komenský)

      Mesiac marec je už tradične venovaný knihám, ktoré sprevádzajú človeka celým životom.  Pri  tejto príležitosti  organizujeme na  našej škole burzu kníh. Ak máš doma knihu, z ktorej si už ,,vyrástol“ a už viac nie je pre teba zaujímavá, môžeš ňou urobiť radosť niekomu inému.  Prines ju do 28. 3. 2014 triednemu učiteľovi, ktorý ju odovzdá do zbierky kníh.  Tvoji spolužiaci si ich budú môcť za symbolickú cenu kúpiť a potešiť tým seba i svojich blízkych.

      Burza kníh sa uskutoční v pondelok 31. 3.  a v utorok 1. 4. 2014 po vyučovaní od 12,00 do 14,30 hod.

     • Matematická olympiáda
     •            Úspešne sa skončil týždeň plný matematiky pre našich reprezentantov v matematickej olympiáde v kategórii Z9.

                 Po minulotýždňovom sústredení matematických talentov na Sigorde pri Prešove sa do Prešova vydali opäť v stredu 19.3.2014, aby sa tam zúčastnili krajského kola matematickej olympiády. Obaja naši zástupcovia v Z9 si počínali veľmi úspešne a spomedzi 43 účastníkov obsadil R. Karpiel 4. miesto s počtom 23 bodov z možných 24 a Š. Mikula 13. miesto s počtom bodov 20. Poďakovanie patrí aj Rodičovskému spoločenstvu, ktoré podporilo študentov príspevkom na absolvovanie sústredenia pred krajským kolom na Sigorde a najmä p. učiteľovi P. Vachulovi, ktorý žiakov vedie už od prímy.

     • OZNAM PRE RODIČOV žiakov 9. a 5. ročníka
     • Milí rodičia,
      prihlášky pre deviatakov na 4-ročné štúdium a piatakov na 8-ročné štúdium na strednej škole podávate prostredníctvom ZŠ do 10. 4. 2014.

      Informácie o prijímacom konaní, kritériách na prijímacie skúšky, vzorové testy a termíny prípravných kurzov nájdete na stránke školy http://gymazshe.edupage.org/text6/?

     • OZNAM
     • Sv. omša v školskej kaplnke 19.3.2014 nebude.

     • Organizácia vyučovania počas EČ a PFIČ MS 2014
     • Žiaci nematuritných ročníkov budú mať počas písomných maturitných skúšok v dňoch 18. - 20. 3. 2014 upravený harmonogram vyučovania nasledovne:

       

      18.3.2014

      19.3.2014

      20.3.2014

      I.AG

      I.AG uč.

      RV 

      I.AG uč. 

      II.AG

      RV

      aula

      II.AG uč. 

      III.AG

      RV

      RV

      III.AG uč. 

      Kvarta

      CHe. uč.

      Che. uč.

      Che. uč.

      Sexta

      Aula

      RV

      Aula

      Septima

      RV

      RV

      Fyz. uč.

      IV.AG

      -

      -

      RV

      Oktáva

      -

      -

      RV

       

      RV – riaditeľské voľno

     • Lyžiarsky kurz – Lopušná dolina
     • Cirkevná spojená škola v Humennom uskutočnila v dňoch 24.2-28.2.2014 výchovne vzdelávací kurz v Lopušnej doline pri Štrbe.  Kurzu sa zúčastnilo 25 žiakov našej školy. Inštruktormi boli p.Filipovič a p.Bačovčin.

      Ubytovanie a stravovanie sme mali v príjemnom prostredí penziónu Mirabelle, ktorého vedúcou bola p.Bludovičová. Ďakujeme.

      Počas lyžiarskeho výcviku sme mali výborné snehové podmienky, využívali sme 4 vleky a mali krásne slnečné počasie. Výcvik sme začínali o 8.30 a končili o 15.30  hod.

      Voľný čas sme využili v utorok na návštevu hokejového zápasu extraligy Poprad – Piešťany 6:3. Streda patrila prechádzke na Štrbskom plese a návšteve SKI centra. Pri ceste späť sme použili úzkorozchodnú ozubnicovú železnicu.  Večer sme mali svätú omšu, ktorú celebroval p.kaplan Líška. Štvrtok bol venovaný zábavnému večeru Izba baví izbu. Sprievodcom večera bol Adam Onduško.

      Posledný deň bol zameraný na preteky v slalome. Kategóriu chlapcov vyhral Filip Piroščák, druhý bol Jakub Balogáč a tretí skončil Viliam Mocák

      Preteky dievčat vyhrala Klára Mikulová, druhá bola Veronika Kličová a tretia skončila Zuzka Raganová.

      Výchovne vzdelávací lyžiarsky kurz tak splnil vytýčené úlohy a všetci sme sa zdraví a zrelaxovaní vrátili do každodenných dní študentského života. Všetci sa už tešíme na ďalší lyžiarsky kurz.

      FOTOGALÉRIA

     • Korčuliarsky výcvik I. stupňa na CSŠ
     • „Najväčšie víťazstvo je víťazstvo nad sebou samým.“  V duchu tejto myšlienky zorganizovali vo februári  učitelia CSŠ pre žiakov I. stupňa už tradičný korčuliarsky výcvik.

      Do dobrodružstva na korčuliach sa nadšene pustilo približne 70 žiakov.  Vďaka trpezlivému prístupu zo strany učiteľov a rodičov sa nováčikovia učili korčuľovať a skúsenejší zdokonaľovali svoje korčuliarske umenie. Svojou húževnatosťou, smiechom a dobrou náladou si napokon podmanili ľadové kráľovstvo na zimnom štadióne.  Korčuľovanie prinieslo  všetkým veľa krásnych zážitkov a  malí korčuliari si po absolvovaní korčuliarskej skúšky  domov hrdo odniesli vybojované  diplomy.

      Poďakovanie za túto vydarenú akciu patrí predovšetkým obetavým rodičom, ktorí  pomohli pri organizácii i samotnom výcviku.  Už teraz sa tešíme na ďalšie spoločné aktivity, ktoré pomáhajú vytvárať spoločenstvo učiteľov, rodičov a žiakov.

      FOTOGALÉRIA

     • Ples v ŠKD
     • Fašiangový čas ukončili naši najmenší  svojim už tradičným plesom v školskom klube, pri ktorom sa zároveň učili galantnému správaniu a tancovaniu v pároch.

      FOTOGALÉRIA

     • DOD 2014
     • Dňa 27. 2. 20114 sa skupina študentov Sexty zapojila do akcie Deň otvorených dverí. V ten deň si mohli CLILovou metódou overiť svoje biologické poznatky o zdravom životnom štýle, na hodine nemeckého jazyka. Poučili tých, ktorí sa prišli pozrieť, čo patrí k zdravej a nezdravej strave, samozrejme v nemeckom jazyku. Nechýbala ani ochutnávka zdravej ovocno-zeleninovej stravy, ktorú študenti sami pripravili. Prezentácia tiež ponúkla dobré rady pre tých, ktorí chcú žiť zdravšie.

      FOTOGALÉRIA

     • Milí rodičia a priatelia školy!
     • Radi by sme Vám predstavili našu školu. Cirkevná spojená škola, Duchnovičova 24 v Humennom je katolíckou školou rodinného typu a kvalitného vzdelávania. Pod jednou strechou ju tvoria tri navzájom sa dopĺňajúce formy štúdia:

      • plnoorganizovaná základná škola,
      • 8 – ročné gymnázium ( 8 – ročné štúdium končiace maturitou),
      • 4 – ročné gymnázium (stredoškolské gymnaziálne štúdium).


      chova a vzdelávanie v katolíckej škole sa uskutočňuje v kresťanskom duchu. Nad kvalitou duchovného rastu drží ochrannú ruku farnosť Všetkých svätých v Humennom.
      Naša ško
      la napreduje zavádzaním inovatívnych metód a používaním moderných didaktických pomôcok. K tomu nám pomáha postupná modernizácia odborných učební. Osobitný dôraz kladieme na vzdelávanie sa v cudzom jazyku (pomocou uznávanej metódy CLIL i čitateľského programu v anglickom jazyku). Používame tiež zážitkové metódy a metódy projektového vyučovania (najmä v prírodovedných predmetoch).
      Naši žiaci úspešne reprezentujú školu v mnohých športových, recitačných i vedomostných súťažiach.

      Naším plusom je rešpektovanie osobnosti druhého človeka. To sa prejavuje v otvorenej komunikácii medzi vedením školy, učiteľmi, žiakmi a ich rodičmi. Snažíme sa, aby každý kto príde s problémom alebo návrhom, bol vypočutý.

      Nie sme len inštitúciou, ktorá kvalitne vzdeláva, ale pomáhame tiež rodičom pri výchove ich detí. Žiakov vedieme k slušnému a kultúrnemu správaniu a vštepujeme im hodnoty kresťanského života.

      Popri štúdiu na 4-ročnom (klasickom) gymnáziu ponúkame aj ako jediná škola v okrese štúdium na osemročnom gymnáziu. 8-ročné gymnázium je výberovou školou. Táto forma štúdia začína po ukončení piateho ročníka ZŠ. Je to ideálny priestor pre hlbšie rozvíjanie a podporu intelektu a nadania detí.

      Ďakujeme vám za vaše modlitby, priazeň, sympatie a dôveru pri výchove vašich detí.
      Milí rodičia a priatelia školy! - Obrázok 1

      S pozdravom a úctou

      Mgr. Matúš Bartko, PhD, riaditeľ Cirkevnej spojenej školy v Humennom